Skriv ut  
den 31 juli 2014
Onsdag 30/7

Hur långt har Gud utvecklats?

Under den här vinjetten kommer vi med jämna eller ojämna mellanrum att ta in äldre inlägg i repris. Inlägg som är värt att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i juli 2009.

Jag sitter och skummar igenom en massa bloggkommentarer med anledning av Engelska Kyrkans brev till Svenska Kyrkan angående homovigslar.
Läs tidigare inlägg på rupeba.se:
Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan
Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?

En bloggkommentar avslutas med orden:
Den Gud som jag tror på är en kärleksfull Gud som älskar alla, oavsett kön och sexuell läggning. En Gud som lever mitt ibland oss och som utvecklas i takt med samhället.

Jag tänker förskräckt är det så folk tänker idag?
-Är det så att Gud ska utvecklas i takt med samhället?
-Är Gud en del av utvecklingsläran? Börjar han/hon/det med att vara en primitiv encellad Gud för att så småningom bli en mer utvecklad Gud?
-Är det samhällets utveckling som bestämmer vem Gud är?
-Vem vill ha en gammalmodig Gud? Den Gud som efterfrågas idag är den Gud som har förstånd nog att anpassa sig till denna tidsålders tankar.

Bibeln handlar i stora delar om att vi ska utvecklas till Kristus-likhet och inte tvärtom. Men idag reduceras Gud alltför ofta till vara den som jag tycker han borde vara.

/PB

Skriv ut  
Onsdag 30/7

Nyhetsflödet onsdag den 30 juli

 

”Hamas gav inte Israel något val”
- Israels ambassadör Isaac Bachman i Svenska Dagbladet - "Varför dör palestinier i Gaza? Svaret är lika sorgligt som enkelt: därför att terrorister i Gaza förklarade Israel krig den 12 juni då de återigen lät raketerna urskiljningslöst regna över Israel. Efter tre veckor av israelisk återhållsamhet trappade Hamas upp situationen genom att avfyra 80 raketer på en dag. Hamas gav inte Israel något annat val än att svara på dessa attacker som medvetet riktades mot miljoner israeliska civila.
Civila i Gaza dör därför att Hamas kallblodigt väljer att avfyra sina raketer från tätbefolkade områden. Avfyrningsramper och raketer avfyras och lagras i skolor, sjukhus och moskéer. Bara i förra veckan meddelade UNRWA att raketer påträffats i två skolor som används av FN. Då Israel varnar civila – just för att undvika civila dödsfall – beordrar Hamas civilbefolkningen att inte lämna farliga områden för att söka skydd utan i stället fungera som mänskliga sköldar för att skydda terroristerna."


Pastorer flyr för sina liv i Ukraina

- Världen idag - "Situationen för de protestantiska kristna i rebellkontrollerade östra Ukraina är svår. Det berättar pastorer och församlingsmedlemmar för Livets ords missionsdirektor Christian Åkerhielm.

– En söndag tvingades vår pastor i Shaktersk, i Donetskregionen, att fly för sitt liv tillsammans med hustru, son och övriga familj för att komma undan väpnande separatister som invaderat kyrkan, tvingat ut medlemmarna och ”exproprierat” byggnaden och allt som fanns i den.

Förra veckan utfärdade ledare för en rad protestantiska kyrkor – lutheraner, baptister, karismatiker och pingstvänner - ett uttalande där de fördömde den religiösa förföljelsen och vädjade om stöd från omvärlden.

”De väpnande milisernas medvetna attacker mot evangeliskt troende åtföljs av bortföranden, misshandel, tortyr, hot om avrättning, pogromer vid bönemöten, konfiskering av bönehus, rehabiliteringscenter och andra byggnader, samt åverkan på pastorer och prästers person och personliga ägodelar”, skriver de."


Bojkotta Israel och du är välkommen tillbaka till stenåldern!
- Tommy Dahlmans blogg - "Bojkotta Israel och du är välkommen tillbaka till stenåldern. Nyligen fick jag en uppmaning på Facebook att bojkotta varor från Israel. Varför bojkottar man inte hellre Facebook som är en uppfinning just av en jude?
Ska vi följa uppmaningarna från Diakonia och Ship to Gaza kan vi väl göra det ordenligt, eller hur? Skrota alla datorer som innehåller Intel Microship, dessa har nämligen utvecklats i Israel. Har du XP, Vista eller Windows 7 bör du avinstallera dem omedelbart av samma skäl. Glöm inte virusskyddet, bojkotta det!  Om du har en mobiltelefon med kamera bör du omgående köpa en utan kamera eftersom chipet, ja just det: samma skäl. Sluta vurma om alternativ energi källa såsom solenergi, forskningen bakom detta kommer från, ja just det...
Vi lever i en förvrängd politisk och religiös tid då vi vet att vi i Sverige skickar 700 miljoner kronor varje år till Gaza som styrs av Hamas, en terrororganisation som förtrycker och jagar både sin egen befolkning och Israel. I civilisationens namn beter vi oss som primitiva stenåldersmänniskor."

Skriv ut  
Vecka 31
Den dagliga bibelläsningen 28 juli - 3 augusti

Studiefrågorrna till den dagliga bibelläsningen ifrån Nya Testamentet denna vecka finner du här..

Måndag 28/7 - 1 Kor 16 - En öppen dörr
Bibeltext - Minikommentar

Tisdag  29/7 - 2 Kor 1 - Amen - eller Ja, men!
Bibeltext - Minikommentar

Onsdag 30/7 - 2 Kor 2 - Överlistad av Satan
Bibeltext - Minikommentar
 

Torsdag 31/7 - 2 Kor 3 - Skriva brev
Bibeltext - Minikommentar

Fredag 1/8 - 2 Kor 4 - Han tänder ljuset
Bibeltext - Minikommentar

Lördag 2/8 - Psalm 91 - Buren av änglar
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 3/8 - Psalm 92 och 93
Psalm 92 - Det är gott att tacka Herren
Bibeltext - Minikommentar
Psalm 93 - Varför vacklar inte världen?
Bibeltext - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se  HÄR..
Skriv ut  
Vecka 31
Den dagliga bibelläsningen 28 juli - 3 augusti

Måndag 28/7 - Dom 12 - Ditt tal avslöjar vem du är

Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 29/7 - Dom 13 - Lovets offer
Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 30/7 - Dom 14 - "Herrens Ande kom över honom"
Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 31/7 - Dom 15 - Den Helige Ande befriar

Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 1/8 - Dom 16 - En hemlig svaghet
Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 2/8 - Dom 17+18
Dom 17 - Var och en gör som den anser rätt
Bibeltexten - Minikommentar
Dom 18 - Under Herrens beskydd
Bibeltexten - Minikommentar


Söndag 3/8 - Dom 19+20
Dom 19 - Förfallet råder

Bibeltexten - Minikommentaren
Dom 20 - Inbördeskrig

Bibeltexten - MinikommentarenLäs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se
HÄR..
Skriv ut  
Tisdag 29/7

Hur mycket fick du?

 

"Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut." (Ef 4:7)

Detta kapitel handlar om tjänstegåvorna apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Vers 7 talar både om att vi fått nåden och gåvan. Tjänstegåvorna, vårt uppdrag, är alltså gåvor av nåd, nådegåvor. Men det är ett helt annat slags nådegåvor än de övernaturliga manifestationer som det talas om i 1 Kor 12:7-11, profeterande, helande och övriga tecken och under.

Tjänstegåvor är att vi fullgör den uppgift som vi har blivit skapade att utföra.

Hur mycket har du fått tillmätt?
För det första står det att var och en av oss har fått den nåden, nåden att tjäna. Det betyder att var och en har fått ett uppdrag, en tjänstegåva. Det gäller också dig! Ingen kan säga att den ingenting har fått. Det finns ingen kristen som inte har en uppgift, en tjänstegåva!

För det andra står det att vi har fått vårt uppdrag tillmätt för oss. Vi har alltså alla fått en personlig tilldelning, speciellt tillmätt för var och en. Varje människa är unik. Den tilldelning du har fått är speciellt tillmätt för just dig.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 29/7

Nyhetsflödet tisdag den 29 juli

 
 

Lars Enarsson rapporterar från Israels gräns mot Gaza

 
 

Aktuell rapport om händelserna i kriget mellan Israel och Hamas.
Webb-TV (7 minuter)
Se och lyssna på inslaget HÄR..
.

Samvetsfrihet och den svenska abortlobbyn
- Ruth Nordström i Världen idag - "Varför kan man inte erkänna att abort och dödshjälp har moraliska dilemman som inte kan sopas under mattan? Frågan om samvetsfrihet har aktualiserats i Europa för bara några månader sedan när det belgiska parlamentet antog en skrämmande lag om dödshjälp för barn. Ska inte en sjuksköterska eller läkare ha rätt till samvetsfrihet i dessa fall, det vill säga rätt att säga nej till aktiv dödshjälp av ett litet barn som är obotligt sjukt?
Europarådet markerade tydligt för några år sedan genom resolution 1763 att samvetsfrihet ska gälla all vårdpersonal när det gäller utsläckande av mänskligt liv, i dess början eller slutskede, alltså vid abort eller dödshjälp.
Eftersom Sverige är ett av ytterst få europeiska länder som inte har en inhemsk klausul om samvetsfrihet, måste man i barnmorskefallet åberopa Europa­konventionen om de mänskliga rättigheterna, som gäller som svensk lag sedan 1995. Enligt artikel 9 är samvets­frihet, tillsammans med tanke- och religions­frihet, en mänsklig rättighet."

Skriv ut  
Måndag 28/7

Det ingen vill tala om

 

Det är inte många som talar om det nuförtiden. Den som ändå vågar tala om det blir inte populär. Vad är det jag tänker på? Jo, det är talet om evigheten och den dubbla utgången. Men även om vi tiger om det, försvinner det inte.

Gud Fader tror på det. Det var därför han sände sin son för att var och en som tror på honom inte skulle gå förlorad utan få evigt liv (Joh 3:16). Jesus tror på det då han talar om att det finns två vägar, en som leder till livet och en som leder till fördärvet (Matt 7:13-14). Jesus tror också att vi måste ta vårt val här i livet och att en dag blir det försent (Matt 25:11-20).

Den Onde är säkert mycket glad över att vi inte talar så mycket om det. Ju mindre vi talar om det ju fler blir det som aldrig kommer att ställas inför valet, och som kommer att gå förlorade.

En av de böcker jag läser i sommar är Bill Hybels "Att söka äktheten". Hybels skriver om olika skäl till varför vi ska evangelisera:

"Den tredje orsaken till att det är viktigt att man blir en effektiv evangelist är något jag helst önskar undvika, nämligen helvetet.

Det är bland det värsta jag vet att tänka på, att undervisa om och att skriva om. Men verkligheten är den att helvetet är en verklighet och att verkliga människor kommer att hamna där....

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 28/7

Nyhetsflödet måndag den 28 juli

 

Konflikten avslöjar utbredd ersättningsteologi
- Tommy Dahlmans blogg - "I Pingströrelsen har det alltid funnit en profetisk uppmärksamhet på det som sker med Israel. Tyvärr känner många pastorer i min egen ålder och de som är yngre att hela frågan om Israel är obekväm om inte helt ointressant. Dessa pastorer ser sakfrågan numera bara i ett politiskt och humanistiskt perspektiv. Denna ersättningstendens har gjort att det har tystnat i kyrkorna och samtiden har tappat den profetiska förståelsen. Pingströrelsen har aldrig tidigare godkänt en ersättningsteologi som förnekar den historiska substansen i stora delar av GT: s profetiska texter och som förminskar det fysiska Israel till en allegorisk tanke. Pingströrelsen har alltid sett Israel som ett tecken för nationerna och som ett vittne om Guds närvaro utifrån det historiska och det politiska perspektivet. I motsats till ersättningsteologin har vi tolkat de profetiska utsagorna i GT som fysiska och politiska variabler som syftar på Guds handlade med ett fysiskt Israel...
Nu har kriget pågått i flera veckor. Ersättningsteologin sprider sin uppfattning på bloggar, i tidningsartiklar, på Facebook och genom tweets. Men fortfarande har inget samlande teologiskt språkrör skrivit, indikerat eller uppmanat till klassisk Pentecostal teologi i Israelfrågan. Och medan vi nynnar på melodin ”midnatt råder tyst det är huset ” hör andliga ledare av sig och ifrågasätter mitt konsekventa teologiska, politiska och historiska försvar för nationen Israel."


Vad vill Hamas?
- Hemmets Vän - "Det är inte Israel eller bosättningarna som är problemet. Det är Hamas som är problemet. Israel vill fred och demokrati. Hamas vill varken erkänna eller sluta fred med staten Israel. Istället ska Israel utplånas. Känn på det ordet. Utplånas.
Hamas är en terrororganisation, som visat sig inte sky några medel som helst för att uppnå sina syften. Med raketramper placerade i vanliga bostadsområden, med civila som mänskliga sköldar, sprider man skräck och förintelse i Israel. Och. Verksamheten är sanktionerad. Hamas ingår i den Gazas enhetsregering, som också får stort internationellt stöd, bland annat från Sverige.
Hur sluter man fred med någon som vill förinta ens existens? Frågan är om det går över huvud taget. Minst två gånger har Israel varit redo att lägga ner vapnen under sommarens upptrappade konflikt, men det vill inte Hamas. I stället låter man raketerna tala.
Att Israel vill fred är tydligt. Man har till och med varit beredd att avstå delar av sitt eget land för att nå fred."


Israel angrips av kristna ledare i europeisk 30-tals språkbruk
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Israel är ett land med en judisk befolkning med drygt sex miljoner innevånare. Inom Israel finns också1,6 miljoner araber. De har i stort sett samma möjligheter till välfärd som den judiska befolkningen.
De arabiska nationernas befolkning är närmare 370 miljoner. På Västbanken bor 2,3 miljoner palestinier och inom Gaza är det 1,6 miljoner innevånare.
Israel är ständigt utsatt för hård och ensidig kritik. Även bland Israels vänner väcks ibland misstanken att palestinska araber diskrimineras. Då är det viktigt att ta reda på fakta och inte fastna i den ensidiga kritik som riktas mot Israel.
Vi får inte glömma att i Jordanien och i Egypten, liksom i de ”palestinska” områdena, Gaza och Västbanken, har inte en enda jude rätt att bosätta sig. De som ändå bosatt sig inom sådana områden, ses som inkräktare. Inom Israel arbetar och bor araber tillsammans med judarna. Israel har en växande arabisk befolkning, med representation i Knesset och lever därmed i Mellersta Österns enda fungerande demokrati."

Skriv ut  
Söndag 27/7

Tidig söndagsmorgon den 27 juli

 
Veckorevy från min helt personliga utkikspunkt på livet


Lovsångsgruppen i Alicante
Då Rut och jag är ute och reser besöker vi gärna en frälsningsarmékår om det finns någon sådan i närheten. Förra söndagen hamnade vi på Frälsningsarmén i Alicante i Spanien.

Låt mig gå lite tillbaka i tiden för att sedan komma tillbaka till kåren i Alicante. 1999 startade vi en pionjärkår i Nacka. Innan det hade vi haft regelbundna gudstjänster, bibelstudier, barn- och ungdomsarbete i flera år på Lännersta. Men 1999 blev vi en kår.

Vi bestämde tidigt att, förutom de tio procenten (tionde) av våra inkomster som skulle gå till Divisionshögkvarteret, skulle vi ge tio procent av alla intäkter till missionsprojekt. Vi deklarerade klart att av allt som man gav till kåren skulle tio procent direkt gå vidare till det missionsprojekt vi hade beslutat stödja.

Vid den tiden hade vi en del kontakt med Geoff och Sandra Ryan som hade startat en ny kår i Rostov i södra Ryssland. I förbindelse med startandet av vår kår i Nacka gjorde vi en speciell insamling till kåren i Rostov....

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 27/7

Nyhetsflödet Söndag den 27 juli

 

Kom, helige Ande!
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Idag har vi förlorat vår trovärdighet som kristenhet genom ett ytligt och självsvåldigt förhållande till den helige Ande. Han är visserligen vår vän, vår hjälpare, men han är också elden som tar sig an ”agnarna på tröskplatsen” när Jesus börjar använda kastskoveln. Vi måste helt enkelt bli mer seriösa med den helige Ande! Jag tror inte att den helige Ande har lämnat oss men att Anden är bedrövad därför att vi inte respekterar syftet med hans närvaro. Paulus tillrättavisar församlingen i Korinth för att de levde med den helige Ande på ett köttsligt och omoget sätt, men ville inte begränsa deras iver att upptäcka och praktisera kapaciteten i Andens gåvor. ”Sträva efter de nådegåvor som är störst.” Vi måste inse vårt desperata behov av den helige Ande. Som Hjälparen kan han bara utföra sin tjänst när vi gör oss beroende av honom."

Förbjudet att tro på under?
- Anna Sophia Bonde i Dagen - "Men det som behövdes kallar jag ett under. Jag hade i mig själv inte de verktyg som krävdes för att öppna mina ögon och mitt hjärta. Jag är innerligt tacksam till de andliga mödrar och fäder som visade att undret var möjligt, och som fortfar att berätta om landskapets djup och skönhet. Inte alla men somliga av dessa andliga mödrar och fäder är präster i den kyrka som nu – av alla tecken att döma – kommer att ta i med hårdhandskarna gentemot den sortens tro.
Det verkar inte otroligt att sådan tro på under snart kommer att vara förbjuden för ämbetsbärare i Svenska kyrkan. Gud, säger ärkebiskopen – herdarnas herde – vill inte, kan inte hela oss när vi kommer till honom med våra sår. Det är bra som det är! De präster som agerar annorlunda kallas nu upp till sina chefer för allvarliga samtal. Anklagelsen, brottet: de tror på en levande Gud för vilken ingen mänsklig sorg är bortom helande."


 "Israel är inte alls någon terroriststat"
- Kristers blogg - "Israel är inte alls någon terroriststat. Däremot är Israel omgivet av terroriststater, vars mål är att utplåna landet från jordens yta och fördriva, alternativt mörda, alla judar i området (och helst i hela världen om det går). Det är inte Israel som angriper Gaza. Israel försvarar sig mot angrepp från Gaza! Gaza är angriparen och Israel är offret (men inte ett försvarslöst offer – tack och lov!
Vad Israel håller på med just nu är en aktion med två viktiga mål:
1. Att slå ut Hamas alla raketramper och förstöra deras lager av raketer.
2. Att förstöra den myriad av tunnlar som Hamas och andra grupper byggt för att kunna infiltrera Israel och begå terrordåd där. Den så förhatliga muren, som alla ”goda” svenskar så kraftfullt kritiserat, har fyllt sin funktion oerhört väl. Hamas har erkänt att det är mycket svårt att ta sig in i Israel på grund av muren. Alltså satsar man på tunnlar. Och dessa vill nu Israel förstöra."


EU ber Gaza desarmere

- Norge idag - "En uttalelse fra EU fordømmer beskytningen av Israel med raketter. De kaller krigføringen fra Hamas og andre terrorgruppers side «kriminell og uforsvarbare handlinger», og krever at samtlige av terrorgruppene i Gaza må desarmere.
Det var under en pressekonferanse tirsdag at uttalelsene fra EU falt, der man entydig fordømte terroristorganisasjonen Hamas' bruk av raketter og hvor man bad samtlige av terroristorganisasjonene i Gaza til å legge ned sine våpen og overgi seg til Israel. Pressekonferansen kom etter et møte i Brussel og ble signert av 28 utenriksministre som alle sa seg enige i at «tilfeldig bruk av raketter mot Israel av Hamas og 'militante grupper' i Gaza, og som direkte skadet sivile» ble kalt «kriminelle og uforsvarbare handlinger».

Skriv ut  
Lördag 26/7

Min väg med Gud

 

Från Frälsningsarméns hemsida

"Marina Bratterud är frälsningsofficer och arbetar för Frälsningsarmén i Mälardalen. Här berättar hon om sin tro, hur hon blev frälst och om händelser ur sitt liv på sin väg till och med Gud."
Läs mer HÄR...

 

Skriv ut  
Lördag 26/7

Nyhetsflödet lördag den 26 juli

 

MP-politiker förordar globalt krig mot Israel
- Borås Tidning - " Miljöpartiets andranamn i Herrljunga Jerker Nordlund har framfört hård kritik mot Israel på facebook.
Han har bland annat skrivit att det behövs ett globalt krig mot Israel och liknat Israel vid en sinnessjukdom...
Jag vill att statsbildningen upphör, eftersom den är byggd på delvis stulen mark på religiös grund. Jag är för en skyndsam och fredlig nedmontering av staten Israel."  


Judar inte välkomna på café i Belgien
- Världen idag  - "I Belgien har en organisation mot antisemitism uppmärksammat att ett café i en av förorterna till Liège satt upp en skylt med texten ”judar förbjudna”, rapporterar Jewish Telegraph Agency, JTA.
Det var i onsdags som belgisk polis fick rapporter om att ett café hade satt upp en skylt med förbud mot judar. Den belgiska organisationen mot antisemitism, LBCA, hade uppmärksammat skylten som ställts upp utanför ett café i en förort till Liège.
Skylten var skriven på både turkiska och franska. Den turkiska texten löd: ”Hundar är välkomna men judar får under inga omständigheter komma in”. I den franska texten hade ordet ”judar” bytts ut mot ”sionister”.


Palestinsk tjenestemann bekrefter krigsforbrytelser fra Hamas

- Israel Today - «Å dra Israel inn for den internasjonale domsstolen for krigsforbrytelser er ikke en god start!» sier en erfaren Palestinsk tjenestemann «fordi Palestinerne også selv er skyldig i åpenbare krigsforbrytelser».

«Hver enkelt rakett som nå avfyres mot Israel er i seg selv en forbrytelse mot menneskeheten, enten den treffer eller bommer på målet, fordi den mål i utgangspunktet er å ramme sivile», sa Ibrahim Khraishi på TV forrige uke, som er Palestinas ambassadør i FNs råd for menneskeretter.
I motsetning, sa Khraishi, har Israel opptrått smart og fulgt opp alle internasjonale krav, så på tross av at dødstallene er høyere på palestinsl side har likevel Israel opptrått korrekt.
«Mange av våre folk i Gaza har på TV bekreftet at israelserne advarte dem og ba dem evakuere før de utførte bombing. I slike tilfeller, om noen blir drept, anser loven det som et mistak at mennesker dør og ikke et forsettelig drap, fordi israelerne har fulgt de juridiske prosedyrene!» forklarte Khraishi."

Skriv ut  
Lördag 26/7

Kan vi lita på Jesus?

 

Webbradio från ´Rom 10:17´

Predikan av Stefan Gustavsson. Inspelad i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan tar upp Johannes kapitel 11 om uppväckandet av Lasaros och frågar: Kan vi lita på Jesus?
Bibeltext: Joh 11:1-57

Lyssna på undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Fredag 25/7

Nyhetsflödet fredag den 25 juli

 

Historisk rättvisa måste höras i kommentarerna om judarna i Israel
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - I 600 år var Israels land under det ottomanska rikets ockupation. Ända sedan Nebudkadnessars angrepp var Israels folk fördrivna, hela området ockuperat. 1917 befriades Palestina och en enig Nationernas Förbund slog fast att judarna nu skulle få tillbaka sitt förlorade land. Efter det ottomanska väldet befriades Mellersta Österns länder från ockupationsmakten 1917 och under de följande åren gavs nationell suveränitet till mer än ett tjugotal länder. Då välkomnades judarna till Palestina. Kring 1922 ångrade sig de araber som bodde inne i Palestina och ville att de också skulle få sin del av Palestina. Då delades Palestina så att araberna fick tre fjärdedelar och judarna 25% av det ursprungliga Palestina. 1947 ville araberna inte ha judarna som grannar och när staten Israel utropades, angreps de av alla sina grannar med syfte att utplåna dem."

Stort stöd inför årets Europakonferens

Joakim Lundqvist, förstepastor Livets Ord

- Världen idag - "På söndag inleds Europakonferensen på Livets ord i Uppsala. Uppemot 10 000 personer väntas besöka det festivalområde som nu växer fram på Axel Johanssons gata, och som under åtta dagar lockar folk från hela Norden.
Det blir församlingens första Europa­konferens sedan Ulf Ekman och hans hustru Birgitta lämnade Livets ord tidigare i år och gick in i den katolska kyrkan.
– Självklart är det en ny situation. Men alla rörelser går förr eller senare in i en fas där pionjärerna inte finns kvar, säger Joakim Lundqvist, som är församlingens förstepastor sedan drygt ett år tillbaka."

"Jeg drømmer om store ting"
 

- Porsgrunns Dagblad - "Han er hobbysnekker, men aller mest kristen på fulltid. Nå blir Norges yngste mannlige offiser korpsleder i Frelsesarmeen i Porsgrunn.
Det er ikke mange 23-åringer som kan vise til korpsleder i Frelsesarmeen på CV-en. Det kan altså oslogutten Andreas Welander, som nå tar over posisjonen i Porsgrunn etter ekteparet Ellingsen.
Welander gikk ut av Frelsesarmeens offiserskole på Jeløy i Moss for bare ett år siden, før han var assistent i Sarpsborg. Nå bestemte organisasjonen at tida var inne for å gå videre.
– Det føles veldig godt å være her, og jeg gleder meg til å begynne. Jeg føler meg veldig heldig og privilegert som får lov til å være kristen som en fulltidsjobb. Det å være kristen er en livsstil, sier Welander.

Skriv ut  
Fredag 25/7

Kan vi lita på Jesus?

 

Webbradio från ´Rom 10:17´

Predikan av Stefan Gustavsson. Inspelad i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan tar upp Johannes kapitel 11 om uppväckandet av Lasaros och frågar: Kan vi lita på Jesus?

Bibeltext: Joh 11:1-57

Lyssna på undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/7

En kyrka av icke-troende

 

I kommentaren denna gång väljer jag att kommentera två artiklar av Sven Ljungholm som vi publicerat under Nyhetsflödet denna vecka. Du finner länkarna till artiklarna nederst i detta inlägg.

Sven skriver att Svenska Kyrkan ofta benämns som de icke-troendes kyrka. Jag har inte hört den formuleringen tidigare, men den visar det orimliga i att ha en kristen kyrka där majoriteten av medlemmarna inte är kristna.

Här är ett utdrag ur artikeln:
"90 procent av alla svenskar begravs i en kyrklig ceremoni. Kyrkan fungerar också som samlingsplats vid nationella kriser, såsom i förbindelse med Estoniakatastrofen 1994, där 800 människor omkom, huvudsakligen svenskar.
   En nyligen utförd undersökning visade att två tredjedelar av landets befolkning på 9,4 miljoner tillhör Svenska Kyrkan, men att bara 15 procent av medlemmarna i kyrkan säger att det tror på Jesus Kristus.
   Sven Börkborg, som betjänar flera församlingar sydväst om Stockholm säger att han tror på Jesus Kristus, vilket inte är ett krav för att vara präst i Svenska Kyrkan"

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/7

Nyhetsflödet torsdag den 24 juli

 

Sluta blunda för förtrycket
- Annika Ahlefelt i Sändaren - "Jakten, förtrycket och slakten på de kristna i Irak och Syrien är den enskilt viktigaste frågan för kyrkorna att ta ställning till just nu.
I skuggan av den upptrappande konflikten i Gaza och flygplanskatastrofen i Ukraina fortsätter förtrycket förföljelserna av kristna i Irak och Syrien. En ständigt pågående och accelererande process, som de flesta av oss kanske inte förstått vidden av.
Detta är den kanske enskilt viktigaste frågan för kyrkorna att ta tydlig ställning till just nu. Eftersom förföljelserna tycks ha nått sådana proportioner att det måste betecknas som en etnisk rensning."


Religiösa ledare i Storbritannien mot lag om aktiv dödshjälp
- Signum - "Kardinalen av Westminster Vincent Nichols (bilden) och ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby har gått samman med andra kristna, judiska och muslimska ledare för att uppmana överhuset att inte anta en lag rörande dödshjälp.
Lagförslaget skulle om det antas, innebära att läkare får skriva ut en dödlig dos medicin till patienter som bedöms ha mindre än sex månader kvar att leva.
”Man borde erkänna och ta fasta på att varje mänskligt liv har ett egenvärde”, sade de 24 religiösa ledarna i sitt gemensamma uttalande. ”Detta är centralt i såväl våra lagar som i våra sociala relationer. Att underminera detta vore ett stort misstag.”


En jämte i Kilimanjaro
- SVT Play - Prästen i S:ta Klara kyrka Carl-Erik Sahlberg som efter sin pensionering med sin fru Overa flyttade till Tanzania där de tar hand om utsatta barn. Du kan se programmet från SVT HÄR...

Carl-Eric Sahlberg

I programmet säger Sahlberg:
”Att göra som en del gör när de är 67, lämnar allt, lägger av allt, sitter i sin lägenhet, telefonen tystnar, dagarna bara går, när ändå just nu i livet man står på ett mycket högt trappsteg, man har samlat på sig mycket erfarenhet, mycket kunskap, har många kontakter, då skall man inte förslösa det pundet. Jag skulle krympa som människa om jag bara satte mig i en förort till Stockholm och läste kvällstidningarna och tittade på TV. Det finns så mycket kvar. Jag brukade alltid säga, och sade det också i min sista predikan i Klara: Det bästa har vi framför oss.”


Israel är inte en apartheidstat
- Kauko Antbacke i Sändaren - "Göran Rosenberg anser Israel som en minoritetsförtryckande apartheidstat utan att se vilket läge landet befinner sig i. Inget annat land har så offrat sig för sin frihet och till och med tvingats att bygga murar för att skydda sin befolkning.
Därtill tar de hand om fler invandrare per capita än något annat land. De omgivande arabländerna skapar mer flyktingar än några andra länder. Freedom House rankar Israels demokrati i nivå med de nordiska länderna. Arabländerna hamnar i absoluta botten.
Uppfattningen att Västbanken (Judéen) och Golanhöjderna - varifrån Syrien sköt granater mot judiska kibbutzer - är ockuperat av Israel är inte sann. Västbanken och Jerusalem erövrades i ett försvarskrig 1967 då även Damaskus var inom synhåll för Israels segerrika arme. När araberna inte kunde vinna regelrätta krig började de med propagandakriget och spridandet av märkliga konspirationsteorier. Detta och annat, som vapenköp, bekostas av de miljarder som andra länder ger i bistånd år efter år av vilket merparten hamnar i ledarnas korrumperade fickor."

Skriv ut  
Torsdag 24/7

Stora testamentsgåvor till Frälsningsarmén i Norge

 

Trots att det varje år före jul dyker upp protester, kritik och krav på bojkott av Frälsningsarméns julgryteinsamlingen på grund av Frälsningsarméns inställning till homosexuellt samliv och medlemsskap i Frälsningsarmén, ser det inte ut som att det påverkar givarvilligheten i någon större grad. Varken då det gäller julgryteinsamlingen eller testamentsgåvor.

Tidningen Dagen (=Norska Dagen) redovisar testamentsgåvor under 2013 till kristna organisationer i Norge. 14 trossamfund och kristna organisationer och Frälsningsarmén toppar listan med bred marginal.

2013 fick Frälsningsarmén 103 miljoner, 2012 fick FA 97 miljoner och 2011 fick FA 111 miljoner.

Du kan läsa hela artikeln HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/7

Kraft och sinnelag

 
 

Ur Gåvoboken - Du är rikare än du tror. Du kan läsa mer om boken HÄR...

De två kapitlen i Nya Testamentet som huvudsakligen talar om hur vi kan använda de andliga nådegåvorna finner vi i första Korintierbrevet kapitel 12 och kapitel 14. Mellan dem finns kapitlet om kärleken. Kärleken är en del av Andens frukt. Guds kraft, som uttrycks i de andliga nådegåvorna, måste balanseras av Jesu sinnelag, som uttrycks i Andens frukt.

Frukt och gåvor är inte samma sak. Gåvor är normalt något som ges och tas emot vid ett bestämt tillfälle. Frukt däremot är något som växer fram under en längre tidsperiod. Andens gåvor skulle vi kunna säga är Jesu övernaturliga gärningar och Andens frukt är Jesu sinnelag.
Bibeln uppmanar oss både att göra samma gärningar (Joh 14:12) som Jesus och att ha samma sinnelag (Fil 2:5) som Jesus.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/7

Nyhetsflödet onsdag den 23 juli

 

Väckelserapport från Etiopien – del III: undret i Wamadalen
- Olof Edsinger i EfterKristus - Historien om den etiopiska Mekane Yesuskyrkas arbete i Sirédistriktet, fem mil öster om Nakamte, handlar som så ofta annars om både yttre motstånd, uthållighet och slutlig skörd. I dag är det ungefär 25 år sedan som man från Mekane Yesuskyrkans Centrala Synod sände ut den första evangelisten till Siré. Han kom till höglandsbefolkningen i distriktet och fann vid den tiden inga kristna där. Hans första insats som evangelist blev att försöka sälja kristen litteratur. En dag kom man till honom med en besatt kvinna och efter förbön blev hon fri från sin plågoande. Hennes familj var de första som anslöt sig till den nya tron."

 Teologer som slirar på frågan om Israel
- Tommy Dahlmans blogg - "Vad är det dessa kristna teologer menar när de säger att vi inte kan försvara allt vad Israel gör? Eller när de påstår att vi måste vara balanserade i våra omdömen? I mina öron låter det som snömos när vi vet att ett folk som gång efter annan väljer det militära alternativet och som gång efter annan besegras, inte kan uppträda med rena händer och begära att dessa sorgliga misstag och försyndelser skall bli förlåtna och att de nu istället skall bli belönade. Ser inte dessa teologer att det under mer än 60 år har flutit för mycket blod? Ser de inte hur arabernas förbittring och hatpolitik offrar sina egna landsmän, då de till och med förbjuder sitt eget folk att komma tillbaka tills eget land?
Varför nämner inte dessa teologer hur judarna har inbjudit araberna att bo kvar bland judarna och att dessa araber idag har samma demokratiska rättigheter som judarna? Vi kan nämna de statliga subventionerna, den ambitiösa viljan till fredlig samexistens och deras bibliska etik att alltid hjälpa främlingar, faderlösa och änkor. Den judiska etiken kan vi konstatera har gett araberna i Israel både rösträtt och statligt stöd och social rättvisa. Vad är det dessa teologer menar när de kryptiskt säger att vi inte alltid kan försvara judarna?"


 Mosuls kristna flyr för livet
- Dagens Nyheter - "Nästan alla kristna har lämnat Mosul efter att ha ställts inför ultimatumet att konvertera till islam, betala skatt eller dö. De flesta tvingades lämna i från sig alla sina värdesaker. ”Folk är väldigt rädda”, säger Afram Yakoub på Assyriska riksförbundet.
Nästan alla kristna har lämnat Mosul efter att ha ställts inför ultimatumet att konvertera till islam, betala skatt eller dö. De flesta tvingades lämna i från sig alla sina värdesaker. ”Folk är väldigt rädda”, säger Afram Yakoub på Assyriska riksförbundet.
Rebellgruppen Isis intog Iraks näst största stad Mosul den 10 juni och i lördags gick dess ultimatum till de kristna ut. Invånarna ställdes inför valet att antingen konvertera till islam eller betala en speciell skatt – annars skulle de ”dö av ett svärd”.
Många valde att lämna staden. En del tvingades gå till fots eftersom deras bilar hade beslagtagits av rebellerna. Bara ett fåtal fick med sig några värdesaker."


Ingen hjälper Iraks kristna
- Ivar Arpi i Svenska Dagbladet - "Snabbspola några år framåt i tiden. Det finns inga kristna kvar i Syrien och Irak. Kyrkorna är antingen rivna, tomma eller har blivit moskéer. Enbart ruiner påminner om de miljoner kristna som levde där i över 1700 år. Kommer vi då att fråga oss varför vi inte gjorde något?
...Av de 400 000 kristna assyrier/syrianer som finns kvar i Irak finns ungefär hälften i norr där IS är som starkast, i sina ursprungsområden på Nineveh-slätten, och andra i irakiska kurdistan som kontrolleras av peshmergamilisen. Kanske kan de kristna få skydd där. I nästan vartenda muslimskt land är kristna antingen förtryckta, förföljda eller fördrivna."


The Swedish Church of the Non-Believers

- Sven Ljungholm i FSAOF - "Sweden’s is the largest Lutheran church in the world, yet some call it the church of the non-believers because it’s also the most secular and religiously apathetic country in the world. Swedes choose to belong to the church because it provides a convenient and historically important meeting place for family occasions including infant baptisms, weddings and funerals.
Ninety percent of all Swedes are still buried with a church service, according to the Church of Sweden. It also serves as a refuge in times of national crisis such as the sinking of the ferry Estonia in 1994, in which 800 people died, most of them Swedes. The SA played a significant role in providing emergency assistance and grief counselling.
A recent survey by the Church of Sweden found that about two-thirds of the country’s 9.4 million people belong to the church. Yet, only 15 percent of church members say they believe in Jesus Christ. An equal percentage of Swedes call themselves atheists."

Skriv ut  
Tisdag 22/7

Nyhetsflödet tisdag den 22 juli

 

Moskéernas budskap i fredagsbönen
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan.com  - "Lördagen den 19 september fick de kristna välja mellan att förneka eller bli avrättade. ISIS radikala maktenhet för Islam ger de kristna ingen nåd.
Moskéernas budskap vid fredagsbönen: Rapport från norska nyheter: ´Vi gir dere tre valg; konverter til islam, betal beskyttelsesskatt og hvis dere nekter dette har dere kun valget om sverdet igjen´, heter det i en uttalelse fra ekstremistene i ISIL – Den Islamske staten i Syria og Levanten.
Dette melder CNN og flere andre internasjonale medier lørdag. Uttalelsen ble lest høyt fra alle byens moskeer under gårsdagens fredagsbønn."


Spänning mellan enhet och sanning
- Stefan Swärd i Världen idag - "Etablerad kristenhet måste lära sig att inte för snabbt döma det som är nytt och ovant. Och vi får aldrig, av rädsla för konkurrens, ta avstånd från kristna verksamheter som Gud välsignar på ett påtagligt sätt. En otrygg pastor kan alltför lätt ta avstånd från grannförsamlingen som upplever en blomstrande verksamhet.
Vi får inte heller bli så upptagna av enheten att vi kastar alla sanningsfrågor överbord. Kristen verksamhet i Sverige har upplevt en mångårig tillbakagång, om man räknar ihop alla kyrkosamfunden. Vi måste våga konfrontera det som är avfall och villolära, och inte i rädsla för att störa enheten vara tysta. Enheten främjas av att vi står upp för sanningen.
Vi behöver också aktivt värna om elden, Andens aktiva närvaro mitt i församlingen. Det finns inte något samfund eller rörelse som har monopol på Anden. Den vill verka överallt där det finns tro och öppna hjärtan."

"We were wrong - terribly wrong"
 

- Sven Ljungholm FSAOF - "In 2007 Theo Boer, a European assisted suicide watchdog wrote that ‘there doesn’t need to be a slippery slope when it comes to euthanasia. A good euthanasia law, in combination with the euthanasia review procedure, provides the warrants for a stable and relatively

low number of euthanasia.’ Most of his colleagues drew the same conclusion.
But, says Theo Boer, today; “We were wrong - terribly wrong, in fact. In hindsight, the stabilisation in the numbers was just a temporary pause. Six years ago, the numbers of these deaths show an increase of 15% annually, year after year.” And since then the number has doubled with the 6,000 line to be crossed this year. Euthanasia is on the way to become a ‘default’ mode of dying for cancer patients."

Skriv ut  
Tisdag 22/7

Bilder från Sörlandsfestivalen

 
 

 

I sitt sista Nyhetsbrev från Vestre Divisjon (nr 45), rapporterar den avgående divisionschefen Odd Berg om vad som hänt i dívisionen genom en bildkavalkad. Bland annat finns det många bilder från Sörlandsfestivalen i juli.

Se och läs bildkavalkaden HÄR...

Skriv ut  
Måndag 21/7

Synd – ett av Bibelns storord

 

Webb-TV från Webbkyrkan.se

Kampen mot synd är något helt avgörande för det kristna livet. Men vad säger Bibeln om synd? Hur fungerar det att tala om synd idag? Utgångspunkten i detta föredrag är Bibelns sätt att tala om syndens makt. Den har något viktigt att lära oss idag, om vad det innebär att vara människa.

Mikael Hallenius är pastor i församlingen Mötesplatsen (Örebro) och han undervisar på Örebro Teologiska Högskola.

Ta del av undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Måndag 21/7

Nyhetsflödet måndag den 21 juli

 

Hamas: "Vi kan inte sluta striderna utan att kunna visa upp något"
Dagens Nyheter rapporterar om medlingsförsöken i Gaza-konflikten. Hamas representant gör ett avslöjande uttalande:  ´Den ende Hamas-representanten i Kairo är Musa Abu Marzuk, som på söndagen gav en avslöjande beskrivning av Hamas politiska beråd: -Vi kan inte sluta striderna utan att kunna visa upp något. Då får vi ett uppror emot oss i Gaza. Folk kommer inte att acceptera att allt detta inte ledde till någonting.´
Det kan kanske förklara Hamas ovilja att gå med på eld-upphör och förhandlingar."


Sanningen om Livets Ord
- Tommy Dahlmans blogg - "Under tiden som dessa människor gör allt för att sprida denna nedbrytande och tråkiga odör händer det alltfort en diametralt annorlunda tillväxt på LO. Hör du någon gång från dessa andligt bulimia nervosa människorna fått höra att det faktiskt har döpts 150 människor på LO under de senaste 12 månaderna och att antalet besökare ökat med flera hundra människor i den församling som redan innan var den största gudstjänstfirande församlingen i Sverige? Att de fortfarande planerar den största kristna konferensen i vårt land och som just nu samlar cirka 1000 ! medarbetare för att genomföra detta konvent ännu en gång? Och jag kan lova dig att vi snart kommer att få höra talas om ännu fler kraftgärningar. Håll öron och ögon öppna!"

Förändra synen på åldrandet
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "I Godmorgon världen!-inslaget talades också om föryngrande effekter bland äldre om deras ensamhet bryts, de får möjlighet att umgås med människor i olika ålder och fyller sitt sinne med andra uppfattningar än att de är skröpliga, orkeslösa...
En forskare som intervjuades tog upp fenomenet tankar och dess påverkan på kropp och själ: ”När man tänker om sig själv att man är gammal så börjar man förändra sitt agerande till att bli mer passiv”...
Den mentala bilden av mig själv är oerhört viktig, men också vilka etiketter omgivningen klistrar på mig och bemöter mig med."

Skriv ut  
Söndag 20/7

Tidig söndagsmorgon den 20 jul

 
Veckorevy från min helt personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. En semestersöndag. Semesterlivet ger en försmak om hur livet som pensionär kan komma att bli....det är inte speciellt mycket som är inskrivet i kalendern. Man får ta dagen som den kommer.
Sommarbild: Solnedgång under överfarten Göteborg-Fredtikshavn
Ja, hemsidan ska naturligtvis uppdateras varje dag. Soliga sommardagar går aktiviteten ner i den digitala världen. Det ser ut som om folk tycker det finns viktigare saker än att hänga framför en dator under soliga sommardagar. Men det är fortfarande förvånansvärt många om är inne på våra sidor varje dag. Det är en uppmuntran för oss att ni finns, alla ni trofasta läsare av rupeba.se. Er vill jag önska en alldeles speciellt välsignad dag och fortsättning på semestern (De andra blir inte avundsjuka för det, eftersom de inte läser detta).

Förutom uppdatering av hemsidan blir det en hel del tid för läsning. Det är viktigt att ta tid att ta in nya tankar då vi laddar upp för en kommande fullbokad hösttermin. Sedan är det naturligtvis viktigt att ta tid varje dag till en stilla stund med Gud. Stanley Jones (citerad ett par gånger under veckan), fick en gång frågan om vad det var som var hemligheten bakom hans stora framgång som kristen förkunnare. Han svar var kort: "Jag har inte försummat mitt böneliv."

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 20/7

Nyhetsflödet söndag den 20 juli

 

I händerna på Hamas
- Dagens Nyheter - "På måndagen tackade Hamas nej till erbjudandet om vapenvila och sedan dess har hundratals raketer skickats mot Israel och antalet dödade palestinier översteg på fredagen 250...
Hamas å sin sida har placerat avskjutningsramper och vapenförråd i eller nära sjukhus, moskéer och skolor. De uppmanar civilbefolkningen att stanna kvar i de områden som israelerna förväntas attackera. Eftersom Hamas fiende hyser vissa moraliska betänkligheter mot att döda civila, hoppas Hamas att strategin ska avhålla Israel från att förstöra de militära målen. Det är den generösa tolkningen. Den illvilliga är att Hamas välkomnar de israeliska angreppen och den vrede mot Israel som stegras för varje barn som dör."


ISIS framryckning i Irak: Kristna flyr Mosul
- Dagens Nyheter - "Kristna flyr staden Mosul i norra Irak som numera kontrolleras av jihadister. Massflykten började efter att moskén i staden gett de kristna några få timmar för att lämna staden. Det uppger den kristne patriarken Louis Sako och ögonvittnen...
– Kristna familjer är på väg till Dohuk och Erbil. För första gången i historien är nu Mosul helt tomt på kristna, säger Sako till AFP.
´Vi bevittnar en etno-religiös utrotning som har drivit assyrierna till randen av utrotning i sitt ursprungsområde. Det fanns över femtiotusen assyrier i Mosul före 2003 och i dag finns inte en enda assyrisk familj kvar´, skriver ordförande i Assyriska Riksförbundet, Afram Yakoub, till TT."


Lite alkohol kan skada mycket
Ännu en artikel om alkoholens skadeverkningar. Men alkoholen skadar inte bara den som dricker, den skadar barn, partnern föräldrar och många andra närstående.
- Uppsala Nya Tidning - "Redan små mängder vin och starksprit ökar risken för förmaksflimmer, enligt en studie som publiceras i facktidskriften Journal of the American College of Cardiology, skriver UNT.
Studien har följt 80 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län."


Vil vi ha vekkelse?

- Kai Johansen i norska Dagen - "Vekkelse er Guds nåde mot oss, fordi han elsker oss. La oss være ydmyke nok til å be om, søke og ta imot en evangeliet-fornyelse og vekkelse i våre liv og menigheter.
Før likte jeg ikke ordet vekkelse. På den ene siden forbandt jeg det med ekstreme karismatiske ytringer.
På den andre side levde jeg for kirkevekst, men det var noe jeg selv ville «ha kontroll» over gjennom å følge de rette metodene.
Så oppdaget jeg at jeg selv trengte vekkelse. Jeg sa jeg tjente Gud, men forstod at jeg heller brukte han til å tjene meg. Jeg ville ha suksess mer enn sannheten, og flere folk i kirka var viktigere enn mer av Gud."


Anti-israelsk ordvalg i kirke vækker undren

- Kristeligt Dagblad - "Stefanskirken i København har brugt et udtryk på et banner, som også bruges af militante islamister i Gaza. Det må skyldes uvidenhed, mener israelsk diplomat.
Alle liv tæller. Fra floden til havet. #gaza2dk,” lød det på banneret, som kirken lavede i samarbejde med kampagnen #gaza2dk, der ifølge en af initiativtagerne er rettet mod ”Israels overgreb på civile i Gaza”. Den midterste sætning i sloganet ”Fra floden til havet” benyttes blandt andet af Hamas til at understrege, at Israel ikke har ret til at eksistere, men at landet fra Jordanfloden til Middelhavet tilhører palæstinenserne. Banneret er blevet omtalt i israelske medier."

Skriv ut  
Lördag 19/7

Nyhetsflödet lördag den 19 juli

Duger jag som jag är?
- Andreas Sundström i EfterKristus - "Duger jag som jag är? I en mening gör jag det. Jag behöver inte göra något överhuvudtaget för att förtjäna Guds nåd. Det skulle utgöra en motsägelse då själva poängen med nåd är att den är oförtjänt. Jag får komma till Jesus exakt som jag är, med exakt den skit jag har i mitt liv, med exakt alla mina fel och brister. Att försöka städa upp i mitt liv innan, för att i någon mening försöka bli fin nog för att få närma mig honom, det vore ett misstag av enorma proportioner. Jag får komma precis som jag är. Och i den meningen duger jag alltså som jag är.
Gud är dock inte nöjd med mig som jag är. Jag är inte så som jag borde vara. Jag är inte rättfärdig. Därför kan Gud inte vara nöjd med mig och bara lämna mig i det skick jag är i. Det är inte hållbart att jag ska fortsätta existera med min syndiga natur och fortsätta göra det onda. Därför kommer Gud att reformera mig. Och i den meningen duger jag alltså inte som jag är."


Vad är Andedopet?
Nu kanske någon tycker att detta blogginlägg inte är en nyhet. Jag kan hålla med om det. Men även om det inte är nyheter så är det i alla fall aktuellt.
- Jonas Melin i Barnabasbloggen - Inom den evangeliska kristenheten finns det idag i huvudsak två sätt att undervisa om Andedopet.
1. I det jag kallar tvåstegsmodellen är pånyttfödelse och Andedop två skilda erfarenheter. När man omvänder sig och kommer till tro på Jesus blir man född på nytt och får andligt liv genom den helige Ande, som bor i ens inre. När man blir döpt i Anden får man kraft att vittna och utrustas med andliga gåvor, ofta med tungotalet som tecken. Andedopet är en konkret och påtaglig erfarenhet som inleder ett liv i Andens fullhet och kraft. Detta är den klassiska pingstsynen och den grundar sig i stor utsträckning på Apostlagärningarnas skildring av Andens verk (Apg 1:5, 8, 2:1-21, 8:4-17, 10:34-48, 19:1-7 är speciellt viktiga). Nutida teologer som har denna syn är t.ex. Robert Menzies, Roger Stronstad och David Petts. Jag rekommenderar deras böcker.
2. I det jag kallar processmodellen är pånyttfödelse och Andedop olika sätt att beskriva en och samma erfarenhet. När en människa omvänder sig och kommer till tro blir hon född på nytt, döpt i Anden och får den helige Ande boende i sitt liv. Efter detta ska hon kontinuerligt låta sig uppfyllas av Anden mer och mer och ta emot av Andens kraft och gåvor. Dettta beskrivs som en livslång process som också kan innehålla konkreta erfarenheter av Andeuppfyllelse. Denna syn är dominerande bland karismatiska evangelikaler och grundar sig framför allt på undervisningen i Paulus brev (1 Kor 12:13 och Ef 5:18 är nyckeltexter). Nutida författare med denna syn är t.ex. John Wimber, Nicky Gumbel och Michael Green. Även deras böcker är mycket läsvärda. Mer teologisk litteratur med denna syn har skrivits av James Dunn och Max Turner.

Skriv ut  
Lördag 19/7

Festlig ordvalg

Fra Jostein Nielsens blogg:
 
Det er en stor velsignelse å «leve» i Johannes-evangeliet, og at det i tillegg er morsomt forsterker opplevelsen. For det må ligge en tydelig «ironi» i valg av ord i det som oppsummerer den teologiske debatten mellom Jesus og jødene:
«Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av hendene på dem.»
Joh 10:39
Dette skjedde altså rett etter at Jesus hadde sagt: «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd» (v 28 – også Fars hånd v 29). At Jesus slapp ut av hendene på jødene forteller litt om «styrkeforholdet» mellom det menneskelig og det guddommelige. 

Les mer HER...
Skriv ut  
Fredag 18/7

”Jag vet inte vad jag ska tro!”

I boken ”Inside the mind of unchurched Harry and Mary” (Ungefär: Hur tänker Harry och Mary som inte har någon erfarenhet av att gå i kyrkan), tar Lee Strobel upp olika invändningar som ofta kommer upp i samtal med den som ännu inte är kristen.

Lee Strobel
Ett argument som ofta tas upp är att bibeltolkning är så förvirrande, och betydelsen ändrar sig ständigt efter hur man väljer och tolka den. Strobel skriver att Bibeln ska tolkas som all annan litteratur – man måste försöka förstå vad författaren vill säga. Många tolkar i stället Bibeln efter det de önskar att Bibeln skulle säga. För att tydliggöra detta berättar Strobel följande exempel:

”Min dotter Allison och hennes pojkvän ska gå ut och ta en Coca Cola i snabbmatsrestaurangen. Jag säger till min dotter: ´Du måste vara hemma före elva.´ Hur skulle du tolka det? Det låter väl enkelt att förstå?

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Fredag 18/7
 

Nyhetsflödet fredag den 18 juli

Människor, möten och mirakel

- Marcus Birro i Expressen - "Jag trodde jag hittat en grotta tillräckligt djup. Jag gömde mig där och hyllade min fruktansvärda ensamhet som om jag vunnit en stor seger. Jag var färdig med Gud. Jag var i uppror mot allting, mot mirakel och äventyr, mot kärleken, mot den oerhörda goda viljan som trots allt och alla ändå rör sig i vinden, faller med regnet och styr den här världen.
Jag trodde jag lurat Gud.
Men det var Gud som hade skapat grottan jag satt i. När Han kom och ledde mig ut liknade jag allra mest en skamsen pojke som blivit ertappad med att kasta snöbollar mot vaktmästarens fönster...
...Livet, vänner. Heligt. Ovärderligt. Låt aldrig någon förvandla ert liv till en bagatell. Tro Gud och medmänniskorna om det allra bästa. Då kommer era hjärtan blomma."


Gaza – en svår eller enkel konflikt?
- Världen idag - "Det enda rimliga är att världen just nu enigt sluter upp kring det självklara kravet att beskjutningen av Israel måste upphöra för gott, och att det palestinska ledarskapet fullt ut ska acceptera landets existens.
"Det här är en svår konflikt" är en vanlig beskrivning av den just nu högintensiva konflikten i och omkring Gaza. Och det är naturligtvis sant i så motto att en lösning är svår att se. I formuleringen ligger dock en dold förutsättning att det också är svårt att ge ett moraliskt omdöme om konflikten. Den ståndpunkten är dock knappast rimlig.
För på ett moraliskt plan är detta en mycket enkel konflikt. Vi har en demokrati, vars judiska befolkning genom årtusendena har utsatts för exempellösa förföljelser, men som sedan 1948 har en egen stat där de vill få leva i trygghet inom säkra gränser. Mot denna demokrati – med alla brister som demokratier vanligen har – står den islamistiska terroristgruppen Hamas. Den är motståndare till demokrati och mänskliga rättigheter, och vägrar erkänna Israels rätt att finnas. Hamas uttalar öppet sin avsikt att bekämpa staten med våld, och avvisar alla diplomatiska lösningar som är annat än tillfälliga avbrott på vägen mot målet att helt utplåna Israel."
Skriv ut  
Torsdag 17/7

100 missionärer från Skandinavien

De hundra skandinaviska missionärerna utanför Claptom Hall i London där det stora utsändcelsemötet ägde rum 1914

Vid Frelsesarmeens kongress i Norge i år fanns en utställning till minne av att det var 100 år sedan Frälsningsarmén i de nordiska länderna vid ett tillfälle sände ut 100 missionärer.

Här kommer ett utdrag från minnesskriften som gavs ut av "Frelsesarmeens historiske selskap":

Måndag den  januari 2014 var en historisk dag för Nordisk missionshistoria. Den kvällen gav sig den största gruppen missionärer iväg med sina nya arbetsplatser som mål. De reste till Indien, Java, Korea, Sydafrika och Sydamerika.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 17/7

Nyhetsflödet torsdag den 17 juli

 

Löfvens uttalande ”gillas” av tusentals
- Världen idag - "Det var i lördags som s-ledaren Stefan Löfven på sin Facebooksida skrev att han ansåg att Hamas måste sluta med sina raketbeskjutningar mot Israel. Han påpekade också att Israel måste hålla sig till internationell rätt.
Inlägget fick snabbt stor uppmärksamhet och har i skrivande stund fått cirka 3 500 kommentarer. I svenska tidningar beskrivs det som en "kritikstorm" mot Löfven. I själva verket är omkring en tredjedel av kommentarerna positiva till Löfvens inlägg, kan Världen idag konstatera efter att ha gått igenom kommentarsfält­et. Dessutom har inlägget fått närmare 5 000 gilla-markeringar. Det är med andra ord fler som gillar s-ledarens inlägg än som ogillar det."


Vad händer med en kyrka som domineras av människor som inte tror?
- Ulf Sundkvist i Dagen - "Han döptes som tonåring. Han är konfirmerad och stolt medlem i Svenska kyrkan, men troende vill han inte kalla sig. Ändå säger han att ”någonstans, ibland­ kan jag se att det finns något som styr”. I Dagen­intervjun häromveckan utvecklar Socialdemokraternas ledare, Stefan Löfven sina intressanta och delvis ganska provocerande tankar.
Jag menar att det är intressant att en person som utrycker ett så vagt förhållande till den tro som kyrkan grundar sig på ändå vill vara medlem i Svenska kyrkan. Det är något som drar i alla fall. Den kraften kan inte förnekas. Men det är också ganska provocerande, eftersom han vill förändra och utveckla kyrkan utan att egentligen dela dess övertygelse."


Många undrar varför medierna skildrar Israel så ensidigt
- Siewert Öholms blogg - "Många undrar varför medierna skildrar Israel så ensidigt. Det kan jag se dessa dagar,  inte minst på de reaktioner jag själv får i de fora där jag deltar i debatten. För ett par veckor sedan skrev jag en krönika (”Falsk svensk måttstock på Israel” ) i papperstidningen ViD den 2 juli. Jag la även ut den texten på Facebook. Intressant är att se responsen. Reaktionen på artikeln i papperstidning var att över 840 läsare  tryckte på "gillaknappen” när man tagit del   via webbsidan.  Rubriken säger vad den handlade om, men jag poängterade särskilt enögdheten hos organisationer som Ship to Gaza eller Socialdemokraternas talespersoner i Stockholm, som inte vare sig vill eller kan förstå mer än primitivt  israelhat gränsande till antisemitism. Jag tolkar de många reaktionerna som  en ”tyst majoritet” som av medierna känner sig tystad, trängd och bespottad.Indirekt anklagas man  som vore manoempatisk och utan förmåga att se krigets alla offer."

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Nyheter om Frälsningsarmén

Nyheter i massmedia om Frälsningsarmén från eniro nyhetssök. Klicka här>>   
Google Nyheter

Skriv ut  
Bloggat om Frälsningsarmén

Bloggat om Frälsningsarmén från eniro bloggsök. Klicka här>>

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Dagens andakt
31 juli

”Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig…”
( Luk 9.23)

Andakt:
Alla som har lärt sig att spela ett instrument, vet att om man någon gång ska kunna lära sig spela så måste man disciplinera sig och koncentrera sig på inlärningen. Ingen vuxen människa, som aldrig lärt sig spela, sätter sig vid ett piano och säger: Nu ska jag spela fritt! Man vet att det först handlar om strukturerad disciplin – skalor, övning och tragglande – sedan kan man få uppleva friheten att kunna spela. Jag tror inte heller att någon skulle vilja bli opererad av en kirurg som vill operera fritt. Vi måste vara trygga på att kirurgen först disciplinerat lärt sig varenda detalj i människokroppen och det hantverk som han utövar, innan vi låter oss opereras av honom eller henne. Dagens bibelord handlar om disciplin. Det handlar om att varje dag göra det som förväntas av mig. En del människor säger att de inte vill ha disciplin i sitt kristenliv. De vill ha frihet. Men utan att vi dagligen har tagit upp vårt kors och följt efter Jesus har vårt vittnesbörd ingen trovärdighet och den frihet vi uppnår, kommer inte att ha något med verklig andlig frihet att göra. Den friheten kommer endast när vi troget övar oss i Gudsfruktan (1 Tim 4:7)

Bön:
Jesus jag vill lära mig vad verklig frihet är. Hjälp mig att troget umgås med dig i bibelläsning, bön och lovsång, så att jag kan lära mig mer och mer om hurdan du egentligen är, och så uppleva den frihet som bara du kan ge.

  


Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba