Välkommen till rupeba.se!

 

Skriv ut  
den 25 april 2014
Fredag 25/4

Nyhetsflödet fredag den 25 april

 

Ryska och ukrainska baptister i ”broderlig dialog”
- Sändaren - "Medan situationen i Ukraina hårdnar kämpar regionens baptister för bibehållen gemenskap.
För första gången sedan Ukrainakrisen började har ledarna för baptistunionerna i Ryssland och Ukraina träffats. Mötet hölls i Kiev och enligt de egna rapporterna var det ett hjärtligt möte som slutade med ett gemensamt uttalande.
Där understryks att mötet ska ses som ett tecken på stöd för en fredlig dialog, mellan kyrkorna och mellan nationer.
 Kyrkorna fördömer också alla våldshandlingar och lösningar på politiska problem genom militärt ingripande och uppmanar istället till att förhindra provokationer
."


Gudsbevis – Historien
- Bength Gustafsons blogg - "Gud är historiens Gud och vill man förneka Gud, då måste man förneka historien eller skriva om den. Den kristna trons historiska rötter är helt avgörande för oss. Skulle vi klippa av dessa historiska rötter, då blir den kristna tron innehållslös och ingenting annat än myter och sagor och då kan vi lika gärna vara utan den.
När jag läste till gymnasielärare på Högskolan i Gävle, så ingick i kurslitteraturen i historia en bok av Michael Stanford: Handbok i historiska studier. Där skriver Stanford följande: ”Ändå har väl ingen historieskrivning haft så starka effekter som själva Bibeln.  ´Det är ju ingen historiebok, det är religion´, utbrister ni kanske. Ja, den är primärt religiös, eftersom skrivarnas uppenbara mål är att förkunna Gud. Men vilket är det medel som används för denna förkunnelse? Det var att påvisa Guds handlande i historien. Vare sig det gällde judarnas befrielse ur den egyptiska fångenskapen, landsförvisningen till Babylon, Jesu liv och död eller kristendomens spridning ut över det romerska kejsardömet, så var för båda testamentenas författare syftet, att förmedla historisk kunskap – Gud i historien. Därmed skiljer sig den judiskt-kristna traditionen från andra traditioner, genom den vikt som historien tillmäts”. (Källa: Handbok i historiska studier, sid. 103). Tänk vad man kan få läsa och lära sig under en sekulär och akademisk lärarutbildning på en vanlig profan Högskola i vårt sekulariserade Sverige. Det är inte så dumt.
"


Svenska kyrkan måste välja väg
- Eli Gröndör i Aftonbladet - "Sveriges största organisation präglas av motsägelser.
Det är säkert svårt för SvK att hitta sin roll i ett av världens kanske mest sekulära länder. Men med tanke på raden av motsägelser och den återkommande kritiken från medlemmarna vore det säkert välgörande om SvK bestämde sig för vilken väg man tänker gå. Ingen organisation kan nämligen tillfredsställa alla. Oavsett valet är en rimlig förväntan på just kyrkan att Gud och ödmjukheten inte hamnar i skymundan.
"


Folkekirken er en illusjon

- Ellen Hagemani Vårt Land - "Likegyldighet er folkekirkas lim.
Når det kirkelige etablissementet legitimerer sin status gjennom de medlemmene som ikke finnes i kirkebenkene, er service-kirka et faktum. En vi-både-ringer-og-bringer-kirke, blir fort en hul konstruksjon, og likegyldighet fungerer dårlig som lim.
Det ble ikke ja til vigsel for likekjønnede i Den norske kirke i denne omgang. De fleste er nok likevel enige om at det bare er et tidsspørsmål før homofile kan vies også innenfor kirkeveggene. Men før kirka tar opp neste runde i homokampen, må vi ta debatten om folkekirka.
La meg innledningsvis si følgende: Jeg er en av dem som er mektig skuffet over Kirkemøtets vedtak. Og når jeg nå stiller spørsmålet om hvem Den norske kirke er, så handler ikke det om hvem som en gang skal få sitte til bords i Guds rike. Det er riktignok vanskeligere for en rik nordmann å komme inn i Guds rike enn for en Porsche å komme gjennom et nåløye. Men som kjent: Alt er mulig for Gud
."

Skriv ut  
Fredag 25/4

Kinas onådda folk - Yunnan och Xinjiang

 

Webb-TV från Ljus i Öster

Reportage om Kinas onådda folk med Lars Narin och Rauli Lehtonen.

Klicka HÄR för att se inslaget (29 minuter)

Skriv ut  
Fredag 25/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 15

PETERS MINIKOMMENTAR

Att bära frukt
"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)
Läs mer HÄR...
.

PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR
Studiefrågorna till Johannesevangeliet 15 finner du HÄR...

Skriv ut  
Fredag 25/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 4 Mosebok 3

PETERS MINIKOMMENTAR
Tjäna i Guds hus
"Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/4

Varför blir så många präster och pastorer långtidssjukskrivna?

Under den här vinjetten lägger vi med jämna eller ojämna mellanrum in äldre inlägg i repris. Inlägg som har publicerats tidigare på rupeba.se och som är väl värda att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i april 2009.

Varför blir så många präster och pastorer långtidssjukskrivna? Den frågan behandlas i en ledare i Världen i dag under veckan med titeln: "Teologisk osäkerhet kan ge utbrändhet". Jag har tidigare hänvisat till artikeln.

Artikeln hänvisar till tre undersökningar:
1/En nyligen framlagd doktorsavhandling vid Uppsala universitet, har Lennart Belfrage med mångårig erfarenhet av själavårdsarbete inom Svenska kyrkan.
"Avhandlingen vill visa, att prästerna mår dåligt och säger sig sakna verktyg och instrument inför att möta den postmoderna människan och på ett gott och relevant sätt kunna få till ett meningsfullt samtal om existensiella och andliga frågor."2/"En relativt ny studie från Saco visade, att akademiker inom Svenska kyrkan var långtidssjukskrivna i mer än dubbelt så hög utsträckning som den grupp man i studien jämförde med, nämligen ingenjörer."
3/ Sjukhusprästen Preben Kok i Vejle i Danmark har tagit initiativ till att hjälpa 80 utbrända präster. I en intervju med Kristeligt Dagblad säger Kok, att ”problemet för dessa präster visade sig ofta vara att de förkunnar ett evangelium, som de inte själva hör. Det betyder inte, att prästerna inte själva tror på det som de förkunnar, men de glömmer själva att höra efter vad de predikar för sin församling” (Udfordringen 26 mars).

Läs mer
HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/4

Nyhetsflödet torsdag den 24 april

 

”Väckelsen måste fortsätta och livas upp”
- Världen idag - "Efter beskedet att LOTS, Livets ords teologiska seminarium, läggs ned i och med vårterminen 2014 har alltfler röster höjts för en ny teologisk högskola i Sverige. Nu blir den verklighet.

Anders Gerdmar

En av de drivande bakom den nya teologiska högskolan, som kommer att få namnet Skandinavisk teologisk högskola, är Anders Gerdmar, tidigare rektor på Lots. Han hade arbetat på Lots i över 19 år när han fick beskedet att seminariet skulle läggas ner av ekonomiska skäl.
– En dag i februari inbjöds jag till ett möte, där man från styrelsens sida meddelade att man var tvungna att lägga ner seminariet av ekonomiska skäl. Det kändes som en stor tomhet, inte minst eftersom vi hade gjort en mycket ambitiös ansökan om studiestöd till regeringen.
Anders Gerdmar fortsätter:
– Första veckan efter beskedet var en vecka av sorg och bearbetning. Sedan hade jag den tunga plikten att berätta för våra studenter, personal och för våra student workers.
Redan samma dag träffade dock Anders Gerdmar en man som har haft ett stort hjärta för en bibeltrogen akademisk utbildning, och när de träffades började något hända
." 


En inbjudan till ett helt nytt sätt att leva
- Olof Edsinger i Efterkristus - "Den högtid som vi just har firat är utan tvekan den kristna kyrkans största. Visserligen är den inte lika folkkär som vissa andra röda dagar i almanackan. Vi delar inte ut julklappar eller dansar runt midsommarstången. Men under dramat som rullas upp mellan Skärtorsdagen och Påskdagen är det ändå som att hela Guds skapelse håller andan. Jesu väg från lidande till död till uppståndelse inbegriper de i särklass viktigaste händelser som den här världen har skådat.
Men vad betyder egentligen påsken i ditt och mitt liv? På vilket sätt kan Jesu lidande, död och uppståndelse göra skillnad för oss i dag? Att besvara denna fråga på djupet skulle förstås kräva många krönikor. Men låt mig ändå säga några ord om vad den högtid vi just har firat kan få för konsekvenser om vi tar emot den som en gåva från Herren själv
."


Oss «dårer» i mellom

- Norske Dagen - "Striden om skapelsen kontra utviklingslæren har jeg fått kjenne på kroppen siden min tid ved Universitetet på Ås med direkte angrep på grunn av kristne holdninger, skriver Jørgen Høgetveit.
Det er Per Bergene Holm som har overskriften «Dårer for Kristi skyld» i et velskrevet debattinnlegg i Dagen tirsdag. Han har et interessant oppgjør med Ottesen og Elgvin som han mener skriver for å tilpasse seg tidsånden og gjøre kristendommen mer «spiselig» i de akademiske kretser.
Så referer han en rekke gode sitater fra Mikkel Vigilus`s bok «Udvikling eller skabelse» og avslutter med omtale av en professor som fant evolusjonslæren og skapelseslæren uforenlig og sier:
«Min intellektuelle stolthet var et vesentlig problem. De som tror på Bibelens skapelsesberetning, blir ofte sett på som noen uvitende sinker fra 1800-tallet eller som noe enda verre. Jeg begynte å tenke på all den akademiske anseelse og anerkjennelse jeg hadde, og for å si det som det er: Jeg hadde ikke lyst til å bli gjenstand for akademisk latterliggjørelse.»
Men han møtte en «overveldende mengde av vitenskapelige data som motsa evolusjonslæren og støttet den bibelske skapelsesberetningen.
"

Från Lettlandsbloggen:
Lettisk TV besöker Riga andra kår

Intervjun är på ryska och bakgrundsrösten talar lettiska, men det går bra att följa med vad som händer i Riga andra kår genom att se filmen på 7,5 minuter. Se filmen HÄR...

 

 

Skriv ut  
Torsdag 24/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 14

PETERS MINIKOMMENTAR
 

Kärleken och Guds ord
"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)
Läs mer HÄR....

PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR

Studiefrågorna
till Johannesevangeliet 14 finner du  HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 4 Mosebok 2

PETERS MINIKOMMENTAR
Gud i centrum
 "HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det."  (4 Mos 2:1-2 FB)

Kapitlet berättar hur Israels barn skulle slå läger runt omkring uppenbarelsetältet som representerade Guds närvaro bland folken. Var och en under sitt baner. Men Gud skulle finnas i centrum av gemenskapen.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/4

Nyhetsflödet onsdag den 23 april

 

Om Jesus inte hade uppstått …
- Dagen - "Vårt liv som kristna börjar med tron på det otroliga, skriver Felicia Ferreira.
När Aftonbladet i påsktider 2014 gör en hel tidningsbilaga på plats från Jerusalem med namnet Fallet Jesus ja, då stannar väl nästan klockorna. Att landets största, och kanske mest kristendomskritiska, dagstidning överraskande bestämmer sig för att berätta för det svenska folket, sida upp och sida ned, om vad påsken egentligen är och betyder, kan bara tolkas på två sätt.
Det ena är att det år 2014 är så illa ställt med folkbildningen att Aftonbladets gamla slogan ”Aftonbladet behövs om sanningen skall fram” kräver att man ger en journalistisk bild av vad närmare två miljarder av världens alla människor tror på. Alltså, Jesus är död, men också uppstånden.
Den andra tolkningen kanske inte Aftonbladsredaktionen vill ställa sig bakom, men den skulle kunna vara att det finns ett sug efter att ta reda på vad vi själva i tusen år i Sverige har trott och tror på. Båda teorierna kan stämma.
"


Förvåning, tvivel och glädje
- Kyrkliga ting - "När Jesus Kristus från Nasaret på riktigt visade sig vara levande igen efter att ha varit död ändrades tillvarons spelregler för all framtid. När världen, verkligheten och mänskligheten nu står inför fullbordat faktum blandas förvåning med tvivel och glädje. Förvåning därför att det som har hänt bryter mot all tidigare erfarenhet. Tvivel därför att alltihop låter helt och fullständigt osannolikt. Glädje därför att konsekvenserna är så fantastiska, så oerhörda och så radikalt annorlunda mot allt vad människan hade kunnat förvänta sig av den Gud som till synes skapar liv som falnar och dör. Glädje därför att det nu har visat sig att det liv som Gud skapar inte låter sig begränsas av döden. Det är en ljuvlig lott och en skönhetens arvedel."

Guds Ande ska vägleda dig och samarbeta med dig!
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Guds Ande vill ge dig vägledning och påverka dina medmänniskor så att Guds vilja förverkligas! Du ska få uppleva en kraft, energi, men också det obeskrivliga, övernaturliga och påtagliga undret i dina omständigheter. Guds Andes närvaro i ditt liv är avgörande för att du ska lyckas i detta som länge varit din vision, önskan och bön.
Nu är det viktigt att bli medveten om det Bibeln klargör, att ”sedan ni kommit till tro, (har) ni tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill” (Ef 1:13-14). Var trygg i att Guds Ande är nära av nåd!
"

Skriv ut  
Onsdag 23/4

Att checka sitt livsbagage

 
 
 Webbradio från "Rom 10:17"
 
I början på ett nytt år är Egil Svartdahl kallad till Sörlandskirken. I sitt tal utgår han från liknelsen om Jesus och den rike mannen (Luk 18:18-27).

Predikan är inspelad den 10 januari 2003. För att gå till predikan
Klicka här.

 

Skriv ut  
Onsdag 23/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 13

PETERS MINIKOMMENTAR
 

Ett nytt bud
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)
Läs mer HÄR...

PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR

Studiefrågorna
till Johannesevangeliet 13 finner du HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 4 Mosebok 1

PETERS MINIKOMMENTAR
 De gjorde i allt som Herren befallt 

"Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren befallt Mose."  (4 Mos 1:54 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 22/4

Har kyrkan förlorat tron på sitt eget budskap?

 

Kristen Gudstjänst på söndag - Österns religioner på onsdag

Jag fick ett mejl med information om kyrkans kommande samlingar. Man inbjuder till Påskgudstjänst på påskdagen och presenterar gudstjänsten så här: "Påsk – de tvära kastens högtid
Framgång – Misslyckande – Bottenlös förtvivlan – Nytänk – Djupaste glädje
"

Det låter väl bra, men sedan presenteras också kyrkans program för den efterföljande onsdagen:
"Rörelse och stillhet
xxxxxxx låter oss prova Mindfulness Yoga.
Här är upplevelsen i stunden viktigare än prestationen. Vi gör uppmjukande och stärkande yogarörelser, andningsövningar och meditation.
Genom att öva närvaro i kroppen fördjupar vi insikten i vad som pågår i vårt inre, känslor, tankar och kroppsförnimmelser.
För dig som är nybörjare och vill prova Mindfulness Yoga
För dig som vill prova på både Yoga och Mindfulness
För dig som vill ge dig själv tid till läkning och inspiration.
I Mindfulness Yoga utövar vi yogarörelserna med uppmärksamhet på den inre upplevelsen. Vi går igenom yogaställningarna med omsorg och lyhördhet för kroppens signaler. Mjukar upp och stärker våra muskler och övar oss i närvaro i kroppen, här och nu. Genom att iaktta andningen och göra andningsövningar förankrar vi sinnet i kroppen. Vi ger oss själva mer andrum och livskraft
."

Det ser ut som om kyrkan har förlorat tron på sitt eget budskap, evangeliet om Jesus. I stället försöker man dra människor till kyrkan genom att bjuda på inslag från främmande religioner.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 22/4

Nyhetsflödet tisdag den 22 april

 

En omöjlig förhandlingspartner och en del annat
- Kristers blogg - "Sedan en tid tillbaka har ”freds”förhandlingar pågått mellan Israel och dess palestinska motpart, under ledning av Mahmoud Abbas. Som vanligt lägger media (med få undantag) skulden på Israel när förhandlingarna verkar vara på väg att spricka. Och skulle det inte bli någon fred den här gången heller, ja då är det till 100 procent Israels fel.
Det som pågår just nu är den skviljonte omgången av förhandlingar mellan parterna. Förhandlingarna stöds och uppmuntras av Obamaadministrationen, med utrikesminister (Secretary of State) John Kerry som verkställande agent. President Obama skulle givetvis få mycket beröm om förhandlingarna mot förmodan skulle lyckas. Enligt min ringa mening kan de inte lyckas. Det är absolut omöjligt. Varför då?
"


En påskdagsmorgon med böjda knän och springande fötter
- Tommy Dahlmans blogg - "En påskdagsmorgon med böjda knän och springande fötter. Denna påskdagsmorgon, den första dagen i veckan, var några kvinnor på väg till graven där Josef från Arimatea och Nikodemus hade lagt Jesus. De visste att de nu stod inför gigantiska svårigheter att övervinna. 1/ Den stora stenen som de hade vältrat framför graven. 2/ Soldaterna som bevakade graven 3/ Kejsarens sigill som hade förseglat alltsammans. På vägen till graven samtalade kvinnorna om sina problem: ”Vem ska åt oss vältra bort stenen från ingången till graven?”...
...Tack vare denna påskgryning stänger vi inte våra kyrkor och bönhus. Vi ber inte missionärerna komma hem. Vi uppmanar inga präster att sig ett annat arbete. Tvärtom. Vi ber skördens Herre om ännu fler arbetare till bärgningen. Och aldrig någonsin i historien har fler människor tagit emot Jesus som sin personliga frälsare som nu. Aldrig har den kristna kyrkan vuxit så gigantiskt som den gör just nu. Den fortsätter i förtröttlig styrka med sina böjda knän och springande fötter.
"


Kina vil om få år bli verdens største kristne land

- Norske Dagen - "Kristendommen er på frammarsj i Kina, som i løpet av få år vil ha flere kirkegjengere enn noe annet land i verden, spår ledende ekspert.
Kina er fortsatt offisielt et ateistisk land, og under den såkalte kulturrevolusjonen på 1960- og 70-tallet sørget Mao Zedong og rødegardistene for å stenge alle landets kirker.
Etter Maos død begynte millioner av kinesere igjen å søke til kirkene og i 2010 var det 58 millioner protestanter i landet, ifølge en undersøkelse utført av Pew Research Centre
."

Skriv ut  
Tisdag 22/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 12

PETERS MINIKOMMENTAR
Vetekornets lag

"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB)
Läs mer HÄR...

PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR

Studiefrågorna
till Johannesevangeliet 12 finner du HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 22/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 3 Mos 27

PETERS MINIKOMMENTAR

 Tionde
"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 21/4

Jesus slog följe med dem

 
 
Annandag påsk handlar texten om Emmanusvandringen (Luk 24:13-35). 

Två lärjungar gick på vägen och samtalade och så kom Jesus och slog följe med dem. Men lärjungarna kände inte igen Jesus.

Jesus frågade vad de talade om och de berättade om sin besvikelse och sin förvirring. De berättade att de hade hoppats att Jesus skulle ha varit befriaren, men att han nu var korsfäst. De berättade om att graven där Jesus blivit begravd nu var tom och nu förstod de egentligen ingenting.

Läs mer HÄR...

 

Skriv ut  
Måndag 21/4

Nyhetsflödet Annandag Påsk måndag den 21 april

 

Vill undvika polarisering

- Världen idag - "Tiden har gått sedan Livets ords grundare, Ulf och Birgitta Ekman, gav beskedet att de ämnade konvertera till Katolska kyrkan. Det har lämnat församlingsmedlemmar i olika frågeställningar men också en vilja att gå vidare.
– Hos dem som varit med länge på Livets ord är det en frågeställning som går djupare och blir större, säger Joakim Lundqvist, församlingens pastor.
En dryg månad av starka känslor och många frågor har gått sedan beskedet kom att Livets ords grundare Ulf och Birgitta Ekman lämnar församlingen och blir katoliker. Pastor Joakim Lundqvist ser nu att det bland de yngre medlemmarna finns en vilja att gå vidare medan många av de äldre har behov av att fortsätta bearbeta det som hänt.
– Jag märker en skillnad i generationerna, inte kategoriskt, men vi ser att hos dem som varit med länge på Livets ord, kanske 20, 30 år så är detta en frågeställning som går djupare och blir större. Medan många som är 35 och yngre känner tydligt att nu vill man gå vidare. Där har inte heller relationen till Ulf som person varit riktigt likadan, säger Joakim Lundqvist
."


För Gud är allt möjligt
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Vad är lättast, förlåta synder eller be en lam man ställa sig upp och gå? Den brännande frågan som Jesus ställer till de skriftlärda i ett överfullt hus i Kafarnaum fick i veckan som gick ny aktualitet när Uppdrag granskning ställdes mot Svenska kyrkan i SVT:s debatt. Bakgrunden är att Sveriges främsta granskande redaktion inför ett kommande reportage iscensatt och smygfilmat en bikt där en falsk konfident ber den intet ont anande prästen om hjälp i en påhittad brottning med sin sexuella identitet. Konfidenten vill bli heterosexuell, är det verkligen möjligt? Ja, det är det, menar prästen."

Jeg ble omvendt til tro av Richard Dawkins

- Vårt Land - Mangeårig ateist ble katolikk etter å ha lest Gud: en vrangforestilling.
Leder sjefsateisten Richard Dawkins til tro? Spør The Telegraph-redaktør Damian Thompson i et blogginnlegg i The Telegraph. Han forteller at han for kort tid siden fikk en telefon fra Martin, en gammel skolekamerat og mangeårig ateist.  Han fortalte at han hadde gått tilbake til Den katolske kirke. – Og gjett hvem som fikk meg til å gjøre det? spurte Martin.
– Din kone? Spurte Thompson tilbake.
– Nei! Det var Richard Dawkins!
Dawkins er biolog, men mest kjent for å være en svært skarp religionskritiker. Han blir blant annet kalt Darwins Rottweiler, på grunn av sitt forsvar av evolusjonsteorien.
Martin forklarte sin venn hvordan tilbaketoget til tro hadde foregått. Han var nemlig en stor fan av Dawkins, særlig etter hans bok The Blind Watchmaker.
«Men så leste jeg Gud: en vrangforestilling (The God Delusion), og den var rett og slett søppel. Den var så dårlig at jeg begynte å stille spørsmål ved min egen ateisme
."

Skriv ut  
Måndag 21/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 11

PETERS MINIKOMMENTAR
Guds härlighet - Joh 11
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB)
Läs mer HÄR...


PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR
Studiefrågorna till Johannesevangeliet 11 finner du HÄR......

Skriv ut  
Måndag 21/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 3 Mos 26

PETERS MINIKOMMENTAR
Med upprätt huvud

"Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud."  (3Mos 26:13 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 20/4

Jesus lever!

 

Den tomma graven
Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom."
Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.
(Joh 20:1-8 FB)

Skriv ut  
Söndag 20/4

Kan man tro på Jesu uppståndelse?

 

För det första tror jag att man med ganska stor säkerhet kan påstå:
GRAVEN VAR TOM!

Om den inte hade varit tom hade kristendomen aldrig uppstått. De första lärjungarna vittnade under stort motstånd om att Jesus uppstått från graven. Om inte graven hade varit tom hade motståndarna enkelt kunnat avslöja bluffen, gå till graven och säga: "Hallå, ser ni inte...."

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 20/4

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 20 april

 
Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet


Gomorron, då var det söndag igen. Den här veckan har huvudsakligen tillbringats i Stockholm, och det är sant som skylten utanför Filadelfiakyrkan ropar ut: Gud älskar verkligen Stockholm. Men det är lika sant att han älskar Moss och platsen där du bor. Jag återkommer till Stockholmsbesöket.

Den här veckan har vi också blivit färdiga med lärjungaträningskurs i "light"-version. Det var efter vår löjtnantskurs i januari som vi erbjöd löjtnanterna att sända in en loggbok över sitt andaktsliv varje vecka under nio veckor.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 20/4

Nyhetsflödet påskdagen den 20 april

 

Jesus uppståndelse – myt eller verklighet?
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Påskens händelser är fyllda av dramatik, som sände chockvågor in i det religiösa judiska etablissemanget. Man hade inte lyckats stoppa ”dessa dårar” som hävdade att döden var besegrad och att det finns ett liv efter döden, ett evigt liv.
Några av dem på väg från Jerusalem till byn Emmaus dagen efter det judiska sabbatsfirandet hade inte bara mött, samtalat med och ätit tillsammans med honom som skulle vara i en grav. De hade också blivit påminda om att händelserna under dagarna kring Jesus död och uppståndelse hade sagts och skrivits ner om och om igen under mer än 2 000 år innan de inträffade.
Så de som även denna påsk håller sig enbart till påskägg, färgglatt påskris och andra folkloristiska attribut kommer en dag att chockade stå där och säga: ”Tänk att vi inte tog oss lite mer tid att ta reda på sanningen och verkligheten kring Jesus liv, död och uppståndelse, hans påstående om  ett rikt och meningsfullt liv till och med in i evigheten.


Att stå upp för sin tro
- Maria Ludvigsson i Svenska Dagbladet - "I förra veckan hölls ett möte om och med kristna som flytt till Sverige. Det var i en kyrksal och prästen uppmanade alla konvertiter att resa sig upp.
Stilla, värdigt och tyst reste sig halva salen upp. Deras allvarliga blickar på oss som var där för att prata om just deras situation var mer än något annat både avväpnande och gripande. Mitt emot oss stod människor bokstavligen upp för sin tro...
...Under frågestunden i ärkebiskopsvalet, ställdes den i sammanhanget tämligen okontroversiella frågan om Jesus är en sannare profet än Mohammed. Så gott som samtliga kandidater svarade undfallande. Ingen sade ja. Det verkade nästan som om den gemensamma rädslan var att ett ställningstagande för det kristna skulle innebära en markering mot andra religioner, eller mot andra religiösa grupper.
Men att ha en egen uppfattning innebär inte att andra fråntas rätten till sin. Tvärt om är det kanske till och med enklare för den med egen övertygelse att respektera att andra har en annan. Den som är trygg i sin egen religiositet räds sällan andras.
Riktlinjerna för hur asylsökande med religiös förföljelse som flyktorsak ska bedömas verkar av allt att döma inte fungera optimalt. Även i Sverige måste kristna konvertiter på flykt gömma sig. Var de firar påsk i år kan många av dem inte berätta. En sårbar grupp värd att sända en tanke i påskfirandet.
"


Frälsningsarmén låter sajten dö och återuppstå
- Dagens Media - "Inför påskhelgen låter Frälsningsarmén sin sajt dö på Långfredagen för att sedan återuppstå på Påskdagen.
Frälsningsarmén har tagit hjälp av Softronic, vars uppdrag har varit att ta fram en ny sajt åt det kristna trossamfundet.
Målet med en ny sajt är att stärka kännedomen om Frälsningsarméns kärnverksamhet
."

Skriv ut  
Söndag 20/4
 
 

DAGENS BIBELTEXT - Psalm 47 och 48

 

PETERS MINIKOMMENTARER
 

Lovsjung! - Ps 47
"Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron." (Ps 47:7-9 FB)
Läs mer HÄR...

Stor är Herren - Ps 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)
Läs mer HÄR..
.

Skriv ut  
Söndag 20/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 3 Mos 25

PETERS MINIKOMMENTAR
Jubelåret - 3 Mos 25
""Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar."  (3 Mos 25:10-11 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Lördag 19/4

Nyhetsflödet påskafton lördag den 19 april

 


Frikyrkan historiskt förankrad
- Barnabasbloggen - "Peter Halldorf skriver i sin artikel att den svenska frikyrklighetens förgrundsgestalter inte hade för avsikt att bilda nya kyrkor, utan bara ville förnya den Svenska kyrkan. Det stämmer inte alls. Den svenska frikyrkans pionjärer var baptister och de hade en helt annan vision. Deras vision var inte att förnya den institutionella kyrkan, utan att återupprätta den nytestamentliga församlingen. De menade att allt som är nödvändigt för att bygga församlingar finns i Bibeln och att de historiska kyrkorna hade lämnat Nya testamentets enkla församlingsordning och infört praktiker och traditioner som stod i strid med Skriften. Speciellt kritiska var de till statskyrkosystemet och folkkyrkotanken, det vill säga att kyrkan stod i förbund med staten och att hela folket räknades som medlemmar. Det var övertygelsen om den fria församlingen som bar baptistpionjärer som F.O. Nilsson och Anders Wiberg. De ville grunda församlingar som var fria från staten och där medlemskapet var frivilligt och grundat på en personlig tro. De hade en teologisk övertygelse om församlingens väsen och den hade de fått från Bibeln och från den frikyrkliga traditionen. När frikyrkorörelsen kom till Sverige i mitten på 1800-talet var den nämligen ingen nyhet."

Har samvetsfrihet bara med religionsfrihet att göra?
- Bengts Blogg - "Om vi gör samvetsfrihetsfrågan vid abort och dödshjälp till enbart en religionsfrihetsfråga reducerar vi dess signifikans som varande en fråga som hör hemma inom allmänmänsklig etik och moral. Man hamnar man i den absurda situationen att en mans vägran att skaka hand med en kvinna och vägran at medverka till att ta ett ofött barn av daga jämställs, som om inte frågan om att döda ett foster inte hade större moralisk signifikans än att vägra ta någon i hand."

Vetekornskärlek
- Sven Nilsson i Hemmets Vän . "När vi tjänar varandra, tas det alltid något ur vårt eget liv. I den meningen dör vi lite grann!  När Jesus uppmanar oss  att  ”hata  vårt  liv  i denna världen” menar han inte att vi skall ge det till spillo. Det skall tjäna till att vi bär mycken frukt. Förlorandet av vårt liv förverkligas genom att vi betjänar varandra.
Om vi anknyter till bilden av vetekornet, skulle vi kunna uttrycka saken så här. Vetekornet kan välja att ”förverkliga sig själv”, det vill säga avstå från ”att falla i jorden och dö”.  I så fall kan det aldrig bli något annat eller någonting mer än ett ”ensamt korn”.  Den andra möjligheten är att ”förverkliga sitt liv”, det vill säga förverkliga sin inneboende potential av livskraft.  Men det senare går ovillkorligen den undre vägen – endast om det faller i jorden och dör, bär det rik frukt.
Se där vårt val: Att förverkliga sig själv eller att förverkliga sitt liv!
Kärleksgärningar har uppståndelseliv.
"

Skriv ut  
Lördag 19/4

Lördagstipset - Bibelläsningsplaner

 

rupeba.se har vi nu lanserat två bibelläsningsplaner:
UTMANINGEN - Nya Testamentet och Psaltaren på ett år
UTMANING 2 - Gamla Testamentet på två år.
Läs mer om dessa två bibelläsningsplaner HÄR...

Har du ännu högre ambitioner kan du följa en bibelläsningsplan på Frälsningsarméns hemsida i Norge. Den har underrubriken:

Ingen Bibel, ingen frukost!
Ingen Bibel, ingen säng!

Det vill säga att du inte ska äta frukost innan du läst Bibeln på morgonen, och du ska inte gå till sängs innan du läst Bibeln på kvällen.

Här hittar du bibelläsningsplanen om du är intresserad.

Faktum kvarstår. För att leva som kristen bör du dagligen ta till dig av Guds ord och lyssna till vad Herren vill säga till dig. Själv tycker jag att det är bättre att läsa lite mindre och lyssna mera, än vara alltför upptagen med att hinna läsa mycket. Men försök gärna.

/PB

Skriv ut  
Lördag 19/4

Å se muligheter i det «umulige»

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg beundrer gründere, pionérer, innovatører – løsningsorienterte mennesker som ser muligheter i det «umulige». Derfor beundrer jeg Hans Nielsen Hauge, William Booth, Florence Nightingale, Othilie Tonning – listen min er veldig lang. Beundringen startet allerede da jeg var gutt. Jeg elsket å lese og noen av de beste bøkene jeg kunne få tak i var enkle biografier i «Historien om» serien.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Lördag 19/4

Brudens far håller bröllopstal

 

Från den engelska sidan:

Se och hör brudens far hålla ett rörande bröllopstal till sin blivande svärson.

Klicka HÄR...

Skriv ut  
Lördag 19/4
 
 

DAGENS BIBELTEXT - Psalm 46

PETERS MINIKOMMENTAR
Bli stilla - Ps 46
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Lördag 19/4

DAGENS BIBELLÄSNING - 3 Mos 24

PETERS MINIKOMMENTAR
Ren olja - 3 Mos 24
"Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (3 Mos 24:2 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Nyheter om Frälsningsarmén

Nyheter i massmedia om Frälsningsarmén från eniro nyhetssök. Klicka här>>   
Google Nyheter

Skriv ut  
Bloggat om Frälsningsarmén

Bloggat om Frälsningsarmén från eniro bloggsök. Klicka här>>

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Dagens andakt
25 april

”Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också”
( Luk 12:31)

Andakt:
Dessa ord uttalade Jesus när han hade undervisat lärjungarna om att de inte skulle bekymra sig. Han talade om för dem både vad de skulle tänka på och vad de inte skulle tänka på för att de skulle må bra. Han sa ”tänk på” att ingen människa kan ”lägga en enda aln till sin livslängd” (vers 25). Det tjänar ingenting till att oroa sig. Han sa också ”tänk på” liljorna, och påminde om att de växer utan att varken arbeta eller spinna, men ändå är så ofantligt vackert klädda (vers 27). Så fortsatte han och sa ”tänk inte på” hur ni ska få något att äta och dricka – oroa er inte, för Gud vet precis vad ni behöver (vers 29 -30). Vi kan aldrig hindra att en tanke kommer, men vi kan hindra att tanken får fäste i oss. Vi väljer själva vad vi fäster våra tankar vid och det är våra tankar som sedan avgör hur vi mår, vilka känslor som regerar i vårt inre, och ytterst hur vi kommer att handla.

Bön:
Jag ber om ensamhetens stillhet i mitt inre. Jag ber dig Jesus att du ska uppenbara ditt rike i mitt inre när jag söker dig, och jag tackar dig för att du lovar att sörja för alla mina behov om jag bara söker dig först av allt.

  


Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Bibelläsningsplan mars

 

Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba