den 22 oktober 2016
Affären


Välkommen till affären!
Här finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb. Längre ner på sidan finner du en mer detaljerad beskrivning av varje bok.
Skriv ut  
Ny boklista
Boklistan uppdaterad 2016-10-12
 
Böcker märkta med denna symbol (==>) finns även som e-böcker (pdf), och de kan beställas utan kostnad. Skriv ett mejl till info@rupeba.se med din beställning. Du kan beställa max 2 e-böcker per vecka.
 
PÅ SVENSKA
DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar 
   Andaktsbok - Rut Baronowsky - 150:-
FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri
 
   Rut Baronowsky - 120:-
GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror 

   Peter Baronowsky - 120:-
PÅ GODA GRUNDER 

   Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten - 120:-
TOLKNINGSBOKEN - Hur ska man tolka Guds ord?

   Peter Baronowsky - 80:-
NT-BOKEN Bilstudieguide genom Nya Testamentet i fyra delar
   Peter Baronowsky - 160:- per del

GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA
 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky 60:-
BIBELSAMTALSBOKEN DET NYA LIVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA 
(==>)
   Studiehäfte - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN EFESERBREVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN TESSALONIKERBREVEN 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN HEBREERBREVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky 60:-
TIO STEG FRAMÅT 
   Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På väg - Studiehäfte för de fem första stegen 30:- 
(==>)
Vägen vidare - Studiehäfte för de nästa fem stegen - 30:- 
(==>)
Handledarbok - 60:-  
(==>)
 
 
PÅ NORSK
DAGBOKEN - Små tanker för merkverdige dagar 
- Andaktsbok - Rut Baronowsky - 150:-

GAMLE TESTAMENTETS HISTORIE 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky 60:-
BIBELSTUDIER FRA APOSTLENES GJERNINGER 
(==>)
   Studiehefte – Peter Baronowsky 60:-
BIBELSTUDIER FRA EFESERBREVET 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRA HEBREERBREVET 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky 60:-
TI STEG FREMOVER - Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På vei - studiehäfte för de fem første stegen 30:-
(==>)
Veien videre - Studiehefte för de følgende fem stegen - 30:-
(==>)
Veilederbok - 60:-
(==>)
 
IN ENGLISH
SIMPLE MUSINGS FOR SIMPLE LIVING
- Rut Baronowsky – 275 pages – 120 SEK
TEN STEPS FORWARD IN CHRISTIAN FAITH
  
Rut and Peter Baronowsky, Bert Åberg
On the way – the first five steps - 30 SEK 
(==>)
Moving on – the five following steps – 30 SEK 
(==>)
Handbook for the Leader – 60 SEK
(==>)
 

PÅ MÅNGA SPRÅK
TIO STEG FRAMÅT - Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På väg - Studiehäfte för de fem första stegen 30:- 
(==>)
Vägen vidare - Studiehäfte för de nästa fem stegen - 30:- 
(==>)
Handledarbok - 60:- 
(==>)

Finns på svenska, norska, danska, finska, lettiska, estniska, ryska, tyska, franska, engelska, spanska, farsi.

Skriv ut  
NT-boken

Ny bokserie!

NT-boken - Peter Baronowsky

Nu är de tre första delarna i NT-boken färdiga!

Tillsammans innehåller de tre första delarna 900 sidor bibelundervisning. Det kommer ytterliga en del och hela serien väntas bli färdig i januari 2017.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.


NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor. Innehåller även ett temabibelstudium över Apostlagärningarna)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor. Innehåller även ett temabibesltudium över Efesierbrevet)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken
            beräknas bli färdig i januari 2017

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm)
NT-boken som e-bok (pdf) 100 kronor per del


NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
[Dagboken.jpg]

Dagboken - Rut Baronowsky
Klicka på bilden för att läsa mer om Dagboken

Du kan skicka efter eller köpa boken från:
Frälsningsarméns Handels
E-post: handels@fralsningsarmen.se
e-shop


Du kan även mejla till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig
195:- inklusive porto inom Sverige.

Du kan läsa en recension av Dagboken HÄR...

Du kan också betala med konto- eller kreditkort:
 

Skriv ut  
Förlåtelseboken

Förlåtelseboken - Du kan bli fri!

Rut Baronowsky

Boken är på ca 100 sidor och kostar 120:-. Du kan få den direkt hem i brevlådan för 150:- inklusive porto. Skriv till info@rupeba.se och tala om att du vill ha Förlåtelseboken. Glöm inte att skriva din adress.

Du kan också beställa boken på
Frälsningsarmén e-Handels.
Klicka HÄR.

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria."

Skriv ut  
Gåvoboken

GÅVOBOKEN 
- Du är rikare än du tror
- Peter Baronowsky

En bok om andliga nådegåvor, tjänstegåvor, naturliga gåvor och alla andra slags gåvor.

Boken är på ca 140 sidor och kostar 120:-. Med porto för leverans inom Sverige blir det 150:-. Skriv till info@rupeba.se och beställ boken.

Läs mer om Gåvoboken HÄR

Du kan också beställa boken på
Frälsningsarmén e-Handels.

Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tolkningsboken

NY BOK!

Tolkningsboken - Peter Baronowsky
A5-format. 47 sidor.

Boken kostar 80:- 

Du beställer den genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.
Boken har bland annat använts som kurslitteratur på Mariannelunds Folkhögskola (Pingströrelsen).
 
Innehåll
Fyra linser innan Guds ord når fram till dig
1 Bibelöversättning
     1.1  Din Bibel är en tolkning
     1.2 Exakt eller läsbar
2 Bibelsyn
     2.1 Olika Bibelsyn
     2.1.1 Bibeln är Guds ord
     2.1.2 Bibeln innehåller Guds ord
     2.1.3 Bibeln är människors ord om Gud
2.2 Hur får man en bibelsyn?
2.3 Vi läser alla Bibeln med våra specialglasögon
2.4 Förhållande till andra religioner/heliga skrifter
     2.4.1 Är Jesus vägen eller en väg
              a) Exklusivism
              b) Inklusivism
              c) Pluralism
2.5 Bibelns syn på sig själv
     2.5.1 Vad säger gamla testamentet om gamla testamentet?
     2.5.2 Vad säger nya testamentet om gamla testamentet?
     2.5.3 Nya testamentet om nya testamentet
     2.5.4 Jesus om gamla testamentet
     2.5.5 Gamla testamentet citerar framåt till nya testamentet
     2.5.6 Nya testamentet citerar bakåt till gamla testamentet
2.6 Bibelförståelse beroende av den helige Ande
     2.6.1 Logos och Rhema
3 Bibeltolkning
     3.1 Den naturliga betydelsen
     3.2 Den första betydelsen
           3.2.1 Situationen
           3.2.2 Slag av litteratur
                    a) Historisk litteratur
                    b) Vishetslitteratur
                    c) Poetisk litteratur
                    d) Profetisk litteratur
                    e) Apokalyptisk litteratur
                    d) Liknelser och allegorier
      3.2.3 Språket/kulturen
           3.2.3.1 Tolkningsprinciper – kulturellt
                    a) Skilja mellan principen och exemplet
                    b) Entydigt eller flertydigt budskap
                    c) Uppmaningar av moralisk karaktär
                    d) Skilja mellan centralt och perifert
     3.3 Sammanhanget
           3.3.1 Sammanhang i texten
           3.3.2 Sammanhang till helheten
     3.4 Att förstå Gamla Testamentet
     3.5 Kan den helige Ande säga något till dig genom ett bibelord som egentligen betyder något helt annat?
     3.6 Tre lärare
           3.6.1 Den Helige Ande
           3.6.2 Du själv
           3.6.3 Andra människor
Skriv ut  
De två breven till Thessalonikerna

Bibelstudier från Thessalonikerbreven

- Peter Baronowsky - A4-storlek. 22 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågar TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Innehåll:
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Tacksägelse (vers 2); Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5); Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9); Jesus ska komma tillbaka (vers 10);
– Kapitel 2 - Mod att predika (vers 2); Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6); Ta emot Guds ord (vers 13); Hindrad av Satan (vers 18); Jesus ska komma tillbaka (vers 19);
– Kapitel 3 - Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3); Förspilld möda (vers 5); Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13);
- Kapitel 4 - Ännu mer (vers 1-12); Jesus kommer (Vers 13-18);
– Kapitel 5 - Håll er vakna (Vers 1-11); Släck inte Anden (Vers 12-22); Fullständigt helgad (Vers 23);

ANDRA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Växande tro (vers 1-4); Lidandet har ett slut (vers 5-10);  Värdiga hans kallelse (vers 11-12);
– Kapitel 2 - Laglöshetens människa (vers 2-12); Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17);
– Kapitel 3 - Guds ord sprids (vers 1-3); Vem vill du likna? (vers 6-12); ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13); En sak till…;

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

 

TIO STEG FRAMÅT 

- Samtal om kristen tro -

 

            Läs mer HÄR.

Skriv ut  
På goda grunder

 

Ny bok från Claphaminstitutet!

PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten

   "I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.

   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´

   Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.


   Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv." (Från baksidetexten)

Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:

- Människovärde
- Mänskliga rättigheter
- Samhälle och politik
- Ekonomi
- Miljö och global rättvisa
- Tro och vetenskap
- Utbildning och forskning
- Utmaningen från nyliberalismen
- Familj och sexualitet
- Inomkyrklig debatt

Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig.

Boken kostar 120:- + porto inom Sverige 45:- = 165:-

Skriv ut  
Dagboken på norska

Dagboken på norska 
- Små tanker for merkverdige dager
Rut Baronowsky

150 NOK - Norske kroner

Du kan beställa boken Frelsesarmeens Nettbutik eller ved å skrive til
fa-handel@frelsesarmeen.no

Nettbutikkannonse
Skriv ut  
Dagboken på engelska

Simple Musings for Simple Living
Dagboken på engelska - Rut Baronowsky

Du kan beställa boken genom att mejla till
info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig

165:- inklusive porto inom Sverige

For prices in other currencies please go to THE SHOP

Skriv ut  
Hebreerbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel.
Häftet kostar 60:- plus porto.
Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

 

Finnes også på norsk!

Skriv ut  
Apostlagärningarna

Studiehäfte - Bibelstudier från Apostlagärningarna - Peter Baronowsky
A4-storlek. 28 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

Lektion 1 - Introduktion till Apostlagärningarna

Lektion 2- ...ända till jordens yttersta gräns
Lektion 3 - Löftet om den Helige Ande
Lektion 4  - "Han skall komma tillbaka"
Lektion 5  - Att tolka Apostlagärningarna
Lektion 6 - Pingstupplevelsen
Lektion 7 - "Vad betyder detta?"
Lektion 8 - Över alla människor
Lektion 9 - Hur mycket kostar det?
Lektion 10 - I Jesu namn
Lektion 11 - Kraftkällan
Lektion 12 - Tecken och under 

Finnes også på norsk!

 

 

 

Skriv ut  
Efesierbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Efesierbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 33 sidor. Till varje kapitel finns det uppgifter för självstudium och samtal.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

- Lektion 1 – Från frälsningsvisshet till andlig krigföring
Avsändaren; Mottagaren; Huvudtankar i brevet; Att studera Bibeln; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 2 – Våra personliga välsignelser
Välsignelser; Grunden för välsignelserna; Guds del och vår del; Frälsning; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 3 – I Honom  Kristus - Guds slutsumma
Förlåtelse; Den helige Ande; I honom; Kristus – Guds slutsumma; Uppgifter för självstudium och samtal
-Lektion 4 – Vila-Vandra
Tjänst för Gud – Tjänst för människor; Det gamla templet och det nya; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 5 – Förberedda gärningar
Balans; Förberedda gärningar; Hur finner vi de förberedda gärningarna?; Bön i Efeserbrevet; Frågor för självstudium och samtal
-Lektion 6 – Bön
Förbön; Tacksägelse; Lovsång; Tillbedjan; Bönestunden;
Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 7 – Kristi kropp
Hemligheten; Kristen utrustning; Gåvor; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 8 – Gåvor och uppgifter
Kristi fångar – gåvor till församlingen; Apostel; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 9 – Tjänstegåvor (fortsättning)

Profet; Evangelist; Herde; Lärare; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 10 – Helgelse, att ge upp och ta emot
Vatten och ande; Ge upp – Ta emot; Klä av – klä på; Bli fylld av Anden; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 11 – Översikt och sammanfattning
Hela Guds vapenrustning; Det sammanhållande bandet; Frågor för självstudium och samtal

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
Det nya livet

Bibelsamtalsboken - Det nya livet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 19 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

 

Studierna kan användas:
-på egen hand
-tillsammans med någon
-i en samtalsgrupp
Gör så här:
-läs
varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
-tänk
igenom innehållet
-svara
på frågorna med egna ord
-skriv
ned svaren i en anteckningsbok
-ta god tid
att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

Innehåll
Kapitel 1 – Det nya livet
Kapitel 2 – Jesus  är Herre
Kapitel 3 – Den helige Ande
Kapitel  4 – Att leva av Guds ord
Kapitel 5 – Att be till Gud
Kapitel 6 – Den kristna gemenskapen
Kapitel 7 – Vittna om Jesus
Kapitel 8 – Att studera Bibeln på egen hand
Skriv ut  
Gamla Testamentet
Studiehäfte - Gamla Testamentets historia - Peter Baronowsky

A4-storlek. 57 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf)

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll

 

 

GT1 - Varför studera GT?
GT2 - Perioder i GTs historia
GT3 - Urhistorien
GT4 - Patriarktiden
GT5 - Patriarktiden forts.
GT6 - Tiden i Egypten
GT7 - Ökentiden

GT8 - Förebilder i öknen
GT9 - Domartiden
GT10 - Kungatiden
GT11 - Det delade riket
GT12 - Babylonien
GT13 - Efter Babylonien
GT14 - GT:s tillkomst
GT15 - Böckerna i GT

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
Mini-kommentarer till Nya Testamentet - 20 e-böcker

Kommentarer till den dagliga bibelläsningen

Detta är inte en systematisk bibelkommentar. Mini-kommentarerna till varje kapitel i Bibeln är helt enkelt en tanke för dagen. Ett manna-korn att tugga på och leva av under dagen. Mini-kommentarerna är skrivna vid min dagliga bibelläsning och poängterar det som "talar" till mig under läsningen just den dagen.

Du kan beställa de bibelkommentarer du vill genom att maila till info@rupeba.se, så skickar vi faktura och kommentarerna som e-bok (pdf-fil). 10:- per e-bok i administrationsavgift.

1.Matteusevangeliet- 28 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

2.
Markusevangeliet - 16 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

3.
Lukasevangeliet - 24 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

4. Johannesevangeliet - 21 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

5.
Apostlagärningarna - 28 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

6. Romarbrevet - 16 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

7. Första Korintierbrevet - 16 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

8. Andra Korintierbrevet - 13 kommentarer - Mer info: KLICKA HÄR

9. Galaterbrevet - 6 kommentarer

10. Efesierbrevet - 6 kommentarer

11. Filipperbrevet - 4 kommentarer

12. Kolosserbrevet - 4 kommentarer

13. Tessalonikerbrevet - 8 kommentarer

14. Timoteusbrevet - 10 kommentarer

15. Breven till Titus och Filemon - 4 kommentarer

16. Hebreerbrevet - 13 kommentarer

17. Jakobs brev - 5 kommentarer

18. Petrusbreven - 8 kommentarer

19. Johannesbreven och Judas brev  - 8 kommenater

20. Uppenbarelseboken - 22 kommentarer

Skriv ut  
20 e-böcker

 

Skriv ut  
BBL

BBB - Bibeln bit för bit är anteckningar från en långsam läsning av Bibeln. BBB innehåller en minikommentar/mannakorn/tanke för dagen från varje vers.

Du kan köpa e-böckerna för 50:- styck. Skicka ett mejl till info@rupeba.se, så sänder vi den bok du önskar i ett mejl tillbaka.

Skriv ut  
1 Pet 1

Första Petrusbrevet - Kapitel 1


Innehåll

Första Petrusbrevet Kap.1
Vem är jag?
(1 Pet 1:1a)
Främling (1 Pet 1:1b)
Du är utvald
(1 Pet 1:2a)
Lydnad och renhet (1 Pet 1:2b)
Ett levande hopp (1 Pet 1:3) 
En försmak av himlen (1 Pet 1:4)
Beskyddad genom tron på Guds makt (1 Pet 1:5)
Jubla i prövningen (1 Pet 1:6)
En äkta tro (1 Pet 1:7)
Jublande glädje (1 Pet 1:8)
På väg mot målet (1 Pet 1:9)
Det är fullbordat (1 Pet 1:10)
Härlighet (1 Pet 1:11)
Änglarna står på tå (1 Pet 1:12)
Var beredd (1 Pet 1:13)
Lydnadens barn (1 Pet 1:14)
Ett heligt liv (1 Pet 1:15)
"Sådan fader - sådan son" (1 Pet 1:16)
Gudsfruktan (1 Pet 1:17)
Friköpt från ett meningslöst liv (1 Pet 1:18)
Han betalade med sig själv (1 Pet 1:19)
Guds frälsningsplan (1 Pet 1:20)
Genom Jesus (1 Pet 1:21)
Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)
Guds ord föder oss på nytt (1 Pet 1:23)
Livets förgänglighet (1 Pet 1:24)
Det finns något bestående i en föränderlig värld (1 Pet 1:25)

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba