Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 11 december 2017
Text/HTML

Du följer väl med i Adventskalendern 24 DAGAR MED UPPENBARELSEBOKEN?
Varje dag kommer en andakt från dagens kapitel. Och efter andakten finns en länk om du vill läsa fördjupad information om dagens kapitel.

Skriv ut  
Måndag 11/12

Från Nyhetsflödet den 11 december

Mission i vår tid utmanar

- Jacob Rudenstam på SEA:s hemsida -
Historiskt sett har det svenska missionsarbetet varit dynamiskt med missionärer över hela världen. Väckelserna under 1800-talet och tidigt 1900-tal gjorde Sverige till ett centrum för internationell mission. Statistiken från Svenska Missionsrådet (SMR) är talande: År 1911 sändes det ut 450 missionärer. 1960 hade siffran stigit till 1550 och 1983 nåddes rekordet: 1901 missionärer.

Om man fortsätter att titta på statistiken från SMR har missionsengagemanget sjunkit snabbt sedan 1980-talet: 1998 hade antalet missionärer mer än halverats. År 2002 var antalet nere i 696. Trenden verkar peka fortsatt nedåt. Idag är Sverige på många sätt ett missionsmottagande land....

För den kristna församlingen är denna utmaning inte ny. Frågan är hur vi i vår tid kan hitta tillbaka till den stora berättelse som var en så central del av den tidiga frikyrko- och väckelserörelsen. En berättelse där evangelisation och humanitärt arbete får vandra hand i hand, och där målsättningen är varje människas upprättelse i Jesus Kristus.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 11/12

Adventskalendern den 11 december

TVÅ VITTNEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 11

"Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar." (Upp 11:3 FB)
"Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden."
 (Upp 11:9-10 FB)

Johannes skriver i kapitel 11 om två vittnen som vittnar och profeterar på Jerusalems gator under den sista tiden. Det är tydligt att Johannes talar om en annan tid än den han lever i. Han beskriver hur "jordens invånare" från "olika folk, stammar och språk" ser de två döda kropparna ligga "tre och en halv dag".

Detta var naturligtvis inte möjligt på Johannes tid att hela jordens befolkning kunde se under tre och en halv dag vad som hände i Jerusalem. Vi är den första generation där det är tekniskt möjligt för jordens befolkning att samtidigt se vad som händer i olika delar av världen.

De två vittnena som profeterade blev inte populära. Till slut blev de dödade till människornas stora glädje. Man blir inte alltid populär av att vittna och profetera. Det fick även profeterna i Gamla Testamentet ofta uppleva.

Också idag väcker budskapet om Jesus och Sanningen negativa reaktioner. Det är inte alltid populärt att tala om att det finns synd. Att det finns något som är rätt och fel. Att människan behöver förlåtelse för sina synder. Att människan behöver bli frälst.

Men det behövs vittnen som vågar stå upp och säga det idag: "Det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Alla andra vägar leder fel."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta" (Apg 4:12)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 11/12

11 dec - 2 Krön 2

GUDS TEMPEL
 

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 2
" Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte?" (2 Krön 2:5-6)
 

Salomo hade tagit på sig ett projekt, som han visste var omöjligt: Bygga ett hus åt Gud.

Hur mycket man än tog i, hur stort man än byggde det, skulle det ändå vara för litet för att rymma Gud.

Men, fastän projektet gränsade till det omöjliga, sparade man ingen möda för att Templet skulle bli så stort och så praktfullt det bara kunde bli. Det bästa av material och av mänskliga förmågor skulle användas. Guds Tempel var inte vilket hus som helst. Templet skulle representera och återspegla Guds storhet och härlighet.

Idag är det vi som är Guds tempel här på jorden (1 Kor 6:19). Hur ivriga är vi att våra liv ska återspegla något av Guds storhet? Är det viktigt för oss att låta våra liv synliggöra Gud bland människor vi möter? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag ivrig att låta något av Guds storhet bli synlig genom mitt liv?

Skriv ut  
Söndag 10/12

Tidig söndagsmorgon i Riga den 10 december

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så vaknar vi upp i Riga i slutet av en vecka som både innehållit en biltur till Skåne och flyg till Riga.

Frälsningsarméns hus i Agenskalns en dimmig söndagsmorgon

I Riga får vi, under tiden vi kommer att arbeta där,  disponera en liten renoverad lägenhet i Frälsningsarméns hur i stadsdelen Agenskalns. I det huset bedrev Frälsningsarmén ett barnhem under många år.

Då vi var ledare för Frälsningsarmén i Lettland för en del år sedan fick vi lägga ner barnhemmet då kommunen inte längre var i behov av barnhemsplatser. Då barnhemmet stängdes flyttade vi vår officersskola till huset i Agenskalns. Förutom Officersskolan finns det i huset numera en kårplantering som eventuellt kommer att bli Rigas tredje kår någon gång i framtiden.

Vi kommer även att få disponera kontoret på Riga första kår och där räknar vi med att tillbringa en del tid den kommande veckan för samtal, planering och förberedelser.

Riga första kår

Vi kom till Riga på fredagseftermiddagen och på lördagen hade vi en samling för Kårnämnden på Riga 1. Vi fick möta flera av dem som vi arbetade tillsammans med för fem år sedan och vi hade konstruktiva samtal om var kåren befinner sig idag, hur vi önskar att den skall utvecklas och vad vi måste göra för att komma dit.

Nu är det söndagsmorgon och det är snart dags att sätta oss i bilen för att åka till Riga 1, där vi har ansvar för förmiddagsgudstjänsten. Under förmiddagsgudstjänsten ska vi också välkoman en rekryt (rekryt= en person som förbereder sig för att bli soldat i Frälsningsarmén).

På eftermiddagen är det stort svenskt luciafirande i domkyrkan i Riga som arrangeras av Svenska Ambassaden. Där får vi finnas med Frälsningsarméns julgryta. Det händer saker varje dag i Riga och en spännande vecka ligger framför oss.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 10/12

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära

Mik 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36, Ps 85:9-14

Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro. Då blir Jesus herre och kung i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!

I Bibeln är det tydligt att Guds rike både har kommit, samtidigt som vi väntar på dess slutliga genombrott.

Att riket är nära har flera betydelser. När Jesus vandrade på jorden, vandrade Gudsrikets konung här på jorden under drygt trettio år, och riket var närvarande och nära! När fariséerna frågade var riket var, sade Jesus att det fanns mitt bland dem – rikets konung stod framför dem (Luk 17:20-21)! Även om vi idag inte kan se riket med våra ögon, så är riket nära i en sann kristen gemenskap. Vi har löftet om att där två eller tre är samlade i hans namn, där är han mitt ibland dem (Matt 18:20).

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 10/12

Adventskalendern den 10 decmber

ONT I MAGEN

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10

"Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)

Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.

Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.

-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap

-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om

-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa

Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passar att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.

Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bli så stilla att jag kan höra Din röst. Hjälp mig sedan att göra det jag hör.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 10/12

10 dec - 2 Krön 1

VAD BER DU OM?

Bibelläsning: Andra Krönikeboken 1

"Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: "Bed mig om det du vill att jag skall göra för dig". (2 Krön 1:7 FB) 

Salomo får frågan av Gud "vad vill du att jag skall göra för dig". Salomo bad om vishet och förstånd att vara ledare för folket. Det svaret behagade Gud och Gud svarade Salomo: "Då sade Gud till Salomo: "Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha." (vers 11-12)

Om Gud uppenbarade sig för dig en natt och bad dig formulera vad du verkligen ville ha, vad skulle du svara? Skulle du be om saker som skulle tillfredsställa dig eller skulle du be om något som skulle utvidga Guds rike på jorden?

Det är inte fel att be om saker för dig själv. Den blinde tiggaren fick en gång den frågan av Jesus. Han bad om att få tillbaka sin syn, och han fick det. (10:51)

Men det är viktigt att våra önskningar inte bara gäller oss själva. Om vi söker Guds rike först kommer det andra att komma på plats. (Matt 6:33). Så var det för Salomo. Han sökte Guds rike först och fick det andra i tillägg.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är min bön? I bönen Fader Vår ber Jesus att vi ska be om att hans rike ska komma och hans vilja ske. Vad skulle det betyda för mig i mitt liv, om jag skulle be den bönen till Gud?

Skriv ut  
Lördag 9/12

Från Nyhetsflödet den 9 december

 

Kaos när vi inte räknar med Gud

- Kerstin Magnusson-Lundgren Arne Cajdert; Debattartikel i Dagen -

Den kände evangelisten, teologie doktor Emanuel Minos skrev 1967: ”Det finns ett område dit toleransen inte får sträcka sig, och det är när individer, folk eller nationer bryter emot Guds lagar. Guds bud är inte tunga. Han gav inte sina förordningar till människorna för att göra livet surt för dem.

De tio Guds bud gavs för att skapa harmoni bland folken och ge planmässighet i livsföringen. När denna plan bröts kom förbannelsen. Det är inte alltid Gud som straffar människorna. Det är vår egen synd som utlöser straffen, därför att vi ringaktar Guds välsignelser."

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/12

Adventskalendern den 9 december

ELD, RÖK OCH SVAVEL

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9

"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbaka

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/12

9 dec - 1 Krön 29

OFFERTJÄNST

Bibelläsning: Första Krönikeboken 29

"Av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren" (1 Krön 29:9 FB) 

David börjar närma sig slutet av sin livsvandring. Han brann för att Guds tempel skulle byggas. Det skulle byggas av hans son Salomo. Men eftersom David såg på sin son som ung och vek (vers 1) ville David samla ihop så mycket rikedomar som möjligt för att underlätta för tempelbygget.

David ger själv det han äger (vers 3) och folket bar fram sina offergåvor (vers 8). Alla var glada över de frivilliga gåvorna som gavs av ett hängivet hjärta (vers 9).

Man tackar Gud för att man får bära fram gåvorna (vers 13). Man såg inte på gåvorna som ett offer, men menade inte ens att man gav det av egen kraft (vers 14), "Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig" (vers 14). Sedan följde lovsång och tacksägelse till Gud (vers 20).


Vilken glädje och vilken tacksamhet man manifesterade då man fick bära fram till Gud det som Gud hade välsignat dem med!

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur är det med offergudstjänsten i din församling/kår, eller i ditt eget liv?

Skriv ut  
Fredag 8/12

Från Nyhetsflödet den 8 december

Den osannolike profeten

- Världen idag -
Bekant med professor Jordan B Peterson? Om inte, så är det dags att uppdatera sig. Han är nämligen något så ovanligt som en framgångsrik nutida sanningssägare. Kanske rent av en profetgestalt som kan bli oss alla till utmaning.

Peterson har det senaste året gjort sig mest känd som ”professorn-som-vägrar-säga-hen”. Kanadas premiärminister Trudeau har på kort tid drivit igenom flera åtgärder som beskrivs som liberala, men i realiteten bär totalitära drag. Bland annat har landets universitet beordrats att alla studenter alltid har rätt att omnämnas med det pronomen de önskar på den ständigt växande skalan av etiketter mellan han och hon.....

Svenska Dagbladet berättade i helgen om Petersons nya föreläsningssatsning som samlar stora åhörarskaror. Hans huvudfokus det senaste året har inte alls varit att bråka med queerideologerna, utan om ett större ämne, nämligen… Bibeln! Detta är en närmast surrealistisk situation: en psykologiprofessor med klart liberal bibelsyn som för utsålda hus håller maratonlånga bibelstudier som efteråt har setts av mer än hundra miljoner på YouTube. Många av dessa är unga som ofta inte ens tror på Gud, men ändå ser att Bibeln erbjuder den grund som den västerländska kulturen har sprängt bort, och därmed även raserat grunden för sin egen existens.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 8/12

Adventskalendern den 8 december

DE HELIGAS BÖNER

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8
"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)
 
I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.
 
Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.
 
Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina böner stiger upp som rökelse inför Guds tron.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 8/12

8 dec - 1 Krön 28

EN FADERS RÅD

Bibelläsning: Första Krönikeboken 28
"Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig." (1 Krön 28:20 FB)


Då David börjar närma sig slutet av sitt liv ger han sin son Salomo några vägledande ord inför maktskiftet. Råd som du och jag få ta till oss från vår far i himmelen:

1/ "Tjäna Gud med hängivet hjärta och med villig själ." (vers 9)
2/ "Om du söker honom (Gud) låter han sig finnas av dig." (vers 9)
3/ "Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig." (vers 10)
4/ "Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat." (vers 20)


Läs igenom verserna flera gånger. Bed och tänk över hur de verserna kan tillämpas i din situation i ditt liv. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Var uppmärksam ty Herren har utvalt dig" vers 10
Skriv ut  
Torsdag 7/12

Nyhetsflödet torsdag den 7 december

Adaktusson: Ingen optimal tajming

- Dagen -
De som tyckte att det var okej att Sverige ensidigt erkände en palestinsk stat, kan nu inte komma och kritisera USA för att de ensidigt planerar att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Det menar KD-politikern Lars Adaktusson.

USA:s president Donald Trump har dragit på sig omvärldens kritik mot planerna på att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Även i Sverige är kritiken hård, inte minst från regeringshåll.
Men KD-politikern Lars Adaktusson anser att det finns en tydlig parallell med när Sverige erkände en palestinsk stat.

– Många som nu är väldigt kritiska i Sverige till Donald Trumps beslut, är samma personer som hejade på ett erkännande av Palestina. Det finns en stor inkonsekvens som behöver lyftas fram här, säger han till Dagen.

– Om det är okej att Sverige går fram på egen hand, då blir det svårt att kritisera USA för att göra samma sak.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 7/12

Adventskalendern den 7 december

TVÄTTADE KLÄDER

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 7

"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)

Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).

Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.

Om alla handlingar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.

Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag (2 Pet 3:11)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 7/12

7 dec - 1 Krön 27

GUDS  LÖFTE

Bibelläsning: Första Krönikeboken 27
"Men David tog i förteckningen inte upp dem som var under tjugo år, ty HERREN hade lovat att han skulle föröka Israel som stjärnorna på himlen." (1 Krön 27:23 FB)
 

David organiserade försvaret av landet och satte upp tolv härar med vardera 24.000 man som skulle tjänstgöra varsin månad under året. Israel var omgivet av andra folkslag som gärna skulle hitta en svag punkt i Israel för ett anfall.

På samma sätt måste vi också alltid vara beredda, iklädda Guds vapenrustning, för att kunna "stå emot djävulens listiga angrepp" (Ef 6:11).

Men David visste att han inte kunde lita på sin eller Israels egen förmåga att stå emot fienderna. Ytterst vilade Davids och Israels framtid på löften som Gud hade givit till Abraham många hundra år tidigare. Löften om att Herren hade lovat att "föröka Israel som stjärnorna på himlen" (vers 23). Löftet till Abraham kan du läsa i 1 Mos 15:5.
 

Vad vilar din framtid på? Din hälsa, dina ekonomiska resurser eller på Guds löften över ditt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också" (Matt 6:33)

Skriv ut  
JULKLAPPSTIPS!
 
Ge bort en julklapp med mening!

Dagboken 150:-  Läs mer om Dagboken HÄR.

"Psalmboken" 160:- Läs mer om "Psalmboken" HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 6/12

Adventskalendern den 6 december

SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULL
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
 (Upp 6:9 FB)

I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.

Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.

I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 6/12

6 dec - 1 Krön 26

SKÖTA GUDS ANGELÄGENHETER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 26
"Hans bröder var dugliga män, 2.700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (1 Krön 26:32 FB)

Många av de tjänster som nämnts hittills har handlat om gudstjänstutövningen. Lovsång, profeterande, tända rökelse och mycket mer. I detta kapitel avhandlas de "världsliga" tjänsterna: "Av jishariterna togs Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare." (vers 29). Dessutom avdelas 1.700 dugliga män till ämbetsförvaltningen på andra sidan Jordan (vers 30). I den sista versen i kapitlet talas de om dem som skulle "ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter." (vers 32).

Dessa tjänster var inte de som hade en framträdande plats vid gudstjänsterna. Men även om de inte utförde "andliga" uppdrag var de ändå i tjänst för Gud. De ombesörjde alla Guds angelägenheter. De gjorde det möjligt för att Tempeltjänsten kunde fortgå.

I våra kårer och församlingar idag finns det många tjänare som ombesörjer Guds angelägenheter. De sköter finanserna, fastigheterna, städar, kokar kaffe, planerar, organiserar och mycket mer. De syns inte i talarstolen så ofta. De har inte de mest framträdande positionerna i gudstjänsten. Men de tjänar Gud och församlingen genom att ombesörja Guds angelägenheter.

Gud välsigne alla som ombesörjer Guds angelägenheter så att verksamheten på kårer och i församlingar kan fortgå.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Glöm inte bort att be för dem som i det tysta trofast sköter tjänsterna i Guds hus.

Skriv ut  
Onsdag 6/12

Ord för dagen den 6 december - Psalm 143

 
SOM ETT TÖRSTIGT LAND


Bbelläsning: Psalm 143
"Jag sträcker ut mina händer till dig: Som ett törstigt land längtar min själ efter dig" (Ps 143:6 FB)

Den här psalmen är skriven i desperation i en mycket svår situation. Rubriken på psalmen är "Bön om räddning från undergång". I den desperata situationen kommer törsten efter Gud.

Törst efter Gud. Varför upplever vi så lite av törst efter Gud i dag? Varför är vi så nöjda med det vi har? Vi skulle verkligen behöva mer av desperation efter Gud. Måste vi verkligen komma nära undergången för att vi ska söka Herren av hela vårt hjärta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, skapa i mig den törst som drar mig närmare dig även om jag just nu inte befinner mig nära undergången.

Skriv ut  
Tisdag 5/12

Från Nyhetsflödet den 5 december

Dags att lyfta fram äktenskapets ideal

- Stefan Swärd i Världen idag -

När kyrkan är lågmäld och knappt vågar tala om synd och dom, i synnerhet inte på det sexualetiska området, då exploderar synd- och domsförkunnelsen i sekulära medier.

Magasinet Playboys grundare, Hugh Hefner, dog tidigare i år. Mer än någon annan står han som förgrundsfigur för hela det sexliberala projektet som haft ett sådant inflytande över västvärlden sedan sextiotalet.

Det är märkligt att ungefär samtidigt med Hefners död exploderar en global kampanj mot sexuellt förtryck och utnyttjande av kvinnor, metoo. Även om kampanjen handlar om sexuell exploatering i allmänhet är det denna sak det handlar om: mäns utnyttjande av kvinnor. De krafter i vårt samhälle som vill problematisera den traditionella könsindelningen borde nog ta sig en funderare i detta läge.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 5/12

Adventskalendern den 5 december

 
GÖR DIN RÖST HÖRD


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 5

"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från ett himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 5/12

5 dec - 1 Krön 25

LOVSJUNGANDE PROFETER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 25
"David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler....
... som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN." (1 Krön 25:1+3 FB)

Kapitlet handlar om dem som avdelades för att tjänstgöra som profeter och sjunga lovsånger.

Två gånger i kapitlet nämns profeterandet tillsammans med lovsång och musik. Vad har då dessa två med varandra att göra? Profeterande brukar vi kanske inte vanligtvis sammankoppla med lovsång.

Men jag tror att de två är intimt sammankopplade. Att profetera hänger ihop med att komma så nära Herren att vi kan höra hans viskning och maning i örat. "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna" (Upp 3:13).

Hur gör man för att komma nära Herren? Det bästa sättet jag vet är lovsång och tillbedjan. Där kommer vi nära Herren och betraktar honom som han är. Där blir vi absorberade av hans närvaro och där får vi höra hans röst, känna vad han känner, se det han ser, glädjas åt det som gläder honom och sörja över det som sörjer honom.

Jesus öppnade vägen för oss in i Faderns närhet. Du får komma inför hans ansikte i lovsång och tillbedjan. Du får lyssna på hans röst och handla på hans ord.

==> Mannakorn att tugga  på under dagen: Jag vill idag bli stilla inför Herren och lyssna till vad han vill säga mig.

Skriv ut  
Måndag 4/12

Adventskalendern den 4 december

HAN SOM INTE ÄNDRAS

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4

"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer."(Upp 4:8 FB)

 

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme.

Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt, ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt. 

- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 4/12

Från Nyhetsflödet den 4 december

Konvertiter får tre dagar att ångra sig – eller dö

- Dagen -
Enligt Migrationsverket har konvertiter vid ett återvändande till Afghanistan tre dagar på sig att antingen ångra sin konvertering eller dödas. Ett livsfarligt spel med såväl liv som människors religionsfrihet, skriver Bengt Sjöberg och Christian Mölk för Pingst integration....


Många oroliga församlingar har ifrågasatt varför Migrationsverket skickar tillbaka kristna konvertiter till Afghanistan, trots att de vet att konvertering kan leda till dödsstraff. Vi har även hört ryktas att Migrationsverket börjat använda sig av det bisarra begreppet “bekvämlighetskonvertiteter”. Nu har vi på Pingst Integration fått svar från Helene Hedebris, stabsjurist på Migrationsverket. Hon skriver att “landinformationen ger stöd för att personer som genomgått dop och kristna sedvänjor, men som därefter ångrar sig och efter ett återvändande inte väljer att anta ett nytt levnadssätt eller utmärka sig såsom frånfallen från islam – inte kommer att utsättas för förföljelse – åtminstone inte från staten”.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 4/12

4 dec - 1 Krön 24

ORDNING I GUDS HUS

Bibelläsning: Första Krönikeboken 24
"Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i HERRENS hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning HERREN, Israels Gud, hade gett honom." (1 Krön 24:19 FB)

Kapitlet beskriver hur prästerna och leviterna skulle utses till sina olika uppgifter. Det skulle vara ordning i Guds hus. Alla skulle veta vad man skulle göra och vad man inte skulle göra.

I Gamla Testamentet var det speciella präster som skulle tjäna i Templet. I Nya Testamentet är vi alla präster: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Petr 2:9).

Paulus skriver att Gud är ordningens Gud (1 Kor 14:33). Men det finns plats för alla. Var och en har sin uppgift.

Desto bättre var och en har, vet om och håller sin plats och arbetsuppgift, desto bättre fungerar Kristi kropp. I Kristi kropp har var och en sin uppgift så att det blir till nytta för helheten. Kristus är huvudet för kroppen och då alla lemmar underordnar sig huvudet fungerar kroppen i harmoni. Då var och en har sin uppgift kan vi tillsammans gå framåt utan att inkräkta på varandras uppgifter "Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. Den ene tränger inte den andre, var och en går sin givna bana." (Joel 2:7-8)

Det finns en plats, en funktion en uppgift också för dig så att det blir till nytta och välsignelse för helheten. 

 ==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig; Herre, att fullgöra min tjänst på bästa sätt.

Skriv ut  
Söndag 3/12

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år
Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9, Ps 24

Nu på söndag är det första advent och ett nytt kyrkoår inleds. 

Genom hela Bibeln finns en harmoni och balans. Den sista helgen i kyrkoåret (domsöndagen - Kristi återkomst) och den första (första advent - ett nådens år) hör ihop. Samtidigt som det är nästan ett år mellan dessa söndagar, är det också bara en vecka mellan dem! 


I Hebreerbrevet 6:1-2 där trons grunder spaltas upp, finns ”undervisning om de dödas uppståndelse och evig dom” tillsammans med de elementära sanningarna ”omvändelse och tro”. På samma sätt som det inte kan finnas tro utan omvändelse från synd, kan det inte finnas nåd utan en dom. Det är genom Guds nåd vi kan omvända oss och tro på Jesus!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 3/12
Tidig söndagsmorgon i Västerås den 3 december

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen. Och inte vilken söndag som helst. Det är första advent!

Vi har nu kommit igång med vårt nya arbete för Frälsningsarmén i Sverige. Både arbetet med mentorskap och arbetet i Lettland. Nästa söndag skriver jag "Tidig söndagsmorgon" från Riga om allt går som planerat.

Sundsgården i vinterskrud


Under veckan har vi avslutat flytten till Västerås. Efter åren i Lettland bodde vi åtta månader på Sundsgården på Ekerö utanför Stockholm. Då vi sedan flyttade till Norge fick vi lämna kvar en hel del tillhörigheter i ett garage på Sundsgården. I tisdags lånade vi en lastbil från yngste sonen och tömde Sundsgårdsgaraget. Vi bar och bar och bar, och till slut hade vi både tömt garaget på Sundsgården och fyllt vårt nya garaget i Västerås.

Men nu är söndag och de trötta musklerna efter allt bärande har nu rehabiliterats och är beredda på nya utmaningar. Idag ska vi åka till Eskilstuna för att hämta äldste sonens äldste som som pluggar i Eskilstuna. Han ska ta med sig två kamrater och så fortsätter vi till Stockholm och Filadelfiakyrkan för att se föreställningen "Vinternatt".

Yngste sonen har medverkat med en del förhandsinformation om Vinternatt. Bland annat gjorde han förra året en presentationstrailer till föreställningen. I den filmen spelar yngste sonens äldsta dotter (7 år) huvudrollen. Se här den tar bara några minuter:Nu är äldste sonen och yngste sonen omnämnd. Då måste jag också nämna den tredje sonen för att inte vara orättvis. Du kanske undrar vem den tredje sonen är? Jo, det är naturligtvis mellansonen. Han bor i Norge och försöker hjälpa oss att sälja vår gamla norskregistrerade bil. Hoppas det går bra.

Efter föreställningen ikväll ska vi köra hem äldste sonens äldste son med kamrater till Eskilstuna för att sedan fortsätta hem till Västerås. Och sedan är det dags för en ny vecka med långresor både inom Sverige och till Lettland.

Ha en välsignad vecka

Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 3/12

Adventskalendern den 3 december

 
EN ÖPPEN DÖRR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3

"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 3/12

3 dec - 1 Krön 23

VEM SKÖTER LOVSÅNGEN HOS DIG?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 23

"Varje morgon skulle de tacka och lova HERREN och likaså varje kväll." (1 Krön 23:30)

David gjorde förberedelser för det kommande Templet. Lovsången hade en viktig plats i Templets funktion. Man tillsatte 4.000 personer för att ansvara för den tjänsten: "och 4.000 skall lovsjunga HERREN till de instrument som jag låtit göra för lovsången" (vers 5).

Idag bor inte Gud i Tempel gjorda av människohänder. Nu bor han i levande tempel som finns överallt. Du och jag är hans nya tempel. "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er" (1 Kor 6:19).

Vem sköter lovsången i ditt tempel? Finns det lovsång där morgon och kväll? Eller är den tjänsten försummad i ditt tempel?

Det finns alltid skäl att lovsjunga Gud. Och medan vi lovsjunger honom förvandlas vi.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte." (Ps 100:4-5)
Skriv ut  
Lördag 2/12

Från Nyhetsflödet den 2 december

Jesus – kyrkans framtid

- Stefan Gustavsson i Världen idag -

Ingen som har ett hjärta för Guds rike i Sverige kan ignorera vad som händer i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation, med 6,1 miljoner medlemmar. Det innebär att i världens mest sekulariserade land är 61 procent av befolkningen med i en – kyrka! Historiskt har den en unik ställning i vår kultur; geografiskt är den representerad i varje del av landet.

Än viktigare: Svenska kyrkan samlar fler människor till gudstjänst än någon annan, detta trots att deltagandet i söndagsgudstjänsten har minskat katastrofalt. Under 1990 gjordes totalt nio miljoner besök vid söndagarnas huvudgudstjänster, medan siffran för 2016 är knappt fyra miljoner (3 990 868, för att vara exakt). Men det är ändå mer än något annat sammanhang.

Tyvärr står problemen på rad för Svenska kyrkan, och det gäller inte bara gudstjänstdeltagande. I veckan var en av nyheterna prästbristen, där 25 procent av tjänsterna är vakanta i vissa stift. Statistiken visar svart på vitt att Svenska kyrkan inte längre väcker tro och hängivenhet.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 2/12

Adventskalendern den 2 december

DET DOLDA MANNAT
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2
"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt:
Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.
v.1-7 Brevet till Efesos
v.8-11 Brevet till Smyrna
v.12-17 Brevet till Pergamon
v.18-29 Brevet till Tyatira
 
Kommentar
De flesta av de sju breven till församlingarna följer den här mallen:
- Något positivt om församlingen
- Något som inte är bra i församlingen
- Råd till församlingen
Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen".
   Vem är det som kan höra vad Anden säger? Här handlar det inte om våra yttre öron utan om de "öron" vi har i vår ande. Jesus säger att alla som är Hans kan känna igen Hans stämma (Joh 10:27)
 
Till eftertanke:
1/ Gå igenom vart och ett av de fyra breven i detta kapitel och skriv ned för varje församling:
- Vad som är positivt
- Vad som är negativt
- Vilket råd församlingen får

2/ Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du känna då igen något i beskrivningarna?
- i en församling du tillhör eller känner till?
- i ditt eget liv?
Skriv ut  
Lördag 2/12

2 dec - 1 Krön 22

 
VART VÄNDER DU DITT HJÄRTA?
 
Bibelläsning: Första Krönikeboken 22

"Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren, er Gud" (1 Krön 22:19)

David skulle inte bygga Guds Tempel. Davids händer var alltför befläckade av blod genom alla de krig han hade utkämpat (vers 8). Gud hade sagt att Davids son, Salomo, skulle vara den som byggde Templet (vers 10).


Men David förberedde tempelbygget genom att samla byggnadsmaterial och genom att ge Salomo råd.


Salomo fick rådet att följa Guds ord noggrant. De ord som Gud hade gett till Moses. Salomo fick uppmaningen att vara stark, frimodig och orädd (vers 13).

Sedan samlade David alla hövdingar och sa till dem: "Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka HERREN, er Gud. Stå upp och bygg HERREN Guds helgedom" (vers 19).


Vad skulle det innebära att bygga Guds Tempel i våra dagar?

- För det första är det vi som individer som är Guds Tempel på jorden (1 Kor 6:19). Vårt uppdrag är att vi ska återspegla något av Guds härlighet var vi går fram i vardagslivet.

- För det andra är vi tillsammans Kristi kropp (1 Kor 12:27), det synliga uttrycket för Guds närvaro i världen.

- För det tredje är vårt uppdrag att utvidga Guds rike på jorden. Att predika Guds rike så att människor blir frälsta (Matt 10:7).


Förutsättningen för att kunna göra detta är att du vänder ditt hjärta och din själ till att söka Herren (vers 19).


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vart är ditt hjärta vänt? Är det vänt bara till dig själv, ditt och de dina eller är det vänt till Gud, Hans vilja för dig och Hans rike?

Skriv ut  
Fredag 1/12

Adventskalendern 2017

Det har ju blivit tradition att vi på rupeba.se har vår egen bibelläsningsadventskalender. Årets adventskalender heter 24 dagar med Uppenbarelseboken.

Ingen bibelbok kan passa bättre i adventstider. Ordet "advent" betyder ju ankomst och Uppenbarelseboken handlar om den sista tiden och kulminerar med att Jesus kommer tillbaka till jorden och tar den i besittning: "Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och herrarnas Herre."
 (Upp 19:11-16)

Varje dag fram till den 24 december räknar jag med att öppna dagens kapitel i Uppenbarelseboken. Den kommer att innehålla en andakt, översikt över kapitlet, kommentar, och frågor att fundera över.

Välkommen att följa med på den spännande resan genom Uppenbarelseboken!
(Innehållet är huvudsakligen hämtat från NT-boken del 4)


/PB

Skriv ut  
Fredag 1/12

Adventskalendern dag 1

 
ÄLSKAD OCH FRIKÖPT – Upp 1

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och det pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Inledning och hälsning - Vers 1-8
Kapitlet börjar med att tala om att hela boken är en uppenbarelse från Gud om vad som snart ska ske.
I de första verserna kan vi också läsa ett löfte om att de som läser boken och tar vara på budskapet är saliga, välsignade.

Johannes beskriver också den som har givit denna uppenbarelse:
- Han har löst oss från våra synder med sitt blod (vers 5).
- Han ska komma tillbaka med molnen och varje öga ska se honom (vers 6).
 

Johannes syn på Patmos - Vers 9-20
Här presenterar sig den som talar med Johannes:

- den förste och den siste (vers 16)
- den levande som var död (vers 18)

 Johannes får här en uppmaning att skriva ned vad han sett, vad som är och vad som ska ske i framtiden (vers 19)
Budskapet i de första kapitlen är riktade till sju församlingar, som representeras av sju ljusstakar. 

Till eftertanke:
- Vem det är som förmedlar uppenbarelsen till Johannes? 
- Då han kommer tillbaka ska alla se honom. Då du tänker på Jesus tänker du då mest på den lidande Messias eller på kungars kung?
- Varje församling liknas med en ljusstake. På vilket sätt kan en ljusstake symbolisera församlingen?
Skriv ut  
Fredag 1/12

1 dec - 1 Krön 21

UPPEGGAD AV SATAN
 
Bibelläsning: Första Krönikeboken 21

"Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. Då sade David till Joab och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel, från Beer-Sheba till Dan, och ge mig besked så att jag får veta hur många de är." (1 Krön 21:1 FB)

David bestämde sig för att genomföra en folkräkning. Uppenbarligen var det emot Guds vilja, och det visste David. Davids närmaste medarbetare varnade honom för att dra skuld över Israel (vers 3).

Varför det var emot Guds vilja kan vara svårt att förstå. Kanske hade det att göra med att räkna och lita på sina egna resurser istället för att lita på Gud och hans resurser.

Davids beslut ledde till en katastrof för många oskyldiga människor. Det kan också vara svårt att förstå varför oskyldiga människor skulle drabbas av Davids olydnad, men det är så det är. Vi matas dagligen av nyheter från olika länder där människor lider och dödas på grund av sina ledares beslut.

David inser sitt stora misstag och ber Gud om förlåtelse (vers 8). Till slut ber David Gud att de oskyldiga inte ska drabbas utan att domen ska falla över honom själv (vers 17), och till slut avbryts ödeläggelsen.

Allt började med att Satan uppeggade David (vers 1). Då David hade lyssnat på Satan tillräckligt länge kunde inget stoppa honom från att synda. Även om hans mest pålitliga medarbetare varnade honom, var David fast i sitt felaktiga tankemönster.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
På vilka områden försöker Satan uppegga dig till att synda?

Skriv ut  
Torsdag 30/11

Från Nyhetsflödetden 30 november

Ingen legitimering av övergrepp i Bibeln

- Olof Edsinger i en ledare i Världen idag -

Den senaste tidens #metoo-debatt har pekat på en mörk sida av vår västerländska kultur. Tusentals personer har delat personliga erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier, och den som inte blir berörd av dessa vittnesbörd måste vara extremt förhärdad.

Men #metoo väcker också ett antal frågor. Den mest uppenbara är antagligen: Hur hamnade vi egentligen här? För många av denna tidnings läsare torde det ligga nära till hands att se en koppling både till synden och till vårt samhälles sexualisering. Sexuell gränslöshet är trots allt en logisk konsekvens av en i allmänhet gränslös kultur – inte minst i kombination med för mycket alkohol.

Men strålkastarljuset behöver också riktas mot våra egna sammanhang. Sexuella trakasserier förekommer nämligen även i kyrkans värld. Vissa går så långt som till att säga att det förekommeroftare i kristna miljöer, men detta kan knappast stämma. Snarare är det väl så att när övergrepp och sexuella trakasserier uppdagas i kristna sammanhang – med katolska kyrkans pedofilskandaler som ett av de mest tragiska exemplen – får det proportionellt sett mycket större genomslag i medierna. Med rätta, kan man tillägga.

Men hur är det då med Bibelns texter om mannen som kvinnans huvud? Är inte dessa ett exempel på just den attityd som kommer i dagen i samband med #metoo? Jag tror faktiskt inte det. Hur missbrukade dessa bibeltexter än kan tänkas ha blivit under historiens lopp, torde det nämligen vara svårt att hitta reflekterande kristna i Sverige som försvarar övergrepp med hänvisning till Guds Ord.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 30/11

30 nov - 1 Krön 20

FÄLTTÅG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 20

"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)

Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.

Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.

Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.

Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.

Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsningshär, att fienden besegra..."

Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill inte luta mig tillbaka och se på kampen om människornas eviga väl. Jag vill vara med i kampen. Vem kan jag tala med idag?
Skriv ut  
Torsdag 30/11

Ord för dagen den 30 november - Psalm 142

 
"FÖR MIN SJÄL UT UT FÄNGELSET"


Bibelläsning: Psalm142
"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)

David gömde sig i grottan. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp "du är den som känner min själ" (vers 4).
Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 

David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör min ande fri till att tjäna dig.

Skriv ut  
Onsdag 29/11

Från Nyhetsflödet den 29 november

Muslim försvarar Israel

- Världen idag -

– Det finns inte något Palestina, och inte heller någon ockupation, säger en kuwaitisk författare i en tv-intervju.
I en intervju på den kuwaitiska tv-kanalen Alrai utmanar Abdullah Al-Hadlaq de arabiska ländernas inställning till Israel.

– Vare sig du gillar det eller inte, Israel är en självständig och suverän stat. Staten existerar och har en plats i FN. De flesta fredsälskande och demokratiska länder erkänner Israel, säger han.

Han pekar på att länderna som inte erkänner Israel är ”tyranniska och förtryckande”, och han nämner Nordkorea som ett exempel på detta.

– Det är inte tal om en ockupation, det rör sig om ett folk som har återvänt till landet de blivit utlovade, säger författaren och citerar en vers från Koranen som underbygger detta.

– Allah har gett dem landet, de har inte stulit det, säger han, och antyder att det är palestinierna som står för stölden.

Han understryker att israelerna har en historisk koppling till regionen och att de existerade långt innan islam.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 29/11

29 nov - 1 Krön 19

TVÅ FRONTER

Bibelläsning: Första Krönikeboken 19
"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)
 

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.

Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade vi förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

 En präst skrev i en artikel: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: En kamp på flera fronter.

Skriv ut  
Onsdag 29/11

Ord för dagen den 29 november - Psalm 141

 
HJÄRTAT OCH MUNNEN


Bibelläsning: Psalm141
"Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:4 FB)
"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr" (Ps 141:3 FB)


Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning.
Hjärtat och munnen kan antingen bidra till det goda eller dra oss och andra ned i det onda.


Det är hjärtat och munnen som nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9 FB).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda.Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att använda munnen i det godas tjänst. Till att uppbygga och inte till att trycka ned.

Skriv ut  
Tisdag 28/11

Från Nyhetsflödet den 28 november

Simon Ådahl försökte fly från Gud

- Ruben Agnarsson i Inblick -

Simon Ådahl var bitter på Gud och hade svurit på att aldrig någonsin sätta sin fot i en kyrka igen. Men Gud hade inte lämnat honom. En natt på ett hotellrum på turistön Teneriffa innebar en dramatisk vändning i livet och blev starten på ett helt nytt liv för den välkände sångaren och musikern.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 28/11

28 nov - 1 Krön 18

SEGER?

Bibelläsning: Första Krönikeboken 18
"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)


Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.

Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?


Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?


Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?


Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre ge mig seger i den andliga kampen. Både inne i mig och ute i tjänsten för dig.

Skriv ut  
Tisdag 28/11

Ord för dagen den 28 november - Judas brev

 
LOVPRISNING


Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande" (Jud 24 FB)

Judas brev handlar om att kämpa för tron (vers 3) och om varningar:
- för dem som förvanskar Guds nåd (vers 4)
- för att följa onaturliga begär (vers 7)
- för dem som smädar allt de inte känner till (vers 10)
- för människor i den sista tiden som hånar (vers 18)

Men i de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fläckfria och jublande (vers 24)

Skriv ut  
UTMANINGEN

Antar du utmaningen?

Vill du vara med att läsa Bibeln?

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.

Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Böcker från rupeba

Aktuell boklista på rupeba.se

 
Läs mer om böckerna HÄR.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

____________
VAD HANDLAR FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN OM?

- Första Krönikeboken  behandlar Israels historia under kung Davids tid.

- Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.

- De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk. 

________________

Skriv ut  
Dagens andakt
11 december

”Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.”
( Ef 3:14)

Andakt:
Att böja knä och buga sig är en gammal österländsk sed för att visa vördnad för en högt uppsatt person. Det finns flera exempel på detta i Bibeln. Ett exempel är den spetälske som böjde knä för Jesus i Mark 1:40. I vårt västerländska samhälle är det inte riktigt passande att visa vördnad för någon eller något. Alla ska vara jämställda och ingenting får stå över något annat. Men Bibeln beskriver Gud som en högt uppsatt person, ett majestät, som vi människor inte har någon tillgång till, om det inte vore för vad Jesus har gjort för oss. Många säger att de inte vill tänka på Gud som far, eftersom de då bara kommer att tänka på den enda far de känt i livet, en far, som kanske varit allt annat än god och omtänksam. Men Bibeln beskriver Gud, inte bara som hög och upphöjd och värd all aktning och vördnad utan också som en kärleksfull och omtänksam far, en far som hela tiden vill sina barns bästa. Och det är Bibelns Gud som är förebilden, för hur alla fäder borde vara, inte tvärt om. Att böja knä rent fysisk är en bra övning, när vi på ett särskilt sätt vill visa Gud, att vi menar allvar med vår bön. Men det är också viktigt, att vi böjer oss i vår ande och är ödmjuka inför Guds allmakt i vårt inre; att vi inser att det är skillnad på honom och oss, och att vi har tillträde till honom endast av nåd.

Bön:
Hjälp mig att vara en människa som ständigt har sina andliga knän böjda inför dig och din storhet.

  


"PSALMBOKEN"

Ny bok från rupeba

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken del 2 är nu färdig!
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba