den 21 februari 2018
Affären


Välkommen till affären!
Här finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

Så här beställer du: Skriv ett mejl till info@rupeba.se med din beställning. Glöm inte att uppge din adress. Vi sänder boken/böckerna hem til dig tillsammans med faktura.

Skriv ut  
Swish

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Bibelsamtalsboken - DET NYA LIVET

Bibelsamtalsboken - DET NYA LIVET

Ett bibelstudiematerial där det är du själv som finner fram till svaren. Du får en fråga och en bibelhänvisning för att formulera ditt svar. 

Passar för gruppsamtal och enskilt studium.
Häftet kostar 60 kronor och du beställer det genom att skicka ett mail till info@rupeba.se.

Kapitel 1 - Det nya livet
Kapitel 2 - Jesus är Herre
Kapitel 3 - Den Helige Ande
Kapitel 4 - Att leva av Guds ord
Kapitel 5 - Att be till Gud
Kapitel 6 - Den kristna gemenskapen
Kapitel 7 - Vittna om Jesus
Kapitel 8 - Att studera Bibeln på egen hand

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"

Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år.


I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.

Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser.

I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen.

”PSALMBOKEN” kan användas som en andaktsbok där du läser en psalm om dagen. Då du har läst igenom alla 150 psalmerna i Bibeln kan du börja om från början. Det finns alltid nya dimensioner att upptäcka varje gång du läser en psalm i Bibeln.

Välkommen till en spännande resa genom Bibelns mest lästa bok.
________________

”PSALMBOKEN” ingår i en serie med andakter från  Gamla Testamentet. Serien innehåller en andakt från varje kapitel i hela Gamla Testamentet. Serien heter GT-boken och ”PSALMBOKEN” är del 3 i den serien.
________________
"PSALMBOKEN" kostar 160:- och du kan beställa den genom att mejla till info@rupeba.se.
________________
Skriv ut  
GT-boken del 2
GT-boken 
 
På samma sätt som förra året, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna på tryck.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. Psalmerna ingår inte i den dagliga läsningen i GT på två år, utan ingår i bibelläsningsplanen NT och Psaltaren på ett år. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.
Varje del kostar 160 kronor. Postens porto tillkommer.
Skriv ut  
DAGBOKEN

DAGBOKEN
- Små tankar för markvärdiga dagar  150:-

Andaktsbok - Rut Baronowsky; Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GÅBOBOKEN

GÅVOBOKEN - du är rikare än du tror 120:-

- Peter Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
FÖRLÅTELSEBOKEN

FÖRLÅTELSEBOKEN - du kan bli fri!  120:-

- Rut Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
TOLKNINGSBOKEN

TOLKNINGSBOKEN - hur ska man tolka Bibeln?  80:-

- Peter Baronowsky - Läs mer om boken HÄR.

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

 TIO STEG FRAMÅT 

- Samtal om kristen tro -

På väg (steg 1-5) 30:-
Vägen vidare (steg 6-10) 30:-
Handledarbok 60:-

            Läs mer HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och blev färdig den sista december 2016. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.228 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).
(Postens porto tillkommer med 69:- för 1-2 pärmar och 138:- för 3-4 pärmar)
Beställ genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.
Skriv ut  
På goda grunder

 

PÅ GODA GRUNDER - Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten

   "I ett land och en tid när sekularismen fått stort insteg i den offentliga debatten finns ett tydligt behov av en trovärdig kristen röst i samhällsdebatten.

   Tankesmedjan Claphaminstitutet startades våren 2008 i syfte att ´arbeta för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros- och samhällsförhållanden i Sverige och världen, samt sprida kunskap, forma nätverk och bilda opinion för detta ändamål´

   Under Claphaminstitutets paraply har ledare och ämnesexperter från samhällets olika delar förenats, för att i seminarier och debattartiklar tillsammans kunna höja sin röst till försvar för en stadig kristen värdegrund i samhället.


   Inför Claphaminstitutets femårsjubileum 2013 har ett representativt urval av de mest uppmärksammade publicerade artiklarna samlats i denna antologi. Vi hoppas att artiklarna även i bokform ska nå nya läsare och stimulera den svenska idédebatten med ett kristet perspektiv." (Från baksidetexten)

Boken innehåller 59 artiklar fördelade på följande ämnesområden:

- Människovärde
- Mänskliga rättigheter
- Samhälle och politik
- Ekonomi
- Miljö och global rättvisa
- Tro och vetenskap
- Utbildning och forskning
- Utmaningen från nyliberalismen
- Familj och sexualitet
- Inomkyrklig debatt

Du kan beställa boken genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig.

Boken kostar 120:- (postens porto tillkommer)

 

Skriv ut  
Dagboken på norska

Dagboken på norska 
- Små tanker for merkverdige dager
Rut Baronowsky

150 NOK - Norske kroner

Du kan beställa boken Frelsesarmeens Nettbutik eller ved å skrive til
fa-handel@frelsesarmeen.no

Nettbutikkannonse
Skriv ut  
Dagboken på engelska

Simple Musings for Simple Living
Dagboken på engelska - Rut Baronowsky

Du kan beställa boken genom att mejla till
info@rupeba.se, så skickar vi boken och faktura till dig


Boken kostar 150:- (postens porto tillkommer)

 

Skriv ut  
STUDIEHÄFTEN

Följande studiehäften ingår numera i NT-boken respektive GT-boken. Men de går oclså att få separat:

Skriv ut  
De två breven till Thessalonikerna

Bibelstudier från Thessalonikerbreven

- Peter Baronowsky - A4-storlek. 22 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågaor TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Innehåll:
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Tacksägelse (vers 2); Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5); Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9); Jesus ska komma tillbaka (vers 10);
– Kapitel 2 - Mod att predika (vers 2); Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6); Ta emot Guds ord (vers 13); Hindrad av Satan (vers 18); Jesus ska komma tillbaka (vers 19);
– Kapitel 3 - Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3); Förspilld möda (vers 5); Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13);
- Kapitel 4 - Ännu mer (vers 1-12); Jesus kommer (Vers 13-18);
– Kapitel 5 - Håll er vakna (Vers 1-11); Släck inte Anden (Vers 12-22); Fullständigt helgad (Vers 23);

ANDRA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Växande tro (vers 1-4); Lidandet har ett slut (vers 5-10);  Värdiga hans kallelse (vers 11-12);
– Kapitel 2 - Laglöshetens människa (vers 2-12); Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17);
– Kapitel 3 - Guds ord sprids (vers 1-3); Vem vill du likna? (vers 6-12); ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13); En sak till…;

Skriv ut  
Hebreerbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel.
Häftet kostar 60:- plus porto.
Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

 

Finnes også på norsk!

Skriv ut  
Apostlagärningarna

Studiehäfte - Bibelstudier från Apostlagärningarna - Peter Baronowsky
A4-storlek. 28 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

Lektion 1 - Introduktion till Apostlagärningarna

Lektion 2- ...ända till jordens yttersta gräns
Lektion 3 - Löftet om den Helige Ande
Lektion 4  - "Han skall komma tillbaka"
Lektion 5  - Att tolka Apostlagärningarna
Lektion 6 - Pingstupplevelsen
Lektion 7 - "Vad betyder detta?"
Lektion 8 - Över alla människor
Lektion 9 - Hur mycket kostar det?
Lektion 10 - I Jesu namn
Lektion 11 - Kraftkällan
Lektion 12 - Tecken och under 

Finnes også på norsk!

 

 

 

Skriv ut  
Efesierbrevet

Studiehäfte - Bibelstudier från Efesierbrevet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 33 sidor. Till varje kapitel finns det uppgifter för självstudium och samtal.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

- Lektion 1 – Från frälsningsvisshet till andlig krigföring
Avsändaren; Mottagaren; Huvudtankar i brevet; Att studera Bibeln; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 2 – Våra personliga välsignelser
Välsignelser; Grunden för välsignelserna; Guds del och vår del; Frälsning; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 3 – I Honom  Kristus - Guds slutsumma
Förlåtelse; Den helige Ande; I honom; Kristus – Guds slutsumma; Uppgifter för självstudium och samtal
-Lektion 4 – Vila-Vandra
Tjänst för Gud – Tjänst för människor; Det gamla templet och det nya; Uppgifter för självstudium och samtal
- Lektion 5 – Förberedda gärningar
Balans; Förberedda gärningar; Hur finner vi de förberedda gärningarna?; Bön i Efeserbrevet; Frågor för självstudium och samtal
-Lektion 6 – Bön
Förbön; Tacksägelse; Lovsång; Tillbedjan; Bönestunden;
Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 7 – Kristi kropp
Hemligheten; Kristen utrustning; Gåvor; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 8 – Gåvor och uppgifter
Kristi fångar – gåvor till församlingen; Apostel; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 9 – Tjänstegåvor (fortsättning)

Profet; Evangelist; Herde; Lärare; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 10 – Helgelse, att ge upp och ta emot
Vatten och ande; Ge upp – Ta emot; Klä av – klä på; Bli fylld av Anden; Frågor för samtal och självstudium
- Lektion 11 – Översikt och sammanfattning
Hela Guds vapenrustning; Det sammanhållande bandet; Frågor för självstudium och samtal

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
Det nya livet

Bibelsamtalsboken - Det nya livet - Peter Baronowsky
A4-storlek. 19 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns även som e-bok (pdf-fil).

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

 

Studierna kan användas:
-på egen hand
-tillsammans med någon
-i en samtalsgrupp
Gör så här:
-läs
varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
-tänk
igenom innehållet
-svara
på frågorna med egna ord
-skriv
ned svaren i en anteckningsbok
-ta god tid
att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

Innehåll
Kapitel 1 – Det nya livet
Kapitel 2 – Jesus  är Herre
Kapitel 3 – Den helige Ande
Kapitel  4 – Att leva av Guds ord
Kapitel 5 – Att be till Gud
Kapitel 6 – Den kristna gemenskapen
Kapitel 7 – Vittna om Jesus
Kapitel 8 – Att studera Bibeln på egen hand
Skriv ut  
Gamla Testamentet
Studiehäfte - Gamla Testamentets historia - Peter Baronowsky

A4-storlek. 57 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf)

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll

GT1 - Varför studera GT?
GT2 - Perioder i GTs historia
GT3 - Urhistorien
GT4 - Patriarktiden
GT5 - Patriarktiden forts.
GT6 - Tiden i Egypten
GT7 - Ökentiden

GT8 - Förebilder i öknen
GT9 - Domartiden
GT10 - Kungatiden
GT11 - Det delade riket
GT12 - Babylonien
GT13 - Efter Babylonien
GT14 - GT:s tillkomst
GT15 - Böckerna i GT

 

Finnes også på norsk!

 

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba