Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 14 december 2018
En julklapp med mening

DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar 
En andakt för varje dag under året - Rut Baronowsky 150:-
Dagboken finns på svenska, norska och engelska


"PSALMBOKEN" - Tankar för dagen från de 150 psalmerna i Bibeln
- Peter Baronowsky 150:-
(Klicka på bilden för att läsa mer om dessa böcker och många fler)

Skriv ut  
Fredag 14/12

David Attenborough: En kollaps av vår civilisation är i antågande

- Dagens Nyheter -
En kollaps av vår civilisation och allt naturliv är i antågande, det menar den kände zoologen David Attenborough som är inbjuden att sitta på ”folkets stol” på klimatmötet i Katowice i Polen.


Nästan 200 nationer är representerade på FN:s klimatmöte i Katowice, där deltagarna ska förhandla om hur Parisavtalet ska omsättas till verklig handling. 


När den kände och adlade zoologen, författaren och programledaren David Attenborough talade för de samlade på måndagen sade han att deltagarna hade ”världens öde i sina händer”. 


– Just nu står vi inför en global katastrof skapad av människan, vårt största hot på tusentals år: klimatförändringarna, sade Attenborough, enligt The Guardian. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 14/12

14 dec - Uppenbarelseboken 14

 


EN NY SÅNG – Upp 14

 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 14
"Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska. Och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste" (Upp 14:2-3 FB)
 
I kapitel 14 fortsätter synen om vilddjurets märke (se kapitel 13). De som tillber vilddjuret får ingen ro: "De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn" (vers 11). I kontrast mot detta beskrivs utgången för dem som höll fast vid Guds ord och tron på Jesus: "Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem." (vers 13).
 
Samtidigt beskrivs den ständigt pågående lovsången inför Guds tron: "De sjöng en ny sång" (vers 3). Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?
 
Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.
 
Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur låter min sång till Jesus idag?
 
 
   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-5
De som varit trofasta Kristus lever i gemenskap med honom
 
Vers 6-13
Tre änglar. En som proklamerar det evangeliet, en annan proklamerar Babylons fall, och en tredje proklamerar Guds vrede över dem som tillber Vilddjuret.
Välsignelsen över dem som dör i Herren.
 
Vers 14-16
En vision  av Kristus med en skära och om den mogna skörden som skall skördas

Vers 17-20
Guds vredes stora vinpress
 
 
Kommentar:
 
En ny sång - Vers 1-5
Här möter vi igen hundrafyrtiofyra tusen människor. Det är förmodligen de hundrafyrtiofyra tusen som vi läste om i kapitel 7:1-8.
   I kapitel 7 var dessa hundrafyrtiofyra tusen på jorden och skulle märkas som Guds tjänare med ett sigill på pannan medan Vedermödans ödeläggelse tog en paus (7:3). Här i kapitel 14 är de friköpta från jorden en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet (vers 7-8). De finns nu i himlen och sjunger lovsånger till Gud. De är märkta med Guds namn på sina pannor (vers 1).
 
Tre änglar förkunnar Guds dom - Vers 6-13
Ängel nummer ett förkunnar att stunden för Guds dom har kommit (vers 7)
Ängel nummer två förkunnar det stora Babylons fall (vers 8)
Ängel nummer tre förkunnar att de som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller hand (se Upp 16:13) ska få dricka av Guds vredes vin (vers 9-10)
   Här kommer också de heligas uthållighet att visas: De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus (vers 12).
 
Skörden är mogen - Vers 14-20
En som liknar Människosonen visar sig och en ängel proklamerar att skördetiden har kommit och att grödan är mogen  (vers 14-15). Men här handlar det inte längre om den skörd det talas om i evangelierna, utan om Guds vrede som drabbar jorden.
 
 
Till eftertanke:
- Vi läser i vers 3 att ingen kan lära den nya sången utom de utvalda. Vad tror du menas med att ingen kunde lära sig den sången?

- Det som kännetecknar Guds heliga är att de håller fast på Guds bud och tron på Jesus (vers 12). Det avgörande, förutom att de tror på Jesus, var att de höll fast vid Guds Ord. Att hålla fast vid Guds Ord har en helt avgörande betydelse i Jesu undervisning och genom hela Nya Testamentet. Vi lever i en tid där Guds Ord alltmer ifrågasätts, till och med i kyrkorna. Hur är ditt förhållande till Guds Ord?

- I vers 6 läser vi om en ängel som förkunnar evangeliet för alla som bor på jorden. Tror du det är den yttersta uppfyllelsen av att evangeliet skall förkunnas för alla folk och nationer innan Jesus kommer tillbaka?
Skriv ut  
Fredag 14/12

14 dec - Nah 1+2

ETT SÖNDERBRUTET OK

Bibelläsning: Nahum 1

"Nu skall jag bryta sönder hans ok över dig, dina band skall jag slita av"  (Nah 1:13 FB)

Vilket budskap till den som vacklar och nästan faller under bördan av sitt ok. Vilket budskap till den som känner sig bunden i en situation eller som känner sig bunden av synd.

Det finns befrielse! Herren vill bryta sönder ditt ok. Herren vill slita av banden som håller dig fången.

Om vi bara vågar tro det. Om vi bara vågar ta emot det. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får lämna ett sönderbrutet ok bakom mig. Jag är fri!

_________________
Innehåll kapitel 1:
Herrens vrede över Nineve (vers 1-11)
Guds nåd över Juda (vers 12-15)

_________________
 
Nahum
Nahums bok består av endast tre kapitel. Den är en livfull profetia om den assyriska huvudstaden Nineves kommande fall. Profeten förklarar att staden kommer att förstöras på grund av dess synd. Israels Gud, som föraktats av det mäktiga assyriska riket, kommer att döma landet för dess våldsdåd och ondska, och för att det tagit sig makt över Guds eget folk. (Från alltombibeln.se)


BEVAKA DINA FÄSTEN
 
Bibelläsning: Nahum 2 "Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (Nah 2:1 FB)

Uppmaningen lyder "bevaka din fästen". Och i det följande kapitlet uppmanas vi att förstärka våra fästen (Nah 3:14). Detta för att hindra att plundrare ska komma och stjäla (vers 2).

Den kristna församlingens fästen har alltför ofta varit försvagade.

Församlingen har inte vårdat sina fästen, man har inte förstärkt tältpluggarna. Församlingen har legat öppen för plundrare.

Församlingens värderingar och församlingens livsstil har legat öppen för invasion. De omkringliggande värderingarna har fått tränga in och bryta ned den tro och de etiska ställningstaganden som församlingen tidigare stått som garant för. Kvar står en förvirrad församling som inte vet på vilket ben de ska stå.

Församlingen måste på nytt ta till sig varningsropet från Nahum:
"En folkförskingrare drar upp emot dig. Bevaka dina fästen! Spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft" (vers 1) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bevaka dina fästen

________________
Innehåll kapitel 2:

Nineves fall
________________
Skriv ut  
Torsdag 13/12

Camilla försökte meditera men fann Gud

 

- Monika Ekström i Inblick -
Camilla hade en traumatisk uppväxt med en alkoholiserad pappa. Efter universitet kom barndomen ikapp och hon ville ta sitt liv. Men hon anade att det kunde finnas något gott när pappan gick med på att få behandling. – Det var första gången jag förstod att något gott kunde finnas i livet, berättar Camilla för Inblick.


Camilla Ahlman är uppvuxen i en alkoholistfamilj i Eskilstuna. Ingen utanför hemmet skulle få veta att pappan drack. Som mellanbarn vände Camilla kaoset och smärtan inåt. Hon hade ångest och skrev mörka dikter.
– Jag drog mig undan och var som en tapetblomma. Men jag var alltid väldigt duktig.


På gymnasiet var det party och killar som gällde, men ganska oskyldigt. På universitet däremot gick det vildare till.
– När jag kom till universitetslivet var det inte så oskyldigt. Det var väldigt mycket festande och killar. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 13/12

13 dec - Uppenbarelseboken 13


VILDDJURETS MÄRKE – Upp 13
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 13
"Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex." (Upp 13:16-18 FB)
 
Här talar Johannes om den svåra tid som ska råda på jorden i denna tidsålders slut. Han beskriver ett nytt handelssystem där det avgörande inte är om man har pengar eller inte, utan om man är ansluten till ett globalt kontosystem som bygger på en sifferkombination.
 
Även här talar Johannes om en teknik han inte kan ha haft någon kunskap om. Det bygger på ett globalt system där alla transaktioner registreras. Vi är i själva verket den första generation där ett sådant penninglöst system är möjligt.
 
Att ansluta sig till detta system innebär också att man måste tillbe vilddjurets bild. Om man inte gör det kommer man att dödas. "Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild." (Upp 13:15)
 
Det finns flera liknande händelser i Bibeln och i historien. I Esters bok skulle alla dödas som inte tillbad Haman (Ester 3:2). I Daniels bok skulle alla dödas som inte tillbad kungens staty (Daniel 5-6). Många martyrer dödades under de första århundradena efter Kristus för att de inte avsa sig den kristna tron och tillbad kejsaren.
 
Johannes konstaterar att här kommer de heligas uthållighet och tro prövas (Upp13:10)
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: De heligas uthållighet och tro kommer att prövas. Kommer jag att bestå då min tro prövas?
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt:
Vers 1-10
Ett vilddjur stiger upp ur havet och draken ger det sin kraft
Vers 11-15
Ett annat odjur stiger fram. Det har två horn, ser ut som ett lamm men talar som en drake
Vers 16-19
Odjuret befaller alla att ta emot dess märke som ett tecken på att de underkastar sig honom.
 

Kommentar:
Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa
I förbindelse med undervisningen om den sista tiden i Bibeln tals det mycket om Vilddjuret, Antikrist, Laglöshetens människa. Här kommer en liten kommentar i ämnet som jag skrivit i bibelstudieserien om Tessalonikerbrevet:
 
Laglöshetens människa (2 Tess 2:2-12)
I detta kapitel talas det mycket om Laglöshetens människa. Ämnet väcker många frågor: Vem är det? Vad är hans funktion? När kommer detta att hända?
Låt oss börja med att se vilka upplysningar som vi får om Laglöshetens människa i kapitlet:
-Det är ett verk av Satan (vers 9)
-Han utger sig för att vara Gud (vers 4)
-Han kommer att uppenbaras i framtiden (vers 8)
-Han är verksam redan nu (vers 7)
-Det finns något som hindrar honom och som ska tas bort (vers 6-7)
Låt mig först säga att det finns många olika uppfattningar och tolkningar om vad som kommer att ske i tidens slut, och ingen kan göra anspråk på att äga sanningen i alla detaljer.
Men låt mig ändå göra ett försök att, med den information vi får här om laglöshetens människa, Jesu egen undervisning om den sista tiden, budskapen i Uppenbarelseboken och Daniels bok samt övrig information från brevlitteraturen, sammanställa en helhetsbild av vad som kan komma att hända i den sista tiden.
Jesus talar mycket om den stora vedermödan, en begränsad tidsperiod, som ska komma över världen.
Då kommer det att uppstå en världshärskare som kräver lydnad och att man tillber honom. Denna härskare kallas här Laglöshetens människa och på andra ställen Antikrist.
Han kommer att träda fram som en person som välkomnas av folket och räddar världen ur kaos. Det kan vara i en tid av ekonomiskt och politiskt kaos där politikerna inte klarar av att rädda situationen. Människorna lämnar villigt ifrån sig makten till Laglöshetens människa för att rädda världen från katastrof.
Laglöshetens människa inför ett nytt ekonomiskt system som inte bygger på mynt och sedlar, utan är ett världsomfattande system som bygger på en sifferkombination. Att ansluta sig till systemet innebär samtidigt underkastelse under Laglöshetens människa och de som ansluter sig till systemet kommer att bli märkta med sin personliga sifferkombination på handen eller på pannan. Utan att vara med i det nya ekonomiska systemet kan man varken köpa eller sälja något. De som står utanför systemet kommer att förföljas och dödas.
Laglöshetens människa kommer med ”stor makt, falska tecken och under” (vers 9) och kommer bedra alla dem som är på väg mot fördärvet.
Den Laglöse är redan verksam. Den kraft som ligger bakom har visat sig många gånger i historien. En totalitär makt som förtrycker människor och förföljer och dödar dem som inte inordnar sig i leden. Vi kan se många exempel på detta i världshistorien: Kejsar Nero, Stalin, Hitler, Islamiska Staten (IS) och många fler.
Men det finns något som håller honom tillbaka så att han inte fullständigt tar över makten över hela världen. Det finns något på jorden som fortfarande är en motkraft och håller den Laglöse tillbaka. Detta något ska först tas bort. Sedan kan den Laglöse ta makten fullt ut.
Detta något som håller honom tillbaka kan vara den Helige Andes närvaro på jorden i den kristna församlingen. Men vid uppryckelsen, då Jesus hämtar sitt folk till mötet i skyn, då försvinner motkraften och den Laglöse kan få oinskränkt makt under en period innan Jesus kommer tillbaka tillsammans med himmelens härskaror och tar makten över jorden.
Många detaljer som nämns i profetiorna om de sista dagarna är möjliga först i våra dagar. Det är först nu som det finns teknik för ett globalt betalningssystem som bygger på en sifferkombination.
Vi kan se många andra ”tecken” på att tiden närmar sig. Globaliseringen gör att allt hänger ihop. En ekonomisk kris i ett land påverkar andra länder och om det ekonomiska systemet kollapsar i några länder kommer det att sända chockvågor in i den övriga världsekonomin. Många ropar efter en ledare som kan ”frälsa” världen från ekonomiskt och politiskt kaos.
Vi kan naturligtvis inte säga när detta kommer att hända, men jag tror man kan säga att scenen börjar lägga sig tillrätta för den sista tidens dramatiska händelser.
(Slut på citat från kommentaren till Tessalonikerbreven)
 
Till eftertanke:
Vem är "alla som bor i himlen"?...(vers 6), och varför skull odjuret vilja häda dem?
- Vad är dina egna tankar om framtiden? Vad som kommer att hända? Och när det kommer att hända?

-Om du var övertygad om att Jesu tillkommelse var nära, på vilket sätt skulle det påverka ditt liv här och nu? Vilka konsekvenser skulle det få för ditt liv och vad du gör med dina återstående dagar?

Skriv ut  
Torsdag 13/12

13 dec - Mika 7

EN GUD SOM FÖRLÅTER

Bibelläsning: Mika 7

"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse...Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup." (Mika 7:18-19 FB)

I Mikas sista kapitel påtalas igen folkets ogudaktighet. Brist på ärlighet (vers 2). Mutor och orätt vinning florerar (vers 3). Det finns ingen man kan lita på (vers 5).

Men ur denna ogudaktighet reser sig ett folk som frågar efter Herren och sätter sin tillit till Honom (vers 7). Och för dem som vänder om finns det upprättelse och befrielse (vers 7-8).

Då Gud förlåter kastar han våra synder "i havets djup" och därifrån går det inte att ta upp dem igen. Det är som om man råkar radera innehållet på hårddisken på sin PC. Det har försvunnit och går inte att återskapa. Så är det då Gud förlåter. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

_______________
Innehåll kapitel 7:
Israels förfall och synd (vers 1-6)
Israels återupprättelse (vers 7-13)

Bön och lovsång (vers 14-20)
_______________

Skriv ut  
Onsdag 12/12

Pingstvän får Nobels fredspris

 

Se dr Mukweges tacktal då han fick beskedet att han fick Nobels fredspris.

I flera svenska församlingar visades under söndagsgudstjänsten en video där den nyutnämnde fredspristagaren tackar Nobelkommittén.

Skriv ut  
Onsdag 12/12

12 dec - Uppenbarelseboken 12

 

ANKLAGAD? – Upp 12
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden." (Upp 12:10-11 FB)
 
I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagelser som dag och natt riktas mot oss och som kan få oss att må väldigt dåligt.
 
I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:
 
1/ Lammets blod
Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd
De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse och förlåtelse i kraften från Jesu blod. Det är mitt vittnesbörd.


 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt:
Vers 1-6 - Kampen mellan kvinnan och draken.
Vers 7-12 - Mikael och hans änglar i kamp mot djävulen och hans änglar som blir besegrade.
Vers 13-14 - Draken förföljer kvinnan
Vers 14-17 - Då djävulen misslyckas med att besegra henne, återupptar han sitt krig mot hennes avkomma.
 
 
Kommentar:
I kapitlet möter vi ett antal aktörer som är mer eller mindre klart definierade.
Vi möter en havande kvinna som föder barn
Vi möter en drake som strider mot kvinnan och mot kvinnans avkomma
 
Draken är tydligt definierad som ormen, djävulen, Satan (vers 9)
Sedan finns det många sätt att se på de andra aktörerna.
Här kommer ett försök att förstå dessa symboler, utan att på något sätt påstå att jag själv har den fullkomliga sanningen.
 
- Kvinnan kan vara Israel som föder en son, Jesus.
- Sonen, som ska styra alla folk blir uppryckt till himlen (Jesu himmelsfärd)
- Kvinnans övriga barn blir också uppryckta till himlen (Församlingens uppryckelse före den stora Vedermödan)
 
Församlingen förföljs och anklagas av den Onde (våra bröders åklagare, vers 10)
Församlingen övervinner den Onde genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord (vers 11)
Draken fortsätter att kämpa mot församlingen (de som blir kristna under vedermödan). De kallas här "kvinnans övriga barn" och "de som lyder Guds ord" (vers 17).
 
Vi möter också en tidsangivelse i vers 6. Tiden som anges är 1.260 dagar, det vill säga hälften av den stora Vedermödan som ofta förmodas vara en sjuårsperiod.
 
 
Till eftertanke:
Vad tänker du om allt detta? Är det meningsfullt att försöka förstå alla symboler i Uppenbarelseboken? Om de inte har någon betydelse varför finns de då med i Bibeln?
Skriv ut  
Onsdag 12/12

12 dec - Mika 6

"HÖR HUR HERREN ROPAR"

Bibelläsning: Mika 6

"Hör, hur HERREN ropar till staden! Den som är vis ger akt på ditt namn." (Mika 6:9 FB)

Herren ropar till staden. Han anklagar folket för orättfärdighet (vers 2). Han påminner folket hur han befriade dem från slaveriet (vers 4). Och ändå följer inte folket sin Gud.

Herren begär inte det orimliga av folket: "Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?" (vers 8)

Herren ropar även idag till församlingen. Den som har öron hör vad Anden säger till församlingen. Han kanske påminner oss om att Guds son gav allt för att vi skulle kunna få bli befriade från syndens slaveri och få förlåtelse. Herrens rop innehåller sorg över att det finns så mycket halvhjärtenhet i den kristna församlingen.

Guds rop till församlingen innehåller uppmaningen att vända om till den första kärleken. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Tänk därför på varifrån du har fallit, och vänd om och gör dina första gärningar." (Upp 2:5)

_________________

Innehåll kapitel 2:
Herren går tillrätta med Israel (vers 1-8)

Israels skuld och straff (vers 9-16)
_________________

Skriv ut  
Tisdag 11/12

"Inför en världsdiktatur omgående"

 

- Ruben Agnarsson i Inblick -
Torbjörn Tännsjö tror att jorden snart går under och vill därför införa världsdiktatur omgående. Kraven presenterades i Dagens Nyheter i förra veckan. – Vad händer om den globala despotin, i sin upplysthet, börjar skjuta av klimattyngande människor?, undrar Johan Hakelius som en respons på Tännsjös krav.


Just nu pågår FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen. Där ska medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att nå målen i Parisavtalet från år 2015.


Inför klimatmötet förespråkade vänsterpartisten och den före detta professorn Torbjörn Tännsjö en världsdiktatur för att komma till rätta med klimathotet.


I en stort uppslagen kulturartikel i Dagens Nyheter krävde han att något måste ske raskt. ”Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan.”


I DN-artikeln på närmare 10 000 tecken menade Tännsjö att lösningen på problemet måste vara ”inte global demokrati utan global despoti” och hävdade att ”om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse.”


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 11/12

Put God first

En god vän skickade ett mejl med följande budskap:
"Här kommer ett tal från en av världens största skådespelare. 

Kanske nåt för Rupeba på FB."

Här kommer inlägget. Absolut värt att höra på (8 minuter på engelska).

In delivering the commencement speech at Dillard University, Academy Award-winning actor Denzel Washington told the college graduates to put God first in everything they do, adding that everything he has accomplished in this life was due to the grace of God.

Skriv ut  
Tisdag 11/12

11 dec - Mika 4+5

ATT KÄNNA GUDS TANKAR - Mika 4
 
Bibelläsning: Mika 4

"Men de känner inte Herrens tankar, de förstår inte hans rådslut" (Mika 4:12 FB)

I det fjärde kapitlet profeterar Mika om den sista tiden. Han beskriver en polarisering mellan ett folk som inte känner Herrens vägar (vers 12) och ett folk som skall vandra i Guds namn för evigt (vers 5).

Om gudsfolket står det att Herren "skall undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar." (vers 2). Gudsfolket ska leva "utan fruktan, ty så  har Herrens Sebaots mun talat" (vers 4).

Det kommer att vara två folk. Ett folk som inte bryr sig om Herrens tankar och som är på väg mot fördärvet (vers 4). Och ett folk som lever utan fruktan för att de hör Herren tala och som är på väg mot härligheten. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ska undervisa mig om sina vägar.

_________________
Innehåll kapitel 4:
Israel ska komma tillbaka till sitt land.
_________________


HAN SKALL VARA VÅR FRID - Mika 5
 
Bibelläsning: Mika 5

"Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid."  (Mika 5:4-5 FB)

Mika profeterar om den kommande Jesus, hundratals år för Jesu födelse.
Jesus kommer att födas i den obetydliga lilla staden Betlehem (vers 2), och hans ursprung är före tidens början i evigheten (vers 2). Han ska vara en herde för människor över hela jorden, "intill jordens ändar" (vers 4).

Mika talade om det som skulle hända. Om att Jesus skulle bli en herde. Att han skulle ge ro. Att han skulle bli vår frid. Vi lever i en tid då detta har uppfyllts. Jesus har kommit. Vi behöver inte längre säga att Jesus ska bli vår frid. Han är vår frid.

Han ger oss inte bara frid. Han ger oss sig själv. Han är vår frid.  

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min frid
__________________
Innehåll kapitel 5:
Messias ska komma från Betlehem
Israels befrielse från krig och avguderi
__________________

Skriv ut  
Måndag 10/12

Stakset lanserar organisation för evangelisation

 

- Världen idag -
Med målet att ge hopp till Sverige lanserar Sebastian Stakset, tillsammans med ett team, nu organisationen Heart of Evangelism. – Jag upplevde att Gud sa: ”Ser du hur organiserad djävulen är?” – ”Organisera er!”, säger han.

I början av året deltog Sebastian Stakset på ett möte i Tyskland med 153 evangelister från 25 länder. Eventets ledare Ben Fitzgerald talade om vikten av att göra stora satsningar. 

– Jag räckte upp handen och frågade: ”Hur ska jag kunna göra så stora satsningar i Sverige?”, berättar Sebastian Stakset.

”Sebastian, åk hem och starta en organisation så kommer du få allt du behöver”, svarade Fitzgerald, enligt Stakset.

– Jag upplevde att det var så mycket Gud i det svaret, att bitarna skulle falla på plats efter hand, säger han.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 10/12

10 dec - Uppenbarelseboken 10

 

ONT I MAGEN – Upp 10

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 10
"Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage. Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar." (Upp 10:10-11)
 
Johannes hade fått ett budskap och en uppmaning att profetera. Men budskapet gjorde att han fick ont i magen.
 
Många kristna känner säkert igen sig. Du upplever att Gud vill att du ska säga något, men helst skulle du vilja vara tyst.
-det kan vara i gudstjänst där du upplever att du ska vittna eller bära fram ett budskap
-det kan vara i ett helt annat sammanhang där du upplever att du måste säga något som du vet de andra inte kommer att hålla med om
-det kan vara ett telefonsamtal du upplever du måste ringa
 
Då Gud ber oss säga något har vi lätt att söka efter ursäkter varför det inte passar att säga det. Vi kan bli oroliga och vår kropp kan reagera på olika sätt. Kanske på samma sätt som Johannes med ont i magen.
 
Men om vi tror oss veta att det är Gud som ber oss bära fram budskapet kan det vara viktigt att tala ut det även om det kan få negativa konsekvenser för oss.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bli så stilla att jag kan höra Din röst. Hjälp mig sedan att göra det jag hör.
 
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt:
Här gör Uppenbarelseboken en liten paus från ve-rop, änglar och basuner. Den sjunde basunen kommer Johannes tillbaka till i det 11 kapitlet. I detta kapitel får Johannes i en syn se en ängel med en bokrulle. Johannes får besked att han inte får skriva ned vad som står i bokrullen, innehållet ska förseglas (vers 1-7).
 
Sedan får Johannes order om att äta upp bokrullen och budskapet i bokrullen ger honom invärtes smärta. Därefter får Johannes uppmaningen att profetera på nytt (vers 10-11).
 
Kommentar:
Eftersom kapitel 10 gör en paus i kedjan av händelser, gör jag det också. Här lyfter vi blicken från detaljerna och ser i ett vidare perspektiv hur scenen ser ut i förhållande till Uppenbarelseboken.
 
Följande inlägg är hämtat från min serie bibelstudier från Tessalonikerbreven, som också den har den sista tiden som huvudtema. Det blir delvis en repetition på mina tidigare kommentarer till Uppenbarelseboken:
 
Kommentar från Första Tessalonikerbrevet
Jesus kommer (1 Tess 4:13-18)
Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Tess 4:16-17)
   I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.
 
   Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:
 
Något försvinner
Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
   Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger:
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
   Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.
 
Något kommer
Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.
 
En trolig (och vanlig) tolkning
1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levt.
 
2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.
 
3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.
 
Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.
a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. (Slut citat från kommentaren från Tessalonikerbreven)
 
 
Till eftertanke:
- Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. I Tessalonikerbrevet avslutas undervisningen om uppryckelsen med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Tess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?
 
- I vers 7 i Upp 10 omtalas den sista tidens händelser som ett "glädjebudskap". Vad tror du menas med det?
Skriv ut  
Måndag 10/12

10 dec - Mika 3

"ALLT STÅR VÄL TILL"
 
Bibelläsning: Mika 3

"Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: "Allt står väl till!" (Mika 3:5 FB)

Mika går till rätta med ledarna: hövdingarna, prästerna och profeterna (vers 11). De borde veta vad som är rätt (vers 1).

Anklagelsen mot de ledande är att de avskyr det som rätt och att de gör allt som är rakt krokigt (vers 9).

Även i våra dagar ser vi hur präster och kyrkoledare vänder sig bort från det som är rätt. De förkunnar att allt är väl och förändrar Guds ord så att det som är rakt blir krokigt.

I denna situation står Mika fram och förkunnar, full av styrka:
"Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd." (vers 8)

Det är inte populärt att förkunna att folket är på fel väg, men vi behöver dessa profetröster även idag. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fylld av den Helige Ande och passion för det som är rätt.

___________________

Innehåll Kapitel 3:
Förfallet hos Israels ledare och profeter
___________________
Skriv ut  
Söndag 9/12

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 9 december

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen. Förra söndagen var det adventsgudstjänst på kåren i Västerås. Under gudstjänsten var det diplomutdelning till deltagarna i Alfakursen, Lärjungaskolan och en lärjungaskola på persiska (Jag vet inte vad den heter, än mindre hur det stavas, men det lät som "Almazira"); (Bild 2, hämtad från kårens Facebooksida).


Tidigt på måndagsmorgonen flög vi till Riga (Bild 1) för att träffa ett antal officerare för mentorssamtal. Denna gång rese de in till Riga, så det blev inga långa bilturer för vår del. 

Under besöket i Lettland fick vi också möjligheten att köra ner till Bauska för att se den "nya" lokalen. Vi var med att sätta igång bygget under vårt sista år som ledare för Frälsningsarmén i Lettland, men vi har aldrig sett det slutliga resultatet. Fasaden på det gamla huset fick inte ändras, men allt invändigt är nytt. (Bild 3: Bauska kår exteriör. bilden hämtad från kårens Facebooksida)

 

I helgen fick vi besök av mellansonen med familj från Norge, vilket resulterade i ett extra besök från mellansonen med familj från Stockholm. De två familjerna har barn i ungefär samma åldrar (Bild 4). 

Bild 5: "Norgefamiljen" på väg till maskerad tillsammans med gamla vänner från den tid mellansonen bodde i Stockholm. (Familjen är betydligt mindre skräckinjagande i verkligheten. Skjutvapnet är av plast och egenhändigt tillverkat i en 3D-printer).
 
Nu är det söndag och ikväll ska jag tala på den ekumeniska bönesamlingen för  de olika församlingarna i Västerås. På många platser är kanske inte bönemötet det mötet som samlar de största skarorna, men på den månatliga bönesamlingen i Västerås  brukar Frälsningsarméns lokal vara välfylld. (Bild 6 från tidigare bönesamling. Bilden hämtad från kårens hemsida).
 
Så vill jag bara önska dig en välsignad kommande vecka.

Peter Baronowsky
Skriv ut  
Söndag 9/12

9 dec - Uppenbarelseboken 9

 

ELD, RÖK
OCH SVAVEL – Upp 9
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 9
"...och ur deras mun kom eld, rök och svavel" (Upp 9:17 FB)

Johannes fortsätter i sin syn att se vad som kommer att hända i den sista tiden. Någon har sagt att profetia är historia skriven i förväg. Och det är förvånande med vilken precision han beskriver saker som han inte kan ha haft någon kunskap eller erfarenhet av.

Han beskriver flygande bepansrade krigsmaskiner: "Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid....och bröstharnesk som såg ut att vara av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar, som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna" (vers 7-10)

Han beskriver krigsmaskiner på marken och skjutvapen: "Och så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn: ryttarna hade eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel." (vers 17)

Men avsikten med att beskriva händelserna i den sista tiden är inte att skrämma utan att framhålla att ur det stora kaoset ska det födas fram något nytt och gott, en ny himmel och jord. Jesus säger, då han talar om den sista tiden: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus ska komma tillbaka
 
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Den femte ängeln blåser i sin basun - Vers 1-12. Gräshoppor som plågar människorna i fem månader
- Den sjätte ängeln blåser i sin basun - Vers 13-21. Hästar med ryttare i svavelgula bröstharnesk

Kommentar:
Kapitel nio börjar med att den femte ängeln blåser i sin basun. Avgrunden öppnas och därifrån kommer gräshoppor och ett stort lidande över människorna. De som drabbas kommer att önska att de var döda medan de plågas i fem månader.

Sedan blåser den sjätte ängeln i sin basun. En enorm armé av krigare kommer frön öster och dödar en tredjedel av människorna.
 
Här ser vi igen hur många av symbolerna i Uppenbarelseboken blir verklighet först i vår egen tid.

Tidigare har jag pekat på att naturkatastroferna blir mer globala efter att tidigare varit lokala. De drabbar stora delar av jorden då de händer. Se till exempel den globala uppvärmningen.

Det är naturligtvis omöjligt att tolka bilderna i Uppenbarelseboken bokstavligt, men i kapital nio ser vi ännu ett exempel på att Johannes beskriver saker som han inte visste vad det var. Det är först nu som vi har täckning för de symboler som nämns. Pansarklädda krigsmaskiner som flyger omkring i luften och sprider död genom att det kommer eld, rök och svavel både från framsidan och från baksidan på krigsmaskinerna.


Till eftertanke:
Den femte och sjätte basunen i himlen förebådar dåliga nyheter för dem som är på jorden.
Vad får du för associationer till de bilder som målas upp i detta kapitel:
- Pansarklädda gräshoppor som kommer med öronbedövande ljud (vers 7-10)
- Ryttarhästar som ur munnen sprutar eld, rök och svavel (vers 16-19)

I de två avslutande verserna får vi hjälp att förklara orsakerna bakom beskrivningarna (vers 20-21). Hur tänker du om detta?
Skriv ut  
Söndag 9/12

9 dec - Mika 1+2

Mika
Mikas budskap är slående likt det som profeten Amos förkunnat i Israel några decennier tidigare. I Juda rike frodas egoism, maktmissbruk och våld. Mika ser att det är svåra tider för småbrukarna och hur giriga de stora jordägarna är. Han fördömer de mäktigas orättvisor mot de fattiga och varnar folket för Guds vrede över mycket av vad de gör. Han förklarar att allt Gud kräver av människan är att hon "gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med sin Gud". Ändå gör så många inte det.
Mika betonar att även om Guds dom över synden är säker, ska också en säker räddning komma genom den Messias som en dag ska födas i Betlehem. Denne Messias ska vara av Davids släkt och han ska upprätta ett Guds rike på jorden som ska bestå för evigt. 
(från alltombibeln.se)


"HÖR ALLA FOLK, LYSSNA!"

Bibelläsning: Mika 1
"Hör alla folk, lyssna du jord och allt som är därpå. Herren, HERREN skall vara ett vittne mot er, Herren från sitt heliga tempel." (Mika 1:2 FB)

Mika uttalar varningens ord till Jerusalem. Mika verkade i sydriket, Juda. Nordriket, Israel, hade fallit många år tidigare. Avgudadyrkan i nordriket anger Mika som orsak till dess fall. Nu har även avgudadyrkan och synden nått fram till Juda och Jerusalem (vers 9), och dess fall är nära.

Synd och bortvändhet från Gud har en tendens att sprida sig. Vi kan se det i många västeuropeiska länder. Tidigare var tron på Gud central för de flesta människor. En stor del av befolkningen har avfallit från tron och varningens ord från profeten Mika är lika relevanta i vår tid som på Mikas tid.

Men samtidigt kan vi se tecken i vårt land på ett andligt uppvaknande. Talet om Gud är inte längre bortträngt till offentlighetens bakgårdar. Det finns tecken på att något håller på att vända.

Men vi behöver även idag lyssna på profetrösterna som kallar oss tillbaka till närheten och beroendet av Gud. 

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Lyssna, Herren talar idag"
________________
Innehåll kapitel 1:

Domsord över Juda och Israel
________________


"SLUTA PREDIKA"

Bibelläsning: Mika 2
"Sluta predika", så predikar de. "Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut!" (Mika 2:6 FB)


Mika uttrycker sin frustration över att folket inte vill ta emot budskapet från Gud. Om någon skulle komma och predika falskt och bara stryka dem medhårs, skulle de välkomna den profeten (vers 11). Men sanningen orkar folket inte höra.

Det kanske inte är så stor skillnad mot situationen i dag. Många säger "sluta predika om synd, det gör bara att människor känner sig illa till mods." Men om vi inte predikar om synd kan vi inte heller predika om förlåtelse. För finns det ingen synd är förlåtelsen meningslös.

Men samtidigt som Mika profeterar om det som är fel, bär han fram ett fantastiskt löfte: "En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem." (vers 13) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att förkunna sanningen på rätt sätt, även om det inte alltid är populärt.
_________________
Innehåll kapitel 2:
Domsord över förbrytare och falska profeter

Löfte om en befriare
_________________
Skriv ut  
Lördag 8/12

Andra söndagen i advent - GUDS RIKE ÄR NÄRA

 

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 35:1-10, Jak 5:7-11, Matt 13:31-34, Ps 85:9-14


Ordet "rike" i Bibeln beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När jag omvänder mig och börjar tro blir Jesus herre och kung i mitt liv, och hans rikes lagar börjar gälla och hans vilja börjar ske!


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 8/12

På vilket sätt är du beredd att offra ditt liv?

- Olof Edsinger, Svenska Evangeliska Alliansen -

Det finns mycket att säga om John Allen Chaus öde, den unge missionär som nyligen blev mördad på ön Norra Sentinel. Men på flera punkter behöver bilden av Chau nyanseras. Hans död ställer också ett antal mycket viktiga frågor till oss själva. Låt oss därför inte oreflekterat falla in i världens hån av någon som gav sitt liv för sin tros skull, skriver SEA:s Olof Edsinger.

Mordet på den unge missionären John Allen Chau blev snabbt en världsnyhet. Den 27-årige Chau försökte nå en isolerad folkgrupp på ön Norra Sentinel i Indiska oceanen. Efter att ha transporterats till platsen av lokala fiskare paddlade han den sista sträckan med kanot, men som det verkar nådde han inte mycket längre än till stranden. Där möttes han av en skur av dödande pilar, för att sedan släpas in i djungeln av dem som dödat honom....


John Allen Chaus missionsstrategi må ha varit misslyckad, och kanske även dåligt förberedd. Möjligen utsatte han inte bara sig själv, utan även invånarna på Norra Sentinel för onödigt stor fara. Men mitt i allt detta aktualiserade han frågor som vi alla kan behöva fundera på. Låt oss alltså inte oreflekterat falla in i världens hån av någon som gav sitt liv för sin tros skull. Låt oss i stället fundera på vad vi själva skulle svara om vår Herre ställde frågan: På vilket sätt är du beredd att offra ditt liv för min skull?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 8/12

8 dec - Uppenbarelseboken 8


DE HELIGAS BÖNER – Upp 8

 


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8
"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)
 
I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.
 
Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.
 
Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina böner stiger upp som rökelse inför Guds tron.
 
 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt:
Det sjunde sigillet bryts - Vers 1
De sju änglarna med de sju basunerna - Vers 2-6
De första fyra änglarna blåser i sina basuner - Vers 7-13
 
Kommentar:
Här bryts det sjunde sigillet. De första sex sigillen bröts i kapitel 5 och 6. Kapitel sju ger oss in inblick i vad som sker i himlen.
 
När det sjunde sigillet bryts inträder en tystnad och sju basuner ges åt de sju änglarna. Änglarna blåser i de fyra första basunerna:

- Den första basunen:
Hagel och eld, blandat med blod slår ned på jorden och en tredjedel av jorden bränns av.

- Den andra basunen:
Ett brinnande berg slår ned i havet oc en tredjedel av vattnet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dör, en tredjedel av alla fartyg går under.

- Den tredje basunen:
En brinnande stjärna slår ned på jorden och en tredjedel av alla vattendrag blir förgiftat och många människor dör av vattnet.

- Den fjärde basunen:
En tredjedel av solen, månen och stjärnorna förmörkas och dagen förlorar en tredjedel av sitt ljus
 
Som jag påpekat tidigare är naturkatastrofer och krig inte längre lokala katastrofer i den sista tiden. Katastroferna ökar i omfattning och utbredning och drabbar stora delar av jorden i stället för bara närområdet.
 
Det ser ut som de sju änglarna är utsända av Gud. Det innebär att de katastrofer det talas om i den sista tiden är uttryck för Guds vrede. Dessa katastrofer hölls tillbaka för en tid, så att Guds tjänare skulle hinna märkas med Guds sigill (Upp 7:3).
 
Till eftertanke:
- De katastrofer som drabbar jorden och människorna i den sista tiden ser ut att vara uttryck för Guds vrede. Vad tänker du om det?
Skriv ut  
Lördag 8/12

8 dec - Jona 4

EN NÅDIG OCH BARMHÄRTIG GUD

Bibelläsning: Jona 4

"Och han bad till HERREN och sade: "HERRE, var det inte det jag sade, medan jag ännu var i mitt land! Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud" (Jona 4:2 FB)

Genom Jonas tjänst hade 120.000 människor blivit räddade (vers 11). Men Jona var inte nöjd. Han klagar på Gud och säger att han visste att det skulle sluta så här (vers 2).

På ett sätt kan det vara svårt att förstå Jonas reaktion. Han hade ju varit redskapet till väckelse och räddning för många tusen människor. Men det kanske helt enkelt var så att han var totalt andligt utmattad efter den andliga striden om dessa människors liv och han ville bara dö. Det verkar som om Jona upplevde något av detsamma som Elias efter den andliga kampen på berget Karmel.  Elias satte sig under en ginstbuske och ville bara dö (2 Kon 19:4).

Det kan även hända oss. Vi kan bli så utmattade att det kan kännas som om vi aldrig mer vill ge oss in i den andliga striden. Men vi får acceptera att vi blir utmattade. Vi får sätta oss under "ginstbusken" och vänta till krafterna återkommer. Vår kropp och vår själ behöver med jämna mellanrum vila och återhämtning.

Herren känner vår svaghet och han är en nådig och barmhärtig Gud. Han vill använda oss även i framtiden. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: En nådig och barmhärtig Gud
____________________________

Innehåll kapitel 4:
Jonas otålighet och Herrens svar
____________________________
Skriv ut  
Fredag 7/12

Olof Edsinger: Jag önskar mig ...

 

- Olof Edsinger i dagen -
Vad önskar jag mig inför det kommande året? Det är förstås många saker! Men om jag fokuserar på den kristna församlingen, blir det i alla fall något lättare. Jag önskar mig nämligen en frimodig kyrka! En kyrka som litar på Herren och hans Ord. Som låter sig formas av de heliga Skrifterna, i stället för att ”forma” Skriften utifrån sig själv och den rådande tidsandan. En kyrka som ständigt låter sig reformeras, men inte främst för att framstå som ”trendig” – utan för att äga den relevans som bara står att finna i våra andliga källsprång.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 7/12

Slutet är nära!

 

Den första januari 2017 började vi läsa GAMLA TESTAMENTET PÅ TVÅ ÅR. Ett kapitel om dagen. Nu är slutet nära. Den 31 december läser vi det sista kapitlet i Gamla Testamentet, Malaki 4.

Ett par hundra personer har fått ett mail varje morgon med en miniandakt från dagens kapitel och något att "tugga" på under dagen. Flera har nu hört av sig och frågar förskräckt om de inte kommer att få några morgonmail i januari.


Jo, vi kommer att fortsätta. Om man vänder på bladet efter Malaki 4, så hittar man Nya testamentet. Nästa år fortsätter vi alltså med NYA TESTAMENTET OCH PSALTAREN PÅ ETT ÅR.

Alla som idag får morgonmailet behöver inte anmäla sig igen. Vi kommer att fortsätta skicka till er om ni inte ber att få avsluta prenumerationen. Men alla ni andra som inte har fått morgonmailet kan också få vara med nästa år. Skriv bara ett mail till info@rupeba.se och skriv UTMANINGEN 2019, så kommer ni med från den första januari.

Nästa år kommer vi att utvidga innehållet. Det kommer att bli en miniandakt och något att tugga på under dagen, men till varje kapitel i NT kommer det dessutom att finnas en fördjupning med ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE. Det kostar naturligtvis inget att vara med. Vi vill ju att så många som möjligt kommer in i en regelbunden bibelläsning

Det blir som att gå på Bibelskola varje dag under 2019. På hemsidan och på Facebook kommer vi bara att publicera andakten. 

Till slut till er som inte var med under GAMLA TESTAMENTET PÅ TVÅ ÅR, eller ni som kom in sent på året: Allt finns samlat i sex delar. Du kan läsa om det HÄR.

Skriv ut  
Fredag 7/12

7 dec - Uppenbarelseboken 7

 

TVÄTTADE KLÄDER – Upp 7

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 7
 "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. (Upp 7:13-14 FB)
 
Här talas det om en oräknelig skara i himlen. Av alla folkslag, länder och språk (v.9). På frågan vilka det är blir svaret att det är dem som tvättat sin kläder i lammets blod. Att tvätta sina kläder i lammets blod handlar om att ta emot förlåtelse, "Jesu, hans sons blod renar oss från all synd" (1 Joh 1:7).
 
Vår tid präglas av relativism där alla "sanningar" kan vara lika sanna och där det inte finns något som är rätt eller fel, därför att alla handlingar kan vara lika rätta.
 
Om alla handlingar är lika rätta finns det ingenting som är synd. Finns det ingen synd finns inte längre något behov för förlåtelse. Och har vi inte behov av förlåtelse, diskvalificerar vi oss själva från att vara med i den grupp människor som tvättat sina kläder i lammets blod.
 
Men alla dem som tar Guds ord på allvar och ser och bekänner sin egen synd får ta emot förlåtelse från Gud.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag (2 Pet 3:11)
 
 

    ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
Översikt
144.000 människor på jorden som märks med ett sigill som Guds tjänare - Vers 1-8
En oräknelig skara i himlen som prisar Gud - Vers 9-17
 
Kommentar:
Här kommer vi till en paus i öppnandet av de sju sigillen. Sex av dem är öppna och en order går ut från himlen att hålla tillbaka ödeläggelsen till dess Guds tjänare har blivit märkta med ett sigill på pannan. Dessa 144.00 betecknas som judar, 12.0000 ur varje stam.
 
Samtidigt som Guds tjänare märks ut på jorden får vi en inblick i himlen. Gruppen i himlen är mycket större än den som är på jorden. Den är så stor så den betecknas som oräknelig (vers 9). De står inför Lammet iklädda vita kläder och tillbeder Gud. Gruppen i himlen måste vara alla de kristna som blev uppryckta före vedermödan (1 Tess 4:17). De har kommit ur "det stora lidandet" (vers 14).
 
Kvalifikationen att få vara med där är att "de har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod." (vers14).
 
I kommentaren till Kapitel fyra skrev jag:
´Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.
   Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.
 
   Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord.
 
 
 Om denna tolkning är riktig är det logiskt att de som inte blev med under uppryckelsen, och som blivit kristna efter det, märks med Guds sigill medan den stora vedermödan tar en paus (vers 3).
 
Den uppryckta församlingen finns samtidigt logiskt i himlen. De är människor från "alla folkslag och stammar och länder och språk" (vers 9)
 
Då Jesus talar om den sista tiden i Matteus 24, talar han framförallt om tre saker:

1/ Det kommer att bli en svår tid under den sista tiden med stora lidanden för jordens befolkning.

2/ Denna period avslutas med att Jesus kommer tillbaka synligt till jorden och alla ska se honom.

3/ Men Jesus talar också om en situation där människor bara försvinner: två män ska var ute på åkern och en av dem ska tas bort och en lämnas kvar, två kvinnor ska mala vid samma kvarn och en ska tas med, den andra lämnas kvar.
 
Vid det ena tillfället kommer Jesus tillbaka till jorden och vid det andra tillfället hämtar Jesus något från jorden. Frågan som många diskuterar är om uppryckelsen ska ske före, under eller efter den stora Vedermödan.
 
Som framgår av undervisningen här, menar jag att det mesta pekar på att Jesus hämtar de sina före den stora Vedermödan. Jesus säger även att det ska bli på den dagen som det var på Noas dagar och på Lots dagar. Hur var det då? Jo Gud tog först bort de sina och sedan kom ödeläggelsen.

 
Till eftertanke:
- Hur tänker du om de sista tiderna? Hur tänker du dig att Jesu tillkommelse kommer att gå till?
- Vilka tankar väcker läsandet om den stora Vedermödan hos dig?
Skriv ut  
Fredag 7/12

7 dec - Jona 2+3

 
HAN SVARADE MIG!

Bibelläsning: Jona 2

"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig"  (Jona 2:2)

Jona upplevde dödskamp. Med vatten upp till halsen och omsnärjd av sjögräs ropade Jona till Gud (vers 6). Han upplevde att han var ända nere i graven (vers 7).

Då svarade Gud och räddade honom (vers 11), och Jona stämmer upp en lovsång: "Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren!" - och Jona fick en ny chans, en ny början.

Så kan vi kanske också uppleva livet. Allt blev fel. Mina val har lett mig fel och allt kan kännas förlorat. Då får vi ropa till Herren i vår nöd. 

Det fantastiska med Gud är att det alltid finns en möjlighet till en ny början. I Bibelns första bok läser vi om människans misslyckande i syndafallet. Men Gud hade en plan för upprättelse genom att sända sin son Jesus. I Bibelns sista bok är Guds budskap detsamma "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).

Då Jona upplevde att allt var slut, så var det egentligen inte slutet utan en ny och bättre början...


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Se, jag gör allting nytt" (Upp 21:5).

_________________
Innehåll kapitel 2:
Jonas bön i fiskens buk och hans räddning
_________________


ÄNNU EN GÅNG

Bibelläsning: Jona 3:
"HERRENS ord kom för andra gången till Jona. Han sade:  "Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig." (Jona 3:1-2 FB)

Ännu en gång kallade Herren Jona. Med samma ord som första gången (Jona 1:2). Första gången försökte Jona fly från Gud, vilket nästan ledde till undergång för honom själv och många andra. Men den här gången flydde inte Jona utan han stod upp och begav sig till Nineve (vers 3).

Jonas predikan åstadkom underverk. En hel stad omvänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Hans lydnad fick betyda räddningen för tusentals människor.

Gud har inte slutat att tala. Han talar till dig och mig idag. Om vi lyssnar noga kan vi höra hans röst. Han sänder oss att utföra Guds vilja på jorden. Vårt uppdrag kanske inte innebär räddningen för tusentals människor, men det kanske innebär räddningen för en. Och den personen är viktig i Guds ögon.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vart sänder Gud mig idag? 

_______________
Innehåll kapitel 3:
Jona i Nineve
_______________

Skriv ut  
Torsdag 6/12

Ett rop till Gud i ett mörker utan historisk motsvarighet

 

- Paul Widén i Världen idag -
Några dagar innan Chanukka [den pågående judiska ljushögtiden; red anm] tipsades jag av en god vän att lyssna på ett föredrag om Klonimus Kalmish Szapiro från Piaseczno. Föredraget, det första i en serie av fyra, hölls av Josh Rosenfeld, en av rabbinerna vid Lincoln Square Synagogue i Manhattan, New York.
Ämnet är så smärtsamt och per

sonligt för den unge rabbinen att han tvingas be sina åhörare om ursäkt när hans röst brister efter bara fem minuter; han kan inte hålla tillbaka tårarna....

Klonimus Kalmish Szapiros rop till Gud i detta mörker – när alla teologiska förklaringar hade kollapsat och traditionens tröstande ord hade förlorat all mening – har förärat honom till att i dag vara känd vid samma namn som man postumt gav hans bok, Esh Kodesh – helig eld.


När Chanukka nu firas än en gång, och dessutom råkar sammanfalla med den första adventsveckan, är det denna heliga eld som hjälper mig att börja ana vidden av det mörker i vilket vi är kallade att tända ljus.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 6/12

6 dec - Uppenbarelseboken 6

 

SLAKTAD
FÖR GUDS ORDS SKULL
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
 (Upp 6:9 FB)
 
I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.
 
Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.
 
I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?
 
 
 
   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE
 
I kapitel 6 bryts sex av de sju sigillen som fick Johannes att gråta i kapitel 5. Den ende som var värdig att öppna sigillen var lammet som blev slaktat. Här börjar beskrivningen av den stora vedermöda som Jesus talar om i Matteus 24.

Översikt:
 Det första sigillet (vers 1-2):
En vit häst och den som satt på hästen fick en segerkrans. Kan vara en bild på den kristna församlingen under vedermödan.
 
Det andra sigillet (vers 3-4):
En eldröd häst och den som satt på hästen fick makt att ta bort freden från jorden och många människor blir dödade:
 
Det tredje sigillet (vers 5-6):
En svart häst och den som satt på den hade en våg i handen.
 
Det fjärde sigillet (vers 7-8):
En gulblek häst och den som satt på den hette Döden och fick makt över en fjärdedel av jorden. Han gavs makt att döda med vapen, svält och pest.
 
Det femte sigillet (9-11):
Bakom det femte sigillet fick Johannes under altaret se själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. De ropade och frågade hur länge Gud tänkte dröja med att hålla dom. Åt var och en av dem gavs en vit klädnad.
 
Det sjätte sigillet (vers 12-17):
Bakom det sjätte sigillet fick Johannes se kommande naturkatastrofer: en väldig jordbävning, solförmörkelse och månen som blir till blod.
 
Kommentar:
Här börjar beskrivningen av den stora nöden som Jesus talar om då han talar om den sista tiden. Liknande händelser har inträffat många gånger tidigare i historien men om den här perioden säger Jesus "Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas." (Matt 24:21).
 
Händelserna under vedermödan skiljer sig från tidigare naturkatastrofer och mänskligt orsakade katastrofer. Tidigare har dessa katastrofer huvudsakligen varit lokala och bara drabbat avgränsade områden.
 
Vad vi ser i Uppenbarelseboken är att katastroferna inte längre är lokala utan globala. De drabbar hela, eller i varje fall stora delar av världen. I kapitel 6 talas det om att det drabbar en fjärdedel av jorden och liknande uttryck kommer vi att möta i den fortsatta läsningen av Uppenbarelseboken.
 
Vi kan redan nu se tecken på sådana globala katastrofer: stora stormar och vädersystem, global uppvärmning, global spridning av sjukdomar (delvis beroende på att vi reser i mycket högre utsträckning än tidigare). Ett eventuellt kommande världskrig kommer också, med tanke på de vapensystem som finns idag, inte bara drabba geografiskt utan kommer att påverka hela jordens befolkning.
 
Till eftertanke:
Detta, och de kommande kapitlen i Uppenbarelseboken, handlar om varningar, Guds vrede och den kommande domen.
- Vilket svar får martyrerna då de ropar till Gud och frågar hur länge det ska dröja innan Gud ska utkräva hämnd? Vad innebär det svaret?
 
- Uttrycket "församlingen" eller "församlingarna" nämns mer än 20 gånger i de tre första kapitlen. Varför tror du att "församlingen" inte nämns i de följande kapitlen (6-19 som handlar om Guds vredesskålar)? Vad kan det ha för betydelse att uttrycket församlingen/församlingarna försvinner från Uppenbarelseboken samtidigt med att Johannes kallas upp till himlen? (Kap 4:1)
Skriv ut  
Torsdag 6/12

6 dec - Jona 1

 

Jona
Jonas bok innehåller ingen profetisk förkunnelse utan är helt och hållet en uppbygglig berättelse som handlar om vad som händer en profet som vägrar lyda Gud. Handlingen utspelas på 700-talet f Kr. Profeten Jona ben Amittai får Guds befallning att ge sig av för att förkunna Guds ord i den den assyriska huvudstaden Nineve för att avslöja folkets ondska. I stället seglar han iväg med ett fartyg åt motsatt håll. Men en storm bryter ut, Jona får skulden och sjömännen kastar honom överbord, men en fisk slukar honom och spyr upp honom på land tre dagar senare.
Den här gången lyder Jona och beger sig till Nineve där han framför sitt budskap. Människorna gör bättring och Gud, som skulle ha straffat staden, ändrar sig. Berättelsen slutar med att Jona blir missnöjd över att Gud inte gjorde allvar av sitt hot att straffa folket.
(Från alltombibeln.se)


 

FLYKT FRÅN GUD
 Bibelläsning: Jona 1 

 "Men Joha steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte" (Jona 1:3 FB)

Jona hade fått en kallelse från Gud att resa till Nineve och predika för folket där (vers 2).

Men Jona ville inte lyda och hans olydnad höll på att orsaka katastrof. Inte bara för sig själv, men även för hans reskamrater i båten. Det höll till och med på att orsaka en ännu större katastrof. Om folket i Nineve inte fick höra Guds ord hade det lett till deras undergång.

Vår olydnad till Gud får också konsekvenser.
-För oss själva. Vi förlorar välsignelsen av att leva i Guds vilja.
-För andra. De som Gud sänder oss att betjäna kanske får sitta kvar i sitt mörker och ropa på Gud.

Det är viktigt att både lyssna och lyda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad säger Herren till mig idag? 

_________________
Innehåll kapitel 1:
Jonas kallelse och flykt
_________________
Skriv ut  
Onsdag 5/12

Ali mötte kärleken han inte trodde fanns

 

- Ola Karlman i Inblick -
Ali Husseini hade det jobbigt i livet och han hade inte en aning om att Jesus är Guds son. Mötet med en kristen kompis blev början till resan in i en kärlek han inte trodde fanns. – Nu känner jag mig aldrig ensam längre. Jag vet att Jesus älskar mig och alltid är nära, säger Ali.

19-årige Ali Husseini har bott i Sverige i tre år. Han växte upp i Afghanistan och fick i ung ålder lära sig att den muslimska läran var den enda rätta. När han anlänt till sin nuvarande hemstad Växjö lärde han känna några nya vänner och en av dessa vänner skulle få en oanad betydelse för honom.
– Hon trodde på Jesus och jag blev kompis med henne, säger Ali till Inblick.

Just då brottades Ali med olika bekymmer och han var inneboende hos en muslimsk familj. Hans nyfunna vän sa att hon gärna ville hjälpa honom med det som var svårt i livet. En kväll frågade hon om Ali ville följa med på en fest. Det skulle kosta 150 kronor att vara med på festen och då Ali förklarade att han inte hade några pengar förklarade kompisen att hon ville betala även för honom.

– Jag var lite rädd, festen var i Equmeniakyrkan.
Men Ali följde med och han tog även emot förbön från de kristna vännerna i kyrkan, även om det kändes konstigt. De sa även till honom att läsa Bibeln om han kände för det.

– Jag blev nyfiken på den kristna tron och Jesus.
Umgänget med de kristna vännerna och nyfikenheten på Jesus gjorde Ali gladare. En dag ville han följa med på en resa men det fanns ingen ledig plats. Men några dagar senare kom telefonsamtalet som förkunnade att en plats blivit ledig och Ali kunde följa med på resan.

– Då kom en tanke, det finns en Gud. Jag hade fått en känsla av att jag skulle få åka med på den här resan, berättar han.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 5/12

5 dec - Uppenbarelseboken 5

GÖR DIN RÖST HÖRD – Upp 5

Bibelläsning: Upp 5
"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från ett himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Innehåll:
Bokrullen med de sju inseglen - Vers 1-5
Lammet inför tronen - Vers 6-8
Den nya sången - Vers 9-14

Kommentar:
Jesus som lejonet och lammet
Johannes ser i en syn en bokrulle med sex sigill. Det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen och Johannes börjar gråta och får då uppmaningen att sluta gråta för det finns en som är värdig.
Då träder Jesus fram och han uppenbarar sig på två olika sätt
1. Lejonet av Juda
2. Ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat.

Resten av kapitlet är en lovsång till honom som är värdig.

I synen i himlen från ett tidlöst panoramaperspektiv framställs Jesus både som ett lejon och som ett slaktat lamm. Då Jesus kom första gången var han som ett lamm som blev slaktat för vår skull. Vid Jesu andra tillkommelse kommer han inte att komma som ett försvarslöst lamm. Då kommer han som ett starkt lejon och allt motstånd får vika sig för honom- Då ska han komma för att upprätta sitt fridsrike på jorden

Tolkning av Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok. Apokalyptiska böcker är en speciell litteraturform i Bibeln, och förutom Uppenbarelseboken är också stora delar av Daniels bok skriven i denna litteraturform.

Denna litteraturform är inte avsedd att tolkas bokstavligt. Den ska läsas på samma sätt som man läser poesi. I de poetiska böckerna i Bibeln förstår vi helt naturligt att det inte går att tolka det som skrivs bokstavligt. Då det till exempel står i Höga Visan att "Dina tänder är som en flock tackor...Som Davids torn är din hals" (HV4:2-4), förstår vi att det inte är bokstavligt sant, utan mer en beskrivning av något som är vackert.

Så måste vi också förstå Uppenbarelseboken. Den beskriver med olika mer eller mindre fantastiska skepnader kampen mellan det onda och det goda, där det goda till slut segrar.

Men även om man inte kan tolka varje del bokstavligt ger den ändå en inblick i framtidens händelser. Ordet Apokalyps betyder helt enkel "uppenbarelse" och bokens avsikt är just att uppenbara framtida händelser.

Till eftertanke:
- Vilka är det som sjunger lovsången framför tronen?
- Hur beskrivs de troende i vers 10? Vad innebär det?

Skriv ut  
Onsdag 5/12

5 dec - Obadja

 
Obadja

Obadja är den kortaste skriften i Gamla testamentet. Boken skildrar de olyckor som drabbade Jerusalem när staden intogs av babylonierna år 586 f Kr. Obadja förutsäger att edomiterna, Juda rikes gamla fiender i bergstrakterna sydöst om Döda havet, kommer att gå under som straff för att de trots sitt släktskap med Israel lierade sig med Babylonien och inte bara vägrade ge judarna hjälp när landet var i nöd, utan gladde sig och började invadera Juda sedan Jerusalem förstörts.
Den avslutande delen av profetian handlar om Herrens dag då Gud kommer att döma även andra folk och slutar med löftet att "riket skall tillhöra Herren" (Från alltombibeln.se)


 
EN RÄDDAD SKARA

Bibelläsning: Obadja 

"Men på Sion skall finnas en räddad skara, och den skall vara helig"  (Ob 17 FB)

Obadja är Gamla Testamentets kortaste bok och handlar om att Herrens dag är nära (vers 15) och att det på denna domens dag skall finnas en räddad skara (vers 17).

Även om profetian riktas mot en historisk situation där och då, talar den också in i framtiden om den yttersta tiden då Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att bli en domens dag och det kommer att finnas en räddad skara, en helig skara.

Det är så Jesus vill se församlingen då han kommer tillbaka: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara" (Ef 5 27 FB).

"Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,  medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta." (2 Petr 3:10-12 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3 FB) 

_________________
Innehåll Obadja:
Domsord över Edom (vers 1-14)
Herrens dag (vers 15-21)
_________________
Skriv ut  
Tisdag 4/12

Kristen tro är grundad i historiska händelser

 


- Stefan Swärd i Världen idag -
En tro på Gud är både meningsfull och förnuftig. Men det räcker inte för att bli kristen. En kristen tro förutsätter en tilltro till Bibeln och tron på Jesus som presenteras i Bibeln. Paulus skriver i Romarbrevet 10: "För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst" (v 9).


Det förutsätter att man har fått en viss kunskap i Bibelns grundläggande budskap om Jesus. Att Jesus är Herren innebär en tro och övertygelse om att Jesus har funnits, att han var Gud som kom till världen och att hans död har en avgörande betydelse, samt en tro på Jesu uppståndelse. En övertygelse om att Jesus har funnits, att han är sann Gud och sann människa – Gud inkarnerad – och en övertygelse om betydelsen av hans död och uppståndelse, och att det faktiskt har inträffat – det är nödvändigt för en frälsande tro.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 4/12

4 december - Uppenbarelseboken 4

HAN SOM INTE ÄNDRAS

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4

"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." (Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt, ska vi bygga på Jesus.


- Han ändrar inte åsikt. 

- Hans ord står fast.

- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han som inte ändras, han densamme är idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den himmelska synen - Vers 1-11

Kommentar:

Kapitel fyra börjar med en öppen dörr in i himlen och en röst som säger "Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som skall ske härefter". Här byter Uppenbarelseboken utkikspunkt. De första tre kapitlen är från ett jordiskt perspektiv, i kapitel fyra ser vi händelserna från ett himmelskt perspektiv.

Det står bara två gånger i Uppenbarelseboken att himlen öppnas. Den andra gången är i Upp 19:11, där det talas om Jesu återkomst tillsammans med himmelens härskaror.

Man kan tänka sig att de tre första kapitlen handlar om församlingen på jorden. I kapitel fyra inträffar uppryckelsen som vi kan läsa om i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Därefter kommer den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24.

I kapitel 19, vers 11, i Uppenbarelseboken kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar sitt fridsrike och därefter kommer den yttersta domen och en ny himmel och en ny jord (se översikten över kapitlen i Uppenbarelseboken nedan).I kapitel fyra får vi en inblick ifrån livet i himlen. Det ser ut att handla om en ständigt pågående lovprisning till Gud. Dag och natt säger de: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer" (vers 8)
 
Till eftertanke:
- Det är inte ofta vi får en så levande inblick i himlen. Vad upplever du under läsningen av kapitlet? Vördnad? Förvåning? Önskan att tillbe Gud? Förvirrad? Rädd? Känsla av ödmjukhet?
Skriv ut  
Tisdag 4/12

4 dec - Amos 9

 
UPPRÄTTELSE

Bibelläsning: Amos 9

"På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar"  (Amos 9:11 FB)

I slutet av det nionde kapitlet kommer ett starkt budskap om upprättelse.

Efter att i många kapitel ha profeterat om folkets avfällighet och avgudadyrkan, kommer profetian som visar att Gud inte har glömt sitt folk.

Gud vill igen upprätta sitt folk. Det gick i bokstavlig uppfyllelse då judarna återvände till Israel "Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud" (vers15).

Men det går också i uppfyllelse, och kommer att gå i uppfyllelse, över Guds församling idag och i kommande dagar. Trots att Guds folk, församlingen, många gånger har vandrat bort ifrån sin kallelse att vara ljus och salt, att vara Kristi kropp på jorden, har Gud inte övergivit sitt folk.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer en upprättelse över Guds folk då vi helhjärtat överger vår synd och söker Herren. 

__________________
Innehåll kapitel 9:

Israels förödelse (vers 1-10)
Israels upprättelse (vers 11-15)
__________________
Skriv ut  
Måndag 3/12

Svag predikan ger svaga församlingar

 

- Holger Nilsson i Hemmets Vän -
Vi behöver stanna upp och rannsaka oss inför vad som gör att frikyrkorna upplever kräftgång och tillbakagång. Vi kan då knappast förbigå predikans betydelse om vi skall få se en positiv utveckling och församlingar som växer.

En svag och försiktig förkunnelse är säkert en av orsakerna till tillståndet i församlingarna idag. Att det är så bör vi inte vara snabba att avfärda.

Naturligtvis finns det ett samband mellan predikan och tillståndet hos såväl den enskilde som församlingarna. Detta vet vi av erfarenhet genom kyrko­historien. Man får vad man predikar, kan man säga. Är predikan svag får vi svaga församlingar, är predikan kraftfull och andefylld får vi starka församlingar.

Vi behöver nog vara ärliga att tillstå att församlingarna idag inte är så kraftfulla så att de gör avtryck på människor, och då måste det till en förändring. En sådan är också möjlig om vi predikar på det sätt och de anvisningar som finns i Nya testamentet.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 3/12

3 december - Uppenbarelseboken 3


EN ÖPPEN DÖRR

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3

"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 

Indelning
v.1-6 Brevet till församlingen i Sardes
v.7-13 Brevet till församlingen i Filadelfia
v.14-22 Brevet till församlingen i Laodikea

Kommentar:
I det tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns de tre avslutande breven till församlingarna.

Församlingen i Sardes får följande omdöme och råd:
Negativt: Församlingen har fått namn om sig att vara en levande församling, men i själva verket är den död. Församlingen håller inte måttet.
Positivt: Det finns några få i församlingen som inte fläckat sina kläder.
Råd: Vakna upp och stärk det som finns kvar.

Till församlingen i Filadelfia får Johannes detta budskap:
Negativt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något negativt
Positivt: Ringa kraft. Bevarat mitt ord. Inte förnekat Jesu namn.
Råd: Håll fast det du har, så ingen tar ifrån dig segerkransen

Slutligen möts församlingen i Laodikea med dessa ord:
Negativt: Varken varm eller kall. Församlingen säger den är rik och förstår inte att den är fattig, blind och naken. Jesus står utanför församlingen och knackar på dörren.
Positivt: Detta är det enda brevet som inte innehåller något positivt.
Råd: Visa iver och vänd om. Jesus knackar på dörren.

Till eftertanke:
- Se också i dessa budskap hur de passar in på församlingar du känner till, eller ännu viktigare, om de skulle kunnat vara skrivna till dig?

I dessa tre brev bryts det vanliga mönstret med något som är positivt och något som inte är bra.
En av församlingarna får bara positiva omdömen och en av församlingarna får bara negativa omdömen. Vi har idag många församlingar som tagit namnet Filadelfia, medan ingen församling vill identifiera sig med Laodikea.


Breven till församlingarna kan tolkas på olika sätt.
1/ Man kan tolka dem som att det i alla tider finns församlingar som passar in på beskrivningen.
2/ Ett annat vanligt sätt att se på breven är att de representerar olika tidsperioder från den första tiden fram till Jesu återkomst. Brevet till Laodikea skulle då vara till församlingen vid tiden före Jesu återkomst.
3/ Ett tredje sätt att se på breven är att tolka dem på ett personligt plan, fast de egentligen inte är skrivna till en person, utan till en församling. Vi hör till exempel ofta utläggningar om hur Jesus knackar på din dörr och vill komma in.


Till eftertanke:
- Vilken tolkningsmetod tror du är det riktiga? Den första, den andra eller den tredje?
- Kan alla tre vara riktiga?
- Om budskapet till Laodikea skulle beskriva den sista tiden före Jesu återkomst, hur tycker du den beskrivningen passar på församlingen idag?

 

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken är de som kanske är lättast att förstå. Från och med kapitel fyra får vi en mer apolyptisk berättelse. Apokapyptisk litteratur var inte ovanlig vid tiden då Uppenbarelseboken skrevs. Apokalyptisk litteratur är ofta en skildring om kampen mellan det goda och det onda, beskrivet i dramatiska bilder och symboler som inte kan tolkas bokstavligt. Det finns i Bibeln även andra böcker med apokalyptiska inslag, till exempel den senare delen av Daniels bok.

Nu är du välkommen att läsa den dramatiska kampen  mellan Gud och ondskan från och med kapitel fyra. Det kan upplevas skrämmande läsning, men var vid gott mod: Gud kommer att segra till slut!
Skriv ut  
Måndag 3/12

3 dec - Amos 8

EN HUNGER EFTER GUDS ORD

Bibelläsning: Amos 8

"Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord." (Amos 8:11 FB)

Amos liknar Israel vid en korg full med mogen frukt. På samma sätt som frukten mognar har Israel mognat för dom (vers 2).

Men samtidigt kommer en profetia om att folket kommer att uppleva en outsläcklig törst och hunger efter Guds ord.

Har du upplevt denna hunger efter Guds ord i ditt liv? Det är bara den Helige Ande som kan skapa denna hunger, då han gör ordet levande för oss (2 Pet 1:21). Det är det levande ordet som föder oss på nytt (1 Pet 1:23).

Då denna hunger kommer till människorna i vår omgivning, är vi beredda att ge dem Guds levande ord? Eller har vår egen hunger efter Guds ord svalnat? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge mig en större hunger efter Guds ord. 

___________________

Innehåll kapitel 8:

Israel har mognat för dom (vers 1-10)
En hunger efter Guds ord (vers 11-14)
___________________
Skriv ut  
Söndag 2/12

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 2 december

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
 
Förra veckan avslutade vi tillsammans med bibelskoledeltagarna i Örnsköldsvik.

Söndagen började med ett bibelstudium och därefter var det gudstjänst på kåren.

Under bibelskolehelgen möttes vi av en stor hunger och längtan att ta till sig mer av Guds ord i sina liv. I gudstjänstens avslutning sökte sig de flesta av  mötesbesökarna fram till böneplatsen för invigning och för att söka den Helige Andes kraft i sina liv.

Efter mötet flög vi vidare till Oslos flygplats, Gardermoen, efter en kort mellanlandning på Arlanda. På Gardermoen deltog vi i ett planeringsmöte för NLDI; Nordic Leadership Development Institute. Det är en officerskurs för de nordiska länderna, tidigare har vi även haft deltagare från Östeuropa.

Denna kurs startade för ett tiotal år sedan och varje session pågår under två år, där deltagarna träffas en vecka varje termin. Rut och jag har varit med och undervisat på NLDI ända sedan starten och kommer att vara det även  denna gång. Kursstart blir i februari.

Under den gångna veckan har vi även använt några dagar för mentorsbesök och sammanträden.

I går (lördag) var vi ute med musikkåren för att spela vid julgrytan. Om du tycker att jag har stora öronskydd så är det för värmens skull och inte för att slippa höra mina musikantkamrater.

Idag är det söndag morgon och snart dags att åka till förmiddagsgudstjänsten. Musikkåren kommer att spela även där. Jag förmodar att gudstjänsten kommer att innehålla mycket adventsmusik.

I morgon tidigt åker vi till Lettland för att besöka några officerare som vi är mentorer för.

Ha en välsignad vecka. 

Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 2/12

2 december - Uppenbarelseboken 2

 
DET DOLDA MANNAT


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2 "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Kapitlet innehåller de fyra första breven till församlingarna i Mindre Asien.
v.1-7 Brevet till Efesos
v.8-11 Brevet till Smyrna
v.12-17 Brevet till Pergamon
v.18-29 Brevet till Tyatira

Kommentar
De flesta av de sju breven till församlingarna följer den här mallen:
- Något positivt om församlingen
- Något som inte är bra i församlingen
- Råd till församlingen
 
Gemensamt för breven är att de avslutas med orden "Den som har öron hör vad Andens säger till församlingen".
   Vem är det som kan höra vad Anden säger? Här handlar det inte om våra yttre öron utan om de "öron" vi har i vår ande. Jesus säger att alla som är Hans kan känna igen Hans stämma (Joh 10:27)

Till eftertanke:
1/ Gå igenom vart och ett av de fyra breven i detta kapitel och skriv ned för varje församling:
- Vad som är positivt
- Vad som är negativt
- Vilket råd församlingen får

2/ Då du läser igenom budskapen till dessa församlingar, kan du känna då igen något i beskrivningarna?
- i en församling du tillhör eller känner till?
- i ditt eget liv?
Skriv ut  
Söndag 2/12

2 dec - Amos 7

GÅ!

Bibelläsning: Amos 7

 "Men HERREN tog mig från hjorden och HERREN sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel." (Amos 7:15 FB)

Amos var boskapsherde till yrket (vers 14). Men Herren tog honom ifrån sitt vanliga arbete och kallade honom att gå och profetera för folket.

Många har upplevt det på liknande sätt. De har varit busschaufförer, folkskollärare, banktjänstemän, affärsbiträden. Så har Gud kallat dem till en annan uppgift i Guds rike. En del blev kallade till missionärer, en del till pastorer och en del till frälsningsofficerare.

Men Gud kallar oss inte alltid från det yrke vi håller på med. Men han kallar oss alltid till tjänst. Antingen vi lämnar vårt vanliga yrke eller stannar kvar är vi alla kallade att "lämna" det som vi håller på med och gå in i en gudomlig tjänst för att vara med att förvandla den värld vi lever i.

Vad är det du behöver lämna nu? Vad är det för tjänst som Gud kallar dig in i nu? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är min kallelse för idag? Vad är min kallelse för livet?
____________________
Innehåll kapitel 7:
Gräshopporna, elden och sänklodet (vers 1-9)
Amos och prästen i Betel (vers 10-17)
____________________
Skriv ut  
Lördag 1/12

1 december - Uppenbarelseboken 1

 
ÄLSKAD OCH FRIKÖPT


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1
"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och det pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Inledning och hälsning - Vers 1-8
Kapitlet börjar med att tala om att hela boken är en uppenbarelse från Gud om vad som snart ska ske. I de första verserna kan vi också läsa ett löfte om att de som läser boken och tar vara på budskapet är saliga, välsignade.

Johannes beskriver också den som har givit denna uppenbarelse:
- Han har löst oss från våra synder med sitt blod (vers 5).
- Han ska komma tillbaka med molnen och varje öga ska se honom (vers 6).
 

Johannes syn på Patmos - Vers 9-20
Här presenterar sig den som talar med Johannes:

- den förste och den siste (vers 16)
- den levande som var död (vers 18)

 Johannes får här en uppmaning att skriva ned vad han sett, vad som är och vad som ska ske i framtiden (vers 19)
Budskapet i de första kapitlen är riktade till sju församlingar, som representeras av sju ljusstakar. 

Till eftertanke:
- Vem det är som förmedlar uppenbarelsen till Johannes? 
- Då han kommer tillbaka ska alla se honom. Då du tänker på Jesus tänker du då mest på den lidande Messias eller på kungars kung?
- Varje församling liknas med en ljusstake. På vilket sätt kan en ljusstake symbolisera församlingen?

Skriv ut  
Lördag 1/12

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

 

Sak 9:9-10, Upp 3:20-22, Joh 18:36-37, Ps 24

- Från kyrkoaretstexter.se - 

Nu på söndag är det första advent och ett nytt kyrkoår inleds. Vi går över från årgång 1 till årgång 2.

Genom hela Bibeln finns en harmoni och balans. Den sista helgen i kyrkoåret (domsöndagen - Kristi återkomst) och den första (första advent - ett nådens år) hör ihop. Samtidigt som det är nästan ett år mellan dessa söndagar, är det också bara en vecka mellan dem!

I Hebreerbrevet 6:1-2 där trons grunder spaltas upp, finns ”undervisning om de dödas uppståndelse och evig dom” tillsammans med de elementära sanningarna ”omvändelse och tro”. På samma sätt som det inte kan finnas tro utan omvändelse från synd, kan det inte finnas nåd utan en dom. Det är genom Guds nåd vi kan omvända oss och tro på Jesus!


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 1/12

1 dec - Amos 6

SJÄLVSÄKERHET

Bibelläsning: Amos 6

"Ve er, trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg" (Amos 6:1 FB)


Här går Gud till rätta med folkets självsäkerhet. De är mätta och ägnar sig helt och hållet åt sin egen välfärd (vers 6). De berömmer sig av att ha åstadkommit allt i egen styrka (vers 13).

Vad Gud söker, då och nu, är människor som inte bara ser till sitt eget bästa, utan som även ser människorna runt omkring. Människor som inte kan vara nöjda bara de själva är mätta, utan lider med dem som lider.

Gud söker människor som inte är självsäkra och litar på sin egen kraft. Gud söker människor som inser att de är totalt beroende av Guds kraft och som ständigt söker sig till Honom. Människor som inte tar åt sig ära av det som Gud åstadkommer.

Det är sådana människor som Gud kan använda! 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Självsäkerhet eller Gudstillit. Var finns jag?
________________
Innehåll kapitel 6:
Folkets självsäkerhet och brist på gudsfruktan
________________
Skriv ut  
Torsdag 22/11

Tror du på ett liv efter detta...?

 
I en gravid kvinnas mage låg två bebisar. Den ena frågade den andra:

- Tror du på liv efter födseln?

- Så klart. Något måste det finnas efter födseln. Vi kanske bara är här för att förbereda oss på vad som komma skall.

- Dumheter! Det finns inget liv efter födseln. Hur skulle det livet vara?

- Jag vet inte, men jag vet med säkerhet att det kommer att finnas mer ljus där. Kanske går vi med våra egna ben och tar in näring genom munnen.

- Det där är absurt! Att gå är omöjligt. Och näring genom munnen? Det är ju löjligt! Vi får näring genom navelsträngen. Jag ska säga dig en sak: Liv efter födseln är uteslutet. Navelsträngen är alldeles för kort.

- Jag tror att det måste finnas något. Och det kanske är annorlunda mot vad vi är vana vid.

- Ingen har någonsin kommit tillbaka därifrån, från efter födseln. Födseln är slutet på livet. Och när det kommer till kritan så är inte livet mer än en osäker existens i mörker som inte leder någonstans.

- Jag vet inte precis hur livet efter födseln kommer att vara, men jag är säker på att vi kommer att träffa mamma och att hon kommer att ta hand om oss.

- Mamma? Tror du på mamma? Och var tror du att hon är nu?

- Var? Överallt runt omkring oss. Det är i henne och av henne som vi lever. Utan henne skulle den här världen inte finnas.

- Jag tror i alla fall inte på det! Jag har aldrig sett mamma, och därför är det logiskt att hon inte existerar.

- Men ibland, när vi är riktigt tysta, så kan du höra henne sjunga eller känna hur hon påverkar vår värld. Eller hur? Jag tror att det finns ett riktigt liv som väntar på oss och att vi just nu bara förbereder oss för det.
Skriv ut  
GT-boken

GT-boken

En andakt och ett mannakorn att tugga på från varje kapitel i Gamla Testamentet

Vi började den 1 januari 2017 och läser ett kapitel om dagen från Gamla Testamentet.

GT-boken del 1-5 är nu klara och den sista delen kommer att publiceras då året är slut. Det går att köpa dem då de kommer ut. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha.
.
Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

⎷ GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

⎷ GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

⎷ GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

⎷ GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

⎷ GT-boken del 5 blev färdig i juli 2018. Från Nehemja till Jesaja

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.


Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.

PS. Över 200 personer får varje morgon ett mejl med en miniandakt och något att tugga på från dagens kapitel. Vill du också vara med i den dagliga bibelläsningen behöver du bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så får du ditt fösta mejl dagen efter.

Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
Jostein Nielsens blogg

JOSTEIN NIELSENS BLOGG

På norska. Klicka på bilden.

Skriv ut  
GDPR

Så här använder vi personuppgifter. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Dagens andakt
14 december

”Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre låter mig bo i trygghet.”
( Ps 4:8)

Andakt:
Den då fyraåriga sonen kom upp till frukostbordet. I stället för det vanliga ’god morgon’ mötte han oss med ”Vad är det för något skojigt som ska hända idag?” Det var egentligen en bra fråga, och en underbar inställning till livet. När vi tillhör Jesu familj, har vi rätt att börja varje dag med en förväntan att något bra ska hända. Det är klart att det också finns mörka dagar i en kristens liv. Men tryggheten i Gud gör att vi kan möta svårigheterna på ett bra sätt tillsammans med honom. När vi var ”nykristna” sjöng vi ibland, särskilt när vi mötte motgångar: "Det måste komma ut nå´t underbart ur detta Det måste komma ut nå´t underbart För Herren Gud kan bara göra underbara ting Så det måste komma ut nå´t underbart."

Bön:
Hjälp mig att ta emot den här dagen från dig och förvänta att det ska bli en bra dag. Tack för att allt du gör, gör du i trofast kärlek till mig.

  


Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba