Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 20 januari 2019
Söndag 20/1

Tidig söndagsmorgon i Mosjöen, Norge, den 20 januari

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Det är längre till Mosjöen än det är till New York. I varje fall när det gäller tid och kostnader. Det tog oss elva timmar att ta oss från Västerås till Mosjöen, och till en betydligt högre kostnad. Resan innehöll två busstransporter, tre flygtransporter samt en biltransport.

Den sista flygturen var från Bodö till Mosjöen i ett propellerdrivet Wideröflyg. Vi har på tidigare resor tagit oss fram i Nordnorge med dessa Wideröflyg och de skickliga piloterna klarar de flesta väderlekssituationerna. 

När vi höll på att gå ned för landning i Mosjöen drog piloten plötsligt upp farten för att lyfta igen. Väl uppe i luften talade piloten om att det hade kommit en kraftig snöby och att vi nu skulle försöka flyga in från en annan vinkel. Det har vi varit med om förut, men man har ju alltid ett begränsat antal försök att få ner planet. Man kan ju inte parkera i luften och vänta på en dag med bättre väder.

Nåväl, ner vi kom på ett bra sätt och vidare till vårt nattlogi i Mosjöen.

Orsaken till att vi befinner oss i Mosjöen är att vi predikar på en ekumenisk mötesserie. Det är sex lokala församlingar som tillsammans genomför denna mötesserie varje år. Det förekommer på många platser i Norge att man årligen har sådana "Fellesmøter". 

Det är normalt att vi varje gång vi besöker möter gamla bekanta (tonvikt på bekanta mer än på gamla). På flygplatsen i Oslo, mellan flyg ett och flyg två, träffade vi en frälsningsofficer på väg från ett sammanträde på HK hem till Vestlandet. Vi fick en fin pratstund tillsammans om hur det har gått med flera av de unga officerarna som vi hade mycket att göra med under åren i Norge. Våra värdar i Mosjöen, Bodil och Helge, har vi träffat många gånger och haft möten på flera av de kårer där de varit stationerade. Tidigare elever från Jelöy Folkehögskola träffar vi på nästan alla platser vi kommer till. Så även i Mosjöen. 

Det är alltid spännande att få vara med om en ekumenisk möteskampanj. Vi kommer till samlingarna med våra olika bakgrunder och kulturer. Den norska kyrkan kommer med sitt sätt att fira gudstjänst, pingstkyrkan med sitt, Frälsningsarmén med sitt, Normisjon med sitt, Bedehuset med sitt, Adventisterna med sitt, Missionskyrkan.

En sådan mötesserie börjar ofta med en form av spänning där vi alla kanske har behov att markera vår särart. Vi började med möte fredag kväll och sedan var det seminarier/bibelstudier på lördagen. På lördagskvällen var det gudstjänst igen. Pingstkyrkans stora lokal var välfylld. Då Rut predikat gav jag en kort inbjudan om det var någon som ville komma fram för förbön, komma med sin törst och längtan för att bli fylld av den Helige Andes kraft. Omedelbart uppstod en rörelse i lokalen. Från alla delar strömmade det fram människor fram för förbön. Först kom en präst från kyrkan tillsammans med någon från Bedehuset och snart var det alldeles fullt på den öppna platsen fram plattformen.

Och så sker undret. Det var det inte längre pingstvänner, frälsningssoldater, adventister, missionsförbundare, folk från Bedehuset eller representanter från något annat kyrkosamfund. Vi var ett i vår längtan att få uppleva mer av Gud. Vi var helt enkelt Guds församling i Mosjöen som stod tillsammans med vår längtan inför vår Far i himmelen. Och Gud svarade på våra böner och sände den utlovade helige Ande över sina älskade barn.

Nu är det söndag morgon och snart dags att gå på gudstjänst i Den norske kirken med barndop och allt som hör till. Ikväll har vi avslutningsmötet i Pingstkyrkan. Och hur den ekumeniska mötesserien slutade får jag kanske återkomma i min veckorevy nästa söndag.

Till dess ber jag att du ska få uppleva en välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 20/1
Sedan Salomo hade byggt färdigt Herrens hus och även kungshuset och allt annat han hade känt längtan och lust att utföra, visade sig Herren för Salomo en andra gång...”

(1 Kung 9:1 LB)

När Gud skapade människokroppen, utformade han varje del så att den skulle kunna fullgöra sin funktion på allra bästa sätt. Foten utformades så att den skulle vara bra att gå med, handen så att den skulle kunna gripa bra, örat så att det skulle kunna höra och ögat så att det skulle kunna se.

På samma sätt har Gud utformat varje människa för en speciell funktion. Vi fanns i hans tanke och planering långt innan vi föddes, och Gud skapade oss så att vi skulle passa in i den planen för våra liv. Därför är det så underbart att läsa orden i dagens bibelvers. De säger oss att allt det fantastiska som Gud kallade Salomo att göra, var något som han hade ”känt längtan och lust att utföra”.

När Gud kallar en människa in i en uppgift, gör han det med längtan och lust, inte med tvång och gissel. Han vet hur vi är skapade och skulle inte tvinga in oss i en uppgift som vi inte är konstruerade för.

BÖN

Tack Herre för att du har en underbar plan för mitt liv och tack för att din kallelse stämmer med den lust och den längtan som du lagt ner i mitt inre.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Söndag 20/1

20 jan - Matt 14

 


"GE DEM NÅGOT ATT ÄTA" -
Matteus 14

Bibelläsning: Matteusevangeliet 14
Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000)

Det hade varit ett långt möte. Lärjungarna påpekar för Jesus att människorna var hungriga och att Jesus borde göra något åt det.

Då säger Jesus att det kan lärjungarna göra själva. Lärjungarna svarar att dom har inget att ge och Jesus svarar att de ska ge det de har till honom. Lärjungarna ger det till Jesus och han ber bordsbönen och sedan räcker han tillbaka två fiskar och fem bröd till lärjungarna.

I lärjungarnas händer sker undret! Maten tar helt enkelt inte slut. Det blev till och med tolv korgar mat över.

Vi kan kanske många gånger uppleva att vi inte har något att bidra med. Vår kunskap, vår förmåga och våra resurser är alltför små. Då får vi överlåta oss själva och det vi har till Jesus. Och då Han får välsigna det vi ger till honom, kan det bli överflödande rikt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
"Lämna dem till mig" (vers 18 Bibel 2000). Det sa Jesus till lärjungarna då de såg på sina otillräckliga resurser och bristande möjligheter att klara av situationen.
Skriv ut  
Lördag 19/1

Inför söndagen: Livets källa

 


- Från kyrkoaretstexter.se -
Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26, Ps 19:2-7

I texten från Johannes 4 handlar det om kvinnan vid Sykars brunn. Vers 4 säger att Jesus ”måste” ta vägen genom Samarien. De flesta judar valde att gå en omväg runt Samarien så Jesus behövde inte ta den vägen av praktiska skäl, däremot var han tvungen att göra det för att uppfylla Guds plan.

Konflikten mellan judar och samarier startade på 700-talet f.Kr. då assyrierna ockuperade området och förde bort de flesta judar som bodde där. Man tvångsförflyttade sedan olika hedniska folkslag dit och det blandfolk som uppstod mellan de kvarvarande judarna och dessa folk kallades samarier.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 19/1
Var och en går sin väg rakt fram, viker inte från sin bana. Ingen tränger den andre var och en följer sin egen väg”. (Joel 2:7-8)


Dagens bibelord är hämtat från Joels bok, en kort liten bok med bara tre kapitel, som berättar om Guds folk. I första kapitlet ligger folket under för förtryck. De har ingen framgång. Säden är förstörd, skörden är förstörd och vinet har förtorkat.  Det är torrt och eländigt. I andra kapitlet läser man om att Herren kommer till sitt folk och folket reser sig som en väldig armé. Folket omvänder sig till Herren och framgång, glädje och liv återvänder till dem. I tredje kapitlet dömer Herren Israels fiender, som så hårt ansatt dem i det första kapitlet. Och Gud lovar att vara en tillflykt för sitt folk. (Joel 3: 16)

Bibelordet idag är hämtat från det andra kapitlet. När Guds folk i Gamla testamentet hade framgång, fanns det alltid en viss disciplin – var och en visste vad de skulle göra, och de gjorde sin uppgift väl utan att tränga varandra. Det finns en ordning i Guds rike och när vi böjer oss under den ordningen och inrättar oss där går det oss väl. Han som skapat ordningen i naturen vill också att det ska vara ordning i våra liv, - i det privata och på våra arbetsplatser. Helighet har med ordning att göra och om vi vill ära Gud med våra liv måste vi inordna oss på den plats där Gud vill att vi ska verka just nu. Paulus riktar sig i Kolosserbrevet till Archippos och säger: Se till att du fullgör den tjänst som Herren gett dig. (Kol. 4:17). Jag tror att det är ett budskap, som Herren vill ge också till dig och mig idag.

BÖN

Herre jag vill idag fullgöra den tjänst, som du har gett åt mig, efter bästa förmåga. Tack för att du finns nära mig och vill hjälpa mig att göra det jag ska utan att tränga undan någon annan.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 19/1

19 jan - Ps 8+9

 

JESUS HERRE ÖVER ALLT - Psalm 8


Bibelläsning: Psalm 8

”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB).

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Heb 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och talar om att han för en kort tid ska vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  
Tacka Gud för hans skapelse och omsorg
.


 

HERREN ÄR EN BORG - Psalm 9

Bibelläsning: Psalm 9

"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda runt omkring. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan i vårt hjärtas borg. Det påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta: "Uppå mitt hjärtas borg står glädjens flagg i topp, ty konungen hemma nu är."

==Mannakorn att tugga på under dagen:  
Lita på Gud och vittna om hans under.

Skriv ut  
Fredag 18/1

Mot alla odds: Sofija, en åttaårig konstnär från Seda

 

- Lena Wickberg berättar på Frälsningsarméns blogg om ett besök i den lilla byn Seda i Lettland -

 Jag vill berätta om Sofija.
Hon är 8 år och går i andra klass. Och hon är konstnär. I alla fall nu. Om hon får möjlighet att fortsätta vara det återstår att se.
Sofija bor i Seda, långt ute på landsbygden i Lettland. Den lilla staden grundades när Lettland fortfarande tillhörde Sovjetunionen och är byggd i stalinistisk stil med stora, pampiga hus och breda boulevarder som löper ut från ett centralt torg. Den var nog fin när den byggdes, men nu är de en gång så ståtliga husen slitna och nedgångna, el och vatten saknas i många lägenheter och man ser krossade fönsterrutor både här och där. Arbetslöshet och fattigdom är utbredd bland dem som bor här, och kriminalitet hör till vardagen.
Som vanligt drabbar de hårdare livsvillkoren barnen allra hårdast. Därför har Frälsningsarmén startat ett dagcenter för barnen i Seda. Det ligger på en mindre sidogata, i ett litet, nyrenoverat hus som är målat i en varm och vänlig gul nyans med en glad, röd skorsten av tegel. Här känner man sig välkommen innan man ens stigit genom dörren.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 18/1
”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta… att Kristus dog för våra synder … att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv… ” 

 (1 Kor 15:1-5)


Jag hörde ett radioprogram, där man berättade att gruvdriften i Kiruna och Malmberget har drivits så långt att det inte längre är säkert att bo i vissa områden där. Man har grävt ur berget så mycket, att man är rädd att stora delar av staden nu ska rasa in. Grunden har försvagats. Nu måste husen flyttas.

Delar av den kristna kyrkan står inför liknande problem. Människor har bildligt talat försökt gräva bort massiva delar av Bibelns budskap. Och om grunden, Guds ord tillåts erodera, för att passa in i vår tids kultur, blir det kristna budskapet ett otryggt fäste.

Klippan Kristus förändras inte, men när kunskapen om honom urholkas, riskerar hela församlingar och gemenskaper att rasa, om de inte flyttas till fastare mark.

BÖN

Herre hjälp mig att leva mitt liv på fast mark – med ditt heliga, levande Ord som grund.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 18/1

18 jan - Ps 7

 

VAKA ÖVER DINA TANKAR Psalm 7

 

Bibelläsning: Psalm 7
"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och näring blir vi havande med olycka och förr eller senare föder det fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme åt kommer att forma våra liv.

Mina tankar påverkar hur mitt liv kommer att bli och mina ord är med att forma andra människor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att vaka över mina tankar och ord idag.
Skriv ut  
Torsdag 17/1

Alf B Svensson: Förlåt andra – och dig själv!

 

Du blir inte en bättre människa genom att gå och anklaga dig för alla dumheter du gjort.

- Alf B Svensson i Dagen -
För en tid sedan ringde en kvinna och ville bekänna en sak. Efter en föreläsning jag haft hade hon stulit ett par böcker. Nu gick hon i behandling för sitt missbruk, ville be om förlåtelse och betala böckerna. Jag förlät henne genast, ville givetvis inte ha några pengar och sa hur imponerad jag var över att hon ringde.


Makthavare har inte samma mod och ber inte om förlåtelse. De gör en pudel. De blånekar tills mediedrevet blir för starkt och det är uppenbart för alla vad de gjort. Att be om förlåtelse är inte att göra en pudel. Vi erkänner att vi handlat fel, ber uppriktigt om förlåtelse, försöker ställa till rätta det vi gjort och lovar att det inte ska upprepas. Att säga förlåt är inte ett uttryck för svaghet. Det är ett bevis på styrka och personlig mognad.


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Torsdag 17/1

 

Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud fadern….” (Gal 1:1)


När vi bodde i Norge behövde vi nya pass. Då var vi tvungna att uppsöka Sveriges ambassad i Oslo och lämna in vår ansökan där. En ambassad är ett stycke hemland i utlandet och en ambassadör är en person som är utsänd från hemlandet för att tillvarata hemlandets intressen i utlandet.

Vi kristna ska vara som ambassadörer för himmelriket på jorden. Våra hem borde vara ambassader, där människor kan få komma och få sitt pass till himlen. Medborgarskapet får man när man blir född på nytt, dvs. när man blir frälst.

Paulus visste att han var en ambassadör – en apostel, och att han representerade Gud själv när han skrev till Galaterna. En ambassadör kan inte tala i egen sak. Han representerar alltid den som har sänt ut honom. Han har sina skriftliga direktiv för vilka regler som gäller. För Guds ambassadörer är Guds ord rättesnöret för hur vi utövar vår ambassadörstjänst.

BÖN

Herre jag ber att jag idag ska minnas att jag är utsänd som en ambassadör för ditt rike. Hjälp mig att vara en värdig representant i det som möter mig idag.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 17/1

17 jan - Matt 13

 
MEN EN DEL FÖLL I GOD JORD  - Matteus 13

Bibelläsning: Matteusevangeliet 13
"Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." (Matt 13:8 FB)

Liknelsen handlar om att så ut Guds ord. Människorna liknas vid åkrar med olika beredskap att ta emot budskapet.

Så är det också med vårt vittnesbörd om Jesus. Människor har olika beredskap att ta emot budskapet om Jesus. Några är inte speciellt mottagliga.

Några kristna har kanske slutat berätta eftersom de upplevt att människor inte velat höra. Men kom ihåg: "en del föll i god jord." Det kan gå flera år och så kommer någon och säger: "Kommer du ihåg vad du sa till mig för tio år sedan. De orden förvandlade mitt liv". Ibland kanske vi aldrig ens får veta vilken effekt våra ord har haft.

-Låt aldrig ditt vittnesbörd tystna
-Be Gud om de rätta tillfällena

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hör, du som har öron" (vers 9).

Kapitlet talar mycket om vår mottaglighet eller icke mottaglighet för vad Gud säger. Ett liknande uttryck finner vi sju gånger i budskapen till församlingarna i Uppenbarelseboken 2-3: "Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"

Skriv ut  
Onsdag 16/1

Frälsis i Nordstan 16-19 januari

- Pressmeddelande från Nordstan -

William Booth, grundade Frälsningsarmén i London 1865. Han startade verksamheten med orden soppa, tvål och frälsning, just i den ordningen. Han sa, ”du kan inte predika Guds kärlek för någon som fryser och är hungrig", det är ledorden verksamheten bedrivs utifrån än idag.


I fyra dagar visar Frälsningsarmén upp sin verksamhet i Nordstan med med soppa, sång, musik, bibelord och fotboll med FFA Global. Kända kockar kommer även i år att tillaga sin traditionsenliga soppa som bjuds på plats alla dagar. Under dagarna kommer också ”Dagens förebild” att presenteras, någon person eller organisation som har gjort något extra för utsatta människor tilldelas priset.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 16/1

Bokpresentation: Svenska Folkbibeln 2015 Slimline, blått konstskinn

Ett antal onsdagar framöver kommer vi att presentera en bok från vår webbshop AFFÄREN. Här kommer den första i serien.
____________________________

Svenska Folkbibeln 2015 Slimline, blått konstskinn

Vid beställning från info@rupeba.se  325:- (Postens porto tillkommer)
(Jämförpris: samma bok kostar i AdLibris Webbshop 408:-)

Förlag: XP Media.
Bandtyp: Inbunden, konstskinn, silversnitt.
Sidantal: 1054 sid.


Bibeln, världens mest lästa bok, kallas ibland för ”Böckernas Bok”. Egentligen är det inte en enda bok utan en samling av böcker, sånger, tänkespråk och brev. Som ett träd med många grenar där inspirationen kommer från samma källa – Gud själv. 


Denna utgåva innehåller hela bibeln, både Gamla och Nya Testamentet. Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Denna bibeltext är frukten av ett mångårigt arbete av kunniga bibelforskare med djup kärlek till Bibeln som Guds ord. 

Folkbibeln 2015 är en lätt reviderad version av Folkbibeln 1998, med ett modernare språk och bättre flyt i texten. De historiska noterna som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld har också utökats i denna utgåva. Med stor respekt för Bibeln som en helig skrift har översättarna gjort sitt yttersta för att komma så nära grundtextens betydelse som möjligt.

Denna utgåva innehåller dessutom en omfattande uppslagsdel med bland annat: Råd till bibelläsaren, Bibelns tillkomst och inspiration, Vad säger Bibeln om sig själv, kända bibelberättelser, bibelläsningsplan, Bibelns kronologi, Guds namn, Guds egenskaper, Jesu liv, Jesus i Gamla testamentet, Jesu liknelser, Jesu underverk, den helige Andes verk, Ämnesindex, persongalleri.

Skriv ut  
Onsdag 16/1
Rättfärdighetens verk är fred och välstånd, dess frukt beständig ro och trygghet. Mitt folk skall få bo i ett fredligt land, i hem där de känner sig trygga och får vila sorglösa.”
(Jes 32:17)

Idag handlar bibelordet om rättfärdighetens verk. Rättfärdigheten uträttar något! Den gör det som vi fick lära oss i scouternas motto när vi var barn: Handla rätt!

Korruption och fattigdom går i många länder hand i hand. Och ett land med fred och välstånd har som regel byggt upp sitt regelverk och styrelseskick på fasta grundvalar. Rättssystemet har varit baserat på vissa orubbliga och för alla människor kända principer. Rätt och fel har inte bestämts utifrån enskilda individers intressen, utan byggts upp för det allmännas bästa, ofta med kristna värderingar som grund.

Bibeln gör en tydlig koppling till fred och välstånd för det folk som väljer rättfärdighetens väg. Det betyder naturligtvis inte att alla rika är rättfärdiga och alla fattiga korrumperade, men det slår fast grundprincipen att det lönar sig att handla rätt.

BÖN

Herre jag ber om hjälp att handla rätt idag även om det kortsiktigt ser ut som att jag förlorar på det.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Onsdag 16/1

16 jan - Matt 12

GUDS RIKE ÄR HÄR - Matteus 12

 

Bibelläsning: Matteusevangeliet 12
"Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er" (Matt 12:28 FB)

Folket på Jesu tid väntade på att Guds rike skulle komma. Också människor idag väntar på Guds rike, himmelriket. Och med all rätt. I det kommande himmelriket sker Guds vilja helt och fullt. Inga tårar, inga sjukdomar, inget lidande.

Men Gud vill att vi ska smaka den kommande tidsålderns krafter redan här och nu (Hebr 6:4). Varje gång en människa får uppleva helande eller befrielse är det bara en försmak av vad en gång ska komma.

Vår uppgift som kristna är att låta gudsriket få bryta igenom här i vår värld. Så att Guds rike får komma och Guds vilja får ske här på jorden såsom i himmelen (Matt 6:10).

Varje gång det sker får vi säga som Jesus: "...då har Guds rike kommit till er".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre hjälp mig idag att låta ditt rike bryta igenom i mitt liv.
Skriv ut  
Tisdag 15/1

Åsiktskorridoren blir allt trängre

 

- Malin Cederberg i dagen -
Partiernas förslag att stoppa konfessionella friskolor är åsiktsförtryck och beror på fördomar mot religion. Öka hellre kvalitetskontrollerna vid behov, skriver Malin Cederberg.

Vad ligger bakom det förslag till ”Etableringsstopp” för friskolor med konfessionell inriktning som S, MP, C och L nu enats om? Handlar det om kvalitetsbrister, värdegrund eller fördomar? Religionsfrihet – men bara på våra villkor. Rätt till skola – men staten ska bestämma var och hur. En sådan inställning visar bara att åsiktskorridoren i Sverige blir allt trängre och att fördomarna ökar.

Enligt internationella konventioner har vi alla rätt till vår tro, så länge den inte skadar andra. Föräldrar har rätt att välja skola för sina barn. Dessa grundläggande rättigheter omtolkas nu i Sverige och får alltmer lutning åt det som föreningen Humanisterna under många år lobbat för, att religion ska privatiseras och bort från det offentliga. Tro ställs, helt osakligt, mot vetande och spär därmed på fördomarna mot dem som utövar sin tro. Detta sker samtidigt som vi ser en ökande oro när andra kulturers värderingar börjar göra sig synliga. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 15/1
Jag skall ge dig sådana domare som du hade förr och rådgivare som i forna tider. Då skall du kallas ”rättfärdighetens borg”, ”den trofasta staden”. Genom rätt skall Sion räddas, genom rättfärdighet de som bo där.” (Jes 1:26-27)


Nyligen har vi i Sverige haft rättsfall, där det visat sig att de som skulle döma i viktiga mål, hade bestämt sig i skuldfrågan redan innan de hört alla fakta i målet. Så kan en rättfärdig dom aldrig fällas. Profeten Jesaja beklagar sig i versarna innan dagens bibelord, över ett liknande förfall bland Guds folk. Han beskriver ett tillstånd där de svaga var rättslösa, mutor och korruption var vanligt förekommande och alla försökte sko sig själva. Men så kommer han med sitt uppmuntrande budskap om att Gud vill rädda folket genom rättfärdighet och rätt.

Dagens tema handlar om rättfärdighetens borg. En borg är en plats med skyddande murar. Det är en tillflyktsort. Gud själv beskrivs som en säker borg i många av Psaltarens psalmer. De kristnas borg är Herren och när vi är i honom kan också vi bli en tillflykt för lidande människor som skadats av den orättfärdighet som råder runt dem.

BÖN

Herre, idag vill jag leva under ditt beskydd, i rättfärdighetens borg. Hjälp mig att vara en tillflykt för människor i nöd.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________

Skriv ut  
Tisdag 15/1

15 jan - Matt 11

 
GÅ OCH BERÄTTA  - Matteus 11
 

Bibelläsning: Matteusevangeliet 11
"Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Matt 11:4-5 FB)

Johannes döparen, som satt i fängelse, sände sina lärjungar för att fråga om Jesus var den som skulle komma. Jesus svarade lärjungarna: "Gå och berätta"

Också idag är det många människor som inte vet vem Jesus är. Vi som har lärt känna Jesus har alla ett ansvar att "gå och berätta" vem Jesus är och vad han gör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, ge mig idag tillfälle att berätta för någon om vem du är och vad du gör.

 

 

Vet du om att du kan få UTMANINGEN som ett mail i din telefon varje dag? Där finns också en "studiedel" till varje kapitel i Nya Testamentet med en översikt över kapitlet, kommentarer och något till eftertanke. De som finns med på vår utsändningslista får också till gång till en blogg där vi sparar allt material från UTMANINGEN. 

Om du inte redan är med kan du skriva ett mail till info@rupeba.se och bara skriva UTMANINGEN, så får du ditt första morgonmail dagen efter.

Skriv ut  
Måndag 14/1

Therese blev en helt ny människa

 

- Angelica Victorin i Inblick -
Som tonåring tyckte Therese att kristna var osmarta och hade ologiska resonemang. Trots det följde hon med en klasskompis till en kristen konferens. Där fick hon uppleva Guds närvaro och omsorg. Ett halvår senare blev hon andedöpt. – Det förvandlade mig och var den bästa dagen i hela mitt liv, det största som någonsin har hänt mig. Det går inte att jämföra med någonting som jag varit med om varken före eller efteråt, berättar Therese för Inblick.

ANDEN I GLASET
I nian skulle tjejerna övernatta hos en i klassen, i samband med skolavslutningen. De ägnade kvällen åt "anden i glaset".
– Några av oss trodde det var påhitt, men en del trodde att anden svarade på riktigt. Noomi förstod att detta var en lek med andevärlden och ville inte vara med.
Snart märkte tjejerna att anden verkade svara på deras frågor. Atmosfären i rummet blev mer och mer otäck, minns Therese.
– Vi gjorde narr av anden och då skrev den ordet "dö" på spelplanen. Jag ropade nej, slog undan glaset och alla skrek av rädsla.
Tjejerna bestämde sig snabbt för att de måste be till Gud. I panik sprang de in till Noomi som lagt sig för att sova och ropade att hon måste be till Jesus tillsammans med dem.
– Noomi visste vad som hänt eftersom hon hade bett till Gud och sagt att "antingen ber jag att ingenting händer, eller ber jag att någonting händer och att de i så fall vänder sig till dig", berättar Therese.
De tog varandras händer och bad till Jesus. Rädslan och skräcken rann av. Tjejerna grät och började be för familjemedlemmar och vänner. Den natten tog en del av tjejerna emot Jesus, men inte  Therese.
– Men jag förstod att det fanns en andlig verklighet, en ond och en god sida. Den onda sidan ville jag inte längre vara en del av. Korset som jag hade upp och nervänt kring min hals, vände jag nu åt rätt håll.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 14/1

Vidare såg jag under solen: orätt satt på rättens plats, orätt satt på rättfärdighetens plats” (Pred 3:16)

Temat för dagens andakt är rättfärdighetens plats. Rättfärdigheten har en av Gud given plats i skapelsen. En del skulle kanske kalla det för naturrätten. Men efter syndafallet har hela världen hamnat under den onde.

Jesaja beskriver detta så tydligt: ”sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan, och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad”(Jes 59:14-15). Sådana är de levnadsvillkor som mänskligheten lever under idag, ända tills man tar emot Jesus som sin Herre och befriare. Jesaja, som levde många hundra år före Jesus, profeterade nämligen också om, att det i framtiden skulle komma en befriare, som skulle föra fram rätten till seger. Rättfärdigheten ska än en gång få inta sin gudagivna plats i skapelsen. 

Jesus gör själv anspråk på att vara den befriare, som Jesaja profeterade om. Han var den som skulle ”förkunna rätten för folken” och en dag ”föra rätten fram till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.” (Matt 12:18, 20-21)

BÖN

Tack Jesus för hoppet, att en dag ska rätten segra. Vi ser hur orättfärdigheten råder, och vi ber om hjälp att kunna kämpa för sanning och rätt tillsammans med dig.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 14/1

14 jan - Matt 10

ORD OCH GÄRNINGAR - Matteus 10

Bibelläsning: Matteusevangeliet 10
"Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:5-8 FB)


Då Jesus sände ut sina tolv lärjungar befallde Han dem att presentera himmelriket både i ord och gärningar. Både predika och hela.

I Nya Testamentet presenteras nästan alltid Guds rike i ord som ackompanjeras av Gudsrikets gärningar. Förkunnelsen av Guds rike går hand i hand med övernaturliga gärningar. Både i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Både i Jesu liv och i den första församlingens.

Alltför ofta har församlingen förkunnat Guds rike enbart i ord.
-Herre hjälp mig att förvänta att se dina övernaturliga gärningar i mitt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Lyssna och agera
"... och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut" (vers 27)
"...det ni skall säga skall lägga i er mun" (vers 20)
Herren talar också till sina lärjungar idag.
Skriv ut  
Söndag 13/1

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 13 januari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet 
(Bilden: Den nedåtgående solen en eftermiddag under veckan då vi var på väg tillbaka hem till Västerås i bilen)


Så var det söndag igen efter en förhållandevis lugn vecka. Vi har rensat ut de sista spåren av julfirandet och nu ser vi framåt.

Under lördagen var det bönesamlingar på fyra olika platser i landet. På lördagen klockan 11.00 startade vi också ett bönedygn på kåren i Västerås. 

På lördagskvällen var det bönemöte på kåren som en del av bönedygnet. Nu är det snart dags för mig att ta mitt bönepass mellan 05.00 och 06.00. 

Jag tycker det är en fin upplevelse att ta del i ett bönedygn och veta att någon säger "Amen" klockan 05.00 och jag tar över böneansvaret under nästa timme. Och då jag säger "Amen" klockan 06.00 vet jag att någon annan fortsätter bönen.

Bönedygnet avslutas med gudstjänst på kåren klockan 11.00.

Efter den relativt lugna veckan går vi in i en intensiv resandeperiod. Nästa vecka ska vi tala på Fellesmøtene i Mosjøen. Felløsmøte betyder ekumenisk möteskampanj och Mosjøen ligger i höjd med Storavan i Sverige, men det ligger mitt i Norge. Norge fortsätter långt norrut och sedan österut nästan ända till Murmansk.

Det är inte helt oproblematiskt att ta sig från Västerås till Mosjøen. Först har vi 10 mil till Arlanda. Sedan flyger vi till Oslo. Därifrån flyger vi till Bodø som ligger norr om polcirkeln. Till slut flyger vi med ett litet propellerflygplan till Mosjøen.

På vägen hem måste vi också ta tre flyg för att komma hem. Mosjøen-Trondheim, Trondheim-Bergen, och till slut Bergen-Arlanda (utan att gå ner i Oslo). 

Kårledarna i Mosjöen har ansvar för fler kåren i området som heter Helgeland. Vad är väl mer passande att det är Helge som har överinseendet över Helgeland. Men han gör det inte ensam. Han delar kårledarskapet med sin fru Bodil, men något Bodilland finns det inte så vitt jag vet. Det ska bli fint att träffa Bodil och Helge igen. Det var en stund sedan vi sågs.

Förutom Frälsningsarmén deltar ett antal församlingar i möteskampanjen: Pingstkyrkan Betel, den Norska Kyrkan, Normisjon, Misjonskirken och Adventkirken.

Men nu är det snart dags att gå till förmiddagsgudstjänsten på Frälsningsarmén i Västerås.

Jag ber att du ska få en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 13/1

På rättfärdighetens väg är liv…” (Ords 12:28)

I går handlade andakten om rättfärdighetens port. Idag handlar den om rättfärdighetens väg. På mitt arbete finns en tavla, som föreställer en allé med ekar. Ekarna är gamla och lummiga och vägen som går mellan raderna av träd, är ganska bred. Ingen människa går på vägen. Den är alldeles tom. Man får en känsla av att träden som vuxit där i hundratals år har sett ett och annat, att de har hört både det ena och det andra. Men troget står de där på vakt längs vägen och bevarar för sig själva det de har hört och sett.

Jag har hört att man ibland planterar träd i särskilt förorenade miljöer, för de suger åt sig föroreningarna och renar luften. Jag brukar tänka på detta när jag ser allén på min jobbtavla. Den andas frid och ro, och jag får en känsla av att träden har absorberat varje ont ord som sagts på vägen och varje mörk blick som utväxlats mellan människor som gått vägen fram.

Texten under bilden är dagens bibelord om rättfärdighetens väg. Det syftar på en andlig väg som Guds folk får gå. Och på den vägen är liv ”ingen död finns på den vägen” står det i versens fortsättning. På den vägen kan vi bara få gå när vi har Jesus med i våra liv, han som har absorberat all vår synd i sig.

BÖN

Tack Jesus att jag får gå på rättfärdighetens väg tillsammans med dig. Tack för livet som finns där. Tack för friden som finns där. Tack för att Du finns där.

______________________
Dagens andakt på norsk:
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English:
http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Skriv ut  
Söndag 13/1

13 jan - Matt 9

 

TRONS KRAFT - Matteus 9

Bibelläsning: Matteusevangeliet 9
"Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." (Matt 9:22 FB)
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." (Matt 9:29 FB)

Också i detta kapitel (jämför kommentar till kapitel 8) talar Jesus om trons betydelse. Vår tro frigör kraften i Guds löften. Vi kanske skulle ha sagt att det var Jesus som frälste kvinnan, men Jesus säger till kvinnan att det var hennes tro som frälste henne.

Jesus dog på korset för att alla människor skulle bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. Bara de som tror på hans löfte och tar emot honom i sina liv blir frälsta. Det är Gud som ger löftet, men det förverkligas bara då det finns någon som tar emot löftet. Vår tro gör Guds  löfte verkligt i vårt liv.

Vår tro kan i många tillfällen utgöra skillnaden på om Guds kraft blir utlöst i en situation eller inte: "Som ni tror skall det ske med er".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Min tro påverkar hur min dag, och mitt liv, kommer att bli"
______________________________

 

 
Vet du om att du kan få UTMANINGEN som ett mail i din telefon varje dag? I mailet finns också en "studiedel" till varje kapitel i Nya Testamentet med en översikt över kapitlet, kommentarer och något till eftertanke. De som finns med på vår utsändningslista får också till gång till bloggen där vi sparar allt material från UTMANINGEN. 

Om du inte redan är med kan du skicka ett mail till info@rupeba.se och bara skriva UTMANINGEN, så får du ditt första morgonmail dagen efter.

Skriv ut  
Lördag 12/1

Vi lever i den yttersta tiden

 

- Felicia Ferreira i Dagen -
”Efter uppvaknandets år 2018 växer känslan av att vi lever i den yttersta tiden. Borta är lättsamhet och glättighet. Det är allvar nu, och absolut inte tid för en ironisk klackspark. Hävdvunna institutioner utmanas. Gamla överenskommelser bryts. Själen och vår mentala frihet är utsatta för attack. Döden knackar på dörren, ingen är stor nog att undgå dess grepp. Plötsligt tycks själva livet stå på spel.” Spaningarna inför 2019 kommer från, ofta träffsäkra, analysföretaget Kairos future och understryker behoven av en ny orientering.


Botemedlen mot vår känsla av otrygghet, stress och ångest blir psykofarmaka, mindfulness och maratonlopp. Lindringen kommer men boten uteblir. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 12/1
Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. (Ps 118:19)

Idag handlar andakten om rättfärdighetens port. Bibelkommentaren till dagens bibelord säger att det är kungen som uttalar sin befallning när han når tempelportarna med sin procession, och prästerna gav sitt svar inifrån templet.

Tusentals vanliga människor har emellertid också bett de här orden om att rättfärdighetens port ska öppnas för dem. De har velat komma nära Gud. De har velat uttrycka sin tacksamhet i hans närhet.

Och Herrens sanna präster har genom historien visat vägen till Herrens port, frälsningen i Jesus Kristus. Och de som troget håller sig till honom får gå ut och in genom den porten, inte på grund av sin egen rättfärdighet, men på grund av att de fått ikläda sig Jesu rättfärdighet. Lydia Baxter skriver om denna port i psalm 223 i svenska psalmboken:

Den öppen står för varje själ som nådens ord anammar,

för rik och fattig, kung och träl, för alla folk och stammar.

O djup av nåd, min Gud hos dig, att porten öppen står för mig,

För mig, för mig, den öppen står för mig.

BÖN

Tack Jesus för att rättfärdighetens port är öppen idag. Tack för att vi kan få gå in genom den och komma in i din närhet av bara nåd.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 12/1

12 jan - Ps 5+6

 

NÅD SOM EN SKÖLD - Psalm 5


Bibelläsning: Psalm 5

"Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld." (Ps 5:13 FB)

Psalm 5 är en morgonbön under förföljelse. Psalmisten ber och vi får också be orden: "Lyssna till mina ord, HERRE! Ge akt på mina suckar! Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag.
HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt."
(vers 2-4)

Psalmen avslutas med att konstatera att Gud omger den rättfärdige med nåd som med en sköld.

Den sköld som beskyddar oss är Guds nåd. Det är inte vår egen rättfärdighet eller förträfflighet som beskyddar oss. Det är precis tvärtom! Då vi litar på våra egna gärningar är vi helt oskyddade. Men den som söker sig till Herren blir omsluten av hans rättfärdighet och nåden bildar en sköld runt honom eller henne.

Romarbrevet skriver om denna rättfärdighet:
"...en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem." (Rom 3:22-24 FB)

Då du känner dig misslyckad och fördömd får du se dig själv friköpt och iklädd denna rättfärdighet. Låt nådens sköld skydda dig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd som en sköld.

 


HERREN HAR HÖRT - Psalm 6

Bibelläsning: Psalm 6

"HERREN har hört mitt rop om nåd, HERREN har tagit emot min bön." (Ps 6:10 FB)

Psalm 6 är bön i djupaste nöd:
"Min själ är mycket förskräckt. HERRE, hur länge?" (vers 4)
"Jag är trött av mitt suckande, var natt blir min bädd genomvåt, jag dränker sängen med tårar." (vers 7)

David uttrycker i psalmen sin fruktan och sin kraftlöshet genom ändlösa nätter.

Det är lätt hänt att våra böner fastnar där. I mörkret och i hopplösheten. Vår bön kan ibland bli ett fortsatt ältande av våra problem, fast i bönens form. Och efter vår bön kan vi känna oss ännu mer nedtyngda än då vi började be. Vi kanske under bönen har umgåtts med våra problem i stället för att umgås med Herren.

Men Davids bön fastnar inte i fruktan och kraftlöshet. Den tränger igenom mörkret. Bönen slutar med förvissningen om att Gud har hört bönen och att problemet nu ligger hos Honom.

Förhållandena hade inte förändrats, men vetskapen att Gud hade hört bönen gav lindring i problemen. Bönens funktion är inte att umgås med våra problem, utan att lyfta upp problemen till Herren som hör, tar emot vår bön och bär våra problem.

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila." (Matt 11:28 FB)

==>Mannakorn att tugga på under dagen: Herren hör min bön.

Skriv ut  
Fredag 11/1

Var är protesterna mot folkmordet på kristna?

 

-Stig Helmersson i Dagens Nyheter -

När man talar om kristna offer och muslimska förövare börjar den mest engagerade aktivist för mänskliga rättigheter att flacka med blicken.


Vad är det egentligen för fel på er?
Frågan ställdes till Andrew Bennett, före detta kanadensisk ambassadör för religiös frihet, när han talade inför en judisk grupp. Ämnet var förföljelsen av kristna i Mellanöstern och de judiska åhörarna skakade på huvudet när de hörde om det utrotningshot som de kristna nu lever under i det som en gång var kristendomens kärnländer.
”Om det hade gällt judar skulle vi ha protesterat konstant. Vi skulle ha ansatt politiker och varit ute på gatorna varenda dag. What's wrong with you people?!”


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 11/1

Åklagare: Ofött barn skyddas inte av lagen

 

- Dagen -
Åklagaren lägger ner utredningen om en sen abort i vecka 30.
Orsaken: ett ofött barn skyddas inte av lagen.
– Det är en stötande ordning, säger Jennie Nordin, kammaråklagare till Dagen.Det var i somras som en felavläsning på ett ultraljud innebar att en abort på Karolinska universitetssjukhuset av misstag utfördes i vecka 30.

Enligt vårdpersonalen hade alla undersökningar gjorts korrekt. Fostret bedömdes då vara i vecka 12.

– Men det är tolkningen av resultaten som inte var korrekta, sa Catharina Lyckeborg, verksamhetschef på kliniken Ultragyn som gjorde den första undersökningen.

Sjukhuset polisanmälde sig självt efter händelsen.

Åklagaren Jennie Nordin inledde en förundersökning mot vårdpersonalen. Hon rubricerade händelsen som grovt vållande till annans död.

– Enligt min mening är det ett barn som aborterats här, sa hon då.

Men efter att ha utrett händelsen under hösten har hon nu lagt ner förundersökningen. Hon är märkbart besviken.

– Tyvärr ser rättsläget ut såhär. Jag hade gärna velat gå vidare, men en förlossning måste vara påbörjad för att ett barn i magen ska vara ett möjligt brottsobjekt.

Hon konstaterar att svensk lag säger att ett foster blir ett barn vid graviditetsvecka 22.

– Men ett ofött barn är inte skyddat i lagen och kan därför inte vara målsägande. Det är naturligtvis en stötande ordning, säger hon till Dagen.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 11/1
Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken.”  (Jes 61:10)

Idag är temat för andakten ’rättfärdighetens mantel’. En mantel är något man skyler sig med, något som ger skydd och värme. Rättfärdigheten från Gud är en gåva som kommer av att vi tar emot Jesus i våra liv. Vi får byta ut vår synd och våra misslyckanden mot hans rättfärdighet. I Kolosserbrevet 3 talar Paulus om att vi ska klä av oss våra orena kläder och ikläda oss den nya människan som blir alltmer lik Jesus. (Kol 3:8 ff).

På sjuttitalet brukade vi sjunga en kör med orden: ”Jag är iklädd manteln av rättfärdighet som Herren Jesus ger till mig” och jag minns att jag njöt av sången. Den liksom strök ut min skuld och jag kunde ta till mig hela vidden av Jesu försoningsverk. Hans kärleksmantel skylde över all min skuld.

BÖN

Tack Jesus att vi varje dag får ikläda oss den rättfärdighet, som vi aldrig kan förtjäna, men som du ger åt alla dem som ärligt vill tillhöra dig.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 11/1

11 jan - Ps 4

 

FÖRTRÖSTAN TROTS OMSTÄNDIGHETERNA


Bibelläsning: Psalm 4
"När jag är trängd ger du mig utrymme…. Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom…. förtrösta på Herren…. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet" (Ps 4:2,4,6,9 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständigheterna inte är de bästa.

- Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme (vers 2)
- I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (vers 4)
- Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (vers 6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt, tröst bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Förtrösta på Herren" (vers 6)
Skriv ut  
Torsdag 10/1

Enhet, ja – men utan avkall på bibeltro

 

- Stefan Swärd i Världen idag -
Enheten får inte medföra att den teologiska och andliga analysen av kristna församlingens inriktning, prioriteringar och tro tystnar och uppfattas som obekväm.

Bristen på bibeltro och förankring i Bibelns lära och förkunnelse tar sig en rad olika uttryck i den moderna kyrkan. Kampen för bibeltron och att värna om Guds ord som centrum för församlingens liv och lära är inte en kamp som går mellan samfund. Det är en utmaning för varje kristen församling i vår tid, och för varje enskild kristen. Så mycket i vår tid vill utmana och påverka oss att överge Bibeln som rättesnöre för lära och liv.

Ett allvarligt tecken på distans från Guds ords centrum är att syndens allvar och konsekvenser tonas ner. Man talar bara om Gud som kärlek, inte om en Gud som visar vrede över synden och dömer synden. Det medför att behovet av frälsning och omvändelse nedtonas. Vilket leder till en konsekvens att evangelisation blir oviktigt och att mission inte blir omvändelseförkunnelse, utan fokus hamnar på socialt engagemang.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 10/1

Märtha, 83 år, fick inte fortsätta i taxin då hon berättade att hon var kristen

 

- Dagen - 
Nyligen skulle Märtha Nordlund, 83 år, åka på ett läkarbesök i Danderyd. Hon beställde färdtjänst från sitt hem i Kungsängen utanför Stockholm och en bil från Sverigetaxi kom och hämtade henne.

Märtha satte sig bredvid föraren som körde i väg men plötsligt hände något oväntat. När de hunnit till Tensta tvingades Märtha mot sin vilja att gå ur taxin. Taxichauffören svängde av vägen och lämnade henne ensam.

– Han blev jättearg när jag berättade att jag är kristen och sa att jag inte fick åka med honom längre. Han tvingade mig att gå ur taxin.


Läs mer HÄR (betallänk).

Skriv ut  
Torsdag 10/1

Till alla bibelläsare

 

Till alla er som följer UTMANINGEN varje dag på vår hemsida eller Facebooksida.

Vet du om att du kan få ett mail varje morgon med dagens inlägg från UTMANINGEN? I det mail vi skickar ut finns, förutom det vi lägger ut på sidan, en "studiedel" med Översikt - Kommentar - Till eftertanke.

Du behöver bara skicka ett mail till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN så får du ditt första mail dagen efter.

Skriv ut  
Torsdag 10/1
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp..” (Ef 4:3)


Det var inte alltid som det rådde frid och endräkt i vårt hem när pojkarna växte upp. Ganska ofta rådde det stark oenighet, och det hände till och med att smockan hängde i luften ibland. Men det märkliga var att om ett yttre hot visade sig, till exempel att någon av pojkarna blev angripen utifrån, slöt syskonen upp omkring varandra i täta led.

Ibland undrar jag om kristenheten fastnar i käbbel med varandra, på grund av att man inte insett, att vi har en gemensam fiende, djävulen, som vill förstöra, ödelägga och rasera allt det goda som Gud har skapat. I alla krig är det ett viktigt vapen att skapa splittring bland motståndarna. Så är det också i det andliga krig som varje kristen befinner sig mitt uppe i varje dag. Om vi bara kunde inse, att vi kristna är syskon i samma familj och att fiendens mål är att skapa oenighet bland oss, skulle vi sluta upp omkring Sanningen som en man igen. 

BÖN

Herre hjälp mig idag att bidra till enhet. Hjälp mig att inte envist hävda min egen åsikt. Hjälp mig att inse att kärleken till mina kristna syskon är viktigare än att jag får rätt i allt.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 10/1

10 jan - Matt 8

 
"SOM DU TROR SKALL DET SKE DIG"  - Matteus 8


Bibelläsning: Matteusevangeliet 8
"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." (Matt 8:13 FB)

I det åttonde kapitlet i Matteusevangeliet omnämns flera tillfällen där Jesus botar människor från olika sjukdomar. Bland annat talas det om en officer med en stark tro på att Jesus kunde bota hans tjänare. Officerens starka tro förvånade till och med Jesus (v.10).

Det är då Jesus säger till officeren: "Gå, som du tror skall det ske dig!"  Många gånger i evangelierna påpekas det vilken stor roll vår egen tro spelar.

-Vår tro kan vara med att förlösa Guds under i våra liv.
-Vår otro kan vara ett hinder för att Guds under ska bryta igenom.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min tro på Jesus kan vara med att förlösa Guds under

Skriv ut  
Onsdag 9/1

Frälsningsarméns insamling möter behov under årets fattigaste månad

 


- Pressmeddelande på mynewsdesk -

Januari kan för många vara den månad på året då det är som svårast att få ekonomin att gå ihop efter jul och nyår. Nu drar Frälsningsarmén igång januari-insamlingen för att stödja familjer i ekonomisk utsatthet under årets fattigaste månad och ge fler en bra start på 2019.

Till Frälsningsarmén kommer hjälpsökande under hela året men i vissa verksamheter är det mer påtagligt att de som kommer har det extra tufft just i januari.

– Även en hel del av dem som får ekonomin att gå ihop har ingenting över efter nyår. Många drar på sig räkningar kring julen ända in i februari/mars, säger Susanne Åsbogård, föreståndare för Alingsåskårens sociala arbete.

I flera av Frälsningsarméns verksamheter görs extra hjälpinsatser inför jul. De som inte fått stöd i december kan få motsvarande hjälp i januari. 


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 9/1

Homosexualitet och samkönade relationer

Stefan Gustavsson ger en balanserad och tydlig undervisning i ämnet (60 min)

Skriv ut  
Onsdag 9/1

 

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag” (Rom 8:2)

Att bli en kristen är som att byta hyresvärd. Så länge som jag har min gamla hyresvärd, har han rätt att komma till mig varje månad och avkräva mig hyran. Men när huset köpts upp av en annan har den gamla hyresvärden ingen rätt att komma och kräva mig på någonting.

Så länge jag tillhörde denna världen, det vill säga innan jag blev frälst, kunde den som är herre i denna världen, nämligen djävulen, göra anspråk på att jag skulle tjäna honom. Men när Jesus blir Herre i mitt liv, blir han som en nye hyresvärden. Då kan fienden komma och anklaga mig för det ena och det andra, men jag behöver bara hänvisa honom till Jesus som köpt mig fri och som nu har ansvaret för mig.

BÖN

Tack Jesus att du har köpt mig fri från allt det gamla, och att jag är fri från alla skyldigheter mot det gamla livet. Tack att fienden inte kan anklaga mig längre för du har betalat min skuld.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________

 

Skriv ut  
Onsdag 9/1

9 jan - Matt 7

 

DE TVÅ VÄGARNA - Matteus 7

Bibelläsning: Matteusevangeliet 7
"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:13-14 FB)


Rubriken över dessa versar lyder de två vägarna. Det finns bara två vägar. En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg leder till livet.

Jag har mött många kristna som tänker ungefär så här:
"Den breda vägen vill vi absolut inte gå. Den smala besvärliga vägen är till för pastorer, missionärer och speciellt andliga kristna. Mitt emellan finns det en väg för allmänt hyggligt kristenfolk med det bästa från båda sidor." Det finns kanske ingen som säger så, men säkert många som tänker så.

Gud tycker inte om kompromisser. Det finns ingen väg som leder halvvägs till livet, eller halvvägs till fördärvet. Vi måste välja.

Jag tror att Jesus längtar efter människor som helhjärtat bestämt sig att följa honom. Oavsett hur smal vägen än stundom kan kännas.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Be så ska ni få" (vers 7)
Skriv ut  
Tisdag 8/1

Gläds vi över Guds bud – eller tolererar vi dem?

 

- Olof Edsingers hemsida -
Psaltaren 119 är inte bara Bibelns längsta kapitel. Det är också en på många sätt utmanande text om Guds lag, torah. ”Jag har min glädje i dina bud, som jag älskar”, skriver psalmisten (v 47). Och: ”alla dina bud är sanning” (v 86).Tycker du att det är jobbigt med Bibelns tal om domen? Uppenbarelsebokens kristna längtarefter domens dag: ”Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” (6:10)...

...Tycker du att det är jobbigt med Nya testamentets undervisning om den dubbla utgången? Paulus kan förvisso gråta över sina landsmän, som genom sin förnekelse har dömt sig till en evig åtskillnad från sin Skapare. Men fördenskull ser han inga skäl att ifrågasätta rimligheten i vad som väntar: ”Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss” (2 Thess 1:6–7).

Än en gång: Det är fullt naturligt att vi som kristna har favoritverser i Bibeln – och det är rimligt att exemplen ovan inte ingår i dessa. (De är inte heller mina favoritverser.) Men vi bör ändå vara på vår vakt, så att vi inte hamnar i ett läge där vi på sin höjd kan tänkas ”tolerera” Guds bud – när vi med psalmistens ord är kallade att älska dem.

För att kunna göra detta behöver vi förstås först ha fått en möjlighet att lära känna honom som är budens källa – nämligen Herren själv. Just detta är och förblir därför lösningen när vi ryggar tillbaka inför Bibelns mer svårsmälta delar. Den Gud som har skapat och frälst oss är värd både vår kärlek och vår lydnad!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 8/1
Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord” (Rom 10:15)

”Jag kan inte tro” säger man, och det är kanske inte så konstigt. Bibeln säger att tron bygger på förkunnelsen av Kristi ord. Och om man aldrig utsätter sig för att höra Kristi ord kan tron aldrig växa till. Det är först när man öppnar sig för sanningarna och sammanhangen i Bibeln som tron kommer.

På samma sätt säger en del ”Jag känner mig inte frälst”. Nej, men frälsningen är inte heller en känsla. Frälsningen är en verklighet som bygger på vad Gud själv säger i sitt ord, Bibeln.

Vi använder ibland bilden av ett tågset för att tydliggöra hur känslor och tro hänger ihop med Bibeln. Först har vi loket som får symbolisera Guds ord. Det är bara loket som kan dra tåget framåt. Sedan kommer första vagnen. Det är tron, som liksom hakar på Guds ord. Sist kommer vagnen som får representera känslorna. Den hänger liksom bara med när tron har fått fäste i Guds ord.

BÖN

Jesus jag vill växa i tron på dig. Därför vill jag både läsa Bibeln själv, och lyssna till när andra undervisar i Ordet. Öppna mitt hjärta så att jag kan ta emot det du vill säga mig, och tro på det i djupet av mitt hjärta.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Tisdag 8/1

8 jan - Matt 6

 

RÄTT PRIORITERING
- Matteus 6 

 
Bibelläsning: Matteusevangeliet 6
"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." (Matt 6:31-34)

Det handlar om prioriteringar.

Bli inte för upptagen med dina egna behov. Hur ska jag få det bättre? Hur ska jag få mat och kläder nog? Hur ska jag kunna förverkliga mig själv? Hur ska jag kunna relatera bättre till mina närmaste?

Jesus vill att jag ska börja i den andra änden. Om jag söker först Guds rike, så kommer allt annat att komma på plats i mitt liv.

-Vilka saker kan jag sluta bekymra mig för idag och i stället överlåta till Herren?
-Vad innebär det för mig om jag idag skall söka Guds rike först?

 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike

 

Skriv ut  
Måndag 7/1

Antikristligt kontrollsystem i Kina

 


- Holger Nilsson i Apg29 -
Antikristligt kontrollsystem i Kina
Det som nu är en verklighet i Kina kan nog de flesta inte ta in – det handlar om ett kontrollsystem som nog ingen har kunnat föreställa sig.

Vi borde egentligen inte bli överraskade över detta kontrollsystem, som nu kineserna tvingas leva med. Det passar nämligen helt in med den bild som det profetiska ordet har gett oss en föraning om.

För att få en uppfattning detta är det bara att titta på bilderna som vi lagt in här. De två bilderna är skärmdumpningar från SvT:s Dokument utifrån som sändes den 7 oktober.

I slutet av SvT:s program visades hur kontrollsystemet fångar in alla dessa kineser, vare sig de går, cyklar eller kör bil – ingen kommer undan. Systemet är redan långt utbyggt och om cirka ett år, ska Kinas stora befolkning övervakas av nära 600 miljoner (!) övervakningskameror.

Kina Social Credit skriver att detta system kommer att låta trovärdiga medborgare vandra fritt under himlen, samtidigt som de gör det svårt för de missgynnade att kunna ta ett enda steg. De kan hållas helt utestängda från samhället.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 7/1
De ville gälla för visa, men blev till dårar De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen…” (Rom 1:22,25)


Dagens bibelord talar om människor som ”håller sanningen fången i orättfärdighet” (Rom 1:18). Genom hela historien har det funnits människor som sökt efter sanningen. Dilemmat har dock varit att man velat finna sanningen utan att räkna med Gud, man har bytt ut Guds sanning mot lögnen. Det är vad som händer när man dyrkar och tjänar det skapade i stället för skaparen själv. När Jesus står inför Pilatus säger han: ”Jag har fötts och kommit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst” (Joh 18:37). 

Idag säger man ofta att det som är sant för dig behöver inte vara sant för mig.  Du får ha din sanning så har jag min. Men ingenting kan vara ”lite sant” eller ”ganska sant”. Sanningens natur är emellertid antingen eller. Det kan inte finnas ett mellanting. Antingen är kristen tro sann och då gäller den alla människor, eller också är den falsk och då har alla miljoner kristna människor, som funnits på jorden och som finns på jorden nu tagit fel.

Jag vill inte leva på en livslögn. Jag har valt att tro på sanningen, Jesus själv.

BÖN

Jesus jag tror på vad du har sagt i Bibeln och jag vill bygga mitt liv på dig. Du är den Sanning som både håller att leva för och dö för.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 7/1

7 jan - Matt 5

 
SALT OCH LJUS - Matteus 5

Bibelläsning: Matteusevangeliet 5
"Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er." (Matt 5:11-12 FB)

Att bli hånad och misstänkliggjord är en del av efterföljelsen. Den som är kristen leds och inspireras av något som den icke-kristne inte kan uppfatta. Någon har sagt: "De som dansade uppfattades som tokiga av dem som inte hörde musiken."

De närmast följande verserna i Matteus talar om att kristna är jordens salt (v.13) och världens ljus (v.14). Det känns inte behagligt med salt i ett öppet sår. Ljuset är inte välkommet där man har något att dölja.

Då vi blir hånade och förtalade för Kristi skull får vi glädja oss och jubla, därför att vi får följa Jesus även in i detta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser det ut i mitt tankeliv? - Jesus säger att synden börjar redan i vår tanke, innan vi ens har gjort något illa (vers 21-37).
Skriv ut  
Söndag 6/1

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 6 januari

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen och vi har redan kommit en bit in i det nya året.

Veckan började med nyårsafton. Mellansonens familj från Norge gjorde sig klara för avfärd. Yngste sonens familj från Stockholm hade också varit här på besök några dagar. Natten till nyårsafton har även yngste sonens äldsta dotter sovit över här.

I förbindelse med frukosten hade vi vår dagliga morgonbön. Under det gångna året läste vi varje morgon från UTMANINGEN, GT på två år, men under jul- och nyårshelgen tog vi fram Ruts andaktsbok, DAGBOKEN. Vid frukosten på nyårsafton bad en av nio-åringarna om inte hon kunde få läsa Dagens Andakt, och det fick hon.

Jag vet inte varför men efter morgonbönen blev båda nio-åringarna väldigt ivriga att få varsin DAGBOKEN. Rupebas boklager är normalt en favoritlekplats för de yngre barnbarnen då de ska leka bokhandel.

Vem kan säga nej till två nio-åringar som lägger huvudet på sned och ber "snälla" kan inte vi få varsin bok. Ja, Rut kunde i alla fall inte säga nej. Rut skrev en hälsning i de två böckerna och sedan åkte de iväg mot Stockholm. Men i minibussen hände det något ovanligt. I stället för att ta fram sin iPad och se på någon film, fick iPaden ligga på sätet och en påpasslig mor tog en blick på två nio-åringar i full koncentration läsandes DAGBOKEN. Bilden ser ut som en välregisserad annons för DAGBOKEN, med det är den inte. Den är bara en ögonblicksbild där två nio-åringar läser varsin pappersbok istället för något mer aktion-fyllt på iPaden. Undrens tid är inte förbi.


Nio-åringarna visste ju att boken var skriven av farmor Rut. Men även andra familjemedlemmar är inblandade: Bilden på framsidan är tagen av faster Johanna, på bilden ser vi kusin Samuel och kusin August, illustrationerna till varje månad har moster Anna gjort och design till omslaget har pappa/farbror Stefan gjort (Hoppas att jag inte glömt någon).


Men nu är det trettondagshelg och nu har vi fått besök av äldste sonens familj från Borås. Vilket privilegium att få träffa alla familjerna under jul- och nyårshelgen. På lördagen kom även äldsta sonens två söner till Västerås (de två som syns på framsidan av DAGBOKEN). Det äldsta barnbarnet studerar på högskolan i Eskilstuna och har inte så långt till Västerås.

Nu har det gått några år sedan omslagsbilden på DAGBOKEN togs. De två små pojkarna har blivit män. Den yngste har blivit 1,92 meter lång.

På lördagen kom även yngste sonen från Stockholm med sina två flickor hem till oss. Det är extra attraktivt att åka hela vägen till Västerås då man får träffa några av kusinerna, även om de inte är jämnåriga.

Vi passade också på att gå en promenad i Västerås med hela den besökande gruppen av familjen. Rut och jag guidade gruppen genom några av de sevärda platserna i vår nya hemstad. Här ser du hela gruppen ute på lördagspromenad.

Nu tycker du kanske att det blev lite väl mycket personligt i veckorevyn "Söndagsmorgon". Men det är ju trots allt en veckorevy "från min högst personliga utkikspunkt på livet."

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Jostein Nielsens blogg

JOSTEIN NIELSENS BLOGG

På norska. Klicka på bilden.

Skriv ut  
GDPR

Så här använder vi personuppgifter. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba