den 19 juli 2018
Våren 2018

17 januari
Jönköping

Kurs: Det goda samtalet

1-4 februari
Torshamn, Färöarna

Bibelhelg

13-14 februari
Jönköping

Kurs: Det goda samtalet

16-18 februari
Kristiansund, Norge

Bibelhelg

23 februari-4 mars
Lettland

23 mars-2 april
Lettland

Skriv ut  
Hösten 2018

22-23 september
Örebro

Bibelhelg

26-28 september
Danmnark

Äktenskap och tjänst
Kurs för officerare

29 september
Trelleborg

Bibeldag

30 september
Ystad

Bibeldag

Skriv ut  
Våren 2019

18-20 januari
Mosjöen, Norge

Fellesmøter

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba