Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 23 mars 2018
Torsdag 22/3

Varför slutar inte folk att tro på Gud?

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
                   ___________________________________________

- Från rupeba.se september 2008 -
Under upplysningstiden var det många som trodde att tron på Gud var ett övergående fenomen. Det kanske skulle ta en generation, men sedan skulle gudstron förpassas till museernas värld. I den moderna vetenskapen fick allt en ny förklaring som inte måste luta sig på Gud. Nietzche förklarade senare att ”Gud är död”.

I dag, 150 år senare, så har religionens plats inte minskat utan ökat. Det har aldrig funnits så många kristna på jorden som nu och man kan ju fråga ”Varför slutar inte folk att tro på Gud?”

Några amerikanska hjärnforskare har skrivit en bok som heter just ”Why God won´t go away”. Hjärnforskarna har gjort mätningar på hjärnans aktiviteter mediterar bland annat på kristna nunnor som ber. Resultatet visar att bön och meditation aktiverar delar av hjärnan som annars inte är aktiva. Det finns alltså delar av hjärnan som bara aktiveras i bön.

Resultatet kanske inte är oväntat för oss som tror att Gud har skapat människan med kapacitet för att ha en levande relation med Gud. Om du inte är troende, eller om du inte ber använder du alltså inte din fulla hjärnkapacitet.

Man kan ju tycka att det är synd om ateisterna som genom att bara använda en del av hjärnkapaciteten tror sig veta något om Gud som bara kan upplevas i den del av hjärnan som de inte använder. (Vill du läsa mer kan du läsa ”Why God won´t go away” av Andrew Newberg, Eugene D´Aquili och Vince Rause)

Livets mening är att leva i harmoni med Gud, sig själv och andra människor. Gud har skapat oss med en längtan att höra ihop med Gud. Det finns i oss ett rop efter Gud och eftersom ropet finns i oss kan vi aldrig springa ifrån det. Vi kan ju aldrig springa ifrån oss själva hur fort vi än springer. Det är kanske därför som folk inte kan sluta tro på Gud!

/PB
Skriv ut  
Torsdag 22/3

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 30 - 22 mars - Dagens bibelläsning: Hab 1:12 - 2:4

   Bön: Herre, tack för att du gett oss gåvan att kunna tro. Idag vill vi be om hjälp, att tillsammans med den helige Ande kunna lyfta och skapa utrymme för det lokala, ideella ledarskapet. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.

Skriv ut  
Torsdag 22/3

22 mar - Job 37

STANNA!

Bibelläsning: Job 37
"Lyssna till detta, du Job, stanna och ge akt på Guds under" (Job 37:14 FB)

Elihu avslutar här sitt tal till Job. Här får Job rådet: lyssna - stanna - ge akt!
Det är ett råd vi också har behov av att ta till oss. Dagarna går, vi är upptagna med allt möjligt, livet bara håller på i full fart.

- Vi behöver tid att lyssna. Lyssna till vad Gud har att säga oss idag.

- Vi behöver stanna upp. I ett högt livstempo kan det vara svårt att stanna upp och bli helt stilla. Men det är viktigt.

- Vi behöver ge akt. Vi behöver ge akt på Herrens storhet och alla hans under.


==>Mannakorn att tugga på under dagen: "Bli stilla och besinna att jag är Gud" (Ps 46:11)
 
Skriv ut  
Onsdag 21/3

Sluta med att predika Guds kärlek utan omvändelse!

- Mats Selander i Världen idag -


Jesus är full av nåd, men han talar också sanning om synd.
”Jesus älskar dig precis som du är”. Detta, och liknande budskap om Guds kärlek hör vi nästan varje söndag i våra kyrkor. Evangeliet har kommit att bli ett budskap som nästan enbart handlar om att Gud ser och bekräftar människan. Problemet med detta är i första hand det som inte sägs, nämligen att Guds kärlek aldrig kan bli en frälsande kärlek med mindre än att vi omvänder oss från vår synd.

Nästan ingen förkunnelse i våra kyrkor handlar om omvändelse från synd. Jo, ibland nämns ordet ”omvändelse”. Och ibland talar vi om ”synd” i största allmänhet. Men Jesus, Johannes döparen och alla profeter i GT talade inte om ”synd” i största allmänhet. De specificerade synden hos det folk de talade till.

I Bergspredikan talade Jesus till folket och gång på gång sade han:”Ni har hört att det blivit sagt, men jag säger er”, och avslöjade därmed bekväma och populära försvarsmekanismer som på finurliga sätt fick folk att åsidosätta Guds bud. Man hade tagit bort sältan och udden i Guds Ord, och anpassat Guds bud så att de inte längre skapade dåligt samvete.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 21/3

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
 
"Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 31 - 21 mars - Dagens bibelläsning: Nah 1:7-15 

    Bön: Herre, vi ber om nåd. Vi ber om ett uppvaknande bland ditt folk, vi ber att orden "Det är dags nu" ska få väcka och kalla ditt folk i det du Jesus vill göra i vårt land just nu. 
    Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen.

Skriv ut  
Onsdag 21/3

21 mar - Job 36

NÖD ÖPPNAR ÖRAT

Bibelläsning: Job 36

"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra" (Job 36:15 FB)

Är det så att vi har lättare att höra då vi möter nöd? Ja, jag tror det. Då allt går vår väg, solen skiner och vi har medvind kan vi vara mindre disponerade för att lyssna på Gud.

Kan det vara så att Gud tillåter ett mått av nöd i vårt liv för att få oss att lyssna på honom? Jag menar absolut inte att allt lidande kommer från Gud. Det finns så mycket orättvist, oförklarligt lidande i världen.

Men ändå kan jag tänka mig att Gud ibland tillåter en smula lidande komma över våra liv, för att kunna välsigna oss med att höra hans vägledning för våra liv.

Min bön är att mitt öra ständigt ska vara vänt till Gud så att han inte behöver lära mig lyssna genom lidande. Det gör så ont. 

Att lyssna och att lyda är inte något vi gör av oss själva, det är något vi måste lära oss. Ofta bär den läroprocessen med sig lidande. Till och med Jesus fick, fastän han var son, lära sig lydnad genom lidande (Hebr 5:8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör. (1 Sam 3:9)
Skriv ut  
Tisdag 20/3

Religionssammanblandning

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.

____________
 
Från rupeba.se - september 2008

Religionssynkretismen breder ut sig i dag. Det vill säga att man blandar samman religionerna. Man tar det man tycker om från de olika religionerna och låter det smälta ihop till sin egen blandning.

Många religionssociologer påstår att sekulariseringen är en myt. Det är inte så att religionens betydelse har minskat, det är bara det att den flyttat från kyrkorna till den privata sfären.Se bara hur det ser ut i bokhandeln (som säljer det människor efterfrågar). Du kan hitta många hyllmeter med alternativa ockulta religioner, men det kan vara svårt att hitta en Bibel (som är världens mest lästa bok). Det är som i snabbköpet. Var och en går omkring bland religionerna och plockar ihop sin egen matkorg, sin egen blandning.

Bibelns Gud hatar religionssynkretism. Stora delar av Gamla Testamentet handlar om hur folket ständigt går vilse och börjar tillbe andra gudar. Det är inte så att man slutar att tillbe Gud. Det är bara det att man dyrkar andra gudar vid sidan av Gud. Då Israels barn övergick från att vara nomader till att bli ett fastboende jordbrukande folk, tyckte man det var praktiskt att vid sidan av Gud även tillbe fruktbarhetsgudar som Baal och Astarte (se Domarboken).

Många år senare utbrister Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21).Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamma i går som i dag. Så Elias ord är lika relevanta i dag:Är det Herren som är Gud, så följ Herren!

I dag breder religionssynkretismen ut sig i de kristna kyrkorna. Många präster och pastorer deklarerar att vi alla tillber samma Gud även om vi uttrycker det på olika sätt. Man uttrycker det så att religionerna är olika fönster mot Gud. Många, även kristna, menar i dag att religionerna bara är olika vägar till Gud.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 20/3

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 32 - 20 mars - Dagens bibelläsning: Mika 5:2-8

  • Bön: Jesus Kristus, tack att du var villig att lämna himmelens härlighet och låta dig födas i Betlehem. Jesus, du är i sanning den Gode Herden, tack för att du för din hjord fram i seger!
  • Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen
Skriv ut  
Tisdag 20/3

20 mar - Job 35

TOMMA BÖNER

Bibelläsning: Job 35

"Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig ej om dem" (Job 35:13 FB)

Elihu fortsätter sitt tal och påstår att Gud inte hör tomma böner. Gör han inte det?

Hör Gud min bön när jag vanemässigt uttalar bordsbönen utan att egentligen tänka på vad jag gör? Den bönen kanske inte orsakar alltför mycket aktivitet eller engagemang hos Gud, men jag tror absolut att han hör den bönen.

Men även om den vanemässiga bordsbönen inte är den som tränger igenom starkast hos Gud, har den ändå betydelse. Den har betydelse för den som ber. Varje gång jag vänder mig till Gud, även om det är vanemässigt, gör jag mig själv medveten om Guds existens och närvaro i mitt liv. Så fortsätt att be. Gör det ofta. Före maten, efter maten, då du går och lägger dig, då du vaknar...

Men vilka böner är det som verkligen tränger igenom hos Gud? Jag tror att det är bön i nöd, desperation, vilsenhet. Bön som bes i mörker och förtvivlan.

Gud är vår far och han kanske reagerar som fäder gör. De kan höra barnets ständiga talande utan att riktigt höra det. Men då barnet ropar i förtvivlan eller fruktan, då finns faderns fulla uppmärksamhet där.

Det finns också en annan bön som jag tror hörs väldigt väl hos Gud. Det är tacksägelsen och lovsången. Då vi kommer med vår tacksamhet till Gud över livet eller för något speciellt i livet, kanske Herren tänker "Vad bra! Det var ju därför jag kom till jorden för att de skulle få liv, liv i överflöd!" (Fritt efter Joh 10:10) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be till Gud under livets alla förhållanden.

Skriv ut  
Måndag 19/3

Från nyhetsflödet den 19 mars

Andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen

- Ingemar Helmner i Världen idag -

”Vi kan inte förvänta oss den typen av genomslag för evangeliet i dag”, påstod någon, och log lite överlägset åt min predikan om väckelsen i storstaden Efesus på Paulus tid. Själv tror jag att det finns ganska många likheter mellan Efesus och våra städer i Norden år 2018. I mitt inre bär jag en känsla att det är möjligt att få se liknande andliga genombrott. Kraftnedslag. Väckelser som förvandlar städer och regioner! Men då behöver vi djärva förkunnare som likt Paulus vågar utmana församlingen.

Paulus inledde sin första predikan i Efesos med en rak fråga: ”Tog ni emot helig Ande då ni kom till tro?”  Hans sätt att tala skapade rörelse. Födde längtan. Öppnade för det andliga genombrottet. Hans radikala predikan hade kanske kunnat skapa låsningar, men tvärtom, här har vi nyckeln till det som sedan hände.

De som bryter mark i Guds rike är inga försiktiga förvaltartyper ... Ta dig gärna tid och läs Apostlagärningarna kapitel 19.

All andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. I den här bibeltexten ser vi två hemligheter till den rörelse som uppstod:

1. En frimodig predikant, med mod att utmana församlingen.
2. Ödmjuka, lyhörda lärjungar, villiga att gå vidare med Gud. 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 19/3
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).
 
"Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 33 - 19 mars - Dagens bibelläsning: Mika 4:1-8

Bön: Gud, det är för väl att du ser till djupet av våra hjärtan. Tack för att du ser vår längtan att hålla oss till dig Herre, vår Gud, alltid och evigt.
Veckans bönefokus:
Barnens kongress vid den nationella samlingen
Skriv ut  
Måndag 19/3

19 mar - Job 34

VÄLSIGNELSE ELLER FÖRBANNELSE
 
Bibelläsning: Job 34
"Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningar och ger åt var och en efter hennes vandel." (Job 34:11 FB).

 

Elihu fortsätter sitt tal och håller fram att Jobs situation måste bero på att Job har syndat, eftersom Gud "vedergäller en människa efter hennes gärningar" (vers 11). Elihus uttalande är riktigt, men han har fel tidsperspektiv.

Gud dömer oss inte omedelbart här och nu. Om jag syndar får jag inte en tegelsten i huvudet, och den som är rik behöver inte vara den som levt mest rättfärdigt.

Gud dömer, men den domen hör ihop med framtiden. Jesus säger att ogräset får växa tillsammans med vetet till skördetiden (Matt 13:30), och i Bibelns sista kapitel talas det om att vi kommer att bedömas efter våra gärningar i tidens slutskede (Upp 22:12).

Vi kan alltså inte läsa av hur rättfärdiga våra liv är på grundval av hur väl vi lyckats här och nu i livet.

Däremot blir vi oerhört välsignade av att leva ett liv i gemenskap med Gud här och nu. David uttrycker det som att hans bägare rinner över (Ps 23) och Jesus säger att han har kommit för att ge oss "liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Bed om Guds vägledning och beskydd över ditt liv och förvänta dig att få leva i Guds välsignelse. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus har kommit för att jag ska ha liv, ja liv i överflöd.
Skriv ut  
Söndag 18/3

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 18 mars

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen och nu har vi sovit en hel vecka hemma i våra egna sängar. Annars har det varit en hel del bilkörande den sista tiden. Och vi har till och med haft förmånen att träffa ett antal barnbarn under resans gång.

Förra veckan råkade vi på en coaching-resa passera Borås. Vi stannade upp några timmar hemma hos Borås-barnbarnen och deras föräldrar och det föll sig så väl att det näst äldsta av våra barnbarn fyllde 18 år den dagen. Efter födelsedagsmiddagen fortsatte vi söderut till nästa coaching-besök.

Barnbarnet som fyllde 18 hade dagen efter sin födelsedag beställt tid för teoriprov och uppkörning för körkort. Det gick bra och barnbarn nummer 2 har fått sitt körkort. Det påminner förresten om hur det gick till då nämnda barnbarns pappa tog körkort. Vi hade flyttat hem till Sverige och Borås efter nio år i Norge. Äldste sonen hade ett år kvar på gymnasiet i Norge och fick hyra ett rum på folkhögskolan på Jelöy där vi arbetat.

Lagom till sonens 18-årsdag hade vi beställt tid för uppkörning i Sverige. Sonen kom hem dagen före uppkörningen och klarade det bra. Att det gick så bra kan möjligen bero på att det var kraftig snöstorm i Borås den dagen och att besiktningsmannen inte kunde se så mycket av vad som hände utanför bilen. Dagen efter köpte sonen en bil för inte så många kronor och körde sedan tillbaka till Norge och skolan. Då sonen nästa gång skulle komma hem till oss i Borås ringde han från gränsen mellan Norge och Sverige och talade om att bilen hade stillsamt slutat sina dagar vid gränsövergången. Jag fick hyra en släpkärra med bogserramp och köra för att hämta son och bil hem till Borås. Dessbättre har ingen av barnbarnen som nu har körkort planerat att köpa en gammal bil som har passerat "bäst-före"-datum. (Bilen på bilden har dessbättre ingen likhet med den bil som äldste sonen köpte. Bilden är bara en illustration på "gammal bil")

Förr i tiden skulle man "köra in" nya bilar. Det vill säga att man skulle köra försiktigt och sakta de första hundra milen. På den tiden kunde man ibland se en skylt på nya bilar i England med texten "Running in - please pass". Det betyder "Bilen är under inkörning - var vänlig och kör om". Vid ett tillfälle såg jag en gammal rishög köra omkring på gatorna i London med en sådan skylt i bakfönstret. Men då jag kom närmare såg jag att texten på skylten var modifierad. Där stod det "Running out - please pass". En sådan skylt borde kanske sonen ha haft på sin gamla bil då den var på väg till Sverige på sin sista resa.

Nåväl, vi fortsatte vår coaching-resa söderut och ett par dagar och 130 mil senare kom vi upp till Moss i Norge för att leda en begravningsgudstjänst för en av våra nära vänner (du kan läsa mer om det i förra veckans "Söndagsmorgon"). (Bilen på bilden har dessvärre ingen likhet med den bil vi kör omkring i. Det är bara en illustration på begreppet "bil")

Begravningen var på Moss kår som ligger på Jelöy. På Jelöy bor också våra Norge-barnbarn tillsammans med sina föräldrar. Norge-barnbarnens pappa (=vår son) jobbar som fotbollslärare på Jelöy folkhögskola och deras mamma (=vår svärdotter) jobbar på Fretex (=Myrorna). Besöket resulterade i att vi kunde tillbringa lördagen och söndagen tillsammans med barnbarnen på handbollscup, fotbollscup och mycket annat. På lördagen passerade dessutom äldste sonen och hans näst äldste son som just fyllt 18 år på väg till Hemsedal för att åka skidor. Det blev en middag för storfamiljen.

Ja, det blev för ovanlighetens skull mycket om barnbarnen den här gången. Vi har sju stycken. Det påstås att det eventuellt kommer ytterligare en innan året är slut. Dessutom kom det ett mail igår kväll som talar om att familjen fått ytterligare ett tillskott. Det blev en flicka den här gången. Hon heter Sally och är en hund. I skrivande stund består alltså familjen av 15 människor, två hundar och en mängd kaniner,

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 18/3
 

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 34 - 18 mars - Dagens bibelläsning: Luk 1:26-38

Bön: Jag är Herrens tjänarinna/tjänare. Må det ske med mig efter din tanke och plan Gud. Tack för att du vill leda där jag går bedjande fram.
Veckans bönefokus
: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox.

Skriv ut  
Söndag 18/3

18 mar - Job 33

GUD TALAR 

Bibelläsning: Job 33
"Hur kan du förebrå honom att han inte ger ett enda ord till svar? Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det." (Job 33:13-14 FB)

Elihu fortsätter sitt tal och går tillrätta med Job och säger att Job har fel då han säger att Gud är tyst. Gud talar, men Job har inte lyssnat.

"Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det", säger Elihu, och jag tror att det fortfarande är sant. Gud talar på många olika sätt. I drömmar, säger Elihu, men Gud talar också genom tankar vi får av den Helige Ande, genom andra människor, genom händelser i vårt vardagsliv och på många andra sätt.

Huvudproblemet är inte om Gud talar eller inte, utan om vi lyssnar eller inte. Mina får känner igen min röst säger Jesus i Johannesevangeliet 10. Vi tränar vår förmåga att lyssna till Gud genom att lyda. Varje gång vi lyder Herrens maning kommer vår hörsel att förbättras så att jag hör bättre nästa gång. Varje gång jag ignorerar Herrens röst kommer jag att få höra Hans röst svagare och svagare tills jag blir "andligt döv".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hjälp mig att leva i din närhet så att jag kan följa dina maningar i mitt inre och lära mig att bättre och bättre kunna ta emot ditt tal.
Skriv ut  
Lördag 17/3

Inför söndagen den 18 mars

Jungfru Marie Bebådelsedag - GUDS MÄKTIGA VERK

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 7:10-14, Rom 8:1-4, Luk 1:26-38, Ps 147:7-15

Ordet bebådelse är ett gammalt ord som betyder ”att kungöra” och ”bringa budskap om”. Det används i helgens tema om det ögonblick då ärkeängeln Gabriel överlämnar budskapet till Maria att hon ska föda Guds son, Jesus Kristus. Datumet för denna helg är lämpligt nog omkring nio månader före jul, då vi firar Jesu födelse.

Maria fick vara med och bära fram Jesus till världen. Vi läser i Luk 1:30 att ängeln Gabriel sade: ”Var inte rädd, Maria, du har fått nåd hos Gud.” Ordet nåd är ett rikt ord som också betyder ”kraft” och ”en oförtjänt favör”. Det var inte på grund av att Maria hade gjort något speciellt som hon fick detta uppdrag, men hon var villig att låta Guds vilja ske med henne, och hon fick ta emot Guds nåd, kraft och hade Guds favör för detta uppdrag.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 17/3
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 35 - 17 mars - Dagens bibelläsning: Jona 3:1-10
  • Bön: Jesus, tack att du ger oss förtroendet att få berätta, få tala om dig med andra människor. Men vi ber om nåd, låt oss inte bara få tala om dig Jesus, låt oss också få leda andra människor fram till dig Jesus!
  • Veckans bönefokus: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox
Skriv ut  
Lördag 17/3

17 mar - Job 32

UPPFYLLD AV ORD

Bibelläsning: Job 32

"Jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig" (Job 32:18 FB) 

Nu kommer Elihu in i samtalet med Job. Han har tidigare lyssnat. Han har dröjt med att tala, eftersom de andra vännerna var äldre (vers 4). Men nu har de andra vännerna uttömt sina argument och Elihu är uppfylld av ord och anden inom honom tvingar honom att tala.

Har du någonsin känt dig uppfylld av ord? Har du känt att anden inom dig tvingar dig att tala? Om du är en kristen bor den Helige Ande i dig. Han har ord som han vill tala genom dig i olika situationer. Ett vittnesbörd, en personlig hälsning till någon, ett budskap till församlingen.

Anden som bor i dig vill framträda, uppenbara sig (1 Kor 12:7). Den Helige Ande vill tala genom alla som är kristna. "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31).

Nästa gång du känner dig uppfylld av ord. Nästa gång du känner Andens maning. Nästa gång Anden vill uppenbara sig genom dig: Tala! Det finns många som behöver ta emot ett ord från Herren och bli tröstade och vägledda. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att du Herre talar till mig. Hjälp mig att ödmjukt bära fram de ord du ger mig i rätt tid och på rätt sätt.

Skriv ut  
Fredag 16/3

Från Nyhetsflödet den 16 mars

 

Några röster med anledning av att Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor.

Livets ords skolchef: Förvånande okunnigt av Shekarabi
Efter alla inspektioner måste väl ändå ministrarna veta att de kristna skolorna arbetar professionellt utifrån läroplanerna, skriver Magnus Westergård.
Under tisdagen presenterade Socialdemokraterna sitt nya “vallöfte”: att förbjuda konfessionella skolor. Argumentationen för detta görs med svepande argument och motiveras bland annat med integrationsfrågan. Hela utspelet luktar röstfiske. När tidningen Dagen intervjuar civilminister Ardalan Shekarabi påstår han att även Livets ord kristna skolor (LOKS) och landets övriga kristna skolor bidrar till segregationen. Vi som arbetar inom den kristna friskolevärlden är mycket förvånade över ministerns okunnighet i denna fråga.
På LOKS har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Eleverna kommer från alla bostadsområden och bryter därmed den största segregationen i samhället. Eleverna har många olika etniska bakgrunder och 39 procent har annat modersmål än svenska. 40 olika hemspråk och 55 nationaliteter finns på skolan.
Läs mer i Dagen HÄR.


Ärkebiskopen: "Naivt och märkligt"
Ärkebiskopen sågar S-förslag om konfessionella skolor
"Naivt och märkligt". Så beskriver Antje Jackelén med flera i Sveriges kristna råd S-förslaget om att förbjuda konfessionella friskolor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Läs mer i Världen idag HÄR. och i Svenska Dagbladet HÄR.


Tro och solidaritet (S) kritiska till Socialdemokraternas  vallöfte
Varför enbart ge sig på religiösa friskolor om det är segregationen man vill åt, säger Ulf Bjereld, som tycker att debatten på sina håll gått överstyr.
Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor, men det finns delar av partiet som inte kan skriva under på vallöftet. Tro och solidaritet är partiets sidoorganisation som samlar troende socialdemokrater, och förbundsordförande Ulf Bjereld tänker inte ställa sig på barrikaderna för att stoppa de konfessionella friskolorna.
– Om problemet är segregation i skolan och samhället, då är det fel sätt att hantera det genom att förbjuda religiösa friskolor, säger Ulf Bjereld till Dagen.
Läs mer i Dagen HÄR.


LO: "Pådyvla inte våra barn föräldrarnas religion"
Förbjud religiösa friskolor, skriver LO på Twitter, där de menar att "våra barn" inte ska pådyvlas föräldrarnas trosuppfattning.
Läs i Dagen HÄR.
Rupebas kommentar: Vad menar LO med "våra barn"? Är det statens barn mer än föräldrarnas barn?
  Var det inte så man brukade tänka i sovjetunionen?

Skriv ut  
Fredag 16/3
 
KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1). 
"från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 36 - 16 mars - Dagens bibelläsning: Jona 2:1-11
    • Bön: Gud, vår himmelske Fader, tack för din kallelse. Tack för det enorma förtroende du i din nåd visar oss att bära ut evangelium, den goda nyheten om Jesus Kristus. Helige Ande, låt oss samarbeta i detta uppdrag.
Skriv ut  
Fredag 16/3

Ska vi vara sams, eller inte?

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.

_____________________________________________________________

Söndagen den 24 augusti 2008.
Söndagens evangelietext är hämtad från Jesu förbön för sina dåvarande och efterkommande lärjungar. (Joh 17:18-23)
Tema: Enheten i Kristus.

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

I sin bön framhåller Jesus att de kristnas enhet ska bli en mäktig demonstration för världen om vem Jesus är.

Paulus skriver vidare att vi alla ska vara med att bygga upp Kristi kropp ”tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.” (Ef 4:13)

Men jag är rädd att den bild de flesta utanför kyrkan har av de kristna är att man bland de kristna inte är överens om speciellt mycket, utan snarare häftigt argumenterar mot varandra.

Även om vi alla längtar efter att Jesu bön om enhet ska förverkligas, tror jag inte det är riktigt att försöka uppnå enhet till varje pris. Paulus skriver till och med att det är bra att det finns olika riktningar för att vi ska kunna pröva vad som är rätt. (1 Kor 11:19)

Det finns en ekumenisk strömning som går kompromissens väg för att uppnå enhet. Då man har minimerat den kristna tron till det minimum som alla kan vara överens om, så är evangeliet så urvattnat att det man kommit fram till inte är värt att sägas.

Vi ber ofta om väckelse, men vi måste komma ihåg att nästan varje väckelse är ett resultat av oenighet och splittring. Reformationen som totalt förändrade den kristna utvecklingen, både bland protestanter och katoliker bygger på oenighet. Frälsningsarmén, som har varit redskap att förvandla hundratusentals människors liv, uppkom på grund av oenighet med de existerande kyrkorna. Pingstväckelsen som berört miljoner människor är resultatet av oenighet.

Väckelsen, livet, får inte alltid plats i de gamla formerna. Så länge vi vill ha väckelse får vi räkna med att det blir oenighet. Den enda plats där det råder frid och enighet är på kyrkogården, och vem längtar att kyrkan ska bli en begravningsplats?

Nej, låt oss fortsätta att be om en väckelse som bygger på sanningen och inte på en framförhandlad kompromiss. Låt oss fortsätta att be om en väckelse på Jesu villkor, mer än om en väckelse som stämmer med vår tradition. Låt oss fortsätta att be om en personlig väckelse som för oss närmare Jesus. För om vi kommer närmare centrum, som är Jesus, så kommer vi automatiskt närmare varandra.

/PB

Skriv ut  
Fredag 16/3

16 mar - Job 31

VAD HAR JAG GJORT FÖR FEL?

Bibelläsning: Job 31
"O, att jag hade någon som lyssnade på mig! Se, här är min underskrift. Den Allsmäktige må svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (Job 31:35 FB)
 

Job rannsakar sitt liv. Vad har jag gjort för fel, frågar han sig gång på gång. Om jag ändå visste vad jag har gjort för fel, kunde jag kanske förstå min situation, säger Job. "Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (vers 35).

Men det är inte så att den som gör allt rätt slipper motgångar och den som gör allt fel drabbas av ständiga motgångar. Nej, livet är inte rättvist. Vår framgång eller motgång är inte belöningar eller straff. Livet är inte rättvist.

Men du behöver inte stanna i offerrollen. Du får fortsätta att göra rätta val utifrån den situation som du befinner dig i. Livet är inte rättvist - men Gud är god! 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Livet är inte rättvist - men Gud är god

Skriv ut  
Torsdag 15/3

Jesus säger att porten är trång, medan kyrkan försöker göra den så bred som möjligt

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
___________________________________________________________

Publicerat 31 augusti 2008

Detta är det första inlägget i en bloggserie, där jag reflekterar över strömningar i nutida kristenhet. De närmaste veckorna räknar jag med att publicera ett nytt inlägg i serien varje onsdag .

Då jag skriver kyrkan, menar jag inte Svenska kyrkan eller något annat samfund, utan kristenheten som helhet.

Jesus säger att porten till livet är trång (Matt 7:14) och att det är få som finner den. Kyrkan, å andra sidan, gör allt vad den kan för att sänka trösklarna och göra porten bred.

Naturligtvis gör kyrkan det med de bästa avsikter. Man strävar efter att uppfylla missionsbefallningen och har en iver att så många som möjligt skall finna vägen till livet.

Det talas i dag mycket om att kyrkan ska vara relevant. Det är viktigt att predika evangelium på ett språk som blir förstått. Det är kyrkans uppdrag att ständigt söka efter vägar att kommunicera budskapet om Guds rike på ett trovärdigt och förståeligt sätt.

Men vi måste fråga oss om det inte finns en risk att vi tillrättalägger budskapet i så hög grad att det blir ”ett annat evangelium”? (Gal 1:6)

Finns det en risk att vi, i vår iver att vinna andra för Jesus, tar bort udden i evangeliet och presenterar ett urvattnat budskap som inte stöter sig med något eller några?

Finns det risk att vi predikar ett må-bra-budskap i stället för ett omvändelsebudskap? Finns det risk att våra kyrkor då blir fulla av människor som mår bra medan man är på väg mot fördärvet?

Det kanske inte räcker med att vi försöker få med oss så många som möjligt på vägen. Vi måste kanske fundera över vilken väg vi vill få med dem på och vart den vägen leder.


Finns det en risk att Williams Booths (Frälsningsarméns grundare) farhågor inför framtidens kristendom blir verklighet i våra dagar?:
-Religion utan den helige Ande
-Kristendom utan Kristus
-Förlåtelse utan omvändelse
-Frälsning utan pånyttfödelse
-Politik utan Gud
-Himmel utan helvete


Finns det risk att Ann Heberlein (filosof vid Stockholms universitet och teologie doktor vid Lunds universitet), har rätt då hon beskriver kyrkans tillstånd i en artikel i kyrkans tidning?:
"Till kyrkan kommer jag med min sorg och längtan, och glädje, för att få höra Guds ord. Men det jag får är plattityder om livspussel och miljö, och uppmaningar om att kramas lite. Det där dravlet finns redan i P1 och P3, på kultursidor och i morgonsoffor, jag behöver inte det i kyrkan också. Där vill jag få Guds ord."
Eller då hon skriver i Expressen:

”Allt oftare ersätts predikan av allmänetiskt dravel om att vi ska vara ”snälla mot varandra och borde kramas lite mer”. Det är ”låga-tröskel-gudstjänster” och ”dansbandsmässor” och film och dans och sagoläsning och saft och bullar och Gud vet allt (bara inte det, framför allt just inte det: Gud, alltså).”
http://www.expressen.se/kultur/1.1280652/guds-clowner

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
40 dagar av bön

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 37 - 15 mars - Dagens bibelläsning: Obadja v.15-21

  • Bön: Herre Jesus, vi ber att du vill föda fram en stark längtan bland ditt folk att söka dig i bön och i ditt Ord. Vi vill inte bara prata om bön, vi vill be! Vi vill inte bara hänvisa till Bibeln, vi vill fyllas av ditt Ord!
  • Veckans bönefokus: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox
Skriv ut  
AFFÄREN

Välkommen till AFFÄREN

 

I AFFÄREN hittar du alla böcker och studiehäften som rupeba har gett ut. Ingången till AFFÄREN hittar du HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 15/3

15 mar - Job 30

DET BLEV INTE SOM JAG HOPPADES
 
Bibelläsning: Job 30

"Men när jag sökte det goda, kom det onda, när jag väntade på ljus, kom mörker." (Job 30:26 FB) 

Job hade haft drömmar. Han hade väntat på det goda, men i stället för det goda kom det onda. Han hade väntat sig ljus, men i stället för ljus kom det mörker.

Livet blir inte alltid som vi hoppades att det skulle bli. Lidandet är utsått ojämnt bland oss. Vi förstår inte alltid varför vi får möta det ena eller det andra. Vi kan inte förstå varför en del drabbas av lidande, medan andra verkar gå bekymmerslöst genom livet. Ibland finns det helt enkelt inga svar.

Vi kan bara konstatera att livet inte är rättvist. Vi får inte alltid vad vi förtjänar. Men vi får inte livet efter förtjänst. Allt det goda vi får är av nåd, och hur orättvist livet än kan te sig, så är det fortfarande sant att Gud är god. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god - Hans ord är sant

Skriv ut  
Onsdag 14/3

Från nyhetsflödet den 14 mars

Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken

Elisabeth Sandlund i Dagen.
Att det skulle finnas en koppling mellan religion och bildning är ingen tanke som förefaller ha slagit Ardalan Shakarabi och Anna Ekström.


Det är ayatollorna som styr den svenska skolpolitiken. Civilminister Ardalan Shakarabis personliga upplevelser från sin uppväxt i Iran, där pojkar och flickor skildes åt av en mur redan i förskoleåldern, är det som Socialdemokraterna tar som avstamp när de går till val på att stoppa LM Engströms gymnasium i Göteborg, med anor från 1900-talets början, Stefanskolan i Stockholm och Svenska kyrkans förskolor runt om i landet.

Om nu de senare omfattas av det förslag som presenterades på tisdagsmorgonen. Den punkten valde Shakarabi och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström att inte alls beröra. Av goda skäl eftersom de säkert anar att det folkliga stöd de påstår sig ha snabbt skulle erodera när det står klart för väljarna att mattan ska ryckas undan för alla de förskolebarn som trivs i en miljö där kristna värderingar ger trygghet.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 14/3

Varför blev Gud så arg då han gick på gudstjänst?

Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
_____________________________________________________________

Bloggpredikan inför söndagen den 3 augusti 2008

Söndagens texter behandlar på olika sätt förhållandet mellan lära och liv. Hur hänger de ihop? Vad är viktigast?

Texten från gamla testamentet (Jes 1:10-17) handlar om att Gud blir upprörd då han ser hur hans folk firar gudstjänst. Vi kan läsa hur Gud tydligt talar om hur trött han är på att se folkets meningslösa gudstjänster. Han säger till och med att han hatar festerna och gudstjänsterna och att han tycker de är en börda för honom och att han är trött på att bära dem?

Var det inte bra att de hade gudstjänster? Jovisst, det hade ju Gud själv föreskrivit.

Vad tror du att Gud skulle säga om våra gudstjänster i dag? Skulle han säga att han är trött på alla våra meningslösa ceremonier och gudstjänstformer som aldrig når fram till honom utan bara tillfredsställer oss själva?

Jag vet inte, men jag vet vad som var Guds huvudinvändning till de gudstjänster han beskriver i Jesaja: Det som hände på gudstjänsten hängde inte ihop med det livet man förde utanför gudstjänsten.

Guds uppmaning till sitt folk i Jesaja är att folket skall rena sig och sluta göra det som är ont. Acceptera inte förtryck av de svaga, ta dig av dem som har det svårt och lider. Guds upprördhet handlar om att läran och livet måste hänga ihop. Det räcker inte att vi lever rätt en gång i veckan då vi går på gudstjänst. Det som händer på gudstjänsten måste forma oss så att det påverkar hela vårt sätt att leva, också då vi inte går på gudstjänst.

Söndagens text från brevlitteraturen (Jak 1:22-25) handlar om att vi ska var ordets görare och inte bara dess hörare, och texten från evangelierna (Matt 23:1-12) talar mot fariséerna och de skriftlärda. De hade rätt undervisning, men fel liv och Jesus uppmanar oss att göra som de säger, men inte som de gör.

Det handlar om lära och liv. Inte lära eller liv. Det finns många i dag som säger att läran inte är så viktig och att det är viktigare med livet. Men det går inte att skilja dem åt. De måste höra ihop. Det står inte att vi ska vara görare, utan att vi ska vara både hörare och görare. Livet utgår från Gud och vad han har sagt och inte omvänt.

Livet börjar hos Gud. I gudstjänsten och i den personliga gemenskapen med Jesus. Därifrån får vi gå vi ut och göra gudsrikets gärningar i Jesu efterföljd: förkunna och hjälpa dem som lider. Läran och livet måste gå hand i hand.

/PB
Skriv ut  
Onsdag 14/3

14 mar - Job 29

LEVA I DET FÖRGÅNGNA

Bibelläsning: Job 29
"När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget, då drog sig de unga tillbaka när de såg mig, och de gamla reste sig och blev stående. Stormännen höll tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Furstarnas röst tystnade, tungan fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig." (Job 29:7-11 FB)
 

Job ser sig tillbaka och tänker på den tid då alla prisade honom  och varje öga som såg honom lovordade honom. Det är lätt att fastna i det som varit.

Ser du dig också tillbaka till tider som varit? Till tider då någon frågade efter dig? Till tider då du var viktig för andra?

Men livet händer nu! Livet är inte vad som har hänt tidigare i ditt liv, eller vad som eventuellt kommer att hända i framtiden. Guds tid är nu och han räknar fortfarande med dig. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Din tid är nu!

Skriv ut  
Tisdag 13/3

Helgen kommer att inrymma olika mötesformer, uttryckssätt och medverkande. Den första samlingen hålls på fredag kl 19.30 på Templet, Östermalmsgatan 69. Temat är Livet med Jesus och blir startmötet med Jesus i centrum, där vi inte bara pratar om bön, utan ber, och inte enbart hänvisar till Bibeln, utan läser den.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 13/3

13 mar - Job 28

SANN VISHET

Bibelläsning: Job 28

Se Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (Job 28:28 FB) 

Job fortsätter sitt tal och börjar med att berätta om människornas stora framgångar då det gäller att utforska jorden. Det finns nästan ingenting som människan inte kan företa sig. Människan kan hugga ut gångar i klipporna, hon kan ändra flodernas väg.

Men det finns en sak som människan inte kan råda över, och det är visheten. ”Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning?” (vers 12). Visheten kan inte köpas för guld eller erövras av människor.

Men Gud vet var visheten finns (vers 23), och Gud säger till människorna: ”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (vers 28).

Sann vishet är gudsfruktan, att älska Herren din Gud och att söka behaga honom med sitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sann vishet är gudsfruktan
Skriv ut  
Måndag 12/3

Från Nyhetsflödet den 12 mars

Utan gemensamma värderingar rasar samhället

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den sista tiden har frågan om värderingar fått stor plats i samhällsdebatten. Det ser ut som om ämnet också kommer att prägla den kommande valrörelsen. På ett märkligt sätt har #metoo­rörelsen fått människor att börja tala om rätt och fel i hur vi berör varandra på det sexuella området. Till och med politiker börjar ana att värderingar handlar om något annat och något mer än fördomar och moralistiska idéer.

”Land skall med lag byggas” sa Magnus Ladulås på sin tid, det fick vi lära oss i den gamla skolan. Och visst, mycket av det politiska arbetet går ut på att bygga ett ramverk av lagar och förordningar som reglerar vårt liv tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Men om vi tror att lagar bygger värderingar eller att demokrati är garantin för goda värderingar lurar vi oss själva.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 12/3

12 mar - Job 27

VEMS RÄTTFÄRDIGHET?

Bibelläsning: Job 27

Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte. Mitt hjärta förebrår mig inte för någon av mina dagar.” (Job 27:8 FB) 

Job försvarar sin rättfärdighet inför sina vänner. Han håller fast vid sin egen rättfärdighet och kan inte komma ihåg något fel han har gjort i alla sina dagar.
Skulle du kunna säga samma sak om ditt liv? Jag kan det inte, och jag är tacksam att jag inte bygger min rättfärdighet på hur jag lyckas leva dag för dag. Det skulle verkligen vara en vacklande grund att bygga sitt liv på.

Jag har insett att min rättfärdighet inte är något jag kan åberopa då jag en dag ska stå inför Jesus. Jag är tacksam att jag i stället får bygga mitt liv på Kristi rättfärdighet som han av nåd har köpt åt mig genom sin död på korset.

Nej, jag skulle verkligen inte kunna uttrycka mig som Job. Jag vill hellre säga med Paulus: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus." (Rom 3:23-24)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Rättfärdighet som en gåva.

Skriv ut  
Söndag 11/3

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 11 mars

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och vi vaknar upp på Jelöy i Moss i Norge. Sedan förra söndagen har vi vaknat upp på sex olika platser.


Förra söndagen var vi i Riga och hade ansvaret för förmiddagsgudstjänsten på Rigas första kår. Jag predikade över Efesierbrevets andra kapitel.  Vi startade en predikoserie i Januari där vi predikar över ett kapitel varje söndag fram till och med den 17 juni då vi avslutar denna predikoserie med Kolosserbrevets fjärde kapitel.

Tidigt i tisdags morse satte vi oss i bilen och körde runt i södra Sverige på mentorsbesök till olika kårledare. På torsdagskvällen avslutades bilresan med att vi kom fram till Moss i Norge.

Orsaken till Norgeresan var att en mycket god vän, Gunnar Kjellén, helt plötsligt blivit "befordrad till härligheten".

Gunnar och Agneta kom till Jelöy på 1980-talet då Rut och jag arbetade som lärare på Jelöy Folkhögskola. Vi blev grannar med familjen Kjellén och vi blev kollegor med Gunnar som lärare på folkhögskolan, soldatkamrater på kåren i Moss, musikantkamrater i Frälsningsarméns musikkår i Moss och i Folkhögskolans musikkår. Agneta var dagmamma för våra två minsta barn och Gunnar och Agneta hade själva barn i ungefär samma ålder. Våra familjer blev efterhand nära vänner.

Musikkåren på Jelöy Folkhögskola 1984. Gunnar spelar bas till höger på bilden.
 

 

Under begravningsgudstjänsten blev det tydligt vilket stort inflytande Gunnar har haft i många människors liv. Mer än 200 personer trängdes om platserna i Frälsningsarméns lokal på Jelöy. Det var släkt och vänner från Sverige och Norge, arbetskamrater från Frälsningsarméns fängelsearbete, soldatkamrater från kåren i Moss, intagna på fångvårdsanstalten på Bastö där Gunnar arbetade som frivillig förutom sitt jobb på andra fångvårdsanstalter.

Efter begravningsgudstjänsten inbjöd man till en minnesstund på Röd gård. Mer än 140 personer var samlade till den minnesstunden och även där hölls det tal till Gunnars minne, bland annat från en av internerna på Bastö fångvårdsanstalt. 

Så fick vi ännu en gång vakna upp på Jelöy med Oslofjorden som utsikt (se bilden). En plats där vi bodde nio år på åttiotalet och sedan ytterligare fyra år 2014-2017. Där fick vi nu tillbringa några helgdagar tillsammans med mellansonen och hans familj. Mellansonen är lärare på Jelöy Folkhögskola och bor i det hus där han på åttiotalet växte upp. Vi hann till och med se ett av barnbarnen spela både handbollscup och fotbollscup i Norge.

Om några timmar vänder vi tillbaka hem till Västerås och en ny vecka.
Ha en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 11/3
Skriv ut  
Söndag 11/3

11 mar - Job 26

GUDS STORHET

Bibelläsning: Job 26

Han spänner upp himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. Han samlar upp vatten i sina moln, och skyarna brister inte under bördan” (Job 26:7-8)

Här svarar Job på Bildads tredje tal. Här brister Job ut i en lovsång till Gud.

En liknande lovsång, där man brister ut i lovsång då man ser Guds verk, återkommer på flera ställen i Bibeln. Psalmisten skriver: ”Lova Herren, min själ! Herre min Gud du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel, spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du fat på vindens vingar.” (Ps 104:1-3).

Flera tusen år senare skriver en sångförfattare: ”O, store Gud, när jag din värld beskådar….Då brister själen ut i lovsångs ljud…

Och nu får också du vara med. Lyft din blick, se dig omkring och låt ditt hjärta brista ut i lovsång till Gud. Han är verkligen värd det.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Lyft din blick. Brist ut i lovsång.

Skriv ut  
Lördag 10/3

Inför söndagen - LIVETS BRÖD
2 Kung 4:42-44, 2 Kor 9:8-10, Joh 6:1-15, Ps 107:1-9

Från kyoaretstexter.se
Söndagens text från Johannes handlar om matundret där fem bröd och två fiskar. Av alla Jesu under och tecken är det bara detta brödunder för 5 000 och uppståndelsen som finns med i alla fyra evangelierna!

På samma sätt som vi alla ser olika detaljer, ger de fyra evangelierna olika infallsvinklar. Alla anger att det var 5 000 män som åt, men MATTEUS, tulltjänstemannen som var van att arbeta med siffror och noga med detaljer, preciserar att det antalet var ”förutom kvinnor och barn” (Matt 14:21) – rätt ska vara rätt! Totalt alltså tiotusentals människor.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 10/3

10 mar - Job 25

RÄTTFÄRDIG INFÖR GUD?
 
Bibelläsning: Job 25

Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan” (Job 25:4-6 FB)

 

Bildad håller sitt tredje tal till Job. Han ställer frågan hur en människa skulle kunna vara rättfärdig inför Gud, och i frågan ligger svaret: Det är omöjligt för en människa att vara rättfärdig inför Gud.

Är det omöjligt? I Johannes första brev kan vi visserligen läsa att ”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8).

Men är det verkligen omöjligt? Nej i Kristus är det möjligt. Inte på grund av vår egen rättfärdighet, utan på grund av Jesu rättfärdighet som han har köpt åt oss.

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem” (Rom 3:21-24)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får vara rättfärdig utan att ha förtjänat det på grund av att Jesus har friköpt mig.
Skriv ut  
Fredag 9/3

Från Nyhetsflödet den 9 mars

Många kom till tro när Stakset besökte Piteå

- Världen idag -
60–80 personer gensvarade på frälsningsinbjudan när Sebastian Stakset i helgen predikade i fullsatta Storstrands kursgård i lördags.
Lokala kyrkor hade tillsammans med LP-verksamheten i Piteå bjudit in Sebastian Stakset för att tala på olika platser runt om i kommunen under helgen.

På lördagen var det fullsatt på Storstrand kursgård som har sittplatser för 600 personer.

– Det var alla möjliga människor som kom, även ungdomar som är fast i missbruk, säger Håkan Nylander, föreståndare för LP-verksamheten i Piteå.

Det fanns inget tema för helgen "utan allt var lett av den helige Ande”, berättar han, och säger att Sebastian Stakset bland annat pratade om att lämna allt och följa Jesus.

Förutom förkunnelse och vittnesbörd spelade han även låtar från sitt nya album. Tacksam berättar han på sin Facebooksida om det som hände under helgen:

"Folk blev befriade från mörker. Familjer blev hela och barn sa förlåt till sina föräldrar och föräldrar sa förlåt till sina barn. Ångest försvann från människor! Hat försvann! Depression försvann! Självmordstankar försvann! Ungdomar satt ensamma och grät i bänkraderna för att dom kände sig älskade av Gud!”


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 9/3

9 mar - Job 24

FLYTTA GRÄNSSTENAR

Bibelläsning: Job 24
De flyttar undan gränsstenar, de rövar bort hjorden och för dem i bet” (Job 24:2 FB)

Gränsstenar och gränser kan upplevas som en begränsning, men de kan också upplevas som ett skydd. Job beskriver mycket av det onda då gränserna är flyttade och hur människor upplever vilsenhet och rotlöshet.

Vi lever i en tid då gränsstenar ständigt flyttas. Ja, inte bara flyttas, de till och med tas bort helt i vissa fall. Det som var sant för några år sedan är inte längre sant idag. Sanningsbegreppet har upplösts och det finns för många människor inte längre någon sanning, utan många olika sanningar. Sanningen som brukade vara objektiv har för många förändrats till något subjektivt ”min sanning är minsann lika bra som din sanning”.

Vi kan också i våra församlingar uppleva att hjorden är bortrövad (vers 2). Nyandliga och ockulta influenser har fört bort många från Sanningen och många vandrar omkring utan att hitta en fast punkt i livet som inte förändras. Profeten Hesekiel utropar  ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är min får kringspridda.” (Hes 34:6)

Vi behöver alla en fast orubblig ”gränssten” att bygga våra liv utifrån. Den gränsstenen är Jesus och Guds ord. På den grunden håller det att bygga sitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds ord skyddar mig och hjälper mig att inte gå fel.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!

 
Där finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. Klicka på dörren så kommer du in!
Skriv ut  
GT-boken
 

GT-boken 

På samma sätt som 2016, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna samlade i A5-pärmar.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 
Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens andakt
23 mars

”Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?"
( Matt 7:9-11)

Andakt:
Dagens bibelord talar om det orimliga i att en förälder skulle vilja det onda för sitt barn. Ändå vet vi att så länge vi lever i en ofullkomlig värld, händer det att barnen inte får den omvårdnad det behöver. Ett barn behöver näring både till sin yttre och till sin inre människa. Att barnet behöver näring till det yttre är självklart. Men undersökningar har visat att ett barn som isoleras från mänsklig gemenskap under den första tiden, inte överlever. Barnet har behov också av inre näring. Gud min himmelske far ger sina barn både andlig och lekamlig näring. Han ser till att mina fysiska behov av mat, värme, kläder, sömn etc. blir tillgodosedda. Men han ser också till att själen får det den behöver. ”Han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda” (Ps 107:9 LB). Mina tankar, mina känslor och min vilja får näring genom Guds ”goda” – det allra bästa.

Bön:
Tack herre för att du förser dina barn med det som är gott. Tack att du vill ge mig näring idag både till min yttre och till min inre människa.

  


Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN
Antar du utmaningen? Vill du vara med att läsa Bibeln?

   De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

    Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
    Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.
    Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i din Bibel?
Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som köper en av våra böcker under januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Insamling till Lettland

Vill du vara med och stödja arbetet bland barn och unga i Lettland?
I förbindelse med musikkårens resa till Lettland i påsk gör kåren i Södertälje en insamling för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga i Lettland. Vill du vara med? Du kan swisha ditt bidrag till kåren i Södertälje 123 543 0186 och skriva meddelande: Lettland. För mer information kontakta Ewa Ahrnell på e-post: ewa@ahrnellconsulting.se

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba