Webbtidningen rupeba.se

Skriv ut  
den 18 november 2017
Bibelhelg på Templet i Stockholm

Bibelhelg på Templet, Stockholm 18-19 november
Plats: Frälsningsarmén Östermalmsgatan 69, Stockholm.

Tider: Lördag 18/11: Bibelstudier 14.00 och 16.00 . Söndag 19/11 Gudstjänst 11.00.
Talare: Rut och Peter Baronowsky

Skriv ut  
Lördag 18/11

Från Nyhetsflödet den 18 november

Kristna värderingar föraktas och hotas i svenska samhället

- Bert Stålhammar i Hemmets Vän –

I kommande helg har Liberalerna sitt landsmöte, denna gång i Västerås. En av motionerna handlar om religiösa friskolor eller religiösa inslag i skolan. Bakom motionen står Kvinnoförbundet och riksdagsledamoten Gulan Avci som själv har kurdiskt ursprung. Hon har länge kämpat emot företeelser som ”hedersmord”, som just nu ökar i Sverige.

Men kampen mot religionerna dyker upp i olika former inte minst i samband med de stora religiösa högtiderna. Får man fira lucia och är ”Den blomstertid” ett religiöst inslag som bör förbjudas?

Tyvärr blandas de olika religionerna samman under begrepp som ”religiösa inslag” eller ”indoktrinering av små barn”. Om det än är ren okunnighet, valtaktik eller ren feghet så vågar ingen från ledande politiskt håll försöka sig på att analysera och förklara skillnaderna mellan olika religioner och hur väl de samverkar med vår svenska värdegrund.

För några år sedan avslöjades emellertid att Socialdemokraterna hade inlett ett samarbete med ett antal muslimska grupper. Bland annat skulle Hamas erhålla en miljard varje år i ekonomiskt bistånd. Inte heller tycks man från svenskt politiskt håll tagit till sig det faktum att den muslimska lagen Sharia alltid av den rättrogne betraktas som överordnad den svenska gudlösa lagen.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Lördag 18/11

18 nov - 1 Krön 8

 
TAPPRA STRIDSMÄN

Bibelläsning: Första Krönikeboken 8
"Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn." (1 Krön 8:40 FB)

Uppräkningen av namn i detta kapitel avslutas med Ulam. Han hade söner som var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. Styrka och rikedom definieras ofta i det Gamla Testamentet i hur många söner man hade och om de var tappra stridsmän eller ej.

Hur är det idag? Finns det några tappra stridsmän kvar i Guds församling? Vi kanske inte behöver pil och båge i vår kamp, eftersom vi inte kämpar mot människor (Ef 6:12). Vi behöver i stället vara rustade med den helige Andes kraft. Jesus förutsa att hans lärjungar skulle bli "rustade med kraft från höjden" (Luk 24:49 Bibel 2000).

Men man hör inte så ofta stridssångerna nuförtiden. Förr så sjöng man ofta: "Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp". Guds folk behöver på nytt tändas av den Helige Ande för att vara de tappra stridsmän som Gud vill se här i världen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Framåt Kristi stridsmän, upp till helig kamp"
Skriv ut  
Lördag 18/11

Ord för dagen den 18 november - 2 Pet 3

VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3
"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.

Skriv ut  
JULKLAPPSTIPS!
 

Dagboken 150:-
Läs mer om Dagboken HÄR.
"Psalmboken" 160:-
Läs mer om "Psalmboken" HÄR.
Skriv ut  
Fredag 17/11

Från Nyhetsflödet den 17 november

Kristendomen gör comeback

Dörren för kristendomens comeback har öppnats. Men inte av kristna som funnit tron, utan av post-kristna som börjat söka sina rötter, skriver Ronie Berggren. Bland akademiker med självaktning växer nu snabbt insikten om kristendomens förmåga att rädda västvärlden, hävdar han. ...

Västvärldens möte med islam har skapat ett stort positivt intresse för västvärldens rötter som inte var fallet för några årtionden sedan....

Det här är kristendomens öppna dörr....

Kristna präglade av inåtvänd sekterism, eller av förvärldsligande liberalism, förstår kanske inte det.

Men stenarna har börjat ropa. Och Jesus har bultat på dörren. Låt oss kristna kliva in och berätta om en tro som bär både civilisationer och själar.

Kristendomens tid är nu.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 17/11

17 nov -1 Krön 7

ESER OCH ELED
 
Bibelläsning: Första Krönikeboken 7

"Män från Gat, som var födda i landet, dödade dem, därför att de dragit ner för att ta deras boskapshjordar. Då sörjde Efraim, deras far, länge och hans bröder kom för att trösta honom" (1 Krön 7:21-22 FB)

Ännu ett kapitel med uppräkning av namn. Det ena namnet efter det andra. Jag tror att flera hundra namn nämns i kapitlet. Men det står ingenting om människorna. Var de glada? Levde de ett gott liv? Var de snälla? Ingenting får vi veta. Utom för just om Eser och Eled.

Där hakar namnuppräkningen upp sig och vi får lite information om dessa två innan namnuppräkningen fortsätter.

Vad var det då som hände med Eser och Eled? De bestämde sig för att stjäla boskap och blev dödade. Deras pappa blev mycket ledsen och hans bröder kom för att trösta honom. Fadern gick in till sin hustru och de fick ännu en son och han fick ett namn som skulle påminna alla om att det råder en olyckstid för familjen (vers 22).

Eser och Eled tog ett dåligt beslut - att stjäla boskap. De blev dödade och det fick stora konsekvenser både för den då levande generationen och nästa.

Så är det med livet. Vi är inte isolerade öar. Våra liv och våra beslut påverkar människor i vår samtid och människor i kommande generationer. Så frågan för oss måste vara i vilken riktning våra liv och våra beslut påverkar omvärlden. Du kanske tror att ditt liv saknar betydelse, men så är det inte. Vi har naturligtvis olika grad av påverkan på vår omvärld, men alla påverkar någon eller några i någon riktning.

Hur använder du ditt inflytande? Ditt val att göra något speciellt idag kan ha oerhört stor betydelse för en annan människa och kanske för kommande generationer. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur använder jag mitt inflytande?
Skriv ut  
Fredag 17/11

Ord för dagen den 17 november - 2 Pet 2

KÄLLOR UTAN VATTEN

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2
"Dessa människor är som källor utan vatten..."
(2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, låt det vara så i mitt liv!

Skriv ut  
Torsdag 16/11

Från Nyhetsflödet den 16 november

Överlevnadsstrategier i ett post-kristet samhälle

- Olof Edsingers blogg -

Hur ska den kristna tron överleva i ett post-kristet samhälle, där den bibliska världsbilden uppfattas som allt mer exotisk och där de klassiskt kristna värderingarna som bäst erbjuds en plats ute i marginalen – och som värst stämplas som onda? Detta är en fråga som engagerar allt fler troende i Västvärlden....

.....Lösningen måste därför ligga på flera plan. Men framför allt torde den tid vara över då det var möjligt att ”flyta med strömmen” och ändå bevaras i sin närhet till Kristus. I en post-kristen tid behöver vi därför en större grad av intentionalitet när det gäller vår kristna tro. Vi behöver nyktert sätta ord på vilka makter som vill ta kommandot över våra hjärtan, och vi behöver utforma strategier för att gå segrande ur denna strid.

På ett yttre plan handlar det om andliga rutiner, som hjälper oss att regelbundet bereda plats för Gud och hans närvaro i vardagen. På ett inre plan handlar det om att konfrontera det som är vår egen brottning – våra egna frestelser – när det gäller denna världens (av)gudar. Ingen kan bli förvånad om det på nytt skulle aktualisera de för Benedikt av Nursia så centrala klosterlöftena: fattigdom, kyskhet och lydnad.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 16/11

16 nov - 1 Krön 6

FÖREBEDJARE

Bibelläsning: Första Krönikeboken 6

"Aron och hans söner förrättade offer på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och utförde allt arbete i det allra heligaste och bringade försoning för Israel, alldeles som Guds tjänare Mose hade befallt." (1 Krön 6:49 FB)

Aron och hans söner hade fått ett speciellt uppdrag. Att bringa försoning för folket inför Gud. De gick inför Gud och bad om förlåtelse för folkets synder och bad om välsignelse och välgång för folket.

Vi behöver också idag människor som ber för vårt land. Jag tror att vi har haft en generation av starka förebedjare för Sverige. Det har gått bra för Sverige. Men många av förebedjarna börjar nu bli gamla och trötta och många är hemma hos Herren.

Vi behöver se en ny generation av förebedjare. Gud förväntar sig att hans barn ska vara förebedjare och bringa försoning för sitt land. Det får inte bli som det var på Hesekiels tid. Då sa Herren: "Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen." (Hes 22:30)

Gud sökte efter förebedjarna som kunde ställa sig i gapet och bringa försoning för folket...men han fann ingen.

Om Gud söker efter någon i Sverige som kan ställa sig i gapet inför Gud, kommer han att finna någon? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till förebedjare.
Skriv ut  
Torsdag 16/11

Ord för dagen den 16 november - Psalm 136 och 137

 
HERRENS NÅD VARA I EVIGHET - Psalm 136

Bibelläsning: Psalm 136  
"Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet" (Ps 136:3 FB)

Det är inte svårt att se vad som är budskapet i den 136:e psalmen. Det finns 26 verser i palmen och 26 gånger står uttrycket: "..ty hans nåd varar i evighet".


Psalmförfattaren ser sig om i naturen och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.


Psalmförfattaren går igenom historiska händelser och kan bara konstatera att Guds nåd varar i evighet.


I denna psalm upprepas orden 26 gånger "hans nåd varar i evighet". En gång i varja vers. De gäller också idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Och vi kan bara fortsätta att falla in i tacksägelsen och själva konstatera att Guds nåd fortfarande gäller: "Av nåd är ni frälsta" (Ef 2:5) 

 

HARPOR I PILTRÄDEN - Psalm 137


Bibelläsning: Psalm 137

"I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor" (Ps 137: 2 FB)

Psalm 137 är en klagosång från tiden i den babyloniska fångenskapen. Den berättar om hur de sitter och gråter vid floderna i Babel (vers 1), då de tänkte på det förstörda Jerusalem (vers 7).

Att "hänga upp sin harpa" kan också tjäna som en bild på att ge upp sin kallelse. Att ge upp. Lärjungarna var beredda att ge upp efter korsfästelsen och återvända till sitt gamla liv, "Jag ger mig ut och fiskar..." (Joh 21:3 FB).

Det finns många i dagens kristensverige som har hängt upp sina harpor. Som har slutat att leva i sin kallelse. Människor med olika gåvor som kanske, som i Psalm 137, ser sig besviket tillbaka på en tid som aldrig kommer tillbaka.

Men nu det är dags att ta ned harpan från pilträden. Det är dags att börja spela igen. Det finns många sånger som fortfarande är osjungna. Det finns fortfarande många böner som behöver bes. Det finns fortfarande många människor som behöver höra evangeliet om Jesus.

Skriv ut  
Onsdag 15/11

Från Nyhetsflödet den 15 november

Tillsätt en sexualpolitisk haveriutredning

RFSU och RFSL är Sverige i särklass starkaste sexualpolitiska lobbyorganisationer. Inga annan organisationer har påverkat svensk sexualpolitik mer än dessa. Inga andra organisationer har ett tillnärmelsevis lika stort ansvar för hur den nuvarande sexualpolitiken fungerar.

Denna helt unika ställning har uppnåtts genom att politiska makthavare via RSFU och RFSL har drivit statlig opinionsbildning på entrepenad. Denna tydliga symbios illustreras av att S-minister Åsa Regnér var generalsekreterare för RFSU i drygt fem år. Och att Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson i dag är organisationens förbundsordförande.

När det nu via #MeToo-kampanjen har visat sig att den svenska sexualpolitiken helt och håller har misslyckats, är det därför dags att tillsätta en haveriutredning där RFSU och RFSL – och de politiker som drivit på i samma riktning – ställs till svars.

Från Ruben Agnarssons blogg

Skriv ut  
Onsdag 15/11

15 nov - 1 Krön 4+5

JABES BÖN

Bibelläsning: Första Krönikeboken 4

"Jabes ropade till Israels Gud och sade: ´O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!´ Och Gud lät det ske som han bad om." (1 Krön 4:10 FB)

 

Uppräkningen av släktregister fortsätter kapitel efter kapitel i Krönikeboken. Men mitt bland alla släktregister kan man här var hitta ett guldkorn.

Ett sådant guldkorn hittar vi här. Den här versen har blivit uppmärksammad de senaste åren och flera böcker har skrivits om den. Googla på "Jabes bön" och du kommer att hitta en lång rad referenser.

Jabes ropade till Gud. Det pekar på en viss intensitet, eller kanske till och med desperation, i bönen. Kanske vår bön ofta är mer liknöjd än desperat. Jabes ber om:

  • Välsignelse
  • Att Gud ska utvidga hans område
  • Att Gud ska låta sin hand vara med honom
  • Att han ska slippa olycka och smärta

.....och Gud lät det ske som han bad om!
Du får också ropa till Gud. Du får också be den här bönen dagligen. Då kanske du får möjlighet att säga "Gud lät det ske som jag bad honom om". 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min bön vara fylld av intensitet och desperation i stället för slentrian och liknöjdhet.

 

FÅNGENSKAP
 
Bibelläsning: Första krönikeboken 5

 "Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet" (1 Krön 5:25 FB)

I uppräknandet av släktkrönikor i Första Krönikeboken, inflikas hur det gick för de östra stammarna. Gud hade sagt "Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig". Trots det ´höll de sig till andra gudar´ (vers 25).

Det direkta resultatet av folkets trolöshet framgår av versen efter. Folket fördes bort i fångenskap (vers 26).

Idag kan vi se hur många kyrkor inbjuder till aktiviteter som kommer från Österns religioner, som till exempel Yoga och Qigong. Vart leder det?

Det finns också en mängd andra, icke-religiösa aktiviteter, som får ta Guds plats i våra tankar och som till slut leder oss in i fångenskap. Det kan handla om pengar, sex, makt eller alkohol och droger. Det kan börja med att vi börjar intressera oss på ett osunt sätt för dessa saker och till slut sitter vi fast i fångenskap och låter allt detta styra våra liv.

Jag menar inte att pengar, sex och makt nödvändigtvis är onda saker, men de blir onda då de får makt över oss.

Om det är så att otrohet mot Gud leder till fångenskap, borde motsatsen vara lika sann. Trohet mot Gud leder till frihet. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan leder till frihet.
Skriv ut  
Onsdag 15/11

Ord för dagen den 15 november - Psalm 135

 
HERREN SKAFFAR  RÄTT ÅT SITT FOLK 

Bibelläsning: Psalm 135
"Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare"
(Ps 135:14 FB)


"Herren blir aldrig någon något skyldig"är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönr sig alltid att följa Herren.

Herren tar hand om allt vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar.

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss, vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Herren tar hand om de sina"

Skriv ut  
Tisdag 14/11

Från Nyhetsflödet den 14 november

Det är dags att granska RFSU och RFSL

- Ruth Nordström i Världen idag -

Häromdagen satt jag i väntrummet på kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I tidsskriftsstället låg RFSU:s tidning Ottar, en ”tidskrift om sexualitet och samhälle”.

Huvudartiklarna i tidningen handlar om ”begränsade begär”, om dömda sexualförbrytare som inte får tillräckligt stor ”rätt till sin sexualitet” på kåken. En av de intervjuade dömdes till tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt mot barn.


En av journalistens första frågor är om det ”går att ha sex” nu när han sitter i fängelset? Eller var hans sexualitet ”begränsad” på något sätt?


Det är ju en relevant fråga, inte bara till en sexualbrottsling. Bör sexualiteten på något sätt begränsas av ramar, eller skall sexualiteten frigöras, från alla gränser, från alla normer?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 14/11

14 nov - 1 Krön 3

GENOM ALLT

Bibelläsning: Första Krönikeboken 3

"Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Gesur, Adonia, den fjärde, Haggits son, Sefatja, den femte, av Abital, Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.
Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.
I Jerusalem regerade han i trettiotre år. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter.
" (1 Krön 3:1-5 FB)

Släktregistren fortsätter. I detta kapitel möter vi kung Davids barn. Här påminns vi om många av de dramatiska händelserna i Davids liv. Problem och misslyckanden.

Här nämns Absalom, Davids egen son, som gjorde uppror mot sin far så att David fick fly ut ur Jerusalem. David berättar om detta i Psalm 3. Han berättar om alla sina fiender och hur alla sa att det inte fanns någon frälsning för David (Ps 3:1-3). Men David uttrycker också sin tillit till Guds beskydd genom allt (Ps 3:4).

Här nämns också Bat-Sua, som är den Batseba som David tog till sig fast hon var en annan mans hustru. Hur det ledde till att David dödade Batsebas man. I Psalm 51 uttrycker David sin stora ånger inför sitt misslyckande.

Genom allt. Genom alla misslyckanden kunde David få upprättelse och bli en gudsman. Genom allt kunde David sätta sin lit till Gud under alla förhållanden. Till och med i dödsskuggans dal (Psalm 23).

Kan du sätta din lit till Gud genom allt? Kan du be den 23:e psalmen, som David skrev och som miljoner människor sedan dess har kunna stämma in i? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Genom allt är Herren vid min sida.
Skriv ut  
Tisdag 14/11

Ord för dagen den 14 november - 2 Pet 1

SNUBBLA OCH FALLA

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 1
"Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Pet 1:10)

Om man vet vart man är på väg minskar risken för att "snubbla och falla" verkar bibelordet säga.

Jag tror att det högsta måttet av livskvalitet är att ha gjort sin kallelse och utkorelse fast. Att veta vart man är på väg. Att förstå vad man är till för. Att ha en mening med sitt liv.

Dessutom blir livet mycket enklare i valsituationer. Om jag har bestämt mig och vet vad som är min livsuppgift blir det enklare att välja bort många saker.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör det tydligt för mig, Gud, vilken som är min livsuppgift.

Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

____________
VAD HANDLAR FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN OM?

- Första Krönikeboken  behandlar Israels historia under kung Davids tid.

- Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.

- De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk. 

________________

Skriv ut  
Måndag 13/11

13 nov - 1 Krön 2

HERREN SER TILL HJÄRTAT
 
Bibelläsning: Första Krönikeboken 2

"Isai blev far till Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab den andre, Simea den tredje, Netanel den fjärde, Raddaj den femte, Osem den sjätte och David den sjunde." (1 Krön 2:13-15 FB).

Uppräkningen av släktregister fortsätter även i detta kapitel. Här hittar vi bland annat Davids stamträd. David var den yngste av bröderna. Normalt skulle det ha varit den förstfödde som var den mest framstående och som hade speciella privilegier. Men här var det den yngste, den minst betydelsefulle, den som ingen räknade med, som blev mäktigt använd av Gud.

Då Samuel kom till Isai för att smörja en ny kung i Israel, trodde Samuel att det var Eliab som skulle smörjas till konung. Men Gud sa nej. Isai förde fram sina söner, den ena efter den andra, alla utom David. David räknades inte ens. Isai fick sända bud efter David, då ingen av de övriga blev bekräftade av Herren (1 Sam 16:1-13). Herren sa till Samuel: "Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat" (1 Sam 16:7).

Vad finns i ditt hjärta? En längtan att bli stor eller en längtan att tjäna?

I Nya Testamentet läser vi: "...det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud." (1 Kor 1:29) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad finns i mitt hjärta?

Skriv ut  
Måndag 13/11

Ord för dagen den 13 november - 1 Pet 5

 

DEN ÄDLA KONSTEN ATT KASTA BEKYMMER

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)

Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.

Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka bekymmer är jag beredd att kasta på honom i dag? Han ber mig att kasta alla.

Skriv ut  
Söndag 12/11

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 12 november

Så var det söndag igen efter en händelserik vecka.

Den gångna veckan har vi varit i Riga ett par dagar för att planera vårt fortsatta arbete i Lettland. Vi ska under de närmaste åtta månaderna  regelbundet arbeta i Riga som resursofficerare på regionhögkvarteret. Den första tiodagarsperioden blir i december.

Många minnen väcktes till liv då vi träffade dem som jobbar på högkvarteret i Riga och som var våra närmaste arbetskamrater under tre och ett halvt år.

På kvällen tog Rut och jag en promenad ned till stranden av den breda Daugavafloden (se bilden). Där såg vi ut över vattnet i kvällsmörkret och bad vår kvällsbön. Det kändes välbekant. Det var vår fasta kvällsrutin att gå ned till stranden för vår kvällsbön under åren vi bodde i Riga. Vi har har säkert gått den promenaden hundratals gånger.

I fredags fick vi vår nya bok från tryckeriet och under helgen har jag skickat ut den till alla dem som hade beställt boken i förväg. Boken är en andaktsbok med andakter från Psaltaren i Bibeln. Du kan läsa mer om boken HÄR

Under veckan har vi dessutom vid några tillfällen fått besök av gamla goda vänner. Jag funderade ett tag på om huvudbenämningen av gästerna var "gamla" eller "goda", och kom fram till att de både var gamla och goda. Det gäller alla gäster under veckan utan barnbarnen som sov över hos oss under helgen. Dom är bara "goda". Det tar ett tag innan de blir "gamla".

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till kåren för förmiddagsgudstjänst. Sedan börjar en ny vecka.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky.

Skriv ut  
Söndag 12/11

12 nov - 1 Krön 1

SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG

Bibelläsning: Första Krönikeboken 1

"Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet.
Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Gomers söner var Askenas, Rifat och Togarma. Javans söner var Elisa och Tarsis, kitteerna och rodaneerna.
 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan
." (1 Krön 1 FB)

Så börjar Första Krönikeboken. Det ena namnet efter det andra. Sedan fortsätter uppräkningen i flera kapitel i boken.

De uppräknade namnen är inte bara enskilda isolerade individer. De finns i ett sammanhang. De hänger samman med dem som gått före och dem som kommer efter. Föräldragenerationen påverkar barngenerationen och då barngenerationen blir vuxen kommer de att vara med och forma nästa barngeneration. I psalmen sjunger vi "Släkten följa släktens gång". Så är det och varje generation lämnar avtryck till nästa generation.

Mina föräldrar möttes då de var små i söndagsskolan på Frälsningsarmén i Tranås. Jag fick senare växa upp i ett frälsningsarméhem. Om jag inte hade gjort det är sannolikheten stor att jag inte varit frälsningssoldat idag. Jag kanske inte ens hade varit kristen. Ingen vet vilka livsval jag hade ställts inför om jag vuxit upp i andra sammanhang.

Kriser och livsval för en människa kan sätta spår i flera kommande generationer.

Vilka spår sätter du i kommande generationer? Ditt liv kan ha stor betydelse för några människor om hundra år? Var noga med vilka spår du lämnar efter dig? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka spår lämnar jag efter mig?

Skriv ut  
Söndag 12/11

Ord för dagen den 12 november - 1 Pet 4

FÖRVALTARE

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 4 
"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" (1 Pet 4:10 FB)

Hur förvaltar jag Guds nåd? Paulus säger: "Jag kastar inte bort Guds nåd" (Gal 2:21). Vad betyder det att kasta bort Guds nåd?

En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta. Gud vill att hans nåd ska nå fram till så många människor som möjligt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur kan jag förvalta Guds nåd i dag så att den når fram till en annan människa?

Skriv ut  
Lördag 11/11

Från Nyhetsflödet den 11 november

Evangeliska kyrkor i Ukraina växer snabbt

- Dagen -

Det symboliskt laddade Majdantorget i Kiev fylldes nyligen av 150 000 människor som firade 500-årsjubiléet av reformationen. De evangeliska kyrkorna i Ukraina växer snabbt just nu.

Baptist-, pingst- och andra karismatiska församlingar i Ukraina har döpt över 10 000 personer det här året, och grundat drygt 150 nya församlingar.

Från ukrainska pingströrelsens sida har man samtidigt cirka 500 missionärer utsända, som jobbar i bland annat Ryssland, Västeuropa, Afrika och Balkan.

Det rapporterar Rauli Lehtonen, pastor i Finska Filadelfia i Stockholm och Östeuropamissionär i många år, som i helgen har talat vid en avslutningskonferens i huvudstaden Kiev kring reformationsåret.

Han berättar att det under året har arrangerats kristna konserter, föreläsningar och evangelisation i nästan alla städer och skolor i Ukraina, med anledning av de 500 åren sedan reformationen och Martin Luthers betoning på nåden, tron och skriften.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 11/11

11 nov - 2 Kung 25

TA AV FÅNGDRÄKTEN

Bibelläsning: Andra Kungaboken 25

"Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen, visst för varje dag, så länge han levde."  (2 Kung 25:29-30 FB)

Jojakin, kung i Juda, var bortförd i fångenskap till Babylonien. Efter 37 år i fångenskap blev Jojakin benådad och fick tillträde till kungens gemenskap och bord.

Verserna ovan beskriver på ett fantastiskt sätt vad det innebär att bli frälst. Det är verkligen att bli benådad. Det är att få ta av sig fångdräkten och komma in i den riktige kungens gemenskap. Det handlar om att få ett dagligt underhåll, "vårt dagliga bröd" av kraft, frid, glädje och ett meningsfyllt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får lägga av fångdräkten och komma ut i den frihet Jesus har köpt för mig!
Skriv ut  
Lördag 11/11

Ord för dagen den 11 november - 1 Pet 3

VAR ALLTID BEREDD

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 3
"Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger" (1 Pet 3:15 FB)

Gud förbereder ständigt tillfällen där jag får vittna om min tro och det hopp jag äger (Ef 2:10).

-Är jag då beredd?
-Tar jag de tillfällen som Herren ger mig?
-Kommer jag att få ett gudagivet tillfälle i dag?
-Jag kanske är Guds möjlighet att nå fram till den människan.

Hjälp mig att göra det ödmjukt, med respekt (2 Pet 3:16 FB)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara beredd då jag möter de gärningar du har förberett för mig idag.

Skriv ut  
Fredag 10/11

Från Nyhetsflödet den 10 november

Det har ett pris att göra upp med Guds skapelseordningar

- Olof Edsingers blogg -

 

Två utgivningar på Libris förlag har den senaste tiden orsakat debatt i kristna medier. Båda har temat homosexualitet i kyrkans värld, och det är särskilt den ena som hamnat i centrum av debatten – nämligen antologin ”Välkomna varandra!” med undertiteln ”Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”.

Libris VD Jennie Sjöström förklarar beslutet att ge ut böckerna med att kyrkan ”behöver ändra åsikt” i sin syn på samkönade relationer (Dagen 24/10). Hon talar om förlagets tvåstegsraket (först en vittnesbördsbok, därefter en antologi) som en medveten strategi för att uppnå detta mål, och hon uttrycker frustration över att alltför lite har hänt sedan Libris förra antologi på temat – en antologi som, nota bene, hade rakt motsatt budskap i sakfrågan, men som också hade höga ambitioner när det gäller det pastorala bemötandet....


... Den tredje risken handlar om den förvirring som ovanstående punkter kan sägas bana väg för. Om vare sig bibelordet eller biologin anses ge tillförlitlig information, kommer det att leda till en tillvaro där väldigt mycket flyter – inte minst i frågor som har med kön, identitet och sexualitet att göra. Personligen tror jag att vi mår väldig dåligt av ett sådant samhälle. Det har alltid ett pris att göra upp med Guds skapelseordningar.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 10/11

10 nov - 2 Kung 24

FÅNGENSKAP

Bibelläsning: Andra Kungaboken 24

"Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10.000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar."  (2 Kung 24:14 FB)


Det verkar som om folkets synder under flera generationer hinner ifatt dem. År av avgudadyrkan leder till förfall och slutligen fångenskap.

Hela Jerusalem förs bort till den babyloniska fångenskapen. I alla fall alla som var något att räkna med. Ledarskapet, krigarna, konstnärerna, alla fördes de bort.

Men det var en grupp som inte fördes bort i fångenskap. En grupp som behöll sin frihet: de fattiga.

Beror det på att Gud alltid värnar på ett särskilt sätt för dem som är fattiga och lider? Eller kan vi tolka det som att rikedom förslavar? Någon har sagt att den enda som är riktigt fri är den som inte äger någonting.

I varje fall påminner berättelsen oss om att varken rikedom eller position kan ge oss varaktig trygghet. Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet...(Matt 6:33) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren.
Skriv ut  
Fredag 10/11

Ord för dagen den 10 november - 1 pet 2

 
FRÅN MÖRKER TILL LJUS


Bibelläsning: 1 Petrus brev 2
" Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2 FB)

Han har fört oss från mörkret till ljuset. Han förvandlar oss till ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar.

Frank Mangs skriver i en av sina böcker: "Guds enda väg till världen går genom de helgades liv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har Gud en väg till världen genom mitt liv?

Skriv ut  
Torsdag 9/11

Från Nyhetsflödet den 9 november

Ett hål i bröstet

- Från Stefan Gustavssons blogg -

I helgen besökte jag ett höstvackert Prag. En av stadens berömda män, författaren Franz Kafka, står staty i de judiska kvarteren. Konstnären Jaroslav Rona låter Kafka sitta på axlarna på en huvudlös man – som har ett stort hål i bröstet.

Statyn fångar livskänslan hos Kafka. Född jude blev han i vuxen ålder ateist. Världen såg han som en labyrint utan utväg, en tillvaro absurd och ogripbar för människan. Om tomheten – hålet i sitt bröst – säger han: ”Jag är en bur på jakt efter en fågel.”

I vår rastlösa värld försöker vi distrahera oss bort från Kafkas frågor om livet. Intellektuellt bekänner vi oss till ett sekulärt perspektiv och delar Kafkas ateism. Med deprimerande konsekvenser. Francis Bacon, filosofen och vetenskapsmannen, skrev redan 1640 om ateismen: ”De som förnekar Gud, ödelägger människans höghet. Förvisso liknar människan till sin kropp djuren. Och om människan inte är besläktad med Gud genom sin ande, då är hon en låg och föraktlig varelse.”

Vi ökar tempot, som om vi skulle kunna springa ifrån frågorna om livets mening. Ändå gör de sig ständigt påminda....


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 9/11

9 nov - 2 Kung 23

TILLBAKA TILL ORDET

Bibelläning: Andra Kungaboken 23

"Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i HERRENS hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför HERRENS ansikte det förbundet att de skulle följa HERREN och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbunds ord, som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet."  (2 Kung 23:2-3 FB)


Josia hade funnit fram Guds ord i Herrens hus. Då gudsordet lästes upp förstod folket hur långt ifrån Guds vilja man hade hamnat. Men man ingick, där och då, ett förbund med Gud där man lovade att hålla fast vid Guds ord av "hela sitt hjärta och av hela sin själ" (vers 3).

Överlåtelsen till Gud och hans ord fick stora konsekvenser för folket och dessa beskrivs i resten av kapitlet. Om Josia kan vi läsa "Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till HERREN i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom."

Vi behöver också i vår tid Josia-gestalter. Människor som sätter Guds ord i centrum och som leder folket in i en förnyad och fördjupad överlåtelse till Gud. Vill du vara en av dem? 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ta Gud på orden!
Skriv ut  
Torsdag 9/11

Ord för dagen den 9 november - Psalm 133 och 134

ENDRÄKT - Psalm 133

Bibelläsning: Psalm 133
"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)


Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Även om det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, så är budskapet klart:

-Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj.
-Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling.
-Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse.

Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bidra till endräkt idag.
LYFTA HÄNDER - Psalm 134


Bibelläsning: Psalm134
"Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren!" (Ps 134:2 FB)

Vad ska man göra med kroppen då man ber? Lyfta händerna eller knäppa händerna? Ska man stå eller sitta eller ska man knäböja?

Några av böneställningarna kan man läsa om i Bibeln, som till exempel de lyfta händerna i dagens psalm. Andra böneuttryck har vi hittat på själva. Det som kanske mest förknippas med bön, de knäppta händerna, är något som inte finns i Bibeln, men kanske något som någon kommit på för att barnen inte ska hålla på med annat under bönen.


Några upplever att man kan koncentrera sig bättre i bönen då man promenerar eller gör något annat praktiskt.

Det är säkert inte oväsentligt vad man gör. Ofta kan det vara till hjälp för den inre människan då man uttrycker sin bön även med den yttre människan.


Det viktigaste är inte vad man gör med kroppen utan om det hjälper mig i min koncentration i bönen. Det är inte kroppsställningen som är det "heliga", utan vad kroppsställningen eventuellt hjälper mig att uppleva.  

Skriv ut  
Onsdag 8/11

Från Nyhetsflödet den 8 november

Yttersta tidens världsrike står nu bakom hörnet

- Stefan Swärd i Världen idag -

Uppenbarelsebokens tankar om vilddjuret och världsstaten bör ständigt hållas aktuellt, även om kristna spekulationer hittills visat sig vara ganska fel. Det är extra olyckligt när saker och ting framställs som profetiska budskap, det skadar tilltron till den profetiska tjänsten, när tveksamma spekulationer tar över.

Vi står dock närmare en världsstat och ett världsrike än någon gång i mänsklighetens historia. Ett telefonsamtal mellan Washington och Beijing och ett globalt beslut är fattat. I viss mån lever vi redan i Uppenbarelsebokens bild av världsstat. Med ett växande övervakningssamhälle och ekonomisk kontroll, allt detta ligger bakom hörnet. Det är mer angeläget än någonsin att leva i profetisk uppenbarelse och insikt.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 8/11

8 nov - 2 Kung 22

ETT MJUKT HJÄRTA

Bibelläsning: Andra Kungaboken 22

"Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför HERREN när du hörde vad jag har talat..."  (2 Kung 22:19 FB)

Josia, kung i Juda, vänder historien rätt. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 2). Han bad att de skulle hämta fram lagboken från Templet. Och då man läste upp Guds ord för Josia blev han förtvivlad då han märkte hur långt ifrån Guds ord som folket hade kommit (vers 11).

Han river sönder sina kläder och gråter inför Herren (vers 19), och Herren hör hans bön och svarar på Josias bön.

Jag ber om att folk i våra dagar ännu en gång ska finna tillbaka till lagboken, Guds ord, och i desperation vända tillbaka till vad Guds ord säger.

Bönen från ett ödmjukt hjärta når fram till Guds ansikte. Då vi ser oss själva och situationen i vår församling och i vårt land och kommer inför Herren med stor sorg över vad vi ser, så hör Herren vår bön. Den bönen rör vid Guds hjärta. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt väckelsen komma då ditt folk vänder tillbaka till vad du säger i ditt ord.
Skriv ut  
Onsdag 8/11

Ord för dagen den 8 november - Psalm 132

 
LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm132
" ..han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Sion" (Ps 132:2 FB)

Rubriken för den 132:a psalmen i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Men vår relation till Gud betecknas också som ett förbund. Gud hade givit löften till David och David hade givit löften till Gud.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss? Hur ser våra löften till Gud ut?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan var bra att skriva ned dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mina löften till Gud ut?

Skriv ut  
Tisdag 7/11

Från Nyhetsflödet den 7 november

Haltande omtolkning i antologi från Libris

- Stefan Swärd i en ledare i Världen idag -

"Att främja homosexualitet blev en viktig del av den sexliberala vågen. Vissa amerikanska aktörer gjorde frågan till en långsiktig satsning, genom att frikoppla kärlek och äktenskap från heteronormen. Att framställa homosexuella som förtryckta och offer blev en medveten strategi, i stället för att definiera frågan som en del av det sexliberala projektet. Att påverka den kristna kyrkan och teologin blev också en del av strategin.

Det har varit en extremt framgångsrik kampanj och homosexuell samlevnad är i dag helt accepterad i stora delar av västvärlden. När man nu får i sin hand en bok utgiven av förlaget Libris – med sin bas i frikyrkliga väckelserörelsen i Sverige – vars huvudbudskap är att evangelikala och så kallade bibeltroende kristna behöver tänka om i denna fråga och helt bejaka den utlevda homosexualiteten i en trogen relation, så inser man att kampanjen har varit framgångsrik.

Nu handlar det inte längre bara om teologiskt liberala kyrkor; nu handlar det om att påverka evangelikala och pingstkarismatiska kyrkor."

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 7/11

7 nov - 2 Kung 21

AVFALL
 
Bibelläsning: Andra Kungaboken 21

"Manasse var tolv år när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Ba. Han gjorde det som var ont i HERRENS ögon, efter den avskyvärda seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört. Och han reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, liksom Ahab, Israels kung, hade gjort, och han tillbad och tjänade himlens hela härskara."  (2 Kung 21:1-3 FB)

Efter en tid av väckelse under Hiskia kommer det en tid av svårt avfall som senare kommer att kulminera i Jerusalems undergång.

Manassa slutar inte att tro på Herren, men han börjar också tillbedja andra gudar och för in andra gudar i helgedomen. Det är som om han säger att det är nog bra med Herren, men det är inte gott nog.

I våra dagar kan vi se många liknande tendenser. Kyrkor inbjuder till program där tankar och riter från österns religioner är framträdande. Dessa tendenser kommer säkert att få stora negativa konsekvenser för kyrkan och för landet i helhet även i våra dagar.

Det första budet står fortfarande fast: "Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig." För att uppleva väckelse igen måste vi rensa bort avgudarna, först i våra egna liv och sedan i församlingen, och lita på Herren. Och bara på Herren! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, rena mig från allt som tar den plats i mitt liv som bara du skulle ha.
Skriv ut  
Tisdag 7/11

Ord för dagen den 7 november - 1 Petrusbrevet 1

UTLÄNNINGAR

Bibelläsning: 1 Petrus brev 1
"Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen" (1 Pet 1:1 LB)

Vid flera tilllfällen i Nya Testamentet betecknas de kristna som utlänningar eller främlingar. Det syftar på att de är medborgare i ett annat rike: Guds rike. De finns bara temporärt här på jorden. Snart ska de resa "hem" till det rike de tillhör.

De är människor som "friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder" (1 Pet 1:18). "Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13).

Kristna tillhör ett annat rike. "Mitt rike hör inte till denna världen", säger Jesus.(Joh 18:36).

De gamla sångerna handlade mycket om vår rätta hemvist. "Jag är en gäst och främling", "Mitt rätta hem är i himlen", "Jag är blott en pilgrim".

-Har vi tappat det perspektivet?
-Vet vi var vi har vår huvudsakliga medborgarskap?
-Vet vi vart vi är på väg?

Det är viktiga frågor. Svaren på de frågorna avgör hur vi lever våra liv i dag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får vara medborgare i Guds rike.

Skriv ut  
Måndag 6/11

"PSALMBOKEN" - ny bok snart på väg från tryckeriet!

Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år.

I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.

Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser.

I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen.

”PSALMBOKEN” kan användas som en andaktsbok där du läser en psalm om dagen. Då du har läst igenom alla 150 psalmerna i Bibeln kan du börja om från början. Det finns alltid nya dimensioner att upptäcka varje gång du läser en psalm i Bibeln.

Välkommen till en spännande resa genom Bibelns mest lästa bok.
________________

”PSALMBOKEN” ingår i en serie med andakter från  Gamla Testamentet. Serien innehåller en andakt från varje kapitel i hela Gamla Testamentet. Serien heter GT-boken och ”PSALMBOKEN” är del 3 i den serien.
________________
"PSALMBOKEN" kostar 160:- och du kan beställa den genom att mejla till info@rupeba.se.
________________

P.S.  Vi beräknar att få boken från tryckeriet runt den kommande helgen, och börjar skicka ut den nästa vecka (vecka 46)

Skriv ut  
Måndag 6/11

6 nov - 2 kung 20

ATT FRAMHÄVA SIG SJÄLV

Bibelläsning: Andra Kungaboken 20

"När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem."  (2 Kung 20:13 FB)


Kung Hiskia blev dödssjuk och bad Gud om ett ett helande. Han blev helad och fick då femton extra år att leva (vers 5).

Kungen i Babylon hade hört att Hiskia varit sjuk och sände ett sändebud med en gåva till Hiskia. Hiskia visade då sändebudet allt han hade åstadkommit av rikedomar och överflöd. Detta ledde senare till att Jerusalem blev erövrat och alla rikedomar bortförda (vers 17).

Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?

Låt andra tala gott om dig istället. Framhåll i stället vem Gud är och vad Han kan göra. Att framhäva sig själv har sällan något gott med sig. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag behöver inte framhäva mig själv. Det räcker att Herren ser vad jag gör, och det är han som ska ha all ära.
Skriv ut  
Måndag 6/11

Ord för dagen den 6 november - Jakob 5

 
TRONS BÖN


Bibelläsning: Jakobs brev 5
"Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." (Jak 5:14-16 FB)

Trons bön kan uträtta stora saker, säger dagens bibeltext.
Men det handlar inte om tron på vad som helst.
Det handlar inte om tron för helande.
Det handlar inte heller om jag har tro på kraften i min egen bön.

Det handlar om tron på Jesus: "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra" (Jesus i Joh 14:12)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva hela mitt liv (inte bara min bön) i tron och tilliten på Gud och hans kraft i mitt liv.

Skriv ut  
Söndag 5/11

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 5 november

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Nytt jobb, ny bok och tid med barnbarn

Så var det dags för ännu en söndag efter en händelserik vecka. Den nya veckan har bland annat inneburit att Rut och jag börjat jobba igen, efter två månader som "pensionärer". De som har tillgång till Pärleportalen har under veckan kunnat läsa följande: 

"Från 1 november tillträder löjtnanterna Rut och Peter Baronowsky på deltid tjänster som Resursofficerare i Lettland samt Territoriellt mentorskap för officerare i Sverige. 

Vi hälsar Rut och Peter välkomna hem till Sverige och är glada för deras villighet till tjänst." 

Det nya jobbet innebär att jag förmodligen kommer att tappa lite fart då det gäller det planerade bokskrivandet. Men innan vi började jobba fick jag i alla fall iväg "PSALMBOKEN" till tryckeriet. Jag räknar med att den kommer tillbaka från tryckeriet runt nästa helg.

"PSALMBOKEN" är en andaktsbok med utgångspunkt i psalmerna i Bibeln. Den innehåller 150 andakter, en från varje psalm. Den kommer att kosta 160 kronor och det går att beställa den redan nu. Jag berättar mer om den boken i morgon. Kan du tänka dig en bättre julklapp till någon du tycker om?


Det var lite om nytt jobb och om ny bok. Så kommer några ord om barnbarnen. Det är inga nya barnbarn, det är de gamla vanliga.

Stockholmsbarnbarnen har haft höstferie i veckan. Förra helgen sov de över här tillsammans med yngste sonen. På söndagen följde vi med dem dit de brukar gå på gudstjänst på söndagarna. Det blev Hill Song i Stockholm.

Nu i helgen har vi också besök av Norgebarnbarnen. De tog även med sig sina föräldrar. På lördagen kom dessutom Stockholmsbarnbarnen hem till oss, så huset blev fullt!

Det blev en del promenader. Sparkcyklar och cykel parkerades noggrant vid varje lekpark vi passerade.

Nu är det snart dags för en ny vecka. För vår del kommer veckan att innehålla några dagar i Riga. Vi får återkomma till det nästa söndag.

Tills dess önskar jag dig en välsignad vecka!

Peter Baronowsky

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Böcker från rupeba

Aktuell boklista på rupeba.se

 
Läs mer om böckerna HÄR.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

Ny bok från rupeba

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens andakt
18 november

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!"
( Luk 12:49)

Andakt:
Det hade varit en långvarig torka den sommaren. Räddningstjänsten hade utfärdat flera varningar. Brandfaran var stor. Vi var lediga och njöt av solen i trädgården, men upptäckte gradvis att vi stördes av oljudet från helikoptrar som surrade omkring den plats där vi bor. Vi började känna brandröken och när brandbilarna körde förbi på gångstigen vid vårt hus, förstod vi att det brann i närheten. Det var en omfattande skogsbrand som tagit fart i skogen alldeles bakom vårt hus. Med oro följde vi utvecklingen under dagen. Från vårt hustak såg vi röken från branden och vi la noga märke till vindriktningen. Vi såg hur man vattenbombade. Branden släcktes först nästa dag och vi gick ut för att se på förödelsen. Ett stort område hade berörts av elden. Brandmännen berättade att elden spreds längs marken, men att den också hoppade från trädtopp till trädtopp. Det pyrde fortfarande i marken. Det var en skrämmande upplevelse, men Jesus använder bilden av elden för att beskriva hur han vill att allt och alla ska beröras av hans helige ande och nås av evangeliet. Har elden väl startat sprids den strax till allt som finns i närheten. Elden sprider sig i vindriktningen och den sprider sig till det som är torrt. Så är det också med evangeliet. Dit den helige ande blåser och där det finns ”brännbart material” - människor som törstar, sprids evangeliet. Om man vill stoppa spridningen av en skogsbrand måste man hugga en brandgata så att det blir ett avstånd mellan det som brinner och det som ännu inte antänts. Evangeliets spridning stoppas också av avstånd. Vi kristna måste våga leva i närkontakt med människor som ännu inte nåtts av elden så att evangeliets eld kan fortsätta att spridas.

Bön:
O att den elden redan brunne, som du o Jesus tända vill O att all världen redan funne, den frid som hör Guds rike till

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken del 2 är nu färdig!
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba