Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
den 8 december 2016
God Jul


God Jul! Vi bjuder på portot under december månad

DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar 150:-
GÅVOBOKEN - De är rikare än du tror 120:-
FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri 120:-
Läs mer om böckerna HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 8/12

Torsdag den 8 december - 1 Petr 1:8

ADVENTSKALENDERN - Lucka 8 (vers 8)

Jublande glädje (1 Pet 1:8)
"Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje" (1 Pet 1:8)

Här talas det om himmelsk glädje. En glädje som vi får se fram till. Men redan här och nu kan vi i vår tro på Jesus jubla i outsäglig, himmelsk glädje.

Enligt denna vers är det två saker som är grunden för vår outsägliga, jublande glädje:

- Att vi älskar Jesus (Det är det största och det viktigaste budet Matt 22:37)
- Vår kärlek till Jesus förlöser vår tro på Jesus. (Kärleken tror allt 1 Kor 13:7)

Då vi har vår stilla stund med Jesus och lovsjunger, tillber och betraktar honom, då växer vår kärlek och tro till honom och banar väg för den jublande glädjen.

Dagens manna: Jublande glädje

Skriv ut  
Torsdag 8/12

Ord för dagen den 8 december - Upp 6

 
SLAKTAD FÖR GUDS ORDS SKULL


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 6
"När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade."
(Upp 6:9 FB)

I kapitel 6 fortsätter Johannes apokalyptiska syn. I synen ser han martyrerna som har gett sitt liv för sin tro.

Det står om martyrerna att de blivit slaktade för att de höll fast vid Guds ord. Man kan undra om de vet att det finns många kristna idag som tar mycket lätt på Guds ord. Martyrerna hade ofta möjligheten att slippa bli slaktade om de kompromissade med Guds ord.

I synen ropar martyrerna och frågar hur länge de ska vänta och svaret blir att det finns ännu ett antal martyrer som ska ge sitt liv för sin tro. Vem av oss kan det handla om?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur mycket är jag villig att offra för Guds ords skull?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 8/12

Bibelläsning den 8 december

År 1: EN FADERS RÅD - 1 Krönikeboken 28 - Läs HÄR.
     
År 2: EN NÅDIG OCH BARMHÄRTIG GUD - Jona 4 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 7/12

Nyhetsflödet onsdag den 7 december

 

En plan för att behålla Sverige kristet
- Stanley Sjöberg i Världen idag - "Sveriges kristna måste höja sina röster och omedelbart engagera sig i att förklara och försvara Bibelns trovärdighet och kristendomens grundläggande sanningsområden", skriver pastor Stanley Sjöberg, under årtionden en av landets mest namnkunniga kristna ledare. Han uttrycker stor oro inför starka tecken på att kristendomen riskerar att utplånas i både Sverige och västvärlden.
   I Storbritannien är det i dag bara en minoritet av britterna som kallar sig kristna. 48 procent säger att de inte följer någon religion, 44 procent säger att de är kristna och åtta procent att de följer en annan religion. För bara 15 år sen såg sig nästan tre fjärdedelar som kristna.
   Tidningen ”The Guardian View” hade nyligen en rubrik som ställde frågan om kristendomen håller på att försvinna i Europa och i USA. " 
Läs mer HÄR.


 Kristendom i postkristet land
- Philip DeCroy i Sändaren - "Det lackar mot jul, också i det som religionshistorikern David Thurfjell kallar för det postkristna Sverige. Precis som vid dop, bröllop och begravning kommer svenskarna snart att samlas kring kristna riter trots att de flesta av dem inte anser sig vara religiösa.
   Frågan är varför? Kanske är det som Thurfjell skriver i sin bok Det gudlösa folket, ett arv från reformationen. Den Romersk-katolska kyrkan såg sin sändning som universell och världsvid men utmanades plötsligt av kungliga nationalkyrkor. Att kalla sig kristen blev därmed en markör för nationell och kulturell identitet snarare än konfessionell tillhörighet.
   Detta utmanades så småningom. Först av pietismen och de anglosaxiska väckelserörelserna där begreppet kristen istället kom att syfta på en personlig omvändelse och lekmannaengagemang och sedan av den sekulära religionskritiken. Ur gränslandet mellan dessa båda historiska rörelser har vi ett arv där svensken ofta ser sig som andlig men sällan religiös. Exempelvis säger sig bara var femte svensk tro på Gud vilket är den tredje lägsta andelen i hela Europa. Samtidigt påstår varannan att de tror på någon typ av ”ande”, ”energi” eller ”livskraft” vilket är näst flest av alla europeiska länder."
Läs mer HÄR.


Vackert tal hjälper inte - Kanske Säkerhetsrådet bör byta namn till Vanmaktsrådet.
- Alf Svensson i Dagen - "Hur många bilder klarar vi av att se utan att bli känslomässigt helt avtrubbade? Nu har vi matats med många reportage från kriget utanför och i Mosul. Hjärtskärande bilder! Eller är de inte hjärtskärande längre? Vi ser barn stå darrande i nattkyla och hoppas att få lite olja att kunna värma sig med i skjulen.
Och så kommer inga transporter, som gör att de kan uppehålla livhanken ytterligare en tid. Vi ser förtvivlade mödrar som sett sina män mördas och som nu äger ingenting och inte har någonstans att ta vägen. Ingenting, ingenstans!"
Läs mer HÄR.


Tomteparad med fullt blås "Jag önskar mig en docka"
- Hela Gotland - "Tomtemor, tomtefar och många söta tomtebarn deltog i årets tomteparad i Visby, som i grunden handlar om att "Ge, så ska du få"...
   De som beviljas julhjälp från Frälsningsarmén, får det under ett personligt möte i Krukmakarens hus i Visby där Frälsningsarmén Gotland håller till. Det är inte bara klappar som samlas in utan också pengar som sedan används till olika slags julgåvor.
   Utöver paketinlämning vid granen och att lämna reda pengar i de klassiska insamlingsbössorna med "Håll grytan kokande", kunde den som ville också swisha över en gåva.
– De senaste tre åren har vi fått in sammanlagt 350 000 kronor per jul, säger Ann-Christine Karlsten, verksamhetsledare för Frälsningsarméns sociala arbete på Gotland."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 7/12

7 december - 1 Petrusbrevet 1:7

 


ADVENTSKALENDERN LUCKA 7  (vers 7)

En äkta tro (1 Pet 1:7)
"...för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld – skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras." (1 Pet 1:7)

"Det som äkta i er tro"?? - var det så att mottagarna av brevet hade något som var äkta i sin tro och något som inte var äkta? Och i så fall kan det vara på samma sätt idag med oss?

Vad är då en äkta tro och vad är en oäkta tro?

En oäkta tro kan kanske vara en tro som bara finns som en bekännelse i min mun, och inte något som får konsekvenser för mitt sätt att leva. En äkta tro skulle då kunna vara att både ta emot ordet och handla utifrån ordet. Att både höra och göra (Matt 7:24-27).

Eller som Jakob skriver: en tro som inte visar sig i handling är en död tro (Jak 1:22+)

Dagens manna. Hjälp mig Herre att leva ut min tro, så min tro visar sig vara en äkta tro.

Skriv ut  
Onsdag 7/12

Ord för dagen den 7 december - Psalm 144

 

"SALIGT ÄR DET FOLK SOM HAR HERREN TILL SIN GUD"

Bibelläsning: Psalm 144
"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15 FB)

Då jag läste psalm 144 var det just dessa ord som slog emot mig: "Saligt är det folk som har Herren till sin Gud."

Jag hade just läst två artiklar som sa just detta. Att tro på Gud innebär högre livskalitet.

Den ena artikeln hette Religiösa är gladare och lever längre. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv.

Den andra artikeln är skriven av en stressforskare, heter Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv och handlar egentligen om  vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln säger att det framförallt är tre ingredienser på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Vara aktiv. Tillverka något.
2/ Sömn
3/ Ha kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

Skriv ut  
Onsdag 7/12

Bibelläsning den 7 december

År 1: GUDS LÖFTE - 1 Krönikeboken 27 - Läs HÄR.
     
År 2: HAN SVARADE MIG! - Jona 2 - Läs HÄR.


        ÄNNU EN GÅNG - Jona 3 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 6/12

6 december - 1 Petrusbrevet 1:6

ADVENTSKALENDERN - LUCKA 6 (vers 6)

Jubla i prövningen (1 Pet 1:6)
"Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag" (1 Pet 1:6)

Prövningar är mycket ojämnt fördelat. En del möter bara alldagliga prövningar och andra ser ut att prövas hela livet. Det är skillnad på prövningen att missa bussen och prövningen att se sin familj dödas i en terrorattack. Det är skillnad på att få huvudvärk en dag och att hela sitt liv plågas av kroniska sjukdomar.

Men i denna vers handlar det framför allt om de alldagliga prövningar som möter oss. Vi lär mer då vi möter motgångar än då allting bara går väl.

Eller, som en gammal kämpe brukade säga om det andliga livet: "Det är av uppförsbackarna man får konditionen".

Det som är bra med motgångar är att vi får en möjlighet att utvecklas. Vi lär oss mer om oss själva och om Gud. Därför är varje prövning en möjlighet till tillväxt.


Dagens manna: Jubla i prövningen!

Skriv ut  
Tisdag 6/12

Ord för dagen den 6 december - Psalm 143

 
SOM ETT TÖRSTIGT LAND


Bibelläsning: Psalm143
"Jag sträcker ut mina händer till dig: Som ett törstigt land längtar min själ efter dig" (Ps 143:6 FB)

Den här psalmen är skriven i desperation i en mycket svår situation. Rubriken på psalmen är "Bön om räddning från undergång". I den desperata situationen kommer törsten efter Gud.

Törst efter Gud. Varför upplever vi så lite av törst efter Gud i dag? Varför är vi så nöjda med det vi har? Vi skulle verkligen behöva mer av desperation efter Gud. Måste vi verkligen komma nära undergången för att vi ska söka Herren av hela vårt hjärta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre, skapa i mig den törst som drar mig närmare dig även om jag just nu inte befinner mig nära undergången.

Skriv ut  
Tisdag 6/12

Bibelläsning den 6 december

År 1: SKÖTA GUDS ANGELÄGENHETER - 1 Krönikeboken 26 - Läs HÄR.
     
År 2: FLYKT FRÅN GUD - Jona 1 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Måndag 5/12

ADVENTSKALENDERN - vers 5
5 december - Första Petrusbrevet 1:5

Beskyddad genom tron på Guds makt
(1 Pet 1:5)

"Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden." (1 Pet 1:5)
Vi får bli frälsta redan här och nu och Guds makt beskyddar oss intill den slutliga frälsningen i den sista tiden. Folkbibeln använder ordet bevarade.

Men på vilket sätt blir vi beskyddade och bevarade? Genom vår tro! Det är vår tro på Guds makt som gör Guds makt verksam i våra liv.

- Det är vår tro på Guds löfte om frälsning som gör att vi blir frälsta.
- Det är vår tro på Guds löfte om förlåtelse som gör att vi kan ta emot förlåtelsen.
- Det är vår tro på Guds löfte om den Helige Ande som gör att vi kan bli fyllda med den Helige Ande.
- Det är vår tro på Guds makt som gör att vi blir beskyddade och bevarade till den slutliga frälsningen.

Dagens manna: Beskyddad genom tron på Guds makt
Skriv ut  
Måndag 5/12

Nyhetsflödet måndag den 5 december

       Veckans viktigaste nyheter från Omni

Flygplan fick slut på bränsle – kraschade 

UTRIKES Totalt 71 människor dog när ett flygplan kraschade i Colombia i början av veckan. 19 av de omkomna var spelare i det brasilianska fotbollslaget Chapecoense. Kvarlevorna fördes hem till Brasilien på lördagen.
Olyckan tros ha orsakats av att planet fick slut på bränsle när man tvingades vänta på att få landa.

Ilska mot våldet efter dubbelmord i Rinkeby

INRIKES Två unga bröder blev i fredags kväll ihjälskjutna på ett kafé i Rinkeby. Motivet bakom dådet är fortfarande en gåta och polisen har inte gripit någon misstänkt. Ilskan över våldet i området är påtaglig.
– Vi måste bli fler som vågar säga ifrån, säger Rinkebybon Hassan till Aftonbladet.

Olaglig festlokal blev brinnande dödsfälla

UTRIKES Nio personer dog och minst 25 saknas fortfarande efter en omfattande brand i Oakland, Kalifornien, på lördagen. Många människor hade samlats för en spelning i ett konstnärskollektiv som i strid med reglerna användes som bostad. Det fanns varken brandvarnare eller sprinklers i byggnaden.
– En riktig tragedi, säger brandchefen Teresa Deloach Reed.

Rapport: Elever blir bättre på matte och NO

POLITIK Svenska elever har blivit bättre på matematik och naturvetenskap. Det visade skolrapporten Timss som kom i veckan. Tidigare utbildningsministern Jan Björklund (L) vill att den nuvarande regeringen genomför fler reformer för att trenden ska fortsätta.
Frågan är nu vad Pisarapporten, som presenteras på tisdag, visar.

Politiker och journalister mördade i Finland

UTRIKES En lokalpolitiker och två journalister, samtliga kvinnor, sköts till döds utanför en pub i sydöstra Finland natten mot söndag. En 23-årig man som pekades ut av vittnen har gripits.
Gärningsmannen verkar ha valt offren slumpmässigt och skjutit dem i huvudet med ett gevär.

SD och V vinnare i opinionsmätning

 POLITIK Sverigedemokraterna följt av Vänsterpartiet är de som ökat mest i väljarstöd sedan valet 2014, visar SCB:s stora väljarundersökning. SD har ökat med 4,6 procentenheter och V med 2.
Den största förloraren sedan valet är Miljöpartiet som tappat 2,4 procentenheter.

Trump vill ha ”Mad Dog” som sin försvarsminister

UTRIKES Donald Trump presenterade i veckan sin nominering till försvarsministerposten, den tidigare marinkårsgeneralen James ”Mad Dog” Mattis. Han har pekat ut Iran som det största hotet mot fred i Mellanöstern, men skiljer sig från Trump i synen på tortyr och menar att det inte fungerar.

Lundintoppar misstänks för folkrättsbrott

EKONOMI Lundin Petroleums styrelseordförande Ian Lundin och vd Alex Schneiter har delgivits misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott. Anklagelserna handlar om att lokalbefolkningen tvångsförflyttades från ett område i södra Sudan 1997–2003 för att underlätta oljeproduktionen. Bolagstopparna nekar till brott.

FN varnar att Aleppo blir gigantisk kyrkogård

UTRIKES Över 50 000 människor har flytt östra Aleppo efter att regimens anfall mot rebellerna trappats upp. FN-chefen Stephen O’Brien vädjar till parterna i konflikten att agera innan staden blir ”en gigantisk kyrkogård”.
– För mänsklighetens skull vädjar vi till parterna att göra allt för att skydda civila, säger han.

Augustpriset till Lina Wolff

KULTUR Lina Wolffs ”De polygotta älskarna” har tilldelats Augustpriset. Den mångbottnade romanen om en kvinna som söker kärleken på nätet har hyllats och bland annat kallats ”en påläst käftsmäll” av genusforskaren Ulrika Dahl.

Skriv ut  
Måndag 5/12

Ord för dagen den 5 december - Upp 5

GÖR DIN RÖST HÖRD

  Bibelläsning: Uppenbarelseboken 5
"Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." (Upp 5:13 FB)

De tre första kapitlen i Uppenbarelseboken handlar om situationen på jorden, med budskapen till de sju olika församlingarna.

I kapitel fyra öppnas dörren till himlen och vi inbjuds att se saker från en himmelskt perspektiv. Både kapitel fyra och fem beskriver den ständigt pågående lovsången framför tronen. Den pågår dag och natt (4:8).

I dagens vers ser vi att den himmelska lovsången framför Guds tron blandas med alla lovsjungande röster på jorden.

Vill du göra din röst hörd i himlen framför tronen? Du är välkommen att vara med i lovsången till Gud som ständigt når ända fram till Guds tron.

Det är viktigt att inte bara se ned och och betrakta allt det som vi står i, utan också lyfta vår blick och betrakta Jesus och falla in i lovsången till Gud.

Då vi gör det händer det också något inom oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min röst finns med i lovsången inför Guds tron.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 5/12

Bibelläsning den 5 december

År 1: LOVSJUNGANDE PROFETER - 1 Krönikeboken 25 - Läs HÄR.
     
År 2: EN RÄDDAD SKARA - Obadja - Läs HÄR.

Skriv ut  
Söndag 4/12

Tidig söndagsmorgon i Örebro

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndag igen. Och den här söndagsrapporten blir lite mer personlig än normalt. Vi har haft en familjeträff och det händer inte speciellt ofta att vi träffas allesammans. Det var våra söner med familjer. Vi skulle ha varit 15 personer, men två blev sjuka, så vi blev bara 13. Åldersfördelningen är från fyra år och upp till sjuttio år.

Om vi ska träffas, och alla ska ha ungefär lika långt att åka, var ska vi då träffas? En familj bor i Stockholm, en i Borås, en i Moss i Norge och där bor även Rut och jag. Dessutom studerar det äldsta barnbarnet i Eskilstuna. Den naturliga medelpunkten för allt detta måste helt enkelt bli - Örebro!

På lördagen åkte vi till Gustavsviksbadet och Lost City, det stora äventyrsbadet i Örebro.

Orsaken till denna specialla högtidssamling? Rut och jag fyller i dagarna 140 år.....

Läs mer och se några "avslöjande" bilder. HÄR är fortsättningen.

Skriv ut  
Söndag 4/12

4 december - Första Petrusbrevet 1:4

ADVENTSKALENDERN - VERS 4

En försmak av himlen (1 Pet 1:4)

"... till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen" (1 Pet 1:4)

Vers 4 talar om vårt arv som väntar på oss i himlen och hur fantastiskt det kommer att bli. Lika fantastiskt är det att vi kan få smaka av det arvet redan här och nu.

Efesierbrevet talar om den Helige Ande som en "borgen för vårt arv". (Ef 1:13-14)

Hebreerbrevet antyder att vi redan här och nu kan få smaka den kommande världens krafter (Heb 6:4).

I de gamla väckelsesångerna hade man förstått den teologin. Man sjöng att vi kunde få en försmak av himlen med refrängen:
"Ja, Guds barn de ha det saligt redan här, men ännu bättre skall det bliva där, ty vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där."

Dagens manna: Redan här
Skriv ut  
Söndag 4/12

Ord för dagen den 4 december - Upp 4

 
HAN SOM INTE ÄNDRAS


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 4
"Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, han som var och som är och som kommer." (Upp 4:8 FB)

Det finns en som inte ändras. Han var, är och kommer att vara densamme. Allting annat i universum förändras. Om vi vill vi bygga vårt liv på något stabilt och pålitligt ska vi bygga på Jesus.

- Han ändrar inte åsikt.
- Hans ord står fast.
- Han ändrar inte vem han är.

Han älskar dig med en villkorslös kärlek. Då du vaknar upp i morgon är det en sak du kan vara helt säker på: Han älskar dig fortfarande...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han som inte ändras, han densamme är idag.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 4/12
 

Bibelläsning den 3 december

År 1: ORDNING I GUDS HUS - 1 Krönikeboken 24 - Läs HÄR.
     
År 2: UPPRÄTTELSE - Amos 9 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

3 december - Första Petrusbrevet 1:3

ADVENTSKALENDERN - VERS 3

Ett levande hopp (1 Pet 1:3)

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda" (1 Pet 1:3)

Tack vare Jesu uppståndelse, tack vare att Jesus som var död blev levande, kan också vi bli födda på nytt. Jesus gick från död till liv och vi får gå samma väg, från död till liv. "Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande" (Ef 2:5).

Då vi tar emot Jesus, blir frälsta, föder han oss på nytt till ett levande hopp. Vad är då motsatsen och varifrån kommer vi. Motsatsen till ett levande hopp måste ju vara ett dött hopp. Eller ett sovande hopp. Eller inget hopp alls. Eller till och med hopp-löshet.

Så, "välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader" som har befriat oss från hopplöshet och fött oss till ett levande hopp. Ett hopp som räcker både för denna tid och den kommande.

Dagens manna: Ett levande hopp
Skriv ut  
Lördag 3/12

Ord för dagen den 3 december - Upp 3

EN ÖPPEN DÖRR
 
Bibelläsning: Uppenbarelseboken 3
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." (Upp 3:8 FB)

 

Församlingen i Filadelfia får ett uppmuntrande budskap mitt under förföljelser och svåra tider. Gud har berett en utväg. Det finns en öppen dörr för dem. De sitter inte fast i svårigheterna. Gud vill leda dem ut genom den öppna dörren.

Det anges också tre skäl till varför denna dörr öppnats för dem:

Deras kraft var ringa
De hade lärt sig att förlita sig på Guds kraft och inte på din egen.

De hade hållit fast vid Guds ord
De var inte beredda att kompromissa om Guds ord, även om det skulle gjort livet lättare för dem.

De förnekade inte Jesusnamnet
De höll fast vid namnet Jesus, även om de hade blivit mer accepterade om de talat om Gud i allmänhet.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det kommer alltid att finnas en öppen dörr för den som bestämt sig att följa Jesus.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

Bibelläsning den 3 december

År 1: VEM SKÖTER LOVSÅNGEN HOS DIG?- 1 Krönikeboken 23 - Läs HÄR.
     
År 2: EN HUNGER EFTER GUDS ORD - Amos 8 - Läs HÄR.

Skriv ut  
Lördag 3/12

Mr. Bean hjälper till vid julgrytan!!


Skriv ut  
Lördag 3/12

På norsk: Fornyelsesreise

Fra Jostein Nielsens blogg:

Ansvarlighet står høyt på Frelsesarmeens internasjonale dagsorden. Det er viktig at vi som kirke og virksomhet er ansvarlige og gir mennesker innsyn i hvordan vi forvalter alt det som er betrodd oss. Ansvarlighetskampanjen har fått navnet ‘Journey of Renewal’ - «Fornyelsesreise». Dersom du er interessert i hva den går ut på, kan du lese mer om det i denne fotnoten (1).

I går skrev jeg om hvor viktig det er å utvikle gode vaner, og nevnte hvor viktig det er å bli holdt ansvarlig i en prosess mot å få en livsstil preget av hellighet. Relasjonen mellom Paulus og Timoteus er et glimrende eksempel på et slikt ansvarlighetsforhold. Paulus ga Timoteus råd på hans «fornyelsesreise», og holdt ham ansvarlig:

Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! (1 Tim 6:20a)
Les mer HER.
Skriv ut  
Fredag 2/12

2 december - ADVENTSKALENDERN vers 2
Petrus första brev 1:2

"..utvalda enligt Guds, vår faders, plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått."(1 Pet 1:2)


Den andra versen i Första Petrusbrevets första kapitel innehåller två kommenarer.


Du är utvald (1 Pet 1:2a)
 

"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..."
(1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.

- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du
är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.

- Om du inte intar din plats
är det något som saknas i Kristi kropp.

- Gud har f
örberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.

__________
 

Lydnad och rening (1 Pet 1:2b)

"...helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått" (1 Pet 1:2b) 

Gud har bestämt något för var och en av oss. Du har en bestämmelse. Men många människor missar sin bestämmelse och blir avledda på andra spår.

Vad är det då Gud har bestämt för oss? Det bästa som kan hända. ett meningsfullt liv. Och vägen till ett meningsfullt liv är vår relation till Gud. Gud kallar oss till lydnad och rening. Gud har bestämt oss till att lyssna på hans röst och gå hans väg i renhet. Det för med sig nåd och frid i rikaste mått.

Du kanske inte tycker att lydnad är ett positivt ord. Men barnet som är lydigt och inte springer ut på den trafikerade gatan lever mycket bättre än det barnet som är olydigt. Att lyda Gud är en välsignelse som för med sig nåd och frid i rikaste mått.
Skriv ut  
Fredag 2/12

Nyhetsflödet fredag den 2 december

Frälsningsarmén: Andelen yngre hemlösa ökar
- Dagen - "Gruppen hemlösa har förändrats. Det menar både Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission. Ett missbruksproblem är inte längre självklart, nu är låg inkomst en vanlig orsak till att stå utan bostad.
Många associerar kanske en hemlös till en nedsupen medelålders man och så har det också länge sett ut. Men den senaste tiden har verkligheten förändrats. Nu ser socialarbetare en utveckling mot att alltfler barnfamiljer, kvinnor och fattigpensionärer befinner sig i en akut bostadssituation.
– Andelen yngre personer tycks öka och det kommer även fler kvinnor till våra sociala hjälpcenter, vilket är väldigt sorgligt. Det handlar om fattiga personer och inte främst människor med missbruksproblem. Akut hemlöshet har blivit ett ekonomiskt problem, säger Leif Öberg, utvecklingschef för Frälsningsarméns sociala institutioner."

Läs mer HÄR

 
Domen - människans adelsmärke
- Olof Edsinger om Domsöndagens texter i Världen idag - "Men faktum är ändå att den bild som Nya testamentet ger av Guds dom är positiv. Visserligen finns det ett djupt allvar i det att fåren ska skiljas från getterna, att ogräset ska skiljas från den goda säden (se Matt 25:31–46; 13:36–43). Men när vi läser en bok som Uppenbarelseboken ser vi ändå att Guds folk förväntas se fram emot den yttersta dagen med glädje. Som martyrerna i kapitel 6 uttrycker det: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” (Upp 6:10).
   Det här sättet att tänka är en frontalkrock med stora delar av vår tids tal om Gud. Utifrån synsättet att kärlek bara kan handla om att bekräfta och stryka andra människor medhårs, har man lanserat en bild av Gud som mer eller mindre tandlös. Som Jonas Gardell uttrycker det i sin bokOm Jesus: Bibeln innehåller ”två parallella linjer”, och dessa ”löper aldrig samman” – nämligen ”kärlekens inkluderande Gud och den Gud som gör ett urval”.
   Det finns olika skäl till varför det här sättet att se på Gud har visat sig så tilltalande i vår egen tid. Ett av dem har förstås att göra med den smärta som hänger ihop med Bibelns tal om att inte alla kommer att bli räddade. Ett annat är den utbredda skepticismen i relation till Bibelns tal om objektiva sanningar: domen handlar ju om att dra upp en gräns mellan sant och falskt, ont och gott, på ett sätt som provocerar i vår postmoderna tid....
Läs mer HÄR.
 
Väckelse i Columbias fängelser
- Hemmets Vän - "I ökända Bella Vistafängelset i Medellin, med kriget på gatorna mellan rivaliserande drogkarteller, sitter cirka  000 fängslade i detta fängelse byggt för 1 500. Den sociala misären är fruktansvärd. I slutet av 1980-talet dödades mellan 350 och 700 per år inne i detta fängelse.
   Men ljuspunkter finns. Den kristna fängelseorganisationen Prison Fellowship med rötter i USA tillsammans med kyrkor i Medellin började på 1990-talet arbeta på Bella Vistafängelset med själavård, bön och bibelsamtal. Det blev stora samtalsämnet när kanske tio procent av internerna  tog emot Jesus. Antalet dödade sjönk till de man kunde räkna på ena handens fingrar från 2000-talet. En kyrka byggdes inne i fängelset och det startades en pastorsutbildning. 2002 var Hemmets Vän med då tiotalet pastorer, fortfarande med långa fängelsestraff utexaminerades. 10 000-tals fängslade kom till tro och omvända interner flyttades till andra fängelser för att bli goda föredömen bland interner.
   En studieplan från Markusevangeliet vägleder nyomvända och resultaten är slående.  Den svenska biståndsorganisationen Ankarstiftelsen, som arbetat i Colombia sedan 1994, fick nyligen rapport att bara 2016 hade över 20 000 fängslade tagit emot Jesus i landets fängelser. Vilka ekonomiska och sociala besparingar har inte detta inneburit?
   Kanske något för svensk kriminalvård? Hur mycket skulle inte sparas också i Sverige med den höga återfallsprocent i brott vi har idag. Fick vi se antal omvända i svenska fängelser likt Colombia skulle det säkert få stora ekonomiska och sociala konsekvenser även här?
Läs mer HÄR
 
In English - Christian Believers In Iran See Growth In Midst Of Persecution

- Prophes News Watch - "Christianity's growth in Iran has continued despite the Islamic regime's crackdown on religious freedoms. This month, three Christian converts were sentenced to a brutal and humiliating punishment of 80 lashes following their May, 2016 arrest for drinking communion wine.

   Yaser Mosibzadeh, Saheb Fadayee and Mohammed Reza Omidi were all convicted of blasphemy by a Sharia court after their house was raided during a private worship service. But they are far from alone.
   In 2015, at least 108 Christians were jailed for their faith. In September of this year, 25 Christians were arrested in a raid and jailed for practicing their faith in the city of Kermen.
   In the case of the 25 worshippers in Kermen, no official reason was given for their arrest. In August, authorities raided another house church and arrested 11 in the central Iranian city of Isfahan. Also in August, police outside Tehran arrested 5 Christians at a picnic for public displays of their faith.
Read more HERE.

Skriv ut  
Fredag 2/12

Ord för dagen den 2 december - Upp 2

DET DOLDA MANNAT
 

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 2

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat." (Upp 2:17 FB)

Under Israels barns ökenvandring försåg Herren dem med en portion manna varje dag för att kunna överleva. Men de måste själva gå ut och plocka mannat för dagen.

Så är det också med Guds ord. Gud vill ge oss vårt dagliga ord att leva på. Men vi måste själva gå ut och plocka det.

Då du läser din dagliga bibelläsning, fråga Gud vad som är ditt manna för dagen. Det finns där någonstans i det kapitel du läser. Du kanske måste läsa kapitlet flera gånger innan du upptäcker det som är ditt personliga manna för just den dagen.

Den Helige Ande vill att du ska höra vad han säger. Ett ord till uppmuntran, ett ord till vägledning, ett ord till tillrättavisning eller ett ord till tröst. Ett löfte att ta till dig eller en bön att be. Han vill ge dig av det dolda mannat.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tala Herre, din tjänare hör.

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
Fredag 2/12

Bibelläsning den 2 december

År 1: VART VÄNDER DU DITT HJÄRTA? - 1 Krönikeboken 22 - Läs HÄR.
     
År 2: GÅ! - Amos 7 - Läs HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN

Antar du utmaningen?

 

Snart är det dags att börja på nytt med ett nytt år. Ska det bli ett gott nytt år? Vilka föresatser har du inför framtiden?

Du är välkommen att anta UTMANINGEN att läsa Gamla Testamentet på två år tillsammans med oss.

Du kommer att få tillgång till en speciell blogg med inlägg för att underlätta läsningen och du kommer att få ett mejl varje dag med en minikommentar till det kapitlet vi läser den dagen.

Men du måste bestämma dig! Skicka ett mejl till info@rupeba.se och tala om att du vill vara med på UTMANINGEN, så sätter vi upp dig på sändlistan (du kan naturligtvis avsluta ditt engagemang när du vill under året).

Läs mer om UTMANINGEN HÄR.    
/PB

Skriv ut  
NT-boken

"Min följeslagare i den dagliga bibelläsningen"

NT-boken är en utmärkt följeslagare i din dagliga bibelläsning. Gör dina egna anteckningar i pärmen då du läser kapitel efter kapitel. Vad talar till dig? Vad kan jag göra för nya upptäckter i min resa i tron?

Läs mer om NT-boken HÄR.

Skriv ut  
En guldgruva

"En guldgruva....."

Den förste som beställde de två första delarna av NT-boken skrev: "Hej!! Jag hämtade pärmarna idag.. Det är en Guldgruva att studera.."

Det är nog en bra beskrivning på NT-boken. Den består nämligen av "guldkorn" som jag vaskat fram i min dagliga bibelläsning. Och då du följer med i den dagliga läsningen genom Bibeln, är jag säker på att du kommer att upptäcka dina egna guldkorn som bara fínns där, redo för dig att upptäcka. Just för dig, just i din nuvarande situation i livet.

/PB
.   Läs mer om NT-boken HÄR.

Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagens andakt
8 december

”Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.”
( 1 Pet 2:15-16)

Andakt:
Vi kan aldrig skydda oss helt från att andra människor talar illa om oss. Ibland kan vissheten om att detta sker, tynga oss till marken och det är inte lätt att tvätta bort ett dåligt rykte. Men andra människor kan aldrig hindra oss från att göra det som är gott, och detta är det motmedel som Bibeln föreskriver. Gör gott, var fria − men använd inte friheten till att göra det onda, som t.ex. att försöka hämnas. Också Platon hade insikt om att enda botemedlet mot förtal är ett liv som proklamerar motsatsen till det som sägs. Han sa: ”När människor talar illa om dig. Lev så att ingen tror dem.” Om vi dagligen lever i lydnad för Guds ord och tjänar honom, kommer han att försvara oss och vaka över oss så att vi inte kommer till skada.

Bön:
Jesus, hjälp mig att välja det som är gott idag. Hjälp mig att leva min dag så att andra kan se att jag är din tjänare.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Mittwoch

Varje torsdag lägger vi ut något här på sidan som är värt att tänka vidare på. Du finner det under rubriken "Mitt i veckan".

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba