Webbtidningen  rupeba.se  

 
Skriv ut  
den 30 maj 2015
Lördag 30/5

Nyhetsflödet lördag den 30 maj

 

"Gud är Gud"

- Dagen om den kommande konferensen i Globen "Fire of God" - "Två veckor innan konferensen Fire of God i Globen gästades Kanal 5:s Breaking news av Patrik och Charles Haddad som fick berätta om arrangemanget.
- De ringde upp oss efter att ha sett reklamen och undrade om vi kunde vara med i programmet, berättar Charles Haddad för Dagen.
- Vi bad och frågade Gud "Är det här från dig?" och upplevde då att vi skulle tacka ja.
Programledaren Filip Hammar sa i presentationen av Patrik och Charles Haddad att "den sexiga kristendomen har gjort entré", men det försökte bröderna att tona ned. Patrik konstaterade att "ett möte med Gud förändra allt" och när de fick frågan hur de har råd att hyra Globen i tre dagar svarade Charles "Gud är Gud" vilket resulterade i applåder från studiopubliken."

Svaret på sekler av muslimsk aggression

- Kjell O. Lejon i Världen idag - Korstågen del 2/3.
"Hur skulle man utifrån kristen synvinkel agera på de månghundraåriga muslimska erövringarna, som aktualiserades när man i det kristna östromerska riket åter var direkt hotad av sunnimuslimsk seldjukisk-turkisk aggression vid 1000-talets slut? Stora landområden i Arabien, Persien, Mindre Asien, Syrien, Palestina och Nordafrika hade redan fallit, kristna pilgrimer var fortsatt attackerade, och nu stod de fientliga muslimska trupperna i Konstantinopels närhet, varför kejsaren Alexios I Comnenos (1081–1118) inte såg någon annan utväg än att vädja till de kristna i väst om hjälp. En envoyé mötte påven Urban II (1088–1099) i Piacenza i mars 1095...."


Normkritik marginaliserar

- Erik Hagström i SvD - "Det är viktigt att alla barn får möjlighet att lära sig om sex och samlevnad. Men lika viktigt är vad som lärs ut till barnen. Är det rimligt att förvänta sig att 15-åringar ska ha flera sexpartners? Är normbrytande aktiviteter viktigare än omsorg för hälsan?
Enligt skollagen ska utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, både vad gäller metod och innehåll. Det kristna nätverket NFS, Nätverket för samlevnad och sexualitet, gav biologen och gymnasieläraren Ulf Silfverling i uppdrag att granska de fyra vanligaste böckerna i gymnasieskolans sex- och samlevnadsundervisning. Slutsatsen ges av rapportens titel: ”Naturkunskap – icke godkänt!”.I boken Synpunkt 1a1 (Gleerups 2011) står: ”Sexualdriften handlar också om ren lust och njutning. Detta gäller inte enbart människan. Bland t.ex. schimpanser har man konstaterat att många individer i flock kan ha sex med varandra, även inom samma kön” (s. 158). Eftersom normer i samhället inte tycks duga något till är det kanske logiskt att se till djuren för normativ vägledning."


De sista kristna
- Annika Borg i Hemmets Vän - "I dagarna utkommer en bok av den danske journalisten och tidigare politikern (Radikale Venstre) Klaus Wivel. Den heter De sista kristna: berättelsen om de förföljda, de som flytt och de som vägrar ge upp (Marcus förlag). Smaka ett ögonblick på den titeln. Upprinnelsen till boken är ett brev Wivel skrev till den danska utrikesministern med frågan om vad regeringen tänkte göra åt fördrivningen av kristna i Mellanöstern (judarna är för länge sedan borta, utom några enstaka, som i Jemen). På detta brev fick Klaus Wivel inget svar. Därför begav han sig till Västbanken, Gaza, Egypten, Libanon och Irak och såg med egna ögon fördrivningen av kristna. Och han mötte även de välmenande västerlänningar som förnekar alla problem. Vår tids paria är de kristna i Mellanöstern. Smaka ett ögonblick på den utsagan också."

Skriv ut  
Lördag 30/5


På norsk i dag

  
- Det var kaldt - Fra Jostein Nielsens blogg. Les HER.
- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.

 

In English today

 

- Should Christians Prepare for a 'Dark Age' in the Church? - John Stonestreet in Breakpoint.   Read HERE.
- Simple Living for Simple Days.
Daily devotion. Read HERE.

Skriv ut  
Lördag 30/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 19 - "Vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" - Läs mer HÄR.
5 Mos 5- Mellan Gud och människa - Läs mer HÄR.
Jes 16 - Borttappad glädje  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Fredag 29/5

Turkiet uppmanar muslimer att invadera Jerusalem

Tidigare i veckan publicerade vi ett inlägg på den engelska sidan med rubriken: "Nato Ally To Muslims: Reconquer Jerusalem", läs HÄR.

Senare fick jag ett mejl från Hans Hansson som följer upp inlägget:

"I går spreds en artikel på facebook att Turkiets president Erdogan uppmanar muslimer att invadera Jerusalem. Man kan ju naturligtvis undra varför. Min analys:

Det ottomanska väldet från 1299 till 1923 – var ju den “Islamska Staten” i mer 600 år. Sultanen över Turkiet var ju också Kalif över den muslimska världen....
"

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 29/5

Nyhetsflödet fredag den 29 maj

 

”Insemineringsförslag strider mot Barnkonventionen”

- Tuve Skånberg i SVT Opinion - "Den föreslagna lagstiftningen om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor strider mot Barnkonventionens krav att barnets bästa ska komma i främsta rummet, vilket också utredningen medger:
”Vid ställningstaganden i frågor som rör assisterad befruktning måste det alltid ske en avvägning mellan olika intressen, varvid principen om barnets bästa bör tillmätas en särskild vikt. Samhället har i dessa fall ett särskilt ansvar för att bevaka och tillvarata det blivande barnets intressen.
Huvudregeln bör även fortsättningsvis vara att ett barn ska ha rätt till två föräldrar och dessutom garanteras två rättsliga föräldrar redan från födseln. En reglering om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor bör således betraktas som ett undantag från det som annars gäller.”
Denna brist understryks i det särskilda yttrande som Jenny Munkelt tillfogat utredningen:
”Utgångspunkten för utredningens uppdrag är vuxnas önskan att få barn vilket innebär att principen om barnets bästa är särskilt viktig att beakta.
Det är därför otillfredsställande att de förändringar som föreslås i utredningen saknar en djupare belysning av konsekvenserna på kort och lång sikt för barnet ur ett barnrättsperspektiv.”


Den kalla logiken bakom en raketattack

- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Igår kväll utförde den palestinska terroristorganisationen Islamiska jihad en raketattack mot Israel....
Bakgrunden till attacken är enligt den londonbaserade tidningen Asharq Al-Awsat en maktkamp inom Islamiska jihad. Terroristorganisationen finansieras helt av Iran, men den senaste tiden har relationen svalnat avsevärt pga Islamiska jihads ovilja att fördöma den saudiarabienledda militäroffensiven i Yemen. Islamiska jihads medlemmar ska därför inte ha fått ut någon lön på tre månader. Istället uppges Iran nu finansiera gruppen as-Sabirin, som brutit sig ur Islamiska jihad och som leds av en av terroristorganisationens tidigare befäl. Det är ännu oklart vilken av de två rivaliserande fraktionerna som låg bakom gårdagens raketattack, men det tycks alltså stå klart att attacken främst var ett uttryck för en intern maktkamp."


Korstågens blodiga bakgrund

- Kjell O.Lejon i Världen idag - "Korstågen del 1/3.
Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en livlig offentlig diskussion förts kring våldsanvändning inom religioner, främst inom islam. I samband med detta ställs frågan om kristenheten i väst bär på en kollektiv skuld till islam och därmed till Mellanösterns muslimer? För några år sedan kunde man till minnet av första korståget beskåda något som benämndes som en "försoningsvandring" från Tyskland till Jerusalem, där deltagarna bar tröjor med en text på arabiska, som i översättning löd: "Jag ber om ursäkt". Startade rentav problemen mellan kristna och muslimer, mellan väst och öst, i och med korstågen? Många i väst svarar nästan reflexmässigt "Ja" på den frågan och bidrar därigenom till vad som skulle kunna beskrivas som ett skuldbeläggningssyndrom i väst....
När det gäller bruket av våld kan nämnas att Muhammed (570-632) själv, enligt muslimsk historieskrivning, ledde och deltog i nitton väpnade aktioner. I sitt avskedtal förklarade han att han "var beordrad att bekämpa alla människor till dess de säger: 'Det finns ingen gud utom Allah´", något som några menar är en hållning som överensstämmer med den i sammanhanget ofta diskuterade i en sen sura, Sura 9:5 i Koranen (... ni skall döda avgudadyrkarna, var än ni träffar på dem ... Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred ...").

Skriv ut  
Fredag 29/5

På norsk i dag

- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.
- Enorm oppslutning om NM i gatefotball. Pressemedlning på MyNewsDesk. Les mer HER.

 

In English today 

- Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
- Adultery, Wife-Swapping, Cheating & Divorce. Pulpet Series by David Wilkerson. Read HERE.

Skriv ut  
Fredag 29/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.
Från dagens bibelläsning:

Apg 18 - "Var inte rädd, utan tala och tig inte!" - Läs mer HÄR.
5 Mos 4 - Var är ditt hjärta? - Läs mer HÄR.
Jes 14 - Vila från smärta och oro - Läs mer HÄR.

Jes 15 - Dom över avgudadyrkare - Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 28/5

Det räcker inte med ord

 

Förra veckan skrev jag att ord är nödvändiga. Det är inte nog med att leva ett liv som gör intryck. Ord är också nödvändiga för att peka på Kristus och ge honom äran. (Läs HÄR)

Men även om ord är nödvändiga så räcker det inte med ord. Det var inte bara ord som förvandlade världshistorien den första tiden efter pingst. Det var något annat än ord som gjorde att många människor kom till tro.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 28/5

Nyhetsflödet torsdag den 28 maj

 

Elefanten i rummet

- Paul Widén i Nyheter från Israel - "Elefanten i både världsbanksrapportens och Alexandra Pascalidous misärinredda rum heter naturligtvis Hamas, den folkmordsförespråkande islamistiska dödskulten som är orsaken till att inte bara Israel utan också Egypten har försatt Gaza i blockad. Egypten har det senaste halvåret tvångsförflyttat över 3000 familjer på den egyptiska sidan av landets gräns till Gaza för att skapa en två kilometer bred buffertzon. Om inte detta faktum skulle räcka för att inse den höga prioriteringsgrad som isoleringen av Gaza har för de omkringliggande staterna kan det vara värt att betänka de konkreta planer på att gräva en djup vallgrav runt hela området som diskuteras i både Egypen och Israel. Vem som helst med ett minimum av politisk urskiljningsförmåga inser naturligtvis att ett sådant massivt projekt inte är något som Mellanösterns två mäktigaste stater överväger bara för att jävlas med Alexandra Pascalidous nya bekantskaper i Gaza, utan för att det föreligger ett synnerligen allvarligt och överhängande säkerhetshot från Hamas mot Egypten och Israel: därav blockaden; därav den uteblivna exporten; därav arbetslösheten, fattigdomen, och alla liv som slagits i spillror."

Hamas terror mot palestinierna

- Gunnar Jonsson i ledarartikel i Dagens Nyheter - "De sex männen släpades genom folkmassan fram till moskén, där de beordrades att knäböja vid en mur. En av de maskerade vakterna sköt en kula i huvudet på var och en av fångarna, och avslutade sedan jobbet med en automatkarbin. Det var den 22 augusti i fjol, mitt under Gazakriget, och Hamas hade skipat rättvisa genom att avrätta ”kollaboratörer” som påstods ha samarbetat med Israel.
Händelsen beskrivs i Amnestys färska rapport om islamiströrelsen Hamas brott mot mänskliga rättigheter under kriget. Förvisso gjorde sig Israel skyldigt till massivt övervåld i Gaza. Över 1.500 civila, varav 500 barn, dödades. Amnesty menar att armén gjorde sig skyldig till krigsförbrytelser, och att begreppet också omfattar Hamas och andra palestinska gruppers beskjutning av Israel med tusentals missiler.
Men rapporten är framför allt en dokumentation av Hamas kränkningar av sina egna. De summariska avrättningarna vid moskén var en del av ett mönster. Minst 23 ”överlöpare” dog på liknande sätt, utan att ha fått en korrekt rättegång. De sex i exemplet skulle ha gripits på bar gärning och pekades ut som ansvariga för israeliska bomber mot skolor och sjukhus. Allt tyder dock på att samtliga greps innan kriget bröt ut.
Andra palestinier miste livet i Hamas fängelser efter tortyr och svår misshandel i syfte att tvinga fram erkännanden. Ingen har ställts till svars för övergreppen. Och det handlar inte bara om så kallat spioneri för Israel. Även personer kopplade till Palestinska myndigheten på Västbanken (som styrs av rivalen Fatah) blev slagna och skjutna."


Kampanjen mot religiösa har bismak av angivarsamhälle
- Anita Goldman i Dagens Nyheter - "Anita Goldman svarar Humanisterna.
Det är svårt att diskutera med någon som slingrar sig, lite som den – i Humanisternas ögon säkert allt för kända – paradisiska ormen. I en annons hävdar man ”att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer”. Christer Sturmark (DN 8/5) förfäktar nu att ”Vi har aldrig påstått att det skulle vara kränkande att utsättas för religion i hemmet.”
Det visar sig att ordet ”hemmet” är centralt, som så ofta i Sverige skall alla problem lösas av ”skolan”. Den skall steppa in och tillhandahålla alternativa ”livsåskådningar”....
Därför kan jag inte uppfatta det ärliga uppsåtet hos Emilia Ericson (DN 15/5) när hon väljer ut just ”religionen” som det område där Sveriges progressiva barnsyn tar stopp. Som hon själv påpekar har vi ”sedan länge passerat den tid då religionen satt bekvämt på en piedestal”.
Den upphöjda platsen har materialismen och konsumismen nu intagit och människor och natur far mycket illa.
Och hur vi skall få bukt med ”föräldrarnas vägledning” av sina barn, utan att skapa ett angivarsamhälle lyckas Humanisterna inte klargöra. Det välment ”humana” får en bismak av social kontroll av privatlivet och det är något som vi efter de senaste årens steriliserings- och fosterbarnsdebatter förhoppningsvis blivit vaccinerade mot."


Guds närhet spränger gränser
- Torsten Åhman i Dagen - "Andens rörelse går inte bara inåt på djupet utan också utåt till andra.
Det är klart att det som hände på pingstdagen hade en kolossal betydelse för dem som var med om det. Man kan undra hur det hade gått med kristendomen om detta inte hänt. Den lilla gruppen hade möjligen blivit en av hundratusentals sekter som försvunnit i historiens glömska. Nu blev den i stället en världsrörelse utan motsvarighet.
Få frågor kan vara viktigare i vår orientering mot framtiden än frågan: ”Vad var det egentligen som hände den här dagen?”

Skriv ut  
Torsdag 28/5

På norsk i dag

 

- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.
- Muslimsk jødehat i Norge. Lederartikel i Dagen. Les HER.

 

In English today

 

- Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
- It´s Thursday - Howard Webber. Read HERE.

Skriv ut  
Torsdag 28/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 17 - En ny kung - Läs mer HÄR.
5 Mos 3- Var inte rädd - Läs mer HÄR.
Jes 13 - Herrens dag är nära  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Onsdag 27/5

Apokalypsens röda häst!

 
 
Apokalypsens röda häst! - Att bevara Guds frid i svåra tider - David Wilkerson

"Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma." (Kolosserbrevet 3:15)

I denna enda vers ryms en otrolig befallning: Hela Kristi Kropp har blivit kallad av Gud att låta Hans frid styra och regera våra hjärtan, tankar och kroppar!

Guds frid skall vara medlaren i våra liv och sitta som härskare över alla ting. Skulle någonsin detta kall ha behövt ljuda, så är det idag i denna tid av uppror och förvirring! Uppenbarelseboken 6:4 talar om en röd häst som rider över hela jorden, med detta mandat:

".... och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs t honom." (Uppenbarelseboken 6:4).

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 27/5

Nyhetsflödet onsdag den 27 maj

 

Beroende av varandra i den globala kyrkan
- Olof Edsinger i Världen idag - "En av Paulus mest berömda liknelser står att läsa i Första Korinthierbrevets tolfte kapitel. I en passionerad utläggning om Andens gåvor beskriver han den kristna församlingen som en kropp och de troende som denna kropps lemmar. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den, skriver aposteln. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den (1 Kor 12:26–27).
Normalt när vi utlägger denna liknelse väljer vi att tillämpa den på den lokala församlingen. Men det är fullt möjligt att tillämpa den också på den globala gemenskapen. Som Guds barn i den här världen är vi alla beroende av varandra. Det som händer i en del av den världsvida kyrkan kommer därför – i alla fall i någon mån – att få konsekvenser även för de andra delarna av samma gemenskap.
Jag fick själv en mycket smärtsam påminnelse om detta när jag för några år sedan besökte den lutherska kyrkan i Mordvinien i Ryssland. Strax innan jag kom dit hade nämligen den ortodoxa kyrkans biskop gått ut i radio och varnat för de evangeliskt kristna. "De är inga riktiga kristna, utan en sekt", hade han sagt, "för de tror inte på Guds ord." Bakgrunden till detta uttalande var Svenska kyrkans beslut att välsigna registrerat partnerskap. Händelser i en luthersk kyrka i Sverige fick alltså dramatiska konsekvenser för de troende i det inre av Ryssland!"


Bonhoeffer om kyrkans relation till staten
- Ruben Agnarsson i Inblick - "I boken ”Bonhoeffer – Präst, martyr, profet, spion” (den svenska utgåvan har tagit bort ordet ”profet” i underrubriken) ges detaljerade och utförliga beskrivningar av hur den tyska kyrkans ledare – i efterdyningarna av liberalteologins framfart bland tyska teologer – var beredda att helt omdefiniera den kristna tron för att anpassa sig till Tredje rikets nationalsocialism.
Hela det Gamla testamentet avfärdades, alla judiska anknytningar tonades ned och Jesus framställdes istället som en nordisk hjälte, allt för att tillgodose Hitlers antisemitiska ideologi.
Frågan kvarstår ändå som fullständigt obegriplig: Hur kunde kristna präster och lekmän svära trohet till Hitler? Eric Metaxas väldokumenterade biografi om Dietrich Bonhoeffer är en viktig pusselbit för att kunna förstå det ofattbara.
Boken sätter kyrkans väsen och dess relation till staten i välbehövlig blixtbelysning. Inte minst för oss här i Sverige när nu svenska kyrkor håller på att omdefiniera äktenskapet och febrilt börjar famla efter teologiska argument för att underbygga sin nya familje- och samlevnadssyn."

 

Svenskar tror – men inte på Gud

- Thomas Lerner i Dagens Nyheter - "Få svenskar kallar sig religiösa. Samtidigt ­säger sig många tro på någon slags ”ande” eller livskraft. Hur sekulariserade är vi egentligen? Religionsvetaren David Thurfjell talar om ­Sverige som det ”postkristna” landet....
När vi träffas ska David försöka förklara varför svenskarna är världens mest sekulariserade folk – samtidigt som många tycks ha religiösa inslag i sina liv och världsbilder.
Var femte svensk tror nämligen på Gud. Det är den tredje lägsta andelen i hela Europa. Samtidigt svarar varannan tillfrågad att de tror på någon slags ”ande” eller ”livskraft”. Det är näst flest av samtliga europeiska länder. Hur går det ihop?
David Thurfjell har skrivit boken ”Det gudlösa ­folket” som handlar om hur Sverige blev ett av världens mest sekulära ­länder. Samtidigt ­söker han svaren på varför vi svenskar tänker som vi gör och förklarar hur vår unika religionssituation egentligen uppkommit."


Längtan. Väntan. Pingst
- Marie Willermarks blogg -"Jag minns t.ex. mitt år på Dalarö Folkhögskola 1974-75 då jag gick ungdomsledarlinjen. En period i livet med längtan efter att hitta min plats, mitt uppdrag i livet. Längtan efter mer av Guds Ande över mitt (för all del inte dåliga) liv. Det var tiden då musiken från musikalen Befriad, med kören Choralerna och Mörlid-Sandwall, spelades mycket på skolan. Texterna från Johannesevangeliet om Anden riktigt nötte in längtan efter mer av Gud. Så åkte vi till ungdomsarbetets Riksting i Leksand. Kören Det Nya Livet från Stockholm var med. Guds Ande var i rörelse. I det avslutande mötet i kyrkan var min längtan att fyllas mer av Guds Ande stark. Vad jag väntat på fanns här. Vad ska jag göra? Vad gör Gud? Jag kände en maning att göra något i lydnad till Gud. Låta honom befria mig från självkontrollen. – Jag skulle lyfta mina händer i lovsång mot Gud. En så enkel sak! Men avgörande. För det var det som var mitt gensvar på Guds inbjudan att fylla min längtan. Vem ser? Hur känns det? Ja, man kan tänka så mycket dumt. För ingen brydde sig, nästan alla stod med lyfta händer. Och jag också. Och fick i den lydnadshandlingen erfara en glädje och en befrielse som var Guds gensvar i mig...
Det finns troende människor som slutat längta. Som av rädsla eller annat håller en distans till vad Anden vill göra här och nu."

Skriv ut  
Onsdag 27/5

På norsk i dag


-
Små tanker for merkverdige dager.
Dagens Andakt på norsk. Les HER.

- Fra helvete til himmelen - Halden Arbeiderblad. Les mer HER.

 

In English today

 

- Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
- Nato Ally To Muslims: Reconquer Jerusalem - Prophesy News Watch. Read more HERE.

Skriv ut  
Onsdag 27/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 16 - Bojorna faller av - Läs mer HÄR.

5 Mos 2- Länge nog... - Läs mer HÄR.
Jes 12 - Ösa vatten med fröjd  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 26/5

Apostlagärningarna - Del 4: Han skall komma tillbaka

 

I förbindelse med Jesu himmelsfärd i Apg 1, när lärjungarna var tillsammans med Jesus för sista gången, var det tre budskap de fick ta emot:

1/ Ett löfte: "Ni skall bli döpta med helig ande" (Apg 1:5)
2/ Ett uppdrag: "Ni skall vittna om mig" (Apg 1:8)
3/ Ett hopp (som också var ett löfte): "Han skall komma tillbaka" (Apg 1:11) 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 26/5

Nyhetsflödet tisdag den 26 maj

 

Låt inte trendkänsligheten styra församlingsarbetet
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Kyrkan behöver se upp så att den inte fyller bänk­raderna men tömmer tron på att evangeliet har något konkret att förmedla till livet utanför. Det skriver Jacob Rudolfsson i ett inlägg om d­ebatten kring gudstjänsten, som även uppmärksammades av Sveriges Radios Nordegren & Epstein i P1.
Samtalet om gudstjänstens form och funktion är viktigt. Församlingar behöver hela tiden fråga sig hur man bäst kommunicerar evangeliet i den tid man verkar i. Samtidigt får kyrkan inte bli så trendkänslig att den blir en spegelbild av kulturen och inte Guds rike, och därmed upphör att vara en profetisk röst. "

Fotbollsstjärnan David Luiz döptes i pool hos lagkamrat
- Dagen - "Paris Saint-Germains brasilianske fotbollsstjärna David Luiz har klivit ned i dopgraven.
Ceremonin ägde rum hemma hos lagkamraten Maxwell, i dennes swimmingpool.
"Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Kor 5:17). Så underbart det är att leva med dig Herre, tack för att du älskar mig så mycket och tar hand om mig! Mitt liv är ditt, och jag är din tjänare! Var alltid i centrum för alla mina beslut! Jag älskar dig Gud! Amen."
Så skriver David Luiz i anslutning till en bild på sitt Instagramkonto där han står med dopkläder i poolen."

Scones vägen till Gud?
- Sveriges Radio P1 - "Just nu pågår debatt inom de kristna kyrkorna om hur kyrkbänkarna ska fyllas och nya församlingsmedlemmar lockas till verksamheten. Louise som nyligen besökt Skånela kyrka i Märsta och undrar om deras aktiviteter med sconesbakning och modevisningar verkligen lockar till kontakt med Gud.
Per-Johan Svärd, kyrkoherde för Märsta pastorat, medverkar."

Skriv ut  
Tisdag 26/5

På norsk i dag


- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.

- Rusfri dag for alle. Perleportalen. Les mer HER.

 

In English today

 

- Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
- Consider the Bait and Switch of 'Hooking Up'. Kenny Luck in Charisma Magazine. Read more HERE.

Skriv ut  
Tisdag 26/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 15- Enighet och oeniget - Läs mer HÄR.
5 Mos 1- Intag landet! - Läs mer HÄR.
Jes 11 - Fridsriket  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Måndag 25/5

Material till cellgruppen

Studiehäften från rupeba

Bibelstudier från Apostlagärningarna - A4-storlek. 28 sidor
Bibelstudier från Efesierbrevet - A4-storlek. 33 sidor.
Bibelstudier från Hebreerbrevet - A4-storlek. 34 sidor
Bibelsamtalsboken - Det nya livet - A4-storlek. 19 sidor.

Gamla Testamentets för den vanlige bibelläsaren
- A4-storlek. 57 sidor.

Hur ska man tolka Guds ord?
A4-format. 24 sidor.

Varje studiehäfte kostar:
60:- plus porto
Som e-bok (pdf-fil) 40:-
Som pdf-fil med rätt att kopiera 10 exemplar - 100:-
Som pdf-fil med rätt att publicera 20 exemplar - 150:-
Som pdf-fil med rätt att publicera 30 exemplar - 200:-

Läs mer om studiehäftena HÄR.
Skriv ut  
Måndag 25/5

Nyhetsflödet måndag den 25 maj

 

Vi behöver en ny karismatisk väckelse

- Tommy Dahlman i Inblick - "Under seklernas gång händer det att en viss central förkunnelse eller viktig andlig erfarenhet ignoreras, till dess en dag en människa eller en rörelse framträder för att korrigera detta. Tyvärr har vi sett hur det har dykt upp egenintressen ur dessa skeenden som med sina egna strukturer har isolerats från andra kristna traditioner...
Den karismatiska väckelsen är helt nödvändig för oss eftersom vi hela tiden frestas att vilja tämja Gud. Vi vill styra och kontrollera Andens verk. Vi vill ha en snäll och följsam Gud. Men Jesus påminde oss om att Anden blåser vart den vill. I tider då vi känner och tror att vi har det andliga livet helt klart för oss är Andens överraskningar nödiga. I samma tid som vi försöker institutionalisera den helige Ande misslyckas våra verk.
Vi behöver den karismatiska traditionen för att motverka den blodfattiga slentrian som nöjer sig med allmänt religiöst prat. Utan den karismatiska väckelsen vänjer vi oss med sakernas tillstånd väldigt snabbt och vi glömmer att Guds rike inte är ord utan kraft. Utan den karismatiska väckelsen blir vi lätt en religiös intresseförening utan glödande evangelisation."

Vittnesbördet med Anders Arborelius
- Sändaren - "Sändaren fortsätter med podcasten Vittnesbördet. Den här gången intervjuas Anders Arborelius, biskop över Katolska kyrkan i Sverige och nyvald ordförande för Sveriges kristna råd, där han efterträder ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.
Här berättar han om bönen, sina år som karmelitbroder och om karismatiska katoliker." 


Terrorister ur ett genusperspektiv
- Lukas Berggren i Världen idag - "I augusti förra året skrev Nuri Kino en artikel i Svenska Dagbladet (27/8) med rubriken "Tala om för världen att vi blir slaktade för vår tro". Han berättade bland annat om den treåriga flickan Kristina. Hon var enligt uppgift det sista barnet som IS tog från den kristna staden Qarakosh i Syrien, efter att ha dödshotat alla som inte ville konvertera till islam.
"'De stoppade bilen med familjen, de slet Kristina ur mammans armar och riktade en kniv mot hennes hals och krävde att de skulle köra vidare utan henne!' Han fortsätter: 'Mamman slängde ned sig på marken och vädjade till terroristen. Men han hotade med att skära halsen av Kristina, att han skulle döda henne och hela familjen om de inte körde vidare.'"
Så IS tog flickan. Strax efter kidnappningen spreds bilderna på lilla Kristina på den arabiska nyhetssajten ankawa.com. För världen blev hon kanske bara en nyhet i mängden. Men den som är förälder kan försöka föreställa sig smärtan, sorgen, ilskan, paniken, ovissheten som Kristinas föräldrar lämnades med. Och Kristinas egna känslor? Bryskt tagen från sina föräldrar med en kniv mot halsen, kidnappad av ondskefulla terrorister. Vad som hände med flickan sedan vet vi inte. Och vill kanske inte veta. Kristina är bara ett av tiotusentals exempel på fullständiga trauman som människor genomlider i Syrien och Irak. Just precis nu, i denna stund."

Skriv ut  
Måndag 25/5

På norsk i dag


- Små tanker for merkverdige dager.
Dagens Andakt på norsk. Les HER.
- Hvordan gjör man disipler? Les mer HER.

 

In English today


- Simple Living for Simple Days.
Daily devotion. Read HERE.
- Why Boko Haram and ISIS Target Women - Katelyn Beaty in Christianity today. Read more HERE.

Skriv ut  
Måndag 25/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:
 
Psalm 62 - Endast hos Gud - Läs mer HÄR.
Psalm 63 - Törst - Läs mer HÄR.
4 Mos 36 - Arvet står fast - Läs mer HÄR.
Jes 10 - Ve över frötryckare  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Söndag 24/5

Tidig söndagsmorgon i Borås den 24 maj

 
Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Söndag igen. Och denna söndagsmorgon vaknar vi upp i Borås. Jag kommer tillbaka till det, men först några ord och bilder från veckan som gick....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 24/5

Nyhetsflödet söndag den 24 maj

 

RFSU:s skolmaterial om sex upprör

- Hasse Broström i Dagen - "Övergrepp på 13-åringar”. Så beskriver ett nystartat nätverk en del av det material skolan använder i sexualundervisningen. Udden riktas mot RFSU, som de ”Filmen växlar mellan tre par som hånglar eller har sex. Det är lite trevande till en början, de får inte riktigt till det. Efter ett tag stannar de upp, tar en paus, ber den andra: vänta, vi gör så här i stället. Sen fortsätter de, de pratar med korta meningar: vänta, långsammare, mer där. Det blir skönare och skönare…”
Citatet ovan är hämtad från RFSU:s hemsida och är en beskrivning av det senaste skolmaterialet från organisationen, med samlingstiteln Vill du?. Det utgår från några kortfilmer, bland annat den här. Det som beskrivs är ett antal samlag. Det är inte extremt avklätt eller naket men amatör(?)skådespelarna lyckas väl tydliggöra vad som sker, inklusive orgasmer.anser har monopol i skolan."


”Biologiska fakta blir aldrig omoderna”
- Stefan Gustavsson om insemination för singlar på SEA:s hemsida - "- Alla barn befinner sig i en sårbar situation. Genom insemination av singlar ökar risken för att barn blir föräldralösa genom sjukdom eller olyckor när man inte tillerkänns båda sina föräldrar. Staten kör därmed över barnen i sin fartblindhet att passa upp vuxnas önskningar.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i en kommentar till regeringens besked att man vill införa insemination för ensamstående kvinnor från och med 1 april 2016.
- Förslaget skadar även jämlikheten. I de flesta andra områden av familjelivet sägs det att pappor är viktiga. Genom det här förslaget ser staten till att barn redan i utgångsläget inte får någon kontakt med sin pappa och säger att fäder inte har någon betydelse.  Till och med adoptivbarns rätt till kunskap om sitt ursprung är en grundläggande idé i svensk lagstiftning."


Kampen om skolans sexualundervisning
- Olof Edsinger i Efter Kristus - "I dag basunerar framsidan på Dagen ut texten: ”Kampen om skolans sexualundervisning”. Inne i tidningen finner man dels en ledare på temat ”Sex i skolan utan normer leder fel”, dels ett så kallat dokument – alltså längre reportage. Först ut i det senare är en artikel där Therése Ewert från NfS, Hugo Wester från Skolverket och Åsa Kastbom från Linköpings universitet intervjuas. Mycket läsvärt! Därefter kommer ett samtal mellan mig själv och Hans Olsson från RFSU. Sammantaget ett mycket läsvärt och angeläget reportage, som jag hoppas ska få stor spridning både i och utanför kyrkans värld!"

Skriv ut  
Söndag 24/5

norsk i dag

- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.
- Langt færre i USA kaller seg kristne - Dagen - Les mer HER.

 

In English today


- Simple Living for Simple Days.
Daily devotion. Read HERE.

- March Down the Mall Promo. YouTube. See HERE.

Skriv ut  
Söndag 24/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:


Psalm 61 - "En klippa som är högre än jag" - Läs mer HÄR.

4 Mos 34 - Gränser - Läs mer HÄR.
 
4 Mos 35 - En fristad - Läs mer HÄR.

Jes 9 - Det finns hopp  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Lördag 23/5

Vad väntar vi på?

 

Pingstdagen närmade sig. Jesus hade sagt till sina lärjungar att de skulle stanna i staden och vänta tills de hade blivit rustade med kraft från höjden (Luk 24:49 och Apg 1:4-5).

Och så kom pingstdagen och väntan var slut. De behövde inte vänta längre. De blev rustade med kraften från höjden och de blev döpta med helig ande (Apg 1:5).

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 23/5

Nyhetsflödet lördag den 23 maj

 

Samvetsfrihet är viktigt
- Hemmets Vän - "Att vara samvetsöm uppfattas numera som en svaghet som kan skada samhällsutvecklingen. Hårdhudad ska man vara. Inte känna efter, inte lyssna av sitt samvete eller sin etiska kompass. I sann rationalism ska vi framåt, vidare. Här gäller tillväxt och utveckling till varje pris. Stannar hjulen, stannar världen. Men att vara samvetsöm handlar egentligen om något helt annat än att vara vek. Det handlar om att vara människa, att vara mänsklig. Inte maskin. Inte maskinell.
I ett samhälle där frågan om samvetsfrihet blossar upp som en pseudofråga har vi anledning att tänka efter: Vad får det för konsekvenser om vi förtränger vårt samvete, om vi slutar lyssna inåt, om vi bara kör på?...
Att abort är ett etiskt dilemma är inte svårt att förstå. Liv ställs mot liv och någon måste välja, men vems rätt skall väga tyngst? Och vem för barnets talan? Frågorna kommer alltid att finnas där. Förnekelse är ingen lösning. Dessutom är det ju ett problem att tvinga vårdpersonal som av samvetsskäl helst vill slippa delta i abortverksamhet att utföra dessa ingrepp.  En barnmorskas uppgift handlar ju primärt om att rädda liv, inte avsluta liv. I denna fråga kan man inte vara vek, om man är samvetsöm."


Förvandlade Stockholmsbröder hyr Globen för Jesus

- Världen idag - "Mötet med en före detta muslim fick de kristna Stockholmskillarna Charles och Patrik Haddad att vakna till.
– Jesus blev vår stora passion, säger brödraparet som nu bokat upp hela Globen för konferensen "Fire of God", den 11-13 juni....
Det började när Charles för tre år sedan fick en dröm. Han anade att den var från Gud.
– Men jag förstod inte vad han ville säga, berättar Charles som började be om en uttydning.
Svaret kom från oväntat håll – från en muslim som tagit emot Jesus. Charles mötte honom i sitt jobb som snöröjare på tunnelbanan. De skulle jobba ihop en kväll och satt i Charles bil på väg till arbetspasset. I bilen hade Charles en skiva med blandad musik. Plötsligt startade en lovsång. "Åh nej, han är ju muslim", tänkte Charles och försökte sänka ljudet. Men så ändrade han sig och lät sången ljuda högt i bilen.
"Är du frälst?" undrade genast killen och Charles gjorde sig redo för bråk.
"Det är jag också!" fortsatte killen och chockade Charles."


Pingst innebar värdighet för apostlarna att lida smälek
- Tommy Dahlman i Inblick - "Mina tankar och studier går till Apostlagärningarna. Vi ser nu hur det apostoliska uppdraget växer fram. Apostel är en ärofull titel. Men hur många skulle vilja bli en apostel, om de verkligen visste vad det skulle innebära? Det handlar inte om att sitta vid ett direktörsbord. Apostlarna satt helt enkelt inte. Apostel innebar att bli det främsta målet för förföljelse, inte för att vinna prestige. I 1 Kor 4:9 läser vi: "Gud har ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda"
Det var med andra ord inga gudomligt tillsatta kyrkoadministratörer, dessa apostlar.  Deras speciella förmån var att "de funnits värdiga att förnedrats för Namnets skull" och de var glada - Apg 5:41. Den enda höga status de hade var att få lida smälek för Kristus skull. Inte undra på att de behövde ett dop i helig Ande och eld.
Att läsa Apostlagärningarna utifrån svenska referenser känns långsökt. Men samma smälek som ägde rum efter första Pingstdagen pågår över jorden, nu 2000 år senare. Där den kristna tron har sina största framgångar i världen går framväxten hand i hand med tortyr, trakasserier och martyrskap. De lever fortfarande i Pingstens efterverkningar. De predikar samma evangelium ur samma bok om samma Kristus. Och utan samma dop i helig Ande och eld vore de intet."

Skriv ut  
Lördag 23/5


På norsk i dag

- Små tanker for merkverdige dager. Dagens Andakt på norsk. Les HER.
- Misbruk av makt. Fra Jostein Nielsens blogg. Les HER.

 

In English today

 

Simple Living for Simple Days. Daily devotion. Read HERE.
The Coming Purge. David Wilkerson (October 1977). Read HER

Skriv ut  
Lördag 23/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:


Apg 14 - Tecken och under - Läs mer HÄR.

4 Mos 33 - "Jag har givit er landet" - Läs mer HÄR.

Jes 8 - Ty Gud är med oss  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Fredag 22/5

Det dyrbara blodet och den mäktiga handen

David Wilkerson var en av vår tids starkaste profetröster.Han var verksam under andra hälften av 1900-talet och under det första decenniet av 2000-talet. Han blev först känd genom boken "Korset och stilletten" och har senare skrivit ett antal profetiska böcker varav "Synen" kanske är den mest kända. David Wilkerson dog 2011. Vi kommer här på rupeba.se den närmaste tiden att länka till ett antal av Wilkersons budskap.

- David Wilkerson (Maj 1984) -
Det är påsknatten. Judarna har låst in sig i sina hus, för Gud har varnat att döden skall komma över Egypten denna natt! Blodet av ett felfritt lamm har blivit strukit på dörrkarmarna till varje hem, precis som Gud befallt. "Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten" (2 Mos 12:13). Ytterligare hade de blivit lovade, "skall Han...inte låta förgöraren gå in i era hus för att döda er" (2 Mos 12:23)....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 22/5

Nyhetsflödet fredag den 22 maj

 

Vi g(r)illar olika

- Siewert Öholm i Världen idag - "I landet Lagom får vi i alla fall grilla olika. Det stör ingen. Det sätter inga andra ideologier i fara. Det hyllar bara oss själva och våra magar. Coop insåg att nu är det bara grillköttet kvar där vi inte behöver ställa in oss i åsiktsledet. Fläskfilé, lamm, revbensspjäll eller falukorv. Här får vi avvika. Här får vi tycka själva. (Om inte MP snart förbjudit både grillkolen och köttet) Att vi ska gilla olika har ju svenskarna tagit till sig som  slogan och självskriven moralisk attityd. Värre blir det genast om vi skulle vilja se lite seriösare på tillvaron, eller fundera hur olika de är som  vi klarar av att gilla.
När drottningen skulle tala om trafficing tillsammans med internationellt erkända Provita vid ett seminarium på Uppsala Universitet nyligen, stoppades arrangemanget därför att en av arrangörerna, Provita, med juristen Ruth Nordström, stämplades som olämplig på grund av att hon vare sig gillar trafficing eller aborter.
Två tankar i huvudet samtidigt blir för olika. Feministmaffian klarar bara likhet med en tanke. De lyckades också skrämma bort drottningen från seminariet i Uppsala, men hon mottogs i stället i Rom av påve Franciskus i Vatikanen tillsammans med Svenske Biståndsministern Isabella Lövin i exakt samma fråga. Det som var för olika för att umgås med i Uppsala, blev prestige och ett alldeles gemensamt intresse i Rom. Franciskus gillar inte heller aborter särskilt mycket."


Tystnad kring förföljelse av kristna
- Annika Borg i Hemmets Vän - "Men nu knackar attentaten mot kristna också på Europas dörr. Under förra veckan avvärjdes ett massmord på kristna i två kyrkor i Frankrike. Och ett tjugotal personer med kopplingar till al-Qaida greps med stora vapenarsenaler då de planerade att självmordsbomba i Vatikanstaten: alltså den plats som på många sätt är kristendomens centrum. Det senare renderade inte stort mer än en notis (!) i våra tidningar. Men i själva verket är detta alarmerande. Ska Peterskyrkan behöva sprängas i luften innan den välmenande, irrationella och av skuld invirade västvärlden förstår att kristna är i farozonen? Något de/vi varit länge i Mellanöstern, men nu även är på våra egna gator.
Säpo, forskare och kunniga journalister har tidigare identifierat två grupper som är i högriskzonen att utsättas för terror-attentat: judar och platser med judisk anknytning som skolor och synagogor samt tidningsredaktioner. Nu finns en tredje: kristna i Europa. Det är verkligheten.
Frankrikes premiärminister Manuel Valls sa i radiointervju: ”Aldrig har hotet varit så påtagligt som idag. I vår historia har vi inte någon gång varit konfronterade med en sådan här typ av terrorism.” Och vad säger våra politiker av olika kulörer? Ingenting. Det är knäpptyst. Tar någon ansvar? Har någon riktig koll på det här? Att som medborgare behöva ställa sig dessa frågor börjar bli allvarligt på riktigt."


Livets ord har köpt ut Robert Ekh från pensionsavtal
- Dagen - "Uppgörelserna med de två tidigare anställda är hemliga. Livets ord vill inte berätta vilka ekonomiska belopp det handlar om.
Robert Ekh fråntogs sin pastorstjänst i februari i år då det uppdagats att han haft ett utomäktenskapligt förhållande. Han lämnade strax därefter Sverige och bosatte sig utomlands och har inte velat kommentera fallet.
Robert Ekh var en av grundarna av Livets ord. I höstas avslöjades att han och övriga grundare, bland andra Ulf Ekman, hade mycket förmånliga pensionsavtal. I samband med uppmärksamheten avsade sig de övriga inblandade sina förmåner, men inte Robert Ekh. Men nu har alltså en uppgörelse nåtts."

Ledarskap före och efter Pingstdagen
- Tommy Dahlman i Inblick - "Få områden har så många åsikter cirkulerandes runt sig som frågan om ledarskap. Hela den västerländska kulturen brottas med ledarskapets identitet. Ledarskap är visionärt och risktagande. Inte många vill vara eller göra detta. Priset att betala kan bli högt, i form av ensamhet, antagonism och förtal. Ledarskap är inte ett uppdrag för vem som helst. Uppgiften är otacksam och tung. Och långt ifrån alla vill eller trivs med att leva ett sådant liv."

Skriv ut  
Fredag 22/5


På norsk i dag 

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.

- Lettere å være kristen? Nils-Peter Enstad i Kristelig Pressekontor. Les HER.

In English today


- Daily devotion
- Simple Living for Simple Days. Read HERE.

 

- Change Can Be Hard ... for everyone. Go Forward with Jim Knaggs - Read HERE.

Skriv ut  
Fredag 22/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 13 - Den helige Andes verk - Läs mer HÄR.

4 Mos 32 - Irra omkring i öknen - Läs mer HÄR.

Jes 7 - Att ha ett fäste som håller  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 21/5

Är det nödvändigt att använda ord?

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord” . Detta är ett citat som förmodas komma från Franciskus av Assissi. Den som citerar detta kanske menar att ord inte är så viktiga, evangeliet ska levas ut, man ska predika med sitt liv och inte med ord.

Ingenting kan vara felaktigare....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 21/5

Nyhetsflödet torsdag den 21 maj

 

Kommunpolitiker – bli vid din läst!
- Elisabeth Sandlund i Dagen - "Befängt att kräva ändrad teologi för att ge bidrag.

”Om ni inte ändrar er teologiska hållning blir det inga bidrag från oss.” Det är innebörden i beskedet från Örkelljunga kommuns kultur- och fritidsnämnd till ortens pingstförsamling, uttryckt i ett sammanträdesprotokoll och förtydligat av nämndens ord­förande som är intervjuad på nyhetsplats i dagens tidning.
”Ingen som tycker att homosexualitet är synd ska ha kommunala bidrag” säger nämndens ordförande och tar sig därmed rätten att formulera början till en inverterad syndakatalog på kommunpolitisk grund.
Kanske finns det fler mänskliga beteenden som enligt Örkelljungas politiker inte längre får kallas synd? Girighet? Förtal? Skvaller? Tänk om pastorn uttalar sig mot sådant, i förkunnelsen eller i en debattartikel, och någon kommuninvånare känner sig träffad och blir kränkt. Och vilken blir nästa teologiska fråga som politikerna, i Örkelljunga eller annorstädes, tar sig an? Troende­dopet som grund för medlemskap (solklar diskriminering av den som är barndöpt), uppfattningen att det är rätt och riktigt att be för sjuka om helande (kvacksalveri), bejakande av tungotal (kan väcka anstöt)?"


Kristna vänstern i dåligt sällskap

- Lukas Berggren i Världen idag - "Så har då den fjärde upplagan av Ship to Gaza lämnat Sverige. Fartyget Marianne är det svenska bidraget till den så kallade "Frihetsflottiljen". Att bryta Israels sjöblockad av Gazaremsan är syftet med det politiska jippot. Ja, för ingen ska tro att detta handlar om välgörenhet. Hade det gjort det, hade aktivisterna enkelt kunna använda sig av de gränsövergångar där Israel kontinuerligt levererar förnödenheter till Gaza. Frihetsflottiljens last 2010 uppgick enligt företrädarna själva till 10 000 ton, vilket är långt mindre än vad Israel själva för in på bara en vecka.
Nej, Ship to Gaza handlar inte om välgörenhet, utan om politik. Det är åtminstone en av årets deltagare ärlig med. Ulf Bjereld är tilltänkt ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen). "Ship to Gaza är inte enbart en humanitär organisation, utan också – och främst – en politisk organisation.", skriver han på Ship to Gazas blogg.
Annars skulle Tro och Solidaritets medverkan i Ship to Gaza kunna beskrivas som både aningslös och inkonsekvent, om än inte alls förvånande. Sin (dåliga) vana trogen attackerar den kristna vänstern Israel, medan de stryker terrorister och antisemiter medhårs."

Frälsningsarmén tar in webbyrå
- Dagens Media - "Frälsningsarmén ska bygga en ny webbutik. Till sin hjälp tar organisationen Uppsalabaserade byrån Wasabi Web.
Wasabi Web grundades 2012 och har kunder som Telenor Arena och Svenska Kyrkans Unga.

Men nu ska byrån alltså bygga en ny webbutik åt Frälsningsarmén och även hantera den löpande förvaltningen."

Skriv ut  
Torsdag 21/5

På norsk i dag 

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.
- Dansende frelsessoldater sprer glede på nett - Dagen.no. Les HER.

In English today

- Daily devotion - Simple Living for Simple Days. Read HERE.
- It´s Thursday. By Howard Webber. Read HERE.

Skriv ut  
Torsdag 21/5
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 12 - Bön förändrar verkligheten - Läs mer HÄR.

4 Mos 30 Rustad till strid - Läs mer HÄR.

Jes 6 - Renade läppar  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Onsdag 20/5

Anden - Tankar om pingsten och vardagen

Maj månad är pingstens månad. Och med anledning av det presenterar "Rom 10:17" en samling predikningar om den helige Ande och Andens gåvor.
14 bibelstudier om den Helige Ande, 7 bibelstudier om Andens gåvor och 2 bibelstudier om Andens gåvor och skapande.
 

Låt dig fyllas av undervisningen om den Helige Ande, men framför allt låt dig fyllas av den Helige Ande själv.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 20/5

Både nåd och sanning
- Marcus Birro i Världen idag - "Kroppen har blivit vårt enda tempel. Allt heligt har vi monterat ner. Spriten är det enda sakrament som svensken håller för evigt. Ständigt detta degraderande supande. Jag begriper inte hur människor, som inte är alkoholister, som alltså inte har problem med drickandet i sig, känner ett behov av att förvandlas till grottmänniskor, till stumma, grå stenar av outtalad idioti.
Det är obegripligt. Och skrämmande.

Förr höll sig kyrkan nära Gud. Det fanns ett värde i att kyrkan orkade stå för något bestående. Det fanns en styrka och en stor, stor tröst i det faktum att Jesus är den samme, igår, idag och för evigt.
Nu? Ingenting är för evigt längre. Även Gud ska monteras ner och trixas med tills han finner sin plats i den fruktansvärda tidsandan.
Alltså ska även Gud bli en del av något som aldrig på djupet kan tillfredsställa oss. Precis så allvarligt är läget. Det är en sak att världen skriker åt oss dygnet runt men när även delar av kristenheten väljer att bli en del av det skriket, när Guds ord monteras ner, förvanskas och kompromissas med, tror jag vi befinner oss rätt långt ner på det sluttande planet."

Debattartikel i Dagen kan leda till indraget bidrag
- Dagen - "Debattartikeln om homosexuella får konsekvenser.
Korskyrkan i Örkelljunga måste inleda dialog med kommunen om en jämställdhets- och likabehandlingsplan – annars blir det inga fler kommunala bidrag. Kyrkans pastor Timo Lordhem var en av 22 pingstpastorer som i en debattartikel i tidningen Dagen i april deklarerade att ett homosexuellt liv är en synd och att det blir omöjligt för den som lever så att komma till himlen."


 
Relativismen ifrågasatt

- Ulf Jönsson i Signum - "– Det är dags att kritiskt skärskåda vår tids utbredda sanningsrelativism.
Vår samtid har ett ansträngt förhållande till sanningsbegreppet. Det krävs visserligen inte mycket eftertanke för att inse att det inte går att leva ett normalt liv om man struntar i sanningsfrågor. Att exempelvis strunta i om broar som man kör över faktiskt håller eller inte är ingen bra idé. Livet straffar i längden den som ignorerar frågan.
Men samtidigt känner vi oss obekväma när vi gör anspråk på sanning. Kan man verkligen veta vad som är sant? Pilatus fråga till Jesus ”Vad är sanning?” (Joh 18:38) känns lika aktuell i dag som när den ursprungligen ställdes. Frågan kompliceras dessutom av den gnagande känslan av att varje sanningsanspråk är uttryck för intolerans. Den som tror sig veta hur det faktiskt förhåller sig förmodas ha svårt att tolerera andra uppfattningar. Det blir då frestande att fly till skepticismen och att nöja sig med att var och en får vara sin egen sannings smed."

Skriv ut  
Onsdag 20/5

På norsk i dag

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.
- Skal lede armeen i Øst-Europa - Dagen.no - Les HER.

 

In English today

- Daily devotion - Simple Living for Simple Days. Read HERE.
- Life Becomes Unbearable for Jews, PART 2 OF 2. From FSAOF blog. Read HERE 

Skriv ut  
Onsdag 20/5
 
 
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:

Apg 11 - Vad säger Anden idag? - Läs mer HÄR.

4 Mos 30 -  Kan man lita på dig? - Läs mer HÄR.

Jes 5 - Herren hade förväntat mer  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 19/5

Apostlagärningarna - Del 3: Löftet om den Helige Ande

"Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:4-5) 

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 19/5

Nyhetsflödet tisdag den 19 maj

 

Stoppa exploateringen av kvinnor och barn
- Ruth Nordström i Världen idag - "För en tid sedan blev jag tillfrågad om att stödja en internationell kampanj mot surrogatmödraskap. Eftersom jag anser att surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter därför att det öppnar för människohandel, exploatering av kvinnor och deras kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror, tackade jag ja till att stå bakom kampanjen.
Den internationella kampanjen mot surrogatmödraskap stöds också av Sveriges kvinnolobby, journalisten och feministiska debattören Kajsa Ekis Ekman och feministen och forskaren Ebba Witt-Brattström vilket fått RFSU:s tidning Ottars chefredaktör Anna Dahlqvist att se rött. Till Fria Tidningar uppger hon att det är "häpnadsväckande" att man kan alliera sig med sådana aktörer som undertecknad."


Kidnappad yttrandefrihet
- Eli Göndör i Dagen - "Varje provokation behöver inte ges villkorslöst stöd.
Skottlossningen i Dallas utanför ett konferenscenter där en utställning av Muhammedkarikatyrer pågick väcker återigen frågan om yttrandefrihetens roll.
Naturligtvis är det alltid oacceptabelt att någon hotas till livet för vad den har sagt, målat eller skrivit. Men med det skrivet finns det också anledning att fråga sig vad syftet kan vara med att medvetet provocera och kränka en specifik grupp och om sådant verkligen bör ses som ett uttryck för yttrandefriheten."


Mot bättre vetande (del 2)
- Bength Gustafsons blogg - "Som kristen och skapelsetroende kan jag vara konsekvent i hur jag tänker och resonerar när det gäller något så viktigt och grundläggande för oss människor som behovet av intelligens, förnuftig reflektion och planering, mening, syfte och mål, både när det gäller vad som ligger bakom hela skapelsen och vad som gäller i allt mänskligt liv. I Bibeln är detta något grundläggande och genomgående. Men så konsekvent kan inte en ateist, darwinist och sekulärhumanist vara.
Detta är inte ”bara ett löst påstående” som jag gör, utan jag säger detta utifrån att jag under många år har läst och lyssnat till vad olika författare och förespråkare har skrivit och sagt inom just dessa områden: ateism, darwinism/evolutionsteori och sekulärhumanism. Detta har att göra med ett genuint intresse ifrån min sida, och det är som jag sa till sekulärhumanisternas ordförande Christer Sturmark, då vi senast möttes i en debatt på Löttorps Camping för två år sedan inför en tusenhövdad publik, att ”jag läser och lyssnar till dig Christer och till dina meningsfränder, därför att jag vill tränga in i era huvuden för att ta reda på hur ni tänker och resonerar”. Jag hade då tagit med mig upp på podiet ett antal böcker och tidskrifter som bland annat Christer Sturmark har författat och som visar på denna inkonsekvens i sättet att tänka och resonera."

Skriv ut  
Tisdag 19/5

På norsk i dag

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.
- Bønnebrev fra "Åndelig vekst" - Les HER.

In English today

- Daily devotion - Simple Living for Simple Days. Read HERE.
- Life Becomes Unbearable for Jews, PART 1 OF 2. From FSAOF blog. Read HERE.

 

Skriv ut  
Tisdag 19/5
 
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Från dagens bibelläsning:


Apg 10 - Vad brukar du svara? - Läs mer HÄR.

4 Mos 29 -  Ännu fler offer - Läs mer HÄR.

Jes 4 - Ett renat folk  - Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/5

Nyhetsflödet måndag den 18 maj

 

Analys av svensk kristenhet
- Stefan Swärds blogg - "Vi som har ett starkt engagemang för svensk kristenhet och tror på kristendomens framtid i Sverige, vi möter ständigt fakta som inte är uppmuntrande.

Såg på Twitter idag två nya siffror, som återigen bekräftar bilden av svensk kristenhet som ett sjunkande skepp. Antalet besökare i Svenska kyrkans huvudgudstjänster har sjunkit från 9,1 miljoner 1990 till 4,3 miljoner idag. Då ska man tänka på att siffran 1990 var all-time-low, med ett antal decennier av krympande gudstjänstbesökare i Svenska kyrkan. En annan nyhet som jag såg på Twitter idag var att Equmeniakyrkan tappat 1500 medlemmar senaste året, vilket är en dramatisk minskning.
Siffrorna är ju katastrofala och jag saknar profetisk krisanalys inte minst från berörda kyrkoledningar, det saknas i alltför stor utsträckning både krismedvetande och förmåga att säga vad som behöver göras. Jag tror att grundproblemet är rent andligt, det handlar om att Gud inte välsignar vår verksamhet. Då kan vi arbeta oss trötta med det som är fåfängt och förgängligt, det är bara Andens fräscha genombrott som ger kyrkan liv och växt. Och när detta saknas leder det till de siffror som statistiken visar. Tilltron till Guds rena ord, och dess predikan i Andens kraft, och att Guds folk lever i omvändelse och aktivt söker Guds vilja i alla avseenden – det är förutsättningar.
Tänk om alla diskussions- och samtalsmöten som just nu pågår i svensk kristenhet kunde ersättas av bönemöten. Att profetiskt fånga in hur Gud ser på läget är oändligt mycket viktigare än våra ändlösa diskussioner där våra olika uppfattningar bryts och ventileras."


Fastare ordningar ska stävja sönderpratade gudstjänster

- Torsten Åhman, recension i Sändaren - "Red. Robert Eriksson, Joel Halldorf, Åsa Molin "Söndag - gudstjänst i en ny tid" (Libris förlag)
Att den frikyrkliga gudstjänsten befinner sig i kris är uppenbart. Bokförlaget Libris har påpassligt gett ut en bok i ämnet, Söndag — gudstjänst i en ny tid. Det är en grupp teologer, lärare och pastorer från olika samfund som skriver. Gemensamt för dem är ett likartat synsätt på vad en gudstjänst är och hur den ska utformas. Med tanke på alla de synpunkter som kommit fram i den aktuella diskussionen måste boken emellertid ses som en partsinlaga. En ambitiöst sådan med mycket kärlek till saken och rader av värdefulla insikter. En kort recension kan bara spegla en del övergripande tankar och måste oundvikligen också bli ett inlägg i det aktuella samtalet.
Genomgående finns önskemål om fastare ordningar. ”Folkligheten kan slå över i ytliga, sönderpratade gudstjänster.” Detta ska stävjas, menar man, med mer av formulerade böner, symbolhandlingar och en striktare ordning. Jag tror de flesta av oss håller med även om vi inser att en förändring i stil inte räcker. Och att det motsatta diket med välformade liturgier, gudstjänstkläder och färger i exakt ordning, korrekt utförda symbolhandlingar och en lågmäld förkunnelse möter inte heller självklart behovet hos gudslängtande människor."


Kommer människor till tro i Svenska kyrkan?

- Jonas Nordén i Efter Kristus - "Svenska kyrkan gör så otroligt mycket bra i Sverige och utomlands. Bara de senaste veckorna har jag läst om nödhjälp till de drabbade i Nepal, stort engagemang för klimatfrågorna och rättvisemärkta produkter, insatser som ger hemlösa tak över huvudet, fastekampanjen som drog in över 33 miljoner kronor, uppmärksammande av förintelsen, körer, konfirmandarbete, sjukhuskyrkans betydelsefulla arbete och satsning mot droger på Valborg, för att nämna några exempel. Allt detta är ju otroligt bra och viktigt!
Men – hur kan det komma sig att jag aldrig (jag vet att man aldrig ska skriva aldrig – men jag upplever det som aldrig) får rapporter från min Svenska kyrka om det som faktiskt är kyrkans absolut viktigaste uppdrag; att människor ska komma till tro på Jesus Kristus? Är det så att det inte rapporteras om det, eller är det så att det inte sker? Om det är det senare, vilket tyvärr statistiken pekar på, så måste vi ju fråga oss själva: Vad håller vi som kyrka på med?"

Skriv ut  
Måndag 18/5

Befria själen genom att leva i den nya naturen

 
Från Webbkyrkan.se:

Barbro Erling talar om idag om hur man ska sträva efter att leva i den nya naturen som Kristus givit oss. Jag styrs inte av mina mänskliga upplevelser, utan låter Jesus leva genom mig. När jag lever på detta sätt behöver jag inte få problem i vare sig äktenskap eller andra relationer. Fly inte korsets väg, även om den stundtals är smärtsam.

Den största kallelsen du har är att bli den du är. Genom Jesus kan du övervinna syndens makt och istället leva det Kristusliv som Gud har ämnat för dig.

    ”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva … Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.” Gal 2:19-20

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 18/5

På norsk i dag

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.
- Fra Perleportalen: Lediga plasser på seniorfestivalen på Storefjell. Les HER.


                                         Storefjell Resort Hotel

In English today

- Daily devotion - Simple Living for Simple Days. Read HERE.

Skriv ut  
Måndag 18/5
 
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:


Psalm 59 - Vad möter dig? - Läs mer HÄR.


Psalm 60 - Ett banér för sanningen - Läs mer HÄR

4 Mos 28Ett nytt slags offer - Läs mer HÄR.

Jes 3 - Resultat av våra gärningar  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Söndag 17/5

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 17 maj

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Idag är dagen då hela Norge exploderar i rött, vitt och blått. Man kanske tror att den norska nationalkänslan når sin höjdpunkt i skid-VM där norrmännen erövrar en ansenlig mängd guldmedaljer. Men då har man inte varit i Norge på "syttende mai". Överallt, i den minsta lilla by, är det parader, hornmusik och flaggor. Högtidsklädda människor överallt!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 17/5

Nyhetsflödet söndag den 17 maj

 
Gideoniterna passerade historisk milstolpe 

- Dagen - "Organisationen har nu delat ut två miljarder biblar. Den internationella ledaren, William Thomas, gläds över siffran, men förklarar att den inte är det viktigaste.
"Vi delar ut biblar eftersom de räddar själar. Bakom varje siffra finns ett ansikte, bakom varje ansikte en berättelse, bakom varje berättelse en ovärderlig själ som har potential att leva i evighet", säger han."


Allt du behöver veta om benförlängning och lite till
- IT-pastorn i Efter Kristus - "Detta skrivs några timmar innan TV4 kommer att sända ett avsnitt av Kalla fakta som av allt att döma kommer gå hårt åt en framväxande skara av helandepredikanter. Den enda som syns på bild i trailern är Jens Garnfeldt, men pluralformen används. Också Torsten Åhman använder plural i det korta klippet där han kallar dessa som programmet ska handla om för “charlataner”. Ett tilläggsklipp finns där Samuel Varg Thunberg visar hur man kan fejka benförlängning. I en artikel i Dagen verkar han mena att det är den enda sortens benförlängning som finns inom kristna sammanhang. Denna svartvithet gör oss en stor otjänst. Jag har försökt råda bot på den i tidigare inlägg, där jag bland annat går i dialog med Torsten Åhman."

Vatikanen erkänner Palestina
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Vatikanstaten erkänner Palestina i ett nytt fördrag som förhandlats fram mellan Vatikanstaten och den palestinska myndigheten. Palestiniernas president Mahmud Abbas ska med anledning av avtalet träffa påve Franciskus nu på lördag.
Det var den bilaterala kommissionen mellan Vatikanen och den palestinska myndigheten som träffades i Vatikanen i onsdags och som efter mötet meddelade att de har nått överenskommelse om ett övergripande avtal.
Avtalet ska nu överlämnas till respektive myndigheter för godkännande och för att inom en snar framtid undertecknas, meddelade Vatikanstaten i onsdags.Vatikanstaten har – förutom ett geopolitiskt anspråk på Jerusalem och en tydlig önskan om att spela en politisk roll i området – tagit starka intryck av dessa starkt pressade kristnas formuleringar när man nu erkänner en palestinsk stat.
Det inträffade visar den katolska kyrkans uppenbara sårbarhet när kyrkans ledning ska försöka förena politiska maktambitioner med en trohet mot kyrkans grundläggande trossatser."

Skriv ut  
Söndag 17/5

På norsk i dag

- Dagens Andakt på norsk. Små tanker for merkverdige dager. Les HER.


In English today

- Daily devotion - Simple Living for Simple Days. Read HERE.
- The God Who Cannot Suffer Suffered - Wesley Hill in Christianity Today.  Read HERE.

 

Skriv ut  
Söndag 17/5
 
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

Psalm 58 - Tiga är inte alltid guld  Läs mer HÄR.

4 Mos 26 - Ökenliv eller liv i överflöd - Läs mer HÄR
 
4 Mos 27Gå i spetsen - Läs mer HÄR.


Jes 2 - Herrens dag  - Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
Dagens andakt
30 maj

”Men håll fast vid det ni har tills jag kommer”
( Upp 2:25)

Andakt:
Jag är fascinerad av vimplar. Sådana där vimplar som hänger uppe dygnet runt i alla väder. När vinden tar tag i vimpeln fladdrar den så stolt och vecklar ut sig med alla sina färger. Andra dagar, när det är vindstilla hänger vimpeln rakt ner som en trasa utefter flaggstången. Våra kristna liv är som den där vimpeln. Vissa dagar blåser Andens vind friskt genom våra liv och vi kan veckla ut vår fulla potential. Andra dagar, verkar det inte hända något alls. Poängen med vimpeln är emellertid att den hänger kvar antingen det blåser friskt eller är vindstilla. Som kristen har jag ett ansvar att hålla mig fast vid Jesus varje dag antingen han behagar använda mig till något stort eller jag bara får hänga med och se på när han använder andra. Bibeln använder ibland ordet ”förbli”. Till exempel säger Jesus i Joh 8:31 ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria”. Förblivandet i Guds ord, att vi läser och begrundar Bibelordet, är viktigt, för det är ett tecken på sant lärjungaskap.

Bön:
Jesus, hjälp mig idag att hålla fast vid dig och ditt ord, antingen du vill använda mig fullt ut i tjänsten eller om du vill att jag bara ska vara stilla i vila.

  


På andra språk

Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.
- The shop. HERE.
 

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norske. HER.

Skriv ut  
Besök på rupeba.se 2015

Januari 12.417
Februari 10.229

Mars 11.206
April 10.048

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Pelle Pohula
Klicka HÄR

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Tommy Dahlman
Klicka HÄR  

Marie Willermark
Klicka HÄR..

Bength Gustavfson
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Böcker

Vill du sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Text/HTML
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
Bibelskolan

Bibelskolan just nu:
Varje tisdag ett nytt avsnitt i kursen om Apostlagärningarna 5 maj - 28 juli

Skriv ut  
Every Thursday


På engelska sidan:
Varje torsdag lägger vi ut ett avsnitt av "It´s Thursday" med Howard Webber

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba