Skriv ut  
den 25 juli 2014
Fredag 25/7

Nyhetsflödet fredag den 25 juli

 

Historisk rättvisa måste höras i kommentarerna om judarna i Israel
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - I 600 år var Israels land under det ottomanska rikets ockupation. Ända sedan Nebudkadnessars angrepp var Israels folk fördrivna, hela området ockuperat. 1917 befriades Palestina och en enig Nationernas Förbund slog fast att judarna nu skulle få tillbaka sitt förlorade land. Efter det ottomanska väldet befriades Mellersta Österns länder från ockupationsmakten 1917 och under de följande åren gavs nationell suveränitet till mer än ett tjugotal länder. Då välkomnades judarna till Palestina. Kring 1922 ångrade sig de araber som bodde inne i Palestina och ville att de också skulle få sin del av Palestina. Då delades Palestina så att araberna fick tre fjärdedelar och judarna 25% av det ursprungliga Palestina. 1947 ville araberna inte ha judarna som grannar och när staten Israel utropades, angreps de av alla sina grannar med syfte att utplåna dem."

Stort stöd inför årets Europakonferens

Joakim Lundqvist, förstepastor Livets Ord

- Världen idag - "På söndag inleds Europakonferensen på Livets ord i Uppsala. Uppemot 10 000 personer väntas besöka det festivalområde som nu växer fram på Axel Johanssons gata, och som under åtta dagar lockar folk från hela Norden.
Det blir församlingens första Europa­konferens sedan Ulf Ekman och hans hustru Birgitta lämnade Livets ord tidigare i år och gick in i den katolska kyrkan.
– Självklart är det en ny situation. Men alla rörelser går förr eller senare in i en fas där pionjärerna inte finns kvar, säger Joakim Lundqvist, som är församlingens förstepastor sedan drygt ett år tillbaka."

"Jeg drømmer om store ting"
 

- Porsgrunns Dagblad - "Han er hobbysnekker, men aller mest kristen på fulltid. Nå blir Norges yngste mannlige offiser korpsleder i Frelsesarmeen i Porsgrunn.
Det er ikke mange 23-åringer som kan vise til korpsleder i Frelsesarmeen på CV-en. Det kan altså oslogutten Andreas Welander, som nå tar over posisjonen i Porsgrunn etter ekteparet Ellingsen.
Welander gikk ut av Frelsesarmeens offiserskole på Jeløy i Moss for bare ett år siden, før han var assistent i Sarpsborg. Nå bestemte organisasjonen at tida var inne for å gå videre.
– Det føles veldig godt å være her, og jeg gleder meg til å begynne. Jeg føler meg veldig heldig og privilegert som får lov til å være kristen som en fulltidsjobb. Det å være kristen er en livsstil, sier Welander.

Skriv ut  
Fredag 25/7

Kan vi lita på Jesus?

 

Webbradio från ´Rom 10:17´

Predikan av Stefan Gustavsson. Inspelad i Betlehemskyrkan i Stockholm. Stefan tar upp Johannes kapitel 11 om uppväckandet av Lasaros och frågar: Kan vi lita på Jesus?

Bibeltext: Joh 11:1-57

Lyssna på undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Vecka 30
Den dagliga bibelläsningen 21-27 juli

Studiefrågorrna till den dagliga bibelläsningen ifrån Nya Testamentet denna vecka finner du här..

Måndag 21/7 - 1 Kor 11 - Olika partier
Bibeltext - Minikommentar

Tisdag  22/7 - 1 Kor 12 - Var man på sin plats
Bibeltext - Minikommentar

Onsdag 23/7 - 1 Kor 13 - Avund
Bibeltext - Minikommentar

Torsdag 24/7 - 1 Kor 14 - Trumpetsignalen
Bibeltext - Minikommentar

Fredag 25/7 - 1 Kor 15 - Meningslös tro
Bibeltext - Minikommentar

Lördag 26/7 - Psalm 88 - Nere i hålan
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 27/7 - Psalm 89 och 90
Psalm 89 - Ett jublande folk
Bibeltext - Minikommentar
Psalm 90 - Använd dagarna väl
Bibeltext - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se  HÄR..
Skriv ut  
Vecka 30
Den dagliga bibelläsningen 21 - 27 juli

Måndag 21/7 - Dom 4 - Ropa till Herren
Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 22/7 - Dom 5 - Segersång
Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 23/7 - Dom 6 - Var är alla Guds under?
Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 24/7 - Dom 7 - Är vi för många?
Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 25/7 - Dom 8 - Det går fort att glömma
Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 26/7 - Dom 9 och 10
Dom 9 - Lagen om sådd och skörd
Bibeltexten - Minikommentar
Dom 10 - Hur mycket kan Gud uthärda?
Bibeltexten - Minikommentar

Söndag 27/7 - Dom 11 - Vem är huvudet i ditt liv?
Bibeltexten - Minikommentar


Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se
 
HÄR..
Skriv ut  
Torsdag 24/7

En kyrka av icke-troende

 

I kommentaren denna gång väljer jag att kommentera två artiklar av Sven Ljungholm som vi publicerat under Nyhetsflödet denna vecka. Du finner länkarna till artiklarna nederst i detta inlägg.

Sven skriver att Svenska Kyrkan ofta benämns som de icke-troendes kyrka. Jag har inte hört den formuleringen tidigare, men den visar det orimliga i att ha en kristen kyrka där majoriteten av medlemmarna inte är kristna.

Här är ett utdrag ur artikeln:
"90 procent av alla svenskar begravs i en kyrklig ceremoni. Kyrkan fungerar också som samlingsplats vid nationella kriser, såsom i förbindelse med Estoniakatastrofen 1994, där 800 människor omkom, huvudsakligen svenskar.
   En nyligen utförd undersökning visade att två tredjedelar av landets befolkning på 9,4 miljoner tillhör Svenska Kyrkan, men att bara 15 procent av medlemmarna i kyrkan säger att det tror på Jesus Kristus.
   Sven Börkborg, som betjänar flera församlingar sydväst om Stockholm säger att han tror på Jesus Kristus, vilket inte är ett krav för att vara präst i Svenska Kyrkan"

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 24/7

Nyhetsflödet torsdag den 24 juli

 

Sluta blunda för förtrycket
- Annika Ahlefelt i Sändaren - "Jakten, förtrycket och slakten på de kristna i Irak och Syrien är den enskilt viktigaste frågan för kyrkorna att ta ställning till just nu.
I skuggan av den upptrappande konflikten i Gaza och flygplanskatastrofen i Ukraina fortsätter förtrycket förföljelserna av kristna i Irak och Syrien. En ständigt pågående och accelererande process, som de flesta av oss kanske inte förstått vidden av.
Detta är den kanske enskilt viktigaste frågan för kyrkorna att ta tydlig ställning till just nu. Eftersom förföljelserna tycks ha nått sådana proportioner att det måste betecknas som en etnisk rensning."


Religiösa ledare i Storbritannien mot lag om aktiv dödshjälp
- Signum - "Kardinalen av Westminster Vincent Nichols (bilden) och ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby har gått samman med andra kristna, judiska och muslimska ledare för att uppmana överhuset att inte anta en lag rörande dödshjälp.
Lagförslaget skulle om det antas, innebära att läkare får skriva ut en dödlig dos medicin till patienter som bedöms ha mindre än sex månader kvar att leva.
”Man borde erkänna och ta fasta på att varje mänskligt liv har ett egenvärde”, sade de 24 religiösa ledarna i sitt gemensamma uttalande. ”Detta är centralt i såväl våra lagar som i våra sociala relationer. Att underminera detta vore ett stort misstag.”


En jämte i Kilimanjaro
- SVT Play - Prästen i S:ta Klara kyrka Carl-Erik Sahlberg som efter sin pensionering med sin fru Overa flyttade till Tanzania där de tar hand om utsatta barn. Du kan se programmet från SVT HÄR...

Carl-Eric Sahlberg

I programmet säger Sahlberg:
”Att göra som en del gör när de är 67, lämnar allt, lägger av allt, sitter i sin lägenhet, telefonen tystnar, dagarna bara går, när ändå just nu i livet man står på ett mycket högt trappsteg, man har samlat på sig mycket erfarenhet, mycket kunskap, har många kontakter, då skall man inte förslösa det pundet. Jag skulle krympa som människa om jag bara satte mig i en förort till Stockholm och läste kvällstidningarna och tittade på TV. Det finns så mycket kvar. Jag brukade alltid säga, och sade det också i min sista predikan i Klara: Det bästa har vi framför oss.”


Israel är inte en apartheidstat
- Kauko Antbacke i Sändaren - "Göran Rosenberg anser Israel som en minoritetsförtryckande apartheidstat utan att se vilket läge landet befinner sig i. Inget annat land har så offrat sig för sin frihet och till och med tvingats att bygga murar för att skydda sin befolkning.
Därtill tar de hand om fler invandrare per capita än något annat land. De omgivande arabländerna skapar mer flyktingar än några andra länder. Freedom House rankar Israels demokrati i nivå med de nordiska länderna. Arabländerna hamnar i absoluta botten.
Uppfattningen att Västbanken (Judéen) och Golanhöjderna - varifrån Syrien sköt granater mot judiska kibbutzer - är ockuperat av Israel är inte sann. Västbanken och Jerusalem erövrades i ett försvarskrig 1967 då även Damaskus var inom synhåll för Israels segerrika arme. När araberna inte kunde vinna regelrätta krig började de med propagandakriget och spridandet av märkliga konspirationsteorier. Detta och annat, som vapenköp, bekostas av de miljarder som andra länder ger i bistånd år efter år av vilket merparten hamnar i ledarnas korrumperade fickor."

Skriv ut  
Torsdag 24/7

Stora testamentsgåvor till Frälsningsarmén i Norge

 

Trots att det varje år före jul dyker upp protester, kritik och krav på bojkott av Frälsningsarméns julgryteinsamlingen på grund av Frälsningsarméns inställning till homosexuellt samliv och medlemsskap i Frälsningsarmén, ser det inte ut som att det påverkar givarvilligheten i någon större grad. Varken då det gäller julgryteinsamlingen eller testamentsgåvor.

Tidningen Dagen (=Norska Dagen) redovisar testamentsgåvor under 2013 till kristna organisationer i Norge. 14 trossamfund och kristna organisationer och Frälsningsarmén toppar listan med bred marginal.

2013 fick Frälsningsarmén 103 miljoner, 2012 fick FA 97 miljoner och 2011 fick FA 111 miljoner.

Du kan läsa hela artikeln HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/7

Kraft och sinnelag

 
 

Ur Gåvoboken - Du är rikare än du tror. Du kan läsa mer om boken HÄR...

De två kapitlen i Nya Testamentet som huvudsakligen talar om hur vi kan använda de andliga nådegåvorna finner vi i första Korintierbrevet kapitel 12 och kapitel 14. Mellan dem finns kapitlet om kärleken. Kärleken är en del av Andens frukt. Guds kraft, som uttrycks i de andliga nådegåvorna, måste balanseras av Jesu sinnelag, som uttrycks i Andens frukt.

Frukt och gåvor är inte samma sak. Gåvor är normalt något som ges och tas emot vid ett bestämt tillfälle. Frukt däremot är något som växer fram under en längre tidsperiod. Andens gåvor skulle vi kunna säga är Jesu övernaturliga gärningar och Andens frukt är Jesu sinnelag.
Bibeln uppmanar oss både att göra samma gärningar (Joh 14:12) som Jesus och att ha samma sinnelag (Fil 2:5) som Jesus.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 23/7

Nyhetsflödet onsdag den 23 juli

 

Väckelserapport från Etiopien – del III: undret i Wamadalen
- Olof Edsinger i EfterKristus - Historien om den etiopiska Mekane Yesuskyrkas arbete i Sirédistriktet, fem mil öster om Nakamte, handlar som så ofta annars om både yttre motstånd, uthållighet och slutlig skörd. I dag är det ungefär 25 år sedan som man från Mekane Yesuskyrkans Centrala Synod sände ut den första evangelisten till Siré. Han kom till höglandsbefolkningen i distriktet och fann vid den tiden inga kristna där. Hans första insats som evangelist blev att försöka sälja kristen litteratur. En dag kom man till honom med en besatt kvinna och efter förbön blev hon fri från sin plågoande. Hennes familj var de första som anslöt sig till den nya tron."

 Teologer som slirar på frågan om Israel
- Tommy Dahlmans blogg - "Vad är det dessa kristna teologer menar när de säger att vi inte kan försvara allt vad Israel gör? Eller när de påstår att vi måste vara balanserade i våra omdömen? I mina öron låter det som snömos när vi vet att ett folk som gång efter annan väljer det militära alternativet och som gång efter annan besegras, inte kan uppträda med rena händer och begära att dessa sorgliga misstag och försyndelser skall bli förlåtna och att de nu istället skall bli belönade. Ser inte dessa teologer att det under mer än 60 år har flutit för mycket blod? Ser de inte hur arabernas förbittring och hatpolitik offrar sina egna landsmän, då de till och med förbjuder sitt eget folk att komma tillbaka tills eget land?
Varför nämner inte dessa teologer hur judarna har inbjudit araberna att bo kvar bland judarna och att dessa araber idag har samma demokratiska rättigheter som judarna? Vi kan nämna de statliga subventionerna, den ambitiösa viljan till fredlig samexistens och deras bibliska etik att alltid hjälpa främlingar, faderlösa och änkor. Den judiska etiken kan vi konstatera har gett araberna i Israel både rösträtt och statligt stöd och social rättvisa. Vad är det dessa teologer menar när de kryptiskt säger att vi inte alltid kan försvara judarna?"


 Mosuls kristna flyr för livet
- Dagens Nyheter - "Nästan alla kristna har lämnat Mosul efter att ha ställts inför ultimatumet att konvertera till islam, betala skatt eller dö. De flesta tvingades lämna i från sig alla sina värdesaker. ”Folk är väldigt rädda”, säger Afram Yakoub på Assyriska riksförbundet.
Nästan alla kristna har lämnat Mosul efter att ha ställts inför ultimatumet att konvertera till islam, betala skatt eller dö. De flesta tvingades lämna i från sig alla sina värdesaker. ”Folk är väldigt rädda”, säger Afram Yakoub på Assyriska riksförbundet.
Rebellgruppen Isis intog Iraks näst största stad Mosul den 10 juni och i lördags gick dess ultimatum till de kristna ut. Invånarna ställdes inför valet att antingen konvertera till islam eller betala en speciell skatt – annars skulle de ”dö av ett svärd”.
Många valde att lämna staden. En del tvingades gå till fots eftersom deras bilar hade beslagtagits av rebellerna. Bara ett fåtal fick med sig några värdesaker."


Ingen hjälper Iraks kristna
- Ivar Arpi i Svenska Dagbladet - "Snabbspola några år framåt i tiden. Det finns inga kristna kvar i Syrien och Irak. Kyrkorna är antingen rivna, tomma eller har blivit moskéer. Enbart ruiner påminner om de miljoner kristna som levde där i över 1700 år. Kommer vi då att fråga oss varför vi inte gjorde något?
...Av de 400 000 kristna assyrier/syrianer som finns kvar i Irak finns ungefär hälften i norr där IS är som starkast, i sina ursprungsområden på Nineveh-slätten, och andra i irakiska kurdistan som kontrolleras av peshmergamilisen. Kanske kan de kristna få skydd där. I nästan vartenda muslimskt land är kristna antingen förtryckta, förföljda eller fördrivna."


The Swedish Church of the Non-Believers

- Sven Ljungholm i FSAOF - "Sweden’s is the largest Lutheran church in the world, yet some call it the church of the non-believers because it’s also the most secular and religiously apathetic country in the world. Swedes choose to belong to the church because it provides a convenient and historically important meeting place for family occasions including infant baptisms, weddings and funerals.
Ninety percent of all Swedes are still buried with a church service, according to the Church of Sweden. It also serves as a refuge in times of national crisis such as the sinking of the ferry Estonia in 1994, in which 800 people died, most of them Swedes. The SA played a significant role in providing emergency assistance and grief counselling.
A recent survey by the Church of Sweden found that about two-thirds of the country’s 9.4 million people belong to the church. Yet, only 15 percent of church members say they believe in Jesus Christ. An equal percentage of Swedes call themselves atheists."

Skriv ut  
Tisdag 22/7

Nyhetsflödet tisdag den 22 juli

 

Moskéernas budskap i fredagsbönen
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan.com  - "Lördagen den 19 september fick de kristna välja mellan att förneka eller bli avrättade. ISIS radikala maktenhet för Islam ger de kristna ingen nåd.
Moskéernas budskap vid fredagsbönen: Rapport från norska nyheter: ´Vi gir dere tre valg; konverter til islam, betal beskyttelsesskatt og hvis dere nekter dette har dere kun valget om sverdet igjen´, heter det i en uttalelse fra ekstremistene i ISIL – Den Islamske staten i Syria og Levanten.
Dette melder CNN og flere andre internasjonale medier lørdag. Uttalelsen ble lest høyt fra alle byens moskeer under gårsdagens fredagsbønn."


Spänning mellan enhet och sanning
- Stefan Swärd i Världen idag - "Etablerad kristenhet måste lära sig att inte för snabbt döma det som är nytt och ovant. Och vi får aldrig, av rädsla för konkurrens, ta avstånd från kristna verksamheter som Gud välsignar på ett påtagligt sätt. En otrygg pastor kan alltför lätt ta avstånd från grannförsamlingen som upplever en blomstrande verksamhet.
Vi får inte heller bli så upptagna av enheten att vi kastar alla sanningsfrågor överbord. Kristen verksamhet i Sverige har upplevt en mångårig tillbakagång, om man räknar ihop alla kyrkosamfunden. Vi måste våga konfrontera det som är avfall och villolära, och inte i rädsla för att störa enheten vara tysta. Enheten främjas av att vi står upp för sanningen.
Vi behöver också aktivt värna om elden, Andens aktiva närvaro mitt i församlingen. Det finns inte något samfund eller rörelse som har monopol på Anden. Den vill verka överallt där det finns tro och öppna hjärtan."

"We were wrong - terribly wrong"
 

- Sven Ljungholm FSAOF - "In 2007 Theo Boer, a European assisted suicide watchdog wrote that ‘there doesn’t need to be a slippery slope when it comes to euthanasia. A good euthanasia law, in combination with the euthanasia review procedure, provides the warrants for a stable and relatively

low number of euthanasia.’ Most of his colleagues drew the same conclusion.
But, says Theo Boer, today; “We were wrong - terribly wrong, in fact. In hindsight, the stabilisation in the numbers was just a temporary pause. Six years ago, the numbers of these deaths show an increase of 15% annually, year after year.” And since then the number has doubled with the 6,000 line to be crossed this year. Euthanasia is on the way to become a ‘default’ mode of dying for cancer patients."

Skriv ut  
Tisdag 22/7

Bilder från Sörlandsfestivalen

 
 

 

I sitt sista Nyhetsbrev från Vestre Divisjon (nr 45), rapporterar den avgående divisionschefen Odd Berg om vad som hänt i dívisionen genom en bildkavalkad. Bland annat finns det många bilder från Sörlandsfestivalen i juli.

Se och läs bildkavalkaden HÄR...

Skriv ut  
Måndag 21/7

Synd – ett av Bibelns storord

 

Webb-TV från Webbkyrkan.se

Kampen mot synd är något helt avgörande för det kristna livet. Men vad säger Bibeln om synd? Hur fungerar det att tala om synd idag? Utgångspunkten i detta föredrag är Bibelns sätt att tala om syndens makt. Den har något viktigt att lära oss idag, om vad det innebär att vara människa.

Mikael Hallenius är pastor i församlingen Mötesplatsen (Örebro) och han undervisar på Örebro Teologiska Högskola.

Ta del av undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Måndag 21/7

Nyhetsflödet måndag den 21 juli

 

Hamas: "Vi kan inte sluta striderna utan att kunna visa upp något"
Dagens Nyheter rapporterar om medlingsförsöken i Gaza-konflikten. Hamas representant gör ett avslöjande uttalande:  ´Den ende Hamas-representanten i Kairo är Musa Abu Marzuk, som på söndagen gav en avslöjande beskrivning av Hamas politiska beråd: -Vi kan inte sluta striderna utan att kunna visa upp något. Då får vi ett uppror emot oss i Gaza. Folk kommer inte att acceptera att allt detta inte ledde till någonting.´
Det kan kanske förklara Hamas ovilja att gå med på eld-upphör och förhandlingar."


Sanningen om Livets Ord
- Tommy Dahlmans blogg - "Under tiden som dessa människor gör allt för att sprida denna nedbrytande och tråkiga odör händer det alltfort en diametralt annorlunda tillväxt på LO. Hör du någon gång från dessa andligt bulimia nervosa människorna fått höra att det faktiskt har döpts 150 människor på LO under de senaste 12 månaderna och att antalet besökare ökat med flera hundra människor i den församling som redan innan var den största gudstjänstfirande församlingen i Sverige? Att de fortfarande planerar den största kristna konferensen i vårt land och som just nu samlar cirka 1000 ! medarbetare för att genomföra detta konvent ännu en gång? Och jag kan lova dig att vi snart kommer att få höra talas om ännu fler kraftgärningar. Håll öron och ögon öppna!"

Förändra synen på åldrandet
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "I Godmorgon världen!-inslaget talades också om föryngrande effekter bland äldre om deras ensamhet bryts, de får möjlighet att umgås med människor i olika ålder och fyller sitt sinne med andra uppfattningar än att de är skröpliga, orkeslösa...
En forskare som intervjuades tog upp fenomenet tankar och dess påverkan på kropp och själ: ”När man tänker om sig själv att man är gammal så börjar man förändra sitt agerande till att bli mer passiv”...
Den mentala bilden av mig själv är oerhört viktig, men också vilka etiketter omgivningen klistrar på mig och bemöter mig med."

Skriv ut  
Söndag 20/7

Tidig söndagsmorgon den 20 jul

 
Veckorevy från min helt personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. En semestersöndag. Semesterlivet ger en försmak om hur livet som pensionär kan komma att bli....det är inte speciellt mycket som är inskrivet i kalendern. Man får ta dagen som den kommer.
Sommarbild: Solnedgång under överfarten Göteborg-Fredtikshavn
Ja, hemsidan ska naturligtvis uppdateras varje dag. Soliga sommardagar går aktiviteten ner i den digitala världen. Det ser ut som om folk tycker det finns viktigare saker än att hänga framför en dator under soliga sommardagar. Men det är fortfarande förvånansvärt många om är inne på våra sidor varje dag. Det är en uppmuntran för oss att ni finns, alla ni trofasta läsare av rupeba.se. Er vill jag önska en alldeles speciellt välsignad dag och fortsättning på semestern (De andra blir inte avundsjuka för det, eftersom de inte läser detta).

Förutom uppdatering av hemsidan blir det en hel del tid för läsning. Det är viktigt att ta tid att ta in nya tankar då vi laddar upp för en kommande fullbokad hösttermin. Sedan är det naturligtvis viktigt att ta tid varje dag till en stilla stund med Gud. Stanley Jones (citerad ett par gånger under veckan), fick en gång frågan om vad det var som var hemligheten bakom hans stora framgång som kristen förkunnare. Han svar var kort: "Jag har inte försummat mitt böneliv."

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 20/7

Nyhetsflödet söndag den 20 juli

 

I händerna på Hamas
- Dagens Nyheter - "På måndagen tackade Hamas nej till erbjudandet om vapenvila och sedan dess har hundratals raketer skickats mot Israel och antalet dödade palestinier översteg på fredagen 250...
Hamas å sin sida har placerat avskjutningsramper och vapenförråd i eller nära sjukhus, moskéer och skolor. De uppmanar civilbefolkningen att stanna kvar i de områden som israelerna förväntas attackera. Eftersom Hamas fiende hyser vissa moraliska betänkligheter mot att döda civila, hoppas Hamas att strategin ska avhålla Israel från att förstöra de militära målen. Det är den generösa tolkningen. Den illvilliga är att Hamas välkomnar de israeliska angreppen och den vrede mot Israel som stegras för varje barn som dör."


ISIS framryckning i Irak: Kristna flyr Mosul
- Dagens Nyheter - "Kristna flyr staden Mosul i norra Irak som numera kontrolleras av jihadister. Massflykten började efter att moskén i staden gett de kristna några få timmar för att lämna staden. Det uppger den kristne patriarken Louis Sako och ögonvittnen...
– Kristna familjer är på väg till Dohuk och Erbil. För första gången i historien är nu Mosul helt tomt på kristna, säger Sako till AFP.
´Vi bevittnar en etno-religiös utrotning som har drivit assyrierna till randen av utrotning i sitt ursprungsområde. Det fanns över femtiotusen assyrier i Mosul före 2003 och i dag finns inte en enda assyrisk familj kvar´, skriver ordförande i Assyriska Riksförbundet, Afram Yakoub, till TT."


Lite alkohol kan skada mycket
Ännu en artikel om alkoholens skadeverkningar. Men alkoholen skadar inte bara den som dricker, den skadar barn, partnern föräldrar och många andra närstående.
- Uppsala Nya Tidning - "Redan små mängder vin och starksprit ökar risken för förmaksflimmer, enligt en studie som publiceras i facktidskriften Journal of the American College of Cardiology, skriver UNT.
Studien har följt 80 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län."


Vil vi ha vekkelse?

- Kai Johansen i norska Dagen - "Vekkelse er Guds nåde mot oss, fordi han elsker oss. La oss være ydmyke nok til å be om, søke og ta imot en evangeliet-fornyelse og vekkelse i våre liv og menigheter.
Før likte jeg ikke ordet vekkelse. På den ene siden forbandt jeg det med ekstreme karismatiske ytringer.
På den andre side levde jeg for kirkevekst, men det var noe jeg selv ville «ha kontroll» over gjennom å følge de rette metodene.
Så oppdaget jeg at jeg selv trengte vekkelse. Jeg sa jeg tjente Gud, men forstod at jeg heller brukte han til å tjene meg. Jeg ville ha suksess mer enn sannheten, og flere folk i kirka var viktigere enn mer av Gud."


Anti-israelsk ordvalg i kirke vækker undren

- Kristeligt Dagblad - "Stefanskirken i København har brugt et udtryk på et banner, som også bruges af militante islamister i Gaza. Det må skyldes uvidenhed, mener israelsk diplomat.
Alle liv tæller. Fra floden til havet. #gaza2dk,” lød det på banneret, som kirken lavede i samarbejde med kampagnen #gaza2dk, der ifølge en af initiativtagerne er rettet mod ”Israels overgreb på civile i Gaza”. Den midterste sætning i sloganet ”Fra floden til havet” benyttes blandt andet af Hamas til at understrege, at Israel ikke har ret til at eksistere, men at landet fra Jordanfloden til Middelhavet tilhører palæstinenserne. Banneret er blevet omtalt i israelske medier."

Skriv ut  
Lördag 19/7

Nyhetsflödet lördag den 19 juli

Duger jag som jag är?
- Andreas Sundström i EfterKristus - "Duger jag som jag är? I en mening gör jag det. Jag behöver inte göra något överhuvudtaget för att förtjäna Guds nåd. Det skulle utgöra en motsägelse då själva poängen med nåd är att den är oförtjänt. Jag får komma till Jesus exakt som jag är, med exakt den skit jag har i mitt liv, med exakt alla mina fel och brister. Att försöka städa upp i mitt liv innan, för att i någon mening försöka bli fin nog för att få närma mig honom, det vore ett misstag av enorma proportioner. Jag får komma precis som jag är. Och i den meningen duger jag alltså som jag är.
Gud är dock inte nöjd med mig som jag är. Jag är inte så som jag borde vara. Jag är inte rättfärdig. Därför kan Gud inte vara nöjd med mig och bara lämna mig i det skick jag är i. Det är inte hållbart att jag ska fortsätta existera med min syndiga natur och fortsätta göra det onda. Därför kommer Gud att reformera mig. Och i den meningen duger jag alltså inte som jag är."


Vad är Andedopet?
Nu kanske någon tycker att detta blogginlägg inte är en nyhet. Jag kan hålla med om det. Men även om det inte är nyheter så är det i alla fall aktuellt.
- Jonas Melin i Barnabasbloggen - Inom den evangeliska kristenheten finns det idag i huvudsak två sätt att undervisa om Andedopet.
1. I det jag kallar tvåstegsmodellen är pånyttfödelse och Andedop två skilda erfarenheter. När man omvänder sig och kommer till tro på Jesus blir man född på nytt och får andligt liv genom den helige Ande, som bor i ens inre. När man blir döpt i Anden får man kraft att vittna och utrustas med andliga gåvor, ofta med tungotalet som tecken. Andedopet är en konkret och påtaglig erfarenhet som inleder ett liv i Andens fullhet och kraft. Detta är den klassiska pingstsynen och den grundar sig i stor utsträckning på Apostlagärningarnas skildring av Andens verk (Apg 1:5, 8, 2:1-21, 8:4-17, 10:34-48, 19:1-7 är speciellt viktiga). Nutida teologer som har denna syn är t.ex. Robert Menzies, Roger Stronstad och David Petts. Jag rekommenderar deras böcker.
2. I det jag kallar processmodellen är pånyttfödelse och Andedop olika sätt att beskriva en och samma erfarenhet. När en människa omvänder sig och kommer till tro blir hon född på nytt, döpt i Anden och får den helige Ande boende i sitt liv. Efter detta ska hon kontinuerligt låta sig uppfyllas av Anden mer och mer och ta emot av Andens kraft och gåvor. Dettta beskrivs som en livslång process som också kan innehålla konkreta erfarenheter av Andeuppfyllelse. Denna syn är dominerande bland karismatiska evangelikaler och grundar sig framför allt på undervisningen i Paulus brev (1 Kor 12:13 och Ef 5:18 är nyckeltexter). Nutida författare med denna syn är t.ex. John Wimber, Nicky Gumbel och Michael Green. Även deras böcker är mycket läsvärda. Mer teologisk litteratur med denna syn har skrivits av James Dunn och Max Turner.

Skriv ut  
Lördag 19/7

Festlig ordvalg

Fra Jostein Nielsens blogg:
 
Det er en stor velsignelse å «leve» i Johannes-evangeliet, og at det i tillegg er morsomt forsterker opplevelsen. For det må ligge en tydelig «ironi» i valg av ord i det som oppsummerer den teologiske debatten mellom Jesus og jødene:
«Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av hendene på dem.»
Joh 10:39
Dette skjedde altså rett etter at Jesus hadde sagt: «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd» (v 28 – også Fars hånd v 29). At Jesus slapp ut av hendene på jødene forteller litt om «styrkeforholdet» mellom det menneskelig og det guddommelige. 

Les mer HER...
Skriv ut  
Fredag 18/7

”Jag vet inte vad jag ska tro!”

I boken ”Inside the mind of unchurched Harry and Mary” (Ungefär: Hur tänker Harry och Mary som inte har någon erfarenhet av att gå i kyrkan), tar Lee Strobel upp olika invändningar som ofta kommer upp i samtal med den som ännu inte är kristen.

Lee Strobel
Ett argument som ofta tas upp är att bibeltolkning är så förvirrande, och betydelsen ändrar sig ständigt efter hur man väljer och tolka den. Strobel skriver att Bibeln ska tolkas som all annan litteratur – man måste försöka förstå vad författaren vill säga. Många tolkar i stället Bibeln efter det de önskar att Bibeln skulle säga. För att tydliggöra detta berättar Strobel följande exempel:

”Min dotter Allison och hennes pojkvän ska gå ut och ta en Coca Cola i snabbmatsrestaurangen. Jag säger till min dotter: ´Du måste vara hemma före elva.´ Hur skulle du tolka det? Det låter väl enkelt att förstå?

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Fredag 18/7
 

Nyhetsflödet fredag den 18 juli

Människor, möten och mirakel

- Marcus Birro i Expressen - "Jag trodde jag hittat en grotta tillräckligt djup. Jag gömde mig där och hyllade min fruktansvärda ensamhet som om jag vunnit en stor seger. Jag var färdig med Gud. Jag var i uppror mot allting, mot mirakel och äventyr, mot kärleken, mot den oerhörda goda viljan som trots allt och alla ändå rör sig i vinden, faller med regnet och styr den här världen.
Jag trodde jag lurat Gud.
Men det var Gud som hade skapat grottan jag satt i. När Han kom och ledde mig ut liknade jag allra mest en skamsen pojke som blivit ertappad med att kasta snöbollar mot vaktmästarens fönster...
...Livet, vänner. Heligt. Ovärderligt. Låt aldrig någon förvandla ert liv till en bagatell. Tro Gud och medmänniskorna om det allra bästa. Då kommer era hjärtan blomma."


Gaza – en svår eller enkel konflikt?
- Världen idag - "Det enda rimliga är att världen just nu enigt sluter upp kring det självklara kravet att beskjutningen av Israel måste upphöra för gott, och att det palestinska ledarskapet fullt ut ska acceptera landets existens.
"Det här är en svår konflikt" är en vanlig beskrivning av den just nu högintensiva konflikten i och omkring Gaza. Och det är naturligtvis sant i så motto att en lösning är svår att se. I formuleringen ligger dock en dold förutsättning att det också är svårt att ge ett moraliskt omdöme om konflikten. Den ståndpunkten är dock knappast rimlig.
För på ett moraliskt plan är detta en mycket enkel konflikt. Vi har en demokrati, vars judiska befolkning genom årtusendena har utsatts för exempellösa förföljelser, men som sedan 1948 har en egen stat där de vill få leva i trygghet inom säkra gränser. Mot denna demokrati – med alla brister som demokratier vanligen har – står den islamistiska terroristgruppen Hamas. Den är motståndare till demokrati och mänskliga rättigheter, och vägrar erkänna Israels rätt att finnas. Hamas uttalar öppet sin avsikt att bekämpa staten med våld, och avvisar alla diplomatiska lösningar som är annat än tillfälliga avbrott på vägen mot målet att helt utplåna Israel."
Skriv ut  
Torsdag 17/7

100 missionärer från Skandinavien

De hundra skandinaviska missionärerna utanför Claptom Hall i London där det stora utsändcelsemötet ägde rum 1914

Vid Frelsesarmeens kongress i Norge i år fanns en utställning till minne av att det var 100 år sedan Frälsningsarmén i de nordiska länderna vid ett tillfälle sände ut 100 missionärer.

Här kommer ett utdrag från minnesskriften som gavs ut av "Frelsesarmeens historiske selskap":

Måndag den  januari 2014 var en historisk dag för Nordisk missionshistoria. Den kvällen gav sig den största gruppen missionärer iväg med sina nya arbetsplatser som mål. De reste till Indien, Java, Korea, Sydafrika och Sydamerika.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 17/7

Nyhetsflödet torsdag den 17 juli

 

Löfvens uttalande ”gillas” av tusentals
- Världen idag - "Det var i lördags som s-ledaren Stefan Löfven på sin Facebooksida skrev att han ansåg att Hamas måste sluta med sina raketbeskjutningar mot Israel. Han påpekade också att Israel måste hålla sig till internationell rätt.
Inlägget fick snabbt stor uppmärksamhet och har i skrivande stund fått cirka 3 500 kommentarer. I svenska tidningar beskrivs det som en "kritikstorm" mot Löfven. I själva verket är omkring en tredjedel av kommentarerna positiva till Löfvens inlägg, kan Världen idag konstatera efter att ha gått igenom kommentarsfält­et. Dessutom har inlägget fått närmare 5 000 gilla-markeringar. Det är med andra ord fler som gillar s-ledarens inlägg än som ogillar det."


Vad händer med en kyrka som domineras av människor som inte tror?
- Ulf Sundkvist i Dagen - "Han döptes som tonåring. Han är konfirmerad och stolt medlem i Svenska kyrkan, men troende vill han inte kalla sig. Ändå säger han att ”någonstans, ibland­ kan jag se att det finns något som styr”. I Dagen­intervjun häromveckan utvecklar Socialdemokraternas ledare, Stefan Löfven sina intressanta och delvis ganska provocerande tankar.
Jag menar att det är intressant att en person som utrycker ett så vagt förhållande till den tro som kyrkan grundar sig på ändå vill vara medlem i Svenska kyrkan. Det är något som drar i alla fall. Den kraften kan inte förnekas. Men det är också ganska provocerande, eftersom han vill förändra och utveckla kyrkan utan att egentligen dela dess övertygelse."


Många undrar varför medierna skildrar Israel så ensidigt
- Siewert Öholms blogg - "Många undrar varför medierna skildrar Israel så ensidigt. Det kan jag se dessa dagar,  inte minst på de reaktioner jag själv får i de fora där jag deltar i debatten. För ett par veckor sedan skrev jag en krönika (”Falsk svensk måttstock på Israel” ) i papperstidningen ViD den 2 juli. Jag la även ut den texten på Facebook. Intressant är att se responsen. Reaktionen på artikeln i papperstidning var att över 840 läsare  tryckte på "gillaknappen” när man tagit del   via webbsidan.  Rubriken säger vad den handlade om, men jag poängterade särskilt enögdheten hos organisationer som Ship to Gaza eller Socialdemokraternas talespersoner i Stockholm, som inte vare sig vill eller kan förstå mer än primitivt  israelhat gränsande till antisemitism. Jag tolkar de många reaktionerna som  en ”tyst majoritet” som av medierna känner sig tystad, trängd och bespottad.Indirekt anklagas man  som vore manoempatisk och utan förmåga att se krigets alla offer."

Skriv ut  
Onsdag 16/7

Hur går det då vi blir gamla? - Del 2

 

Stanley Jones: "Samarbetet mellan Gud och människan i kampen mot ålderdomen framgår av det förbund han ingick med mig för tio år sedan. För ett år sedan sade han till mig: ´Jag skall ge dig de tio bästa åren i ditt liv´. Ett av de åren har gått, och det har bokstavligen varit det allra bästa. Därför
Stanley Jones
väntar jag, att de följande nio skall bli likadana - eller bättre. När så de tio åren nalkas sitt slut, skall jag be att få dem förlängda - tio år till som är de bästa! Och så tillade min Fader: ´Så länge du har något vitalt att ge, skall jag sköta om din kropp, så att du kan ge det.´
     Det tilltalade mig. Det gav mig ny spänst. Varför skulle han ge mig kroppslig hälsa, om jag inte hade något vitalt att ge? Om den dagen kommer, hoppas jag att han skall låta min kropp brytas ned - plötsligt....

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 16/7

Nyhetsflödet onsdag den 16 juli

 

Hamas är problemet – inte Israel
- Ulf Öfverberg i Svenska Dagbladet - "”Om ni tror på det kan ni tro på vad som helst”. Hertigen av Wellingtons ord beskriver träffande de påståenden som det famösa och antisemitiskt belastade

projektet Ship to Gazas talespersoner framför på Brännpunkt (11/7).
I artikeln påstås att det är oförenligt med internationell rätt att: ”ockupera ett område och belägra dess befolkning…” Det kanske kommer som en nyhet för Dror Feiler och Ann Ighe men Israel ockuperar inte Gaza. Israel belägrar ej heller dess befolkning. Däremot försvarar sig Israel mot Hamas raketbeskjutningar av civila mål och människor i Israel. Det kanske också är en insikt svår att bearbeta för Feiler/Ighe, men den tiden är förbi när man kan skjuta judar ostraffat....
...Israel utrymde Gazaremsan i augusti 2005. Sedan dess har det inte funnits några israeler där, varken civila eller militära. Trots detta har Hamas fortsatt terrorattackerna mot civila israeler. Sedan Israel drog sig tillbaka 2005, har cirka 9 000 raketer och 5 000 granater avfyrats mot Israel från Gazaremsan."


Ofrihet draperad i feminism
- Lennart Sacrédeus i Hemmets Vän - "I uppenbar rädsla över FI:s entré i rikspolitiken tävlade Åsa Romson (MP), Jonas Sjöstedt (V), Jan Björklund (FP) och Annie Lööf  (C) under den gångna Almedalsveckan i Visby i att vara mest feministiskt anpassliga och därmed också minst frihetliga, minst gemenskapsbyggande och med avsaknad av ett genuint familjeperspektiv.
Särskilt Romson gav feminismen, i Gudrun Schymans (FI) anda med förfärande utfall om ”död åt familjen”, en extra obehaglig dimension genom en veritabel anklagelseakt mot allt vad vita, medelålders och heterosexuella män heter i ett svavelosande tal i Almedalen. Det luktade mans- och familjehat långa vägar."


Israel attackeras på fyra fronter
- Dagens Nyheter - "Hamas stängde på tisdagen gränsövergången Erez som leder till och från Israel. Det fick bland annat konsekvensen att cancersjuka palestinier hindrades från att ta sig till Israel dit de var på väg för medicinsk behandling, rapporterar AFP....
Tidigare i morse gick Israel med på det egyptiska medlingsförslaget om en omedelbar vapenvila i Gaza. Den skulle träda i kraft klockan 9, lokal tid. Hamas avvisade förslaget, men uppger att det fortfarande diskuteras, rapporterar nyhetsbyrån Reuters....
Hamas militära gren, Qassam-brigaderna, skriver på Twitter att det är första gången någonsin som Israel attackeras på fyra fronter – Gaza, Libanon, Golanhöjderna och Sinaihalvön."

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Hur går det då vi blir gamla?

 

Stanley Jones: "För många blir ålderdomen en börda i stället för en välsignelse.  Jag skriver detta i Florida, där de som är gamla samlas för att tillbringa sina sista dagar. I de flesta fall är det välsituerade människor, sådana som kan skapa sig ett hem och slå rot i Floridas sandiga mark. Ty här

Stanley Jones

är marken sandig på många sätt. Människor som kommit hit för att bygga luftslott på verklighetens grund, blir desillusionerade och besvikna - med undantag av en viss grupp. De som har en tillräckligt levande tro och gudsupplevelse klarar i allmänhet en sådan omflyttning och isolering. Jag säger ´i allmänhet´, ty många av dem har svårt att finna sig i att inte uträtta något betydelsefullt. De har brått med att försöka ha bråttom. Och de försöker ge andra intrycket att de har mycket att göra. Men man kan se att de har en kamp att utkämpa, en kamp med småsaker och med detta att bara leva tills slutet kommer. Endast i sällsynta fall har man bemästrat åldrandets problem. Även de som levat i det religösa rampljuset finner det svårt att leva i skymundan. Kanske de har levat i rampljuset i stället för i Ljuset....
...Vad var då hemligheten (på Paulus tid)? Den var mycket enkel. De tänkte aldrig på att dra sig tillbaka vid en viss ålder, sätta sig ned och ingenting göra....
...Hemligheten är enkel: Skapa i ditt kristna liv nu, medan du är i arbete, ett huvudändamål, nämligen att förkunna det glada budskapet, vara lekmannaevangelist på ett eller annat sätt."

Stanley Jones i "Konsten att leva".

Skriv ut  
Tisdag 15/7

Nyhetsflödet tisdag den 15 juli

 

Väckelserapport från Etiopien – del II: Helandemöte i Entotoförsamlingen 
- Olof Edsinger i EfterKristus. - "Det är redan halvfullt i kyrkan när jag kommer dit, 30 minuter före utsatt tid. Det är onsdag förmiddag och dags för dagens första helandemöte i Entotoförsamlingen i Addis Abeba. De bedjande människorna ger upphov till ett dovt brus i lokalen, och det ligger förväntan i luften. Faktiskt tillhör helandemötena församlingens mest välbesökta: kyrkan rymmer knappt 700 personer om man pressar ihop sig (och det gör man!), men när mötet väl kommer i gång vet jag att det sitter nästan lika många utanför.
Så börjar det. Först med bön och lovsång, sedan predikan i ungefär en halvtimme. Därefter blir det inbjudan till frälsning. Ett 30-tal personer kommer fram, både män och kvinnor, några är unga men många är också gamla – flera måste stödja sig med käppar. När de gemensamt har fått be frälsningsbönen följer de med några mötesvärdar för att bli registrerade och få en kort genomgång om vad kristen tro handlar om.
- Inbjudan till frälsning kommer alltid före bönen om helande, för att betona vilket under som är störst, förklarar en av mötesvärdarna efter mötet. Dessutom är det flera av de icke-kristna som är besatta, och denna demoniska närvaro verkar hämmande på den Helige Andes möjlighet att verka."


Öppet svar till Åke Bonnier
- Marcus Birros blogg - "Jag vet inte om du såg teveprogrammet där Heberlein skällde ut mig och önskade att jag så snart som möjligt skulle gå ur “hennes kyrka”. Jag följde hennes råd, Åke. Väldigt många följer årligen detta råd, av olika anledningar. Det borde oroa. De slipade trösklarna som många i Svenska Kyrkan talar om har inte direkt fått folk att ramla in i era kyrkor. Vilket jag i grund och botten tycker är synd eftersom jag älskar kyrkor, och jag vill så gärna att så många som möjligt ska få möta Jesus Kristus. Det borde också vara Svenska kyrkans främsta mål och mening.
Men så här sa ärkebiskopen nyligen i DI Weekend om vilka uppgifter hon ser att Svenska kyrkan har:
- Eftersom kyrkan inte finns till för sin egen skull är utmaningarna i första hand desamma som för vårt samhälle: ge näring åt människors livsmod och skapa förutsättningar för framtidstro bland unga, verka för ett öppet och jämställt samhälle, en mer rättvis och hållbar fördelning av världens resurser och att bidra till fred och försoning mellan människor och stater.
Vad hände med människors andliga och själsliga nöd? Vad hände med tvivlets kval, med frälsningen, med Jesus som enda vägen, med Bibeln, vad hände med synden, omvändelsen, evigheten, nutiden?"

Skriv ut  
Måndag 14/7

Sverige- Israel-Information

Jag fick ett mejl av en god vän med en intressant länk till en sida med information om förhållandena i Israel. Det finns verkligen behov av en avvikande röst i den snedvridna svenska massmedieinformationen.

Du kan läsa mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 14/7

Nyhetsflödet måndag den 14 juli

 

Repliken som Expressen inte ville ha
- Lisa Abramowicz i Sverige-Israel information - "Författaren Göran Rosenberg (GR) skriver återigen om sina dystra förutsägelser om Israels framtid på Expressen Kultur (8 juli). För vilken gång i ordningen, kan man undra? Först skriver GR att han förlorat allt hopp om en israelisk-palestinsk fred och att landet håller på att utvecklas till en ”apartheidstat”. I sin betraktelse fokuseras totalt på Israels tillkortakommanden, verkliga och inbillade. Inte ett ord skrivs om de fredsförhandlingar som ägt rum sedan 1999 och där erbjudandena från Israels sida har varit generösa. Det faktum att den palestinska parten har velat ha allt eller ingenting, nämns inte. Inte heller de terrordåd och krig som riktats mot Israel sedan Osloavtalet 1993."

Striderna mellan Hamas och Israel allt värre
- Världen idag - "Under helgen har konflikten i Mellanöstern eskalerat alltmer. Nu flyr tusentals människor från Gaza.
Israels attacker mot Gaza har intensifierats under helgen och nu flyr tusentals människor Gaza. Natten till söndagen uppges ha varit en skräcknatt för Gaza­borna, som nu flyr i tusental från det krigsdrabbade området.
Den israeliska militärens talesman general Moti Almoz har uttalat att hotet är verkligt, inte psykologiskt, och att många människor kan komma att bli skadade. Man har också släppt flygblad över området under söndagsmorgonen som ett led i att varna civil­befolkningen."

Skriv ut  
Söndag 13/7

Tidig söndagsmorgon den 13 juli

 
 
Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet


Söndag igen, mitt i sommaren. Veckan började i Kvås, Norge, och Sörlandsfestivalen. Det har varit en lång tradition att Frälsningsarmén inbjuder till en stor sommarkonferens i Lyngdal veckan efter kongress.

Kongressen i Norge är en stor händelse. Många salvationister börjar sin semester med att resa till Oslo och kongressen. Veckan efter kongressen har många fortsatt till tältmötena i Lyngdal. Rut och jag har varit inbjudna ett par gånger för många år sedan.

För fyra år sedan, efter flera års regniga somrar, gick man ifrån tältmötesidén och flyttade inom hus. Den nedlagda folkhögskolan i Kvås, i Lyngdals kommun, hade gjorts om till en konferensanläggning, och Frälsningsarmén flyttade in där.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 13/7

Nyhetsflödet söndag den 13 juli

 

Gazaområdet får det bättre under Israel än med Hamas regim!
- Stanley Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Om Israel driver ut Hamas från Gaza och tar ansvar för området, ekonomiskt, politiskt, då beskrivs det som en ”ockupation”. Det skedde även 1967. Då hade hotet om att utplåna Israel drivits till en oacceptabel nivå av våld. Hur såg det ut i Gazaområdet under tiden framåt?
Två tusen industrier byggdes upp som efter1967 gav palestinier arbete med i genomsnitt 80 dollar, cirka 600 kronor i månadslön. 1987 hade i genomsnitt inkomsten stigit till 1 706 USA-dollar per person. Efter tjugo år under Israels ledning hade inkomsterna alltså ökat till mer än 12 000 kronor.
Gaza var då världens fjärde snabbast växande ekonomi. Under 1970-talet var Västbanken och Gaza världens 4: e mest snabbast växande ekonomi, med industrier och företag som importerade och exporterade."


Feminism eller familism?
- Ruth Nordström i Världen idag - "Årets politikervecka i Alme­dalen var minst sagt späckad och händelserik. Deltagandet, antal seminarier och debatter och aktiviteten i sociala medier slog alla rekord. Trenderna i år var tydliga: feminism, miljö och främlingsfientlighet/antirasism. Samma trender präglade EU-valet och kommer troligtvis prägla riksdagsvalet den 14 september. Den feministiska rörelsen i Sverige har fått ny skjuts genom feministpartiet Fi och Gudrun Schymans osannolika comeback...
Familister värderar familje­ingredienser som ödmjukhet, trohet och överlåtelse. Familister värderar familjens behov högre än sina egna. Familister väljer att stanna tillsammans – för barnens skull. Familister anser att familjen är grunden för barnens anknytning, moral och självkänsla. Familister använder ordet förlåt, för att öppna dörrar, hela sår och stilla gråt. Familister saktar gärna ned på tempot för att hinna se varandra i ögonen och hålla varandra i handen – även på ålderns höst.
Familism är ingen het trend eller fluga. Däremot är den en stabil grund för ett tryggt samhälle och för nästa generation."

Skriv ut  
Lördag 12/7

Så tändes en eld

 

En liten bok föll ut ur bokhyllan då jag skulle hämta en bok. Den såg intressant ut så jag tog upp den och läste. Det var en gammal bok. På baksidan står det att den kostat 6:- häftad och ville man ha den inbunden fick man betala 8:75.

Innanför pärmen satt det en etikett med texten: ”Rut Hanson med tack för god hjälp i söndagsskolan 1967. Sthlm6 ”. Denna Rut Hanson gifte sig sedermera med mig och går numera under namnet Rut Baronowsky. Boken verkar inte speciellt välläst. Sidorna var fortfarande osprättade.

Boken är berättelsen om väckelsen kring evangelisten E.J. Nyström i början av 1900-talet. Den tiden kommer aldrig igen. Gud gör inga repriser. Men jag kan känna igen den laddade stämningen i de möten som beskrivs. Guds Ande förändrar sig inte även om tiden förändrar sig.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Lördag 12/7

Nyhetsflödet lördag den 12 juli

 

Om den svenska åsiktskorridoren
- Ivar Arpi i Svenska Dagbladet - "Den svenska åsiktskorridoren är en realitet. Att vara tolerant gäller bara en viss sorts oliktänkande. Det är inte intolerant att störa sverigedemokratiska möten så att ingen kan höra vad som sägs, anser många. Men att störa ett torgmöte med Feministiskt initiativ hade ansetts intolerant. Den så omhuldade svenska toleransen gäller som regel bara dem som befinner sig innanför åsiktskorridorens ramar. Det är vuvuzelatoleransen – där de som befinner sig utanför åsiktskorridoren inte kan förvänta sig någon tolerans, utan tvärtom att tystas ned, eller överröstas av oljud."

Att inte manipuleras av Palestina
- Tommy Dahlmans blogg - "Att inte manipuleras av Palestina.När jag läser hur en del kristna personligheter gärna vill vända sin sympati till palestiniernas lidande i dessa dagar efterlyser jag dock viktiga historiska återblickar från dessa skribenter. Låt mig först säga att det naturligtvis inte finns någon paradox mellan att vara en Israelvän och samtidigt be för palestinierna och alla de drabbade på den sidan.
Svensk media använder ofta vinklade artiklar som ideligen har som mål att ställa Israel i skamvrån. Retoriken handlar vanligtvis om att Israel bryter mot ”proportionalitetsprincipen”. Vilket betyder att Israel så gott som alltid använder mer våld än vad som krävs. Sanningen har dock en annan sida. Hamas bygger mycket medvetet upp sina militära stationer i civila bostadsområden och använder oskyldiga civila människor som sköldar för att skaffa sig sympatier hos den globala opinionen och tyvärr har de internationella nyhetsredaktionerna länge ätit ur Hamas hand. Men ansvaret för denna cyniska metodik ligger inte på Israels axlar. Det lidande och de dödsoffer som dessa strider oundvikligen medför ligger på Hamas och Hizbollahs samvete."

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Nyheter om Frälsningsarmén

Nyheter i massmedia om Frälsningsarmén från eniro nyhetssök. Klicka här>>   
Google Nyheter

Skriv ut  
Bloggat om Frälsningsarmén

Bloggat om Frälsningsarmén från eniro bloggsök. Klicka här>>

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Dagens andakt
25 juli

”Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden skall du ha vilodag.”
( 2 Mos 34:21, FB)

Andakt:
När Gud ger sina instruktioner till Israels folk och förnyar sitt förbund med dem är han mycket noga med att påminna dem om att de måste hålla sabbatsdagen. I vår stressade tid tror många att de ska få mer gjort om de använder alla sju dagarna till arbete. Men lyssna till dagens bibelord: ”Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag”. När det är som mest stressigt, när du inte längre är herre över arbetsuppgifterna, utan arbetsuppgifterna har tagit greppet på dig – då – ska du ha vilodag. Å andra sidan så finns det de, som tror att de ska bli utvilade, om de bara får använda alla sju dagarna till vila. Men ordet säger: ”sex dagar skall du arbeta…” Människan är skapad för den fantastiska rytmen som uppkommer i de regelbundna växlingarna mellan arbete och vila. Sex dagars arbete och en dags vila.

Bön:
Herre, hjälp mig att planera min tid tillsammans med dig, så att jag inrättar mitt liv efter dina instruktioner. Hjälp mig att låta arbetet ha sin tid och vilan sin.

  


Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba