Webbtidningen  rupeba.se  

 
Skriv ut  
den 2 september 2014
Tisdag 2/9

Bruden gör sig redo

Webb-TV från Webbkyrkan

Derek Prince undervisar om den sista tiden och församlingens (brudens) förberedelse för att möta Herren.

Se och hör undervisningen HÄR..  (Textat till svenska)

Skriv ut  
Tisdag 2/9

Nyhetsflödet tisdag den 2 september

 

Tid för ny Jesusväckelse i Sverige
- Stefan Swärds blogg - "Även om man är strikt ateist måste man hålla med om Jesus är den mest unika personen i mänsklighetens historia. Han utmanar oss fullständigt. Antingen lurar han oss fullständigt, är en dåre, eller också är det sant med hans anspråk om att vara vägen, sanningen och livet, världens frälsare.
Enda rationella förklaringen är att det är sant som han påstår.
I vår kristna verksamhet behöver vi vara Jesuspassionerade och Jesuscentrerade. Vi kan fastna som kristna församlingar i alla möjliga sidospår, att predika Kristus och följa Kristus är vår prioritet och vårt fokus. Det är Jesus som sätter människor fria, det är Jesus som löser oss från vår självupptagna själviskhet och förlöser kärleken i våra liv."


Tusentals på stödgala för Iraks och Syriens kristna
- Världen idag - "Ett par tusen personer fyllde Folkets park i Norrköping i helgen när bland andra Carola intog scenen under en insamlingsgala för förföljda kristna i Irak och Syrien.
Korvförsäljning, orientalisk musik, tal av politiker och ett par tusen besökare fyllde Folkets park i söndags. Initiativtagaren Magnus Oscarsson, distriktsordförande för KD Östergötland, fick idéen till en stödgala när han deltog som talare vid en manifestation för förföljda kristna för några veckor sedan."


Predikan i gungning
- Anders Bexell i Kyrkans Tidning - "Förkunnelsen har från början haft en central plats i den kristna gudstjänsten med grund i den kristna trons innersta. Hur uppfattas predikan i Svenska kyrkan idag?
I kyrkoordningen och kyrkohandboken har predikan en undanskymd plats, likaså i förslag till ny kyrkohandbok. I prästutbildningen behöver homiletiken ges större utrymme.
Predikan har kanske alltid varit i kris, i svårigheter att översätta Guds ord till människoord. Martin Luther framhöll att Guds ord till stor del har förtigits och att allehanda fabler och legender har fyllt tomrummet. I vår tid anför Biskopsmötets bibelkommission (1973) att en kyrka som tar ordet på allvar aldrig har rätt att leda den besvikne kritikern över till mer lättsmälta eller roande verksamhetsformer."


Vårt ansvar för vårt lands ”ödesfrågor”
- Bength Gustafsons blogg - "Som kristna har vi ett ansvar att både privat och offentligt stå upp för vårt lands ”ödesfrågor” och inte ”vika ner oss” eller kompromissa bort oss. Ett ansvar som vi har inför både Gud och människor och som vi inte kan svika, även om det finns andra människor och grupper i samhället som gör det.
Varje land och tid har sina ”ödesfrågor”. Så har det varit för Sverige under dess historia och så är det nu i vår tid. Det handlar om frågor som mer än andra frågor och problemställningar avgör en nations framtid och som förr eller senare hinner ikapp oss och som vi inte kan förhålla oss neutrala till. Det handlar inte först och främst om materiella värden, såsom mer eller mindre pengar i plånboken eller på kontot, utan om helt andra värden. Det handlar om människosyn, människovärdet, människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen, hur vi ser på äktenskapet, hemmet och familjen, vår syn på sex, och hur vi ser på Israel, Jerusalem och det judiska folket.
För oss som kristna så avgörs inte vårt synsätt av oss själva, utan av hur Gud ser på vart och ett av dessa områden. Är de viktiga för honom, då är de viktiga för oss, även om det under valtider, där vi är nu, finns en benägenhet att marginalisera eller tysta ner dessa ”ödesfrågor”

Skriv ut  
Vecka 36
Den dagliga bibelläsningen 1-7 september

Måndag 1/9 - Ef 6 - Är du rustad?
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Tisdag  2/9 - Fil 1 - "Tack vare era böner"
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Onsdag 3/9 - Fil 2 - Ljus i mörkret
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Torsdag 4/9 - Fil 3 - Gripen av Kristus
Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Fredag 5/9 - Fil 4 - Gör er inga bekymmer

Bibeltext - Minikommentar - Studiefrågor

Lördag 6/9  - Psalm 106 - "Det började bra"
Bibeltext - Minikommentar

Söndag 31/8 - Psalm 107-108
Psalm 107 - Vad säger Herrens återlösta?
Bibeltext - Minikommentar
Psalm 108 - Nåd och sanning
Bibeltext - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se
HÄR..

 

Skriv ut  
Vecka 36
 
Den dagliga bibelläsningen 1-7 september

Måndag 1/9 - 1 Sam 26 - Återfall
Bibeltexten - Minikommentar

Tisdag 2/9 - 1 Sam 27 - Kompromissa inte med synden
Bibeltexten - Minikommentar

Onsdag 3/9 - 1 Sam 28 - Dolda synder
Bibeltexten - Minikommentar

Torsdag 4/9 - 1 Sam 29 - Gud har en lösning
Bibeltexten - Minikommentar

Fredag 5/9 - 1 Sam 30 - Hämta styrka hos Herren

Bibeltexten - Minikommentar

Lördag 6/9 - 1 Sam 31 och 2 Sam 1
1 Sam 31 - Ära av Gud eller människor
Bibeltexten - Minikommentar
2 Sam 1 - Vänta på Gud
Bibeltexten - Minikommentar

Söndag 7/9 - 2 Sam 2 - David frågade Herren
Bibeltexten - Minikommentar

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se  HÄR..

 

Skriv ut  
Måndag 1/9

Mitt och ditt - sant och osant

 

Förra veckan spreds en bild i många medier som talar om vad som är Ryssland och vad som inte är Ryssland. Kartan ska vara en hjälp till ryska soldater som promenerat två mil in i Ukraina i tron att de fortfarande är i Ryssland. Det påstods att de hade gått dit av misstag och i god tro. Det var inte så många som trodde på det. I varje fall inte de ryska soldaterna som fått order att gå in i Ukraina. Kartan var ett skämtsamt försök att hjälpa ryska soldater att förstä skillnaden mellan mitt och dit, mellan Ryssland och Ukraina.

Orsaken till att det inte var så många som trodde på den officiella förklaringen att det var av misstag, kan vara att Putin tidigare inte har demonstrerat någon större förståelse för skillnaden mellan sant och osant.

För inte så länge sedan dementerades det ivrigt från Moskva att det inte fanns några ryska soldater på Krimhalvön. Ganska snart reste Putin till Krim och gav medaljer till de soldater som utmärkt sig särskilt i "befrielsen" av Krim. Soldater som enligt Putin egentligen inte fanns.

/PB

Skriv ut  
Måndag 1/9

Nyhetsflödet måndag den 1 september

 

Abortfrågan alltmer känslig visar SEA:s valenkät
- Stefan Gustavsson på SEA:s hemsida - "Trots att Sverige har högst aborttal i hela Norden enligt Läkartidningen upplever de flesta partierna det alltmer känsligt att lyfta det problematiska i aborter.  Samtidigt som alla partier säger sig omfamna människovärdet, inte minst i flyktingfrågan och i kampen mot människohandel, lyser viljan att ta denna människovärdesdiskussion med sin frånvaro."

 Föredrag om abort och kyrkor på söder
- Stefan Swärds blogg - "Går man igenom bibeltexterna så visas en tydlig bild, det ofödda barnet betraktas just som ett barn. Skapad till Guds avbild, Gud är verksam i hela fosterutvecklingen, och det ofödda barnet är enligt Bibeln aktivt och kan ha en andlig igenkänningsförmåga. Bibelns bud ”du ska inte döda”, gäller allt oskyldigt liv, och i synnerhet barnen, de små barnen och de ofödda barnen. Det intressanta är också att Bibeln använder samma ord för ofödda barn, små barn och äldre barn. Både grekiskan och hebreiskan har samma ord.
Jag har ju doktorerat på frågan om abortmoral, abortpolitik, och opinioner i frågan och jag vet nog mer än nästan någon annan i Sverige hur snabbt och dramatiskt opinionerna har förändrats under senaste 50 åren. Den kristna kyrkan anpassar sig efter tidsandan och den sekulariserade agendan, fast kommer 20-30 år efter övriga samhället. Kristna kyrkan har i regel anpassat sig efter den fria aborten, även i attityder och värderingar, med Svenska kyrkan i spetsen."


”Evangelikala ståndpunkter” inte okej
- Världen idag - "Livets ords nedlagda högskola, Lots, var inte studiemedelsberättigad. Det konstaterar Universi­tets­­kanslerämbetet (UKÄ) i ett beslut i veckan. Beslutet kom efter en ansökan av Lots i början av 2013.
I sin analys poängterar bedömarna flera gånger att den konfessionella biten inte är oproblematisk. I fråga om lärarkvalifikationer konstaterar man: "För anställning som lärare förväntas läraren aktivt bejaka och genom undervisningen främja klassisk kristen tro. Detta bedöms begränsa förutsättningarna att ge en konfessionsneutral undervisning"

Skriv ut  
Söndag 31/8

Tidig söndagsmorgon den 31 augusti

 
Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

 

Söndag igen. Under veckan som gick var det samling för alla som jobbar på Frälsningsarméns Högkvarteret i Norge. Vi var lite mer än hundra personer samlade till en dag av gemenskap, information, andakt, en rundvandring i tio grupper med frågor uppsatta i träden att besvara. Rut svarade för andakten och förmedlade ett löfte från Guds ord om att ingenting är omöjligt för den som tror.

Under veckan som gick har det också varit inryckning för de nya kadetterna vid Frälsningsarméns Officersskola. De drygt tio nya kadetterna fyller nu Officersskolan tillsammans med de tio andraårskadetterna. Tjugo resursstarka människor som vill ge sig själva och alla sina resurser till heltidstjänst för Gud.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 31/8

Nyhetsflödet söndag den 31 augusti

 

Kina jobbar fram socialistisk teologi

- Världen idag - "En kristen teologi förenlig med landets socialistiska väg. Det utlovar den kinesiska regeringen i ett nytt iögon­fallande utspel.
Uttalandet gjordes i samband med att landets officiella Tre-själv-kyrka firade 60-årsjubileum nyligen. "Utformandet av en kinesisk kristen teologi bör anpassas efter Kinas nationella förhållanden och integreras med kinesisk kultur" sa Wang Zuon, chef för myndigheten för religiösa frågor.
Han antydde att den kraftfulla tillväxten av protestantiska kyrk­or i Kina de senaste decennierna är ett resultat av landets förda politik. "I framtiden kommer vi att fortsätta stärka utvecklingen av kristendomen i Kina", hävdade Wang Zuon enligt den statskontrollerade tidningen China Daily.
Där talas också om en femårig kampanj som startade 2013 för att "stödja kristen teologi i Kina". Kampanjen syftar, enligt tidningen, till att "förse kyrkorna med teologisk vägledning och stödja ett positivt och korrekt teologiskt tänkande".

Svensk teolog: Det handlar om ren liberalteologi
- Världen idag - "En liberal teologi, utan övernaturliga inslag och helt anpassad till statsmakten. Så tror Anders Gerdmar, rektor för Skandinavisk teologisk hög­skola (STH), att den nya kines­iska teologin kommer att se ut."

Om äkthet
- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Det verkar som att den största utmaning Jesu stötte på under sitt jordeliv var alla konfrontationer och diskussioner med fariséerna. Det går nästan inte att läsa en sida i evangelierna utan att läsa om hur Jesus argumenterar med eller svarar på frågor från dessa människor. Räknar vi alla direkta tillfällen som finns nedtecknade i evangelierna så är det 64 gånger som en sådan konfrontation sker mellan Jesus och fariséerna. Det är många fler gånger än vi kan läsa om hur Jesus predikar, helar eller driver ut onda andar. Om vi är överens om att den Helige Ande har inspirerat författarna till Nya Testamentet, så behöver vi fråga oss: Varför skulle de skriva ner så många tillfällen av konfrontationer med fariséerna? Jo, kanske helt enkelt för att det finns något vi behöver lära oss av det?"

Tystna inte om Iraks båda folkmord!
- Johan Pehrson och Ninos Maraha, i Hemmets Vän - "Det pågår två folkmord i norra Irak just nu. Ett på assyrier/syrianer/kaldéer och ett på yazidier. Det är viktigt att prata om båda dessa folkmord, då behovet av stöd är som störst när ett folk håller på att förintas. Islamistiska staten (IS) håller i skrivande stund på att föra Mellanöstern tusen år bakåt i tiden.
”Konvertera, betala eller dö!” skanderade IS innan Iraks miljonstad Mosul tömdes på sin kristna befolkning under juli månad. Det är inte bara Mellanöstern som hotas, utan också västvärlden. Vi närmar oss ett nytt elfte september och i en videohälsning från IS till USA halshuggs en amerikansk journalist. Äktheten i videon har ännu inte bekräftats men dessa halshuggningar är vardagsmat för IS-soldaterna, vars skräckpropaganda har blivit det främsta vapnet i grundandet av ett kalifat. Ett sunnitiskt fundamentalistiskt imperium där brutala sharialagar råder och där kristna män korsfästs, barn knivhuggs och kvinnor våldtas i islams namn."

Skriv ut  
Söndag 31/8

I am thinking..

Från den engelska sidan

From Jim Knaggs´ blog

I’m thinking of the essentials, not the habits or inconsequentials.


-Raising your children?
-Making your marriage work?
-Purpose of your life?
-Job performance?
-Future plans?
-With these very important matters on the altar, why would you give them less than your best attention, and why would you think that you’re as good as can be? No room for improvement, study, or realignment?

Read More Here...

Skriv ut  
Lördag 30/8

Nyhetsflödet lördag den 30 augusti

 

Fyra viktiga faktorer i en folkväckelse

- Berit Simonsson i Världen idag - Många är vi som längtar efter och ber om väckelse i vårt land. Vi spanar efter tecken på väckelse, sådant som kan ge oss hopp om att väckelsen är på väg. Hade det funnit en startknapp på vilken det stod "Väckelse – tryck här" så hade vi varit många som tryckt på den knappen. Väckelsens historia har en hel del att lära oss, vi som längtar efter väckelse i dag.
Häromdagen läste jag om väckelsen som uppstod i östra Småland vid 1800-talets slut, lyssna här till en ögonvittnesskildring från 1898 där händelseförloppet beskrivs:
"Människor samlades i stora skaror, många gick långa vägar för att få vara med där Guds Ord förkunnades. Det märktes att människorna lyssnade på ett nytt sätt, gripna och villiga att sitta och lyssna hur länge som helst /.../ de sökande och bekymrade under tårar, man ville inte skiljas, man blev kvar på sin plats, vänt­ande att någon skulle komma och tala med dem, ty man visste sig ingen råd. Det stod snart klart för alla att Guds Ande var mäktigt på färde. Väckelsen, som så många hade bett Gud om, hade kommit. Varifrån? Inga synliga mänskliga redskap kunde utpekas."


Förebedjaren som Guds medarbetare
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Jag har alltid levt med bön som en självklar del av mitt förhållande till Gud. I detta ingick också förbön som en naturlig del. Men det var en speciell upplevelse, som väckte mig till ny medvetenhet om bönens betydelse. Det var under min tid som pastor i Filadelfiaförsamlingen i Örebro. Jag kom ner till min expedition en tidig morgon. Innan jag tog itu med det som väntade på skrivbordet, böjde jag mina knän där jag brukade ha min böneplats. Jag samlade mina tankar i några böneord. Men just som jag var färdig att resa mig, var det som om den helige Ande avbröt mig med en oväntad fråga: – Vad vill du egentligen?
Frågan drabbade mig. Varför bad jag? Vad hade förbön för betydelse – egentligen? Det kändes som om jag måste börja om från början. Jag fick ett behov av att lära mig be. Jesus lärde ju sina lärjungar att be. Jag får väl börja där Jesus började med dem:
– Helgat varde ditt namn –. Ske din vilja – tillkomme ditt rike.
Om Jesu uppmaning att be med just dessa ord skall ha någon betydelse, måste han mena att Guds rike inte kommer, att Guds vilja med avseende på Riket inte sker på jorden med mindre än att vi som hans lärjungar ber om det!"

200 judar tvingas bort från by i Guatemala
-Dagens Nyheter - "Runt 200 ortodoxa judar började på torsdagen att lämna byn San Juan La Laguna i Guatemala där de bott under uppemot åtta år. De uppger att de skulle lynchas om de stannade.
Beslutet att lämna byn som ligger cirka 200 kilometer nordväst om huvudstaden, Guatemala City, fattades efter att man vid ett möte i onsdags misslyckades nå en överenskommelse med representanter för ursprungsbefolkningen."

Skriv ut  
Lördag 30/8

Hva var det han sa?

Från den norska sidan

Fra Jostein Nielsens blogg
 

Sist søndag var vi i Arendal. I det flotte møtet der Sonja og Wim Bijl ble satt inn som korpsledere, gikk Jan Rudi Kristensen inn igjen som soldat i Frelsesarmeen drøye 40 år etter at han ble innvidd samme sted som 17 åring. 

Med sitt vitnesbyrd og sin måte å være på har Jan Rudi berørt mange mennesker ned gjennom årene, og det gjorde han også på søndag. Han har i mange år vært aktiv pinsevenn og fortalte om kallet tilbake til stedet hvor han ”ble disippelgjort”. Jeg kjenner meg igjen i hans beskrivelse av å bli utfordret f. eks. til å vitne. Vi måtte alltid være klare til å vitne, både på møter og på gata. Plutselig var det en leder som sa: ”Nå skal vi få høre….” og så var det for den ”utkalte” bare å la det stå til. Det blir disipler av sånn.

Les mer...

Skriv ut  
Fredag 29/8

Nyhetsflödet fredag den 29 augusti

 

"Det goda hatet har blivit ett monster"

- Marcus Birro i Expressen - "På sociala medier talas och skrivs det mycket om "det goda hatet". Det är kort beskrivet människor som helt enkelt förtjänar lite stryk, tårta i ansiktet, eller få sina arbetsplatser sönderslagna....
Göran Hägglund blev attackerad i Göteborg av en man som infiltrerat KD och sade sig tillhöra HBTQ-gruppen "Fag Army". På sin Facebook-sida skriver man bland annat att man vill "böga ner allt som kommer i vår väg". De anklagar KD för att vara "religiösa extremister". Möjligen ett illa valt ordval i en tid där riktiga religiösa extremister fördriver och mördar kristna när de inte filmar hur de halshugger journalister.
I Umeå har Kristdemokraternas partikansli vandaliserats. Rutor har krossats och ägg har kastats. I Solna har någon kastat (betald) valinformation i soporna och i Uddevalla misshandlades en ung man, enligt tidningen Bohusläningen, sedan det blivit känd att han sympatiserade med KD. Förövarnas argument: "Du hatar homosexuella".
I toleransens, samkvämets, och toleransens förlovade land får du se till att ha rätt uppfattning och rätta åsikter för att inte bli jagade av alla dem som skryter om att de älskar annorlunda."


Fortsatt samtal om homosexualitet och kristen tro
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "I torsdags skrev Birgitta Axelsson Edström en insändare i Dagen, där hon ifrågasatte mitt sätt att resonera i homosexfrågan. Närmare bestämt skrev hon att detta gjorde henne ”mörkrädd” och hon avlutade med att ställa frågan: ”Vad tycker EFS om homosexualitet?”
Själv kan jag naturligtvis inte uttala mig å hela EFS vägnar, men i dagens Dagen (Se texten nedanför) har jag försökt att bemöta Birgittas resonemang. Jag vet att många tänker och resonerar som hon, och hoppas att det jag skriver ska uppfattas som vettigt åtminstone av dem som vill ha Bibeln som auktoritet i sina liv.
Jag har aldrig velat påskina att frågan om kyrkan och homosexualitet skulle vara enkel. Inte heller är det min Stora Hjärtefråga – om nu någon skulle ha fått för sig det. Men det är en fråga som:
1) Berör hela vårt samhälle, inte minst i form av genuspedagogik och allmän normupplösning från förskoleålder och uppåt.
2) Utmanar vår trohet till Guds ord.
3) Används som ”slagträ” mot den kristna kyrkan i allmänhet, och konservativa kristna i synnerhet.
4) Allt mer görs till en huvudfråga i Svenska kyrkan, där man t o m har börjat uppmana församlingar att sortera bort sådana präster som har ”fel” uppfattning i just denna fråga. Sveriges största samfund gör alltså det perifera till det mest centrala på ett sätt som saknar motstycke i svensk kristenhet i modern tid!"


Boko Haram tar efter IS
- Världen idag - "Islamistiska terrorgruppen Boko Haram följer i Islamiska statens (IS) spår och har börjat tala i termer av islamiskt kalifat. I söndags rapporterade nyhetsbyrån AFP att Boko Harams ledare proklamerat staden Gwoza i nordöstra Nigeria som en del i rörelsens islamiska kalifat.
Terrorgruppen IS har lagt stora landområden under sig i sina härjningar i norra Irak och har utropat ett islamiskt kalifat, en egen stat baserad på en extrem och sträng tolkning av islamisk lag.
I söndags fick AFP del av en video där Abubakar Shekau, Boko Harams ledare, säger: "Tack vare Allah, som gav seger till våra bröder i Gwoza och gjorde den en del av vårt islamiska kalifat". Han sa att staden numera "inte har någonting att göra med Nigeria".
Samtidigt sprids nyheter om att ett stort antal soldater från Nigeria har flytt över gränsen till Kamerun efter hårda strider mot Boko Haram. Trots utlovade insatser från den nigerianska regeringen verkar Boko Harams styrka bara växa, rapporterar Sveriges radios utsände."

Skriv ut  
Fredag 29/8

Vad tänker du göra mellan 70 och 80

 

Stanley Sjöberg skriver i Webbkyrkan att han tänker avsluta den verksamheten i slutet på året. Han skriver:

"I slutet av det här året avslutar jag den här arbetsinsatsen. När det sker kring Första Advent, har jag närmare ett år kvar till att bli 80 år gammal. Det är sanningen om mitt liv. Fortfarande har jag en kallelsemedvetenhet och en lågmäld idé om ytterligare en arbetsinsats. Den vill jag förverkliga i slutet av min livsgärning"

Det kanske inte är så anmärkningsvärt att man avslutar ett engagemang vid 80 års ålder. Vad som är mer intressant är att han ser framför sig en ny arena där han kan fullgöra sin kallelse. Men, det kanske inte är så anmärkningsvärt det heller, eftersom Moses började sin tjänst vid 80 års ålder. Och han hann ju med en del ändå.

Nåväl, jag är fortfarande ung. Det är lite mer än två år kvar till jag fyller 70. Vid den tiden är planen att Rut och jag ska vara färdiga med vår nuvarande tjänst att stödja officerare i Norge. Speciellt de unga.

Vad kommer att hända då, kanske du frågar? Jo, jag börjar se framför mig en tjänst för Gud för den kommande tioårsperioden. Jag vet inte riktigt vad det kan vara, men jag börjar ana att det finns någonting därborta som Gud har förberett för Rut och mig. Det är spännande att leva med Jesus.

Vad tänker du göra mellan 70 och 80? Eller mellan 20 och 30? Eller där du finns i livet? Vågar du fråga Gud vad han vill att du ska göra? Risken är stor att han svarar!

/PB

Skriv ut  
Torsdag 28/8

Ny bok från rupeba!

Nu är det inte långt kvar tills vi kommer ut med ännu en bok från rupeba. Det är Rut som har skrivit "FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri!"

FÖRLÅTELSEBOKEN har gått till tryckeriet och vi räknar med att få den i slutet av september för att kunna distribuera den i månadsskiftet september-oktober. Du kan beställa den redan nu! Boken är på ca 100 sidor och den kommer att kosta 120:-. Du kan få den direkt hem i brevlådan för 150:- inklusive porto. Skriv till info@rupeba.se och tala om att du vill ha Förlåtelseboken. Glöm inte att skriva din adress. Boken med räkning får du hem till dig så snart vi får den från tryckeriet

Rut har i många år undervisat om förlåtelsens betydelse. Både den förlåtelse vi ger ut och den vi tar emot. Under åren har Rut fått många brev från människor som berättar om den hjälp de har fått av den undervisningen.

Då vi nu ger ut Ruts undervisning i bokform är det vår önskan att många fler människor ska få uppleva förlåtelsens frigörande kraft.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 28/8

Nyhetsflödet torsdag den 28 augusti

 

 Intern kritik i Israel mot vapenvilan
- Dagens Nyheter - "Tisdagens överenskommelse om vapenvila ses som ett nederlag av vissa politiker i Israel. ”Försvarsmakten måste förbereda sig på nästa omgång”, säger en minister i Israels regering.
Tisdagens överenskommelse om vapenvila ses som ett nederlag av vissa politiker i Israel. ”Försvarsmakten måste förbereda sig på nästa omgång”, säger en minister i Israels regering.
Misstron mot den vapenvila och överenskommelse mellan Israel och de palestinska förhandlarna är stor på många håll i Israel, skriver Jerusalem Post. Omkring hälften av regeringens ledamöter motsatte sig att Israel skulle skriva på, uppger tidningen.
En av kritikerna är bostadsministern Uri Ariel som säger att så länge det finns raketer kvar på Gazaremsan så har man bara kommit halvvägs mot en verklig fred."


”Inte antisemit, men…”
Lukas Berggren i Världen idag - "I dag är det Raoul Wallen­bergs dag. Vi firar dagen i en tid då antisemitismens kyliga vindar åter blåser genom Europa. Vi européer har genom historiens lopp gjort oss skyldiga till både fördomar och fientlighet mot judar. Uttrycken har ofta varit variationer på samma tema.
Skamligt nog är det i det kristna Europa som antisemitismen har tillåtits florera. På 1300-talet anklagades judarna för att ha förgiftat brunnar och fick därmed skulden för att en tredjedel av Europas befolkning dog i pesten. Utan bevis förstås. Under 1800-talet fick tankarna på en judisk världskonspiration fäste. Sions vises protokoll, från 1903, är kanske det mest kända exemplet. Att det var ett falsarium avslöjades bland annat av The Times 1921. Men konspiratörer låter som bekant inte sina falsarier tystas med fakta. Det så kallade protokollet sprids fortfarande och används som näring för tanken på att judarna hotar att undergräva vår civilisation."


Pingst växer
- Tommy Dahlmans blogg - "Pingst växer. Ingenting kunde vara roligare och bättre synkat än att under turnén med ”Arvet efter Pethrus” få rapporter om att Pingströrelsens medlemstal växer med 1000 personer enligt den senaste statistiken. Grattis till alla pastorer som kämpar uthålligt i sina församlingar!
Pingst särdrag har alla förutsättningar att möta de behov som finns i vårt land och på sätt ständigt leva i tillväxt. Det handlar om fokus:
1/ Den personliga omvändelsen som en nödvändighet för frälsningen följt av ett baptistiskt dop som både andligt (den universella församlingen) och juridiskt (den lokala församlingen) införlivar lärjungen i Kristi kropp.
2/ Andedopet förkunnat såsom en särskild upplevelse och manifesterad genom tungotal.
3/ Stark och tydlig tonvikt på eskatologi. Pingst kännetecknas av att alltid predika att vi lever i den sista tiden.
4/ Bibelsynen ska vara konservativ hermeneutik.
Dessa fyra fokusområden är icke förhandlingsbara utan verksamma i varje pingstförsamling."


Hollywood- kjendiser støtter Israel

- Norge idag - "En betydelig skare av Hollywood-kjendiser gav lørdag en offisiell uttalelse til støtte for Israel og mot Hamas' terrorisering av såvel Israel som Gaza.
Nær 200 Hollywoodkjendiser innen film, TV, musikk og generell underholdning har sagt i fra. De ønsker ikke å tråkke palestina-araberne under fot eller rakke ned på dem, men de ønsker å slå fast en gang for alle at Israel har retten på sin side til å forsvare seg – og at Hamas er og forblir en terrororganisasjon."

Skriv ut  
Onsdag 27/8

Sekularisering eller inte - det är frågan

 
Under den här vinjetten kommer vi med jämna eller ojämna mellanrum att ta in äldre inlägg i repris. Inlägg som är värt att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i september 2009.

Många religionssociologer hävdar att sekulariseringen i Europa är en myt. Det är inte alls så att intresset för religion har minskat. Det har bara till viss grad flyttat bort från kyrkorna. Se bara på en vanlig bokhandel. Det kan vara väldigt svårt att hitta världens mest lästa bok, Bibeln, medan det kan vara åtskilliga hyllmeter med new-age-inspirerad andlig litteratur.


Jag fick häromdagen i brevlådan en katalog med utbudet från SSIF (Stockholms Studenters Idrottsförening). I katalagen erbjuds många aktiviteter för studenter. Ett uppslag handlar om kurser inom Body and Mind. Kurserna som erbjuds är:
-Meditation  -Ashtanga Yoga  -Tai-Chi  -Qigong

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 27/8

Nyhetsflödet onsdag den 27 mars

 

 Den 12:e vapenvilan på 50 dagar

- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Ikväll klockan 19:00 ingick Israel och de palestinska terroristorganisationerna i Gaza med Hamas i spetsen en vapenvila utan tidsbegränsning. Mycket tyder på att överenskommelsen innebär slutet på det krig som rasat mellan sidorna i 50 dagar. Den föregicks dock av ett dygn med den hårdaste raketbeskjutningen (över 200 raketer och granater) från Gaza hittills under kriget. Två israeliska medborgare, Zeev Etzion (55) och Shachar Melamed (43) dödades i en av attackerna.
Den palestinska delegationen i de indirekta förhandlingarna i Kairo började i måndags kväll läcka uppgifter om en nära förestående överenskommelse, inklusive specifika detaljer som sidorna skulle ha enats om. Den palestinska ryktesspridningen blev allt mer intensiv under tisdagsmorgonen och -förmiddagen, men från officiellt israeliskt håll hördes det nästan ingenting. Kontrasten märktes tydligast när PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas strax innan klockan 19:00 officiellt tillkännagav starten på vapenvilan, medan det israeliska tillkännagivandet blev känt i en nyhetssändning genom en journalist."


Vad är det som gör Jesus så unik?
- Bength Gustafsons blogg - "Vad är det som gör Jesus så unik?, för unik är han. I jämförelse med alla religiösa och politiska, filosofiska och ideologiska företrädare och tankesystem, så är Jesus fullständigt unik som person och i allt vad han säger och gör. Det finns mycket att skriva om och många svar på vad det är som gör Jesus så unik, men här lyfter jag fram det som jag tror är de viktigaste svaren i vår tid, nämligen Jesu Gudsbild och människosyn. Som ”sann Gud” och ”sann människa” så är Jesus ensam om,  att kunna ge oss en rätt och objektivt sann Gudsbild och människosyn. Detta som är så förknippat med människovärdet och med människolivets okränkbarhet ifrån konceptionen och genom hela livet och in i evigheten."

FN fruktar ny IS-massaker
- Svenska Dagbladet - "”Horribla övergrepp” har begåtts av Islamiska staten som massakrerat hundratals civila, tagit kvinnor och barn som slavar och kidnappat 2500 yazidier de senaste veckorna. Nu fruktas en ”förestående massaker” i den belägrade staden Amirli. Det uppger FN i en skakande rapport på måndagen.
Detta är den första  rapporten om övergrepp och grymheter som Islamiska staten begått i norra Irak sedan början av augusti när Sinjarområdet attrackerades. Många rykten har varit i omlopp, och denna rapport från FN:s människorättskontor bekräftar tragiskt nog många av dem. Flera av brotten mot minoriteter kan klassas som krigsförbrytelser, enligt FN.
- Allvarliga och horribla övergrepp sker dagligen av IS. De bedriver en skoningslös etnisk och religiös rensning av områden de kontrollerar. Det är förbrytelser som kan klassas som brott mot mänskligheten, säger FN:s människorättskommissarie Navi Pillay i rapporten."

Tilbake i uniformen

- Korsets Seier - "Pinsevenn og leder for «Kristne Arbeidere», Jan Rudy Kristensen, har gått tilbake til Frelsesarméen.
For drøyt 40 år siden ble den da 17 år gamle Jan Rudy Kristensen innvidd som frelsessoldat i

Arendal korps. Etter noen år gikk han over til pinsemenigheten i byen, men søndag 24. august trakk han igjen i Frelsesarmeens uniform, og ble tatt opp som frelsessoldat. Selv beskriver han valget som «et kall.
-Jeg har hatt mange gode år i Filadelfia i Arendal, og har mange gode venner der. Jeg har vært ungdomsleder, med-pastor, søndagsskolelærer og drevet med nærradio. Men samtidig har jeg vært i en prosess der jeg følte Herren ba meg ta opp igjen plassen i Frelsesarmeen, sier han».

Skriv ut  
Onsdag 27/8
 

Om ledarskap 4 (4)

Från den engelska sidan

Harold Hill Speaks about Leadership - From FSAOF

"But of course the Wesleyan “experience” in discernment does not mean just anything one happens to have experienced. It is about how the Spirit enables us to reflect upon and utilize our life experience in decision-making – like the Quakers’ Inner Light. Jackie Leach Scully, a Quaker and biomedical ethicist, speaks of “pay[ing] attention to intuition and gut feelings, not holding that they are always right but believing that they can be pointing towards something I’m aware of at some level but overlooking.”[1] Our own experience may also set us up for mistakes. The Talmud allegedly says, “We don’t see the things the way they are. We see things the way WE are.”  Scully goes on to say that she also seeks collective discernment for weightier matters."

Read more Here...

Skriv ut  
Tisdag 26/8

Nyhetsflödet tisdag den 26 augusti

 

Var tog alla ”nya församlingar” vägen?

- Tommy Dahlmans blogg - "Var tog alla ”nya församlingar” vägen? Vad krävs för att grunda nya församlingar? En ”kollega” kontaktade mig för en vecka sedan eftersom han tyckte att jag hade skrivit väl kritiskt om Pingströrelsens utveckling den senaste tiden. Han hänvisade bland annat till att vi i Pingst just nu startar så många församlingar att vi måste gå tillbaka till pionjärtiden för att se något liknande. Jag tror att pastorn ville väl och att han har det goda för ögonen. Men tyvärr har han fel i sak och jag tror inte att vi är förtjänta av att blunda för verkligheten.
Bara mellan åren 2010 – 2013 har Pingströrelsen minskat med 17 församlingar.  Jag blev hänvisad till Pingströrelsens hemsida angående de nya ”planteringarna” och fick se att sedan Pingst sjösatte ett så kallat ”planteringsprogram”( för 2-3 år sedan) berättar den om 9 stycken ”planteringar”. Jag, precis som min kollega, trodde att detta åsyftade grundandet av nya församlingar. Båda jag och pastorn hade fel. Jag tror inte att vi två är ensamma i Sverige om att ha missuppfattat begreppet ”planteringar”.  Dessa nio handlar alltså inte om några nya församlingar fick jag veta när jag ringde runt för att förhöra mig. Jag har inte pratat med alla, men av alla de som jag har varit i kontakt med på denna lista av de nio nya ”planteringarna” har ingen startat någon församling."

Sitter era barn och barnbarn säkert?
- Andreas Sundström i Efter Kristus - "Jag påstår att det finns en allvarlig, felinformerad och falsk förnöjsamhet hos äldre kristna gällande ungdomars andliga tillstånd, när det senare bedöms på basis av ungdomars deltagande i den kyrkliga ungdomsverksamheten.
Ungdomsverksamheten tenderar att innehålla någon typ av ”rolig” aktivitet kombinerad med en kort andakt. Det gäller liksom att locka dit ungdomarna med något som är tillräckligt lockande för att de ska tycka att det är värt att uthärda den avslutande andakten. Själva verksamheten äger kanske också rum i kyrkan eller ”bönhuset”, så om man lyckas locka ungdomarna till verksamheten, då har man dessutom fått dem innanför kyrkväggarna, vilket tycks vara ett sorts delmål.
Äldre kristna (från föräldrar till mor- och farföräldrar) känner sig nöjda och glada när det i gudstjänsten ges ”segerrapporter” om att fredagens ungdomshappening (med pingis, kladdkaka och andakt) nästan fyllde ”ungdomsvåningen”, cafélokalen eller vad det nu kan vara. Extra nöjd och glad blir man när man vet att ens barn eller barnbarn är deltagare i ungdomsverksamheten. Det är skönt att barnen eller barnbarnen har hittat eller håller på att hitta Gud, tycks man tänka."

Att vara sedd

- Dan Salomonsson i Världen idag  - "Tyvärr är det inte så sällan självupptagenheten letar sig in i kristenheten. Mest motbjudande är det när den egna förträffligheten bevisas med nedlåtande omdömen om andra med kristen bekännelse. Att ständigt beskriva andras brister i tro eller lära är frånstötande. Jesus talade om dem som "litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra". De hade allt på plats i egna ögon och gjorde listan lång på alla andra som inte höll måttet. Som kontrast till dessa självgoda ställer Jesus tullindrivarna.
De var avskydda och längst ner på alla skalor. Liberala i sin tro och suspekta i sitt liv var dessa landsförrädare inte det man förknippade med rättfärdighet. En av dessa dristar sig dock att avsides i templet be bönen: "Gud, var nådig mot mig syndare". Det var denne ödmjuke bedjare som gick hem rättfärdig snarare än de självgoda troende. Det behöver inte handla om självgodhet när någon står upp i kontrast mot andra men det ligger snubblande nära.
När den egna identiteten förstärks genom att påpeka andras brister är det viktigt att identifiera fåfängan och högmodet i det självporträtt man försöker skapa. När någon talar är det som sägs ofta skymt av vad som får oss att tala."


Den tröttsamma, tröttsamma, tröttsamma ondskan…
- Kristers blogg - "Även om det sista Gazakriget, eller vad man nu vill kalla det för, tycks vara slut, så fortsätter Hamas raketattacker. I senaste Israel Report från Livets Ord kan man läsa följande:
    Fram till nu har Israel låtit Hamas bestämma konfliktens takt genom att acceptera varje vapenvila de bett om och bara svarat på Hamas initiativ, dvs rakethoten och tunnlarna. Detta håller nu på att slita ut befolkningen som lever utanför Gaza, som måste stanna inom ett avstånd på femton sekunder från sina skydd. Det är omöjligt att leva ett normalt liv under sådana omständigheter." 

Skriv ut  
Tisdag 26/8

Fröjda er med bävan

 

Webb-TV från Webbkyrkan

Berit Simonsson undervisar  om Guds helighet, och vår relation till synd.Du se och höra undervisningen HÄR...

Skriv ut  
Måndag 25/8

Gud älskar samlingsdagar!

 
Del av anslagstavlan på Grönlandskåren

Igår (söndag) var vi på samlingsdag på Grönlandskåren i Oslo. Förra söndagen var på vi på samlingsdag i Moss kår. Samlingsdag innebär egentligen "Nu börjar vi på nytt". Efter en sommars uppehåll samlas vi för en ny termin, ett nytt arbetsår.

Gud älskar en ny början. Gud älskar samlingsdagar. Det bottnar i vem Gud är. Gud är en ny början. Varhelst vi släpper in Gud blir det en ny början.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 25/8

Nyhetsflödet måndag den 25 augusti

 
Hamas offentliga avrättningar liknar metoderna från IS


- Paul Widén i Nyheter från Israel - "De senaste två dagarna har minst 22 palestinier i Gaza avrättats av Hamas-terrorister efter att ha anklagats för samarbete med Israel. Avrättningarna föregicks av summariska rättegångar, men inga uppgifter har ännu offentliggjorts om hur de anklagade skulle ha samarbetat med Israel. Tidigare under det mer än sex veckor långa kriget har det rapporterats att Hamas har avrättat palestinier som offentligt har protesterat mot terroristorganisationen, då även detta betraktas som en form av samarbete.
Avrättningarna har fördömts av människorättsorganisationen Amnesty International, som kräver att Hamas omedelbart upphäver denna policy. En företrädare för den palestinska myndigheten, Tayed Abdel Rahim, kallade avrättningarna för ”kallblodiga mord” och menade att de påminner om terroristorganisationen IS (tidigare känd som ISIL/ISIS) uppträdande i Irak och Syrien."
(Bilden: Hamas-terrorister i Gaza förbereder en avrättning av palestinier misstänkta för samarbete med Israel den 22 augusti)


Hets mot judar, anden ur flaskan

- Göran Skytte i Dagen - "Miljöpartisten Birgitta Hansen skriver på Facebook: ”Israelerna beter sig likadant som nazisterna, fast egentligen ännu värre.” Socialdemokraten Omar Omeira benämner israeler som ”judesvin”. Miljöpartisten Jerker Nordlund uppmanade till ”globalt krig” mot Israel...
Låt oss för ett ögonblick tänka oss att svenska lokala politiker skulle omtala muslimer – eller romer – med samma ord.
Det är Gud ske tack och lov fortfarande omöjligt. Det borde gälla inte enbart muslimer och romer, utan även människor med judisk härkomst. Om inte – då är vi ute på ett brant sluttande plan."

Yezidier demonstrerar för sin överlevnad
- Inblick - "Isis soldater tvingar oss att konvertera till islam. Om inte så halshugger de oss. Men det är framför allt männen som halshuggs. Kvinnorna våldtas, och i många fall säljs de till bordeller. En vän har berättat hur 150 våldtagna yezidiska kvinnor redan sålts som sexslavar till Saudiarabien för tre dollar styck. Detta berättar den unga yezidiska kvinnan Nabaa Sulaiman, som deltog vid en demonstration i Hässleholm.
Den yezidiska folkgruppen i Sverige har under den senaste veckan, bland annat i Stockholm i tisdags, arrangerat demonstrationer för att uppmärksamma folkmordet på yezidierna, men även på den kristna minoriteten, i norra Irak.
Vid en demonstration i Hässleholm, där cirka 300 i Sverige boende yezidier deltog, var förtvivlan och frustrationen påtaglig. Den Islamska Statens (IS) styrkor, som går under benämningen Isis, mördar, halshugger och våldtar i en omfattning som är helt obegriplig. Hundratusentals yezidier är idag på flykt. Tusentals har redan dödats."


IS udvider begrebet ”vantro”

- Kristeligt Dagblad - "Islamisk Stat overgår ikke blot de fleste ekstremister i brutalitet, men kalder også enhver, der ikke deler IS' definition af islam, for vantro.
Med halshugningen af den amerikanske journalist James Foley som et barbarisk klimaks har jihadisterne i Islamisk Stat, IS, slået alle rekorder for brutalitet."

Skriv ut  
Måndag 25/8

Från den engelska sidan

From FSAOF blogg


Major Dr Harold Hill, teaching at Wellington Theological Consortium Colloquim. 


"Another contemporary guru is Daniel Goleman, originator of the concept of emotional intelligence, or EQ. His research shows that leaders’ EQ is twice as important as their cognitive skills for the success of commercial enterprises – a scientific measurement befitting the appeal to Reason. According to Goleman, the ingredients of EQ are self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills.[3] All of these, beginning with that self-awareness or sōphronein enjoined by St Paul  in Romans 12:3, are Christian virtues highly desirable in leadership. Their absence makes more likely the abuse of power and the distortion of Christian leadership."

Read more HERE..

Skriv ut  
Söndag 24/8

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 24 augusti

 
Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet


Från min utkikspunkt på livet
Söndag igen efter ytterligare en kontorsvecka. Och kontorsveckor behövs med tanke på alla engagemang som ligger framför. Om det kommer någon mer kontorsvecka i år så kommer den att infalla helt i slutet av året.


Det händer en del på bokfronten. Då Rut och jag, 2008 efter tjugo år i Sverige, började bli färdiga med vårt engagemang på FASI (Frälsningsarméns Sociala Institut) som senare blev FAFI
(Frälsningsarméns Fortbildningsinstitut), planerade vi att skriva böcker. Vi har undervisat i hela vårt vuxna liv och vi tänkte att nu skulle vi få tid att skriva ned något av det vi undervisat om. Vi satte igång och hade ett par böcker nästan färdigskrivna.

 

Men, det blir inte alltid som man har tänkt....

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 24/8

Gud kan alltid förvåna mig

 

Lotta Ingerholt på Svenska Kyrkans hemsida 

"Kvällen var sen. Tröttheten hängde i mörka påsar under mina ögon och vad gäller dagens frisyr fanns mycket mer att önska. Kläderna som jag aldrig trivdes i hade skavt hela dagen och det oväntat hårda som kommit ur min mun och mött min väns hjärta hade lagt sig tungt till rätta i mitt sinne.

Vilken eländig dag. Vilken eländig uppenbarelse jag måste vara. Nu vill jag inget annat än hem till de som älskar, till de jag älskar. Bara in och betala bensinen på macken först. Så är han där. Ängeln. Medmänniskan. Gud.

Vi möts i dörren och tiden är kortare än bråkdelen av en sekund. Jag ser konturerna av luggslitna vingar avteckna sig under den mörka rocken. Han luktar illa och är nästan tandlös, ögonen rödsprängda. Rödgråtna?

Han tittar mig i ögonen och säger ”Vad fin du är”. Och i ljuset av mackens vassa lysrörsbelysning så står det klart - änglar finns. Guds rike är här. Gud är här, alldeles oväntat och helt uppenbart, precis där vi står, mitt i livets skavanker och glädjetjut."

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 24/8

Nyhetsflödet söndag den 24 augusti

 

Grannländer vill se Israel krossa Hamas
- Björn Ottosson i Svenska Dagbladet - "Både den saudiska och egyptiska regimen önskar i tysthet att Israel ska krossa Hamas.
Kriget är inte bara en konflikt mellan Hamas och Israel, utan en spelplan i kampen mellan det muslimska brödraskapet och dess arabiska motståndare. Hamas har starka band till det muslimska brödraskapet och för förmodligen första gången i historien önskar nu både den saudiska och egyptiska regimen i tysthet att Israel ska krossa Hamas. Detta har påverkat Israels strategi och med sina militära operationer sänder de just nu ut flera signaler till regionen."


Vilka står näst på tur, Dawkins?
- Lukas Berggren i Världen idag - "Det senaste utspelet från ateisternas ateist – Richard Dawkins – har mött massiva reaktioner på de sociala medierna. Och med rätta. Rådet Dawkins ger om en kvinna får vetskap om att hon bär på ett barn med Downs syndrom är följande: "Abortera det och försök igen. Det vore omoraliskt att föra det in i världen om ni kan välja".
I Danmark har "kampen mot mongolismen", som Danska sundhetsstyrelsen kallar den, kommit långt. Man räknar med att inga barn med Downs syndrom kommer att födas efter år 2030. Även i Sverige pågår kampen. Allt fler landsting erbjuder så kallade KUB-tester till gravida kvinnor. Testet är ett sätt att upptäcka kromosomavvikelser, vanligen Downs syndrom. Detta har setts som en möjlighet att kunna välja bort Downs syndrom. Att abortera och försöka igen, som Dawkins uttrycker det.
Men den kamp som utkämpas är inte mot "mongolismen", utan mot människor som har Downs syndrom. Det är inte egenskaperna som sorteras bort, det är de annorlunda människorna som sorteras bort. Syftet med KUB-testerna är knappast att upptäcka avvikelser för att bota. Eller för att förbereda föräldrarna på att ta hand om ett annorlunda barn. Det hade ju varit behjärtansvärt i så fall. Nej, syftet är att upptäcka avvikande barn för att kunna välja bort dem. Fosterdiagnostiken är utsorterande. Den upptäcker avvikande egenskaper och sorterar sedan bort avvikande människor."


Är Gud farlig i skolan?
- Helén Lindbäck i Kyrkans Tidning - "Lagändring av skollagen är på gång som innebär att det blir tillåtet med skolavslutningar i kyrkan med välsignelse.
Vad är det som är så farligt med Gud att Skolverket tvingas skriva regler om vad som får sägas och göras i en kyrka? Å andra sidan, vad är det som är så viktigt med Gud att FN i sin Barnkonvention noga beskriver alla barns rätt till ”andlig utveckling”.
Kyrkorna finns i Sverige. Öjeby kyrka där jag verkar är byggd för 600 år sedan och det finns ännu äldre kyrkor. Det är klart att eleverna påverkas när de är i en kyrka. Det handlar inte bara om det som sägs, utan också om vad som sjungs. Även stenarna ropar och i varje orgelton finns en klang av det gudomliga. Andligheten finns också i konsten, musiken, teatern, dansen, leken och tystnaden."

Skriv ut  
Lördag 23/8

Räkning för kyrkmålning

 

Det kom ett mejl i veckan med en kopia från ett målningsarbete i
Skråmåla kyrka från 1805
 

 

Skriv ut  
Lördag 23/8

Nyhetsflödet lördag den 23 augusti

 

Ta Putins hot på allvar
- Hemmets Vän - ”Sovjetunionens kollaps var en av århundradets stora geopolitiska katastrofer.” Så sa Rysslands president Vladimir Putin 2005. Ett citat som med all rätt fått stor uppmärksamhet. Den forne KGB-agenten, som aldrig lämnade kommunistpartiet, har gång på gång visat att hans respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är i princip obefintlig.
Under Putins ledning har Rysslands utrikespolitik blivit allt mer aggressiv. Annekteringen av Krimhalvön och det aktiva arbetet för att underminera den demokratiskt valda politiska makten i Ukraina är oacceptabelt. Ryssland drar sig inte för att skicka militär trupp till de forna medlemsstaterna i Sovjetunionen, samma sak skedde vid kriget mot Georgien 2008. Ett europeiskt land har nu ockuperat och annekterat en del av ett annat europeiskt lands territorium."


Ett hot mot världsfreden
- Svante Fregert i Kyrkans Tidning - "KRISLÄGE. FN:s säkerhetsråd måste snabbt fatta beslut om en insats som kan stoppa massmorden i Irak och tränga tillbaka IS. Och EU måste bevilja asyl åt kristna och yazidier som nu flyr för livet.
Ut ur skuggan från kriget i Gaza och den bisarra och tragiska händelsutvecklingen i Ukraina träder nu det pågående folkmordet på kristna och andra minoriteter i Irak ut i ett obärmhärtigt strålkastarljus.
Med förfäran har vi följt den sunnistiska extremiströrelsen Isis mordiska blixtoffensiv i Irak och upprättandet av ett sinistert kalifat – IS."


"Kristet lidande tydliggör cynism"
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Tyvärr är det inte ovanligt att Mellanösterns kristna ofta behandlas
styvmoderligt och cyniskt i Väst.
”Jag mötte Hana, som var vaktmästare i min kyrka i Bagdad, och kämpade för att hålla tillbaka tårarna när han berättade om sin yngste son, som var fem. Pojken hade blivit huggen mitt i tu framför Hanas ögon under en av Islamiska statens (IS) attacker... Den mördade lilla pojken hette Andrew, efter mig. Jag gråter nu varje gång jag tänker på honom.
”Orden kommer från Canon Andrew White, kyrkoherde i Iraks enda anglikanska kyrka och ledare för Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East som nu bistår de som befinner sig på flykt från sina hem med förnödenheter.
På tio år har han kunnat se Iraks kristna befolkning minska från 1,2 miljoner till omkring 100 000."

- Expressen - "Sju personer ställdes upp bakom en moské i Gaza City och sköts ihjäl. Dessförinnan hade elva män skjutits ihjäl av en exekutionspluton vid polishögkvarteret i staden.
Hamas-kontrollerade medier beskriver, enligt nyhetsbyrån AP, avrättningarna som en början på hårdare tag mot "medlöpare" och hävdar att de avrättade samarbetat med Israel under den senaste tidens strider.
Sajten al-Majd, som står Hamas säkerhetstjänst nära, skriver att misstänkta kommer att "tas om hand på fältet, snarare än i rättssalen" – och att samma straff inom kort kommer att drabba andra."

Skriv ut  
Lördag 23/8

Åndelig sensitivitet

Fra Jostein Nielsens blogg

 

Er noen mer åndelig sensitive enn andre?

Handler det om å øve opp en åndelig «sans»?

Jeg vil reflektere litt rundt dette i dag, men sitter ikke med fasiten. Bakgrunnen er verset som jeg også stanset ved i går:

Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme.
Joh 11:20

Hvorfor hørte Marta at Jesus kom? Jeg tror svaret er ganske enkelt: Hun ventet på ham....

 

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Fredag 22/8

Nyhetsflödet fredagen den 22 augusti

 

IS en rörelse helt i tiden
- Joel Halldorf i Sändaren - "För att förstå kraften i den Islamiska Statens (IS) offensiv måste man förstå den vision som driver dem. Motorn är längtan efter ett gott och harmoniskt samhälle baserat på islam — en rik civilisation av det slag islam många gånger byggt, från 700-talets abbasider och framåt. Men hatet förvandlar drömmen till en mardröm.
 I nyhetskanalen Vice dokumentär inifrån IS blir två saker tydliga: stoltheten över det samhälle man håller på att bygga, och hatet mot alla dem som försöker hindra dem. Hatet mot korrupta härskare som terroriserat landet och berikat sig själva. Hatet mot väst som dels hållit dessa diktatorer under armarna, dels uppfattas hota muslimsk identitet genom att exportera värderingar som enligt IS går på tvärs med islams ideal.
Det är år av återhållen vrede och upplevd förödmjukelse som nu exploderar i våld och bestialiskt mördande. Omvärlden måste ingripa när denna våg av svart terror sveper fram."


Rapport: Ökat stöd för kyrkor som välfärdsaktörer

- Världen idag - "Svenskarnas positiva inställning till att kyrkor och samfund ägnar sig åt välfärdsfrågor har ökat från 8 procent år 1992 till 45 procent år 2012.Det visar en rapport som regeringen beställt och som presenterades förra veckan.
Professor Emeritus Anders Bäckström och Ulrika Svalfors från Uppsala universitet har haft regeringens uppdrag att kartlägga den svenska religiositeten. Förra torsdagen presenterades deras undersökning under en informell pressträff med samfundsminister Stefan Attefall.
Syftet med undersökningen var att studera svenskars relation till trossamfund och hur det har förändrats över tid, samt trossamfundens roll i sociala välfärdsfrågor till exempel som välfärdsaktörer och komplement till staten."


En kort lektion i orsak och verkan
- Paul Widén i Nyheter från Israel - ”Israel har på nytt attackerat Gazaremsan efter en flera dagar lång vapenvila. Orsaken är att en raket idag avfyrades mot Israel från Gazaremsan, det uppger israeliska militären.” Så presenterades tisdagens händelseförlopp i Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport. Terroristorganisationen Hamas raketbeskjutning mot Israel förvandlades alltså till en israelisk attack mot Gaza...
...Här är bevisligen en kort lektion i orsak och verkan på sin plats. Åkerman inleder med att beskriva verkan (Israels agerande) och nämner först efteråt orsaken (raketbeskjutningen). Hon uttrycker sig alltså på ett sätt som tydligt förmedlar intrycket att Israel bröt vapenvilan...."


”Uttåget från Gaza var ett fatalt misstag”

- Tobias Goldman i Svenska Dagbladet - "Israel drog sig alltså ur Gazaremsan redan 2005. Därefter har tusentals raketer skickats mot den judiska staten, två mindre krig har startats av Hamas, kvarvarande synagogor har bränts ner  och israeliska soldater har kidnappats. Det som hade kunnat bli en framgångshistoria för palestinierna, när de nu äntligen fick chansen att styra sig själva, gick så dåligt som det bara kunde gå. I stället drabbades Israel av nio år av terror och ständiga attacker mot sin civilbefolkning. Även om blockaden ofta har varit för hård fanns det alltid en logisk grund till att ha kvar den, en restriktion som även Egypten har och har haft för att förhindra infiltration av terrorister in i sitt land (men utan att det någonsin har lett till upprördhet och demonstrationer mot Egypten i Sverige).
Hamas är en dödskult som använder sin egen befolkning som mänskliga sköldar, som ser varje död broder eller syster, barn eller kvinna som en pr-triumf, vars partiprogram lånar fritt från "Sions vises protokoll", som till och med erkänt att det leder sitt folk in i döden, med en vettlös raketbeskjutning av Israels civila, som bygger tunnlar för att utföra jättemassakrer i Israel på det judiska nyåret, tunnlar som är stora som tunnelbanespår och med all sannolikhet byggda med hjälp av de miljarder kronor i bistånd Gaza får från det internationella samfundet varje år. Detta Hamas som förtrycker sin egen befolkning när de inte använder folket som martyrer i krig mot Israel."

Skriv ut  
Fredag 22/8

Vad jag som kristen utan några och … tror (del 2)

 

Bength Gustafson ger i ett antal bloggposter en bekännelse av vad han verkligen tror på. I det första avsnittet presenterade Benght fem exempel på vad han tror på. Här i det andra avsnittet kommer ytterligare tre exempel.

Från Bength Gustafsons blogg

"Jag tror på Jesu återkomst. Jag tror både på den första uppståndelsen och på det som vi kallar för ”uppryckandet” och på Jesu synliga återkomst tillbaka till jorden, till Oljeberget, till Jerusalem, till Israel. (1 Tess. 4:13-5:11. 1 Kor. 15:1.f. Apg. 1:9-11. Upp. 1:7). I ljuset av Jesu återkomst kan vi också få en förståelse för vad som sker nere i Israel och i Mellanöstern i våra dagar. En annan förståelse än den som vi dagligen och ensidigt får ifrån den mediala världen.
Detta som har med Jesu återkomst att göra är så aktuellt och så betydelsefullt för oss alla här och nu, men det är också så omfattande att jag längre fram återkommer på min blogg med en serie av bloggtexter i detta ämne."

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 21/8

Ny bok på gång från rupeba

 

Nu är det inte långt kvar tills vi kommer ut med ännu en bok från rupeba. Det är Rut som har skrivit "FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri!"

Rut har i många år undervisat om förlåtelsens betydelse. Både den förlåtelse vi ger ut och den vi tar emot. Under åren har Rut fått många brev från människor som berättar om den hjälp de har fått av den undervisningen.

Då vi nu ger ut Ruts undervisning i bokform är det vår önskan att många fler människor ska få uppleva förlåtelsens frigörande kraft.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 21/8

Nyhetsflödet torsdag den 21 augusti

 

Separatister intog frikyrka i Donetsk

- Världen idag - "En frikyrka i staden Donetsk i östra Ukraina har ockuperats av pro-ryska separatister.
Sent på onsdagkvällen i förra veckan intogs kyrkbyggnaden som tillhör Donetskkyrkan Livets ord och i söndags var kyrkan för första gången på tjugo år stängd för gudstjänstfirande. Pastorn, Leonid Padun, skrev dagen efter en uppmaning till förbön på sin blogg.
”Trots att staden är full av lediga byggnader så valde de att ta Guds hus, som aldrig står tomt och där inte en dag går utan att vi hela tiden tjänar Gud och hjälper behövande människor.” Padun fortsätter: ”Det finns inga ord för att beskriva smärtan och sorgen!”


Forskare möts för att prata om tidens slut
- Kyrkans Tidning - "Forskare från hela Norden är just nu samlade i Lund för att diskutera kristna föreställningar om tidens slut. Det är det nionde Nordiska Patristikermötet som hålls, temat är eskatologi.
- Eskatologi är aktuellt i vår samtid. I kris- och krigstider dyker det upp föreställningar om tidernas slut. Vi vill lyfta fram hur de här föreställningarna skapades men också fördjupa reflektionen. Det säger Samuel Rubenson, symposieordförande och professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet."


Kallelsen att följa Jesus
- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Den allra enklaste kallelsen som Jesus använder är ”Följ mig”. Han kallade på människor, män och kvinnor, och bad om deras personliga trohet och lydnad. Han inbjöd dem att vandra med honom, lära av honom, lyda hans ord och befallningar och att mer och mer bli ett med honom och hans vision. Det är inte möjligt att lyssna till och gensvara på denna kallelse utan att först försaka något. Att följa Jesus innebär automatiskt att låta andra lojaliteter komma i andra hand. På den tid då Jesus vandrade här nere på jorden kunde detta innebära, väldigt praktiskt, att faktiskt lämna bakom sig både hus, hem och familj. Simon och Andreas ”lämnade genast sina nät och följde honom” (Matt 4:20). Jakob och Johannes ”lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom” (Mark 1:20). Matteus, som hörde Jesu kallelse medan han satt ”utanför tullhuset”…, ”steg upp och följde honom” (Matt 9:9). Idag, rent principiellt, är Jesu kallelse precis densamma. Han säger fortfarande ”Följ mig” och tillägger ”ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger” (Luk 14:33). Rent praktiskt däremot behöver inte detta idag betyda (åtminstone inte för majoriteten av hans lärjungar) att man rent fysiskt går iväg från sitt hem eller sitt arbete. Det ligger snarare ett inre överlämnande av båda två, och en vägran att låta varken familj eller karriär inneha första platsen i våra liv. Tillåt mig att bli lite mer precis gällande två försakelser som absolut inte kan skiljas från gensvaret att följa Jesus."

Skriv ut  
Torsdag 21/8

Om ledarskap; del 2 av 4

 

Från den engelska sidan

Major Dr Harold Hill, teaching at Wellington Theological Consortium Colloquim.

From FSAOF blog.

"An early Salvationist saint, George Scott Railton, was ambivalent about the establishment of a hierarchy, particularly the appointment of Divisional Officers (creating episcopal oversight) in 1880. After a year he wrote that he’d been wrong and that the “officers and people evidently love and delight in their Majors!”[3] Bramwell Booth had second thoughts. In 1894 he complained that “the [Divisional Officers] are often much more separate from their [Field Officers] than they ought to be. Class and caste grows with the growth of the military idea. Needs watching.”[4] Thirty years later he was still watching, concerned that Divisional and Territorial leaders “are open to special dangers in that they rise and grow powerful and sink into a kind of opulence…”[5]"

Read more Here...

Skriv ut  
Onsdag 20/8; 05:55

Hamas återupptar raketbeskjutningen mot Israel

 

- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Strax innan klockan 16:00 igår tisdag utsattes den israeliska staden Be’er Sheva för ett raketangrepp från Gaza. Därmed bröts vapenvilan som ingicks mellan Israel och terroristorganisationen Hamas i förra veckan och som förlängdes kvällen innan med ytterligare 24 timmar.

En knapp timme efter raketangreppet återupptog det israeliska flygvapnet sina attacker mot terroristinstallationer i Gaza. Detta följdes av ytterligare raketbeskjutning mot israeliska städer under kvällen. Sammanlagt 56 raketer avfyrades från Gaza fram till midnatt, bland annat mot Tel Aviv och Jerusalem. Sex raketer sköts ner av det israeliska raketförsvarssystemet. Över fem miljoner israeliska medborgare tvingades söka sig till skyddsrum. Inga människor rapporteras dock ha dödats eller skadats i attackerna.
Det här var den 11:e gången som Hamas bröt en vapenvila sedan kriget inleddes för lite mer än sex veckor sedan"
(Bilden: Delar av en raket från Gaza som sköts ner över Tel Aviv)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 20/8

En ockuperad värld

 
Under den här vinjetten kommer vi med jämna eller ojämna mellanrum att ta in äldre inlägg i repris. Inlägg som är värt att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i augusti 2009.

C.S. Lewis skriver i sin bok "Kan man vara kristen?":
Skillnaden är att kristendomen anser att denna mörka makt skapats av Gud och var god då den skapades men slog in på en orätt väg. Kristendomen tror liksom dualismen att det pågår en kamp i tillvaron. Men den tror inte, att det är en strid mellan självständiga makter. Den tror att det är ett inbördeskrig, ett uppror, och att vi lever i en del av tillvaron som ockuperats av upprorsmakarna.
En av fienden ockuperad provins - det är vad denna världen är.


Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 20/8

Nyhetsflödet onsdag den 20 augusti

 

Synen på familjen har förändrats
- Lukas Berggren i Världen idag - "Synen på familjen har förändrats kraftigt under de senaste 20 åren. Två tydliga trender kan urskiljas.
För det första har det skett en omdefiniering av familjen, där många politiker har velat göra upp med kärnfamiljen. Detta trots att just kärnfamilj är det sätt som de allra flesta människor i vårt land har valt att leva i....
Det andra som skett är att familjens frihet och autonomi ifrågasätts, vilket bland annat syns i krav på fler pappamånader."


Felaktiga påståenden om kriget i Gaza

- Aron Modig i Svenska Dagbladet - "Det är med stor förvåning jag läser debattartikeln av fyra riksdagsledamöter från alliansen på Brännpunkt den 9 augusti. I artikeln angriper de fyra staten Israel och kommer med ett antal felaktiga påståenden. Det finns inte utrymme att här bemöta dem alla, men några måste tillbakavisas...
Skribenterna påstår också att stödet för Hamas i Gaza skulle öka. En aktuell rapport från Washington Institute visar dock på motsatsen.
När de fyra riksdagsledamöterna skriver att staten Israel inte är erkänd av ”Hamas samt flera arabländer” utelämnar de det faktum att Hamas i sina stadgar klargör att den judiska staten ska utplånas. Det är minst sagt en väsentlig skillnad på att inte godkänna en statsbildning och att vilja utplåna en nation.
Påståendet att Israel ”som starkare part bör visa vägen och skydda sin egen befolkning genom att visa vilja till fred” är också märkligt då Israel – som ett exempel – i denna konflikt accepterat samtliga vapenvilor som Hamas och världssamfundet begärt. Samtidigt har Hamas brutit dem alla."


Själavård och församlingstukt - Väckelserapport från Etiopien
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "James betonar även vikten av att den kristna församlingen inte mister sin sälta. Om församlingsmedlemmar faller i uppenbar synd, är det viktigt att man går till rätta med problemet. I sådana fall är en viktig uppgift för själavårdaren att hjälpa sin konfident att se och förstå vad som har gått snett. Här syftar James främst på synder som äktenskapsbrott, polygami, okontrollerat humör etc. Om församlingen ser mellan fingrarna med sådan synlig synd begränsar det den Helige Ande. De ”osynliga synderna” är naturligtvis också ett problem. Men dessa kan bara Gud se, något som man också är noga med att undervisa om."

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Nyheter om Frälsningsarmén

Nyheter i massmedia om Frälsningsarmén från eniro nyhetssök. Klicka här>>   
Google Nyheter

Skriv ut  
Bloggat om Frälsningsarmén

Bloggat om Frälsningsarmén från eniro bloggsök. Klicka här>>

Skriv ut  
Förlåtelseboken
Läs mer om
"Förlåtelseboken-du kan bli fri"
HÄR...
Skriv ut  
Dagens andakt
2 september

"Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen”
( Hebr 2:1)

Andakt:
”Vad hindrar att din församling växer? Finns det någon där, som Herren vill att just du ska visa kärlek, genom en speciell omtanke?” Han sa´ så predikanten. Omedelbart visste jag, inte bara vem jag skulle sträcka ut handen emot, utan också vad jag skulle göra. Jag skulle köpa en enkel blomma, skriva ett kort med några vänliga ord och lämna till ett ungt par. Jag följde Herrens maning, och det blev inledningen till en lång vänskap och ledde fram till att två unga människor idag är hängivna medarbetare i Guds rike. Att höra och att lyda är två viktiga ingredienser i tron. Fåren hör herdens röst, och de följer efter den rösten, för annars kommer de att gå vilse.

Bön:
Herre hjälp mig att känna igen din röst, när du talar till mig idag. Och hjälp mig att göra det du ber mig om. Tack att jag får vara din med-arbetare!

  


Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba