Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 22 juni 2018
Fasta inslag på rupeba
 

Måndagar, onsdagar och fredagar: Från nyhetsflödet
Tisdagar och torsdagar: Inlägg av mer undervisande karaktär
Lördagar: Inför söndagen. Betraktelse med utgångspunkt i söndagens texter.
Söndagar: "Tidig söndagsmorgon". Veckorevy från min högst peronliga utkikspunkt på livet.
Varje dag: Dagens andakt från Andaktsboken och Utmaningen, dagens bibelläsning från GT.

Skriv ut  
Fredag 22/6
Läs mer om böcker och skrifter från rupeba HÄR.
Skriv ut  
Fredag 22/6

35 procent av skolavslutningarna i kyrkor

- Ruben Agnarsson & Robin Olsson i Inblick -

Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.

Viktor Aldrin vid Högskolan i Borås har skrivit en ny bok om skolavslutningarna i kyrkan efter att ha gått igenom protokoll, riktlinjer, debattartiklar, motioner, lagar och läroplaner samt flera olika enkäter för att ta sig an frågan.


Han menar att det i grund och botten handlar om att skolmyndigheterna (Skolverket och Skolinspektionen) och Svenska kyrkan bråkar om rätten att definiera religion.
Skolmyndigheterna vill minska religionens betydelse och Svenska kyrkan vill öka den.
– Jag har sett att antalet skolavslutningar i kyrkan har minskat drastiskt till 35 procent men att antalet församlingar i Svenska kyrkan där man firar har ökat, säger Viktor Aldrin.
– Skolmyndigheterna ser religion som påverkan medan Svenska kyrkan ser den som kompetenshöjande. Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion. Samtidigt vill den inte överlåta till religionerna att själva definiera religion.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 22/6

Kongress i Oslo 22-24 juni


(Videosnutten kommer från en kongressmarsch i Oslo 2016)

I helgen håller Frälsningsarmén i Norge sin årskongress i Oslo. Om du inte har möjlighet att vara där kan du se många av mötena i direktsändning på TV.

Du kan se en översikt över TV-sändningarna HÄR.

Skriv ut  
Fredag 22/6

22 jun - Jes 39

FIENDENS LIST

Bibelläsning: Jesaja 39

"Jesaja frågade:  "Vad har de sett i ditt hus?  " Hiskia svarade:  "De har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se."  (Jes 39:4 FB)


Ett sändebud från Babylon kommer till Hiskia med en vänlig hälsning. Hiskia välkomnar dem och visar dem villigt alla rikedomar i sitt hus  och hela sitt vapenförråd (vers 2). Jesaja kommer då med en profetia från Herren om att alla Hiskias dyrbarheter och hans efterkommande kommer att föras bort till Babylon, och det skedde senare i den babyloniska fångenskapen.

Fienden vill gärna komma in i våra församlingar och i våra liv. Han kommer ofta med sken av att vara vänlig och med uppskattande ordalag. Vi kanske till och med välkomnar honom in i församlingen eller in i våra liv, och det kan sluta med att han rövar bort allt det goda som vi har i Herren. Bibeln uppmanar oss att vara på vår vakt och avslöja fienden då han försöker ta sig in i våra församlingar och i våra liv.

Jesus säger: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." (Joh 10:10 FB)
Skriv ut  
Torsdag 21/6

Förlåtelse

Steg fem i serien Tio steg i det kristna livet

Läs mer om de tio stegen HÄR.

Bilden: Från den norska publiceringen av Tio steg till tro

Synden
Ordet ”synd” i bibeln är översatt från ett grekiskt ord som egentligen betyder ”att missa målet”. Synd är alltså helt enkelt att missa målet med livet. Vad är det då som är målet med livet?

-Målet i livet är framför allt att leva i harmoni med Gud (Steg 1 handlade just om detta: att finna vila för den längtan som bor i varje människa)

-Men målet är också att leva i harmoni med andra människor, med resten av skapelsen och i harmoni med sig själv (=frid).

Att inte tro på Jesus beskrivs också som synd i Bibeln (Joh 16:9). Det är naturligt, för om vi inte tror på honom kan vi ju inte heller leva i harmoni med honom.

Allt som vi gör i livet som stör den här harmonin med Gud är alltså synd. Det kan vara ”stora” saker som alla människor kan se, och det kan vara ”små” saker som ingen annan än vi själva märker.

Det är inte bara några få människor som syndar, alla människor syndar. I Romarbrevet 3:23-25 står det:  ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”

Läs mer HÄR.

Les på norsk HER. Fra Frelsesarmeens nettsted "Perleportalen".

Skriv ut  
Torsdag 21/6

21 jun - Jes 38

DET SVÅRA BLIR TILL NYTTA

Bibelläsning: Jesaja 38

"Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg." (Jes 38:17 FB)

Jesaja skriver om Hiskia som blev svårt sjuk och bad Herren om ytterligare levnadsår. Herrens svar blev att Hiskia skulle få ytterligare 15 år att leva (vers 5).

Resten av kapitlet beskriver Hiskias lovsång. Då Hiskia ser tillbaka på livet kan han se att det som var svårt i livet, lyckades Gud använda till nytta.

Så kan det också vara i våra liv. Vi lär ofta mer av det som är svårt än av det som är lätt i livet. Svårigheter har en benägenhet att hjälpa oss att växa. 

 

Jakob skriver i sitt brev: "Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att växa genom de motgångar som möter mig.

Skriv ut  
Onsdag 20/6

Om Gudsriket kommer!

- SVT Nyheter skrev för en tid sedan:
Om kriget kommer
– dags att förbereda sig

   Inom några veckor kommer 4,8 miljoner svenskar att få hem en broschyr i brevlådan med information om hur hushållet ska förbereda sig för krig och kris.
   Vecka 22 är det Krisberedskapsvecka. Veckan är till för att uppmärksamma och informera landets medborgare om vad de bör kunna och göra vid tillfälle av kris. Kampanjen är en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.
   Veckan sammanfaller med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utskick av den reviderade ”Om kriget kommer-broschyren” (Slut citat från SVT Nyheter).

Med anspelning på den broschyren publicerar Kyrkans Tidning en artikel med titeln "Om Gudsriket kommer". Jag kunde inte läsa artikeln eftersom det var en länk man måste betala för att läsa, men jag tänkte vidare.....

Kanske är det tid att ge ut en motsvarande broschyr till Sveriges invånare. Bibelns berättelser om vad som kommer att ske i förbindelse med Jesu återkomst är ännu mer dramatiska än det som myndigheterna varnar för.

Bibeln talar om att Jesus vid tidens slut ska hämta de sina och att många kommer att lämnas kvar. I Jesu tal om den sista tiden säger han: "Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar." (Matt 24:40-41).
 

Det är viktigt att skriva till Sveriges invånare om hur man ska förbereda sig inför Jesu ankomst, men det kanske är lika viktigt att skriva till dem som inte förberett sig, och som lämnats kvar.

1949 skrev Hart R. Armstrong i USA på sin hustrus inrådan en liten skrift som förklarar för dem som lämnats kvar, vad det är som har hänt och hur man kan agera i den situationen. Armstrong skrev den med förhoppningen att kristna skulle lägga ut exemplar av skriften på många offentliga platser till hjälp för de kvarlämnade. Skriften har sedan blivit översatt till svenska av frälsningsofficeren Anders Wigholm.

Jag har själv ett exemplar av skriften och idag såg jag den publicerad på svenska i sin helhet på www.apg29.nu. Du kan läsa den HÄR.

/PB

Skriv ut  
Onsdag 20/6

Se upp för sektbildning

- Stefan Swärd i Världen idag -

Sveriges Television har återigen uppmärksammat en av Sveriges mest kända församlingar, i Knutby. Nu föranlett av dess nedläggning och med uppföljande intervjuer med de före detta medlemmarna. Begreppet sekt används flitigt i media för att beskriva kristna kyrkor som anses vara extrema.

I Knutbyfallet är frågan ganska solklar, både sekulära media, kristenheten i allmänhet och de före detta medlemmarna tycks vara överens om att det har varit en sekt. I vissa fall har begreppet sekt används vårdslöst och utan tydliga distinktioner både från sekulära medias sida och etablerade kristenheten, i sättet att beskriva inte minst nya församlingar som försöker hitta nya vägar och lever i en andlig förnyelse. Församlingen Hillsong har hittills skonats från sektstämplar i Sverige och vi får be till Herren om att de fortsatt ska få vara förskonade från detta.

Att kristna kyrkor utvecklas till sekter är inte bara ett glåpord från media, utan det är ett faktum att kyrkor och församlingar kan bli slutna och extrema grupper som kan klassas som en sekt. Det inträffar inte bara i nya kyrkor och rörelser utan det kan även drabba gamla kyrkor. En församling riskerar att utvecklas till sekt när man överger vissa grundläggande bibliska principer för församlingsliv....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 20/6

20 jun - Jes 37

SKJUTA ROT NERTILL OCH BÄRA FRUKT UPPTILL

Bibelläsning: Jesaja 37
"Detta skall för dig vara tecknet: Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd, men det tredje året skall ni så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill."  (Jes 37:30-31 FB)

Det finns ett samband mellan roten och den frukt trädet bär. Roten är den plats där trädet hämtar näring och kraft till att växa.

Vi vill gärna bära frukt i våra liv. Vi skulle gärna hitta genvägar att bära frukt. Men utan ett fungerande rotsystem blir det ingen frukt. Jesus säger att utan honom kan vi ingenting göra.

Det måste finnas balans mellan vårt liv i det synliga och vårt liv i det dolda, roten, gemenskapen med Gud. Det måste finnas täckning i det osynliga för det vi är i det synliga. Annars torkar trädet ut eller faller då det stormar.

Men om vi odlar vårt förhållande till Herren i det osynliga (roten) kan våra liv komma att bära rik frukt i det synliga. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr, och be till din Fader i det fördolda" (Matt 6:6)
Skriv ut  
Tisdag 19/6

Andlig klarsyn i en förvirrad tid
– del 2: Att urskilja falsk lära

- Olof Edsinger -

Ett av de tydligaste behoven av en god andlig urskiljning uppstår i mötet med det som Bibeln talar om som falsk lära. Det finns flera gemensamma drag i Nya testamentets tal om detta. Falsk lära kännetecknas av:
1) Att den ifrågasätter Guds ord.
2) Att den i många fall är lik vad som i övrigt kan beskrivas som en klassisk kristen teologi.
3) Att den gör Jesus, hans död och hans uppståndelse till något överflödigt.
4) Att den spelar ut saker mot varandra som Nya testamentets författare håller samman.

Låt oss ta dessa i tur och ordning, och låt oss för enkelhets skull använda följande avsnitt ur Första Johannesbrevet som utgångspunkt: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande” (1 Joh 4:1–6).

Det första och mest uppenbara kriteriet på falsk lära är att den ifrågasätter den nytestamentliga undervisningen. ”Den som känner Gud lyssnar till oss”, skriver Johannes, och därmed är samtidigt en dom uttalad: att medvetet gå emot sådant som förkunnas i den heliga Skrift är synonymt med att ta avstånd från Kristus. Mest uppenbart är förstås detta när vi sätter vår lit till helt andra ideologier eller religioner än den kristna. Men också inom kyrkan är synen på bibelordet något helt och hållet avgörande. Att vi kan göra olika tolkningar är en sak – men att aktivt vända sig emot sådant som Jesus och apostlarna håller för sant och riktigt kan aldrig vara neutralt för vår andliga hälsa.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 19/6

19 jun - Jes 36

FÖRTRÖSTAN I SVÅRA TIDER

Bibelläsning: Jesaja 36

"Låt inte Hiskia få er att förtrösta på HERREN, när han säger: HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall inte ges i den assyriske kungens hand." (Jes 36:15 FB)

Allt såg ut att gå fel för Hiskia. Fienden var övermäktig och det fanns ingen utväg. Dessutom hånade fienden Hiskia för att han försöker förtrösta på Herren, och frågar: "Vad är det som gör dig så full av förtröstan?" (vers 4).

 Ibland kan det se ut så också i våra liv. Vi kanske inte kan se någon utväg. Det vi hoppades skulle hända blev aldrig verklighet. Omgivningen talar om för oss att det är ingen idé att förtrösta på Herren.

Men det visar sig i nästa kapitel att Hiskias förtröstan på Herren var välgrundad och höll hela vägen.

Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det lönar sig alltid att sätta sin lit till Herren!
Skriv ut  
Måndag 18/6

1968 formade kyrkans Israelsyn

- Världen idag - 

Få ämnen delar i dag den världsvida kyrkan lika mycket som inställningen till staten Israel. På ena sidan finns väckelsekristna av olika schatteringar som ser staten Israel som ett tecken på Herrens trofasthet till sitt egendomsfolk judarna och staten Israels pånyttfödelse som ett profetiskt tidstecken. På den andra sidan finns kristna, företrädelsevis i trossamfund med kopplingar till Kyrkornas världsråd, som närmast uppfattar Israel som en skurkstat, som systematiskt förtrycker det palestinska folket och konsekvent bryter mot folkrätten. Indelningen är naturligtvis en grov förenkling men saknar inte verklightetsförankring. Hur kan kristna uppfatta staten Israel så olika?...

En vattendelare i synen på Israel handlar om bibelsyn. Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln, var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. I och med att Bibeln genom reformationen blev tillgänglig för var och en, väcktes även ett genuint intresse för det judiska folket och Bibelns profetior om deras upprättelse som folk och nation. Också i dag är det i bibeltroende kretsar som stödet för Israel är som störst. Men där liberalteologin och sekulariseringen vunnit insteg har även synen på Israel förändrats.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/6

Frisk efter förbön - men varför blir inte alla helade?

- Kyrkans Tidning -

År 2000 hade Maria och hennes man Peter hunnit fylla 34 år och få fem barn. Maria jobbade 75 procent som frisör, löptränade tre gånger i veckan och hade börjat nybörjarridning för vuxna. När hon en natt vaknade med fruktansvärda ryggsmärtor, tänkte hon ”ryggskott”. Men det var inget ryggskott och de akuta smärtorna skulle komma att hålla i sig med oförminskad styrka i sju år.

Smärtorna berodde på förslitning, komprimerade ryggkotor samt en disk i ryggen som flyttade sig fram och tillbaka och tryckte på en nerv. Överläkaren bedömde att en steloperation var för riskabel.

– Det var en väldigt besvärlig period med akut smärta dag och natt. Jag gick på starka tabletter och fick två stora ryggblockader på smärtkliniken, berättar Maria och fortsätter:

– Jag fick kortisonsprutor – vid ett tillfälle 14 stycken – och så fick jag sträckbehandling och vattengymnastik. Förbön fick jag också. Men det blev inte bättre.....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/6

18 jun - Jes 35

VÄCKELSEN KOMMER

Bibelläsning: Jesaja 35
"En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar."  (Jes 35:8 FB)

Här talas det om en kommande väckelse. Många vandrar idag i ett andligt mörker, men "blinda ögon öppnas" (vers 5). Många upplever idag en andlig torka, men "vatten skall bryta fram i öknen" (vers 6).

Det talas om en ny glädje bland Herrens friköpta. De kommer att vara fyllda av glädje och jubel "Herrens friköpta skall vända tillbaka..Fröjd och glädje skall de få, sorg och suckan skall fly bort" (vers 10).

Vi kommer att ledas på "den heliga vägen" (vers 8), där Herrens ledning ska vara så påtaglig att ingen ska behöva gå vilse (vers 8).

Och Guds folk kan bara utbrista: Ja, Herre, låt väckelsen komma

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag förbereda väckelsen och förbereda mig för väckelsen?
Skriv ut  
Söndag 17/6

Tidig söndagsmorgon i Riga den 17 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Adjö Riga!

Ordet "adjö" kommer från franskans "à Dieu" som betyder åt Gud. "à Dieu" är en förkortning av "je te recommande à Dieu" som betyder "jag anbefaller dig åt gud". Det är en avskedsfras och nu tar vi avsked av Riga för den här gången. Det närmaste året har vi tillbringat mer än 60 dagar i Lettland med utgångspunkt i Riga.

Det är inte otroligt att vi kommer tillbaka någon gång i höst, men nu åker vi hem till Sverige.

I tisdags hade vi vår tionde och sista samling i soldatkursen på Riga första kår.

På onsdagen körde vi västerut för att besöka kårerna och officerarna i Saldus och i Liepaja. Liepaja ligger ute vi Östersjökusten. Det blev en heldag med över fyrtio mils körning och några timmar på varje plats.


På vägen såg vi något som är typiskt för Lettland och som knappast förekommer i Sverige. Storkar, storkar och åter storkar.

Då jag berättar i Lettland att vi inte har storkar i Sverige frågar dom förvånat, med glimten i ögat, hur barn kommer till i Sverige.

På torsdagen packade vi soppa-tvål-frälsning-påsar för att senare på kvällen gå ner till centralstationen i Riga och dela ut påsarna och inbjuda till kåren. Påsarna innehöll en påse snabbsoppa, en tvål och ett bibelord om frälsning.
Det blev många kontakter och till och med förbön ute på torget. 

Soppa-, tvål- och frälsnings-påsar
En del av patrullen som delade ut påsar och inbjöd till kåren.

På fredagskvällen hade vi bönemöte på kåren och på lördagen hade kvinnorna en heldags utflykt med bland annat stavgång.

Och nu är det söndag och snart är det dags att åka upp till Bruninieku-gatan och vår söndagsgudstjänst på Riga 1. Vi ska bland annat få välkomna en ny medlem till kåren. Vi började vårens predikoserie den 7 januari med Galaterbrevet 1 och sedan har vi (inte bara Rut och jag) predikat över ett kapitel varje söndag från Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Idag blir det Rut som avslutar vårterminens predikoserie med Kolosserbrevets sista kapitel.

Sedan säger vi Adjö Riga och anbefaller även dig som läser detta i Guds händer för den kommande veckan.

Peter Baronowsky.

Skriv ut  
Söndag 17/6

17 jun - Jes 34

EFTERFORSKA I HERRENS BOK

Bibelläsning: Jesaja 34
"Efterforska i HERRENS bok och läs!"  (Jes 34:16 FB)


Här profeterar Jesaja om Guds dom över Edom och andra folk.

Men profetian kan också peka framåt mot den yttersta, slutliga, domen. Bibeln talar klart om att den här världen inte kommer att bestå för evigt. Det kommer en ny himmel och en ny jord.

Då vi efterforskar i Herren bok och ser att allt kommer att gå mot sin upplösning så motiverar det oss desto mer att vara noga med hur vi lever våra liv "
Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst" (2 Petr 3:11-12). 

Men budskapet kallar oss inte bara till ett heligt liv, det kallar oss också att vittna om Jesus och få med oss så många som möjligt till himmelriket.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad att leva ett heligt liv och att vittna om Jesus.
Skriv ut  
Lördag 16/6

Förlorad och återfunnen

- Från kyrkoaretstexter.se -
Inför söndagen: Mik 7:18-20, Rom 5:6-11, Luk 15:1-7, Ps 119:170-176


Utan Jesus är mänskligheten förlorad – det är bara i Jesus vi återfunna!

I Lukas kapitel 15 finns tre liknelser som handlar om något förlorat som blir återfunnet. Den första liknelsen, som ingår i söndagens text, handlar om en man som förlorat ett får som han söker efter och hittar. Den andra liknelsen handlar om en kvinna som förlorat ett mynt som hon söker efter och hittar.

I båda dessa liknelser är det uppenbart vad de handlar om - glädjen över syndare som omvänder sig (se vers 7 och 10)!

Den sista liknelsen handlar om den ”förlorade sonen”, eller snarare den ”återfunna sonen” eller ”den gode fadern” som är mer passande titlar.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/6

Israels ambassadör: Kräv ett slut på Svenska kyrkans hat mot Israel

- Dagen -
Svenska kyrkans traditionella agg mot Israel har blivit rutin och en fix idé, skriver Israels ambassadör Ilan Ben Dov.

Sedan jag kommit till Sverige har jag mött många goda och hängivna vänner till Israel vart jag än har begivit mig.

Jag har funnit vänner i riksdagen, i affärslivet, bland studenter och universitetslärare och på många andra håll.

Mot bakgrund av detta är det väldigt svårt att förlika sig med att Svenska kyrkans hållning mot Israel är så fientlig – och i själva verket ger uttryck för ställningstaganden mot den judiska staten som är bland de mest aggressiva och fientliga över huvud taget.

De som under senare år följt vad som sagts och skrivits i saken från Svenska kyrkans håll kan lätt få intrycket att dessa uttalanden formulerats av Hamas och inte av Svenska kyrkan.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/6

16 juni - Jes 33

MED SPÄNDA SEGEL

Bibelläsning: Jesaja 33

"Dina tåg hänger slaka, de håller inte masten stadig, seglet är inte spänt."  (Jes 33:23 FB)

Seglen är hissade och väntar på vinden. Jesus använder vinden som en symbol för den helige Ande i Joh 3:8, och säger att den som är född av Anden låter sig föras av vinden/Anden.

Idag finns risken att enskilda kristna och församlingar byter ut segelbåten mot en motorbåt. Motorbåten är inte beroende av vinden. Med motorbåten kan man köra dit man själv önskar.

Men de som är födda av Anden ska ha sina segel hissade och vara beredda att fånga Andens vindpust i vardagen och i livet som helhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Med hissade segel. Vad betyder det för mig idag att leva med hissade segel?
Skriv ut  
Torsdag 15/6

Vi kristna krigar om helt fel saker

- Andreas Nielsen i Dagen -

Jag skäms. Jag skäms för mig själv. Jag skäms för oss.

Hälften av alla äktenskap i Stockholm slutar i skilsmässa inom 18 månader. Stockholm är den stad i världen med mest ensamhushåll. 48 000 barn lever i det som kallas för barnfattigdom. Det innebär att föräldrarna har så lite pengar att de inte klarar av att täcka barnens behov av mat, kläder, busskort med mera. 21 procent av dessa utsatta barn, som inte själva valt att födas in i detta utanförskap, bor i Södertälje.

Socialstyrelsen kom nyligen med siffror som gjorde mig både uppgiven, arg och ifrågasättande av vad vi håller på med. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna i åldern 18–24 år är ökningen närmare 70 procent. De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, mellan åren 2006–2016. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18–24 år.....

Jag skäms. Jag skäms för mig själv. Jag skäms för oss. Förvaltarna av de goda nyheterna. Vi, som ska vara Jesu händer och fötter är som lärjungarna som bråkar om vem som ska sitta närmast Jesus, medan Jesus är fullt upptagen med att möta och fylla människors behov.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 15/6

En ny pingst i hela kristenheten.

- Ingemar Helmner i Världen idag -

”Jag känner sådant sug efter nytestamentlig kristendom”, sade en känd akademiker i en spännande tidningsintervju. Han var uppenbart berörd av Bibelns berättelser om de första kristna och det liv de levde. Min känsla är att han tolkar många kristnas uppriktiga längtan i Sverige i dag. Och jag tror han gör sig till tolk för tusentals andligt sökande människor som ännu inte kallar sig kristna. Om gudstjänsterna i våra kyrkor vibrerade av kraft, glädje och liv, skulle det kanske snart vara trängsel i kyrkbänkarna.

Själv har jag, under de senaste åren, försökt utmana och uppmuntra kristenheten att, med ny iver och helig nyfikenhet, studera Apostlagärningarna. Berättelsen om den unga kyrkans segertåg genom världen.

Läs mer HÄR. Betallänk.

Skriv ut  
Fredag 15/6

15 juni - Jes 32

VID ALLA VATTEN

Bibelläsning: Jesaja 32

"Lyckliga är ni som sår vid alla vatten"  (Jes 32:20)

Jesaja talar här om att människor som sår vid alla vatten är lyckliga människor (vers 20).

En del människor kan ha stor frimodighet i sitt vittnesbörd i församlingen, men så fort de kommer utanför församlingen tystnar deras vittnesbörd.

För andra ökar frimodigheten med avståndet till hemorten. På hemorten, där alla känner mig, kan det vara svårt att leva upp till mitt vittnesbörd.

De människor som kan leva i sitt vittnesbörd var de än är, är lyckliga människor.

Våra ord skapar något i dem som hör dem. Orden är som såkorn som kan bära frukt. Så vid alla vatten!
-i familjen
-på arbetsplatsen
-i församlingen
-på resa... 

Kapitlet talar om att vi kan uppleva svåra tider "till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält" (vers 15). Så fortsätt att så ut även om du upplever "ökentider".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyckliga är ni som sår vid alla vatten.
Skriv ut  
Torsdag 14/6

Vem är jag? - Våga se dig i spegeln

Självkännedom
Steg fyra i serien Tio steg i det kristna livet


Grunden
   Då man bygger ett hus är det viktigt att man lägger en riktig grund. Om grunden inte är tillräckligt stabil, hjälper det inte hur fint resten av huset är. Grunden behöver inte bara vara stadig nog för huset, den måste också vara lagd på rätt sätt, så att den kan stå emot fukt. Annars kommer huset snart att förstöras inifrån genom mögel- och fuktskador.

   Om det är så viktigt med grunden då man ska bygga ett hus, är det minst lika viktigt hurdan grunden ser ut då jag ska bygga mitt liv.

   Den här serien handlar om hur man bygger upp sitt liv. För att det ska gå att bygga vidare måste vi först se till att grunden vi har lagt tål att bygga vidare på.

   Om du personligen har tagit de tre första stegen i den här serien så är du nu en kristen. Du har fått ta emot en person i ditt liv som är större och starkare än du själv och som aldrig kommer att svika dig: Jesus.

   Men till en god grund hör också att ha en realistisk bild av sig själv. Det finns många människor som byggt upp sitt liv på en lögn, på undanflykter eller på osunda relationer.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 14/6

14 jun - Jes 31

VEM LITAR DU PÅ?

Bibelläsning: Jesaja 31
"De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN."  (Jes 31:1 FB)

Jesaja går till rätta med folk som förlitar sig på sin militära styrka (vers 1), och som inte frågar efter Herren.

Vem förlitar du dig på:
-dina materiella tillgångar?
-dina kunskaper?
-dina vänner?
-din hälsa?
-din församling?
-NATO?
-kärnkraftinspektionen?

Jesaja uppmanar oss att vända oss bort från dessa avgudar och att vända oss till Herren (vers 6). På den dagen ska vi kasta bort våra avgudar som har lett oss att synda (vers 7).

Jesajas profetiska ord når ända in i vår tid: "Vänd om!"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förtrösta på Herren.
Skriv ut  
Onsdag 13/6

Tårar och glädje när 38 fångar tog emot Jesus

 

- Världen idag -
38 personer som sitter fängslade på Saltvik tog emot Jesus när Sebastian Stakset och hans team var på besök. – Det var den svåraste, men också bästa, uppgift jag haft, säger Stakset och berättar att han mötte gamla vänner.
Under de åtta samlingar som hölls fick teamet be frälsningsbön med 38 av de omkring 60 personer man mötte.

– Det var helt enormt, säger Sebastian Stakset uppspelt när Världen idag når honom.

Han berättar att ”tårar rann nedför härjade ansikten”, att ”hopp tändes i ögon som aldrig haft hopp” och att "till och med de mest kritiska personerna vände om”.


Läs mer HÄR.   Läs också i Dagen HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 13/4

"Ge oss Sverige, annars dör vi!"

- Anders Åström och Carl-Erik Sahlberg i Hemmets Vän -

Den nyligen publicerade undersökningen från ett katolskt institut i Paris om människors tro i Europa är ju mycket sorglig.  75 procent av de svenska ungdomarna (16–29 år) säger sig sakna religiös tillhörighet och väldigt få av dem ber. Bara två länder i undersökningen har ”sämre”  siffror, Estland och Tjeckien. En annan undersökning visar att av de ungdomar som ändå kal­lar sig kristna är det bara två av tio som läser Bibeln regelbundet – det är åtta för lite! Vi behöver en bibelväckelse i det här landet – bland unga och gamla! 

Och så de mörka siffrorna för den kyrka som ändå är störst i landet, Svenska kyrkan. Cirka 200 går ur den varje dag, alla förrättningssiffror sjunker, konfirmationen på en del håll snart ett minne blott, gudstjänstlivet på många håll är tynande. En finsk tidning utifrån deras situation där hade som rubrik nyligen: ”Ska kyrkan överleva?” ...

När man tar del av olika negativa rapporter om människors brist på tro och engagemang i vårt land föds en bön hos oss som också kan hämtas från kyrkohistorien. Den skotske reformatorn John Knox bad: ”Ge mig Skottland, annars dör jag!”  Kanske skulle vi alla be samma bön men omformulerad ”Ge oss Sverige, annars dör vi!”

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 13/6

13 jun - Jes 30

FÖRAKT FÖR GUDS ORD LEDER TILL UNDERGÅNG

Bibelläsning: Jesaja 30
"Ve de upproriska barnen, säger HERREN, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd"  (Jes 30:1 FB)

Jesaja talar varnande till ett folk som inte frågar efter Herren i sin planering. Ett folk som inte vill höra Guds ord, utan hellre lyssnar på smickrande ord och på lögner: "Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting." (vers 10)

Men Jesaja pekar också ut vägen tillbaka:
"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka." (vers 15).

Herren lovar också att om vi lägger våra liv i Guds händer och vill följa honom, skall han leda oss: "Och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: "Här är vägen, gå på den."  (vers 21) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.
Skriv ut  
Tisdag 12/6

Andlig klarsyn i en förvirrad tid – del 1: Att urskilja Kristus

Att urskilja Kristus

- Olof Edsingers blogg -

Vi är många som upplever att vi befinner oss i en förvirrad tid. Mycket som tidigare kunde tas för givet går inte längre att ta för givet. Sekulariseringen griper omkring sig både i Svenska kyrkan och i den traditionella frikyrkan. Postmodernismens relativisering av sant och falskt, ont och gott, dyker upp på de mest oväntade ställen, och bland våra ungdomsledare har man myntat uttrycket om den yngre generationen som ”liberala karismatiker” – unga kristna som i ena stunden sjunger lovsång till Jesus som världens Frälsare, och i nästa stund förnekar de mest grundläggande lärosatserna i den kristna dogmatiken.

Förvirrat, som sagt.

Till detta kan läggas att vi är många som tycker oss se att vi befinner oss i en skakningarnas tid. Allt som kan skakas ska skakas, säger Skriften (jfr Hebr 12:25–29), och i Sverige 2016 aktualiseras denna sanning både i och utanför kyrkan.

I samhället i stort är det uppenbart. Hela det västerländska samhället befinner sig i gungning – politiskt, moraliskt och religiöst. De historiskt stora flyktingströmmarna sätter de ekonomiska systemen under press, samtidigt som de avslöjar en förfärande hårdhet i de europeiska politikernas hjärtan. Det faktum att majoriteten av Europas befolkning har vänt den kristna religionen ryggen gör inte saken bättre, och parallellt med detta pågår en islamisering av Väst som har banat väg för sådana extrema religiösa yttringar som terrorism i Guds namn. Det finns all anledning att på nytt börja läsa Nya testamentets undervisning om den yttersta tiden, för att kunna tolka och bedöma tidens tecken!

Men skakningarna gäller också för den kristna kyrkan. På alla nivåer – i ledarskapet, bland medlemmarna och i de övergripande strukturerna – finns det i dag anledning att fundera på om det inte kan vara Herren själv som tillåter att det knakar i fogarna. ”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus”, skriver Petrus (1 Pet 4:17). Detta är en sanning som gång på gång har upprepat sig under kyrkans historia. Som allt annat som har sitt ursprung hos vår Herre ska vi betrakta dessa skakningar som ett uttryck för Guds nåd mot sina barn. Jesus själv säger att ”ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen” (Matt 10:26). Just detta är vad som händer när den helige Ande utövar sitt mandat att överbevisa världen ”om synd och rättfärdighet och dom” (Joh 16:8).

Men samtidigt blir ju frågan mer eller mindre akut: Hur ska vi kunna urskilja Guds väg i allt detta? Hur urskiljer vi Kristus i en tid av mänsklig såväl som andlig förvirring?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 12/6

12 jun - Jes 29

MUNNENS ELLER HJÄRTATS TILLBEDJAN

Bibelläsning: Jesaja 29

"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud."  (Jes 29:13 FB)

Jesaja beskriver ett folk som ber till Herren med munnen, medan hjärtat är långt borta. Han beskriver en gudsfruktan som bara är ett inlärt mönster.

Det kan vara på samma sätt också i våra dagar. Vi kan sjunga de rätta lovsångskörerna, vi kan citera underbara bibelverser, vi kan till och be på ett fint sätt i församlingen. Men även om vi gör alla de riktiga sakerna kan vårt hjärta vara fel och vara långt borta från Herren.

Men även om det är så, finns det en väg tillbaka. Gud vill låta oss återupptäcka Hans storhet och då kommer vi åter att hålla Guds namn heligt (vers 23). Och även om vi gått vilse i anden ska vi få förstånd (vers 24).

De ödmjuka ska få en större glädje i Herren och de fattiga ska fröjda sig i Herren (vers 19).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" (Jesus i Joh 7:37)
Skriv ut  
Måndag 11/6

Lausannerörelsen planerar "nyckelkonferens" 2020

"Förnyad tilltro till Guds ord"

- Dagen -
44 år efter den första historiska Lausannekonferensen har Lausannerörelsen offentliggjort planerna på en ny "nyckelkonferens i Europa".


"Europa utgör kanske den största utmaningen för kristen mission i dag", skriver planeringsgruppen för konferensen som ska anordnas i Tyskland om två år.

"Ingen annanstans i världen är den utmaningen mer brådskande och nödvändig än på den europeiska kontinenten."


Planeringsgruppen skriver att förhoppningen med processen och konferensen bland annat är att de ska generera en "förnyad tillit på Bibeln som Guds ord". 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 11/6

11 jun - Jes 28

GRUNDSTENEN

Bibelläsning: Jesaja 28

"Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."  (Jes 28:16)

Herren är en hörnsten, en fast grundval för våra liv. Då vi bygger vårt liv på Honom behöver vi inte fly, utan kan stå fasta. I kapitlet talar Jesaja om makthavande hånare (vers 14), som inte alls vill höra talas om Guds ord och befallningar. De säger: "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där" (vers 10+13).

Herren talar till folket och säger: "Här är viloplatsen, låt den trötte vila ut. Här är vederkvickelse. Men de ville inte höra" (vers 12).

Hundratals år senare uttrycker Jesus liknande ord. "Kom till mig.." (Matt 11:28) och upplever ibland samma gensvar "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn...men de ville inte" (Matt 23:37).

Tusentals år efter Jesus ser det likadant ut. Herren, hörnstenen, "erbjuder liv och liv i överflöd" (Joh 10:10).

Många vänder sig bort från Herren och låter tjuven stjäla det goda som Herren vill ge dem. Hånarna finns där också i våra dagar och det verkar som om de blir mer och mer högljudda.

Men Herren är en fast grundval och den som tror på den behöver inte fly (vers 16). 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill bygga mitt liv på den fasta grundstenen Jesus.
Skriv ut  
Söndag 10/6

Tidig söndagsmorgon i Riga den 10 juni

 

             Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och denna söndag vaknar vi upp i Riga. Vi flög ifrån Arlanda tidigt på morgonen den 6 juni, Sveriges Nationaldag, för att arbeta i Lettland. Ja, man arbetar faktiskt i Lettland på Sveriges nationaldag.

 
Kunde man inte förvänta att resten av världen skulle respektera Sverige nationaldag? I varje fall borde kanske Lettland respektera den. Det var ju inte så länge sedan Riga var Sveriges största stad! Det var någon gång på 1600-talet som Lettland var svenskt. På den tiden var hela Östersjön ett svenskt innanhav, om jag kommer ihåg rätt.

Dagen efter nationaldagen körde vi ner till Daugavpils, inte så långt ifrån Vitryska gränsen. Bilresan till Daugavpils tar sju timmar tur och retur. 42 mil på lettiska vägar.

Daugavpils är den näst största staden i Lettland och är i stort sett rysktalande. Kåren i Daugavpils samlar bortemot hundra personer till gudstjänsterna och har ett omfattande arbete bland stadens missbrukare.

På fredagen hade vi vår nionde samling i vår soldatkurs på Riga första kår. Jag undervisade där om vår elfte lärosats: Vi tror på själens odödlighet, kroppens uppståndelse, den allmänna domen vid världens slut, på de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas ändlösa straff. Därefter talade Rut om tre konsekvenser av vår elfte lärosats för våra liv: Vår egen strävan att leva rättfärdiga liv, att ta vara på varandra och uppmuntra varandra i vår vandring med Herren samt att få med oss så många som möjligt till himmelriket.

På lördagen undervisade vi på en socialkurs för de kårer i Lettland som arbetar bland missbrukare. Det vill säga i stort sett alla kårer. Några deltagare från Estland fanns också med på kursen.

Idag är det söndagsmorgon och vi är snart på väg till Riga första kår för att ansvara för förmiddagsgudstjänsten. Idag har vi kommit till Kolosserbrevet kapitel tre i vår predikoserie. I det kapitlet kan vi bland mycket annat läsa om vad det är som ska regera i våra hjärtan: "Låt Kristi frid regera i våra hjärtan, den frid som ni blev kallade till".

Efter gudstjänsten skall vi åka på kårutflykt med kåren. Vi tar bussen till ett grönområde där vi grillar, leker och har gemenskap. Det har utlovats bra väder under dagen, så det blir säkert bra. 

Därefter är det dags att samla krafter för en ny vecka.
Jag ber att du ska få uppleva en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 10/6

10 jun - Jes 27

HERREN SAMLAR SITT FOLK

Bibelläsning: Jesaja 27

"Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem." (Jes 27:13 FB)

Herren samlar sitt folk. Många gånger i det Gamla Testamentet förutsägs att Herren ska återsamla sitt folk. Här talas det om en dag då de ska komma tillbaka från öst och väst för att tillbe Herren i Jerusalem.

Israels barn fick återvända till Jerusalem flera gånger. Efter fångenskapen i Egypten (från väst) fick de återvända på Mose tid. Från Assyrien och Babylonien (från öst) fick de återvända på Nehemjas tid. Men det stora återvändandet från öst och väst hände 1948 då judarna från alla väderstreck fick återvända till Jerusalem efter nästan tvåtusen års förskingring.

Profetian i kapitel 27 pekar också framåt till denna tidsålders avslutning. Den talar, på samma sätt som Uppenbarelseboken, om Herrens slutliga seger över ormen, satan (vers 1 samt Upp 12:9 och 19:20). På den dagen skall Herren samla sitt folk, dem som fortfarande tillhör honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här" (Ps 110:3)
Skriv ut  
Lördag 9/6

Inför Söndagen - KALLELSEN TLL GUDS RIKE

 

Söndagen den 10 juni

- kyrkoaretstexter.se -

Sak 3:1-7, Luk 14:15-24, Upp 19:5-9, Ps 65:2-5

Varje människa är kallad till Guds rike. Kallelsen är en inbjudan att vandra tillsammans med Jesus.

I söndagens text från Lukas 14 befinner sig Jesus troligen i Peréen, öster om Jordandalen. På väg mot Jerusalem besöker han städer och byar, se Luk 13:22. Som vanligt gick Jesus till den lokala synagogan på lördagsförmiddagen. Det var inte ovanligt att gästtalaren blev inbjuden till en sabbatsmåltid hemma hos av föreståndaren efter gudstjänsten....


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/6

Vittnesbördet: Therese blev en helt ny människa

 


- Inblick -
Som tonåring tyckte Therese att kristna var osmarta och hade ologiska resonemang. Trots det följde hon med en klasskompis till en kristen konferens. Där fick hon uppleva Guds närvaro och omsorg. Ett halvår senare blev hon andedöpt. – Det förvandlade mig och var den bästa dagen i hela mitt liv, det största som någonsin har hänt mig. Det går inte att jämföra med någonting som jag varit med om varken före eller efteråt, berättar Therese för Inblick.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/6

9 jun - Jes 26 

FÖRTRÖSTAN FÖR MED SIG FRID

Bibelläsning: Jesaja 26

"Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa."  (Jes 26:3-4)

Vill du leva i frid? I detta kapitel visar Jesaja på vägen till frid. Du ska vara fast i ditt sinne och framförallt fast i din förtröstan på Gud.

Visst kan det vara svårt att förtrösta då allt ser ut att gå fel väg i livet, men vägen till frid är att sätta all vår lit och förtröstan på Gud. Han är en evig klippa (vers 4).

Och då Jesaja ser sig tillbaka och ser att allt vad han har uträttat i livet i själva verket är utfört av Herren, då blir det lättare att förtrösta på Herren också i det som ligger i framtiden (vers 12).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa."
Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
 

GT-boken 

På samma sätt som 2016, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna samlade i A5-pärmar.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 
Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Sommarkonferenser 2018
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Dagens andakt
22 juni

”… förkunna ordet, träd upp i tid och otid...”
( 2 Tim 4:2)

Andakt:
Det var kanske mellan 5 och 7 mammor, som bodde med sina barn på det kristna familjebehandlingshemmet den våren. Gruppsamtalen om kristen tro var ett obligatoriskt inslag i behandlingen. Så blev det helg och de allra flesta mammorna hade permission. Det var bara en mamma kvar. Jag tänkte att hon kanske skulle känna sig utlämnad, eftersom inga andra mammor skulle vara närvarande vid dagens gruppsamtal. Därför sa jag till henne på lunchen: ”Eftersom det bara är du kvar, ställer vi in gruppsamtalet idag”. Då såg hon på mig med stora ögon och sa: ”Jamen jag då, är inte jag viktig?” Ångerfull, försäkrade jag henne om att hon visst var viktig och vi bestämde att samtalet trots allt skulle äga rum. Och det fantastiska var att den dagen, i det gruppsamtalet, lämnade den unga mamman sitt liv åt gud. Hon blev frälst. Ibland är vi kanske alltför försiktiga och är rädda för att vi ska ”pressa” evangeliet på människor. Verkligheten är kanske istället den att andra längtar efter att höra om vår tro, och få lära känna den Jesus som vi tror på.

Bön:
Jesus, hjälp mig idag att vara villig att berätta om dig och att leva mitt liv så att andra får lust att lära känna dig.

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba