Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 21 februari 2019
Tisdag 21/2

Frälsningsarmén bekämpar människohandel med europeisk kampanj

 

- Pressmeddelande -
Frälsningsarmén tar ett europeiskt helhetsgrepp med en treårig kampanj mot människohandel som ska genomföras i 28 länder. Först utär Sverige, Norge, Moldavien och Lettland. Webbannonser i digitala och sociala medier ska varna personer i riskzonen för suspekta jobberbjudanden och samtidigt alarmera konsumenter på möjlig människohandel. Konkret arbetar Frälsningsarmén över hela Europa för att bekämpa människohandeln med förebyggande, skyddande och återintegrerande insatser.

Världen över är ungefär 40 miljoner människor offer för modernt slaveri. Människohandel är en humanitär katastrof med som går de flesta obemärkt förbi. Den sker dock mitt framför ögon på oss, rör sig över landsgränser, och inom Europa ofta från öst till väst. Det är bakgrunden till Frälsningsarméns engagemang för att få ett slut på människohandel över hela Europa. Arbetet följer hela människohandelskedjan från de länder där utsatta rekryteras till transit- och destinationsländer där de exploateras i olika former av tvångarbeten, prostitution och tiggeri.

Med den paneuropeiska kampanjen Billiga tjänster kan komma med ett högt pris vill Frälsningsarmén varna personer i riskzonen och deras anhöriga för att nappa på jobberbjudanden som låter för bra för att vara sanna. Samtidigt uppmärksammas konsumenter i andra änden av kedjan på vad som kan vara orsaken till att tjänster är orimligt billiga och uppmanas att tänka till och reagera.

– Vi vet att förekomsten av arbetsexploatering inom flera branscher i Sverige är stor men att hjälpen till utsatta är minimial. För att förhindra detta måste vi stoppa efterfrågan och alla ta vårt ansvar för vad vår konsumtion bidrar till, säger Madeleine Sundell, jurist och nationell samordnare mot människohandel för Frälsningsarmén.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 21/2
Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld”

När jag var barn lekte vi ”kull” ibland. Det gick ut på att ett av barnen ”hade den” och skulle kulla ett av de andra barnen genom att nudda dem. Så var det den som blev nuddad, eller kullad, som hade den, och skulle kulla vidare. Jag minns hur vi flydde åt alla väderstreck undan den som hade den. Ingen ville bli kullad. Men så kunde det hända att någon skrek ”pass”. Det betydde att leken måste upphöra ett ögonblick, för man måste prata om något och då måste man kunna närma sig varandra utan att riskera att bli kullad.  Ibland hade vi också en speciell plats som var som en frizon, där man hade pass, och inte heller kunde bli kullad.

I våra liv kullas vi, bildligt talat, hela tiden. Motgångar, misslyckanden och andra törnar i livet vill kasta skuld och skam över oss som ett tungt täcke. Vi flyr åt alla håll och vet inte vart vi ska ta vägen. Då kommer Guds befriande löfte som en ”passregel”: ”…de som flyr till honom är fria från skuld”. 

BÖN

Herre tack att du är mitt ”pass”, att du är min frizon, där jag kan få vara trygg och fri från skuld. 

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 21/2

21 feb - Mark 10

"VAD VILL DU ATT JAG SKALL GÖRA FÖR DIG?"
– Markus 10


Bibelläsning: Markusevangeliet 10
"Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Den blinde sade: "Rabbuni, gör så att jag kan se igen!" Jesus sade: "Gå, din tro har frälst dig." Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen." (Mark 10:50-52 FB)

Även om Jesus kände till mannens behov frågade han honom vad han ville att Jesus skulle göra för honom. Våra behov är ofta Guds möjligheter i våra liv. Om vi bara talar om dem för Jesus.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Idag frågar Jesus dig: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Vad svarar jag? Mitt svar kan vara Guds möjlighet i mitt liv.
Skriv ut  
Onsdag 20/2

Ingvar Nilsson: Evolutionsteorin är vår tids största bluff

 

- Dagen -
Evolutionsbluffen har dränerat människan på hennes oändliga värde, skriver insändarskribenten Ingvar Nilsson.

 

 

Jag vill lyfta upp evolutionsteorins ödesdigra konsekvenser som en högprioriterad fråga på Sveriges böneagenda. Evolutionsteorin är inte en bevisad vetenskap, som den framställs i dagens läroböcker, vilka påstår att alla vetenskapsmän är totalt eniga. Evolutionsteorin är ett filosofiskt materialistiskt, ateistiskt ställningstagande av vetenskapsmän som förutsätter att Gud inte finns.

I skolan får elever, då de är som mest formbara, tidigt lära sig att vi människor har utvecklats från en slemliknande bakterie i urtidens hav. Formade genom naturlagar, slump, mutationer, miljoner år och tillfälligheter.

Läroböckerna slår fast att: ”Det enda ändamål som vetenskapen kan urskilja är att överleva för att fortplanta sig”. Att: ”Livet är, i detta perspektiv, bara en bråkig parentes mellan två intigheter (meningslösheter)”. Alltså, är livet meningslöst, helt utan värde och plan. Vad värre är, det finns inget behov av frälsning vi är ju endast materia. Evolutionsbluffen har dränerat människan på sitt oändliga värde, som högt älskad och skapad till Guds avbild med gudomligt genomtänkta syften och mål.

Läs mer HÄR


Läs de övriga inläggen i debatten:


Skriv ut  
Onsdag 20/2

The Message - Nya Testamentet på svenska

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer sex i serien

Eugene Peterson - Bibeln skriven med dagens språk

Starkt, överrumplande och inspirerande. Budskapet, The Message, är en bibelöversättning som tar sitt avstamp i Nya testamentets grekiska och landar rakt i vår tid.
 

Eugene Petersons personliga, kunniga och moderna översättning har öppnat ögon för bibelordet på nytt och också gjort det mer tillgängligt för ovana bibelläsare. The Message är frisk som morgondaggen i paradiset för trötta teologögon. Orden blir närgångna och levande. De hoppar över årtusendena och rätt in i hjärtat.
Anders-Petter Sjödin, präst och författare

Eugene Peterson är professor emeritus i teologi vid Regent College i Vancouver, Kanada. Under många år undervisade han i hebreiska och grekiska, han var också församlingspastor i samma församling i 29 år. The Message började som ett försök att nå medlemmar i den egna församlingen med bibelordet.


Pocket. 704 sidor.
59:- (Postens porto tillkommer)
Skriv ett mail till info@rupeba.se och beställ boken.

Skriv ut  
Onsdag 20/2
Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungshuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig Herren för Salomo en andra gång...”

                                          (1 Kung 9:1 LB)

När Gud skapade människokroppen, utformade han varje del så att den skulle kunna fullgöra sin funktion på allra bästa sätt. Foten utformades så att den skulle vara bra att gå med, handen så att den skulle kunna gripa bra, örat så att det skulle kunna höra och ögat så att det skulle kunna se.

På samma sätt har Gud utformat varje människa för en speciell funktion. Vi fanns i hans tanke och planering långt innan vi föddes, och Gud skapade oss så att vi skulle passa in i den planen för våra liv. Därför är det så underbart att läsa orden i dagens bibelvers. De säger oss att allt det fantastiska som Gud kallade Salomo att göra, var något som han hade ”känt längtan och lust att utföra”.

När Gud kallar en människa in i en uppgift, gör han det med längtan och lust, inte med tvång och gissel. Han vet hur vi är skapade och skulle inte tvinga in oss i en uppgift som vi inte är konstruerade för.

BÖN

Tack Herre för att du har en underbar plan för mitt liv och tack för att din kallelse stämmer med den lust och den längtan som du lagt ner i mitt inre.

_____________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Onsdag 20/2

20 feb - Mark 9

"VARFÖR KUNDE INTE VI?" – Markus 9

 

Bibelläsning: Markusevangeliet 9

När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: "Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." (Mark 9:28-29 FB)

 

Varför kan inte vi? Jesu svar var att det fattades bön. Jesus själv kom just från gemenskapen med sin far på härlighetens berg.

Det kan kanske vara så att våra "varför-kunde-inte-jag" beror på att vi tillbringar för lite tid i Herrens gemenskap, där han får vägleda oss, utrusta oss och inspirera oss.

Det var aldrig meningen att vi skulle utföra Guds verk utifrån våra egna resurser och förmågor. Bara den som är totalt beroende av Gud och hans kraft kan vara med att förlösa Guds kraft i livet.

Det är många saker som är omöjliga för människor att utföra. Men för Gud är allting möjligt (Mark 10:27).

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Allt förmår den som tror" (vers 23)
Skriv ut  
Tisdag 19/2

Dags för vittnesbörd

 
 


Monika Ekström i Inblick -
Titti blev frälst när hon var 42 år. Sedan följde resten av familjen i samma spår.
– Jag har alltid trivts med livet, men jag kände att det var något som jag saknade.
Hon gick och spådde sig och läste om new age, men gick inte djupare in på det. Men det var i det andliga som hon sökte. När mormoner knackade på dörren blev hon intresserad.
– Vi gick med en sväng i mormonkyrkan. Friden, sanningen och vägen hittade vi inte där.
– Man tar skada av att söka andligt fel, men det jag märkte mest var att jag drömde konstigt när jag gick till mormonkyrkan.
När hennes farbror Egon Zandelin hörde att hon sökte i det andliga så började han be för Titti.
– Egon satte igång och be i sin församling i Stockholm och de bad i Sollentuna.
I samband med det gick Titti in i Libris bokhandel i Malmö och köpte en bibel.
– Jag la den på nattduksbordet. Jag både ville och inte ville läsa den. Det var tryggt att den låg där.
Sedan gick Titti på Libris Café Hipp. Där fanns en kvinna som började prata med henne och det kom också en kvinna som tidigare varit med i mormonkyrkan.
– De pratade och började be med mig. Hon från mormonkyrkan började be i tungor och jag blev så gripen. Jag tror att jag blev förlöst där.
– Där kände jag att hon hade det jag sökte. Sedan började vi gå i gamla Elimkyrkan.
Efter det kom många från Tittis släkt och familj till tro.
– Det kom mycket frukt efter Egons böner. Så när man ber får man tänka på att det kan lossa och komma fler på samma gång.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 19/2

Goda nyheter

 

DAGBOKEN på norsk har under en tid varit slutsåld på FA Handel i Oslo. Nu finns den igen på lager hos FA Handel på Frelsesarmeen Hovedkvarter.

Skriv ut  
Tisdag 19/2
Var och en går sin väg rakt fram, viker inte från sin bana. Ingen tränger den andre var och en följer sin egen väg”. (Joel 2:7-8)

Dagens bibelord är hämtat från Joels bok, en kort liten bok med bara tre kapitel, som berättar om Guds folk. I första kapitlet ligger folket under för förtryck. De har ingen framgång. Säden är förstörd, skörden är förstörd och vinet har förtorkat.  Det är torrt och eländigt. I andra kapitlet läser man om att Herren kommer till sitt folk och folket reser sig som en väldig armé. Folket omvänder sig till Herren och framgång, glädje och liv återvänder till dem. I tredje kapitlet dömer Herren Israels fiender, som så hårt ansatt dem i det första kapitlet. Och Gud lovar att vara en tillflykt för sitt folk. (Joel 3: 16)

Bibelordet idag är hämtat från det andra kapitlet. När Guds folk i Gamla testamentet hade framgång, fanns det alltid en viss disciplin – var och en visste vad de skulle göra, och de gjorde sin uppgift väl utan att tränga varandra. Det finns en ordning i Guds rike och när vi böjer oss under den ordningen och inrättar oss där går det oss väl. Han som skapat ordningen i naturen vill också att det ska vara ordning i våra liv, - i det privata och på våra arbetsplatser. Helighet har med ordning att göra och om vi vill ära Gud med våra liv måste vi inordna oss på den plats där Gud vill att vi ska verka just nu. Paulus riktar sig i Kolosserbrevet till Archippos och säger: Se till att du fullgör den tjänst som Herren gett dig. (Kol. 4:17). Jag tror att det är ett budskap, som Herren vill ge också till dig och mig idag.

BÖN

Herre jag vill idag fullgöra den tjänst, som du har gett åt mig, efter bästa förmåga. Tack för att du finns nära mig och vill hjälpa mig att göra det jag ska utan att tränga undan någon annan.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Tisdag 19/2

19 feb - Mark 8

VEM ÄR JESUS FÖR DIG? – Markus 8

 

Bibelläsning: Markusevangeliet 8
På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna." Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias." (Mark 8:27-29 FB)

Det fanns många olika uppfattningar om vem Jesus var då han levde som människa här på jorden. Också idag finns det många olika uppfattningar om vem Jesus är. 

Jesus är en viktig person också hos muslimerna, men har där en helt annan identitet än i Bibeln. För många svenskar är Jesus bara det lilla barnet som tas fram varje jul. Till och med inom den kristna kyrkan möter vi idag mycket olika uppfattningar om vem Jesus är.

Men frågan Jesus ställer till mig idag är "Vem säger du att jag är?" Frågan är av avgörande betydelse. Min definition av Jesus avgör om jag kan bli frälst eller inte. För att bli frälst måste jag tro att Jesus uppstod från de döda och bekänna honom som herre i mitt liv (Rom 10:9).

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem är Jesus för mig?
Skriv ut  
Måndag 18/2

Med ojämna mellanrum får vi in frågor till rupeba. I de flesta fall försöker vi svara på frågorna. Här kommer en fråga från Norge om dopet och Frälsningsarmén:

 

 
Fråga:
Takk for den fine bibelleseplanen. Det er ikkje alltid eg greier å vera asjoure, men henter meg inn igjen i rolige perioder. Nå lurer eg på dette med dåp som Jesus seier me skal gje dei nye disipplane. Kvifor gjer ikkje Frelsesarmeen det?

Guds velsignelse over dagen og ditt virke. 

Försök till svar:
Hej och tack för din fråga

Det finns en del saker i Nya Testamentet som Jesus föreskriver att hans efterföljare skall göra. En del av dem har i flera kyrkor tagits upp som sakrament (=helig handling).

Dop och nattvard är två sådana sakrament som tillämpas i de flesta kyrkosamfund. Men Jesus har i ännu starkare ordalag gett befallning om att vi ska tvätta varandras fötter: ”Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter” (Joh 13:14).

Hur kommer det sig att vi ser befallningarna om dop och nattvard som bindande, medan vi då det gäller fottvagning inte ser det som bindande, trots att den är starkare formulerad än befallningarna om dop och nattvard?

Jag kan ju naturligtvis inte veta hur de olika kyrkotraditionerna har resonerat omkring den frågan, men jag antar att de tänker sig att det som ligger bakom handlingen är viktigare än själva handlingen. Fottvagningen handlar om att i ödmjukhet betjäna varandra och inte bara att genomföra en ceremoni. Man kan kanske till och med genomföra ceremonin och missa hela poängen.

Kanske är det på samma sätt några kyrkosamfund resonerat då man inte praktiserar dop och nattvard.

Dopets innebörd är att bli begravd med Kristus och att stå upp i det nya livet tillsammans med Kristus (Rom 6:4). Kan det vara så att man kan bli döpt utan att begrava det gamla livet och utan att uppstå till nytt liv tillsammans med Kristus? Och är man i sådana fall döpt, eller har man bara genomfört en ceremoni?

En fara med att lägga alltför stor vikt på sakramenten är att man lägger större vikt på den yttre handlingen än den inre förvandlingen.

Jag vill inte sätta mig till domare över de olika kyrkosamfundens syn på sakramenten, men jag kan bara konstatera att man kommit till helt olika slutsatser.

- De flesta frikyrkorna i Sverige har dop och nattvard.

- Den Lutherska kyrkan har också dop och nattvard, även om både dopet och nattvarden har en annan innebörd än hos frikyrkorna.

- Den katolska kyrkan har sju sakrament: dopet, konfirmationen, boten (eller bikten), äktenskapet, de sjukas smörjelse (även kallad sista smörjelsen), prästvigningen samt eukaristin (= nattvarden)

- Den gamle kyrkofadern Augustinus hade ett odefinierat antal sakrament där även korstecknet och FaderVår ingick.

Frälsningsarméns syn kanske påminner om Augustinus. Livet innehåller många sakrament (heliga handlingar): Man ska inte dela upp livet i heliga handlingar och icke-heliga handlingar. Livet är ett sakrament. Varje handling, varje samtal skulle kunna vara en helig handling.

/Peter

Skriv ut  
Måndag 18/2
”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta… att Kristus dog för våra synder … att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv… ” (1 Kor 15:1-5)

Jag hörde ett radioprogram, där man berättade att gruvdriften i Kiruna och Malmberget har drivits så långt att det inte längre är säkert att bo i vissa områden där. Man har grävt ur berget så mycket, att man är rädd att stora delar av staden nu ska rasa in. Grunden har försvagats. Nu måste husen flyttas.

Delar av den kristna kyrkan står inför liknande problem. Människor har bildligt talat försökt gräva bort massiva delar av Bibelns budskap. Och om grunden, Guds ord tillåts erodera, för att passa in i vår tids kultur, blir det kristna budskapet ett otryggt fäste.

Klippan Kristus förändras inte, men när kunskapen om honom urholkas, riskerar hela församlingar och gemenskaper att rasa, om de inte flyttas till fastare mark.

BÖN

Herre hjälp mig att leva mitt liv på fast mark – med ditt heliga, levande Ord som grund.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 18/2

18 feb - Mark 7

 

ATT ÄRA GUD I HJÄRTAT – Markus 7

Bibelläsning: Markusevangeliet 7
"Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." (Mark 7:6 FB)

Det är så lätt att vår relation med Herren blir ytlig och bara demonstreras i det yttre. Att vår lovsång och tillbedjan bara finns i munnen, men aldrig bottnar och når ner i djupet av vårt inre.

Det är viktigt att ära Gud med våra läppar. Det ska vi göra. Men om vår lovsång inte kommer från hjärtat är det en falsk tillbedjan.

Gud söker hjärtan som hängivet vill leva i relation med Honom själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen  Jag vill ära Gud i mitt hjärta, och utifrån mitt hjärta vill jag ära Gud med vad jag säger och vad jag gör.
Skriv ut  
Söndag 17/2

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 17 februari

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

                  (Bilden: Från Frälsningsarméns Resurscenter på Jelöy)

Söndag igen. Veckorna går fort.

Förra söndagen hade vi avslutning på helgen i Örnsköldsvik med distansbibelskolan. Söndagen började med bibelstudium om Den Helige Ande. I den avslutande gudstjänsten upplevde vi en stark gudsnärvaro och nästan hela församlingen kom fram för överlåtelse och förbön.

Så återvände vi hem till Västerås och efter två dagar åkte vi västerut till Frälsningsarméns Resurscenter på Jelöy i Moss/Norge för att undervisa på NLDI (Nordic Leadership Development Institute), en kurs för frälsningsofficerare från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island och Lettland. Kursen hålls på engelska eftersom de finländska officerarna har svårt att förstå skandinaviska språk och för att vi har svårt att förstå danskarna då de talar sitt skandinaviska språk. Dessutom måste det vara möjligt för deltagarna från Lettland att följa kursen.

Rut och jag hade fått uppdrag att undervisa om lärjungaskap och om djupare andligt liv. Det var naturligtvis en stor upplevelse för oss att möta så många officerare som vi tidigare träffat och arbetat tillsammans med under olika perioder av vårt liv. Vi har många gånger haft förmånen att undervisa i olika sammanhang både i Danmark, Finland och Island, och vi har bott och arbetat längre perioder i Sverige, Norge och Lettland. 

Vi kände ganska väl de flesta deltagarna och de som vi inte kände hade vi ändå träffat i olika sammanhang. En av deltagarna från Finland påminde oss att vi hade träffats på Rootskongress i Finland för åtta år sedan och visade oss en videoupptagning från den konferensen. Många minnen väcktes till liv. (Du kan se videosnutten här: https://youtu.be/ae_UN8pFUUI ).

En extra bonus var naturligtvis att vi fick träffa vår mellanson Daniel som tillsammans med sin fru Jessica och deras tre barn bor på skolområdet på Jelöy.
Det blev många kramar då vi mötte barnbarnen, Linnea, Maja och lille Charlie som planerar att fylla ett år till sommaren och som ännu inte lärt sig att säga farfar (eller bestefar som det heter på norska). Daniel är lärare på folkhögskolan och bor på samma plats där han växte upp då han var mellan 2 och 10 år.
Vi tog en tur upp till lärarrummet där satt flera av dem som var våra kollegor för 41 år sedan och som nu är kollegor med Daniel. 

Igår var vi på kåren i Västerås. Där förbereder man en kår-resa till Rom i Maj och igår var det första studiekvällen inför resan. Det var Arne Nordberg som undervisade inspirerande om "Judarna och romarriket".

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på kåren (Västerås) på förmiddagsmöte. Det känns som det var länge sedan vi fick uppleva en söndag på vår hemkår.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Utsikten på Jelöy från huset som var vårt hem. Först i nio år och sedan i fyra till
Officersskolan på Jelöy
Sommarbild från folkhögskolan på Jelöy    
Undervisningseftermiddag på kåren i Västerås
Skriv ut  
Söndag 17/2
”Om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan…” (Heb 3:15)


Det var andra dagen under en av våra tredagarskurser för socialarbetare. Dagen inleddes som vanligt med en morgonsamling och en av kursdeltagarna skulle hålla i denna. Han började med att berätta, att han hade fått en impuls att räkna efter hur många dagar som hade gått sedan han hade blivit en kristen. Det var många år sedan detta hade hänt, så han hade kommit fram till att han hade varit en kristen i mer än 15000 dagar.

Han berättade vidare att han börjat reflektera över alla dessa dagar, som han hade fått av Gud. Vilken fantastisk gåva – över 15000 dagar hade han fått av Gud! Men, fortsatte han, hur många dagar hade Gud fått av honom?

Våra liv består av dagar som vi fått av Gud. Också den här dagen är en sådan gåva. Tänk om vi skulle ge något av den tillbaka till Gud, som ett kärleksoffer. Det är bara du och Gud som vet hur den gåvan skulle se ut just idag.

BÖN

Pris vare Gud som låter oss glada vakna opp

Och över jorden åter en dag av nåd gå opp

En dag som skall försvinna lik den i går förgick

O må vi då besinna dess dyra ögonblick.

                                (Svenska psalmboken 177. J O Wallin 1812)

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Söndag 17/2

17 feb - Mark 6

 

AVSIDESMarkus 6


Bibelläsning: Markusevangeliet 6
"Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite." (Mark 6:30 FB)


Jesus vill ta dig avsides för att vara tillsammans med dig. Han vill att du ska ta ett steg tillbaka och inte bara vara aktivitets- och resultatorienterad, utan också vara relationsorienterad. Det handlar om din relation med Honom. Han kallade oss inte bara för att sända ut oss, han kallade oss för att vara tillsammans med honom (Mark 3:14)


Avsides, det är där han vill lyssna på dig: "När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig." (Matt 6:6)


Där, avsides, vill Han låta dig uppleva ljuvligheten i Hans närhet. Han vill tala till dig, röra vid dig och försäkra dig om din identitet i Honom.

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Avsides  med Jesus
Skriv ut  
Lördag 16/2

Inför söndagen: NÅD OCH TJÄNST

 

- Från kyrkoaretsexter.se  -
Jon 3:10-4:11, Fil 1:3-11, Luk 17:7-10, Ps 25:4-11

Söndagens tema är nåd och tjänst. Det är ingen slump att ordet nåd kommer före ordet tjänst - All kristen verksamhet och tjänst utgår från Guds nåd!

Söndagens text är från Luk 17:7-10 där Jesus ger en liknelse om nödvändigheten att förlåta.

Innan liknelsen har Jesus undervisat hur lätt det är att bli sårad. I vers 3 säger han att vi ska vara på vår vakt. Denna varning kan både syfta tillbaka på det som sagts, att vakta så man inte orsakar en annan troendes fall. Det kan också syfta framåt på nästa stycke. Det är lätt att bli sårad om man är ovaksam, därför måste man säga till den som man upplever beter sig illa! Det är troligt att varningen gäller båda fallen - att vara vaksamma så vi inte sårar andra och inte själva blir sårade.

När Jesus säger att lärjungarna måste förlåta utbrister de – ge oss mer tro! Jesus svarar att om de hade tro som ett senapsfrö, så skulle de kunna kasta ett mullbärsfikonträd i havet. Bitterhet och oviljan att förlåta liknas här vid ett mullbärsfikonträd vars karaktärsdrag är att det har ett djupt och stort rotsystem, snabbväxande och producerar bitter frukt.

Sedan kommer liknelsen som är söndagens text med en tjänare som gör de tjänster han förväntas göra. I vers 10 säger Jesus ”På samma sätt är det med er, när ni har gjort allt ni blivit befallda [förlåtit varandra, se vers 4], då ska ni säga: "Vi är bara tjänare (ovärdiga att ta emot någon speciell utmärkelse), vi har bara gjort vår plikt."


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/2

 

”Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt” ( Luk 12:1-2)


För att ett skepp ska kunna segla bra, måste det finnas balans mellan det som finns under vattenytan och det som finns över vattenytan. Segelbåtar som har höga segel behöver ha en djup köl under båten för att inte båten ska välta.

Orsaken till att Vasaskeppet sjönk på Stockholms ström på 1600-talet, var att man hade för lite ballast. Skeppet hade för mycket över ytan i det synliga och för lite tyngd under ytan.

I vårt kristna liv kan det lätt bli så att vi lägger ner en massa kraft på att smycka ut det som finns över ytan. Vi vill så gärna visa upp ett ståtligt ”segel”. Men om vi glömmer att ha en motsvarande tyngd under ytan kommer vårt skepp lätt att kantra. Tyngden under ytan, består i vår dagliga gemenskap med Gud genom bibelläsningen, där vi matar vårt sinne med Guds tankar, och bönen där vi talar med och lyssnar till Gud.

BÖN

Hjälp mig Herre att ha en balans mellan det, som andra människor ser och uppfattar om mig, och den relation jag har till dig när det bara är du och jag.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 16/2

16 feb - Psalm 20+21

RES UPP BANERET - Psalm 20

Bibelläsning: Psalm 20

"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trons baner och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Men förutsättningen är att vi inte förlitar oss på vår egen begränsade förmåga, utan på Guds obegränsade förmåga: "Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag berömma mig av Herren och inte av mig själv.

 

EVIGT LIV - Psalm 21

Bibelläsning: Psalm 21

"Han bad dig om liv och du gav honom det, ett långt liv alltid och för evigt." (Ps 21:5 FB)

Här talar psalmisten om evigt liv som en gåva från Gud. Och visst är det fantastiskt att få leva ett liv som aldrig tar slut.

Men det handlar inte bara om längden på livet, utan framför allt handlar det om livskvalitet. För vem vill leva ett långt liv om det bara är eländigt?

Psalmisten beskriver vad som är livskvalitet. Tänk vilka löften att leva av: "Vad hans hjärta önskar ger du honom, vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud." (vers 3-4)

Tänk att få leva ett liv där Gud möter oss med rika välsignelser! Där han, bildligt talat, sätter en krona av rent guld på vårt huvud.

Men den allra största välsignelsen kanske ändå är då vi själva får bli till välsignelse, att vi får ge välsignelsen vidare och välsigna andra: "Du låter honom bli till välsignelse..." (vers 7)

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att bli till välsignelse för någon idag.

Skriv ut  
Fredag 15/2
”Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap, stärkts i sin tro på Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än tidigare.” (Fil 1:14)

Det är inte alltid fegheten är som störst när motståndet är som hårdast. Ibland är vi mycket fegare med vår tro när människor talar väl om oss, än när alla är emot oss. Så finns det en del människor som aldrig vågar någonting alls, utan bara vill sitta på åskådarplats och heja på eller klaga på de andra.

Den finske poeten Elmer Diktonius har myntat orden: ”Tama fåglar har en längtan, vilda fåglar flyger”. Det ”tama” människorna är de som aldrig själva vågar sig ut i kampen. Men det finns också många ”vilda” fåglar som kastar sig ut i det okända och ger sig själva helt i kampen för Guds rike. Visst är livet mycket farligare för de vilda än för de tama. Men tama fåglar får aldrig uppleva den fria flyktens fantastiska erfarenheter: känslan av att ha varit någonstans, känslan av att ha åstadkommit något, känslan av att trotsigt ha fått möta motståndsvinden tillsammans med Herren själv.

BÖN

Herre gör mig modig! Hjälp mig att våga kasta mig ut i den fria flykten tillsammans med dig. Hjälp mig att våga berätta om dig för någon människa idag.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 15/2

15 feb - Psalm 19

 

KUNSKAP OM GUD - Psalm 19


Bibelläsning: Psalm 19
"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2 FB)

Psalm 19 talar om att vi kan lära känna Gud på tre nivåer.

1/ I naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

Psalm 19 talar om vad Guds ord kan göra med oss:
- Guds ord ger själen nytt liv (vers 8)
- Guds ord gör enkla människor visa (vers 8)
- Guds ord ger glädje åt hjärtat (vers 9)
- Guds ord upplyser ögonen (vers 9)
- Guds ord varnar för att gå fel (vers 12)
- Det för med sig stor lön att följa Guds ord (v 12)


3/ I den personliga relationen till Gud (vers 13-15). Även om vi lärt allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation till honom.


Psalmisten ber inte bara om förlåtelse, han ber också att hans liv ska behaga Gud. Inte bara vad han gör eller säger, utan till och med vad han tänker.

I den personliga relationen får vi även be att Gud ska förlåta våra hemliga brister (vers 13).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig.
Skriv ut  
Torsdag 14/2

Professor: Fri abort kan vara en kvinnofälla

 

- Världen idag -
I delar av världen handlar abortfrågan inte om rätt att göra abort, utan om rätt att få slippa. Det skriver etikprofessorn Susanne Wigorts Yngvesson på tankesmedjan Timbro. Många kvinnor tvingas till abort av sina familjer eller av sociala skäl, påpekar hon.


Att kvinnor runt om i världen ska ha ”rätt till abort” är något som ofta basuneras ut. Det är inte lika ofta man hör om kvinnor som, av olika anledningar, tvingas till abort. En som nu lyfter frågan är Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm.

”Enligt FN:s befolkningsberäkningar tvingas i flera delar av världen kvinnor till abort. De tvingas antingen av sina familjer eller av sociala skäl i form av könsroller i landet”, skriver hon i en debattartikel på tankesmedjan Timbro.

Susanne Wigorts Yngvesson påpekar att könsselektiva aborter blivit så vanliga i Kina, Azerbajdzjan och Armenien att myndigheterna varnar för en demografisk kris.

”En kvinna kan ha gjort 15–20 aborter, och därmed riskerat att bli infertil, för att få en son”, skriver hon.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 14/2

 

”Ty Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger.” (Ps 149:4)


Min svärmor brukade berätta om sin mamma, som levde ett ganska tungt liv, men som hade en stark tillit till Gud. Hon hade ensamt ansvar för tre barn under knappa förhållanden. Men hon brukade säga några ord, som tydligt etsade sig fast i min svärmor, för svärmor sa också dessa ord, när livets stormar och besvikelser kastade sig över henne. Och svärmor förmedlade uttrycket till mig. Och orden har stannat också i mitt medvetande.

Vad var det då för ord som svärmors mamma sa någon gång i början av 1900-talet? Hon sa: ”Det är kärlek bakom allt”. Jag kan se min svärmor uttala orden när hennes äldste son fick sluta sina dagar redan i femtioårsåldern. Jag kan höra henne säga det när hennes man upplevde upprepade och svåra sjukdomsperioder. Jag kan höra henne säga de där orden, varje gång när livet klappade till henne. Och orden ringer i mitt inre, när livet inte blir som jag vill. ”Det är kärlek bakom allt”!

BÖN

Tack Herre att jag får leva i förvissningen att din kärlek är mitt beskydd under livets alla förhållanden. Bara du vet vad som är bäst för mig, och oavsett hur förhållandena ser ut så har du inte tappat kontrollen och övergivit mig.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 14/2

14 feb - Mark 5

"VAR INTE RÄDD. TRO ENDAST!" – Markus 5

Bibelläsning: Markusevangeliet 5
"Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Tro endast." (Mark 5:36 FB)

Markusevangeliets femte kapitel berättar om tre "omöjliga" situationer som blir totalt förvandlade då Jesus griper in: Jesus botar en man som var besatt, Jesus uppväcker Jairus dotter och händelsen då en sjuk kvinna rör vid Jesu mantel och blir frisk.

Vi möter kanske också situationer i vårt liv som kan upplevas som omöjliga. Då vill Jesus föra oss in i trons vila med orden: "Var inte rädd. Tro endast"

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gud kan!
Skriv ut  
Onsdag 13/2

Dödens kultur öppnar för det sluttande planet

 

- Olof edsinger i Världen idag -
De senaste veckorna har det rapporterats om abortlagstiftningen i New York. Som åttonde delstat i USA har man beslutat sig för att tillåta abort ända fram till födseln. Detta så länge som aborten bedöms främja moderns ”hälsa” – ett uttryck som visat sig mycket elastiskt, eftersom det även inkluderar sådant som känslo-, familje- och åldersmässiga faktorer.

Det är mycket som gör New Yorks beslut stötande – ja, rentav förfärligt. Inte minst gäller detta den rent medicinska verkligheten, då det här handlar om att avliva ett barn som utan problem kan överleva utanför kvinnans kropp. Som överläkaren och ordföranden i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Eva Uustal, har intygat finns det inte heller några situationer då det för mammans del skulle vara bättre att döda barnet innan det togs ut, ens när hennes liv eller hälsa är i fara.

Nästan lika stötande är dock de metoder som brukar tillämpas vid en så pass sen abort. Det vanligaste är att man injicerar ett gift i barnets huvud eller mage. Medan giftet får verka bärs det ytterligare ett dygn av mamman, som sedan får föda fram sitt döda(de) barn. Detta förutsatt att ultraljudet visar att det verkligen har dött – om inte, görs proceduren om.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 13/2

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer fem i serien

Homoerotik - Chrys Caragounis

XP Media 107 sidor

Frågan om Bibelns syn på homosexualitet ställs allt mer på sin spets inom svensk kristenhet. Chrys Caragounis skriver i sitt förord:

"Man kan skilja mellan tre ställningstaganden. Det första är att de bibliska författarna enbart kritiserar grov hednisk perversion men inte kände till något om det genuina typ av homosexualitet mellan två samtyckande vuxna som vi känner idag. Det andra är att det inte spelar någon roll vad de bibliska författarna visste eller inte visste, deras uppfattning har ingen relevans idag. Den tredje positionen är att de bibliska författarnas syn på problemet måste tas på allvar med tanke på Bibelns plats i den kristna församlingen".

Författaren närmar sig frågorna genom ett öppet studium av källmaterialet. Han tar med läsaren på en odyssé över den antika litteraturens behandling av homoerotik och återger källorna såväl på originalspråk som på svenska - "material som är ytterst viktigt för utvärderingen av den bibliska synen... ... ingen discussion om detta problem kan ignorera materialet, om det vill göra anspråk på arr vara seriös och ansvarsfull."

Chrys C. Caragounis, B.D. (Honours) (London Univ), Sacrae Theologiae Doctor (Uppsala Univ), är Professor emeritus vid Lunds universitet. Han har utforskat antiken och Nya testamentets grundtext i över 45 år. Hans forskning finns publicerad i många fackböcker och artiklar. Under 13 år har han varit ordförande i seminariet om Nya testamentets språk i de nytestamentliga forskarnas internationella sällskap Studiorum Novi Testamenti Societas. 


Beställ från info@rupeba.se  120:- (Postens porto tillkommer)  

Skriv ut  
Onsdag 13/2
”Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras rop” (Ps 34:16)


Har du varit på en flygplats någon kväll, och sett det dramatiska, som händer alldeles innan ett flygplan skall landa. Hela flygplatsen ligger där i behagligt upplyst, som vilket torg som helst. Så, i ett enda nu, tänds ljusen längs landningsbanan, och en lång autostrada av ljus utkristalliserar sig. Alla lamporna måste fungera tillsammans för att flygplanet, som går in för landning ska veta exakt var det är säkert att gå ned.

Någon har sagt: ”Utan landningsljus kan himlen inte landa”, och jag tror att det är något liknande när Gud vill besöka sitt folk. Han vill landa i människor som har rena hjärtan, som lyser och som är inlemmade med andra i en ordning, som gör dem beredda att ta emot hans välsignelser.

BÖN

Herre, gör mig idag till ett fungerande landningsljus, som tillsammans med andra kan ta emot de välsignelser och de himmelska lärdomar, som du vill förmedla till vår värld.
______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Onsdag 13/2

13 feb - Mark 4

 

SÅNINGSMANNEN SÅR ORDET – Markus 4


Bibelläsning: Markusevangeliet 4
"Såningsmannen sår ordet" (Mark 4:14 FB)

"Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna." (Mark 4:33 FB)

I liknelsen om såningsmannen berättar Jesus om människors olika mottaglighet för Guds ord. 

- Några är som en vägkant där fåglarna kommer och äter såkornet innan det har fått slå rot. 

- Andra människor är som en stenig mark där det inte finns så mycket jord. Sådden växer upp fort men torkar lika fort bort, eftersom det inte kunnat utveckla ett bra rotsystem.

- Några är som en åker med tistlar. De tar emot ordet, men världsliga bekymmer och begär efter rikedom kväver ordet så att det inte bär frukt.

- Några är som den goda jorden. De tar emot ordet och bär frukt.

- Vi får ständigt möjligheter att i samtal och vittnesbörd "så ordet" i människor vi möter. Det som var speciellt med Jesus var att han gjorde det på ett sätt så att de ville lyssna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:

Hjälp mig att berätta om Jesus på ett sätt så att någon vill lyssna.
Skriv ut  
Tisdag 12/2

Vet du om att du kan få UTMANINGEN i din mobil varje morgon???

Jag skickar redan nu ut morgonmejlet till flera hundra mottagare. Till varje kapitel i Nya Testamentet finns förutom det som publiceras på hemsidan och på Facebook en avdelning med:

- Översikt över innehållet i kapitlet
- Kommentar till kapitlet

- Något att tänka vidare på 

Det kostar inget att vara med. Du behöver bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva ett enda ord: UTMANINGEN. 

PS
Om du anmäler dig till UTMANINGEN får du dessutom tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg både från Nya testamentet och Gamla testamentet


/Peter

Skriv ut  
Tisdag 12/2

Dags för vittnesbörd: Linn

Se inslaget och låt dig beröras!

 
- Himlen;TV7 -
Linn började med missbruk redan som 12-åring. En bok av Sebastian Stakset, en bilaga från Världen idag och en gudstjänst i Sävsjö ledde till upptäckten att Jesus är en verklighet – och hennes befriare.


Sebastian Stakset var rappartisten som efter flera års missbruk mötte Jesus och sin frälsning. Här samtalar han och Ruben Agnarsson från Himlen TV7 med olika gäster om deras väg från mörker till ljus.

 

Se filmen HÄR (30 minuter) 
Skriv ut  
Tisdag 12/2
”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal”. (Ords 22:6)


Alla vet att Danmark är känt för att ha mycket bokskog. Jag hörde berättas att en gång var det ungefär lika mycket ekar som bokar i landet. Men bokbeståndet tog så småningom över, och ekbeståndet minskade. Orsaken till att boken vann över eken, sägs vara att boken sår sina frön tidigare än eken.

När jag hörde talas om kampen mellan bok och ek i Danmark och orsaken till att boken vann tänkte jag på människorna. I andevärlden pågår det en kamp om vad som ska få ha inflytande över människorna. Sannolikt är det så att det som sås in i en människas liv tidigt i barndomen och ungdomen är det som kommer att ta över. Om det goda sås in tidigt, om Guds ord sås in tidigt, kommer det att förr eller senare tränga ut det som sås in i människans liv senare.

BÖN

Herre, jag vill vara extra uppmärksam idag om jag möter unga människor, så att jag sår in det som är gott i deras liv. Hjälp mig att så in goda ord och vänliga handlingar.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Tisdag 12/2

12 feb - Mark 3

 

"VARA HOS HONOM" – Markus 3


Bibelläsning: Markusevangeliet 3
"Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika " (Mark 3:14 FB)

Här förklarar Jesus varför Han utvalde lärjungar. Det fanns två orsaker:
1. Att de skulle var hos Honom
2. Att Han skulle sända dem ut

Varför har vi så lätt att glömma nr.1 medan vi är upptagna att utföra nr.2?

Jesus önskar att jag ska vara hos Honom. Jesus ber mig avsätta tid dagligen, då jag bara är tillsammans med Honom, en daglig bönestund, där jag får tala till Honom, lyssna till Honom, men framförallt bara vara tillsammans med Honom.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Kallad till gemenskap med Jesus (1 Kor 1:9)
Skriv ut  
Måndag 11/2

Lagens tid är inte förbi

 

- Dagen -
Det är inte en biblisk hållning att låta nåden trumfa kraven på renhet. Vi måste våga prata om Lagen igen, skriver Stefan Larsson i Mishkan, forum för messiansk-judisk teologi.


I USA väckte nyligen pastor Andy Stanley en hel del uppmärksamhet med sin bok Irresistible: Reclaiming the New that Jesus unleashed for the world. Stanley, som förestår en av de största kyrkorna i USA, argumenterar i den boken för att kristna måste göra sig av med det Gamla testamentet. Detta förslag återspeglar ett förhållningssätt som även omfamnas av kristna i Sverige i dag. I syndakatalogernas kölvatten har vi fått nog av fördömelse – nåden trumfar kraven på renhet.

Men är detta verkligen en sund och biblisk hållning? Det korta svaret är: Nej. Men varför får sådana läror ett fotfäste? Framför allt därför att färre kristna är Läsare: Bibelkunskaperna i Sverige är rekordlåga.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 11/2

 

”Du skall inte mer kallas den övergivna…” (Jes. 62:4)


Det var oroliga tider. Saker hade inträffat som gjorde att vi inte visste om vi skulle kunna fortsätta vårt arbete, som tidigare. Vi visste inte hur vi skulle klara ut vår situation och vi visste inte hur vi skulle kunna ordna vår försörjning framöver. Vi hade ett uppdrag i London och skulle vara där några dagar. Vi hade sett fram emot den avkoppling som några dagars vistelse i London skulle ge. Vi längtade efter att våra oroliga tankar skulle få vila. Det hade emellertid inte riktigt blivit den avkoppling som vi hade tänkt. Vi bodde på ett eländigt hotell där stålfjädrarna stack upp genom madrassen och höll oss vakna hela den första natten. Utmattade och håglösa gick vi ner till frukosten. 

Vid frukostbordet läste vi morgontidningen. Det var ”The Daily Telegraph”. Just som jag skulle sluta att läsa och vi skulle ge oss ut i storstadsvimlet, föll mina ögon på en rubrik: ”Personligt”. Det är en del av dagstidningen som jag sällan läser, men det var som om orden i en av de små annonserna under rubriken studsade ut ur tidningen. Där, i en pytteliten annons stod de enkla orden: ”du skall inte mer kallas den övergivna” – inget mer. Orden, som står i Jesaja bok (Jes. 62:4) blev en hälsning från Gud själv. Jag fick nytt mod och kunde se fram emot Guds lösning på problemet, vilken också kom inom kort.

BÖN

Herre, tack för att du möter oss när vi minst anar det. Förlåt att jag så ofta glömmer att du finns nära mig under såväl de ljusa dagarna som de mörka.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 11/2

11 feb - Mark 2

FÖRNYADE VINSÄCKAR – Markus 2

 

Bibelläsning: Markusevangeliet 2
"Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar." (Mark 2:22 FB)

Skinnsäckar som torkat blir stela och oformliga. För att kunna använda dem igen var man tvungen att lägga den i ett vattenbad och sedan smörja in dem med olja. Då blev de som nya (förnyade) igen, så att de kunde ta emot det nya vinet.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara formbar så jag kan vara mottagare av det nya liv du ständigt vill ge mig.
Skriv ut  
Söndag 10/2

Tidig söndagsmorgon i Örnsköldsvik den 10 februari

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
(Bilden: Kåren i Örnsköldsvik)


Så var det söndag igen efter en händelserik vecka. 
Förra söndagen vaknade vi upp i Jönköping. Vi hade där förmånen att tala på en Dag inför Ordet. Vi startade med förmiddagsgudstjänst där både hornmusikkåren och kören medverkade. Mötet avslutades med bön i olika bönestationer och personlig förbön. Vi upplevde en stark gudsnärvaro i bönen.

Efter mötet var det middag och därefter bibelstudium. Många av gudstjänstbesökarna stannade kvar under eftermiddagspassen och Herren välsignar alltid då människor sätter av tid för att fördjupa sig i Guds ord. 

Då vi var färdiga med undervisningen satte vi oss i bilen för att köra hem till Västerås. Tidigt nästa morgon flög vi till Riga för att ha mentorssamtal med ett antal officerare. Alltid fantastisk fint att få träffa officerarna som vi lärde känna under vår tid som ledare för Frälsningsarmén i Lettland. Vi fick också tid för ett hembesök där vi fick be för en man som brukade gå på Frälsningsarmén men som inte varit där på ett antal år.

På fredagsmorgonen satte vi oss i bilen för att åka till Örnsköldsvik och undervisa på Distansbibelskola Norr. Vi fick tre intensiva undervisningsdagar med deltagarna. Vilken inspiration det för med sig att möta en grupp människor som är så hungriga efter Guds ord och som tar emot undervisningen med öppet hjärta. De flesta deltagarna kommer från kåren i Örnsköldsvik men det kommer också en deltagare från Haparanda, Juha, och han har nästan lika långt hem som vi har.

 
Det är nu tredje gången vi är i Örnsköldsvik. Första gången var på Bygget 2017, därefter Bibelskolehelger 2018 och 2019. Det innebär att vi börjar lära känna en hel del av kårens folk. Samtidigt som vi var i Örnsköldsvik publicerade Inblick en intervju med en av deltagarna i Distansbibelskola Norr, Michael. Han var nyfrälst första gången vi träffade honom och nu kunde vi läsa hans vittnesbörd. Vittnesbördet finns ännu så länge bara i papperstidningen, men jag räknar med att lägga ut så snart det kommer ut i på nättidningen.

Idag (söndag) har vi ett bibelstudium på morgonen och sedan förmiddagsgudstjänst på kåren i Örnsköldsvik. Sedan bär det av hemåt igen för att möta en ny vecka.

Jag ber att Herren ska ge dig en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 10/2
”Stolta ögon och högmodigt hjärta – de ogudaktigas lykta är synd.” (Ords 21:4)

En lykta har till uppgift att lysa upp ett litet område. Den lyser inte så starkt; bara tillräckligt för att man ska kunna förflytta sig några steg. Bibeln talar om lyktor på två ställen. Dels finns den lyktan, som lyser upp vägen för de ogudaktiga – stolthet och högmod. Det är detta som Jesus varnar för i Matt 6:23: ”Om nu ljuset inom dig är mörker hur djupt blir då inte mörkret”. Se till att lyktan inom dig – inte är mörker.

I den 119:e psalmen talas det om en annan lykta – Guds ord, som lyser upp vägen för den som vill följa Herren. Den som låter sig ledas av sin stolthet och sitt högmod hamnar i synd, men den som följer Guds ord leder han rätt. Vi måste fråga oss vilket slags ljus det är som vägleder oss i livet?

I Jesaja 35:8 talas det om en banad väg, en helig väg där ingen oren får gå. Guds ord kastar sitt ljus över denna väg. I Levande bibeln står det om denna väg att inga ogudaktiga, bara de som Herren befriat ska vandra där. I den engelska versionen står det till och med att ”inte ens den dummaste av oss” ska gå fel, om vi väl slagit in på den vägen.

BÖN

Herre jag vill vandra i ditt ljus idag. Hjälp mig att jag inte låter mig styras av stolthet och högmod utan av en önskan att din vilja ska ske.

_____________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Söndag 10/2

10 feb - Mark 1

Nu börjar vi läsa Markusevangeliet. Här kommer en liten introduktion till boken:

Detta är Markus framställning av Jesu liv och verksamhet i Galileen, Judeen och angränsande palestinska landskap, hans undervisning, rättegången mot honom i Jerusalem, dödsdomen och avrättningen på Golgata samt flera lärjungars möten med Jesus levande efter hans död.
Markus vänder sig utan tvekan till ickejudiska läsare, vilket framgår dels av att han är noga med att förklara olika judiska seder, dels av att han inte ägnar något utrymme åt att visa på sambandet mellan Jesus och Gamla testamentets profetior, vilket hade varit naturligt om han riktat sig till judiska läsare.
Han inleder sin berättelse med Johannes döparens verksamhet, Jesu dop och frestelsen i öknen. Därefter skildrar han ingående Jesu verksamhet i Galileen, hur han botar sjuka och undervisar. Men Jesu undervisning får inte lika mycket utrymme som i de andra evangelierna, utan han koncentrerar sig mer på vad Jesus gjorde än vad han sa. Han visar också hur inte ens de som stod Jesus allra närmast förstod vem han var, men också hur hans lärjungar successivt började förstå honom bättre. Huvudvikten i evangeliet ligger vid händelserna mot slutet av Jesu liv, rättegången och avrättningen. (Från alltombibeln.se)

 
BANA VÄG – Markus 1

Bibelläsning: Markusevangeliet 1
"Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!" (Mark 1:2-3 FB)

I någon mån är vi alla sända att vara budbärare från Jesus. Våra liv och våra ord är brev till människor som berättar om Jesus.

Det kan finnas många hinder som står i vägen för att människor ska hitta fram till Jesus. Vi får göra stigarna raka, vi får ta bort stenar på vägen som hindrar folk att komma fram.

På samma sätt som Johannes Döparen får vi också bana väg, göra det lätt för människor att ta emot budskapet om Jesus.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, hjälp mig att bana väg för någon människa att hitta fram till dig.
Skriv ut  
Lördag 9/2

Inför söndagen - SÅDD OCH SKÖRD

 


Söndagens texter:
4 Mos 11:24-30, Fil 1:12-18, Mark 9:38-41, Ps 37:1-7

- Från kyrkoaretsterxter.se -
Sådd och skörd är ett återkommande tema i Bibeln. Redan på tredje dagen i skapelsen av jorden skapar Gud olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt (1 Mos 1:12). Sådd och skörd är en naturlig lag som aldrig ska upphöra så länge jorden består (1 Mos 8:22).


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/2

 

”Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, som härjar i vingårdarna, våra vingårdar som går i blom.” (Höga visan 2:15)


Jag kom ut en vacker sommardag i vår trädgård och upptäckte att rådjuren hade ätit upp varenda blomma på framsidan av huset. Penséerna som varit så vackra dagen innan spretade rakt upp med sina kala stjälkar och rosorna som prunkat hade bara bladen kvar. Det var en stor förödelse, men jag hade ändå hopp om att nya blommor skulle komma att slå ut inom kort.

I en annan rabatt hade det emellertid strax innan kommit någon liten osynlig skadeinsekt som faktiskt gjorde lika stor om inte värre skada. Den liksom åt upp bladen från undersidan och skapade stora fula hål i bladen. Man kunde nästan inte se den. Man såg bara dess härjningar.

Det är inte alltid, som det är de stora synderna i livet, som får oss på fall. ”De små rävarna” som härjar i våra liv kan ofta åstadkomma en väldigt stor förödelse. Jag tänker på de negativa tankarna, det dåliga morgonhumöret som blivit en ovana, eller irritationen över någon medmänniska. Vi har så lätt att ignorera dessa små rävar, men om vi tillåter dem i våra liv kommer de att förstöra oss som människor. Låt oss bekänna och ta emot rening för alla dessa ”småsynder” som smyger sig på oss nästan utan att vi märker det.

BÖN

Herre, jag vill fånga rävarna, de småsynder som vill smyga sig in i mitt liv och förstöra det. Jag vill leva rent och heligt idag. Hjälp mig att rensa bort allt det, som inte du har behag till.
______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 9/2

9 feb - Ps 17+18

 
ÖGONKONTAKT - Psalm 17

Bibelläsning: Psalm 17
"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (Ps 17:15 FB)

Psalm 17 är ett rop på hjälp från Gud för den som är oskyldigt förföljd. Psalmen är en bön om beskydd mot alla förföljare som vill skada, ett rop till Gud att Han ska höra: "Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord!" (vers 6)

Det enda som kan ge tröst i situationen är att han får se Guds ansikte, en visshet om att Gud finns hos honom, att han får ögonkontakt med Gud.

Det lilla spädbarnet söker ständigt ögonkontakt med sin förälder. Ögonkontakten är nödvändig för att barnet ska uppleva trygghet i tillvaron.

Ögonkontakten med Gud och vetskapen om Guds närvaro fyller psalmisten med tillförsikt: "jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar." (vers 15)


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herren ser. 


 

VEM ÄR GUD FÖRUTOM HERREN? - Psalm 18


Bibelläsning: Psalm 18

"Guds väg är fullkomlig, HERRENS tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud?" (Ps 18:31-32 FB)

Psalm 18 är en tacksägelsepsalm. Psalmisten tar ett steg tillbaka och betraktar Herren. Så beskriver han vad Herren är: bergfäste, borg, räddare, tillflykt, sköld, horn, värn (vers 3).

 

Och han fortsätter att tala om vad Herren gör: "Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär." (vers 20)
"Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte." (vers 37)

Psalmen avslutas med tacksägelse:
"Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, HERRE, och lovsjunga ditt namn." (vers 50)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du gör plats för mina steg.
Skriv ut  
Fredag 8/2

Megakyrka i USA startar församling i fängelse

 

- Johannes Ottestig i Dagen -
En kyrka i Texas har startat en församling i ett fängelse. Och enligt uppgifter kom 300 fångar till den första gudstjänsten.


Gateway Church är en av USA:s allra största församlingar. Varje vecka deltar tiotusentals personer i deras gudstjänster runt städerna Fort Worth och Dallas i norra Texas och det var i söndags som föreståndaren Robert Morris berättade om den nya fängelsesatsningen.


– Många av de män och kvinnor som är fängslade har glömts bort av samhället. Men vi vill att de ska veta att vi älskar dem och att Gud älskar dem och att de är våra bröder och systrar, sa han efteråt till Fox News som uppger att församlingsmedlemmarna gav en stående ovation till nyheten.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 8/2

8 feb

 

 

”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.” (Matt 5:44-45)

För den naturliga människan är det onaturligt att älska sina fiender. Hon kan helt enkelt inte göra det. Det stämmer inte med hennes rättsbegrepp. Men när Jesus beskriver hur vi ska behandla våra fiender påstår han att vi ska övervinna fiendskapen genom kärlek. 

Dietrich Bonhoeffer skriver i boken ”Efterföljelse” att ”Lärjungens måttstock för sitt handlande skall inte grunda sig på hur människor behandlar honom, utan på hur Jesus behandlar honom. Hans handlande har bara en källa: Jesu vilja”. Och Bonhoeffer frågar: ”Vem behöver kärlek mer än den som lever i hat? Vem har… mer rätt till min kärlek än min fiende….ju mer fientlig fienden är, desto mer behöver han min kärlek.”  

Jesus ber oss inte bara att stå emot det onda utan att älska våra fiender. Det kan bara den göra som lever i en nära kontakt med källan själv Jesus, och drivs av den helige andes kraft. ”Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud.” (Rom 8:3).

BÖN

Herre hjälp mig att leva nära dig. Lär mig att älska, så som du älskar. Använd mig som ett redskap för din kärlek idag.
______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 8/2

8 feb - Ps 16

 

LIVETS VÄG - Psalm 16

 

Bibelläsning: Psalm 16
"Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje" (Ps 16:11 FB)

Då jag blir en kristen byter jag väg. Den nya vägen heter Livets väg för den leder till livet. Jesus säger att den vägen är smal och att det är få som finner den (Matt 7:14).

Men jag vandrar inte ensam på den vägen. Det är en gemenskapens väg. Jesus skickar inte iväg oss ensamma på den vägen. Han går före och säger följ mig.

"Du lär mig livets väg". Varje dag vill han lära oss mer och mer om livets väg. Han vill att vi ska vara sanna lärjungar. Och så länge vi är villiga att lära av Jesus är vi det.

"Inför ditt ansikte mättas jag av glädje". Då jag förstår att livet med Jesus är en gemenskapens väg och att Herren redan har vänt sitt ansikte till mig, då mättas jag av glädje.

==> Mannakorn att tugga på under dagen  Jag vill gå på Livets väg. Vad innebär det för mig idag?
Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Jostein Nielsens blogg

JOSTEIN NIELSENS BLOGG

På norska. Klicka på bilden.

Skriv ut  
GDPR

Så här använder vi personuppgifter. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba