Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 20 januari 2018
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Lördag 20/1

Inför söndagen...

3:e söndagen efter Trettondedagen
- Jesus skapar tro
1 Kung 8:41-43, Rom 1:16-17, Matt 8:5-13, Ps 36:6-10


- Från kyrkoaretstexter.se -

Söndagens tema är – Jesus skapar tro. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2).

I texten från 1 Kungaboken ber Salomo profetiskt under templets invigning, att andra folk som inte är judar ska komma från avlägsna länder och tillbe den levande Guden. När du och jag här i Sverige, som är långt ifrån Israel, söker Gud är vi med och besvarar denna bön!


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 20/1

20 jan - Esra 7

LEVA EFTER GUDS ORD

Bibelläsning: Esra 7
”Allt vad himmelens Gud befaller skall noggrant göras”   (Esra 7:23 FB)


I det sjunde kapitlet återvänder Esra själv till Jerusalem från Persien. Esras uppdrag från konungen var att undersöka om förhållandena i Jerusalem var enligt Guds lag (vers 14). Esra fick också befallningen att allt som Gud befallt skulle utföras (vers 23).

Hur är det i dag?
-Är förhållandena i Guds hus enligt Guds lag?
-Gör vi allt som Herren befallt?

Vad innebär Guds lag för oss i dag?
Ja, det första största och viktigaste budet är att du ska älska Herren av ”hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37), och därefter att ”du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39).

Kapitel 7 i Esra bok talar även om orsaken till att just Esra var lämplig för detta uppdrag: ”Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och att leva efter den” (vers 10)

Vi behöver även idag människor som vänt sitt hjärta till Guds lag och som vill leva efter den. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara en människa som vänt mitt hjärta till att studera Guds ord och leva efter det.

Skriv ut  
Fredag 19/1

Från Nyhetsflödet den 19 januari

Evangelisk kyrka i Tyskland slutar omvända muslimer

- Världen idag - 
Den evangeliska kyrkan i Rheinland i västra Tyskland har fattat ett principbeslut om att inte omvända muslimer till kristen tro. Enligt den evangelikala tyska nyhetsbyrån Idea motiverades beslutet bland annat med att muslimerna är i minoritet i Tyskland.
– Varför skulle vi undanhålla en människa en frälsande tro på Kristus bara för att han eller hon tillhör en minoritet? undrar Olof Edsinger vid Svenska evangeliska alliansen, SEA. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 19/1

19 jan - Esra 6

"EN PLATS FÖR OFFER"

Bibelläsning: Esra 6
”Huset skall byggas upp och vara en plats där man bär fram offer
”  (Esra 6:3 FB)


Då man i Babel efterforskade vad som var bestämt om Jerusalem fann man en bokrulle med befallning om att Guds hus skulle byggas upp igen. Det står till och med skrivet vad det skulle användas till. Det skulle vara en plats där man skulle bära fram offer.


Templet i Jerusalem var den plats där Gud hade sin boning. I Nya Testamentet är det vi kristna som är Guds boning i världen. "Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?" (1 Kor 3:16)


Den gammaltestamentliga offerkulten är för länge sedan avskaffad, men Nya Testamentet talar om vårt offer på ett nytt sätt.

-Vår lovsång är ett offer till Gud. Hebreerbrevet talar om att frambära lovets offer från våra läppar. (Hebr 13:15)
-Att ge oss själva till Gud som ett offer.
Romarbrevet definierar gudstjänst som att bära fram sig själv som ett offer till Gud. (Rom 12:1).

 

Befallningen att bygga Gud hus står fortfarande kvar. Låt oss fylla Guds hus med lovsång till Gud. Men låt oss framförallt överlåta oss själva som ett offer till Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vet jag att jag är Guds tempel och att Gud själv bor i mig? Är mitt liv en lovsång till Gud? Är mitt liv överlåtet till Gud?

Skriv ut  
Torsdag 18/1

Ta Gud på orden - Del 4

Detta är det fjärde inlägget om att ta Gud på orden.
Du finner länkar till de tidigare inläggen nedanför i texten.


Har vi glömt bort att lyda?

Bibelläsningen måste tillämpas på fyra nivåer

1. För det första måste man läsa Ordet eller höra någon berätta om vad som står i Ordet.
2. För det andra måste man begrunda vad det egentligen står och vad det har med mig att göra.
3. För det tredje måste man tro på ordet
4. För det femte handlar det om att lyda ordet

1. Det andra inlägget i serien handlade om att vi förlorat mycket av bibelläsandet bland oss kristna. Du kan läsa om det HÄR.

2. I den första psalmen kan vi läsa om en salig man som lyckas med det han vill företa sig. Nyckeln till att mannen var en salig man var att han hade sin glädje i Guds ord och begrundade det dag och natt. Det finns många sätt att begrunda Guds ord. Ett sätt är att "plocka manna", det vill säga att du tar fasta på något i din dagliga bibelläsning, en mening, en uppmaning, en bön eller en varning. Sedan kan du återvända till ditt "manna" många gånger om dagen och tugga på det så att "ordet blir kött" i dig.

3. Det tredje inlägget i serien handlade om att många kristna tror inte längre på det som står i Bibeln. Gud vill att vi ska ha tilltro till Hans ord. Du kan läsa om det HÄR.

4. Men det hjälper inte hur mycket tro man har om man inte gör något med det man tror. Jesus berättar om en vis man och en dåre. De hade båda två hört budskapet. Den enda skillnaden mellam dem var vad de gjorde med budskapet. Dåren hörde, men gjorde inte. Den vise mannen hörde och gjorde. Vem vill du vara?
   Guds ord får sin kraft då vi handlar som om det var sant.
Jesus gav sitt liv för att alla människor skulle kunna bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. För att bli frälst måste var och en aktivt ta emot det i tro. kom ihåg detta: Kraften i Guds ord frigörs då vi handlar som om det var sant.

Skriv ut  
Torsdag 18/1

18 jan - Esra 5

EN VÄG VIDARE

Bibelläsning: Esra 5

"Guds öga vakade över judarnas äldste, så att man inte kunde lägga något hinder i vägen för dem" (Esra 5:5 FB)

 

Kapitel 4 avslutas med att arbetet på Guds hus fick upphöra på grund av motståndet.

Kapitel 5 börjar med ett profetiskt budskap (vers 1) som gav folket nytt mod att börja bygga igen (vers 2).

De yttre förhållandena hade inte förändrats. Motståndet fanns fortfarande kvar. Man ifrågasatte arbetet på Guds hus (vers 3).

Men folket fortsatte att bygga Guds hus efter att tagit emot Guds direktiv och Gud vakade över arbetet så alla planer att hindra arbetet grusades.

Gud kan öppna en väg även om det kan se omöjligt ut. Gud öppnar vägen, men vi måste gå den. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud öppnar vägen, men vi måste gå den.
Skriv ut  
Onsdag 17/1

Från Nyhetsflödet den 17 september

SVT-reporter och Palestina-vän bytte fot i Israelfrågan

- Världen idag -
Under många år var journalisten och författaren Bengt G Nilsson sympatiskt inställd till palestiniernas kamp för en egen stat, sida vid sida med Israel. I dag har han bytt fot, och ser bland annat hur arabvärlden utnyttjar de palestinska flyktingarna som brickor i ett politiskt spel.
Bengt G Nilsson förklarar bakgrunden till sin ändrade position i en längre text i Smedjan, tankesmedjan Timbros webbtidning.

"I 46 år har jag följt utvecklingen i Mellanöstern, under 36 av dessa år som journalist och författare. Som reporter anställd på bland annat SVT var det länge mitt jobb att rapportera om den politiska processen och den palestinska civilbefolkningens förfärliga levnadsvillkor i miserabla flyktingläger, eller i kamp med israeliska bosättare på ockuperad mark. Det var lätt att sympatisera med palestiniernas nationalistiska aspirationer, deras dröm om en egen stat", skriver han inledningsvis.

"I dag har jag tänkt om. Jag tror inte längre att det är möjligt för palestinierna att under överskådlig tid bygga en fungerande, demokratisk nationalstat. Jag anser att det i stället är Israels krav på säkra och erkända gränser som har högsta prioritet".


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 17/1

17 jan - Esra 4

MOTSTÅND

Bibelläsning: Esra 4

"Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet."
(Esra 4:4-5 FB)
Då folket började återuppbygga Herrens tempel möttes de av motstånd på många olika fronter.

Motståndarna gjorde allt för att göra de hemvändande judarna modfällda.(vers 4)

De hyrde män för att göra judarnas planer om intet.(vers 5)

De skrev flera brev till härskaren i Persien med anklagelser mot judarna. (vers 6+)

Till slut upphörde arbetet på Guds hus (vers 24). I varje fall tillfälligt....

På samma sätt kan många kristna uppleva motstånd då de rör sig framåt i den andliga världen. Då de börjar att på nytt uppbygga Guds rike på jorden.

Motståndet kan komma i form av förtal eller öppet motstånd.

Då kan det vara viktigt att komma ihåg att motståndet är en naturlig del i den andliga kampen. Inga segrar vinns utan kamp. Motståndet kan till och med många gånger vara en bekräftelse på att man är på rätt väg. Det kan  vara så att bristen på motstånd kan vara ett tecken på att vi anpassat oss till den omgivande världens värderingar.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Motgångar gör oss beroende av Guds kraft.
Skriv ut  
Tisdag 16/1

Från nyhetsflödet den 16 januari

 De 50 länder där flest kristna förföljs

- Göran Jacobson i Inblick -
Nordkorea och Afghanistan toppar organisationen Open Doors årliga lista World Watch List, som redovisar de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst.Organisationen Open Doors släppte igår sin årliga lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är som störst, World Watch List (WWL). Listan toppas av Nordkorea och Afghanistan följt av Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Jemen och Iran.
   Två nya länder har tagit sig in på WWL, nämligen Nepal och Azerbajdzjan. I båda länderna har den inhemska förföljelsen av kristna ökat på ett markant sätt, både vad gäller såväl våld mot kristna samt polisrazzior och arresteringar av troende.

Lider martyrdöden

Rapporten från Open Doors pekar också på att många kristna på olika håll i världen led martyrdöden under perioden som rapporteringen pågick. Minst 3 066 kristna dödades för sin tros skull. Detta är en ökning med närmare 300 procent jämfört med året innan då 1 207 kristna marterades. Den nigerianska terrorsekten Boko Haram sägs enligt rapporten bära en stor del av skulden till denna ökning.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 16/1

16 jan - Esra 3

SITTA FAST I DET SOM VARIT

Bibelläsning: Esra 3
"Hela folket jublade högt och prisade HERREN för att grunden till HERRENS hus var lagd. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt, ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring."
(Esra 3:11-13 FB)

Det var väckelse bland Guds folk. Det man bett om i så många år var äntligen verklighet. Efter många år i fångenskap fick man nu återvända till Jerusalem. Det var en stor festdag då grunden till det nya templet lades.

Men det fanns några som inte kunde glädja sig. Det var de som varit med om den förra väckelsen och sett det gamla templet.


Gud gör alltid nya saker. Gud gör inga repriser på det som en gång varit. Varje väckelse, sänd av Gud, kommer att mötas av negativa reaktioner av dem som tycker att Gud skulle ha gjort på ett annat sätt.


I Esra bok var det många som inte kunde vara med i glädjen och lovsången. De grät. De satt fast i det som en gång varit. De missade hela festen och glädjen över vad Gud gjorde den dagen. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att vara formbar i din hand idag och inte fastna i minnet på det du gjorde förr.

Skriv ut  
Måndag 15/1

Från Nyhetsflödet den 15 januari

Tidstecken visar att Jesus kommer snart

- Dagen; Samuel Svensson, doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet -

Det går en röd tråd genom historien och inte så sällan har den med Israel och dess  huvudstad Jerusalem att göra.
   Omvärldens reaktioner av deklarationerna från världens ledande nation USA, om att Jerusalem ska erkännas om Israels huvudstad, gör att vi måste säga som biskopen i S:t Paul’s cathedral i London: Nu ska vi inte bara lyfta våra huvuden, vi ska resa på oss. Med ord hämtade från Lukas 22:28 ”När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig”.
   Orden fälls av Jesus i ett längre tal om tecken på tidens avslutning och Jesu återkomst. I detta tal är Jerusalems kommande öde bara en del av ett större antal tecken. Vad exakt är det som avses när Jesus talar om att Jerusalem ska förtrampas av hedningarna till dess att hedningarnas tider är förbi? Är det hela Jerusalem som avses?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 15/1
 
NT-boken
passar bra:
- som följeslagare i den personliga bibelläsningen
- till bibelgruppen
- till andakter. 

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Måndag 15/1
Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr och rådgivare som i forna tider. Då skall du kallas ”rättfärdighetens borg”, ”den trofasta staden”. Genom rätt skall Sion räddas, genom rättfärdighet de som bo där.” (Jes 1:26-27)

Nyligen har vi i Sverige haft rättsfall, där det visat sig att de som skulle döma i viktiga mål, hade bestämt sig i skuldfrågan redan innan de hört alla fakta i målet. Så kan en rättfärdig dom aldrig fällas. Profeten Jesaja beklagar sig i versarna innan dagens bibelord, över ett liknande förfall bland Guds folk. Han beskriver ett tillstånd där de svaga var rättslösa, mutor och korruption var vanligt förekommande och alla försökte sko sig själva. Men så kommer han med sitt uppmuntrande budskap om att Gud vill rädda folket genom rättfärdighet och rätt.

Dagens tema handlar om rättfärdighetens borg. En borg är en plats med skyddande murar. Det är en tillflyktsort. Gud själv beskrivs som en säker borg i många av Psaltarens psalmer. De kristnas borg är Herren och när vi är i honom kan också vi bli en tillflykt för lidande människor som skadats av den orättfärdighet som råder runt dem.

BÖN

Herre, idag vill jag leva under ditt beskydd, i rättfärdighetens borg. Hjälp mig att vara en tillflykt för människor i nöd.
Skriv ut  
Måndag 15/1

15 jan - Esra 2

VÄNDA TILLBAKA
Bibelläsning: Esra 2

"Dessa var de män......som vände tillbaka" (Esra 2:1 FB)

Det andra kapitlet i Esra är en lång uppräkning av namnen på alla dem som vände tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babylon för att bygga upp Herrens tempel.

Att återvända är viktigt i det kristna livet. Många kristna bär med sig starka upplevelser av ett gudsmöte, en överlåtelse till Herren eller en tid då allt i vårt liv byggde på vår relation till Gud.

Sedan går tiden och andra intressen tränger sig på och man kan finna sig själv utan glöden som en gång fanns där. Man kan plötsligt inse att gudsberoendet har avtagit och ersatts av självtillit.

Då kan det vara dags att återvända till korset och den djupa relationen till Herren. Att be Herren om förlåtelse och be honom på nytt fylla oss med sin kraft, glädje och frid. Att på nytt tala om att det är Herren vi vill tjäna och älska av hela vårt hjärta och förstånd. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får komma tillbaka till dig och på nytt söka dig av hela mitt hjärta och av hela min själ och av hela mitt förstånd.
Skriv ut  
Söndag 14/1

Tidig söndagsmorgon den 14 januari

 

Så var det det söndag igen efter en lugn vecka med lediga dagar. Lediga dagar betyder tid för återhämtning, eftertanke och förberedelser för kommande händelser.

I bibelläsningen "Gamla Testamentet på två år" är vi nu färdiga med krönikeböckerna och idag börjar vi med Esras bok. Om du inte redan är med i vår bibelläsning är detta ett bra tillfälle att börja. Du behöver bara skriva ett mail till info@rupeba.se och skriva ett enda ord UTMANINGEN så kommer du att få ett mail varje morgon med några tankar från dagens kapitel.  

I går (lördag) la jag ut ett inlägg av Olof Edsinger "Viktigt att återerövra kallelsetanken". Där skriver Edsinger: 
"...Även vi har kanske fattat avgörande beslut under tonårstidens konferenser. Även vi har kanske fått tilltal om att Gud vill göra bruk av oss för sitt rike. Men vilka konsekvenser får dessa erfarenheter här och nu? Lever vi i det som är vår Skapares dröm för våra liv, eller lever vi snarare i vad som kan beskrivas som vår egen dröm? Relaterar vi vår vardag till Guds ord och löften, och hålls frågan om Guds kallelse levande i vårt sätt att tänka och prioritera?"

I förbindelse med begreppet ´kallelse´ kom jag att tänka på en artikel som Rut skrivit i Bootheum.se om sin mormor:
"Axelina kvinnan som fyra gånger fick Silverstjärneorden
Min mormor Axelina, som jag själv aldrig träffat, hade sju barn. Flera av barnen emigrerade till USA i början av seklet, och jag har haft privilegiet att få läsa en del av skriftväxlingen som korsade Atlanten den gången. Mormor skrev
att det behövdes pengar här hemma, och emigranterna sände ständigt hem en del av sin inkomst. När hennes söner varit i USA i fem eller sex år, skriver hon till dem att huset behöver målas om, och att hon längtar efter dem och hoppas att de snart ska komma hem. Det var bekymmersamt för mormor.
Strax efteråt skriver en av mina morbröder att han fått ”kallelsen” till frälsningsofficer. Han ska stanna i USA och gå på officersskolan, Han skriver om sin överlåtelse till Gud, att ”han inte längre äger sig själv, allt tillhör Gud”. Han skriver att han var helt tillfredställd nu då han lagt allt i Guds hand. Jag tänker: Stackars Axelina! Nu skulle det dröja ytterligare åtta år innan
han kunde komma hem till Sverige igen. Men Axelina skriver tillbaka till sin son: ”Må Gud hjälpa och leda dig så att du får bli till stor välsignelse. En gång när vi höll på att förlora dig, bad jag att mina barn skulle få leva och bli till välsignelse. Nu tackar jag Gud och beder för dig.”
Och Gud hjälpte Axelina. Och hennes barn och barnbarn blev välsignade, och jag är ett av dem, och jag får leva i uppfyllelsen av hennes välsignelsebön.
Fyra av Axelinas barn blev frälsningsofficerare, tre i Sverige och en i USA. Det var Hertie Håkansson, Erik Håkansson, Gunnar Hawkinson och Mirjam Hanson f. Håkansson (min mor).

I den artikeln finns också ett brev som Axelina skrev till general Evangeline Booth. Du kan läsa hela inlägget HÄR.


Under veckan kom också inbjudan till femårsjubileum för kåren i Saldus, Lettland. Det väcker också minnen. Under våra sista månader i Lettland öppnade vi kåren i Saldus. Saldus ligger halvvägs från Riga till Liepaja på västkusten. 

Då vi hade det officiella öppnandet blev det i form av ett friluftsmöte på torget. Någon lokal hade vi inte fått utan vi var hänvisade till att ha mötet i det fria. En kvinna blev frälst under friluftsmötet.

Vi vet inte så mycket vad som hänt i Saldus sedan dess, men vi vet att kårledarna är Ilona och Janis som blev frälsningsofficerare vårt sista år i Lettland och att kåren just nu har en kadett under utbildning.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

...och så ett par bilder

Kåröppning i Saldus 2012
Frälsningsarméns centra i Lettland
Skriv ut  
Söndag 14/1

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

2 Mos 33:18-23, Ef 1:7-14, Joh 2:1-11, Ps 19:2-7
- Från http://www.kyrkoaretstexter.se/ -

Söndagens tema är livets källa. Jesus är livets källa, han är livets ursprung och det är genom honom allt existerar.
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 14/1
Vidare såg jag under solen: orätt satt på rättens plats, orätt satt på rättfärdighetens plats” (Pred 3:16)

Temat för dagens andakt är rättfärdighetens plats. Rättfärdigheten har en av Gud given plats i skapelsen. En del skulle kanske kalla det för naturrätten. Men efter syndafallet har hela världen hamnat under den onde. Jesaja beskriver detta så tydligt: ”sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad”(Jes 59:14-15). Sådana är de levnadsvillkor som mänskligheten lever under idag, ända tills man tar emot Jesus som sin Herre och befriare. Jesaja, som levde många hundra år före Jesus, profeterade nämligen också om, att det i framtiden skulle komma en befriare, som skulle föra fram rätten till seger. Rättfärdigheten ska än en gång få inta sin gudagivna plats i skapelsen. 

Jesus gör själv anspråk på att vara den befriare, som Jesaja profeterade om. Han var den som skulle ”förkunna rätten för folken” och en dag ”föra rätten fram till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.” (Matt 12:18, 20-21)

BÖN

Tack Jesus för hoppet, att en dag ska rätten segra. Vi ser hur orättfärdigheten råder, och vi ber om hjälp att kunna kämpa för sanning och rätt tillsammans med dig.
Skriv ut  
Söndag 14/1

14 jan - Esra 1

BYGGA UPP HERRENS HUS

Bibelläsning: Esra 1

"...alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda att bygga upp Herrens hus..."  (Esra 1:5 FB)

Esras bok börjar på samma sätt som Andra Krönikeboken slutar. Kung Koresh proklamerar att Gud har befallt honom att bygga upp Herrens hus i Jerusalem.

Efter många år i den babylonska fångenskapen kom äntligen budskapet att det nu var dags att återvända till Jerusalem och bygga upp templet igen.

Alla hade möjlighet att återvända men alla gjorde inte det. De som återvände var "De vilkas sinne Gud hade påverkat, gjorde sig beredda" (vers 5)

Den kristna församlingen i Sverige har under många år varit på defensiven. Antalet medlemmar har minskat och många röster har höjts för att man inte bör ge utrymme för kristen tro i politiken och i det offentliga rummet.

Men Gud vill idag påverka många sinnen för att på nytt bygga upp "Herrens hus" i Sverige.

-På vilket sätt påverkar Guds Ande dig att bygga?
-Vilken insats inspirerar Gud dig att göra i Guds församling?

Gud vill på nytt bygga upp sin församling och han vill att du ska vara med. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken insats inspirerar Gud mig att göra i Guds församling?
Skriv ut  
Lördag 13/1

Från Nyhetsflödet den 13 januari

Viktigt att återerövra kallelsetanken

- Olof Edsingers blogg -
I anslutning till ett årsskifte är vi många som gör upp planer för våra liv och för året som ligger framför oss. Det kan handla om klassiska nyårslöften som att börja träna eller gå ned i vikt. Men det kan också handla om större frågor, till exempel sådana som har med familjeliv, jobb och prioriteringar att göra.

Till de viktigaste löften man kan tänka sig hör förstås de som rapporteras från flera av nyårshelgens läger och konferenser, där ett stort antal ungdomar valde att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare.

Samtidigt infinner sig frågan om hur vi som redan har blivit vuxna förhåller oss till Herrens vilja med våra liv. Även vi har kanske fattat avgörande beslut under tonårstidens konferenser. Även vi har kanske fått tilltal om att Gud vill göra bruk av oss för sitt rike. Men vilka konsekvenser får dessa erfarenheter här och nu? Lever vi i det som är vår Skapares dröm för våra liv, eller lever vi snarare i vad som kan beskrivas som vår egen dröm? Relaterar vi vår vardag till Guds ord och löften, och hålls frågan om Guds kallelse levande i vårt sätt att tänka och prioritera?


Klart är att Jesus varnar för att så inte alltid kommer att vara fallet. I sin liknelse om såningsmannen varnar han för ”världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat” som riskerar att förkväva kraften av Guds tilltal in i våra liv. Detta kan ske på olika sätt, men ett av de vanligaste är att vi låter visionen för våra liv krympa ihop så att det inomvärldsliga och alltigenom mänskliga tänkandet ta över. I stället för ambassadörer för Guds rike, blir vi (i bästa fall) konsumenter av Guds rike. Vi firar gudstjänst på söndagarna, men det är allt.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av ESRA BOK.

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

Skriv ut  
Lördag 13 januari
På rättfärdighetens väg är liv…” (Ords 12:28)

I går handlade andakten om rättfärdighetens port. Idag handlar den om rättfärdighetens väg. På mitt arbete finns en tavla, som föreställer en allé med ekar. Ekarna är gamla och lummiga och vägen som går mellan raderna av träd, är ganska bred. Ingen människa går på vägen. Den är alldeles tom. Man får en känsla av att träden som vuxit där i hundratals år har sett ett och annat, att de har hört både det ena och det andra. Men troget står de där på vakt längs vägen och bevarar för sig själva det de har hört och sett.

Jag har hört att man ibland planterar träd i särskilt förorenade miljöer, för de suger åt sig föroreningarna och renar luften. Jag brukar tänka på detta när jag ser allén på min jobbtavla. Den andas frid och ro, och jag får en känsla av att träden har absorberat varje ont ord som sagts på vägen och varje mörk blick som utväxlats mellan människor som gått vägen fram.

Texten under bilden är dagens bibelord om rättfärdighetens väg. Det syftar på en andlig väg som Guds folk får gå. Och på den vägen är liv ”ingen död finns på den vägen” står det i versens fortsättning. På den vägen kan vi bara få gå när vi har Jesus med i våra liv, han som har absorberat all vår synd i sig.

BÖN

Tack Jesus att jag får gå på rättfärdighetens väg tillsammans med dig. Tack för livet som finns där. Tack för friden som finns där. Tack för att Du finns där.
Skriv ut  
Lördag 13/1

13 jan - 2 Krön 36

HERRENS ORD GÅR I UPPFYLLELSE
 
Bibelläsning: Andra Krönikeboken 36

"Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten. HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater - så länge det låg öde hade det sabbat - till dess att sjuttio år hade gått." (2 Krön 36:21-22 FB)

 Det sista kapitlet i 2 Krönikeboken berättar om Judas och Jerusalems fall och bortförande av folket till den babylonska fångenskapen.
De sista kungarna i Juda var Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia. Joahas regerade bara i tre månader och om de övriga tre kan vi läsa att de alla gjorde det som var ont i Herrens ögon.
Gud sände gång på gång budbärare för att varna folket, men de gjorde narr av Guds sändebud och föraktade hans ord.

Det slutar med att kaldeernas kung intar Jerusalem dödar de flesta invånarna, river ned templet och Jerusalems murar.

De judar som hade överlevt fördes bort i fångenskap till Babel och blev slavar.

Men profeten Jeremia hade profeterat att fångenskapen skulle vara i sjuttio år. Och det otroliga händer. Koresh, kungen i Persien tar emot en befallning från Herren att bygga upp templet i Jerusalem. Andra Krönikeboken slutar med orden från Koresh: "Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom".

Även om det såg ut att vara omöjligt uppfylldes Herrens ord genom Jeremia. Du kan alltid lita på det Herren har sagt och Han står ständigt fast vid sina löften. Ta Gud på ordet! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
Skriv ut  
Fredag 12/3

Från Nyhetsflödet den 12 januari

Är det ens någon mening för Ohly att säga förlåt?

-Karin Pihl på Expressens ledarsida 

Finns det någon mening med att säga förlåt? Nej, inte i ett samhälle där förlåtelse, skuld och straff bara är tomma ord....

Borde han få stanna? Män som trakasserar kvinnor gör det sällan en gång. Om det är så att Ohly begått ett brott finns det goda skäl att peta honom. Men om hans version stämmer, att han har fulraggat och sedan bett om ursäkt, varför måste han då få sparken?

Svar: Därför att en ursäkt inte verkar betyda något längre.

Ohly är inte ensam om att ha framfört en ursäkt för döva öron. Många pratar fortfarande om "Toblerone-Mona" trots att Mona Sahlin bett om förlåtelse upprepade gånger. Förlåtelse, det låter ju lite misstänkt kristet, och religion är ju något som hör dåtiden till.

Kristen etik har ersatts av den moderna tidens progressiva värdegrund och det individuella ansvaret av maktanalyser och i förlängningen en tro på att människans brister är sprungna ur det omgivande samhället. Om allt är "normernas" fel, finns heller ingen individuell skuld. Och då finns det ingen individuell förlåtelse för den som råkat hamna på toppen i maktpyramiden.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 12/3
Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. (Ps 118:19)

Idag handlar andakten om rättfärdighetens port. Bibelkommentaren till dagens bibelord säger att det är kungen som uttalar sin befallning när han når tempelportarna med sin procession, och prästerna gav sitt svar inifrån templet.

Tusentals vanliga människor har emellertid också bett de här orden om att rättfärdighetens port ska öppnas för dem. De har velat komma nära Gud. De har velat uttrycka sin tacksamhet i hans närhet.

Och Herrens sanna präster har genom historien visat vägen till Herrens port, frälsningen i Jesus Kristus. Och de som troget håller sig till honom får gå ut och in genom den porten, inte på grund av sin egen rättfärdighet, men på grund av att de fått ikläda sig Jesu rättfärdighet. Lydia Baxter skriver om denna port i psalm 223 i svenska psalmboken:

Den öppen står för varje själ som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl, för alla folk och stammar.
O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig,
För mig, för mig, den öppen står för mig.

BÖN

Tack Jesus för att rättfärdighetens port är öppen idag. Tack för att vi kan få gå in genom den och komma in i din närhet av bara nåd.

Skriv ut  
Fredag 12/1

12 jan - 2 Krön 35

ORDNING OCH REDA I GUDS HUS

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 35
"Prästerna, Arons söner, var upptagna ända till natten med att offra brännoffret och fettstyckena. Därför måste leviterna laga till både åt sig själva och åt prästerna, Arons söner. Sångarna, Asafs ättlingar, stod på sin plats, som David, Asaf, Heman och kungens siare Jedutun hade befallt, och dörrvaktarna stod var och en vid sin port. De behövde inte gå ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder, leviterna, lagade till åt dem. Så blev den dagen allt ordnat för HERRENS tjänst" (2 Krön 35:14-16 FB)

Josia återinrättade tempeltjänsten. Man firade påskhögtid och en sådan påskhögtid hade inte firats i Jerusalem sedan profeten Samuels tid (vers 18).

Var och en hade sin speciella uppgift: prästerna, dörrvaktarna och sångarna.

Dessutom skickade Josia ut helgade människor i hela Israel för att undervisa (vers 3).

Vi är även idag i stort behov av helgade människor i Sverige som undervisar folket i Guds ord.

Kanske du är en av dem? Idag finns stora möjligheter att finnas med och förkunna Guds ord. I samtal med människor, i gudstjänster och på internet. Möjligheterna har aldrig varit större än idag att kommunicera ut budskapet. Men vi måste ha människor som tar tillfället.

Vi har budskapet som kan förvandla och upprätta människor genom frälsningen och förlåtelsen genom Jesus. Men en växande del av människorna i vårt land har inte mötts av budskapet på ett sätt som de kan ta emot det på. Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesus förvandlande kraft?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kan jag göra för att nå fram till människor som inte fått höra om Jesus förvandlande kraft?
Skriv ut  
Torsdag 11/1

Ta Gud på orden - Del 3

 

Har Guds folk förlorat tilltron till Guds ord?

Detta är det tredje inlägget i serien. Här kan du läsa de tidigare inläggen:
1. Vad innebär det att ta Gud på orden? Läs HÄR.

2. Har Guds folk förlorat kontakten med Guds ord? Läs HÄR.

Hur ser vi egentligen på Bibeln idag? Ser vi på Bibeln som Guds ord? Eller ser vi på Bibeln som en bok som innehåller Guds ord? Eller ser vi på Bibeln som människors ord om Gud?

Detta är inte en oväsentlig fråga. Vårt svar på den frågan påverkar vårt kristna liv och vår relation till Jesus.

För hundra år sedan såg man nog inom kristenheten Bibeln som Guds ord, men idag har stora delar av kristenheten rört sig till vänster på skalan. Det är vanligt att man idag mer tänker sig att Bibeln innehåller Guds ord, men det finns också mycket som människor har hittat på själva i Bibeln. Men den ståndpunkten väcker nya frågor: Vad är det i Bibeln som är Guds ord? Vem är det som avgör vad som är Guds ord och vad som är mänskliga påfund?

Den ståndpunkten resulterar också till att vi alla har vår egen del av Bibeln som vi godkänner som Guds ord. En del har en väldigt tunn bok, medan andra fyller den med fler sidor.

Varför är det så viktigt hur vi ser på Bibeln?

Om vi inte tror att det är Guds ord kan vi inte bli frälsta. Löftena om frälsning finns i Bibeln. Tror vi att det är Gud som lovat det eller är det bara Paulus som lovat det? Vår frälsning är helt avgörande om vi tror att det är Guds ord som lovar det. Om vi är osäkra på det är vi också osäkra på vår frälsning.

Om vi inte tror att det är Guds ord kan vi inte ta emot förlåtelse från Gud? Vi tar emot förlåtelse i tron på att det är Gud själv som lovar det. Om vi bygger vår förlåtelse på att Johannes skriver det i sina brev vilar vår förlåtelse på en osäker grund.

Vi har idag en kristenhet som i stora delar har anpassat sig till en mer liberal tolkning av Bibeln. Mycket av vår kristendomsförståelse bygger mer på vår egen kunskap och vårt eget intellekt än på gudsuppenbarelse.

Vill du uppleva frälsningsvisshet? Vill du uppleva kraften i Guds löften? Då måste du ta Gud på orden.

William Booth lär på sin dödsbädd ha sagt till sin son Bramwell, som skulle ta över ledningen av Frälsningsarmén: Det finns kraft i Guds löften ....... om vi bara tror dem!

TA GUD PÅ ORDEN!
Skriv ut  
Torsdag 11/1
Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken .”  (Jes 61:10)

Idag är temat för andakten ’rättfärdighetens mantel’. En mantel är något man skyler sig med, något som ger skydd och värme. Rättfärdigheten från Gud är en gåva som kommer av att vi tar emot Jesus i våra liv. Vi får byta ut vår synd och våra misslyckanden mot hans rättfärdighet. I Kolosserbrevet 3 talar Paulus om att vi ska klä av oss våra orena kläder och ikläda oss den nya människan som blir alltmer lik Jesus. (Kol 3:8 ff).

På sjuttitalet brukade vi sjunga en kör med orden: ”Jag är iklädd manteln av rättfärdighet som Herren Jesus ger till mig” och jag minns att jag njöt av sången. Den liksom strök ut min skuld och jag kunde ta till mig hela vidden av Jesu försoningsverk. Hans kärleksmantel skylde över all min skuld.

BÖN

Tack Jesus att vi varje dag får ikläda oss den rättfärdighet, som vi aldrig kan förtjäna, men som du ger åt alla dem som ärligt vill tillhöra dig.

__________________
Dagens andakt på norsk:
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily Devotions in English:
http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Skriv ut  
Torsdag 11/1

11 jan - 2 Krön 34

GUDS ORD ÅTERUPPTÄCKT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 34

"När de tog ut pengarna som hade flutit in till HERRENS hus, fann prästen Hilkia HERRENS lagbok, som hade blivit given genom Mose. 15 Då sade Hilkia till skrivaren Safan: "Jag har funnit lagboken i HERRENS hus." (2 Krön 34:14-15 FB)

Josia blir kung i Juda och han gör det som är rätt i Guds ögon (vers 2). Han rensar bort avgudarna och restaurerar Templet.

Då de arbetade med renoveringen av Templet fann de Herrens lagbok som hade varit bortglömd i många år. Skrivaren Safan läste högt ur lagboken för kung Josia, och kungen blev förtvivlad. Han såg att man hade inte på många år levt efter Guds ord (vers 19). Han utbrister: "Herrens vrede är stor... därför att våra fäder inte har hållit HERRENS ord och inte har gjort allt som är föreskrivet i denna bok."(vers 21)

Kung Josia bad om förlåtelse för sitt folk och Herren svarade: "Eftersom ditt hjärta veknade och du ödmjukade dig inför Gud när du hörde hans ord... har jag också hört dig, säger HERREN." (vers 27)

Josia ingår sedan ett förbund med Herren att de skulle hålla fast vid hans bud och följa hans vittnesbörd av hela sitt hjärta och av hela sin kraft (vers 31).

Det finns en Bibel i de flesta svenska hem idag. De flesta kanske är olästa och bortglömda. Står det en bortglömd Bibel i din bokhylla? Är det inte på tiden att du återupptäcker Guds ord och börjar läsa det?

Kanske måste du göra som Josia och be om förlåtelse för att du tagit så lätt på hans ord. Kanske ska du också gå in i ett förbund med Herren där du förbinder dig att hålla dig till hans ord av hela ditt hjärta.

Många kristna och många kyrkor i vårt land har medvetet gått emot Guds ord på flera punkter och anpassat sig till de värderingar som är politiskt korrekta idag.

Josias beslut att återupptäcka och återvända till Guds ord ledde till väckelse bland folket. Finns det någon i dag som vill stå upp och hjälpa folket att återupptäcka Bibelns sanningar?

Där finns löften om frälsning, förlåtelse, kraft genom den Helige Ande och befrielse. Löftena och kraften i Guds ord måste återupptäckas i varje generation så att kristendomen inte reduceras till en vacker kraftlös tradition. Vill du vara med och återupptäcka Guds ord?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Hur kan jag medverka till att Guds ord blir återupptäckt i min generation?
Skriv ut  
Onsdag 10/1

Från Nyhetsflödet den 10 januari

Hur kunde Jesus bli "hen"?

- Stefan Gustavsson i Världen idag -
Hur kan präster få för sig att kalla Jesus för "hen"? Svaret finns i den teologiska tradition som med en bred etikett kallas liberalteologi. Ordet liberal har med frihet att göra. Enkelt uttryckt innebär liberalteologi frihet i relation till de bibliska texterna.

Historiskt går liberalteologin tillbaka till upplysningstiden, med dess radikala kristendomskritik. Filosofer förnekade det övernaturliga, och därmed undrets möjlighet, och underkände den kristna tron. I stället för att visa att kritiken var felaktig, alternativt lämna den kristna tron, öppnades en tredje väg: att anpassa den kristna tron till det man menar att kulturen kräver.

Detta har varit den liberala teologins dna sedan dess...

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 10/1
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp..” (Ef 4:3)

Det var inte alltid som det rådde frid och endräkt i vårt hem när pojkarna växte upp. Ganska ofta rådde det stark oenighet, och det hände till och med att smockan hängde i luften ibland. Men det märkliga var att om ett yttre hot visade sig, till exempel att någon av pojkarna blev angripen utifrån, slöt syskonen upp omkring varandra i täta led.

Ibland undrar jag om kristenheten fastnar i käbbel med varandra, på grund av att man inte insett, att vi har en gemensam fiende, djävulen, som vill förstöra, ödelägga och rasera allt det goda som Gud har skapat. I alla krig är det ett viktigt vapen att skapa splittring bland motståndarna. Så är det också i det andliga krig som varje kristen befinner sig mitt uppe i varje dag. Om vi bara kunde inse, att vi kristna är syskon i samma familj och att fiendens mål är att skapa oenighet bland oss, skulle vi sluta upp omkring Sanningen som en man igen. 

BÖN

Herre hjälp mig idag att bidra till enhet. Hjälp mig att inte envist hävda min egen åsikt. Hjälp mig att inse att kärleken till mina kristna syskon är viktigare än att jag får rätt i allt.
Skriv ut  
Onsdag 10/1

10 jan - 2 Krön 33

GE AKT PÅ GUDS ORD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 33
"Herren talade till Manasse och hans folk, med de gav inte akt på hans ord" (2 Krön 33:10 FB)

Manasse gjorde det som var ont i Herrens ögon (vers 2). Gud talade till honom, han hörde vad Gud sa men gav inte akt på hans ord.

Hur är det i ditt böneliv? Hör du vad Gud säger? Eller överöser du Gud med dina egna ord och avslutar med att säga "amen" innan du lyssnar in vad Han vill säga till dig? Gud talade till Manasse även om han inte var "Guds bästa barn".

Och om du hör vad Herrens säger, ger du akt på hans ord så att du lyder dem?

Gud har något han vill säga till dig. Det är bara då du ger dig tid att lyssna till Herren och ger akt på hans ord som du kan leva i hans fulla välsignelse.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tar jag mig tid att bli stilla och lyssna på Guds ord till mig?
Skriv ut  
Tisdag 9/1

Från Nyhetsflödet den 9 januari

Nu förföljs kristna mer än någonsin förr

- Sändaren -
I en ny rapport slår den katolska organisationende Aid to the Church in need fast att kristna situationen för kristna de senaste åren blivit sämre än någonsin. Rapporten som täcker de två senaste åren handlar om läget för kristna i ett trettontal nationer där kristna redan tidigare bedömds vara extra utsatta.

Enligt rapporten skulle kristendomen helt ha utplånats i Syrien och Irak om inte militären hade satt stopp för Islamiska staten och andra islamistgrupper, och om inte humanitär hjälp nått fram till den kristna minoriteten som tvingats på flykt. Hotet från just islamister är som starkast i länder som Sudan, Iran, Saudiarabien och Egypten men i rapporten finns även andra krafter med som förövare.

I Indien är det hindunationalister som försöker rensa bort alla icke-hinduer ur det tidigare kejsardömet och dessa grupper har blivit allt starkare då landet nu styrs av hindunationalistiska BJP. I Kina och Nordkorea, är det istället statskommunismen som genom hårdare religionslagar och tillslag mot kyrkor gjort att förföljelsen av kristna blivit värre.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 9/1

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”
(Rom 8:2)

Att bli en kristen är som att byta hyresvärd. Så länge som jag har min gamla hyresvärd, har han rätt att komma till mig varje månad och avkräva mig hyran. Men när huset köpts upp av en annan har den gamla hyresvärden ingen rätt att komma och kräva mig på någonting.

Så länge jag tillhörde denna världen, det vill säga innan jag blev frälst, kunde den som är herre i denna världen, nämligen djävulen, göra anspråk på att jag skulle tjäna honom. Men när Jesus blir Herre i mitt liv, blir han som en nye hyresvärden. Då kan fienden komma och anklaga mig för det ena och det andra, men jag behöver bara hänvisa honom till Jesus som köpt mig fri och som nu har ansvaret för mig.

BÖN

Tack Jesus att du har köpt mig fri från allt det gamla, och att jag är fri från alla skyldigheter mot det gamla livet. Tack att fienden inte kan anklaga mig längre för du har betalat min skuld.
Skriv ut  
Tisdag 9/1

9 jan - 2 Krön 32

ATT FÖRMEDLA NYTT MOD

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 32

"Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren vår Gud, och han ska hjälpa oss och föra våra krig.” Och folket fick nytt mod genom det som Juda kung Hiskia hade talat." 

Den assyriske kungen Sanherib drog med sin här in i juda och hotade Jerusalem. Kungen i Juda, Hiskia, talar tro och hopp till folket: "Var frimodiga och starka! Var inte rädda eller modlösa inför Assyriens kung och hela skaran som han har med sig, för med oss är en som är större än den som är med honom."

Sanherib sände budskap in i Jerusalem för att folket skulle förlora hoppet och sluta lita på sin Gud. Sanherib påminner Jerusalems invånare om hur många länder Sanherib lagt under sig och att ingen av dessa länders gudar hade kunnat rädda dem.

Den yttre striden hade inte börjat, men det pågick en "psykologisk krigföring". Sanherib visste att om Jerusalems invånare slutade hoppas och slutade ha tillit till sin Gud, skulle de bli ett lätt byte för honom.

Det slutade med att Herren räddade Jerusalem utan strid och Sanherib fick dra sig tillbaka med skam.

Samma kamp pågår idag. Det kanske inte finns ett synligt krig mot de kristna i vårt land idag, men det pågår en psykologisk krigföring. Satan tänker att om han bara lyckas få de kristna att förlora tron och tilliten på Herren och hans ord, så har han vunnit kampen. Är han på väg att lyckas?

Bidrar du till att förmedla nytt hopp och tilltro till guds ord eller bidrar du till att tron på Guds ord minskar?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag önskar bidra till att tilliten till Gud och hans ord ska växa ibland oss.

 

Skriv ut  
Måndag 8/1

Från Nyhetsflödet den 8 januari

Aimee Semple Mcpehrson

Jag fick ett mail från en god vän med information om en del av väckelsehistorien som jag inte kände till. Jag har översatt inledningen av artikeln och resten finns att läsa på engelska. Artikeln är publicerad i Christianity Today.

"Jag har aldrig hört någon människa tala så. Utan ett ögonblicks avbrott kunde hon tala mellan en timme och en och en halv och hålla åhörarna trollbundna” (Rapport från en av åhörarna)

1913 blev en frälsningsarmé-dotter hastigt inlagd på sjukhus för blindtarmsinflammation. Hennes liv hängde på en tunn tråd. Under de senaste månaderna hade hon upplevt att hennes andliga liv torkade ut. Hon hade en gnagande känsla av att Herren väntade något mer av henne.

Hon berättade senare att hennes sjukdomstillstånd förvärrades och att en sköterska tog henne till rummet som var avdelat för dem som var döende. Hon kämpade för att andas och hörde sköterskan säga "Hon har inte långt kvar”.

Men så hörde hon en annan röst som sa: ”Nå, kommer du att gå?” Hon förstod att hon måste välja mellan att gå in i evigheten eller att gå ut i tjänst för Gud. Hon valde tjänsten. I ett ögonblick försvann smärtan, andningen började fungera och snart återvann hon kraften.

Inom ett årtionde blev den unga kvinna ett amerikanskt fenomen. Från att ha varit helt okänd kunde man läsa om henne tre gånger i veckan på förstasidorna av de ledande tidningarna i Amerika. Idag går hennes arv vidare genom kyrkan hon grundade: The International Church of the Foursquare Gospel (Den Internationella fyrfaldiga kyrkan). Många betraktar henne (tillsammans med Billy Sunday) som den mest framträdande väckelseförkunnaren i början av 1900-talet.

Den rörelse hon grundade har idag, cirka åttio år efter hennes död, runt två miljoner medlemmar i 30.000 församlingar.

Rörelsen heter Foursquare Church för att den bygger på fyra grundstenar: Jesus som den ende som kan frälsa, Jesus är den som helar, Jesus är den som döper i med Helige Ande, Jesus är den kommande brudgummen.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Måndag 8/1
Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom 10:15)

”Jag kan inte tro” säger man, och det är kanske inte så konstigt. Bibeln säger att tron bygger på förkunnelsen av Kristi ord. Och om man aldrig utsätter sig för att höra Kristi ord kan tron aldrig växa till. Det är först när man öppnar sig för sanningarna och sammanhangen i Bibeln som tron kommer.

På samma sätt säger en del ”Jag känner mig inte frälst”. Nej, men frälsningen är inte heller en känsla. Frälsningen är en verklighet som bygger på vad Gud själv säger i sitt ord, Bibeln.

Vi använder ibland bilden av ett tågset för att tydliggöra hur känslor och tro hänger ihop med Bibeln. Först har vi loket som får symbolisera Guds ord. Det är bara loket som kan dra tåget framåt. Sedan kommer första vagnen. Det är tron, som liksom hakar på Guds ord. Sist kommer vagnen som får representera känslorna. Den hänger liksom bara med när tron har fått fäste i Guds ord.

BÖN

Jesus jag vill växa i tron på dig. Därför vill jag både läsa Bibeln själv, och lyssna till när andra undervisar i Ordet. Öppna mitt hjärta så att jag kan ta emot det du vill säga mig, och tro på det i djupet av mitt hjärta.
Skriv ut  
Måndag 8/1

8 jan - 2 Krön 31

AV HELA HJÄRTAT

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 31
"Allt han företog sig när han sökte sin Gud, vare sig det gällde tjänstgöringen i Guds hus eller lagen och budorden, gjorde han av hela sitt hjärta, och han var framgångsrik." (2 Krön 31:21 FB)

Hiskia fortsätter sitt arbete med att rensa ut avgudarna och bygga upp tempeltjänsten. Han befallde folket att de skulle ge prästerna och leviterna vad de behövde, för att de skulle kunna hålla fast vid Herrens undervisning (vers 4).

I den sista versen i kapitlet ser vi nyckeln till ett framgångsrikt liv: i allt han gjorde, i praktiska saker såväl som då det gällde Guds ord, sökte han Gud av hela sitt hjärta.

Det är det Gud söker. Gud söker det som är helhjärtat. Han hatar det halvhjärtade. Det är antingen-eller som gäller. 


Det största budet gäller fortfarande idag: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet" (Matt 22:37-38) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ett odelat hjärta åt Herren. Vad innebär det i mitt liv?

Skriv ut  
Söndag 7/1

Tidig söndagsmorgon den 7 januar

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen och idag blickar vi framåt mot händelser som är planerade. Jag läste för inte så länge sedan boken "Lewis resa" om pingstväckelsens första tid. Ett vanligt talesätt då var att i tid och otid lägga till "om Herren dröjer". Man kunde till exempel annonsera att det blir bönemöte på torsdag "om Herren dröjer". Jag får väl säga detsamma om det som är planerat i vår kalender framöver.

Vi kommer under vårterminen att vara ganska mycket engagerade i arbetet på Riga första kår i Lettland. Vi kommer bland annat att inbjuda till en helt öppen soldatförberedelsekurs med tio samlingar under vårterminen. Det kommer att bli en "bred" inbjudan. Vi bjuder in den som funderar på att bli soldater,  den som varit soldat i många år men önskar fördjupa sig mer i vad Frälsningsarmén är och gör. Man kanske till och med har glömt vad det var man lovade i soldatlöftet. Men vi inbjuder också den som bara önskar vara med för att lära sig mer om vad Frälsningsarmén är. Vi börjar i slutet på februari och sista samlingen är i mitten av juni. Kursen heter "Soldat i Guds armé" (se bilden)

På Riga första kår har vi också lagt upp en predikoplan. Vi börjar i januari med att predika från Galaterbrevet och predikar sedan ett kapitel varje söndag tills vi är färdiga med Kolosserbrevet i juni. På så sätt kan de som vill läsa på i förväg och kanske vara lite mer förtrogna med det som ska predikas. Allt detta "om Herren dröjer".

På den "privata" fronten händer det också en del. Den första april fyller rupeba 10 år. För tio år sedan la vi ut de första inläggen på vår hemsida och sedan har det bara fortsatt. Vi har väl lagt ut i genomsnitt tre inlägg per dag under 365 dagar i tio år. Jag tror inte vi har missat någon dag. Det skulle bli närmare 11.000 inlägg, och sidan har haft närmare två miljoner besökare. Det borde vi kanske fira på något sätt.

Och på tal om att fira så bara några dagar före rupebas tioårsdag firar vi bröllopsdag. Då har vi varit gifta i 49 år "om Herren dröjer". Vi har normalt varit ganska noga med planerandet i vårt arbetsliv, men inte alltid lika duktiga med våra egna bemärkelsedagar. En gång sammanföll vår bröllopsdag med en föreståndarkurs på Lännersta som vi inbjudit till. Sent på onsdagskvällen då dagens kurs var färdig råkade jag tala om att vi hade bröllopsdag just den dagen. På vägen hem tänkte jag bjuda ut Rut på lite mat på något ställe. Det var sent så det blev korvkiosken i Orminge som fick servera varsin korv till oss. Många år efter den kursen var det föreståndare som påminde oss om den händelsen. Så om de inte lärde sig något annat så lärde de sig i alla fall vilken dag vi hade vår bröllopsdag. Men nästa år då vi har vårt femtioårsfirande av vårt bröllop kanske vi till och med kostar på oss en ännu längre resa än till Orminge Centrum.

Ha en välsignad vecka
Peter baronowsky

Skriv ut  
Söndag 7/1
 

De ville gälla för visa, men blev till dårar De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen…” (Rom 1:22,25)

Dagens bibelord talar om människor som ”håller sanningen fången i orättfärdighet” (Rom 1:18). Genom hela historien har det funnits människor som sökt efter sanningen. Dilemmat har dock varit att man velat finna sanningen utan att räkna med Gud, man har bytt ut Guds sanning mot lögnen. Det är vad som händer när man dyrkar och tjänat det skapade i stället för skaparen själv. När Jesus står inför Pilatus säger han: ”Jag har fötts och kommit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst” (Joh 18:37). 

Idag säger man ofta att det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig.  Du får ha din sanning så har jag min. Men ingenting kan vara ”lite sant” eller ”ganska sant”. Sanningens natur är emellertid antingen eller. Det kan inte finnas ett mellanting. Antingen är kristen tro sann och då gäller den alla människor, eller också är den falsk och då har alla miljoner kristna människor, som funnits på jorden och som finns på jorden nu tagit fel.

Jag vill inte leva på en livslögn. Jag har valt att tro på sanningen, Jesus själv.

BÖN

Jesus jag tror på vad du har sagt i Bibeln och jag vill bygga mitt liv på dig. Du är den Sanning som både håller att leva för och dö för.
Skriv ut  
Söndag 7/1

7 jan - 2 Krön 30

"MEN MAN SKRATTADE ÅT DEM OCH HÅNADE DEM..."


Bibelläsning: Andra Krönikeboken 30
"Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem." (2 Krön 30:10 FB)

Kung Hiskia kämpade för att föra folkets hjärtan tillbaka till Herren. Han sände ilbud runt i både Juda och Israel med uppmaningen "Vänd om till Herren" (vers 6), men folket skrattade åt dem och hånade dem.
Men det fanns några i Israel som ödmjukade sig och kom till Jerusalem för att tillbe Herren.

Situationen idag är inte helt olik den på Hiskias tid. Den som går ut och uppmanar människor att vända om uppfattas ofta som mindre vetande och fanatisk, och blir bemött med hån och skratt. Är du beredd att utstå det offret? Det finns många idag som kompromissar med budskapet och gör udden i evangeliet harmlös för att slippa mötas av hån och skratt. Vågar du stå rakryggad för Jesus i en kristendomsfientlig omgivning?

Men trots att budbärarna på Hiskias tid möttes av skratt och hån, var det ändå några som ödmjukade sig och kom till Herren. De hade säkerligen aldrig kommit till Herren om det inte funnits budbärare som var beredda att ta emot hån och skratt.

Paulus skriver att budskapet vi predikar är "dårskap för dem som går förlorade" (1 Kor 1:18).

Det gamla väckelsefolket i första hälften av 1900-talet sjöng med glädje: "Dåre för världen, men salig i Gud". De visste vad det kostade att följa Jesus. De var beredda att betala priset. Hur är det med oss idag? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att stå upp för dig och ditt ord även om jag ibland får stå helt ensam.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Dagens andakt
20 januari

”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen…”
( Apg 2:42)

Andakt:
I den första församlingen var man noga med att stödja varandra. Man hjälpte varandra troget, och församlingen hade framgång. John C. Maxwell berättar i en av sina böcker, om det stora behovet av fallskärmar under andra världskriget. Fallskärmarna måste tillverkas i massor och de som satt och sydde dem fick arbeta både åtta och tio timmar om dagen. Det var hårt arbete att hänga över en symaskin och sy ändlösa sömmar i färglösa tygstycken, dag ut och dag in. Och resultatet av ens arbete blev bara en formlös hög av tyg. Men varje morgon fick sömnadsarbetarna veta att varje stygn som de skulle sy under dagen, var ett led i en livräddningsaktion. De påmindes om att just den fallskärm som de skulle sy, kunde vara den som deras make, bror eller son skulle bära. Sömnadsarbetarna var en del i något större och arbetet blev meningsfullt. Som Kristi medarbetare får vi alla var med och göra vår del. Ibland verkar det vi gör kanske inte särskilt meningsfullt, men vi får komma ihåg att vår insats är en del i ett större sammanhang. Låt oss troget fortsätta och göra vår del!

Bön:
Herre, tack för att jag får vara med i din stora plan för att rädda människor. Hjälp mig att göra det du ber mig och inse att det inte finns något led i arbetet som är mindre viktigt än något annat.

  


LIGHTHOUSE

En helg för unga vuxna i nordligaste Norge.
Den 8 -11 februari 2018 i Vadsö.
Tema: "Tid for hellighet"
Läs mer HÄR och HÄR.

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN
Antar du utmaningen? Vill du vara med att läsa Bibeln?

   De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

    Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
    Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.
    Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i din Bibel?
Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som köper en av våra böcker under januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

Ny bok från rupeba

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba