den 30 april 2017
Affären


Välkommen till affären!
Här finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb. Längre ner på sidan finner du en mer detaljerad beskrivning av varje bok.
 

Så här beställer du: Skriv ett mejl till info@rupeba.se med din beställning. Glöm inte att uppge din adress. Vi sänder boken/böckerna hem til dig tillsammans med faktura.

Skriv ut  
Ny boklista
Boklistan uppdaterad 2016-10-12
 
Böcker märkta med denna symbol (==>) finns även som e-böcker (pdf), och de kan beställas utan kostnad. Skriv ett mejl till info@rupeba.se med din beställning. Du kan beställa max 2 e-böcker per vecka.
 
PÅ SVENSKA
DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar 
   Andaktsbok - Rut Baronowsky - 150:-
FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri
 
   Rut Baronowsky - 120:-
GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror 

   Peter Baronowsky - 120:-
PÅ GODA GRUNDER 

   Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten - 120:-
TOLKNINGSBOKEN - Hur ska man tolka Guds ord?

   Peter Baronowsky - 80:-
NT-BOKEN Bilstudieguide genom Nya Testamentet i fyra delar
   Peter Baronowsky - 160:- per del

GAMLA TESTAMENTETS HISTORIA
 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky 60:-
BIBELSAMTALSBOKEN DET NYA LIVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA 
(==>)
   Studiehäfte - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN EFESERBREVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN TESSALONIKERBREVEN 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRÅN HEBREERBREVET 
(==>)
   Studiehäfte - Peter Baronowsky 60:-
TIO STEG FRAMÅT 
   Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På väg - Studiehäfte för de fem första stegen 30:- 
(==>)
Vägen vidare - Studiehäfte för de nästa fem stegen - 30:- 
(==>)
Handledarbok - 60:-  
(==>)
 
 
PÅ NORSK
DAGBOKEN - Små tanker för merkverdige dagar 
- Andaktsbok - Rut Baronowsky - 150:-

GAMLE TESTAMENTETS HISTORIE 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky 60:-
BIBELSTUDIER FRA APOSTLENES GJERNINGER 
(==>)
   Studiehefte – Peter Baronowsky 60:-
BIBELSTUDIER FRA EFESERBREVET 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky - 60:-
BIBELSTUDIER FRA HEBREERBREVET 
(==>)
   Studiehefte - Peter Baronowsky 60:-
TI STEG FREMOVER - Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På vei - studiehäfte för de fem første stegen 30:-
(==>)
Veien videre - Studiehefte för de følgende fem stegen - 30:-
(==>)
Veilederbok - 60:-
(==>)
 
IN ENGLISH
SIMPLE MUSINGS FOR SIMPLE LIVING
- Rut Baronowsky – 275 pages – 120 SEK
TEN STEPS FORWARD IN CHRISTIAN FAITH
  
Rut and Peter Baronowsky, Bert Åberg
On the way – the first five steps - 30 SEK 
(==>)
Moving on – the five following steps – 30 SEK 
(==>)
Handbook for the Leader – 60 SEK
(==>)
 

PÅ MÅNGA SPRÅK
TIO STEG FRAMÅT - Samtal om kristen tro - Rut och Peter Baronowsky, Bert Åberg
På väg - Studiehäfte för de fem första stegen 30:- 
(==>)
Vägen vidare - Studiehäfte för de nästa fem stegen - 30:- 
(==>)
Handledarbok - 60:- 
(==>)

Finns på svenska, norska, danska, finska, lettiska, estniska, ryska, tyska, franska, engelska, spanska, farsi.

Skriv ut  
DAGBOKEN

DAGBOKEN
- Små tankar för markvärdiga dagar  150:-

Andaktsbok - Rut Baronowsky; Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GÅBOBOKEN

GÅVOBOKEN - du är rikare än du tror 120:-

- Peter Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
FÖRLÅTELSEBOKEN

FÖRLÅTELSEBOKEN - du kan bli fri!  120:-

- Rut Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
TOLKNINGSBOKEN

TOLKNINGSBOKEN - hur ska man tolka Bibeln?  80:-

- Peter Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

 TIO STEG FRAMÅT 

- Samtal om kristen tro -

På väg (steg 1-5) 30:-
Vägen vidare (steg 6-10) 30:-
Handledarbok 60:-

            Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken

GT-boken del 1 är nu färdig

Är du med i UTMANINGEN där vi läser Gamla Testamentet på två år?

Jag har nu många människor på min utsändningslista som får ett mejl varje morgon med en kommentar från det kapitel vi läser just den dagen. Du kan också få vara med och det kostar ingenting. Skriv bara till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med i UTMANINGEN och från och med nästa dag får du ett morgonmejl från mig, så länge du själv vill.

På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet, kommer jag att ge ut kommentarerna till vår läsning av Gamla Testamentet. Vi har nu hunnit fram till Tredje Mosebok och den första delen är nu klar.

Kommentarerna ges ut i A5-pärmar och den första delen, som är på totalt 336 sidor innehåller:
1-1 Gamla Testamentets historia (112 sidor)
1-2 Första Moseboken (130 sidor)
1-3 Andra Mosebok (94 sidor)
HÄR finner du en översikt över innehållet i pärmen.

I pärmen kan du göra understrykningar och skriva in dina egna reflektioner från läsningen av de olika kapitlen.

Pärmen kostar 160 kronor (postens porto tillkommer)

Om du vill skaffa ett exemplar skriver du bara ett mejl till info@rupeba.se, så sänder vi pärm och faktura till dig.

Om du vill veta mer om NT-boken från förra årets bibelläsning kan du läsa mer om den HÄR.

/PB

Skriv ut  
NT-boken
Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och nu är hela serien färdig. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.228 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).
(Postens porto tillkommer med 69:- för 1-2 pärmar och 138:- för 3-4 pärmar)
Beställ genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.
Skriv ut  
På goda grunder

 

PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten

   "I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.

   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´

   Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.


   Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv." (Från baksidetexten)

Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:

- Människovärde
- Mänskliga rättigheter
- Samhälle och politik
- Ekonomi
- Miljö och global rättvisa
- Tro och vetenskap
- Utbildning och forskning
- Utmaningen från nyliberalismen
- Familj och sexualitet
- Inomkyrklig debatt

Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig.

Boken kostar 120:- (postens porto tillkommer)

 

Skriv ut  
Dagboken på norska

Dagboken på norska 
- Små tanker for merkverdige dager
Rut Baronowsky

150 NOK - Norske kroner

Du kan beställa boken Frelsesarmeens Nettbutik eller ved å skrive til
fa-handel@frelsesarmeen.no

Nettbutikkannonse
Skriv ut  
Dagboken på engelska

Simple Musings for Simple Living
Dagboken på engelska - Rut Baronowsky

Du kan beställa boken genom att mejla till
info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig

165:- inklusive porto inom Sverige

For prices in other currencies please go to THE SHOP

Skriv ut  
De två breven till Thessalonikerna

Bibelstudier från Thessalonikerbreven

- Peter Baronowsky - A4-storlek. 22 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågar TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Innehåll:
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Tacksägelse (vers 2); Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5); Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9); Jesus ska komma tillbaka (vers 10);
– Kapitel 2 - Mod att predika (vers 2); Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6); Ta emot Guds ord (vers 13); Hindrad av Satan (vers 18); Jesus ska komma tillbaka (vers 19);
– Kapitel 3 - Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3); Förspilld möda (vers 5); Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13);
- Kapitel 4 - Ännu mer (vers 1-12); Jesus kommer (Vers 13-18);
– Kapitel 5 - Håll er vakna (Vers 1-11); Släck inte Anden (Vers 12-22); Fullständigt helgad (Vers 23);

ANDRA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Växande tro (vers 1-4); Lidandet har ett slut (vers 5-10);  Värdiga hans kallelse (vers 11-12);
– Kapitel 2 - Laglöshetens människa (vers 2-12); Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17);
– Kapitel 3 - Guds ord sprids (vers 1-3); Vem vill du likna? (vers 6-12); ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13); En sak till…;

Skriv ut  
Hebreerbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel.
Häftet kostar 60:- plus porto.
Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

 

Finnes også på norsk!

Skriv ut  
Apostlagärningarna

Studiehäfte - Bibelstudier från Apostlagärningarna - Peter Baronowsky
A4-storlek. 28 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

Lektion 1 - Introduktion till Apostlagärningarna

Lektion 2- ...ända till jordens yttersta gräns
Lektion 3 - Löftet om den Helige Ande
Lektion 4  - "Han skall komma tillbaka"
Lektion 5  - Att tolka Apostlagärningarna
Lektion 6 - Pingstupplevelsen
Lektion 7 - "Vad betyder detta?"
Lektion 8 - Över alla människor
Lektion 9 - Hur mycket kostar det?
Lektion 10 - I Jesu namn
Lektion 11 - Kraftkällan
Lektion 12 - Tecken och under 

Finnes også på norsk!

 

 

 

Skriv ut  
Efesierbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Efesierbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 33 sidor. Till varje kapitel finns det uppgifter för självstudium och samtal.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

- Lektion 1 – Från frälsningsvisshet till andlig krigföring
Avsändaren; Mottagaren; Huvudtankar i brevet; Att studera Bibeln; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 2 – Våra personliga välsignelser
Välsignelser; Grunden för välsignelserna; Guds del och vår del; Frälsning; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 3 – I Honom  Kristus - Guds slutsumma
Förlåtelse; Den helige Ande; I honom; Kristus – Guds slutsumma; Uppgifter för självstudium och samtal
-Lektion 4 – Vila-Vandra
Tjänst för Gud – Tjänst för människor; Det gamla templet och det nya; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 5 – Förberedda gärningar
Balans; Förberedda gärningar; Hur finner vi de förberedda gärningarna?; Bön i Efeserbrevet; Frågor för självstudium och samtal
-Lektion 6 – Bön
Förbön; Tacksägelse; Lovsång; Tillbedjan; Bönestunden;
Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 7 – Kristi kropp
Hemligheten; Kristen utrustning; Gåvor; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 8 – Gåvor och uppgifter
Kristi fångar – gåvor till församlingen; Apostel; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 9 – Tjänstegåvor (fortsättning)

Profet; Evangelist; Herde; Lärare; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 10 – Helgelse, att ge upp och ta emot
Vatten och ande; Ge upp – Ta emot; Klä av – klä på; Bli fylld av Anden; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 11 – Översikt och sammanfattning
Hela Guds vapenrustning; Det sammanhållande bandet; Frågor för självstudium och samtal

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
Det nya livet

Bibelsamtalsboken - Det nya livet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 19 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

 

Studierna kan användas:
-på egen hand
-tillsammans med någon
-i en samtalsgrupp
Gör så här:
-läs
varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
-tänk
igenom innehållet
-svara
på frågorna med egna ord
-skriv
ned svaren i en anteckningsbok
-ta god tid
att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

Innehåll
Kapitel 1 – Det nya livet
Kapitel 2 – Jesus  är Herre
Kapitel 3 – Den helige Ande
Kapitel  4 – Att leva av Guds ord
Kapitel 5 – Att be till Gud
Kapitel 6 – Den kristna gemenskapen
Kapitel 7 – Vittna om Jesus
Kapitel 8 – Att studera Bibeln på egen hand
Skriv ut  
Gamla Testamentet
Studiehäfte - Gamla Testamentets historia - Peter Baronowsky

A4-storlek. 57 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf)

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll

 

 

GT1 - Varför studera GT?
GT2 - Perioder i GTs historia
GT3 - Urhistorien
GT4 - Patriarktiden
GT5 - Patriarktiden forts.
GT6 - Tiden i Egypten
GT7 - Ökentiden

GT8 - Förebilder i öknen
GT9 - Domartiden
GT10 - Kungatiden
GT11 - Det delade riket
GT12 - Babylonien
GT13 - Efter Babylonien
GT14 - GT:s tillkomst
GT15 - Böckerna i GT

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba