Webbtidningen  rupeba.se  

 
Skriv ut  
den 21 november 2014
Torsdag 20/11

Nyhetsflödet torsdag den 20 november

 

"Svårare att kritisera Israel efter dådet”
- Bitte Hammargren i Svenska Dagbladet - "Gårdagens avskyvärda yx- och knivmord mot bedjande i en synagoga kommer att sätta spår för lång tid framöver. Mänskligt, religiöst och politiskt. Än en gång framstår Jerusalem som våldets, inte fredens stad....
Men det handlar om mer än så. Gårdagens glädjeyttringar från Hamas över terrordådet kommer att leda till mer hat och våld, samt göra det svårare att få en palestinsk samlingsregering att fungera."


Firade massakern med sötsaker
- Världen idag - "Vi jublade med glädje och folk delade ut godis till gäster och vi var glada över martyrerna. Det säger en kusin till de båda palestinier som utförde massakern i en synagoga i Jerusalem på tisdagen. Antalet dödsoffer har stigit till fem, sedan en av de poliser som ingrep dött av de skador han fick i skottväxlingen med terroristerna."

Äger vi rätten över vår egen död?

- Marcus Birro i Expressen - "Svensk ateism är självsäker, stabil och en smula självgod.
Har man vetenskapen på sin sida kan man liksom aldrig ha fel. Har man även logiken, moralen och själva meningen med livet i sin hand, är man var och en sin egen Gud i ett öde landskap av miljoner andra Gudar, finns det väl heller inget som hindrar att man även har döden i sin hand?...
...Fråga dig själv på riktigt och i djupet av ditt hjärta. Litar du verkligen så starkt på din egen vilja att du skulle ge dig själv som sjuk befogenhet att låta en medmänniska ta ditt liv fast din tid inte är kommen ännu?
Är du helt säker på att du inte vill uppleva en gryning till, en sval hand mot din panna, ljudet av boksidor som bläddras? Vi äger inte rätten att statligt sanktionera döden. Livets okränkbara värde är en evig sanning."


Fler får hjälp hos Frälsningsarmén
- Dagens Nyheter - "Romer från Rumänien som får mindre pengar i kopparna. Universitetsutbildade som jobbar svart som byggarbetare. Antalet hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare har tredubblats på Frälsningsarméns sociala center i Hornstull."

Skriv ut  
Torsdag 20/11

Levande stenar (1 Pet 2:5)

 

"...då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus." (1 Pet 2:5)

"När ni kommer till honom, den levande stenen" (vers 4), då blir vi också levande stenar".

Då vi kommer till honom blir vi mer och mer lika honom. Han är den levande stenen, och vi blir levande stenar. Då vi umgås med Jesus "förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden." (2 Kor 3:18).

En levande sten ger liv till många stenar som blir levande. Han som var död och blivit levande har makt att ge liv till oss som var döda stenar.

Guds son ger oss rätt att bli Guds barn (Joh 1:12).

Dagens manna: Levande stenar

Skriv ut  
Vecka 47
Den dagliga bibelläsningen 17-23 november

Måndag 17/11 - 2 Pet 2 - Källor utan vatten
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Tisdag  18/11  2 Pet 3 - Väx till i nåd och kunskap
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Onsdag 19/11 - 1 Joh 1 - Att vandra i ljuset
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Torsdag 20/11 - 1 Joh 2 - Håll fast vid hans ord
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Fredag 21/11 - 1 Joh 3 - Världens hat
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Lördag 22/11 - Ps 138 - Förvandlade människor
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 23/11 - Ps 139 och 140
Psalm 139 - Du håller mig i din hand
Bibeltext - Minikommentar
Psalm 140 - Beskydd
Bibeltext - Minikommentar


Läs mer om bibelläsningsplanerna rupeba.se 
HÄR..
Skriv ut  
Vecka 47
Den dagliga bibelläsningen 17-23 november 

Måndag 17/11 - 1 Krön 7 - Ester och Eled
Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 18/11 - 1 Krön 8 - Tappra stridsmän
Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 19/11 - 1 Krön 9 - Var man på sin plats
Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 20/11 - 1 Krön 10 - Andlig död
Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 21/11 - 1 Krön 11 - Herdar
Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 22/11 - 1 Krön 12 - Framtidstro
Bibeltexten - Minikommentar

Söndag 23/11 - 1 Krön 13 - Är detta från Herren?
Bibeltexten - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se
HÄR..

 

Skriv ut  
Onsdag 18/11

Mer än en metafor?

 

"Andlig krigföring är mer än en metafor, men vad är egentligen en metafor? Enligt tolka.se är det “ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp som liknar det ursprungliga”.

Åtskilliga metaforer har använts för att beskriva gemensamt kristet liv. I Nya testamentet liknas församlingen vid: hjorden för vilken Jesus är Herden (Johannes 10:16), Kristus kropp, där Jesus är huvudet (Romarbrevet 12:5), ett tempel där Jesus är hörnstenen (1 Petrus brev 2:4, 5), ett rike där Jesus är kung (Kolosserbrevet 1:12, 13), en brud vars brudgum är Jesus (Efesier- brevet 5:25-32). Frälsningssoldater är naturligtvis särskilt intresserade av Bibelns hänvisningar till församlingen som “Guds armé” (1 Krönikeboken 12:12).

Är detta uttryck en metafor? Författaren Anthony Castle tror inte det. “Om vi är en metaforisk armé i ett metaforiskt krig”, skriver han, “då är vi inte en verklig armé och detta är inte ett krig.” 


Från "En armé på knä" av Janet Munn och Stephen Court.
Du kan ladda ned boken gratis HÄR..

Skriv ut  
Onsdag 18/11

Den levande stenen (1 Pet 2:4)

 

"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom..." (1 Pet 2:4)

Vilken paradox. En levande sten! Finns det något som är mer dött än en sten? Man brukar till och tala om att vara stendöd.

Men Jesus var just det. Han var stendöd men han uppstod från döden och blev levande igen. Han säger själv: "Jag är... den levande. Jag var död, men se, jag lever i all evighet" (Uppp 1:18)

Det är till Honom, han som besegrade dödsriket och blev levande igen, som vi får komma.

Manna: Vi får komma till den levande Jesus

Skriv ut  
Onsdag 18/11

Nyhetsflödet onsdag den 19 november

 

”Självklart handlar det om ett tydligt avståndstagande från våld”
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Idag på morgonen attackerade två arabiska terrorister en synagoga i Jerusalem. Med pistol och yxa gick de till angrepp mot obeväpnade bedjande judar. Innan polis var på plats hade fyra människor dödats och uppemot 15 skadats, varav minst 4 allvarligt. Även två poliser skadades innan de båda terroristerna sköts till döds. Den palestinska terroristorganisationen PFLP uppges ha tagit på sig ansvaret för attacken. PFLP är den största grupperingen efter Fatah-partiet i den palestinska befrielseorganisationen PLO....
Terroristorganisationen Hamas var snabb med att prisa morgonens attack, som den kallade för ”en högkvalitativ hämndaktion” för Yusuf Hassan al-Ramouni, som hittades död natten mellan söndagen och måndagen i vad som officiellt betraktas som ett självmord. Hamas har dock utnyttjat dödsfallet för att ytterligare piska upp den spända stämningen i Jerusalem och kallar därför händelsen för ett mord, något som det i nuläget inte finns några belägg för. Även representanter för den palestinska myndigheten försvarar terroristattacken. Tawfik Tirawi, som sitter i Fatah-partiets centralkommitté, sa i ett uttalande att dådet var ”ett palestinskt svar på Israels brott mot det palestinska folket och mot de heliga platserna i Jerusalem”. Palestinsk TV och sociala medier sprider bilder på palestinier på Västbanken och i Gaza som delar ut godis ”i glädje över Jerusalem”.
Så ser ledarskapet och opinionsläget ut i ”staten Palestina”, den ”stat” som Sveriges regering erkände den 30 oktober."


"Spektakulärt dålig tidpunkt att erkänna Palestina"
- Världen idag - "Magnus Norell, forskare med inriktning på krig och terrorism i Mellanöstern, riktar hård kritik mot regeringens beslut att erkänna en palestinsk stat. "Som att hälla bensin på eld", skriver han i ett blogginlägg.
Utrikespolitik hade ingen stor plats i den svenska valrörelsen och den nya statsministern har inte utmärkt sig när det gäller internationella frågor, konstaterar Magnus Norell i sitt blogginlägg.
Trots detta var ett av de första stora besluten regeringen tog att erkänna Palestina. Enligt Norell kan beslutet vara en eftergift till Miljöpartiet som varit betydligt mer aktiva när det gäller att driva frågor som rör Mellanösternkonflikten. Han nämner till exempel kopplingen han menar att bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) har till anti-israeliska och anti-judiska organisationer."

Skriv ut  
Tisdag 18/11

GT11 - Det delade riket

GT11 - Här kommer avsnitt elva i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet. 

I detta avsnitt läser vi om hur riket delades i två delar efter kung Salomo. Nordriket blev Samaria och Sydriket blev Juda. I denna tidsperiod kan vi också läsa om hur landet blev ockuperat. Först Nordriket under assyrierna och senare Sydriket av babylonierna.

Jerusalem i ruiner. På väg mot fångenskapen i Babylon

HÄR   kan du ladda ned det elvte kapitlet i pdf-form. GT11

HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR   kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs

 

Skriv ut  
Tisdag 18/11

Nyhetsflödet tisdag den 18 november

 

Liberalism och åsiktsförtryck
- Ruth Nordström i Världen idag - "Beslutet i landstingsstyrelsen i Kronoberg att utreda samvetsfrihet för vårdpersonal, har väckt stor debatt. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström twittrade: ”Rätten till säkra aborten är en del av svensk jämställdhet och jämlik vård. Beslutet i Kronoberg mycket oroväckande”. Centerpartiets hälsopolitiska talesperson, Anders W Jonsson hävdade i Aftonbladet att: ”Vi är bestämda motståndare till det. Sjukvården skulle inte fungera om varje anställd av egna etiska skäl skulle ges möjlighet att neka patienter vård. Att den strängt ortodoxe muslimen skulle vägra behandla kvinnor, att rasister skulle vägra behandla invandrare, att ett Jehovas vittne skulle vägra ge blod.”
Att jämföra rasister som vägrar behandla invandrare med en barnmorska som inte vill utsläcka ett litet människoliv, är absurt. Barnmorskan Ellinor Grimmark har förlorat tre jobb i Jönköpings län för hon som barnmorska vill jobba på förlossningen och inte utföra aborter. Hon företräds nu av Scandinavian Human Rights Lawyers i den pågående rättstvisten Jönköpings tingsrätt."


Finns den tredje vägen i hbtq-frågan?
- Mikael Karlendals blogg - "Jag tror att det inte går att följa någon sort ”medelväg” här. Jag tror man måste välja sida: Antingen är man för den traditionella kristna synen och då agerar man därefter, eller också är man emot den synen och i så fall får man agera därefter och göra som Svenska kyrkan har gjort och införa homovigslar och ”regnbågsmässor”. Något mittemellan finns inte.
I vår kultur är det en oerhört svår uppgift att kommunicera vad den kristna tron säger i dessa frågor om hbtq. Men det är en nödvändig uppgift, det ingår i uppdraget. Kyrkan och landets präster och pastorer har inte rätt att backa här, de har inte rätt att svika sitt predikouppdrag att förkunna för människor allt det som är nödvändigt för deras frälsning."


 Upprop Israel
- Tommy Dahlmans blogg - "Allt detta vill den svenska regeringen, trots stort motstånd, kompromissa med och skapa förvirring kring. Statsministern visar tyvärr en avslöjande aningslöshet i frågan. Det torde inte vara någon nyhet för den engagerade människan vad företrädarna för Hamas lever med för slags agenda. Man har nu lyckats med att få den svenska regeringen att godta att pressa Israel ännu mer bort från deras religion, deras bibel och helt avlägsna sig från den historiska relationen till sitt eget land. Agendan är för den påläste tydlig: Från Palestina med Hamas i spetsen vill man införliva hela Israel i ett muslimskt rike. I detta välde kommer ingen frihet för judar att finnas, inte heller för kristna araber och demokrati kommer i detta landet, om Hamas får bestämma, bara vara ett minne blott. Sådana politiska och religiösa drivmotorer har nu Sverige ställt sig offentligt bakom."

Skriv ut  
Tisdag 18/11

Smaka Herrens godhet (1 Pet 2:3)

 

"Ni har ju fått smaka Herrens godhet." (1 Pet 2:3)

Det lilla ordet ´ju´ pekar tillbaka på föregående vers där det står att vi ska "längta efter den rena, andliga mjölken".  Då vi har fått smaka Herrens godhet leder det till att vi längtar efter mer.

Smaka talar om egen erfarenhet. Det är inte bara att vi har läst om Herren, eller att någon berättat för oss om Herren. Det kanske var så det började, men nu har vi smakat själva.

Man blir inte mätt av att läsa menyn på restaurangen. Menyn kanske väcker vår lust, men det är först då vi smakar själva, som vi vet.

I en psalm får vi uppmaningen "Se och smaka Herrens godhet" (Ps 34:9). Då vi gör det får vi lust på mer.

Dagens manna: Smaka Herrens godhet

Skriv ut  
Måndag 17/11

Marcus Birro mordhotad

 

Marcus Birro har fått ta emot ett antal allvarliga mordhot för att han skrivit att "islam ligger till grund för de flesta religiösa konflikterna i världen."

Marcus Birro kommer att uppträda under polisbevakning i Linköping (17/11), Växjö (18/11) och Örebro (19/11).

På sin blogg skriver Marcus Birro:
"Att stå mitt i en svart flod av hot och hat får dig att känna dig som världens ensammaste människa. Du blir rädd, rådvill och arg. Jag behövde landa på helig mark, behövde få vika upp kragen på rocken och promenera i Milano och det ständiga nålvassa men varma regnet som föll varenda timme av min vistelse.
Jag behövde sitta i kyrkor länge. Jag behövde be och vila i friden.
Jag är en ambassadör för mig själv när jag är ute och reser. Jag är stolt över mitt namn, vem jag är.
Jag är också en representant för Jesus Kristus. Jag bär mina barns namn och för dem bär jag huvudet högt också när människor i Stockholm vänder sig om och spottar på gatan när jag går förbi. Jag är också en representant för Jesus Kristus.
Jag är ensam i stormen men en bror av frid leder mig åt ett annat håll, till en färglagd glänta mitt i en svartvit skog… En sprakande eld mitt i den svarta natten och hoten, hatet, de förbannade rösterna flyger omkring oss som döda löv men till sist är jag ett med Hans svala hand mot min febriga panna, till sist vågar jag vila i andras förbön, till slut lämnar jag över all oro, all skräck, all rädsla och all ilska.
Jag vilar nära människor jag aldrig träffat.  Så är det att få vila i förbön. Jag bärs av denna tro och denna plötsliga vetskap om att ingenting saknar mening, att allt sker av en anledning.
Avskyn jag mött har varit avgrundsdjup. Hoten verkliga. Hatet precis på gränsen till fysiskt.
Mitt brott? Jag skrev att islam ligger till grund för de flesta religiösa konflikterna i världen
."

Läs hela inlägget HÄR..

Skriv ut  
Måndag 17/11

Nyhetsflödet måndag den 17 november

 

Svenskt islamförbund terrorstämplas
- Dagens Nyheter - "Förenade Arabemiraten har terrorstämplat det Muslimska brödraskapet och rörelsens alla grenar. Med på landets lista finns Islamiska förbundet i Sverige, som landet alltså anser vara en del av Muslimska brödraskapet.
Omar Mustafa säger att det inte finns någon koppling mellan hans förbund och Muslimska brödraskapet.
– Vi har inget med Muslimska brödraskapet att göra. Vi är en fristående svensk organisation som inte lyder under brödraskapet.
Han tror att det kan handla om att straffa förbundet.
– Vi har den senaste tiden uppmärksammat och påtalat gripanden av flera människorättsaktivister i landet. Det har inte uppskattats, säger han till TT.
Även hjälporganisationen Islamic Relief, som får stöd från Sida, terrorstämplas av Förenade Arabemiraten."

Samvetsfriheten är ingen lätt fråga
- Sanna Rayman i ledarbloggen i Svenska Dagbladet - "”Ska kirurger av religiösa skäl slippa genomföra blodtransfusioner? Är det en rättighet att få arbeta på apotek för den som av samvetsskäl inte vill sälja preventivmedel? Den senare frågan besvarades med ett nej från Europadomstolen 2001.”
Så skriver Gert Gelotte i GP.  Han hänger upp frågan på det aktuella fallet, på Ellinor Grimmarks religiositet. Jag tycker inte att det är rimligt att binda frågan så hårt till en religiös dimension heller. Grimmark är bara ett exempel på en olust inför aborter som lika gärna kan vara en moralisk övertygelse som en människa bär på alldeles utan gudskopplingar. Vi måste inte diskutera detta som en religionsfrihetsfråga, den kan lika gärna behandlas som ett allmänmänskligt moraliskt dilemma.
Gör istället tankeexperimentet att vi bestämde oss för att tillåta dödshjälp. Skulle vi mena att alla läkare måste vara redo att utföra den? Skulle vi anse det otillbörligt om några av dem lyfte frågan att de som verkligen inte fixar det kanske skulle kunna schemaläggas på andra sysslor? Jag är tämligen övertygad om att vi skulle ha betydligt större beredvillighet att diskutera samt en större förståelse för deras känsla då.
Slutligen, en rent praktisk tanke. Har inte vi en skriande barnmorskebrist i det här landet? Om svaret är ja kanske vi rentav är tvungna att schemalägga en och annan abortovillig på förlossningarna, trots allt? Det är lätt att vara kräsen i den principfasta teorin."


Se människor med Guds vision
- Marie Willermarks blogg - "Att ha en vision innebär att ha ett seende. Frälsningsarméns Vision 2020 handlar om att se människor.  Men inte i största allmänhet. Utan att se möjliga situationer där vi möts ansikte mot ansikte, och göra verklighet av dem.  Och i det mötet finns Jesus med. Jesus till alla heter visionen.
Detta med ett samfunds eller annan verksamhets vision är ju i och för sig ett internt arbete. Min uppgift som samfundsledare är att hjälpa till med samsyn i hela rörelsen. Vi ska förvisso vara uppmärksamma på oss själva, att vi är en hälsosam gemenskap, men vår kallelse är inte att vara inåtvända utan att se andra människor med Jesu ögon. Och då är det inte längre endast en intern angelägenhet."

Skriv ut  
Måndag 17/11

Längtan efter andlig mat (1 Pet 2:2)

 

"Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade." (1 Pet 2:2)

Den rena, andliga mjölken står för grundläggande bibelundervisning. Genom att ta till oss den växer vi och kan ta till oss fast föda.

"Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu." (1 Kor 3:2)

"Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda." (Heb 5:12)

"Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet." (Heb 5:13)

Tragedin i dessa verser var att de som hade varit kristna en längre tid, inte hade mognat utan fortsatte att leva som andliga spädbarn. Visst kan det vara fint att se ett litet spädbarn dricka ut nappflaskan, men då vuxna människor fortfarande dricker ur nappflaskan, då är det något som gått fel.

Då det gick så illa i den första tidens församling, är det inte otroligt att det kan vara situationen för kristna också i våra dagar.

Ett nyckelord i dagens bibelvers är "längta". Längtar vi efter mer andlig mat, eller är vi nöjda med det som är?

Dagens manna: Längtan efter andlig mat

Skriv ut  
Söndag 16/11

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 16 november

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Söndag igen. Nu är vi på väg till Templet i Oslo där Rut och jag ska tala på förmiddagsgudstjänsten och på efterföljande bibelstudium. Temat för dagen är "Kallad till tjänst".

Templets lokaler ligger i centrala Oslo och är sammanbyggda med Frelsesarmeens Hovedkvarter
.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 16/11

Nyhetsflödet söndag den 16 november

 

Östra Ukrainas kristna i kläm
- Världen idag - "Just när krisen i östra Ukraina blossade upp igen och vapenvilan bröts, samlades i veckan kristna från flera håll i den av ryska separatister ockuperade Donetskregionen till konferens inte långt från oroshärden.
Uppsalapastorn Rune Borgsø besökte konferensen och beskriver i ett reportage hur de kristna regionen är svårt utsatta av rebellerna men också hur de har sitt hopp hos Gud.
Deltagarna i konferensen kom från olika städer i Donetsk­regio­nen, många från områden som är ockuperade av separatisterna. En stor del av dem var pastorer. Jag har suttit i många samtal med dem och lyssnat på deras dramatiska historier om hur Gud räddat dem och deras för­sam­lingsmedlemmar under kriget. En var från Sloviansk, där kriget slog till tidigt.
– Vi visste inte vad vi skulle göra, vi var inte förberedda, berättade han.
Han och hans medlemmar gömde sig i en källare medan en intensiv krigföring pågick. De hade inte mat eller kontakt med omvärlden, men så kom ukrainska soldater och befriade dem.
Pastorn berättade också om församlingsmedlemmar som på ett övernaturligt sätt blivit räddade från granatnedslag när de var ute och gick. Den helige Ande ledde deras steg i andra riktningar. En annan pastor berättade om bönemötet samtidigt som bomber slog ned utanför kyrkan. Han bad sina medlemmar att skynda sig i väg i säkerhet, men de sa nej – de ville hellre stanna i den härliga atmosfären i kyrkan."


Förenings-Sverige sätts på sparlåga
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "De senaste veckorna har varit kaotiska för den rödgröna regeringen. Till viss del är det att förvänta sig. Regeringen är ny och så brukar det bli vid varje regeringsskifte. Men de kaotiska inslagen har varit värre än vanligt.
Med lite distans måste jag säga att vad som upprör mig är inte de händelser som fått krigsrubriker och löpsedelsplats i kvällspressen. Nej, vad som upprör mig är hanteringen av bidragen till kyrkor och samfund. För regeringen har beslutat att halvera bidraget till trossamfunden under mandatperioden. Samtidigt kommer avdragsrätten för gåvor till ideella föreningar att försvinna 2016, vilket givetvis drabbar trossamfunden även det.
Den ideologiska frågan är hur regeringen ser på den ideella sektorn, på idrottsföreningar, pensionärssammanslutningar, samfund, scoutförbund och körer. Är det så att de efter granskning ska förlänas statliga bidrag, snarare än att få rimliga förutsättningar att på egen hand kunna bygga sin ekonomi? Det verkar onekligen så.
Den praktiska frågan är, vad händer med den ideella verksamheten som får försämrade ekonomiska möjligheter att verka och utvecklas? Självklart krävs det ekonomiska medel för att bedriva ungdomsverksamhet eller hjälpverksamhet. Räkningar måste betalas. Och med regeringens nuvarande politik så drabbas den ideella sektorn."


Inledningen till min nya bok
- Olof Edsinger i Efter Kristus - Varför skriver man en bok om Guds dom? När jag under årens lopp har talat och predikat över detta ämne har jag ibland stött på människor med frustrerade frågor. Varför nöjer du dig inte med att tala om den positiva sidan av det kristna budskapet? Är det inte hög tid att förvisa Bibelns tal om synd och skuld, dom och straff till historiens skräpkammare? Kan det rentav vara så att den som intresserar sig för dessa saker bär på en moralisk defekt – att det är ett uttryck för en morbid fascination för saker som de flesta vettiga människor väljer att ignorera?
Det är ingen tvekan om att dom och straff hör till de teman i religionens värld som 2000-talsmänniskan har allra minst förståelse för. I alla fall i vår egen kulturkrets. Om man över huvud taget väljer att knyta an till dessa begrepp gör man det därför oftast som något negativt.
Den kristna kyrkan har dock under hela sin historia haft en bekännelse och ett hopp som inkluderar tron på Guds dom. Eller med den apostoliska trosbekännelsens ord: Vi tror att Jesus Kristus är ”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda”.

Skriv ut  
Söndag 16/11

Något att lägga bort (1 Pet 2:1)

 

"Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal." (1 Pet 2:1)

Kan man verkligen lägga bort ondska, falskhet, förställning, avund och förtal? Ja, annars skulle vi inte uppmanas till detta. Men jag tror att det svåraste är att identifiera dessa saker i mitt eget liv. Kan det verkligen finnas så negativa saker i mitt eget liv?

Då du sätter dig ned för att ha din stilla stund med Herren, ta fram din anteckningsbok och fråga Herren dessa frågor. Han kommer att påminna dig om de saker som är aktuella för dig att lägga bort just nu:
-finns det någon speciell ondska som jag bör lägga bort nu? I tankar eller handlingar?
-finns det områden där jag är icke är ärlig, utan lever i falskhet?
-förställer jag mig i vissa situationer? Försöker jag visa mig bättre än vad jag egentligen är?
-finns det avundsjuka inom mig då det gäller andra människor eller situationer?
-har jag lätt att falla in i förtal av andra människor?

Dagens manna: Något att lägga bort idag?

Skriv ut  
Vecka 46
Den dagliga bibelläsningen 10-16 november

Måndag 10/11 - 1 Pet 2 - Från mörker till ljus
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Tisdag  11/11 - 1 Pet 3 - "Var alltid beredd?
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Onsdag 12/11 - 1 Pet 4 - Förvaltare

Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Torsdag 13/11 - 1 Pet 5 - Den ädla konsten att kasta bekymmer

Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Fredag 14/11 - 2 Pet 1 - Snubbla och falla
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Lördag 15/11 - Psalm 135 - Herren skaffar rätt åt sitt folk
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 16/11 - Psalm 136 och 137
Psalm 136 - Hans nåd vara i evighet

Bibeltext - Minikommentar
Psalm 137 - Harpor i pilträden
Bibeltext - Minikommentar


Läs mer om bibelläsningsplanerna rupeba.se 
HÄR..
Skriv ut  
Vecka 46
Den dagliga bibelläsningen 10-16 november 

Måndag 10/11 - 2 kung 24 - Fångenskapen
Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 11/11 - 1 Kung 25 - Ta av fångdräkten

Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 12/11 - 1 Krön 1 - Släkten följa släktens gång

Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 13/11 - 1 Krön 2 - Herren ser till hjärtat

Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 14/11 - 1 Krön 3 - Genom allt

Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 15/11 - 1 Krön 4 ooch 5
1 Krön 4 - Jabes bön
Bibeltexten - Minikommentar
1 Krön 5 - Fångenskap
Bibeltexten - Minikommentar

Söndag 16/11 - 1 Krön 6 - Förebedjare

Bibeltexten - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se
HÄR..

 

Skriv ut  
Lördag 15/11

Världen idag lanserar Upprop Israel

 
Den kända Menorahskulpturen utanför det israeliska parlamentet Knesset. Foto: Djampa/Wikimedia


Nu tar Världen idag initiativ till ett upprop för att markera missnöje med beslutet att erkänna en palestinsk stat. Underskrifter kommer att samlas in för att överlämnas till Israels ambassad för att visa vårt stöd och till regeringen för att visa vårt missnöje. Bland undertecknarna finns bland annat ­politiker samt judiska och kristna ledare.

                       Här kan du skriva under uppropet

Skriv ut  
Lördag 15/11

Nyhetsflödet lördag den 15 november

 
 
Vårdförbundet är inkonsekvent i samvetsfrihetsfrågan
- Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "Trots Vårdförbundets motstånd till samvetsfrihet i vården måste rapporterna från vårdpersonal om den utmaning i arbetet som medverkan vid en abort innebär, också tas med i beräkningen. Det skriver Jacob Rudolfsson.
2007 och 2008 upprördes personalen på kvinnokliniken i Eskilstuna över
att tvingas medverka vid ingreppen när en kvinna två gånger i rad begärde abort. Hon ville ha pojkar istället för de flickor som hon väntade.
2011 skrev Dagens Medicin om vårdpersonals djupa obehag över
sena aborter när fostren fortfarande andas och rör på sig – vissa gånger upp till en timme efter aborten. ”Alla tycker det är jätteobehagligt. Folk slutar på grund av det här. Ska det verkligen vara så här?” frågade sig en sjuksköterska som ville vara anonym."
 
Vem är det som har erkänt vad?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Redan i den röd-gröna regeringsförklaringen tillkännagavs att man hade för avsikt att erkänna "staten Palestina". Nu har så skett och erkännandet är olyckligt av flera skäl. Ett uppenbart skäl är att vårt lands relationer med Israel försämras. Israels ambassadör till Sverige ka­llades också hem så snart regeringen meddelade sitt erkännande. Det är en tydlig markering från Mellanösterns enda demokrati.
En fråga som uppstår efter erkännandet är: vem har erkänt vad? Frågan rymmer två delfrågor. En formfråga om vem som har gjort erkännandet, eller vilket stöd det har. Men också en sakfråga om vad som har erkänts."
 
Ola Grytten blir hövding
 
 
- Norge idag - "Professor ved Norges Handels-høyskole og frelsessoldat, Ola Grytten, blir kronet til høvding under kongen av Biafra på søndag.

Det er en av Ibokongene som har utvist en nordmann denne æren. Iboene bor i Biafra, en del av det sørvestlige Nigeria. Det er 25-30 millioner iboer og 97-98 prosent av dem er troende kristne.
Det er flere som har tittelen konge i Biafra. Men den aktuelle kongen av Biafra er kristen og har tolv rådgivere eller «høvdinger», under seg. Tallet er valgt ut fra at Jesus hadde 12 disipler. Nå ønsker han altså professor i økonomi ved NHH, Ola Grytten som sin rådgiver.
Professor og frelsessoldat Ola Grytten blir kronet til høvding søndag 16. november i Nye Krohnborg kulturhus kl. 11.00 i forbindelse med familiegudstjenesten som Frelsesarmeen har der."

 

Skriv ut  
Lördag 15/11

Trøst i et vanlig ord

 

Fra Jostein Nielsens blogg:

«Likevel» er et ord som gir et nytt perspektiv til noe som allerede er sagt. Ordet kan følge både et positivt og et negativt utsagn og gjøre utsagnet mer nyansert. Johannes har gitt et pessimistisk bilde av vantro blant dem som hørte Jesus. Han har funnet trøst i profetier som har forutsagt vantro, men ser også glimt av håp:

Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene.

Les mer HER...

Skriv ut  
Lördag 15/11

Det finns något bestående i en föränderlig värld
(1 Pet 1:25)

"Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats 

för er." (1 Pet 1:25)

Bibelversen börjar med ordet MEN. Det talar om att denna vers står inte talar om detsamma som förra versen, men om något helt annat.

Versen innan talar om att gräs, blommor och människor har en begränsad tid att tillgå. MEN det finns något som inte är begränsat i tid. Det är Guds ord som kommer att bestå i evighet.

Jesus säger själv: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå." (Mark 13:31)

Dagens manna: Det finns något bestående i en föränderlig värld
Skriv ut  
Fredag 14/11

Nyhetsflödet fredag den 14 november

 

RFSU sätter press efter beslutet om samvetsfrihet
- Världen idag - "Under onsdagen rapporterar flera stora medier om att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Kronobergs landstingsstyrelse röstat ja till att utreda samvetsfrihetsfrågan. Omedelbart började lobbyorganisationen RFSU sätta press på partierna centralt.
Kristdemokraterna fick efter förhandlingar med sig allianskollegorna i beslutet att utreda möjligheterna till samvetsfrihet för landstingspersonal i Kronoberg. M och C röstade tillsammans med KD för en utredning, och det räckte för ett ja. Reaktionerna lät inte vänta på sig.
RFSU menar i ett pressmeddelande att det var ett "chockerande beslut", som man dessutom anser inte alls handlar om samvetsfrihet, utan om "abortvård"."


Elisabeth Sandlund debatterade samvetsfrihet i P1
- Dagen - "I torsdagens "Studio ett" i P1 debatterade Dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro om samvetsfrihet inom vården.
Detta med anledning av att landstingspolitiker i Kronoberg vill utreda frågan om det är möjligt att låta vårdpersonal som inte vill delta i utförandet av aborter att göra andra uppgifter."
Hör inslaget här.


Vad kommer det sig att högt intelligenta människor kan tro på så ofattbart korkade saker?
- Kristers blogg - "I det allmänna samtalet talas idag mycket om intelligens och IQ. Sällan finns begreppet vishet med i sammanhanget. Kanske beroende på att vishet har en tendens att slå hål på ideologiska drömmar (eftersom vishet är kopplad till erfarenhet och mogenhet – vishet innebär, lite förenklat, att intelligensen underordnas sanningen). I en tid när människor allt mindre tycks tro på en absolut sanning, vill man fortsätta att drömma om det underbara paradis som kommer att följa bara vi (vilka vi nu är) får chansen att genomföra vår lära/politik/ideologi."

Skriv ut  
Fedag 14/11

Livets förgänglighet (1 Pet 1:24)

 
"Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset.

Gräset vissnar och blommorna faller av." (1 Pet 1:24)

Människan liknas här vid gräset och blommorna. Likheten består i att både gräsets och blommarnas tid tar slut. Gräset vissnar och blommorna faller av.

Även den vackraste blomman vissnar, tappar sina blad och dör bort. Varken pengar, framgång eller popularitet hjälper. Varje människas tid på jorden är begränsad.

Gräset och blommorna har sin tid. Du har din tid. Med vetskap om livets begränsade tid uppstår frågan: Vad gör du med din tid? Hur använder du de minuter, timmar, dagar och år som utgör din utmätta tid?

Dagens manna: Hur förvaltar jag min tid?
Skriv ut  
Fredag 14/11

Ett jagande efter vind (Pred 1:1-18)

 

Webb-radio från "Rom 10:17"
Roland Hellsten talar utifrån Predikaren: "Ett jagande efter vind". Lyssna HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 13/11

       Nu kan du köpa våra böcker på Handels e-butik!

 


   - FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri
   - GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror

   - DAGBOKEN, Små tankar för märkvärdiga dagar

      Gå till beställningssidan HÄR...

Den norske oversettelsen av DAGBOKEN har vært utsolgt på FA Handel i Oslo en tid. Fra mandag (17.11.14) går det igjen å kjøpe boken på FA Handel.

Skriv ut  
Torsdag 13/11

Nyhetsflödet torsdag den 13 november

 
I vårt religionspluralistiska samhälle har alla religioner blivit lika sanna

- Tommy Dahlmans Blogg – ”I Sverige har alla religioner blivit lika sanna. Den moderna sekulariseringen beskrivs ofta som en avkristning i samhället. Men det finns klara bevis på att det i samma takt har vuxit fram en större medvetenhet om människans andliga sida. På 70 och 80 talet fanns det en bred uppfattning som hävdade att alla ”vanliga” människor inte trodde på Gud och att de få som gjorde det per automatik var aktiva i någon kyrka. Under 90 talet såg vi den nya andligheten växa fram. Västvärlden genomgick ett postmodernt paradigmskifte.
Hur yttrade sig denna växling? Låt mig nämna ett par korta analyser: 1/ Det uppstod en misstänksamhet till det rationella då människans förnuft faktiskt hade visat sig inte vara så förnuftigt. 2/ Ett etiskt och moralisk ifrågasättande till vetenskapen växte fram då människor började ställa sig frågan hur långt man egentligen får gå i manipulationer av mänskliga gener. 3/ En trötthet visade sig allt tydligare i relationen till materialism och denna matthet blev till förmån för andlighet.”


Sverige och Palestinafrågan igen
- Ingvar Holmquist i Sändaren - "Margot Wallström tycker att tidpunkten för ett svenskt erkännande av Palestina är lämplig ”det är ju 130 stater som redan erkänt Palestina”. Först: jag är stolt över Margot Wallström. Hon har utfört ett mycket gott arbete i EU och gjort en enorm insats för kvinnor i Afrika. Hon är duktig — men den här gången blev det fel, väldigt mycket fel.
När hon talar om ett erkännande som en ”signal för att åstadkomma en tvåstatslösning” är det värt att notera att hela 50 stater som erkänt Palestina vägrar erkänna Israel."


Nej till bidrag till Guds Hus i Nacka
- Lennart Lundberg i Kyrkans Tidning - "Stockholms stiftsstyrelse säger nej till bidrag till insamlingsstiftelsen Guds Hus i Nacka. Beslutet fattades vid stiftsstyrelsens senaste möte med sju röster mot sex.
Redan i arbetsutskottet var oenigheten så stor att ärendet skickades vidare till stiftsstyrelsen utan förslag till beslut, vilket är mycket ovanligt.
– Överklagandenämnden säger att det är okej att ge bidrag till insamlingsorganisationen. Men om vi skulle säga ja till det här bidraget skulle det innebära ett direkt stöd till att bygga en moské, säger Klas Weidstam, ledamot för gruppen Borgerligt Alternativ (BA)."

Skriv ut  
Torsdag 13/11

Guds ord föder oss på nytt (1 Pet 1:23)

 

"Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord" (1 Pet 1:23)

Vi blir födda på nytt genom Guds ord. Men, kanske någon anmärker, är det inte Jesus som föder oss på nytt? Jo, men Jesus och Guds ord är av samma natur. Jesus är Ordet som blev kött (Joh 1:14).

Ordet är den enda plats där vi kan få information om Jesus. Antingen läser vi det själva eller någon berättar för oss om Jesus. Utan Ordet kan vi inte lära känna Jesus.

Ordet är den enda plats där vi får löftena om att bli födda på nytt. För att bli frälst, född på nytt, måste vi tro på Jesus och de löften vi finner i Ordet.


Ordet liknas i denna vers vid en sådd. Vi hör eller läser Ordet. Om vi fortsätter att lyssna på, eller läsa Guds ord, växer vår tro och en dag kan vi vara beredda att ta emot Jesus och bekänna oss som kristna.

Samma princip gäller för alla Guds löften i Bibeln. Vi får tro genom Guds ord (Rom 10:17) och då tron vuxit sig stark kan vi ta steget och ta emot det Gud lovar. Men det är vi som måste ta steget.

Dagens manna: Guds ord föder oss på nytt

Skriv ut  
Onsdag 12/11

GT10 - Kungatiden

 

GT10 - Här kommer det tionde avsnittet i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet. 

I detta avsnitt läser vi om Storhetstiden i Israels historia, Kungatiden. Tiden då Saul, david och Salomo regerade. Det är inte bara i de historiska böckerna vi kan läsa från den  tiden. Psaltaren och Vishetlitteraturen kom till stor del under denna tid.

Saul och David


HÄR
   kan du ladda ned det nionde kapitlet i pdf-form. GT10

HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR   kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs

 

Skriv ut  
Onsdag 12/11

Nyhetflödet onsdag den 12 november

 

Två terroristattacker med dödlig utgång

Dalai Lemkus

- Paul Widén i Nyheter från Isarel - "...Bara fyra timmar senare inträffade ytterligare en terroristattack med dödligt utgång, denna gång utanför den israeliska bosättningen Alon Shvut på Västbanken. En minibuss körde rätt in i en busshållplats där tre personer stod och väntade. Föraren steg sedan ut ur sitt fordon och gick till attack med en kniv. En person, Dalia Lemkus, 26, från Tekoa, dödades och två personer skadades innan en tillskyndande vakt hann fram och sköt terroristen, som senare dog av sina skador. Den palestinska terroristorganisationen Islamiska jihad uppger att förövaren, Maher Hamdi al-Hashalmoun, 30, från Hebron, var en av dess medlemmar."

”Det goda hatet” mot Marcus Birro
- Lukas Berggren i Världen idag - "En tweet räckte. För att dra igång en storm av hat mot Marcus Birro. Vad var det då han skrev? "Köper inte snacket om att 'religioner' är farliga. Vad har den största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. Fakta." Låt oss lämna sanningshalten i tweeten därhän, även om jag menar att han har rätt. Men frågan är större än så. Även om han skulle ha skrivit något som inte stämmer med fakta är reaktionerna obegripliga. I sitt hat och i sina hot.
På nyheter24.se skriver en debattör, som för övrigt jobbar på RFSL, följande, efter att först ha tagit avstånd från dödshoten: "Men eftersom du varken är homosexuell, transperson, rasifierad eller en del av en minoritet alls, börjar jag känna att du ska knipa igen". Marcus Birro har uppenbarligen sig själv att skylla, enligt debattören. Dödshot är alltså inte okej, men hur är det med andra hot och allehanda hat?"


Gå ut i hela världen och skaffa medlemmar
- Bloggen "Stillsam" - "Ett problem som ibland blir synligt genom de brett upplagda satsningarna är att Svenska kyrkan samtidigt vill skaffa sig fler volontärer, icke betalda medarbetare, lekmän som ska bli företrädare och aktörer. Det kan för somliga bli vägen till gudstjänst och tro. Men för andra fungerar kyrkan som vilken organisation som helst. De kunde lika gärna ha valt Röda korset, Rädda Barnen eller Amnesty....
Missionsbefallningen är på väg att revideras. Nu handlar det om andra ting. Gå ut i hela pastoratet(vilket inte sällan har blivit till reklam på bussar och annonser i lokaltidningen) och gör folk till medlemmar och volontärer!"

Skriv ut  
Onsdag 12/11

Rening genom lydnad (1 Pet 1:22)

 

"Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta." (1 Pet 1:22)

Vad menas med att lyda sanningen?
- Jesus säger själv att sanningen är Guds ord: "Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning" (Joh 17:17).

Hur kan vi bli renade om lyder Guds ord?
- I första Johannesbrevet kan vi läsa: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9). Här finns ett löfte om fullständig förlåtelse och rening från all orättfärdighet. Det finns bara ett sätt att få uppleva det, och det är att göra som ordet säger. Att lyda ordet, sanningen.

Löftet har ingen effekt på oss förrän den dagen vi lyder det och gör som ordet säger. Då vi gör det frigörs kraften i löftet. Då blir vi renade genom att lyda ordet.

Dagens manna: Rening genom lydnad

Skriv ut  
Tisdag 11/11

Öppet brev (2) till Statsminister Stefan Löfvén

Hans Hansson skriver ett öppet brev (2) till Statsminister Stefan Löfvén

Sverige erkänner Palestina som suverän stat och utlovar Jerusalem som dess huvudstad.

Så har det nu hänt. Sverige har erkänt Palestina som självständig, suverän stat. Man har då också godkänt PLO och dess allierade Hamas som företrädare för Palestina.

Utrikesminister Wallström säger att detta kommer att påskynda fredsprocessen. Hon talar om Osloavtalet som förlegat och att erkännandet kommer att sättas press på Israel att lämna ”ockuperade” områden.

Veckan före meddelade bostadsminister Kaplan i ett helt annat forum att Sverige kommer att hjälpa till i Palestinas befrielse av ockuperade områden och att Jerusalem kommer att bli Palestinas huvudstad.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 11/11

Nyhetsflödet tisdag den 11 november

 

Varför jag kritiserar Islam
- Tommy Dahlmans blogg - "Varför jag kritiserar Islam. Olika tider tider innebär olika modeord. På 1960 talet handlade det mesta om revolution. På 1970 talet kom en våg av självförverkligande. På 1980 talet talade vi mycket om tillväxt och på 1990 talet var globalisering ett honnörsord. Idag är orden tolerans och frihet inne.
Men om ord som kärlek, omtanke, närhet, vidsynthet och generositeten blir ryckta ur sina kontexter blir de bara klichéer som till och med kan leda till förvirring. Det kristna budskapet innehåller alla dessa begrepp men evangeliet omfattar så mycket mera. Bibeln talar inte bara om kärlek utifrån allmänmänskliga relationer bland grannar och arbetskamrater, även om detta är nog så viktigt, men den talar framförallt om människans relation till sin Frälsare. Det handlar om vår ställning inför en levande Gud. Det handlar om på vilket sätt vi kan få frid med Gud och om vår själ har blivit frälst. Det handlar om vi genom tron på Jesus har blivit räddade och om vi kommer till himmelen eller går förlorade. Det handlar om vår synd har blivit sonad och om vi har blivit friköpa genom Jesu blod.
När den kristna kyrkan värjer sig från dessa sanningar och urvattnar evangeliets övernaturliga dimension blir budskapet och innehållet snabbt en inomvärldslig förkunnelse. Och när den kristna kyrkan tappar sina grundvalar sprider sig snabbt begeppsförvirringen bland människorna och i samhället för övrigt." 


Bibelns sexuella revolution
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "Som evangeliskt kristen kallar jag mig gärna för konservativ. Om du har läst mina tidigare artiklar har du förhoppningsvis fått klart för dig att jag är konservativ i min bibelsyn. Jag tror, som Lausannedeklarationen uttrycker det, att ”Bibeln är sann i allt vad den påstår”. Att den är grunden för lära och liv – i frågor om sexualitet såväl som i andra frågor.
Samtidigt kan det vara viktigt att slå fast att kristen tro i sig inte är att betrakta som särskilt konservativ. Tvärtom skulle man kunna hävda att den är revolutionär! Inte i den meningen att den med våld försöker omstörta den politiska makten. Men så att den med kärlek försöker omstörta hjärtan. Kristen tro är fräsch. Den är förnyande."


Islamisk Stat sælger kristne kvinder for 250 kroner

- Kristeligt Dagblad - "Børn helt ned til et år er prissat på en liste over kvindelige slaver
Flygtninge fra Syrien og Irak har i lang tid kunnet fortælle grusomme historier om, hvordan Islamisk Stat kidnapper kvinder og sælger dem videre som sexslaver.
Nu viser en nyligt offentliggjort prisliste, at islamisternes salg af kristne og yazidier er sat i system og følger fastlagte priser.
Det er nyhedsmediet Iraqi News, der har fået fat i dokumentet med prislisten. Den viser, at Islamisk Stat sælger kristne og yazidi piger helt ned til etårsalderen. Prisen er godt 1000 kroner."

Skriv ut  
Tisdag 11/11

Genom Jesus (1 Pet 1:21)

 

"Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud." (1 Pet 1:21)

Genom Jesus tror vi på Gud. Före Jesus var Gud en Gud långt borta och otillgänglig. Då Jesus dog på korset rämnade förlåten i Templet som tidigare varit en skiljemur mellan Gud och människor.Genom Jesus blev det en öppen väg till Gud.

Genom Jesus kan vi tro på Gud...
Genom Jesus kan vi förstå vem Gud är...
Genom Jesus demonstreras Guds makt och kärlek...
Genom Jesus har vi ett levande hopp för framtiden...

Dagens manna: Genom Jesus...

Skriv ut  
Måndag 10/11

När djävulen gjorde självmål

 

I söndags var vi hemma i Moss. Jag vet inte när vi var hemma sist en söndag. Men det är flera månader sedan. Naturligtvis gick jag på gudstjänst på vår "hemkår".

Det var kårens fanjunkare som predikade. Han utgick från temat: "När ni samlas har var och en något att ge... (1 Kor 14:26). Han talade om att det var "när ni samlas" som man hämtade kraft. Det var "när ni samlas" som nådegåvorna kom i funktion (1 Kor 12). I de första sju kapitlen i Apostlagärningarna finner vi många gånger uttrycket "när de kom tillsammans" och liknande uttryck. Det var här det hände. Det var ifrån de samlingarna man hämtade kraft.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 10/11

Nyhetsflödet måndag den 10 november

 

Halverade anslag driver fram uttalande
- Sändaren - "Regeringens budget med nedskärningar i anslagen till trossamfunden, slopad avdragsrätt och en större del av biståndet till flyktingmottagande skickar negativa signaler till civilsamhället.
Det anser Tomas Bjöersdorff, ordförande i Equmeniakyrkans styrelse, som tillsammans med kyrkoledare Lasse Svensson undertecknat ett gemensamt uttalande."


Skilda världar – samma kyrka
- Jonas Norlén i Efter Kristus - "Att vara svensk, präst i Svenska kyrkan och samtidigt EFS missionär till Mekane Yesuskyrkan i Etiopien, världens nu största Lutherska kyrka, är i sanning en situation som ofta får mig att reflektera över de olikheter som kan finnas inom samma kyrka. Häromdagen satt jag med i ett samtal med ledare för Mekane Yesuskyrkan där problemet med skilsmässor och omgifte dryftades. Man menade att det var klart problematiskt utifrån en Biblisk grund att ha kvar eller anställa ledare i kyrkan som skilt sig och/eller gift om sig....
Jag blir så otroligt fascinerad över att det kan vara så extremt olika syn på, respekt för och vördnad av Bibeln, Guds Ord, i samma kyrka. Både Svenska kyrkan och Mekane Yesus kyrkan grundar sig på den Evangelisk-Lutherska bekännelsen, och ändå blir tolkningen av vad det innebär att vara kyrka och vad efterföljelsen av Jesus Kristus bör få för etiska konsekvenser i våra liv så totalt olika. I Sverige är det väl knappast någon som höjer rösten (längre) för att skilsmässa och omgifte skulle vara felaktigt för en kristen? Beror det bara på kulturskillnader? Eller vad är det egentligen som gör att vi skiljer oss så mycket åt i vår tolkning? Kan det finnas andliga dimensioner? Jag funderar mycket på detta."

Myrorna på Tomtebogatan tvingas slå igen efter 105 år
- Dagens Nyheter - "Myrorna tvingas slå igen på Tomtebogatan eftersom hyreshöjningen blir för hög.
Frälsningsarmén har funnits på Tomtebogatan 5 sedan 1909 med kårverksamhet fram till 1967 och med butiken Myrorna sedan dess. Men nu är det slut efter 105 år. Bostadsrättsföreningen som äger huset begär så hög hyreshöjning att Myrorna inte längre kan vara kvar. Butiken tvingas slå igen om tre veckor till mångas sorg, också min."


Vem är kristen enligt Migrationsverket?
- Kyrkans Tidning - "Så, vad grundar sig Migrationsdomstolens tvivel på? Egentligen bara deras egen subjektiva bedömning. Man efterfrågar i domen en mer detaljrik berättelse om hur tron vuxit fram, men har samtidigt bett de sökande bespara rätten alltför mycket detaljer och har inte ställt följdfrågor.
Kontentan är att Migrationsverket fullständigt negligerar Svenska kyrkans vittnesmål och menar sig veta bättre vad kristen tro är än vad präster (och biskop!) vet. Utan argumentation negligerar man åratal av teologisk högskoleutbildning, studier av de bibliska grundtexterna, decennier av vigningstjänst och hela den världsvida kyrkans bekännelse att kristen tro hör ihop med dopet och med hjärtats tro uttryckt i munnens bekännelse: att Jesus är herre!
Vem är då kristen enligt Migrationsverket? Är jag? Eller min biskop? Tveksamt med Paulus själv."

Skriv ut  
Måndag 10/11

Guds frälsningsplan (1 Pet 1:20)

 

"Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror." (1 Pet 1:20)

Det handlar om långtidsplanering. Tänk dig det, att innan jorden var skapad, innan Gud Fader uttalade orden ”Ljus, bli till!” (1 Mos 1:1), redan innan dess var Gud Sonen utsedd att vara den som skulle friköpa den som tror. Friköpa oss från synd, skuld och ett meningslöst liv.

Döden på korset var inte ett misstag, det var inte något som gick fel på slutet. Det var planen, och planen var bestämd till och med innan jordens skapelse.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Bönebrev

Bønnebrev

Från den norska sidan

 


                                                      Les bønnebrevet fra Ida Karin Eide HER

Skriv ut  
Söndag 9/11

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 9 november

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Söndag igen och tillbaka på Jelöy efter några dagars ledighet. Lediga dagar ger alltid möjlighet till eftertanke och att hinna ifatt.

Då det gäller hinna ifatt har jag hunnit skriva färdigt serien om Gamla Testamentet som går som bibelstudieserie på tisdagarna hela vägen till mitten av december. Jag har också samlat alla mina minikommentarer från Nya Testamentet till pdf-böcker. De har tidigare bara legat på nätet, utom min kontroll.

En annan sak som jag tänkt på under veckan är alla adventskalendrar jag ser i affärerna. Alla barn ska ju ha sådana snart. Jag tycker det är djupt orättvist att bara barn ska få adventskalendrar, så jag gör en för vuxna. Under åren i Lettland fjorde jag adventskalendrar med bilder på speciella händelser i Frälsningsarmén i Lettland under året.

Men i år blir det något nytt. Advenskalendern börjar förstås den 1 december och håller på till den 24 december. Varje dag öppnas en ny lucka. I varje lucka finns det en e-bok som en pdf-fil att ladda ner. Flera av de böckerna är mini-kommentarer från NT som jag fört samman till e-böcker. Men det kommer även att bli andra e-böcker som jag skrivit i kalendern. Adventskalendern är det enda sättet att få dem gratis. Passa på att ladda ned dem under advent, även om du inte hinner läsa dem då. Adventskalendern heter "Ta Gud på orden". Att ta någon på orden är att verkligen tro att den som säger något menar allvar och står vid sitt ord. Det gör Gud.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 9/11

Nyhetsflödet söndag den 9 november

 

Regeringens dubbelstöt mot trossamfunden
- Jacob Rudolfsson På Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - "När Svensk insamlingskontroll nyligen redovisade förra årets siffror blev Frälsningsarmén sjätte största insamlingsorganisation och hamnade på tredje plats när det gällde ökning av insamlade medel. Till Dagen (4/11) nämner samfundets förvaltningschef Elisabeth Beckman, ändamålen: "Hemlösa, utsatta familjer, ensamstående föräldrar, kollo för barn som inte kommer någonstans på sommaren och ensamma äldre".
Fem dagar i veckan delar församlingsmedlemmar i svenskkyrkliga S:ta Klara kyrka i Stockholm ut mat till mellan 100-200 matgäster (många av dem med utländsk bakgrund). Varje vardag bjuder församlingen dessutom hemlösa på kaffe och smörgås vid Sergels torg och varje fredag finns ett team ute på Malmskillnadsgatan som erbjuder samtal till prostituerade."


Får man inte lov att granska Islam?
- Tommy Dahlmans blogg - "Får man inte lov att granska Islam? Att leva i ett pluralistiskt land innebär inte automatiskt att man måste inta en relativistisk hållning till alla slags ideologier. Detta verkar de flesta människor förstå så länge det handlar om feminism, radikalfeminism, liberalfeminism, socialkonservatism, värdekonservatism eller nationalkonservatism, för att nämna några politiska inriktningar. Men när sekulariserade politiker och dessvärre även kristna ledare närmar sig den religiösa sfären ställs alla religioner på samma plan. Dåligt pålästa befinner sig dessa politiker och även allmänheten strax i ett relativistiskt träskmark.
Fördomar mot människor med utländsk bakgrund är förkastligt och okunskapen om Islam kan bli en black om foten i förståelse hur det är att som muslim bo i Sverige och dela våra traditioner, vår vardag och vår kultur. Men det får inte driva oss till aningslöshet och en framställan av Islam i de mest rosenröda färger. Att framställa alla religioner som likadana är ett kålsuperi och att helt och fritt vitmena Islam är att göra sanningen en stor otjänst." 


Erkänner Sverige terrorstat?
- Hemmets Vän - "Så när Sveriges regering väljer att erkänna Palestina säger Sverige ja till en regering som inte kontrollerar sitt eget territorium och som dessutom domineras av en terroristorganisation. Att EU står frågande, att USA irriteras och att Israel reagerar häftigt är inte något att förvånas över. Sverige borde istället stödja Israel i sina strävanden att fortsätta fredssamtalen, samt sätta tryck på de odemokratiska krafterna i hela regionen."

Skriv ut  
Söndag 9/11

Han betalade med sig själv (1 Pet 1:19)

 

"Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod." (1 Pet 1:19)

Dagens bibelord börjar med ordet ´nej´. Det syftar tillbaka på versen innan där det står att det inte var silver eller guld som friköpte oss från det meningslösa livet. Även om pengar och materiella tillgångar är bra att ha många gånger kan det inte friköpa oss från ett meningslöst liv. Inte ens om vi skulle vara oändligt rika. Inga pengar i världen kan klara det, även om många försöker skapa mening i sina liv genom ägodelar.

Det som verkligen kan friköpa från ett meningslöst liv är däremot ´Kristi dyrbara blod´.  Det hade varit en lättare väg för Gud att betala med materiella tillgångar. Han är ju Herre över hela världen. Men Gud betalade inte med något utanför sig själv. Han betalade med sig själv för att jag skulle få bli friköpt från ett meningslöst liv och född in i ett meningsfullt liv.

Så högt har Gud älskat världen att han gjorde just detta. Han betalade med sin egen son för att ingen skulle gå under utan alla få ett evigt liv (Joh 3:16)

Dagens manna: Han betalade med sig själv

Skriv ut  
Söndag 9/11

Förbön för dem som blir förföljda för sin tro

Idag är det den internationella bönedagen för dem som blir förföljda för sin tros skull. Här kommer ett upprop till förbön från den norska sidan:

 

 

Skriv ut  
Vecka 45
Den dagliga bibelläsningen 2-9 november

Måndag 3/11 - Jak 2 - En död tro
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Tisdag  4/11 - Jak 3 - Vaka över dina ord!
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Onsdag 5/11- Jak 4 - Närma er Gud

Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Torsdag 6/11 - Jak 5 - Trons bön
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Fredag 7/11 - 1 Pet 1 - Utlänningar
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Lördag 8/11 - Ps 132 - Löften
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 9/11 - Ps 133 och 134
Psalm 133 - Endräkt
Bibeltext - Minikommentar
Psalm 134 - Lyfta händer
Bibeltext - Minikommentar


Läs mer om bibelläsningsplanerna rupeba.se 
HÄR..

 

Skriv ut  
Vecka 45
Den dagliga bibelläsningen 2-9 november 

Måndag 3/11 - 2 Kung 17 - Endast Herren
Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 4/11 -
2 Kung 18 - Vem förtröstar du på?
Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 5/11 -
2 Kung 19 - Gud har hört din bön
Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 6/11 - 2 Kung 20 - Framhäva sig själv
Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 7/11 - 2 Kung 21 - Avfall
Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 8/11 - 2 Kung 22 - Ett mjukt hjärta

Bibeltexten - Minikommentar

Söndag 9/11 - 2 Kung 23 - Tillbaka till ordet
Bibeltexten - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se  
 
HÄR..

 

Skriv ut  
Lördag 8/11

Friköpt från ett meningslöst liv (1 Pet 1:18)

 

"Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder." (1 Pet 1:18)


Friköpt från ett meningslöst liv? Man brukar annars tala om att vara friköpt från synd och skuld. Men friköpt från ett meningslöst liv?

Jo, jag måste säga att livet utan Jesus är ett meningslöst liv. I alla fall som jag ser det. Om inte Gud fanns så går hela livet ut på att födas, växa upp, utbilda sig för ett arbetsliv som gör det möjligt att skaffa pengar för min försörjning. Några lyckas bra med det, andra mindre bra. Men hur bra vi än lyckas, hur rika vi än blir "får vi ingentign ta med oss när vi dör", som trubaduren sjöng. Vi är då bara en meningslös parentes i världhistorien.

Det meningslösa livet, säger bibelversen, har vi övertagit från våra fäder. Men då vi blir födda på nytt får vi ett nytt liv att överta från vår nya Fader i himmelen. Vi blir friköpta från ett meningslöst liv och födda in i ett meningsfullt liv.

Mitt liv blir då inte en meningslös parentes. Jag lever i Guds stora omsorg och kärlek och det finns en gudomlig plan med mitt liv. Det är ett meningsfullt liv!

Dagens manna:  Friköpt från ett meningslöst liv

Skriv ut  
Lördag 8/11

Nyhetsflödet lördag 8 november

 

Sekulariseringens huvudverktyg
- Ola Hössjer, professor i matematisk statistik och Fellow vid Claphaminstitutet - "Sverige är på många sätt fantastiskt. När vi ser vad som sker över världen ökar tacksamheten för att vi har demokratiska rättig­heter, inte minst religionsfrihet.Samtidigt är vårt land ett av världens mest sekulariserade, åtminstone på ytan. Det är bland annat resultatet av en process som påbörjades redan under Upplysningen, då Voltaire och flera andra filosofer reagerade mot befintliga maktstrukture­r. Utvecklingen mot en ensidig förnuftstro tog fart, med universiteten som ledande aktörer. På senare tid har nyateismen och humanismen fört stafettpinnen vidare med en tidvis aggressiv religionskritik och hyllande av det mänskliga förnuftet. Och eftersom människan alltid har sökt efter auktoriteter, har resultatet blivit att vetenskapsmannen alltmer ersatt sockenprästen.....
Detta sätt att förklä sig i förnuftets skepnad har ofta visat sig vara ett effektivare sekulariseringsverktyg än rent förtryck. Vid ingången till Uppsala universitets aula står det berömda citatet: ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större”. Undertecknad har en from förhoppning att veten­skapen i vårt land ska ha som yttersta mål att söka sanningen inom alla områden. Sanningen har nämligen en fantastisk förmåga att försvara sig själv, om vi bara tillåter den att göra det."


Trovärdig kristendom
- Ingemar Helmner i Hemmets Vän - "Behovet är stort av karismatisk förnyelse i svensk kristenhet. Avsaknaden av Andens tydliga närvaro, och ljuvliga atmosfär, i många kyrkor är med och skapar den hysteri jag tycker mig se. Och denna desperata längtan riskerar att förblinda och göra många helt okritiska. Själv vill jag helhjärtat stå för karismatisk kristendom, med öppenhet för Andens gåvor, det övernaturliga inslaget. Det är därför jag blir sorgsen då jag möter övertoner. Det känns som om marken blir förbränd. En räddhågsen kristenhet stänger sina hjärtan för Anden, och fördomarna mot levande kristendom riskerar att bli allt större i samhället."

Var öppen för det självkritiska samtalet
- Ärkebiskopens svar till Olof Edsinger ang Rädslans kulter i Kyrkans Tidning (Läs även kommentarerna) - Hej Olof Edsinger, Svar på de frågor du har ställt har getts flera gånger om, både av biskopskollegiet och av mig själv – nu senast i mitt svar till Maria Landgren i Dagen den 16 oktober.
Att olika trosyttringar ryms i vår kyrka är ett faktum. Och nej, man får inte ”nej” i antagningskonferensen av det skälet att man är tveksam eller negativ till samkönad vigsel.
Men, vilka etiketter vi än sätter på oss själva eller andra klistrar på oss, så bör vi vara öppna för det kritiska och självkritiska teologiska samtalet. Dit hör också diskussioner om bibel- och människosyn. Att föra det samtalet är inte förföljelse av oliktänkande.
Däremot skulle en kyrka som använder sin energi till att inom sig bygga skyddade inhägnader för vissa åsikter svika Guds mission i världen."


Vi stängs ute
- Olof Edsingers svar till ärkebiskopen i Kyrkans Tidning - "Tack, Antje, för att du ger dig in i det samtal om rädslans kultur som jag initierade för några månader sedan. Det gläder mig att du planerar att bjuda in till fortsatta samtal i ämnet.
Samtidigt förvånas jag över att du fortfarande inte kommenterar mina faktiska frågor. Jag har inte hävdat att man får nej i antagningskonferensen för att man är negativ till samkönade vigslar – även om jag vet människor som säger sig ha varit med om just detta. Vad jag däremot har önskat är att du ska stävja den utveckling som gör att allt fler präster helt i onödan stängs ute från lokala anställningar."

Skriv ut  
Lördag 8/11

Kloke spørsmål

Fra Jostein Nielsens blogg:

Jeg er oppdratt med påstanden: «Det finnes ikke dumme spørsmål». Kanskje påstanden heller burde vært: «Det er aldri dumt å stille spørsmål». For det er utvilsomt stor forskjell på spørsmålenes kvalitet. Det finnes kloke, veloverveide og begrunnede spørsmål og det finnes spørsmål i den andre enden av skalaen.

I Johannesevangeliet er det mange eksempler på begge deler. Og dagens vers hører absolutt til evangeliets «ti-på-topp»:

Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne Menneskesønnen?»
Joh 12:34
Spørsmålet kommer fra noen i mengden som jeg tror hadde oppfattet veldig mye. 
 
Les mer HER...
Skriv ut  
Lördag 8/11

Frälsningsarmén under första världskriget

 
Från den engelska sidan
Webb-TV

 

Videon är på engelska (22 minuter). Se filmen HÄR...

 

Skriv ut  
Fredag 2/11

Evangeliernas trovärdighet

 

Webbradio från Rom 10:17

Stefan Gustavsson predikar i Husbykyrkan om Evangeliernas trovärdighet.

Lyssna på predikan HÄR...

Skriv ut  
Fredag 7/11

Gudsfruktan (1 Pet 1:17)

 

"Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här." (1 Pet 1:17)

Ännu en gång påminns vi om att det vi upplever nu är inte platsen för vår slutförvaring. Jesus ska komma tillbaka en dag och det är ett av Nya Testamentets huvudteman.

Men den här versen talar också om för oss hur vi ska leva, "under den tid ni vistas här". Vi ska leva i gudsfruktan. Hur gör man då?

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Fredag 7/11

Nyhetsflödet fredagen den 7 november

 

Lögner som kostar liv
- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Tidigt på torsdagseftermiddagen begravdes Jedan Assad, 38, det senaste offret för det ökande våldet i Jerusalem. Han dödades i onsdags när en palestinier förvandlade sin minibuss till ett dödligt vapen och körde över minst 12 människor i centrala Jerusalem. Tillståndet för flera av de skadade är fortfarande kritiskt. När minibussen fick motorstopp hoppade förövaren ut och attackerade tillskyndande polismän med ett järnrör. Polisen öppnade därför eld och dödade honom.
Tusentals människor deltog i begravningen av Jedan Assad i den drusiska byn Beit Jann i Galiléen, där han var hemmahörande. Han efterlämnade en gravid fru och parets treårige son. Griftetal hölls av bland andra Yitzhak Aharonovitch, minister för inrikessäkerhet, och Yonatan Danino, chef för den israeliska polisen och därmed också högsta chef för Assad, som själv var polisofficer."


En artikel om sexbrott och det väller in mail om sexerbjudande från diverse porrsajter
- Tommy Dahlmans blogg - "En artikel om sexbrott och jag har 10 sexerbjudanden från porrsajter. Igår undrade jag om RFSL verkligen är en gynnsam organisation i förhållande till den ökande sexualkriminaliteten. Jag antydde även mina betänkligheter när Svenska kyrkan nu öppet krokar arm med en sådan värderelativistisk samhällsagenda. En artikel räckte. Under natten har det kommit in drygt 10 privata mail från diverse porrsajter som erbjuder sina tjänster. Någon har alltså tipsat mig som kund och angett min mailadress under pseudonym – ”tompa”.
Är detta ett oskyldigt skämt? Jag tåler nog det. Men jag sätter konsekvenserna av att stå upp för vissa sanningar i en större kontext. Varför vill man tysta ner, förtala och förlöjliga kristna värderingar idag? Är det för att de är förlegade, irrelevanta och meningslösa? Absolut inte. Mina slutsats är att avkristningsmänniskorna i Sverige är så rädda för att värdekonservatismen ska släppas fram eftersom denna är så dynamisk att den skulle kunna välta omkull varje trend och ideologisk fluga."


Kalla faktas expert själv ifrågasatt av Socialstyrelsen

- Ruben Agnarsson i Inblick - " I förra veckans Kalla fakta varnade hypnotisören Fredrik Praesto för kristen förbön och Socialstyrelsen varnade för att förbön för cancer skulle kunna vara olagligt. Enligt Socialstyrelsens jurist Mathias Wallin kan Fredrik Praestos rökavvänjningskurser vara illegala. Enligt patientsäkerhetslagen får nämligen bara vårdpersonal ägna sig åt hypnos i behandlingssyfte.
I Kalla faktas granskning av kristen förbön i förra veckan anlitades hypnotisören Fredrik Praesto och hans vän, magikern Samuel Warg, för att ifrågasätta effekten av sådan förbönsverksamhet.

Fredrik Praesto påstod i Kalla fakta att deltagarna i en gudstjänst där förbön för sjuka förekommer, helt enkelt hamnar i ett hypnotiskt stadium.
Och Samuel Warg, som för några månader sedan kritiserade Världen idag för att ha berättat om en flicka som blivit oförklarligt helad från cancer och varnade för att tidningens berättelse bröt mot patientsäkerhetslagen, påstod i Kalla fakta att när människors ben växte ut efter förbön handlade det om ett simpelt skotrick.
Nu kan Inblick avslöja att Socialstyrelsen ifrågasätter Fredrik Praestos egen verksamhet. Det framkommer i en granskning i början av förra året som Sveriges Radio gjorde av TV4:s hårdföra lansering av flummiga teorier, övernaturligheter och påstådda behandlingar som har föga med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra."


Prins Charles vädjar till muslimska ledare att ta ställning mot extremism
- Världen idag - "Med anledning av en rapport om kristnas utsatthet runt om i världen kom prins Charles av Wales i veckan med ett uttalande där han uppmanar muslimska och andra religiösa ledare att ta ställning mot våldsbejakande islamism och för de lidande kristna.
"Det är en obeskrivlig tragedi att kristendomen är under ett sådant hot i ett område där kristna har levt i 2 000 år", säger prins Charles i ett videoklipp där han talar om det faktum att i det område där kristna i dag förföljs av IS så har människor av olika tro levt i fred i århundraden.
Han vädjar till muslimska ledare och till företrädare för andra religioner att ta avstånd från extremism och stå upp för de utsatta kristna minoriteterna."

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
Dagens andakt
21 november

”Kvinnan sade: Jag vet att Messias kommer… och när han kommer skall han låta oss veta allt. Jesus sade till henne: Det är jag, den som talar till dig”
( Joh 4:25-26)

Andakt:
Jag kom in i matsalen och jag såg honom omedelbart. Han satt med ryggen emot mig så jag hade antagligen inte alls lagt märke till honom bland alla de andra gästerna, om det inte varit för frågetecknet. Han var mörkhårig, men i nacken hade han låtit raka ut ett stort frågetecken. Det lyste vitt mitt i det svarta håret. När jag lärde känna honom lite mer förstod jag att frågetecknet på hans bakhuvud, bara var ett synligt uttryck för hans förvirrade liv. Många människor är förvirrade i sin uppfattning om sig själva och sin omvärld idag. Inte alla skyltar med detta lika tydligt som vår vän i matsalen. Många ropar ut sin längtan efter svar, genom att hänge sig åt olika slags missbruk eller annat destruktivt beteende. Men frågorna om livets mening måste få ställas, och de kommer att ställas till dess de får ett tillfredställande svar. I dagens Bibelord väntar kvinnan på det förlösande svaret i sitt liv. Hon visste att när Messias kom skulle han låta henne veta allt. Då skulle frågetecknen rätas ut till ett utropstecken. Så står Jesus där framför henne, och han säger lugnt: Det är jag! På samma sätt står Jesus med svaret framför varje människa som brottas med livsfrågorna. Han inte bara har alla svaren – Han är svaret!

Bön:
Herre tack för att du talar till mig idag. Tack för att du påminner mig om att du är den som har svaren och är svaret i mitt liv.

  


Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 

 

 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Böcker

Vill du sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
BBB

Vad betyder BBB?

Första Petrusbrevet Kap.1
Vem är jag?
(1 Pet 1:1a)
Främling  (1 Pet 1:1b)

Du är utvald
   (1 Pet 1:2a)
Lydnad och renhet
 
(1 Pet 1:2b)
Ett levande hopp (1 Pet 1:3)
En försmak av himlen  (1 Pet 1:4)

Skriv ut  
Tugga långsamt
Läs mer HÄR...
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba