Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 22 mars 2019
Fredag 22/3

Överlevnadsguide för queerkids ett svek mot unga

 
- Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i Kyrkans Tidning -

 I dagarna lanserade Västerås stift en så kallad överlevnadsguide för kristna queerkids. Den heter ”Under regnbågen står du inte ensam”, och vänder sig dels till den som upplever att man i olika kristna sammanhang behöver försvara och/eller förklara sin hbtq-identitet, dels till den som i hbtq-sammanhang upplever att man måste försvara sin identitet som kristen. 
Jag betvivlar inte motiven bakom projektet. Men om man ser till själva innehållet blir det snabbt mer problematiskt. Att det är queerideologin som ligger till grund för materialet framgår ju redan i underrubriken, och generellt brukar man beskriva denna som ett synsätt på vår identitet och sexualitet som något flytande. 
I Sverige har ideologin främst lanserats genom den normkritiska pedagogiken, men internationellt uppfattas den ofta som något av en ytterlighetsposition – även i delar av hbtq-rörelsen.
Framför allt kan man nog säga att queerideologin representerar en radikal form av individualism. Var och en har enligt materialet rätten att definiera sig själv, utan hänsyn till trivialiteter som ”inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer”. 
Gång på gång trummar man därför in individens oinskränkta tolkningsföreträde i fråga om vem man själv är: ”Bara du själv kan bestämma eller uttala dig om din könsidentitet”, skriver man. Och: ”Alla har rätt att bestämma sitt eget pronomen.” 
Vad är då problemet med detta? Ja, för det första uppvisar det en relativism som borde få även många postmodernister att höja på ögonbrynen. Könsidentiteten presenteras som något rent metafysiskt, definierat enbart av den enskilde – och därmed som något vare sig medicinsk eller psykiatrisk expertis har med att göra.
Därtill väljer man att aktivt slå in en kil mellan den unge och vuxenvärlden. Någon har kanske sagt till dig att ”det är bara en fas som du går igenom”, skriver man och slår fast: ”Du kan svara vuxna som säger så, att det är en förlegad syn på människans utveckling.” Därefter vädjar man på nytt till det radikalindividualistiska perspektivet: ”Om det skulle vara en fas för dig, är det du känner nu sant och ska respekteras även om du känner helt annorlunda om en vecka.”
Ärligt talat tar man sig för pannan. Är Västerås stift över huvud taget medvetet om hur rakt på tvärs man i detta går mot etablerad medicinsk och psykiatrisk erfarenhet? Inte nog med att man förkastar all traditionell utvecklingspsykologi – man verkar också helt ointresserad av medicinsk kunskap gällande diagnosen könsdysfori.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 22/3

22 mar

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.” (2 Kor 1:3)

Att trösta tillhör en av förälderns viktigaste uppgifter. Samtidigt är det en av de svåraste, för det handlar om att lindra en smärta som barnet tillfogats, av antingen fysisk eller psykisk natur. Att trösta vid fysisk smärta är inte lätt, även om lugnande ord och en kärleksfull hand ibland kan lindra det onda. Att trösta när något gått sönder i det inre, är många gånger mycket svårare. Det kanske inte ens syns på utsidan att barnet tillfogats en inre skada. Någon har kanske sagt något elakt eller barnet har blivit avvisat från ett sammanhang där det önskade vara med. Hur tröstar man då, när man kanske inte ens får vara delaktig i smärtan?

Gud min Far, är den ende som kan trösta i alla situationer: när jag ramlar och slår mig, när jag misslyckas på provet, i mitt arbete eller i mina relationer. När jag kommer till honom med min smärta, visar han hur jag kan ställa allt till rätta igen. Han visar mig hur jag kan gå vidare. Han står kvar när jag har gjort bort mig – Och han förringar aldrig smärtan som jag upplever. Han är all trösts Gud!

BÖN

Tack för att jag får komma till dig min himmelske Fader med all min smärta. Tack att du som vet allt inte överger mig, utan stannar kvar vid min sida och visar mig en väg ut ur mörkret.
______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 22/3

22 mars - Ps 34

 

UTAN SKULD


Bibelläsning: Psalm 34

"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Där "lyfter" vi blicken från alla vardagliga problem. Då vi går över i lovsång och betraktar Herren, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Se upp till honom.
Skriv ut  
Torsdag 21/3

Saras öken av missbruk och ångest är över

 

- Ola Karlman i Inblick -
För inte så länge sedan plågades hon av såväl ont i själen som alkoholmissbruk. Men en dag mötte hon en som kunde hjälpa henne att finna vägen till frid och frihet. – Nu vet jag vem jag är, jag är så tacksam till Jesus, säger Sara Jonhede till Inblick.

Redan i ung ålder funderade Sara Jonhede över de djupa frågorna och hade svårt att köpa att livets mening enbart var att skaffa familj och karriär. Det måste finnas något mer än så. Hon bearbetade sina inre känslor i poesiskrivandet. Redan innan hon hunnit flytta hemifrån blev alkoholen till ett missbruk som varade i närmare två decenniers tid.

I september 2016 kom Sara för första gången till LP-verksamheten i Karlskrona för att ta emot beroendevård på kristen grund. Det gick lite upp och ned, till att börja med.
– Jag var nykter i ett par veckor, sedan drack jag under några dagar. Så höll det på under en tid, säger Sara Jonhede till Inblick.

På LP-verksamheten är bibelläsning en del av arbetsdagen och fröer av Guds ord såddes. Samtidigt kämpade hon med smärta i själen och vid ett tillfälle var ångesten så svår att hon stack en kniv där ångesten kändes. Sara fick föras till sjukhus där man sydde ihop det två centimeter djupa såret. Läkaren lagade det som var trasigt i huden, men själens trasighet var det stora bekymret och den var inte lika enkelt att reparera.
– Ljudet när kniven gick genom flera lager hud, det glömmer jag aldrig. Jag ville inte dö, det var inte därför jag satte en kniv vid diafragman där ångesten kändes. Där känner jag nu att själen växer och andas.

Sara lade frivilligt in sig på psykiatrin för att få vård för sin själsliga smärta.
– Den kvällen bad jag för första gången. Jag kände ett stort behov av att få någon sorts bekräftelse på att Gud fanns, om han nu fanns....


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 21/3

 

”Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.”(Jak 1:17)

Som förälder vill jag ha gemenskap med mina barn. Ingen är intresserad av en relation där föräldern bara är en resursbank, eller där barnet bara är någon som utför tjänster åt föräldern. Som förälder vill jag ha gemenskap med barnen. Jag njuter av att se barnen leka och ha roligt. Barnets glädje och förtjusning gläder också mitt hjärta. På samma sätt vill Gud framför allt ha gemenskap med sina barn.  
Det är sant att Gud ger gåvor till sina barn, men om jag betraktar hans gåvor som självklarheter, som att det var hans plikt att ge, sårar jag hans hjärta. Det gör jag också om jag tar emot dem med utan glädje eller med misstänksamhet och försiktighet. Min uppriktiga glädje över hans gåvor gläder honom. Jag tror att han älskar att se att jag har det bra, att jag leker och har vänner, särskilt när den gemenskapen inkluderar honom själv. 
BÖN

Tack för alla goda gåvor du ger och tack för den glädjefyllda gemenskapen du ger. Tack för att jag får leva i den sorglöshet, som barnaskapet under din faderliga omsorg erbjuder.
______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 21/3

21 mars - Luk 14

 

URSÄKTER, URSÄKTER – Lukas 14


Bibelläsning: Lukasevangeliet 14
"Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade..." (Luk 14:18-19 FB)


Ursäkter, ursäkter. I och för sig bra ursäkter, men ändå...
Det finns många bra ursäkter att hitta i Bibeln. Då Mose blev kallad sa han bland andra ursäkter:
-Jag är ingen talare
-Ingen kommer att lyssna på mig i alla fall

Vad är dina ursäkter??
Är du för gammal? Är du för ung? Är du för outbildad? Är du för blyg?

Vi behöver inte tala om för Gud hur gamla vi är eller vad vi kan eller inte kan. Han vet faktiskt redan det.

Då Gud kallar oss in i små eller stora uppgifter, är vår uppgift inte att komma med ursäkter, utan att lyda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vågar du fråga Gud idag: "Är det något Du vill att jag ska göra för Dig idag?" - Risken är att Han svarar!
Skriv ut  
Onsdag 20/3

Sebastian Stakset talade inför 150 socialarbetare

 

- Världen idag -
150 socialarbetare i Helsingborg fick höra Sebastian Stakset tala om sin livsförvandling i fredags. – Jag berättade om vad Jesus gjort i mitt liv, säger han.

I samband med att Sebastian Stakset gästade kyrkorna i Helsingborg fick stadens socialarbetare chans att lyssna till den tidigare kriminelle hiphopartisten. Från början skulle bara en föreläsning hållas på socialkontoret, men då 150 personer anmält sig utökades detta till två, berättar Stakset.

– Det var helt underbart. Det var enormt starkt, säger han om samlingarna.
Sebastian Stakset berättar att han vittnade om vad Jesus har gjort i hans liv och hur han har förvandlats.

– Jag sade: Jag kunde ha haft 20 socialtjänstemän som hjälpte mig, men så länge jag hatade mig själv så hjälpte det inte.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Onsdag 20/3

FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri

 

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer 10 i serien.

Boken är på ca 100 sidor och kostar 120:-. Postens porto tillkommer. Skriv till info@rupeba.se och tala om att du vill ha Förlåtelseboken. Glöm inte att skriva din adress.

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria
."
 


 
 Innehållsförteckning:

Vem är Gud?
Vad ska vi med förlåtelse till?
Det är fullbordat – om Jesu försoningsverk på korset
Som Fadern har sänt mig sänder jag er
Att ta emot förlåtelse

Att förlåta
Förlåtelse inte bara förståelse

Sanningens väg: Genom smärta till helande
Sanningen ska göra er fria
Epilog

Skriv ut  
Onsdag 20/3


”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.(Jer 29:11)

Dagens bibelord är en av mina favoriter, eftersom det handlar om att Gud faktiskt vet vad han gör och att han tänker gott för min framtid. I en tidigare översättning av Bibeln stod det ”jag vet väl vilka tankar jag har med er”. Det där lilla ordet ”väl” var viktigt för mig, för det underströk att Gud är noggrann i sin planering för mig. Saker händer inte av en slump, när Gud är vår far.

Som förälder är jag intresserad av att se utvecklingen och framgång i barnens liv. Det skulle vara tragiskt om mina barn fortsatte att bete sig som treåringar när de är vuxna män. På samma sätt vill Gud se utveckling och framsteg i mitt liv. Som far vill han att det ska gå bra för mig och jag tror att han är stolt när jag lyckas. Han vill att jag ska använda de gåvor han gett mig på ett sätt som leder till något gott, både på kort och på lång sikt.

BÖN

Herre tack för att du alltid vill mitt bästa. Tack för att din plan för mitt liv handlar om välgång, framtid och hopp.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Onsdag 20/3

20 mars - Luk 13

 

"...MEN NI VILLE INTE..." – Lukas 13

Bibelläsning: Lukasevangeliet 13

"Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Luk 13:34 FB)

Jesus vill att du ska leva ditt liv nära Honom. Han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under sina vingar. Men i bibelversen ovan blev det inte som Jesus ville. Människorna var upptagna av andra saker. De tyckte kanske att de hade viktigare saker att göra.

Gud har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus (1 Kor 1:9). Han vill att du lägger andra saker åt sidan och sätter av tid för bön, bibelläsning och eftertanke i Hans gemenskap.


==>
Mannakorn att tugga på under dagen: Hur blir det idag? Kommer Jesus att få säga ännu en gång: "Men de ville inte".
Skriv ut  
Tisdag 19/3

TA GUD PÅ ORDEN - del 2

 
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

_____________________________
 
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)

Ibland kan det kännas som att det är många saker att tänka och många bud att hålla reda på då man tror Gud. Det tyckte säkert den laglärde som frågade Jesus vilket bud som var det största. Jesus svarade "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet." (Matt 22:37-38)

Detta vet vi ju. Vi vet att ingenting i livet är viktigare än att älska Gud. Men hur gör vi det? Hur visar vi det?

För det första måste vi förstå att det att älska någon inte är en känsla. Det är ju på samman sätt då man gifter sig. Man lovar inte varandra att ha en känsla av kärlek till varandra. Det är något mycket djupare än så.

Men hur vet vi att vi älskar Jesus? Är det den som mest hänger sig åt lovsång som älskar Gud mest? Är det den som ber mest som älskar Gud mest?

Nej Jesus har faktiskt svarat på frågan om hur vi kan veta om vi älskar Gud. Han har till och med svarat på det flera gånger.
- "Om någon älskar mig mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23) 
- "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord" (Joh 14:23) 
 
Det finns alltså en termometer som mäter om du lever i det första och största budet, som mäter om du älskar Jesus eller inte. Håller du fast vi Guds ord älskar du Jesus och om du inte håller fast vid Guds ord älskar du inte Jesus. Du kan läsa samma sak i Joh 14:21; 1 Joh 5:3; 2 Joh 6.
 
Vår huvuduppgift som kristna är att vara lärjungar och göra lärjungar. Men vad är en lärjunge och vad är kännetecknet på att vara en lärjunge?

Jesus definierar lärjungaskapet i ett antal olika uttalanden. Ett av dem kan vi läsa i Johannes 8:31-32: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria."
 
Om detta är sant så måste också motsatsen vara sant: "Om ni inte förblir i mitt ord är ni verkligen inte mina lärjungar" 

Vad innebär det att förbli i Guds ord? Det handlar inte om att besöka det sporadiskt utan mer att leva i det, som den salige mannen i Psalm 1 som "har sin glädje i Herrens undervisning och som begrundar hans ord dag och natt".

Tänk vad högt Jesus värderar Ordet. Han till och med definierar vår kärlek till honom utifrån vårt förhållande till Bibeln. Och han definierar också vårt lärjungaskap utifrån vårt förhållande till Ordet.


Tänk vad högt Jesus värderar Ordet. Detta gör att vi verkligen måste ta Gud på orden.
Skriv ut  
Tisdag 19/3
”Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner” (Ps 33:3)

Våra barn är vuxna nu, men vi, deras föräldrar, blir glada när barnen ringer till oss och berättar om hur de har det. Vi är glada när de ringer för att de har något roligt att berätta, men vi är också tacksamma för att de tar kontakt, när livet har varit hårt.

Som Guds barn är det mitt privilegium att få stå i ständig kommunikation med Gud, Fadern. Han vill att jag ska ”ringa” när det går bra, såväl som när det går dåligt. Han vill att jag ska rådgöra med honom om både små och stora saker. Han vill att jag ska lyssna till hans erfarenhet, överblick och förmåga att bättre än jag se de stora sammanhangen.

BÖN

Tack Fader för att jag du inte har någon ”telefontid”, som begränsar min möjlighet att nå dig. Du finns där alltid när jag behöver kommunicera. Hjälp mig att också hålla linjen öppen från min sida.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Tisdag 19/3

19 mars - Luk 12

 

TÄNDA EN ELD – Lukas 12

 

Bibelläsning: Lukasevangeliet 12
"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd" (Luk 12:49 FB)


Varför kom Jesus till jorden? Det finns flera svar på den frågan i Bibeln och här ger Jesus ett svar: "Jag har kommit för att tända en eld på jorden". Jesus uttrycker också sin längtan efter att se den elden tänd.

Denna längtan fick sin första uppfyllelse på pingstdagen då lärjungarna blev döpta med den helige Ande och eld. Elden spred sig sedan redan första dagen till tretusen andra människor.

Jag tror att Jesus har samma längtan idag att se en eld på jorden. Att se människor som brinner för Jesus, evangeliet och för andra.

Men det måste börja hos dig och hos mig. Brinner du för Jesus?

"O att den elden redan brunne"
(Frälsningsarméns sångbok 632)


==>  Mannakorn att tugga på under dagen:  "Han skall döpa er i den Helige Ande och i eld" (Matt 3:11)
Skriv ut  
Måndag 18/3

Dags för vittnesbörd:
DE FICK SE MIRAKLER I FLYKTINGLÄGER I UGANDA

 

- Hemmets Vän -
– Jag längtar efter att få se det hända i Sverige, säger Cornelia Sander, som i slutet av februari deltog i en kampanj i ett av världens största flyktingläger, Bidi Bidi i norra Uganda. ”Det var som att leva ut Apostlagärningarna”, fortsätter hon.

– Det här är något jag drömt om hela mitt liv. Jag har alltid haft en längtan att få se Guds kraft verka mer än vad jag ser i Sverige idag. Jag har haft en sådan längtan att få komma ut i mission och få se mer av detta också i mitt eget liv – inte bara höra berättelserna, fortsätter Cornelia Sander, som till vardags är musiker och inspiratör hos människorättsorganisationen Open Doors. Hon talar om att hon egentligen inte visste så mycket vad hon gav sig in på innan de åkte till Uganda....


– Vi övriga sex personer delade upp oss i smågrupper och vandrade runt i flyktinglägret, från hydda till hydda, för att tala om Jesus. Jag hade med mig min gitarr så jag spelade och sjöng hela tiden. Vi berättade om Jesus, vi bad för sjuka, vi såg mirakler och hur människor blev frälsta där vi gick. Det kändes som när Jesus gick på jorden, gick från by till by och från stad till stad.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/3


”Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig” (Ps 32:8)

När vi hade tonårsbarn hemma kunde vi ibland ha livliga diskussioner runt middagsbordet. Sällan var tonåringarna eniga med föräldrarnas åsikter om någonting. Förundrad, kunde jag sedan ibland oavsiktligt få höra mina egna argument eka i barnens samtal med sina kamrater, när samma tema behandlades där. De livliga diskussionerna hade hjälpt barnen att samla argument för en ståndpunkt.

Temat för andakterna under de senaste dagarna har varit att Gud är min far och jag är hans barn. Som barn har jag tillgång till Faderns undervisning. Även om jag inte förstår allt han vill lära mig, och även om jag protesterar ibland mot det han försöker lära mig, får jag genom gemenskapen med honom en fast grund att stå på.  Som ”far” önskar Gud leda mig rätt. Han önskar att jag ska förstå. Och han vakar över mig för jag är hans barn.

BÖN

Herre, tack för att du min far ständigt undervisar mig. Ge mig Fader ett läraktigt hjärta. Hjälp mig att lyssna till dina råd. Tack att din blick följer mig när det känns som att alla andra har glömt bort mig.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 18/3

18 mars - Luk 11

 

BE OCH NI SKALL FÅ – Lukas 11

Bibelläsning: Lukasevangeliet 11
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Luk 11:9-10 FB)

Detta kapitel handlar mycket om bön. Det innehåller Herrens bön (v.1-4), det handlar om uthållig bön (v.5-8) och där finns starka löften om bönhörelse (v.9-13).

Ibland kan det kännas som om vår bön inte ger några resultat. Det kan kännas som om våra ord faller rakt ned på marken eller försvinner i tomma intet.

Men vi får hålla fast löftet från Gud. Gud hör varenda bönesuck och Han säger till oss: "Be och ni skall få".

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Guds öra är vänt till mig.
Skriv ut  
Söndag 17/3

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 17 mars

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Veckorna går fort. De första fyra dagarna av veckan satt vi en hel del i bilen. Det blev 160 mil genom olika delar av Sverige. Under de fyra dagarna hade vi mentorssamtal med 11 officerare. 

Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Vi har många fantastiska officerare i Sverige. Jag blir verkligen uppmuntrad av alla möten med dessa "hjältar". Vilken förmån att få åka runt och bli uppmuntrad! Jag får till och med betalt för det.

Nåväl, jag hoppas att det är någon mer än jag som blir uppmuntrad, för meningen med resorna kanske ändå inte är att bara jag ska bli uppmuntrad.

Men, jag måste erkänna att det är skönt att då och då få besöka min egen säng.

På en av kårerna vi besökte fick vi höra att man hade proklamerat bön varje dag klockan tolv, var man än befann sig. Det är ingen dum idé och den har praktiserats tidigare i Frälsningsarmén. I februari 1884 skickade kapten Whatmore ut denna kallelse från William Booth till den världsvida Frälsningsarmén.

Du kan läsa mer om detta på Bootheum HÄR

Det står i Gamla Testamentet att Daniel brukade be tre gånger om dagen. Jag tror faktiskt att det är en bra bönevana. 

- Be först på morgonen och lyssna vad Herren vill säga dig genom bibelordet du läser.
- Be fem minuter mitt på dagen, och fortsätt att grunna på det du läste i din morgonbön.
- Be din aftonbön och tacka Gud för allt gott du fått vara med om under dagen.

Jag tror faktiskt det är bättre att komma inför Herren flera gånger om dagen, istället för att bara be på morgonen och sedan glömma bort Gud och vad han har sagt. Vill du försöka en vecka? Så kan du utvärdera dina erfarenheter nästa söndag. 

Men nu är det söndag och snart dags att gå på gudstjänst på kåren i Västerås. Måndag morgon åker vi till Lettland. Där kommer vi också att tillbringa en del timmar på vägen från Riga till Liepaja på västkusten. Men det blir på lettiska vägar och med lettisk trafik, så det finns all anledning att tillbringa tid i bön inför Herren.

Nu blev det väldigt mycket om bilåkande och bön den här söndagen och jag kom just att tänka på att William Booth också ägnade sig åt bilåkande och bön. Generalen åkte ut på automobilkampanjer och på bilens sida hade han en stor skylt med texten: "Om du är för upptagen för att be, är du mer upptagen än Gud vill du ska vara".

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 18/3
”Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar...” (Rom 8:16)

Barnaskapet ger vissa privilegier i relationen till far. En sak är att faderns kärlek är villkorslös. Att jag blivit född in i Guds familj betyder att jag tillsammans med alla andra Guds barn är älskad för den jag är, oavsett om jag presterar bra eller dåligt. Kärleken är inte grundad på prestationer utan på tillhörighet. Fadern säger till sina barn: ”Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig.”(Jer 31:3 LB) Faderns kärlek tar inte slut. Åtminstone inte från Faderns sida. En man som gett upphov till ett barn, kommer alltid att vara det barnets far. Visst kan barnet göra som i liknelsen om ”den förlorade sonen” (Luk 11:15 ff). Barnet kan gå bort från Gud och förslösa det goda som han gett. Men Fars kärlek upphör inte ändå, vilket framgår tydligt av liknelsen, som egentligen handlar mer om hurdan Fadern är än om sönerna som beskrivs där.

BÖN

Tack Gud för att din kärlek aldrig sviker. Tack för att du aldrig abdikerar från ditt faderskap.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Söndag 17/3

17 mars - Luk 10

 


SKÖRDEN ÄR MOGEN
– Lukas 10


Bibelläsning: Lukasevangeliet 10
"Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!" (Luk 10:2-3 FB)

Skörden är stor, säger Jesus, och den är säkert ännu större idag än den var då orden först uttalades. Det behövs även idag skördearbetare som kan gå ut och skörda den mogna skörden.

Jesus ger två uppmaningar i detta citat. Dels att vi ska be om skördearbetare och dels att vi själva ska gå ut.

Det ser ut som om den som ber ofta själv är det bönesvar vi ber om. Vi ska både be om att någon ska gå ut och gå ut själva.

Ibland kan det vara så att den bedjande själv är bönesvaret. Det är som om Gud säger ungefär så här: "Ja, det var en bön efter mitt hjärta. Nu kan du gå och göra det"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur lyder den bön idag, som Gud vill att jag ska vara bönesvaret på?
Skriv ut  
Lördag 16/3

Kristen tro måste få synas i det offentliga rummet

 

- Tuve Skånberg i Hemmets Vän/Debatt -
Under rubriken ”Släng ut religionen från SVT” gick Aftonbladets krönikör Lena Mellin (24/2) till frontalangrepp på gudstjänster i radio och tv. Att gudstjänsterna finns med som en del i SR:s och SVT:s uppdrag saknade betydelse. ”Det spelar ingen roll om det står i avtalet som reglerar företagens sändningstillstånd. I så fall borde det inte göra det. Det är omodernt. Förlegat. Passé.”

Men bevisligen var Lena Mellin dåligt informerad och kände inte till att gudstjänsterna sänds från olika kristna kyrkors gudstjänster, inte bara Svenska kyrkan. Och vid ett par tillfällen om året även från judiska och muslimska högtider.

Mellin var tydligen också okunnig om det stora stödet för och efterfrågan av gudstjänster i SR och SVT. Hon säger senare att hon ”är förvånad över engagemanget för andakter och gudstjänster”. Gudstjänsterna har nämligen höga lyssnar- och tittarsiffror.

Har det aldrig slagit Lena Mellin att det kanske är hennes egna åsikter som är omoderna, förlegade och passé?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/3

Inför söndagen - DEN KÄMPANDE TRON

 

(Från kyrkoaretstexter.se)
1 Kung 19:1-8, 1 Kor 10:12-13, Luk 7:36-8:3, Ps 130

En tro som aldrig varit kämpande blir en ytlig tro, den går inte på djupet och får inga rötter.

I dagens text från Luk 7 blir Jesus bjuden på en middag hos en farisé som hette Simon. Man låg till bords med huvudet närmast det låga U-formade bordet. I inledningen presenterar Lukas ännu en person, en kvinna som var känd i staden för sin livsstil. Det är troligt att de befinner sig i Kapernaum eller någon närbelägen stad i Galileen och att hon var prostituerad.

Verben i vers 38 ger en detaljerad beskrivning av varje rörelse som kvinnan gör. Hon stod bakom Jesus vid hans fötter och grät. Hennes tårar var som regndroppar som vätte hans fötter och hon torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter gång på gång och började sedan smörja dem med balsam. Att hon deltar på middagen är inte så förvånande. När en lärare var inbjuden att äta var åhörare välkomna att stå utmed väggarna och lyssna, men sättet hon närmar sig Jesus var ovanligt, särskilt med tanke på hennes rykte.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 16/3
 

 

”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt os när vi får heta Guds barn. Det är vi.” (1 Joh 3:1)


Igår fokuserade vi på att Gud är min far, och då är naturligtvis jag hans barn. Bibeln lär att jag har blivit född in i Guds familj ”Men åt dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda…inte av någon mans vilja utan av Gud” (Joh 1:12-13). Och Bibeln beskriver så fantastiskt att vi ”har blivit födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.” (1 Petr 1:23)

Alla människor kan få bli Guds barn. Man blir det genom att ta emot Jesus i sitt liv, och vi blir födda på nytt genom den sådd, som Guds levande och bestående ord – Bibeln utgör.

BÖN

Tack Gud för att jag får vara ditt barn och njuta av alla barnaskapets privilegier. Tack för den underbara möjligheten som du erbjuder alla människor, att få tillhöra din familj.
______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 16/3

16 mars - Psalm 32-33

 

BEFRIELSE FÖR DEN SOM ÄR FÄNGSLAD


Bibelläsning: Psalm 32
"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig....Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5 FB)

David hade syndat allvarligt, både mot Gud och mot människor. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt (vers 4). Han försökte låtsas som om den inte fanns. Han försökte tiga ihjäl den (vers 3).

Det var som om han satt fast i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln hette bekännelse!
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver inte heller jag sitta fast, vara fången, i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet åt mig. Jag får vara fri!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Friköpt!

 

HERRENS ÖGON - OCH MINA


 
Bibelläsning: Psalm 33
"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18 FB)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det verkar som om Herrens ögon på ett speciellt sätt ser den som väntar på hans nåd. Till dem som har vänt sina ögon mot Herren.

Gud tvingar sig inte på. Han står vid dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Han söker ögonkontakt med oss. Men hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss". Då vi vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.

 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ansikte mot ansikte med Gud.
Skriv ut  
Fredag 15/3

Forskare kritiserar könsbyten på barn

 

- Johannes Ottestig i Dagen -
Sedan några år pågår en "experimentverksamhet" med barn som "utsätts för ''behandling'' med hormoner och därefter med könsstympning". Det hävdar svenska forskare.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de sju forskarna, som är verksamma vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, att behandlingen genomförs "helt utan att det föreligger någonting som ens skulle kunna liknas vid rimligt underlag i fråga om vetenskap eller beprövad erfarenhet". De konstaterar också att allt sker med "Socialstyrelsens goda minne".

Enligt forskarna, med senior professor Christopher Gillberg i spetsen, är det oftast flickor i åldrarna 12–17 som genomgår behandlingen och forskarna menar att processen ofta inleds genom att flickorna, inte sällan "med stöd av skola, nätupprop eller olika påtryckningsgrupper", efterfrågar en utredning.

Om diagnosen könsdysfori bekräftas leder detta till hormonbehandlingar och "ingrepp som medför irreversibla förändringar i hjärnan och yttre och inre könsorgan".


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 15/3

 

”Fader vår…” (Matt 6:9 LB)


 Jag vill fokusera i några andakter på Gud som vår far. När Jesus lärde lärjungarna att be, började han med att slå fast, att Gud är som en far.  Det sätter genast in mig i positionen som barn. Om Gud är min far, är jag Guds barn.

Man hör ibland att människor har svårt för att relatera till Gud som far, eftersom deras egen far var en dålig far. Men när vi tänker så, börjar vi liksom i fel ände. Då gör vi vår egen föreställning till måttstock, i stället för att använda Guds måttstock. Ingen skulle drömma om att vägra ta emot en äkta Rembrandt, bara för att man sett en klåpares bristfälliga kopia av konstverket. I Efesierbrevet skriver Paulus att Gud är förebilden för allt vad fader heter i himlen och på jorden. Vi måste fortsätta att tala om Gud som en far och framhäva hans underbara egenskaper. Han är kärleksfull och barmhärtig. Han är rättvis och rättfärdig. Han längtar efter att ha gemenskap med oss människobarn. Han kompromissar aldrig med det onda, men förlåter om och om igen, när vi ber honom om det. Han tröstar och uppmuntrar och ”styrker oss till allt gott i gärning och ord” (2 Tess 2:16). Fadern är kort sagt som Jesus. (Joh 8:19)

BÖN

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
(Matt 6:9-13)

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Fredag 15/3

15 mars - Ps 31

STARK OCH FRIMODIG

Bibelläsning: Psalm 31

"Ty du är min klippa och min borg, du skall leda och föra mig för ditt namns skull." (Ps 31:4 FB)

Detta är en psalm som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag har satt som överskrift för denna psalm "stark och frimodig", ett citat från vers 25. Men överskriften hade lika gärna kunnat vara "svag och missmodig".

Mellan ord av hopp och rop om hjälp finns också förtvivlan:
"... jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten... " (Vers 10-11)

Stundtals upplever sig psalmförfattaren övergiven av Gud:
"Jag är bortdriven från dina ögon!" (vers 23)

Men även i den djupaste förtvivlan finns det en grundtrygghet som säger att då Herren får vara vår klippa och vår borg, kan vi vara starka och frimodiga. David avslutar psalmen med en uppmaning till sig själv och alla oss som nu läser detta: "Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren!" (vers 25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du är min klippa och min borg.
Skriv ut  
Torsdag 14/3

Viktigt skapa en kultur för alla de fem tjänsterna

 

- Olof Edsingers blogg (Bildmontage PB) -
Kyrkan måste ständigt reformeras. Gång på gång behöver vi som troende fråga oss själva: Lever och lär vi på ett sådant sätt att vi rätt förvaltar den ström av liv som förmedlas genom Skriften och den tidiga kyrkans exempel? Hämtar vi kraften ur den kristna trons källsprång, eller skapar vi överbyggnader, traditioner och ”system” som hindrar det som Herren vill göra ibland oss?

Områdena som kan behöva reformeras är flera. Vi har nyligen firat minnet av den protestantiska reformationen, med dess betoningar av Skriften, nåden, Kristus och tron. I denna artikel vill vi peka på en annan typ av reformation, nämligen upprättandet av de fem tjänster som vi ser i Nya testamentet: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Vi är övertygade om att detta är en ödesfråga för församlingen i vår tid – åtminstone om vi ska nå den nivå av mission, evangelisation och församlingsplantering som vi behöver under de kommande åren.

De fem tjänsterna står tillsammans på ett enda ställe i Nya testamentet. Det är Paulus som nämner dem i Efesierbrevets fjärde kapitel, när han skriver om deras roll att utrusta de troende för uppbyggandet av Kristi kropp. Han visar att alla fem behövs om vi ska nå fram till enheten i tron och till en mognad som motsvarar Kristi fullhet (se Ef 4:11–13). Men dessa tjänster och de funktioner de representerar dyker upp på betydligt fler ställen i Skriften. De fem tjänsterna och deras särart spelade en avgörande roll för hur evangeliet blev förkunnat och förkroppsligat i den tidiga kyrkan.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 14/3

 

”Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.” (2 Kor 5:20)


Jag har ett litet häfte från 1950-talet med titeln: ”Anvisningar för postiljonselever och brevbärarbiträden”. På första sidan står det att den som skulle tjänstgöra i någon av dessa funktioner måste fylla i en förbindelse om att sköta sin syssla enligt instruktionerna. Sedan finns det anvisningar om personligt uppträdande, om klädsel och en hel massa ansvarsområden som måste efterlevas.

Under rubriken ”brevbäring” står det bl.a. följande: ” Postfunktionär… skall göra allt vad som ankommer på honom för att posten snarast möjligt skall komma fram till adressaten… det är absolut förbjudet att på eget bevåg uppskjuta utdelningen av post till en följande tur.” Och på ett annat ställe står det: ”Avvikelse från den fastställda gångrutten får ske endast efter uttrycklig order av förman.”

 Den lilla skriften påminner mig om att jag, precis som Paulus är ett sändebud för Kristus, Jag har ett budskap som ska fram till olika adressater i min omgivning. Herren har skrivit ”brev” – olika hälsningar till dessa människor. Och han förväntar sig att jag ska bära fram dessa till rätt person i rätt tid. Om jag inte utför mitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt kommer dessa hälsningar aldrig att nå adressaten.

BÖN

Herre, hjälp mig att utföra min tjänst som sändebud för dig, på ett ansvarsfullt sätt idag. Hjälp mig att omedelbart fullgöra de uppdrag som du ger mig den här dagen.
______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
Skriv ut  
Torsdag 14/3

14 mars - Luk 9

 

PREDIKA GUDS RIKE OCH BOTA SJUKA – Lukas 9

Bibelläsning: Lukasevangeliet 9
"Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka" (Luk 9:2 FB)

Då Jesus sände ut sina lärjungar fick de två uppdrag: att predika och att bota sjuka. Att tala om Guds rike och att göra gudsrikets gärningar.

I samma kapitel:
-kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och berättar om sina framgångar (vers 10)
-upplever lärjungarna att de inte kunde utföra gudsrikets gärningar ("..men de kunde inte" vers 40)
-upplever lärjungarna att de inte har något att ge ("Vi har bara... vers 13)

Lösningen på problemet var då som nu att överlåta sig själva och allt det som de hade i Jesu händer och be honom välsigna det. Det slutade med att Guds överflöd manifesterades i de tolv fulla korgarna som blev över (vers 17).

Jesus sänder fortfarande ut sina lärjungar med samma uppdrag: att berätta om Guds rike och göra gudsrikets gärningar. Vi får överlåta oss själva till Herren för att Hans kraft ska kunna förlösas i och genom våra liv. "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er" (Jos 3:5 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad sänder Jesus mig att göra idag?

Skriv ut  
Onsdag 13/3

Stabila församlingar med stabila ledare

 

- Stefan Swärd i Världen idag -

En avgörande fråga för väckelse, mission och evangelisation i Sverige är kvaliteten på de lokala församlingarna och kyrkorna. Kristus har kallat sin kyrka att vara ett ljus i mörkret, en stad på berget, ett salt i förruttnelsen. Ett dilemma för många församlingar i storstäder inte minst är att man inte är en stad på berget, man är fullständigt okänd för hela närområdet.

Hur väl en organisation fungerar beror i stor utsträckning på dess ledning. Det vet alla som investerar i företag och de som försöker forma effektiva byråkratier, kommuner, organisationer eller politiska församlingar. Det gäller också för kyrkor och lokala församlingar.

Att vara lokal församlingsledare är en stor utmaning och ett fantastiskt förtroende.

Att leda en församling är som att vara kapten på ett oceanfartyg. Ibland får man leda fartyget på lugna vatten, ibland under häftiga stormar. Det krävs ledarskap när man ligger inne i en hamn och när man färdas långväga över oceaner. Ibland handlar ledarskap om att leda under stora förändringar, ibland att skapa fasta rutiner och bygga strukturer. Att bygga kyrkan är inte ett tillfälligt projekt. Det är långsiktigt. Stabila församlingsbyggen håller i längden och överlever grundarens livslängd i generationer. Att leda i en krissituation, och klara av det, är ofta den skola som formar framstående ledare.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 13/7

GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror

Varje onsdag presenterar vi en bok från vår webbshop AFFÄREN. Detta är nummer 9 i serien.

GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror av Peter Baronowsky, är en bok om andliga nådegåvor, tjänstegåvor, naturliga gåvor och alla andra slags gåvor.

 

Boken kostar 120 kronor och är på 140 sidor. Du kan beställa den genom att skriva till info@rupeba.se, så sänder vi bok och faktura till dig.

 

Del 1 – Du är begåvad!
Kapitel 1 - Två konfliktområden

Kapitel 2 - Du är rikare än du tror!

Kapitel 3 - Gröna bilar

Kapitel 4 - Olika slags gåvor av nåd

Kapitel 5 – Tjänstegåvor

Kapitel 6 – Andliga gåvor

Kapitel 7 – Sammanfattning del 1


Del 2 – Praktisk tillämpning

Kapitel 8 – Du är inte rikare än du tror

Kapitel 9 – Hur man tar emot frälsningsgåvor

Kapitel 10 – Översikt och funktion av tjänstegåvor

Kapitel 11 – Översikt och funktion av andliga gåvor

Kapitel 12 – Frukt och gåvor

Kapitel 13 – ”Varför säger ni att ni inte har?”

Kapitel 14 – Den största gåvan

Skriv ut  
Onsdag 13/7

 

”Herren bevarar dig från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.” (Ps 121:7-8)


Kan du känna tryggheten och vilan som finns i dagens bibelord. Den som verkligen tar in orden om att Herren bevarar mig från allt som hotar mitt liv, kan sannerligen slappna av och bara njuta av dagen som är. Det som vill stjäla vår frid finns oftast i det som varit, eller det som ska komma. När hotet kommer från det förgångna i form av anklagelser och skuld eller om hotet kommer från det som eventuellt kan komma att hända i framtiden, handlar det alltid om att vi vill ha kontroll själva. Antingen vill vi ändra på det som har varit, eller också vill vi kontrollera en osedd framtid. Men Gud vill ta hand om allt detta och bevara dig från alla hot.

I en äldre bibelöversättning står det i vers 8: ”Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.” Jag tyckte alltid att det var lite konstigt att utgången kom före ingången. Men många gånger har jag fått uppleva att det faktiskt är så, att jag måste släppa taget om det som har varit – gå ut - innan jag kan gå in i något nytt. Hur som helst sammanfattar den nya översättningen det hela där det står: Han skall bevara dig i livets alla skiften.

BÖN

Herre tack för att du bevarar mig från det som känns hotande, under livets alla skiften. Tack att du bevarar mig idag.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Onsdag 13/7

13 mars - Luk 8

 

"NÅGON RÖRDE VID MIG" – Lukas 8


Bibelläsning: Lukasevangeliet 8

Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." (Luk 8:45-46 FB)

Det var mycket folk som trängde på och Jesus stod i centrum. Men det var bara en person som rörde vid honom.

Så kan det kanske upplevas ibland. Många människor kan vara samlade. Det kan vara underbar musik, lovsång och bra predikan. Men ändå kanske du inte nådde fram och rörde vid Jesus.

Många gånger kanske vi bara rör vid de kristna "sakerna" antingen vi är ensamma eller tillsammans med många. Det kan vara bibelläsning, bön och lovsång. Men ändå kanske vi inte "träffar" Jesus.

- Gud skapa i mig en längtan efter att verkligen möta dig och inte bara de yttre "sakerna". Hjälp mig att vara så angelägen så att jag inte ger mig förrän jag nått ända fram och fått röra vid dig. Och att du rört vid mig.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Gudslängtan. Vad innebär det för mig idag?

Skriv ut  
Tisdag 12/3

TA GUD PÅ ORDEN - del 1

 Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

_________________________________

"Hela Skriften är utandad av Gud" (2 Tim 3:16)


Att Skriften är utandad av Gud innebär att den kommer ut ur Guds mun. Bibeln kallas ofta för Guds Ord eftersom orden i Bibeln kommer ut ur Guds mun.

Man kan till och säga att Ordet är Gud själv. Ett av Jesu namn är just "Ordet".
Jesus=Ordet var med i skapelsen: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" (Joh 1:1). Det fanns alltså något som fanns hos Gud från början och detta något var också Gud.
Jesus=Ordet blir människa. Ordet som fanns före skapelsen blir människa och kommer till oss på jorden. "Och Ordet blev kött och bodde bland oss" (Joh 1:14).
Jesus=Ordet ska komma tillbaka. Vid Jesu himmelsfärd får lärjungarna budskapet: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen" (Apg 1:11). Detta är verkligen ett huvudtema i Nya Testamentet. Jesus talar om det, Paulus talar om det, Petrus talar om det, Johannes talar om det, ja alla som som säger något i Nya Testamentet talar om det: Denne Jesus ska komma tillbaka!

I Uppenbarelseboken kan vi läsa om Jesu återkomst till jorden. Vi kan läsa om vad som kommer att hända vid Jesu återkomst. Himlen öppnas och han kommer på en vit häst och dömer och strider i rättfärdighet (Upp 19:11). "Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och det namn han har fått är:....." Kan du gissa vilket namn han fått? Ja du har rätt. "...det namn han fått är Guds Ord"

Jesus ser Bibeln som Guds Ord, oavsett vem som skrivit det.
- Då Jesus i Matt 22:31 citerar 2 Mos 3:6 hänvisar han inte till Moses utan till "Vad Gud har sagt er."
- Då Jesus i Mark 12:36 citerar David i Gamla Testamentet (Ps 110:1) säger han att David var driven av Guds Ande.
- Då Jesus frestas av djävulen hänvisar han till Gamla Testamentet som den högsta auktoriteten: "Det står skrivet" (Matt 4:4).
- Då Jesus får en fråga av en laglärd svarar han retoriskt: "Vad står skrivet?" (Luk 10:26).

- Då Jesus talar om den sista tiden säger han att det enda som kommer att bestå är hans ord (=Guds Ord): "Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 24:35).

Summan av allt detta är "Hela Skriften är utandad av Gud" (2 Tim 3:16). Vill du vara med att sprida det Gud vill säga till vår värld idag?

För några veckor sedan samtalade vi med officer som vi besökte. Vi hade talat mycket om Guds Ord på mötena och han hade just läst en bok om att vi måste använda Bibeln mera. Och så säger han eftertänksamt "jag vill viga resten av mitt liv åt Bibeln." Jag vet inte om han menade att han ville läsa Bibeln själv eller om han ville stimulera andra att läsa Bibeln.

Men det uttalandet stannade kvar hos mig i flera dagar och jag tänkte att det vill jag också göra. Jag kom att tänka på att det är ju just det som Gideoniterna gör. Då jag samma dag som jag skriver detta gick på gudstjänst på kåren visade det sig att vi just den söndagen hade besök av Gideoniterna på kåren. Det är dom som delar ut Biblar på hotellrum och i skolor. De firar i år 100 års verksamhet i Sverige och de har hittills delat ut 5,7 miljoner Nya Testamenten i Sverige.

Fråga Gud vad du kan göra för att föra ut Hans Ord till människor. Om Gud inte säger till dig något annat, kan du i alla fall göra samma sak som jag fick göra. Skicka in ett bidrag till Gideoniterna. Varje krona som skänks går oavkortat till att producera nya Biblar att dela ut.

PS
De kommande inslagen i serien TA GUD PÅ ORDEN kommer inte att innehålla reklaminslag.


/PB

Skriv ut  
Tisdag 12/3

 

”Han för mig till vatten där jag finner ro…” (Ps 23:2)


Ibland har jag mött blicken, hos en äldre kristen, som under ett långt liv fått föra många människor till tro. Det är något visst med den blicken. Det finns ett lugn – en stillhet, som skapar längtan. Ofta undrar jag vad som format karaktären hos en sådan människa. När mitt eget liv kastats runt i vilda känslostormar, tycks dessa människor ha varit oberörda också när det stormat friskt omkring dem.

Jag tror att hemligheten finns i att de om och om igen, låtit sig ledas av Herren till de lugna vattnen. Och lugnet i det stilla vattnet har speglats in i deras liv. Deras inre har fått ro, och så fungerar dessa människor i sin tur, som en spegel av lugn, ut till oss som möter dem. Det är bara ett stilla sinne som rätt kan avspegla himlens härlighet.

BÖN

Herre, jag vill låta mig föras till de lugna vattnen i din närhet idag. Tack att du där vill låta oroliga känslor och tankar få ro.
______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Tisdag 12/3

12 mar - Luk 7

 

"GÅ OCH BERÄTTA" – Lukas 7

Bibelläsning: Lukasevangeliet 7

"Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Luk 7:22 FB)

Gång på gång hör jag det. En nyfrälst berättar om hur han eller hon blivit frälst. Det handlar nästan alltid om att någon kom och berättade vad Jesus hade gjort i deras liv.

"Gå och berätta" lyder uppmaningen i dagens bibelvers. Din berättelse kan vara med att förvandla någons liv. Människor idag är intresserade av andra människors berättelser. Man är kanske inte så intresserad av en gammal bok och en person som levde för tvåtusen år sedan. Man är intresserad om vad som händer här och nu.

Vad betyder Jesus för dig?
Vad har Jesus gjort i ditt liv?

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Vem kan jag berätta min berättelse för idag? 

Skriv ut  
Måndag 11/3

DAGS FÖR VITTNESBÖRD: Väckelsemöte i fängelset

Vi lägger ofta ut vittnesbörd på måndagsmorgonen. Detta vittnesbörd är hämtat från svt/Nyheter. Det är inte så ofta vi kan läsa vittnesbörd där om Guds förvandlande kraft, men här kommer ett. Här är några citat i reportaget:

Väckelsemöte i fängelset

"Douglas grundade och ledde ett av El Salvadors värsta gäng under många år. Hans och gängens våld har sedan länge gjort El Salvador till ett av världens våldsammaste länder utanför en krigszon.
Gängen ligger i ständigt krig med varandra om kontrollen över områden och människor. Många av kvartersgängen är självständiga trots att de delar namnet MS-13 eller Barrio 18. Det finns ingen sammanhållen maffiastruktur, det handlar mer om grupper av hypervåldsamma ligister som likt parasiter lever av invånarna i ”sina” kvarter, främst genom utpressning."

"Den som inte betalar några dollar av sin lön som busschaufför eller vinst som grönsakshandlare riskerar att bli sönderslagen eller dödad. Ett motto för gängen lyder: ”Lyssna, se – och tiga”. Gängmedlemmarna är ofta hårt tatuerade både på kroppen och i ansiktet trots att en synlig tatuering är en stämpel som diskvalificerar en för ett jobb och kan innebära döden i en konfrontation med ett annat gäng eller polisen."


"Nu sitter han i fängelse sedan tolv år tillbaka och har 30 år kvar att avtjäna. Det innebär att han skulle komma ut som en fri man när han är 72 år. Men det verkar inte oroa honom. Han pendlar mellan tyngd och lätthet."


"Det ser ut som om han verkligen ångrar sitt tidigare liv, han gör ett ärligt intryck, undviker inga frågor, även om det värsta. Douglas är frälst liksom resten av de drygt 1 600 fångarna i Penal San Francisco Gotera: Det enda fängelset i El Salvador där alla interner är kristna och där både medlemmar från MS-13 och Barrio 18 sitter inne tillsammans."


"Men Douglas beskriver fängelset som en kyrka där allt är bättre än i andra fängelser: Det är rent och disciplin råder. En del fångar får syssla med hantverk, Douglas tillverkar väskor, och så är det bibelstudier och mässor."


"På en större gård pågår ett väckelsemöte där ett band spelar och hårdföra män sjunger och hoppar och klappar, det händer att någon gråter och går in i trans. En av fångarna som leder sången avbryter emellanåt med ett slags predikan."


Se hela reportaget HÄR.

Skriv ut  
Måndag 11/3

11 mar

 
”… ingenting skall fattas mig” (Ps 23: 1b)


Igår talade vi om vart och ett av orden i inledningen av den 23 psalmen. Dagens bibelord som är en fortsättning av gårdagens, beskriver vad som blir konsekvensen av att Herren får vara vår herde.

Ordet ”ingenting” kan aldrig vara relativt. Man kan inte tala om lite eller mycket ”ingenting”. Så fort man säger nästan ingenting, har man rört sig bort från ordets verkliga betydelse. Nästan ingenting är inte längre ”ingenting”. Ingenting står i rak motsats till allt. Om ingenting skall fattas mig betyder det att jag ska få allt jag behöver. Det var den förvissningen som David hade när han skrev sin berömda psalm.

Nästa ord David använder är ”skall”. Det talar om framtiden. David är så trygg i sin förtröstan på Gud att han vet att bara Herren är hans herde ”skall” ingenting fattas honom.

Att något ”fattas” innebär att man saknar något, att det finns en brist. Men Davids övertygelse är att han aldrig ska behöva sakna något eller någonsin behöva lida någon brist.

Slutligen kommer det lilla viktiga ordet ”mig”. David tror inte bara på en Gud i allmänhet, som ställer och styr på det generella planet. David tror på en Gud som ser den lilla människan och bryr sig om varje liten detalj i hennes liv. Och detta är den Gud som träder fram på varje blad i Bibeln. Det är den Gud som jag vill tillhöra.

BÖN

Herre tack för att du är en personlig Gud, som vårdar dig om varje liten människa som förtröstar på dig. Jag vill följa dig idag, du min Herde, för då vet jag, att ingenting skall fattas mig.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Måndag 11/3

11 Mar - Luk 6

HUSBYGGNADSKONST – Lukas 6

Bibelläsning: Lukasevangeliet 6
"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." (Luk 6:47-49 FB)

 

Här undervisar Jesus om hur man bygger hus. Men vad han egentligen talar om är att bygga liv. Han berättar om en man som bygger ett hus som håller och om en som bygger ett hus som rasar ihop.

Vad är skillnaden mellan de två männen? Det blåser lika mycket på bägge husen. Båda männen lyssnar lika mycket. De har tagit emot Guds ord i samma utsträckning. Men den ena handlar utifrån ordet och den andra gör det inte.

Då vi handlar som om Guds ord är sant, frigörs kraften i Guds ord!

 

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att frigöra kraften i Guds ord. I mitt liv och i andras.

Skriv ut  
Söndag 10/3

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 10 mars

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
 
I måndags började vi hemresan från Färöarna. Vi kom hem vid niotiden på kvällen och bagaget kom ett dygn senare. Vårt flyg från Färöarna kom in en timme för sent till Köpenhamn. Vi skyndade oss till gaten för Stockholmsflyget. Gaten var redan stängd, men dom släppte på oss i alla fall. Men bagaget hann dom inte lasta om, men vi klarade oss utmärkt utan bagaget ett dygn.

På tisdagen var vi ute på mentorsbesök och satt till stor del i bilen. Sedan har vi faktiskt bott hemma hos oss själva resten av veckan. Det är skönt med den egna sängen! 

I torsdags var jag på musikkårens övning i Västerås. Det är alltid roligt att få vara med och spela även om det inte blir så ofta med vårt kringflackande liv. Men det blir glest med min egna övningar för att hålla mig i form. Jo, det blev visserligen lite kornettspel för min del även på Färöarna. Jag hade med mig min lilla "pocket-trumpet" och Rut och jag spelade vid ett par av gudstjänsterna i Torshamn. Den heter visserligen pocket-trumpet, men den går inte ned i fickan, men i portföljen går det bra (Bilden är från en tidigare spelning på Riga andra kår i Lettland).

Den lilla pocket-trumpeten fick jag i födelsedagspresent av Rut då jag fyllde 40 år. Det var en stor överaskning. Jag klämde länge på paketet utan att kunna gissa vad det var. På den tiden bodde vi i Norge och då var det mycket kornettspelande för min del med kårens musikkår i Moss, skolmusikkåren och musikalorkestern. Vi hade många FA-ungdomar från Norge och hela världen. (Bilden: skolmusikkåren på Jelöy folkhögskola ett av åren) 

Vi har tre söner och de har alla fått en god uppfostran som innehållit att lära sig spela kornett. Den äldste sonen började tidigt:

Många år senare spelade vi kornettrio i tre generationer. Det kan man bara göra under en kort period. Den äldste måste ha en tand kvar och den yngste måste ha fått sin första tand. Här spelar vi, den äldste sonen, jag själv och den äldste sonens näst äldsta son. Det är en del år sedan bilden togs. Barnbarnet i mitten är idag mycket längre och bredare än sin far. (Bilden är från en förmiddagsgudstjänst i Fristads frikyrkoförsamling)

Det händer inte så mycket just nu med skrivandet av "Ankomstboken - en bok om Jesu återkomst utan spekulationer". Jag har tidigare sagt att jag räknar med att kunna ge ut den under året, men det är svårt att finna tid även för bokskrivandet i dessa dagar.

Däremot känner jag mig taggad för att skriva en miniserie om bibelläsande. Jag räknar med att det första avsnittet kommer nästa vecka under rubriken "Ta Gud på orden". Att ta någon på orden betyder att man verkligen tar på allvar det någon säger.

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på förmiddagsgudstjänst på kåren i Västerås. Efter gudstjänsten är det kårsamling och på kvällen är det ekumenisk bönesamling, ett tillfälle som brukar vara välbesökt.

Sedan kommer det en ny vecka med mycket bilåkande för vår del.

Med önskan om en välsignad vecka

Peter Baronowsky
Skriv ut  
Söndag 10/3

 

”Herren är min herde...” (Ps 23:1a)


Ibland när jag mediterar över Bibeln budskap, brukar jag läsa en känd vers som den i dagens bibelord. Sedan fokuserar jag på ett ord i sänder och ber över det. I dagens bibelord skulle jag förstås börja med att fokusera på ordet ”Herren”. Då tänker jag på, och blir välsignad av, att han som är både författaren Davids Herre och min Herre, beskrivs som konungars konung och alla herrars herre, som den som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, som den som ingen människa har sett eller kan se. (1 Tim 6:15).

Sedan fortsätter jag med det lilla ordet ”är”. Det påminner mig om att Gud alltid verkar just där jag är. Han är ett enda utdraget presens. Jag kan inte springa ifrån honom och jag kan inte komma efter honom. Han äääär där jag är.

Nästa lilla ord är ”min”. Det blir så fantastiskt när jag tänker på att jag faktiskt får kalla den väldige Guden som jag nyss fokuserat på faktiskt för min. Inte så att jag äger honom och kan göra vad jag önskar med honom, utan så som man med stolthet kan tala om en omtyckt och respekterad chef – han är ”min” chef.

Slutligen stannar jag inför ordet ”Herre”. Vad betyder det egentligen? En herre är lite av en chef, den som bestämmer, men också den som har det övergripande ansvaret, som skyddar och leder och tillrättalägger tillvaron så att jag ska kunna leva gott. Det är just så Jesus vill ha det i våra liv. Han vill ha bestämmanderätten, men han vill också att vi ska lita på att han tar ansvar för hela oss, - hela tiden.

 Så där kan man hålla på och då blir bibelläsningen en spännande upptäcktsfärd.

BÖN

Herre! Tack för att du vill vara min herde idag. Tack för att du den väldige, levande Guden visar mig, en liten människa, så stor omsorg i allt.

______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
UTMANINGEN

Vet du om att du kan få UTMANINGEN i din mobil varje morgon???

Jag skickar redan nu ut morgonmejlet till flera hundra mottagare. Till varje kapitel i Nya Testamentet finns förutom det som publiceras på hemsidan och på Facebook en avdelning med:

- Översikt över innehållet i kapitlet
- Kommentar till kapitlet

- Något att tänka vidare på 

Det kostar inget att vara med. Du behöver bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva ett enda ord: UTMANINGEN. 

PS
Om du anmäler dig till UTMANINGEN får du dessutom tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg både från Nya testamentet och Gamla testamentet


/Peter

Skriv ut  
Söndag 10/3

10 mar - Luk 5

 

"LÄGG UT ERA NÄT TILL FÅNGST" – Lukas 5

Bibelläsning: Lukasevangeliet 5
"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder."
(Luk 5:5-6 FB)

Petrus var professionell fiskare. Fiska var hans yrke. Men nu hade han försökt fånga fisk hela natten och misslyckats. Nu hade han gett upp och höll på att skölja näten. Då ber Jesus honom att lägga ut näten på ett ställe där det normalt inte skulle finnas någon fisk. Det blir en stor fångst. Berättelsen slutar med att Jesus talar om för Petrus att han från och med nu ska fånga människor i stället för fiskar.

I gamla tider gick frälsningssoldaterna omkring i avslutningen av mötena för att "fiska" bland människorna. Det vill säga man frågade mötesbesökarna om de inte ville bli frälsta. Efter hand blev det kanske så att det inte blev någon "fångst" så man gav upp fiskandet och började skölja sina nät i stället.

Om vi lyssnar till Jesus kanske han säger till oss att fiska på ett annat sätt eller på ett annat ställe. Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverige som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta. Tänk om alla "fiskare" har gett upp för att de har försökt hela natten utan att få någon fångst.

"De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder"

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverige som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta.

Skriv ut  
Lördag 9/3

Carolas hyllning till Bishara

 

- Dagen -
Carola känner igen sig i Bisharas Morads melodifestivalgenombrott.
– Jag står med dig i hjärtat och känner med dig.. been right there - where you are, skriver hon bland annat.

Många har jämfört Bishara Morad med Carola. Båda slog igenom som 16-åringar i Melodifestivalen och båda tackade Gud efteråt.

Under torsdagen skrev Carola Häggkvist ett långt inlägg om Melodifestivalen där hon hyllade Bishara och jämförde hans genombrott med sitt eget.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 9/3

”I dag vågar jag tro att det var ett helande”

 

- Dagen -
Samuel Ljungblahd är aktuell med ett nytt album och en landsomfattande turné.
"– Tron har nog blivit mer och mer min egen. Och så har den blivit mindre svartvit. Livet är inte alltid lätt. Och tro mig, jag har tvivel, jag har hopp, jag har allt. Men tron blir också ett val, en grund att stå på.

Samuel Ljungblahd refererar nästan motvilligt till den kristna dikten om fotspåren i sanden. Om att inse att det var Gud som bar när livet var som tuffast.

– Det här kan låta klyschigt men jag har upplevt att det varit så. Att Gud har burit. Vi var med om en sådan situation för fem, sex år sedan. En i vår familj fick cancer och blev faktiskt helad.

Han avbryter sig och konstaterar att han inte så ofta brukar berätta om det här. Men att det är en händelse som lärt honom mycket.

– Jag som är en av Sveriges största kristna artister borde ju basunera ut att vi har varit med om ett under. Men jag blev förvånad över min egen reaktion. För jag insåg att jag själv var genomsekulariserad i varenda cell.

– Jag började direkt ifrågasätta och var övertygad om att läkarna måste sett fel. Vi vred och vände på det tusen gånger tills min fru som är mycket klokare än jag konstaterade att vi har ju faktiskt bett för det här. Då var det som att bitarna föll på plats. Jag kan inte förklara varför det inte händer oftare eller exakt vad som hände, men i dag tror jag att det var mer än bara tur. Att det var ett helande."


Läs mer HÄR (betallänk)

Skriv ut  
Lördag 9/3

Inför söndagen: PRÖVNINGENS STUND

 

1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23, Ps 31:2-6

- Från kyrkoåret.se -
Söndagens tema handlar om prövning och frestelse. Ibland kommer våra beslut och val att sättas på prov. Det gäller alla områden som överlåtelse, trohet, lojalitet, vänskap osv. Även om prövningens stund är något som vi inte söker, är det när t.ex. en vänskap och trohet sätts på prov som det visar sig
att den är äkta och sann. Jakob skriver att den som står fast när han frestas, väljer att närma sig Gud istället för att gå bort från honom under tider av svåra yttre omständigheter, är välsignad. (Jak 1:12)


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
DAGBOKEN PÅ NORSK
 

DAGBOKEN på norsk har under en tid varit slutsåld på FA Handel i Oslo. Nu finns den igen på lager hos FA Handel på Frelsesarmeens Hovedkvarter.

Skriv ut  
Lördag 9/3
”De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk du välsignar det som växer.

(Ps 65:9-11)

En vän berättade om att han var barnvakt åt sitt lilla barnbarn en dag. Han hade planerat att beskära sina fruktträd den dagen, men blev lite tveksam om han skulle kunna göra det när barnbarnet var med. Men, till morfars förskräckelse, erbjöd sig barnbarnet villigt att hjälp till. Nu var barnbarnet så litet, att det att hjälpa, väldigt mycket liknade det att stjälpa. Men morfar var klok och gav barnbarnet en liten såg. Och medan morfar slet för fullt högt uppe i trädet och sågade ner de stora mäktiga grenarna, stod den lille pojken nere på marken och sågade ihärdigt och trofast på en låg liten gren utan att det egentligen hände så mycket. Efter en lång stund då båda jobbat intensivt under tystnad, sa pojken: ”Vad roligt vi har”. Och morfar måste stanna upp i sitt arbete och le en smula.

Berättelsen har många paralleller till vårt kristna liv. Förutom allt det som vi läser om i dagens bibelord om Guds gärningar i skapelsen, arbetar Gud med människor. Han kallar människor till sig. Han frälser tusentals människor varje dag. Han förlåter människor. Han helgar och renar människor. Han helar människor. Han tar sig an den som är svag och fattig osv.  Och någonstans i detta stora arbete får vi vara med. Vi kan egentligen inte åstadkomma någonting, men vi får vara med och vi får säga till Gud vår far: Vad roligt vi har!

BÖN

Tack Herre att jag får vara med i ditt stora verk. Hjälp mig idag att trofast utföra den uppgift som du har gett mig. Hjälp mig att inte springa i vägen för dig. Och hjälp mig att glädjas över att vi får vara tillsammans idag du och jag.
______________________
Dagens andakt på norsk ==>
Daily devotion in English ==>
__________________________
Skriv ut  
Lördag 9/3

9 mar - Ps 29+30

 

GE HERREN MAKT

Bibelläsning: Psalm 29
"Ge åt HERREN ära och makt! Ge åt HERREN hans namns ära"
(Ps 29:1-2 FB)

Visst låter det konstigt. Ska vi ge Herren makt? Det är ju han som har all makt i himmel och på jord.

Men Gud tvingar sig inte på oss människor. Guds Ande flödar in där det finns ett öppet hjärta. Vi kan själva bestämma om vi vill ge Herren makt i våra liv eller inte. Så många människor har bestämt sig för att inte ge Gud makt i sina liv. Det är därför det ser ut som det gör på jorden.

Ta emot utmaningen idag. Ge Herren makt över ditt liv. Makt över vad du ska säga. Makt över vad du ska göra. Makt över hur du ska göra det du gör. Ge Herren makt!

Men detta verkar också i motsatt riktning. Då vi öppnar oss för den Helige kommer han till oss med sin kraft och ger oss makt att göra det vi inte skulle kunna klara av i egen kraft.

Psalmen avslutas med just de orden:
"Herren ger makt åt sitt folk" (vers 11)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Ge Herren makt!


VITTNESBÖRDET

Bibelläsning: Psalm 30
"Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna. HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt." (Ps 30:12-13 FB)

Vi lever i en tid då berättelser är viktiga. Många människor är mycket mer mottagliga för berättelser än för fakta. Människor i vår postmoderna värld har väldigt svårt att acceptera färdigformulerade svar. Man vill hitta egna svar på livets frågor.

Därför är vittnesbördet så viktigt i våra dagar. Du kan alltid argumentera emot min teologi eller tro. Men det är svårt att argumentera mot min berättelse. Då jag berättar om min upplevelse av hur Gud förvandlade mitt liv, är det ingen som säger "Så kan du inte uppleva det." Det är ju jag som vet bäst i hela världen hur jag upplever saker och ting.

Så, fortsätt frimodigt att berätta om vad Jesus gjort i ditt liv.

Davids vittnesbörd var: "Du förvandlade min klagan till dans, du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje."

Hur låter ditt vittnesbörd? Det är säkert någon som behöver höra det idag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur låter mitt vittnesbörd idag?
Skriv ut  
AFFÄREN

GÖR ETT BESÖK I AFFÄREN!

 

I AFFÄREN finner du en förteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba. För att gå in i affären klickar du bara HÄR.

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
Ditt namn...

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Jostein Nielsens blogg

JOSTEIN NIELSENS BLOGG

På norska. Klicka på bilden.

Skriv ut  
GDPR

Så här använder vi personuppgifter. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"
 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Affärsidé

Vår affärsidé: Vi vill med rupeba förmedla kristen undervisning i tal och skrift till "uppbyggelse, uppmuntran och tröst" (1 Kor 14:3).
Eventuellt överskott av verksamheten återinvesteras i rupeba hb för att producera och förmedla mer kristen undervisning.

Skriv ut  
Himmelskt söndagsgodis
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

"PSALMBOKEN"
Psaltaren i Bibeln har varit en inspirationskälla för många människor i hundratals år. I Bibelns psalmer möter vi starka uttryck för glädje, hänförelse och tacksamhet. Men vi möter också lika starka uttryck för fruktan, förtvivlan, besvikelse och hopplöshet.
    Många generationer har genom psalmerna fått hjälp att sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. I denna andaktsbok som fått titeln ”PSALMBOKEN” får du en miniandakt till var och en av de 150 psalmerna. Till varje psalm finns också en bärande tanke som du kan tänka vidare på under dagen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Skörden är mogen

"Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda.
Men jag säger er:
lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd."
(Jesus)

Skriv ut  
Text/HTML

Vill du vara med att läsa Bibeln? De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen.
   Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN.

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba