Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 24 mars 2017
Fredag 24/3

Det kan hända....
... att jag kommer att vara utom räckhåll för internet de närmaste dagarna...
...men förtvivla inte...
...du kan läsa dagens inlägg om du klickar på loggan:

...och Dagens Andakt finner du som vanligt i högerspalten på svenska, norska och engelska.
/PB

Skriv ut  
Fredag 24/3

Nyhetsflödet fredag den 24 mars

P1 glömde fråga prolife – rättades av RFSU
- Världen idag - "29 minuter ägnades helt åt abortfrågan i Sverige Radios program Radiokorre-spondenterna i söndags. Flera olika personer fick komma till tals i inslaget – samtliga var abortförespråkare. – Det är skrattretande. Ska detta vara public service? säger Mats Selander från organisationen Människorätt för ofödda."
Läs mer HÄR.


Vem håller i kopplet till ditt inre djur?
- Åsa Molin i Dagen - "På en dörr i gymnastiksalen där min son tränar taekwondo sitter en slarvigt upptejpad lapp. Vid det här laget har jag läst den många gånger, ögonen dras på något sätt automatiskt till bokstäverna­.
På lappen står det: En äldre indian kallade till sig sitt barnbarn och sa:
”Inuti mig finns det två vargar. En varg är elak och ond, den andra är vänlig och god. De två vargarna befinner sig ständigt i strid med varandra.”
Barnet tittade då upp på den gamle mannen och frågade: ”Vilken varg vinner?
Indianen var tyst ett tag och svarade sedan: ”Den som jag matar.”
Läs mer HÄR.

In English: Luck Is For Pagans
- Major Danielle Strickland - "
There is a saying in my family, “Luck is for pagans.” My nine-year-old son grew up saying it and we find it hilarious most of the time—awkward at others. The most striking thing about his response is realizing how much we use the term. It seems superstition laced with fatalism is running rampant in the world—even in the Christian community.

    While speaking with a Christian woman the other day about a trying circumstance, she responded, “Oh well, whatever will be, will be.” Really, I thought? That’s the best we’ve got?

    The other familiar string of fatalism is the idea that God wants us to go through every difficult situation for some cosmic reckoning. I know a recovering drug addict who has been horribly abused by nearly every male figure in her life. She recently told me that she knows God allowed it all to happen for a reason.

    But what reason would God have to allow one of his children to be abused? Now, don’t get me wrong, I believe with my whole heart that God can and will use absolutely everything and redeem it all for his glory. But God never allows horrible things to happen for some kind of divine reason. Horrible things happen to us for many reasons. Among them are sin, death, evil, the enemy who seeks to kill, steal and destroy. Life isn’t fair, but that is never how God intended it to be."
Read more on JAC online HERE.

Skriv ut  
Fredag 24/3

24 mars - 2 Mos 37

RÖKELSE INFÖR GUD

Bibelläsning: Andra Moseboken 37
"Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. Han överdrog det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Han gjorde också en kant av guld runt altaret." (2 Mos 37:25-26 FB)

Kapitlet handlar om färdigställandet av olika detaljer i Tabernaklet, Förbundsarken, Bordet för skådebröden, ljusstaken och rökelsealtaret. De olika detaljerna får en ny innebörd i det Nya Testamentet.

I NT är det vi som är rökelsen som sprider en vällukt av gudsnärvaro och som ger en doft av evigheten: "Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade" (2 Kor 2:14-15)

Vi behöver idag människor som inte bara sprider en lukt av sig själva utan framför allt en Kristusdoft som gör att människor får en längtan att lära känna Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara med att sprida en vällukt av gudsnärvaro idag.

_________________
Översikt kapitel 37:
Vers 1-24

Beskrivning av Arken, bordet och lampstället
Vers 25-29
Beskrifning av Rökelsealtaret och smörjelseoljan

Skriv ut  
Fredag 24/3

Ord för dagen den 24 mars - Lukas 15

AVDELNINGEN FÖR BORTTAPPADE EFFEKTER

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är bortappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbaka hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: För Gud är varje individ är oersättlig! Hjälp mig att se andra människor med Guds ögon.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 23/3

Nyhetsflödet  torsdag den 23 mars

Kommer KD att stå upp för sina principer?
- Kerstin FJärrfors i Dagen - "Vågar KD bli det parti som tar strid mot utilitarismens (nyttofilosofin) konsekvenser för livets skyddsvärde i dess början och dess slut? Denna filosofi är ett särskilt farligt hot som genom sina förnuftsmässiga skäl ger en gradvis förändrad syn på människans okränkbarhet. Människan reduceras till nyttig, duglig eller onyttig och därmed oduglig person som kan ratas om den inte gagnar till någon nytta.
   Vissa egenskaper hos den ofödda människan har sedan länge varit skäl nog till att förvägras sitt eget spirande liv. Hon skulle inte vara till någon nytta i samhället, alltså bör hon inte födas och bli en belastning, ekonomiskt och personligt."
Läs mer HÄR.


Kollekt kan gå till abort- och hbtq-frågor
_ Världen idag - "Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete? Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor. Att förändra heteropatriarkala strukturer är viktigt för kyrkan, anser Emilie Weiderud, Svenska kyrkans internationella avdelnings policyrådgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tidigare ordförande för RFSU Stockholm."
Läs mer HÄR.


Dags att bryta med rädsla för karismatik
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Alla fenomen som involverar oss människor har förstås potential att bli förvanskade. Ingen människa – inte ens den frommaste kristen – är helt och hållet opåverkad av synden. Men samtidigt är det ju dessa spelregler som vår Herre har gått in under när han gav församlingen till uppdrag att vara hans kropp på jorden. Därför vill han också involvera oss för att förmedla hans kraft såväl inom som utom den kristna gemenskapen.
   Eller som Paulus uttrycker det hela: ”Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, helst gåvan att profetera.” Och: ”När ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp.”
   Det är omöjligt att kalla sig bibeltroende kristen, utan att vilja ta dessa och liknande uppmaningar i Skriften på allvar. De karismatiska erfarenheterna ska inte ses som något valfritt tillägg, utan som en integrerad del av varje kristen församlings liv."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 23/3

23 mars - 2 Mos 36

ÖVERFLÖDETS GUD 

Bibelläsning: Andra Moseboken 36
"Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja mer än nog" (2 Mos 36:7 FB)

Förra kapitlet handlade om insamlingen till Guds hus. I detta kapitel får vi reda på insamlingsresultatet (vers 5, 6 och 7). Man fick mycket mer än man behövde. Herren välsignade givandet med sitt överflöd.

Det är vad som händer i församlingen då alla blir besjälade av villigheten att ge. De som var konstnärligt begåvade gav sina händer till Guds verk. De som hade materiella resurser gav av dessa till Guds verk.

Guds tanke med församlingen är ett överflöd av Andens gåvor, våra naturliga gåvor och ett överflöd av välsignelser.

Då vi börjar ge händer det något med oss själva, och med hela församlingen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frikostigt dela med mig av alla de gåvor du har välsignat mig med. Naturliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor och materiella gåvor.

Skriv ut  
Torsdag 23/3

Ord för dagen den 23 mars - Psalm 35 och 36

 
MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN - Psalm 35

Bibelläsning: Psalm 35
"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning" (Ps 35:9 FB)
"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..." (Ps 35:17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

Många kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, även om den kan kännas oändligt lång och mörk, kommer en gryning med en soluppgång.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Säg till min själ, ´Jag är din frälsning´" (vers 3)

___________________
 
NÅD - Psalm 36

Bibelläsning: Psalm 36
"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna." (Ps 36:6 FB)

Psalm 36 är en lovsång om Guds nåd. Den beskriver hur vi lever i skydd av Guds nåd: "Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga." (vers 8)

Det är tryggt att veta att vår frälsning, förlåtelse och evighet inte bygger på vad vi själva kan prestera. Den bygger på Guds nåd. Vi får tillräkna oss Jesu försoningsverk i våra liv. Vi får ta emot frälsning och förlåtelse av bara nåd. Jesus tog straffet på sig så att vi får gå fria. Det är nåd!

Skriv ut  
Onsdag 22/3

Nyhetsflödet onsdag den 22 mars

 

"En av fyra präster i Svenska kyrkan tror inte på Jesu uppståndelse"
- Mikael Karlendals blogg - "Vad är Svenska kyrkans lära? Vad tror biskopar och präster i Svenska kyrkan? Svaret är att en av fyra präster inte tror att Jesus uppstått fysiskt ifrån de döda. Vad får det för betydelse för ekumeniken?
   Det här framkommer av en artikel i Kyrkans tidning som publicerades på webben den 2 mars. I artikeln intervjuas biskopen i Västerås stift, Mikael Moberg, samt prästerna Johan Linnman, Katarina Frisk och Marit Norén."
Läs mer HÄR.


 Ny svensk rapport synar Oregons dödshjälpsmodell
- Världen idag - "Den dödshjälp som erbjuds i Kanada och flera amerikanska delstater visar på brister i både lagar, riktlinjer och genomförande. Det fastslår svenska Claphaminstitutet i en ny utförlig rapport.
   "Hotet mot värdigheten" heter rapporten som noga studerat den typ av läkarassisterat självmord som numera ofta förespråkas i den svenska debatten, den som infördes i den amerikanska delstaten Oregon 1997. Modellen har sju kriterier: skriftlig och muntlig begäran, fastställd diagnos och förväntad livstid på max sex månader, bedömning av beslutskapacitet, eventuell psykiatrisk undersökning, information om alternativ till dödshjälp och rådet att berätta för en nära släkting.
   Men modellen har flera brister när det gäller dessa kritierier. Det visar rapporten, som bland annat slår fast att de flesta patienter som efterfrågar dödshjälp inte gör det på grund av fysiska symptom såsom smärta eller illamående. Man gör det i stället till följd av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontrollen."
Läs mer HÄR.


Alf B Svensson: Hjälp ditt barn upptäcka sin dröm
- Dagen - "Att jag är den jag är beror alltså inte på att jag är speciellt smart.
   Varför är vissa personer mycket mer framgångsrika än andra? Antingen de jobbar som hjärnkirurg, forskare, lärare eller undersköterska på ett äldreboende. Har de högre IQ eller större social kompetens? Enligt ny forskning beror det framförallt på att de har en egenskap som forskarna kallar grit. Fråga mig inte vad de fått namnet ifrån. Personer som har grit är starkt motiverade att nå sina livsmål. De kan hålla motivationen uppe under lång tid utan yttre belöningar. De ger inte upp när det tar emot eller när de misslyckas. Till skillnad från karriäristerna stävar de inte efter rikedom, framgång och att bli kändis. Deras drivkraft är att försöka skapa en bättre värld."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 223

22 mars - 2 Mos 34 + 35

STRÅLANDE ANSIKTEN - 2 Mos 34


Bibelläsning: Andra Moseboken 24
"När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade." (2 Mos 34:29-30 FB)

När Moses kom ned från berget strålade hans ansikte. Hans ansikte hade fått en ny strålglans - därför att han varit tillsammans med Gud.

Paulus hänvisar till denna händelse då han talar om den förvandling som också sker med oss då vi umgås med Herren: "Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." (2 Kor 3:16-18 FB)

Den som umgås med Gud, blir förvandlad mer och mer till Guds härlighet.

Då jag var ung sjöng man ofta kören: "Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig. All den kärlek och renhet som finns i dig. Rena mig med ditt blod, gör mig helig och god, så din bild kan framträda alttmer i mig."

Även om orden kan kännas ålderdomliga idag, finns i kören en genuin bön om renhet och förvandling som väl behöver bes även idag.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: "De som ser upp till honom
 strålar av fröjd
" (Ps 34:6 FB)


                    OFFERVILLIGHET - 2 Mos 35

Bibelläsning: Andra Moseboken 35

Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga offergåva åt  Herren”  (2 Mos 35:29 FB)

Kapitlet handlar om hur Israels folk villigt bar fram av sina ägodelar det som behövdes för att fullgöra Guds verk. Folket demonstrerar en stor offervillighet.

På samma sätt bygger församlingens verksamhet idag på att det finns människor med ett villigt hjärta som bär fram sina gåvor av allt det som Herren har välsignat dem med.

Men offervillighet handlar inte bara om materiella gåvor. Hur mycket är jag vill att offra för Guds rike av mig själv, min tid, min energi?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då Gud får beröra våra hjärtan frigörs resurser för Guds rike.

Skriv ut  
Onsdag 22/3

Ord för dagen den 22 mars - Psalm 34

 
UTAN SKULD

Bibelläsning: Psalm 34
"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Då "lyfter" vi blicken från alla våra vardagliga problem som vi ber om. Då vi går över i lovsång och betraktar Honom, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Se upp till honom.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 21/3

Nyhetsflödet tisdag den 21 mars

 

”EU har gjort Liberalerna mer religionsfientliga”
- Dagen - "Flera förbudskrav gällande religion kommer nu från Liberalerna, , där motioner till höstens landsmöte handlar om slöjförbud i skolan samt ett totalförbud för religiösa friskolor. Enligt statsvetaren Magnus Hagevi har det svenska EU-medlemskap ett finger med i spelet."
Läs mer HÄR


Kritik mot SVT när RFSU var porrexpert
"Ställ dina frågor om unga och pornografi i vår chatt" uppmanade SVT sina tittare i ett inslag förra veckan. De som gav svaren var två företrädare från RFSU som menade att unga generellt inte påverkas av porrtittande. – Obalanserat, säger psykologen Alf B Svensson och sällar sig till de forskare som menar att pornografin kan påverka människors beteende. 

Läs mer HÄR


Vad händer med Frankrike?
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Efter Brexit och Trumps valseger i USA, leder nu högerpopulistiska Marine Le Pen opinionsmätningarna inför det franska presidentvalet nu i vår. En seger för Le Pen skulle helt och hållet vända upp och ned på samtliga säkerhetspolitiska kalkyler i Sverige. Dessa bygger nämligen på föreställningen om ett starkt USA som – inte minst via relationen med Storbritannien – intresserar sig för Europas demokratiska frihet, samt tanken att ett enhetligt Europa står enat mot totalitära ideologier och ledare."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 21/3

21 mars - 2 Mos 33

"LÅT MIG SE DIN HÄRLIGHET

Bibelläsning: Andra Moseboken 33
"Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon."  (2 Mos 33:13 FB)


Här avslöjar Moses vad som finns i hans hjärta. Det handlar inte om rikedom eller personlig framgång. Moses innersta längtan var:
-Att lära känna Guds vägar (vers 13)
-Att lära känna Gud (vers 13)
-Att få se Guds härlighet (vers 18)


Detta är längtan hos den man som fick vara redskap att befria ett helt folk ur slaveri och föra dem in i gudsgemenskap och in i det land där Gud ville ha dem.

Gud kallar även idag hjältar som kan vara med och förändra människors liv. Men de måste vara besjälade av samma längtan att lära känna Guds vägar och att lära känna Gud. De måste vara besjälade med en hunger efter Gud, att få se Guds härlighet.

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Gudslängtan

Skriv ut  
Tisdag 21/3

Ord för dagen den 21 mars - Lukas 14

 
URSÄKTER, URSÄKTER


Bibelläsning: Lukasevangeliet 14
"Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade..." (Luk 14:18-19 FB)

Ursäkter, ursäkter. I och för sig bra ursäkter, men ändå...

Det finns många bra ursäkter att hitta i Bibeln. Då Mose blev kallad sa han bland andra ursäkter:
-Jag är ingen talare
-Ingen kommer att lyssna på mig i alla fall

Vad är dina ursäkter??
Är du för gammal? Är du för ung? Är du för outbildad? Är du för blyg?

Vi behöver inte tala om för Gud hur gamla vi är eller vad vi kan eller inte kan. Han vet faktiskt redan det.

Då Gud kallar oss in i små eller stora uppgifter, är vår uppgift inte att komma med ursäkter, utan att lyda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar du fråga Gud idag: "Är det något Du vill att jag ska göra för Dig idag?" - Risken är att Han svarar!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 20/3

Nyhetsflödet måndag den 20 mars

Sebastian Stakset – hatrapparen som blev predikant i kärlekens tjänst
- Dagen - "Tidigare kriminell gangsterrappare fylld av hat. Numera så nära en väckelsepredikant du kan komma. Sebastian Stakset har senaste tiden dragit fulla kyrkor i bland annat Göteborg och Eskilstuna. Dagen har följt i spåren av hiphop-artisten som nu talar om helande av inre sår samt adresserar självhat och panikångest med Jesu kärlek."
Läs mer HÄR.

Även Sverige har orsak att fira Israel
- Världen idag - "Det närmaste året ser ut att bli en enda stor folkfest för alla Israels vänner. I juni firar vi femtio år sedan återföreningen av Jerusalem. I augusti har det gått 120 år sedan den första sionistkongressen i Basel. Senare under hösten uppmärksammas 70-årsdagen av FN:s delningsplan som erkände judarnas rätt till en egen nationalstat. Men det slutar inte där. Redan nästa år firar den judiska staten 70 år."
Läs mer HÄR.


Liberala Kvinnor: Stäng de religiösa friskolorna
- Svenska Dagbladet - "Skollagen bör gälla lika för alla skolor. Så är det inte idag, eftersom det görs undantag för religiösa friskolor. Vi vill nu att vårt parti inför landsmötet i höst ska verka för att säga nej till alla religiösa förskolor och friskolor. Det skriver företrädare för Liberala Kvinnor.
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 20/3

Ord för dagen den 20 mars - Lukas 13

 
"...MEN NI VILLE INTE..."

Bibelläsning: Lukasevangeliet 13
"Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Luk 13:34 FB)

Jesus vill att du ska leva ditt liv nära Honom. Han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under sina vingar. Men i bibelversen ovan blev det inte som Jesus ville. Människorna var upptagna av andra saker. De tyckte kanske att de hade viktigare saker att göra.

Gud har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus (1 Kor 1:9). Han vill att du lägger andra saker åt sidan och sätter av tid för bön, bibelläsning och eftertanke i Hans gemenskap.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur blir det idag? Kommer Jesus att få säga ännu en gång:"Men de ville inte".

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 20/3

20 mars - 2 Mos 32

DÅ GUD INTE UPPFÖR SIG SOM JAG VILL

Bibelläsning: Andra Moseboken 32
"När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: "Kom och gör oss en gud, som skall gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose, som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte." (2 Mos 32:1 FB)

Folket tyckte att det dröjde för länge. Gud uppförde sig inte som man tyckte han borde uppföra sig. Därför går man över till en annan Gud. 

Detta är en ofta förekommande inställning idag. Människor läser Bibeln och tycker att Gud skulle gjort saker på ett annat sätt eller att Gud borde ha en annan uppfattning än den han har. Många omdefinierar då Gud och säger "sådan är inte ´Min Gud´ ".  Då man gör detta gör man sig sin egen avgud. En egen gud som alltid har samma uppfattning och värderingar som jag har.

Detta var en allvarlig synd i Guds ögon och Mose går i förbön för folket. Inte en förbön på långt avstånd. Han går in och tar folkets plats i sin förbön och säger: "O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i." (vers 31-32)

Detta är verklig förbön: Moses, på samma sätt som Jesus, är beredd att ta folkets synd och straff på sig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre visa mig vilka "avgudar" som jag har och som hindrar mig att tjäna dig helhjärtat.

Skriv ut  
Söndag 19/3

Tidig söndagsmorgon i Bergen den 19 mars

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet.

Så var det söndag igen och den här söndagsmorgonen vaknar vi upp i Bergen. Vi är nu mitt uppe i en Bibelhelg gemensam för de tre kårerna i Bergen: Bergen första kår på Strömgaten, Ladegården kår och Solheimsviken kår.

Ladegården kår, Bergen

Initiativtagaren till helgen är Ola Grytten, rikskänd ekonomiprofessor på Handelshögskolan i Bergen. Han har tagit deltidstjänstledigt från sin tjänst som professor och tjänar just nu som sergeant och kårledare för de två kårerna Solheimsviken och Bergen 1.

Samlingarna hålls den här gången i Ladegårdens lokaler. Igår hade vi bibelstudier mellan 11 och 15 om det ämne vi fått oss tilldelat: Församlingen och den sista tiden.

Idag söndag blir det gudstjänst på förmiddagen och därefter friluftsmöte med gemensam hornmusik från kårerna i Bergen.

Bibelhelgen avslutas med Lovsångsgudstjänst klockan 15.00 (Se affischen nedan).

Efter lovsångsgudstjänsten får vi återvända hem till Jelöy och en ny arbetsvecka och jag önskar dig en välsignad ny vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 19/3

19 mars - 2 Mos 31

HELGAD ÅT HERREN

Bibelläsning: Andra Moseboken 31
"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.


Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).


Söndagen är inte som alla andra dagar. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: På vilket sätt kan jag lägga upp min vilodag så att den blir en demonstration att jag tillhör Herren?
..

Skriv ut  
Söndag 19/3

Ord för dagen den 19 mars - Lukas 12

TÄNDA EN ELD
 

Bibelläsning: Lukasevangeliet 12
"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd"
(Luk 12:49 FB)


Varför kom Jesus till jorden? Det finns flera svar på den frågan i Bibeln och här ger Jesus ett svar: "Jag har kommit för att tända en eld på jorden". Jesus uttrycker också sin längtan efter att se den elden tänd.

Denna längtan fick sin första uppfyllelse på pingstdagen då lärjungarna blev döpta med den helige Ande och eld. Elden spred sig sedan redan första dagen till tretusen andra människor.

Jag tror att Jesus har samma längtan idag att se en eld på jorden. Att se människor som brinner för Jesus, evangeliet och för andra.

Men det måste börja hos dig och hos mig. Brinner du för Jesus?

"O att den elden redan brunne" (Frälsningsarméns sångbok 632)

==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  "Han skall döpa er i den Helige Ande och i eld" (Matt 3:11)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag den 18 mars

Nyhetsflödet lördag den 18 mars

 

”Ryktet om min död är starkt överdrivet”
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Allt sedan Gudrun Schyman utropade sitt ”Död åt familjen” har opinionsbildare, politiker och forskare dödförklarat kärnfamiljen...
   För några veckor sedan berättade Inblick om att fler gifte sig och färre skiljde sig förra året. Det skedde nämligen 3632 fler giftermål och 1 094 färre skilsmässor än året innan i Sverige, visade färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessutom hade antalet samkönade par som gifter sig nästan halverats medan andelen skilsmässor i samkönade relationer har ökat dramatiskt.
   En ny rapport från sociologiprofessorn Gösta Esping Andersen vid Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona bekräftar bilden att flera gifter sig och att färre skiljer sig. Dessutom föds fler barn, berättade Vetenskapsradion i Sveriges Radio förra veckan.
”Ingen hade trott att vi skulle se den här återgången, men mönstret är tydligt. Familjen stärks igen, sade sociologiprofessor Gösta Esping Andersen."
Läs mer HÄR.


”Andens nedslag” i Gamleby drar skaror
- Världen idag - "Starka gudsmöten och ett ”Andens nedslag” i Gamleby har fått församlingen Josua att utlysa möten hela veckan. – Vi vill inte stoppa det här flödet, säger pastor Hans Augustsson.
   Allt började vid det seminarium kyrkan arrangerade under helgen som gick. Som gästtalare medverkade Hans Marklund och hustrun Eva som ledde lovsång. I mötena utvecklades en mycket stark atmosfär, berättar pastor Hans Augustsson för Världen idag.
– Det var ett sådant genomslag och ett sådant gensvar bland människor, förklarar han upprymd."
Läs mer HÄR.


På norsk: Jeg er født av Gud!
- Fra Jostein Nielsens blogg - "Det er et sterkt utsagn, men det er bibelsk belegg for påstanden. På meg virker det som om det for mange troende er enklere å bekjenne at «jeg er skapt i Guds bilde», enn å si «jeg er født av Gud».
Les mer HER.

Skriv ut  
Lördag 18/3

Lördagsgodis: En större gåva

Under en bröllopsrepetition, gick brudgummen fram till prästen med en ovanligt stor gåva. "Fader, jag ger dig 1000 kronor om du ändrar på vigsellöftena. När det blir min tur, och vi kommer till delen där jag ska lova att älska henne i nöd och lust, och försaka allt annat, och att vara henne trogen för alltid, så uppskattar jag om du ville utelämna den delen".

Han gav prästen pengarna och gick sin väg med nöjda steg.

Bröllopsdagen kom och bruden och brudgummen hade hunnit fram till den delen i ceremonin där löftena ska utbytas. När det blir dags för brudgummens löften så ser prästen honom strängt i ögonen och säger, "Vill du lova att falla på knä inför henne och att lyda alla hennes befallningar och önskningar, samt att servera henne frukost på sängen varje morgon i hela ditt liv, och att du lovar inför Gud allsmäktig att du aldrig mer kommer att se på en annan kvinna, så länge ni båda är i livet"?

Brudgummen svalde och såg sig förvirrat omkring och svarade med ynklig röst, "Ja". Han lutade sig sedan mot prästen och viskade, "Jag trodde vi var överens".

Prästen lägger försiktigt ner 1000 kronor i brudgummens hand och viskar tillbaka, "Ledsen, men din fru gav mig en större gåva".
Skriv ut  
Lördag 18/3

18 mars - 2 Mos 30

RENING

Bibelläsning: Andra Moseboken 30
"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)

Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs kopparkaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.
Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förlåt mig på samma sätt som jag förlåter andra (fritt efter FaderVår)

Skriv ut  
Lördag 18/3

Ord för dagen den 18 mars - Luk 11

 
BE OCH NI SKALL FÅ

Bibelläsning: Lukasevangeliet 11
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Luk 11:9-10 FB)

Detta kapitel handlar mycket om bön. Det innehåller Herrens bön (v.1-4), det handlar om uthållig bön (v.5-8) och där finns starka löften om bönhörelse (v.9-13).

Ibland kan det kännas som om vår bön inte ger några resultat. Det kan kännas som om våra ord faller rakt ned på marken eller försvinner i tomma intet.

Men vi får hålla fast löftet från Gud. Gud hör varenda bönesuck och Han säger till oss: "Be och ni skall få".

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Guds öra är vänt till mig.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
 
Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och nu är hela serien färdig. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.228 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).
(Postens porto tillkommer med 69:- för 1-2 pärmar och 138:- för 3-4 pärmar)
Beställ genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.
 
Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagens andakt
24 mars

”Han bredde ut ett moln till skydd och sände en eld att lysa om natten.”
( Ps 105:39)

Andakt:
En far skyddar instinktivt sitt barn för faror och vi får lita på att Gud vår far alltid kommer att skydda oss. När jag vaknar mitt i natten och fruktan kommer över mig, får jag finna vila i hans beskydd. Jag får påminna mig själv om att Gud min far är där och att han bor i mig genom sin helige Ande. Så länge jag förblir i honom är jag trygg. Gud, min far vet alltid var jag befinner mig. Han varnar mig och kommer och hämtar mig om jag har gått fel. Han vill också försvara mig om jag själv eller omständigheterna satt mig i en situation som jag inte klarar av. I Ordspråksboken står det att ”Fruktan för människor blir en snara, men den som litar på Herren får skydd” (Ords 29:25).

Bön:
Tack Fader för att du beskyddar dina barn. Tack för att jag som ditt barn får överlåta varje bekymmer i dina händer och lita på att du kommer att handla.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Mittwoch

Varje torsdag lägger vi ut något här på sidan som är värt att tänka vidare på. Du finner det under rubriken "Mitt i veckan".

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
 
      Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba