Webbtidningen  rupeba.se  

 
Skriv ut  
den 3 september 2015
Torsdag 3/9

Två rustningar

Den senaste tiden har vi i den dagliga bibelläsningsplanen läst om två olika slags rustningar.

RUSTNING 1
I Efesierbrevet har vi läst om att ta på Guds rustning, så att vi kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp (Ef 1:11).

Det är en rustning som kanske inte syns på utsidan, men den kommer att märkas i våra liv!
Den talar om att hålla sig till sanningen, vara iklädd rättfärdigheten, en villighet att tjäna, tro och Guds Ord.

RUSTNING 2
I Första Samuelsboken har vi läst om då lille Davis skulle gå ut i strid mot jätten Goljat. Inför striden klädde man på David Sauls rustning.

Det var en rustning uttänkt och tillverkad av människor. Det var säkert inget fel på den rustningen som David fick låna. Det var ju kungens egen och förmodligen det allra bästa människor kunde erbjuda.

Men den passade inte i striden mot Goljat. David kunde inte röra sig fritt i rustningen. All energi gick åt att bära upp rustningen. Han såg säkert bra ut i den praktfulla rustningen och kanske kunde den till och med imponera på fienden. Men den var mer till hinder än till hjälp då det blev dags för kamp.

David fick kasta ifrån sig rustningen och gå emot fienden till synes orustad. Men han hade en rustning som man inte kunde se utanpå, men den märktes.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 3/9

Nu är det torsdag! - reflektioner från Moseböckerna

På den engelska sidan har vi under en tid lagt in ett avsnitt av Harold Webbers It´s Thursday, reflektioner från Moseböckerna. Här kommer ett avsnitt översatt till svenska.

”Farao sade till Josef: ”Härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten.” (1 Mos. 41:41).

Tänk vad snabbt livet hade vänt för Josef, på det mest förunderliga sätt. Ena sekunden försmäktar han i fängelset tillsynes helt utan hopp om att kunna komma ut. Nästa ögonblick är han den mäktigaste mannen i landet. När Gud gör något är det aldrig halvhjärtat. När han ger, ger han inte bara det vi absolut behöver. Han är överflödets Gud, och han välsignar oss med mer än vi någonsin kan förtjäna, mer än vad vi kunde hoppas på eller föreställa oss. När Jesus gav mat till 5000 människor, blev de fem bröden och två fiskarna förvandlade till mer än nog för att tillfredsställa folkets hunger.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 3/9

Nyhetsflödet torsdag den 3 september

 

Frälsningsarmén fixar ungas jobb
- Dagen - "Sedan i fjol hjälper Frälsningsarmén arbetslösa ungdomar att hitta jobb. Av 110 personer har över 70 blivit anställda eller hittat utbildning.– Den här frågan är superviktig, säger Anne-Li Marthinussen, kårledare på Vasakåren i Stockholm.
   Tro, hopp & arbete. Så heter Frälsningsarméns satsning som går ut på att hjälpa arbetslösa ungdomar med jobbsökande och genom att slussa in den på olika praktikplatser.
   Allt på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
   För den som främst förknippar Frälsningsarmén med soppkök och socialt arbete för hemlösa kan idén låta förvånande."
Läs också: Gick till Frälsis – fick jobb på kondis


Tolerans är sååå 00-tal
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Trodde du att tolerans var ett av vår tids honnörsord? Glöm det! I alla fall om den nya generationens normkritiker ska få bestämma.
   I takt med att normkritiken vinner mark i både samhälle och skola sker en problematisering av de gamla teorierna. Ann Frisell Ellburg, undervisningsråd vid Skolverket, förklarar: ”Anledningen är att toleranspedagogiken riskerar att peka ut ’den andre’ till exempel den homosexuelle … som ’avvikaren’, vilket därmed upprätthåller heterosexualiteten … som dominerande och privilegierande. På så sätt tas heterosexualiteten för given och blir osynliggjord i skolan. Den heterosexuella normen återupprepas och görs ’naturlig’ inom skolans väggar …”
   I klartext innebär detta att den nya generationens normkritiker förespråkar en närmast total normlöshet. Ingenting får betraktas som normalt, ingenting får förutsättas och ingenting får premieras. Och då blir det förstås meningslöst att tala om tolerans – tolerans förutsätter ju att någon eller något är att betrakta som avvikande!
   Helt följdriktigt blir det problematiskt att använda begrepp som i någon mening kan sägas kategorisera andra människor. Till exempel kön. Om jag använder kategorier som ”män” och ”kvinnor” kan ju personer som inte identifierar sig med dessa kategorier, eller som identifierar sig med något annat än sitt biologiska kön, uppleva sig marginaliserade. Något som med normkritikens glasögon blir en form av maktmissbruk. Ann Frisell Ellburg igen: ”verksamheter inriktade på att stävja diskriminering och kränkningar genom att öka barnens och elevernas tolerans riskerar att i stället befästa vissa kategoriers maktposition på bekostnad av andras.”


”Lyssna på forskningen – höj alkoholskatten”
- SVT debatt - "En av Sveriges större utmaningar när det kommer till jämlik hälsa ligger i att minska alkoholrelaterade skador.
Enligt missbruksutredningen kostar alkoholen samhället drygt 66 miljarder varje år och omkring en miljon människor i Sverige har ett risk- eller missbruk av alkohol.
Sambandet mellan alkohol och cancer är i Sverige mer okänt än i något annat land i EU.
Det är klarlagt att en högre alkoholskatt leder till lägre kostnader för alkoholrelaterade skador. Det är en åtgärd som lyfts upp som effektfull och kostnadseffektiv."

 

Kreftsyk Carter holdt bibeltime - Norge idag - Les HER.

 

It´s Thursday - Reflections from Genesis (38) by Howard Webber - Read HERE.

Skriv ut  
Torsdag 3/9
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Ljus i mörkret - Filipperbrevet 2 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Fil 2 finner du HÄR.


- Dolda synder - 1 Samuelsboken 28 - Läs HÄR.

- Fastna i sin form - Jeremia 48 -  Läs HÄR.
Skriv ut  
Onsdag 2/9

Till kristna som har dåliga dagar

- David Wilkerson - Augusti 1998 -

Det kristna livet är inte ett liv man glider fram igenom som på en räkmacka. Alla troende kommer att ha dåliga dagar hur helgad han eller hon än kan vara.

Skuld, fruktan och ångest är alla svagheter som påverkar sinnet. De kan sätta åt dig på grund av ditt förflutna eller på grund av någon synd du fortfarande bär i ditt liv. Dessa svagheter påverkar helt klart dina känslor.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 2/9

Nyhetsflödet onsdag den 2 september

Om talaren inte är äkta tappar ordet sin genomslagskraft
- Dan Salomonsson i Världen idag - "Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (1 Kor 2:4-5)
   När den kristna originalförkunnelsen presenterades var det naturligt att bjuda in till en analys och en kritik av det som sades. Bedömningen begränsades inte bara av vad som blev sagt, utan även personen bakom orden sattes under luppen.
   När Paulus redogör för att framställningssättet var rent från manipulativa tekniker säger han att han öppet lägger fram sanningen och ”överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig”.
   Även budbäraren sätts under granskning. Det är inte Paulus imponerande CV som var det viktiga. Med en lärdom som gränsade till att han uppfattades som ”galen” var det nära till hands att fokus hamnade på den intellektuella briljansen."


Etik handlar ej om ”underliv”
- Alf Svensson i Dagen - "Det är ni, löpsedelsmakare och skvaller–älskare, som bökar i folks sovrum.
   Ja, kära nån, denna fjantiga kvällstidningsjournalistik! Nu har vi fått oss till dels att Kristdemokraterna alltid sysslat med underlivsfrågor och nu debatterar huruvida partiet ska sluta att syssla med dessa underlivsfrågor eller ej.
   Själv var jag faktiskt ledare för Kristdemokraterna i 31 år. Vi sysslade aldrig med underlivsfrågor, och såvitt jag förstår har detta inte skett på senare tid heller.
   Jo, vi resonerade åtskilliga gånger i partistyrelsen om abortfrågan, men det kan väl ändå inte vara så att journalister är så korkade att de kallar abortfrågan för underlivsfråga?"


 Är alla religioner lika bra?
- Peter Plars i Kyrkans Tidning - "Religionsmöte. Vad skulle Nathan Söderblom tycka om andra religioners sanningsanspråk?
   Fem kyrkliga företrädare från Storkyrkan i Stockholm skriver en artikel i Dagens Nyheter den 19/8 med rubriken ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”.  Det är uppenbart att skribenterna anser att alla religioner är likvärdiga som leder till samma lyckliga salighet. De argumenterar för att stötta människor i andra religioner genom att underlätta deras religiösa utövande.
   Rent praktiskt handlar det om att låta islam få tillträde till Svenska kyrkans lokaler och att inleda ”nyfikna och prövande samtal med företrädare för olika religiösa traditoner”. De berättar också att de visar vägen genom att nu i höst ha gudstjänster tillsammans med företrädare för andra religioner.
   Ann-Sofie Dahl, som bland annat är docent i internationell politik, skrev den 2/8 -15 en artikel i Sydsvenskan med rubriken ”Svenska kyrkan har tappat tron på sin egen tro”.  Inte bara inlägget från Storkyrkan visar en sanning i rubriken utan det verkar vara en växande trend i hela den kristna kyrkan i Sverige."

Et Budskap til Kristne Som Opplever Vonde Dager - David Wilkerson Augusti 1998 - Les HER.

 

A Message for Christians Who Have Bad Days - by David Wilkerson August 1998 - Read HERE.

Skriv ut  
Onsdag 2/9
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- "Tack vare era böner" - Filipperbrevet 1 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Fil 1 finner du HÄR.


- Kompromissa inte med synden - 1 Samuelsboken 27 - Läs HÄR.

- Då kom Herrens ord - Jeremia 47 -  Läs HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 1/9

Hebreerbrevet 6 - Den kommande världens krafter

 

I en av de gamla läsarsångerna brukade man sjunga: ”Och vad vi smakat här, en droppe endast är av sällhetshavet ovan där.” Hebreerbrevet talar om att vi redan här kan smaka den kommande världens krafter.

Trots att vi helt och fullt lever i den nuvarande världen, så vill Gul låta oss smaka redan här och nu det som hör till den kommande världen: frid, glädje och hälsa.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 1/9

Nyhetsflödet tisdag den 1 september

Någon ser var du är - dygnet runt
- Dagens Nyheter - "Du registreras via mobilen dygnet runt, även när du sover. Uppgifterna lagras i ett halvår.
   DN:s reporter har fått unik tillgång till den centrala databasen för sitt eget abonnemang. För första gången kan DN visa omfattningen av övervakningen.
   Geografisk plats har registrerats över 10.000 gånger under sex månader, i snitt var 25:e minut dygnet runt. Loggningen sker konstant, även när mobilen inte används.
   Du registreras via mobilen dygnet runt, även när du sover. Uppgifterna lagras i ett halvår.
   DN:s reporter har fått unik tillgång till den centrala databasen för sitt eget abonnemang. För första gången kan DN visa omfattningen av övervakningen.
   Geografisk plats har registrerats över 10.000 gånger under sex månader, i snitt var 25:e minut dygnet runt. Loggningen sker konstant, även när mobilen inte används.
   Dagislämning. Hemligt affärs­möte. Var man tillbringar natten.
   Genom uppgifter om var en person har befunnit sig går det att noggrant kartlägga hur han eller hon lever sitt liv."


För att växa behöver vi titta i backspegeln
- Stefan Swärd i Världen idag - "Den svenska frikyrkligheten spretar åt olika håll. Den växte fram från mitten av 1800-talet och framåt som en dynamisk väckelserörelse, med rötter i den svenskkyrkliga lutherska myllan.
Den inomkyrkliga väckelserörelsen organiserades i EFS medan de flesta valde att lämna Svenska kyrkan och organiserade fristående samfund och församlingar, som Svenska missionsförbundet, Baptistsamfundet, metodisterna och Frälsningsarmén. Sedan växte pingströrelsen fram från 1907 och framåt. Örebromissionen, Helgelseförbundet och Alliansmissionen var missionsrörelser som efter hand blev samfund och församlingsrörelser.
Svensk kristenhet har sedan 1950-talet levt i en stagnation och kraftig tillbakagång. Den karismatiska väckelsen på 1970-talet bidrog till att vitalisera, men lyckades inte vända den nedåtgående trenden.
Hur vi ska göra för att hitta fram till ett dynamiskt församlingsliv och en ny växande väckelse- och missionsrörelse råder det olika uppfattningar om."


Alf Svenssons varning för anarki
- Ruben Agnarsson i Inblick - "För tio år sedan intervjuade jag den legendariske KD-profilen Alf Svensson, som uttryckte sorg över de pågående familjeexperimenten i Sverige som han menade var hänsynslösa mot barnen. Bakgrunden var riksdagens beslut om att tillåta adoptioner för samkönade par och beslutet att tillåta insemination för lesbiska kvinnor.
- Som politiker vill jag aldrig en gång i framtiden möta ett barn som frågar mig hur jag kunde medverka till att beröva barnet dess biologiska ursprung, sin mamma och sin pappa. Om denna utveckling fortsätter får vi ett kyligare samhälle. Det vi behöver i Sverige är istället mer av närvärme, sade Alf Svensson när jag träffade honom.
Han var bekymrad över att riksdagen stiftade lagar som bortsåg från barnets önskemål och perspektiv, trots barnrättsorganisationernas högljudda protester."

 

En bølge av vold mot Jerusalem - Israel Today - Les HER.

 

Financial Times Calls For Abolishing Cash - Paul Joseph Watson in Prophesy News Watch - Read HERE.

Skriv ut  
Tisdag 1/9
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Är du rustad? - Efesierbrevet 6 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 6 finner du HÄR.


- Återfall - 1 Samuelsboken 26 - Läs HÄR.

- Var inte förskräckt - Jeremia 46 -  Läs HÄR.
Skriv ut  
Måndag 31/8

Nytt Studiehäfte

 

Bibelstudier från Thessalonikerbreven  
- Peter Baronowsky - A4-storlek. 22 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil) 40:-

Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågar TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Läs mer HÄR.

 

Skriv ut  
Måndag 31/8

Nyhetsflödet måndag den 31 augusti

Döden på Medelhavet upphör när människosmugglarna stoppas
- Per Ewert i Opinionsbloggen - "Den okände migrantens grav – Medelhavet – fortsätter obarmhärtigt att fyllas. Så sent som igår drunknade ytterligare flera hundra människor på sin väg mot den hägrande europeiska kontinenten. Antalet människor som förlorat livet på vägen över Medelhavet uppgår i år till över 2300. Det är en tragedi av enorma mått.
   Trycket från flyende människor som vill ta sig in i Europa är detta år exceptionellt stort. EU diskuterar dagligen hur det akuta läget ska hanteras. Den diskussionen måste ha sin gång, men det finns ett annat inslag vi behöver sätta fingret på.
   Minns ni filmen ”Inte utan min dotter”? Den verklighetsbaserade berättelsen om den amerikanska kvinnan och dottern som motvilligt följde med sin man till Iran, men där blev hållna som fångar. Deras räddning blev en man som hjälpte dem fly ut ur landet och rädda sig tillbaka till USA. Han drevs inte av ekonomiska motiv, utan förklarade vänligt att hon kunde betala en peng om och när hon hade möjlighet.
   Den verklighet som idag utspelas vid och på Medelhavet är radikalt annorlunda. Det finns ett flertal rapporter från FN och olika migrationsforskare som analyserar den lukrativa smugglingen av flyende."


Vi ber att kristenheten med dess ledare slutar skämmas för det givna evangeliet
- Hans Lundahl i Bönebloggen - "Vi fortsätter att be. Uthålligt och fokuserat. Han har sagt: ”Bed så ska ni få …” därför ber vi.
   Allt tyngre angrepp på självaste frälsaren, Jesus Kristus, Guds enfödde son, är att vänta. Han – den sanne guden – upplevs ofta obekväm och störig. Vi ”moderna” människor har svårt med hans radikala anspråk och väjer för sanningen. Vi får då mer Antikrist, men om vi håller hans bud får vi mer Kristus.
   Men nu ber vi att kristenheten, gäller även mig, med dess ledare slutar skämmas för det givna evangeliet. Mer av Jesus, inte mindre.
   När förkunnare och kyrkliga ledare aktivt motarbetar den tydliga uppenbarelsen i Guds evangelium – och vrider gudsordet så att det ska anpassas till tidsandan så drabbas ytterst landet av fördärv."


”Allt är inte väl” – Jesus som enda vägen
- Martin Alexandersson i Efter Kristus - "Ofta vill vi fokusera på det goda och letar ljuspunkter i mörkret och det har absolut sin plats och sin tid. Ibland behöver man dock se sanningen i vitögat för att kunna göra goda analyser och finna rätta vägar framåt. Det är det jag vill göra i denna serie och syftet handlar om att vi ska inse svensk kristenhets belägenhet och därmed hjälpa oss att bli mer motiverade för det som behöver göras.
   Få har undgått förra veckans debatt som inleddes med att fem anställda i Svenska kyrkan ville att kyrkan ska vara öppen för andra religioner. Det ledde vidare till att en utav författarna – domprost Hans Ulfvebrand blev intervjuad och sa att Jesus inte är enda vägen till Gud. Hans argument är att det inte är Jesus som säger ”Jag är vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6) utan det är något som ”Johannesevangelisten … lägger i Jesu mun”. (Man kan med lätthet argumentera emot hans sätt att handskas med bibeltexten, men det är inte syftet med den här texten.) Självklart får domprosten mothugg och några samfundsledare säger i intervjuer att de inte håller med. Sedan kommer Svenska kyrkans högkvarter med sitt uttalande: ”Det finns ingen officiellt fastslagen linje i den frågan, men en vanlig hållning är att vi ska visa på Jesus som vägen till frälsning, det är vårt ”mandat”.” Med tanke på de bekännelseskrifter Svenska kyrkan har – och som inte på något sätt är otydliga i denna fråga – är det ett anmärkningsvärt uttalande."

Koptiske kristne trosser bomber og terrortrusler for å komme seg til gudstjeneste - Bjørn O.Hansens blogg - Les HER.

24 Reasons to Believe Hell Is a Reality - Charisma Magazine - "William Booth, founder of the Salvation Army and a man who dedicated his life to lifting the poor out of sin and poverty, reportedly made this state­ment: "Most Christian organizations would like to send their workers to Bible college for five years. I would like to send our workers to hell for five min­utes. That would prepare them for a lifetime of compassionate ministry...." - Read HERE.

Skriv ut  
Måndag 31/8

Från dagens bibelläsning: Tacka, berätta, tala om. prisa stolt, sök, tänk på...

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under!
Prisa stolt hans heliga namn, de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom.
Tänk på de under han har gjort, (Psalm105:1-5)

31 augusti

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Mina tankar - Psalm 104 - Läs HÄR.

- Herrens under - Psalm 105 - Läs HÄR.
 
- Bunden med livets band - 1 Samuelsboken 25 - Läs HÄR.

- Vad Gud talar Jeremia 44 - Läs HÄR.
 
- Ljus i mörkret - Jeremia 45Läs HÄR.
Skriv ut  
Söndag 30/8

Tidig söndagsmorgon i sydligare nejder

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Sommarledigheten håller på att ta slut. Nästa söndag är det kadetternas välkomstmöte på Templet i Oslo. Sex nya kadetter börjar och tillsammans med andraårskadetterna kommer vi att ha 14 kadetter på Officersskolan det närmaste året.

Förra söndagen var vi på gudstjänst på Frälsningsarmén i Alicante. Men låt mig gå tillbaka i tiden. För fjorton är sedan var Rut och jag talare på en påskkonferens på Frälsningsarméns kursanläggning i Denia, norr om Alicante. Anläggningen heter Camp Saron och ligger på gångavstånd till stranden....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 30/8

Nyhetsflödet söndag den 30 augusti

”Varför försvarar du hela tiden Israel?"
- Lisa Abramowicz i Världen idag - "Som generalsekreterare i Svensk Israel-Information (SII) får jag ofta frågan ”Varför försvarar du hela tiden Israel?” Jag brukar förklara att syftet med SII är att balansera bilden av Israel, inte att alltid försvara allt den israeliska regeringen gör. Varför behövs denna komplettering? Jo, därför att det ofta saknas relevanta fakta i svenska reportage om Israel som förklarar dess agerande. Dessa missar leder till en oförtjänt negativ bild av Israel hos svenskar i allmänhet.
   Hur hamnade jag i denna bransch? Det började med den andra intifadan – som främst präglades av terror mot civila i form av självmordsattacker – som startade i september 2000, men som hade planerats redan under sommaren av PLO, lett av den palestinska myndighetens president, Arafat. Han hade duckat i förhandlingarna vid Camp David, ledda av president Clinton och med den israeliske premiärminister Barak som motpart. Men trots ständigt bättre bud vad gällde landområden, ville inte Arafat binda sig för ett fredsavtal med Israel. Intifadans utbrott har skyllts på dåvarande premiärministern Sharons korta besök på Tempelberget i Jerusalem. Besöket må ha varit en politisk markering, men det var en lugn affär från israeliskt håll, utan buller och bång."


När tron blir grumlig
- Hemmets Vän - "Svallvågorna har fortsatt och debatten varit intensiv i olika forum sedan fem präster i Stockholms domkyrka skrev på DN Debatt den 19 augusti: ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner.”
   En kyrka som svävar på målet att det finns ett evigt liv efter döden. Eller tvekar om att människor behöver omvända sig från sitt eget till att bli Jesus efterföljare och Guds barn, den kyrkan har förlorat sitt existensberättigande. Om vi inte vet vem Jesus är och vad han säger om sig själv, framtiden och om evigt liv, hur ska då en meningsfull religionsdialog kunna uppstå? Paulus hade ofta dessa dialoger, men han svävade aldrig på målet vem han följde och tillbad. Det var den explosiva kraften i hela urkyrkans framväxt. Det är nerven i dagens kyrkor, som möter människors behov till kropp, själ och ande, till syndernas förlåtelse, helande till kropp och själ och en ny frimodighet kring vem man tror på."


Imam till Storkyrkan i Stockholm
- Dagen - "På DN debatt nyligen skrev fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling att kyrkan måste vara öppen mot andra religioner.
   Initiativet har lett till en intensiv debatt, inte minst här i Dagen, och deras tolkning att det finns mer än en väg till Gud, har fått skarp kritik.
   Nu inbjuds några representanter från andra religioner att medverka vid gudstjänster i domkyrkoförsamlingen.
   Morton Narrowe, den förre överrabbinen i Judiska församlingen i Stockholm kommer den 13 december.
   Även dominikansyster Madeleine Fredell är inbjuden, vilket datum gör besök är inte bestämt än.
   Men allra först ut är imamen Mohammad Muslim Eneborg, som medverkar i högmässan i Storkyrkan i morgon. Innan han konverterade till islam hette han Åke Daniel Eneborg."

 

900 rabbinere ber kongressen si «Nei» - Norge idag - Les HER.

 

New Bible Videos On YouTube Helping Christians Understand God's Word - John Stonestreet in Prophesy News Watch - Read HERE.

Skriv ut  
Söndag 30/8
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Lova Herren - Psalm 103 - Läs HÄR.
 
- Hämnd - 1 Samuelsboken 24 - Läs HÄR.

- Lyssna och lyda Jeremia 43 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Lördag 29/8

Vad vill Gud?

I alla tre texter i dagens bibelläsning enlgt vår bibelläsningsplan återkommer samma fråga. Vad vill Gud egentligen?


I Efesierbrevet möter oss uppmaningen: "Sök förstå vad som är Herrens vilja" (Ef 5:17).

I Första Samuelboken ställer David gång på gång frågan om vad som är Herrens vilja: "Då frågade David Herren..." (1 Sam 23:2)

I Jeremia bok frågar de Herren "Tala om för oss vart vi skall gå och vad vi skall göra" (Jer 42:3).

Det verkar som om de levde sina liv med en ständig fråga till Gud om vad han vill i varje situation.

Hur är det med oss idag? Är vi lika angelägna att fråga Gud? Vi kanske tycker att vi vet vad Gud vill att vi ska göra och så kör vi bara på utan att leva med frågan. Men även om vi vet vad Gud vill att ska göra med våra liv, borde det kanske alltid finnas en fråga om hur och när det ska ske.

Här kommer dagens texter med mini-kommentarer:

Lördag den 29 augusti

 
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Pröva vad som är Herren kärt - Efesierbrevet 5 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 5 finner du HÄR.


- "Då frågade David Herren" - 1 Samuelsboken 23 - Läs HÄR.

- Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? Jeremia 42 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Lördag 29/8

Nyhetsflödet lördag den 29 augusti

Domkyrkan och kyrkans dom
- Lukas Berggren i Världen idag -´det ju intressant att notera hur de med sådan tvärsäkerhet fördömer varje form av tvärsäkerhet´.
   "Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling gick nyligen ut på DN Debatt (19/8) och menade att deras egen kyrka, och andra kyrkor, borde öppna upp för andra religioner och religionsuttryck. Artikeln inleds med två frågor. "Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning?" Knappast några perifera frågor för en kristen kyrka. Domkyrkoprästerna väljer sedan att gå till frontalangrepp, dels mot tanken på absoluta sanningsanspråk, men också mot övertygelsen att Jesus är den enda vägen till Gud och frälsning.
   Alla absoluta sanningsanspråk avfärdas med emfas. Vi får veta att den sortens anspråk inte bara är felaktiga, utan rentav onda. "Varje gång en religiös ledare gör anspråk på att förmedla absoluta sanningar och påstår att religionen eller Gud kräver blind lydnad, då blir religionen ond." De exemplifierar bland annat med kristnas tvångsdop av judar, förtryck av hinduer och krig mot muslimer. Påståendet måste ses som en skymf mot alla de kristna, som i denna stund förföljs, torteras, våldtas och slaktas i Syrien och Irak. De kristna i Mellanöstern dödas just på grund av att de inte vill avsäga sig sin tro på den absoluta sanningen att Jesus är den enda vägen till frälsning. Är de i själva verket onda?
   Bortsett från att domkyrkoprästerna blandar ihop både äpplen (förmedling av absoluta sanningar), päron (krav på blind lydnad) och bananer (ondska), så är det ju intressant att notera hur de med sådan tvärsäkerhet fördömer varje form av tvärsäkerhet. Men det är ju ett av postmodernismens stora dilemman. Det blir svårt att tydligt hävda att "allt är relativt". Den postmoderna människa som vill vara konsekvent kan maximalt hävda att "nästan allt kan vara hyfsat relativt", för att inte falla i den egenhändigt grävda gropen."


Falsk eller äkta gudstjänst?
-  Rajan Ganda Mall i Hemmets Vän - "Förra veckan läste jag i tidningen Dagen att fem av Svenska kyrkans präster vill fira gemensam gudstjänst med muslimer och judar. Artiklarna byggde på en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter i onsdags för en vecka sedan. Min fråga är hur detta kan gå ihop med vår kristna tro och vår bekännelse av Jesus Kristus, samt deras tro och bekännelse....?
   Denna idé om att fira gemensam gudstjänst i kyrkan med andra religioner verkar oseriös och ogenomtänkt av dessa fem präster i Svenska kyrkan. Men om vi kristna ändå måste våldföra oss på vårt gudstjänstfirande och vår tillbedjan så är vi inte ärliga mot de andra religionerna och vi är inte ärliga mot vår egen Gud, tro och bekännelse. Det kan aldrig bli en äkta gudstjänst för den saknar tro och bekännelse till Kristus.
   Låt oss fortsätta att bekänna vår tro och bekännelse på Kristus Jesus. Endast då är vi respektfulla även mot andra religioner och visar att vi respekterar att de har sin tro och vi har vår på Jesus Kristus samt utövar vår kristna tro som Guds ord bjuder oss att göra."


Väckelse mitt i maten
- Sune Fahlgren i Sändaren - "Mat och religion har alltid hört nära samman. Den sekulära tidsandan har inte kunnat omintetgöra det sambandet. Religionsvetaren Graham Harvey menar att det i alla kulturer funnits starka övertygelser, regler och ritualer kring mat. Han har gjort ett experiment där han definierat religionerna utifrån svaren på grundfrågorna ”Vad äter du” och ”Med vem äter du?”.
   Maten och måltiden är grundläggande motiv i kristen tro och kristet liv. Men det sambandet har vittrat sönder för många kristna i praktiken. Det är angelägen uppgift för varje kristen gemenskap att medvetet börja överbrygga det gapet och bättre vårda Guds skapelse.
   Den postsekulära matväckelsen kännetecknas av respekt för årstiderna genom att man anpassar menyn efter säsongen. Man försöker också laga maten själv. Detta ger inte bara frihet från färdiglagat och halvfabrikat. Valet av kost och med vem man äter ses som en väg    att utöva tron på ett konkret och trovärdigt sätt.
    Framför allt präglas väckelsen av stöd och uppmuntran till måltidsgemenskap, att sitta tillsammans vid matbordet. ”Kyrkkaffet” är inte länge enda tillfället då vi äter tillsammans i kyrkan. ”Bibel och brunch”, ”kyrklunch” och ”torsdagssoppa med samtal” är exempel på den nydaning som pågår. Odlingskollektiv och gemensamma måltider skapar gränsöverskridande relationer.
   I ett kristet perspektiv är mat en gåva, men varför tackar vi då inte längre för den? Tänk om vi enskilt och tillsammans den här hösten kunde återerövra tackbönen i början av varje måltid. En sådan praktik vittnar om välsignad mat, och den ger hjälp att förstå varför en måltid står i centrum av kyrkans tillbedjan av Gud."

 

 Hva er det med kappen? - Fra Jostein Nielsens blogg - Les HER.

 

WHAT'S AN INFIDEL? - I just received an e-mail from an old friend - Read HERE.

Skriv ut  
Fredag 28/8

Nyhetsflödet fredag den 28 augusti

De nya husgudarna och deras lärjungar
- Brita Häll i Kyrkans Tidning - "Får vi presentera två nya husgudar: Doctor Who och Dumbledore. Populära tv- och bokserier har börjat fungera som religioner.
– I dag tittar folk på Netflix och DVD-boxar på samma sätt och av samma skäl som man förr läste Bibeln, säger filosofie doktor ­Clive Marsh på telefon från Storbritannien.
– Människor ser gång på gång på sina favorit-tv-serier. Det handlar om mycket, mycket mer än underhållning. Serier som Breaking Bad och The Wire skapar ett rum för känslomässig bearbetning, ett sammanhang där du kommer fram till vad du tror på, hur du vill leva, vem du ska lita på.
   I slutet av juli höll Clive Marsh i en stor konferens vid Leicester university i England. Ämnet var den nya religiösa roll som vissa tv-serier, fantasyböcker och rockband har börjat spela. Bland annat diskuterade de när en person inte längre ”bara” är ett fan utan har utvecklats till en troende."


Påminnelser om vårt samhälles bräcklighet
- Olof Edsinger i Världen idag - "Som svenskar är vi vana att kunna betrakta vårt samhälle som stabilt. Vi har lång historia av såväl fred som ekonomiskt välstånd. Även i Sverige har vi visserligen fått känna av en och annan lågkonjunktur, men jämfört med många andra länder har det ändå varit som en mild västanfläkt. Något som vi förstås ska vara tacksamma över.
   Samtidigt har vi de senaste dagarna blivit påminda om hur bräckligt både vårt samhälle och vårt välstånd faktiskt är. Inte främst på grund av händelser i ”trygga Norden”, utan i den globala by som vi alla är en del av. Jag tänker i första hand på tre saker.
   För det första: Den ”svarta måndagen” på Shanghai-börsen. Exakt hur just den här nedgången på marknaden ska komma att utvecklas är det förstås ingen som vet. Men det faktum att den kinesiska regeringen (läs: kommunistdiktaturen) under de senaste månaderna har gjort flera misslyckade försök att stävja utvecklingen bådar inte gott. Och om världens andra största ekonomi börjar skaka i sina grundvalar, är vi förstås många som kommer att dras med i fallet."Årets kadetter välkomnas
 - Pressmeddelande från FA - Lördag 29/8 kl 16.00 är det välkomstgudstjänst för årets kadetter på Frälsningsarméns kår Templet, Östermalmsgatan 69 i Stockholm.
    Kadett kallas man under sin utbildning för att bli frälsningsofficer.
    I år har vi förmånen att få välkomna Helen Bergh, Skillingaryd, Helena Vollburg, Örebro, Helen Sjöberg, Västerås, Erik Johansson, Luleå, Johanna och Emil Samuelsson, Haga/Mölndal, som antagna till utbildningen vid Frälsningsarméns officersskola.
    Officersskolan ligger i Ågesta utanför Farsta i Stockhoolm. Utbildningen sker under två år med distansstudier kopplat till fältutbildning på en kår/församling eller social institution. Till det kommer ett obligatoriskt påbyggnadsår under första året som anställd."

 

Gjenoppliver Hallesbys helvetestale - Dagen.no - Les HER


Does Saying an Islamic Creed Deny Our Christian Faith? - Chistianity Today - Read HERE.

Skriv ut  
Fredag 28/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Bedröva inte den Helige Ande - Efesierbrevet 4 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 4 finner du HÄR.


- Omsorg - 1 Samuelsboken 22 - Läs HÄR.

- Ont föder ont Jeremia 41 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 27/8

Ett heligt folk

Veckans bloggpredikan är ett utdrag från "Bibelstudier från Thessalonikerbreven" som jag skrivit i sommar.

Ett heligt folk (vers 7-13)

Paulus uttrycker sin stora glädje över hur Thessalonikerna utvecklas i sin nya tro på Jesus. Han talar om deras tro (vers 7), han ber för deras kärlek ska tillväxta (vers 12), han ber att de ska bli styrkta, oförvitliga och heliga (vers 13).

Paulus var inte nöjd med att Thessalonikerna hade blivit frälsta och fått sin synd förlåten. Efter pånyttfödelsen följer en helgelseprocess, att bli mer och mer lik Jesus. Guds mål med oss är detsamma som då han först skapade oss. Han vill återskapa oss till sin egen avbild ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26).

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 27/8

Nu är det torsdag! - reflektioner från Moseböckerna 

 

På den engelska sidan har vi under en tid lagt in ett avsnitt av Harold Webbers It´s Thursday, reflektioner från Moseböckerna. Här kommer ett avsnitt översatt till svenska.

“Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styresman över Egypten.” (1 Mos 41:33)

Förutom att Gud gav Josef uttolkningen av Faraos dröm, talade han också om för honom på vilket sätt han tänkte rädda Egyptienra från svält. Josef kunde ha begränsat sig till att bara uttolka Faraos dröm. Det var allt han var ombedd att göra. Men Josefs hjärta var fullt av kärlek och omsorg för andra. Vi kunde se det i hans inställning gentemot de fångar han betjänade när han var i fängelse. Och här ser vi det igen när han berättar för Farao vilket botemedel som skulle kunna rädda nationen från den överhängande domen.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 27/8

Nyhetsflödet torsdag den 27 augusti

Kristus och religionerna
- Per Beskow i Dagen - "De fem prästerna i Storkyrkan har satt igång en debatt som pågår för fullt i olika medier. Är Jesus den enda vägen till Gud, eller leder alla religioner till ett och samma mål? Det är en fråga av ofantligt omfång, och det är självklart att den väcker känslor.
   Jag bortser nu från att deras inlägg innehåller rent befängda påståenden både om Nathan Söderblom och om den Katolska kyrkan. Saken är för viktig i sig för att bli ett kyrkopolitiskt slagträ....
   Varken kristna, judar eller muslimer brukar vara intresserade av att hålla gudstjänst tillsammans, och en kristen kyrka är inte heller lämpad för andra än oss själva. De fem prästernas förslag har inga fördelar alls utan försämrar bara relationen mellan de religiösa samfunden genom att skapa nya spänningar.
   Framför allt ger de intrycket av att de vill reducera den kyrka de företräder till ett allmänreligiöst forum för alla och minimera tron på Jesus Kristus.
   Sådana tankar är de inte ensamma om idag, men det enda resultatet av sådant är kristendomens gradvisa försvinnande i Sverige."

Nytt avslöjande eldar på abortdebatt
- Världen idag - "Avslöjandena kring Planned Parenthoods försäljning av delar av aborterade foster fortsätter. I en ny videoinspelning berättar en före detta klinikarbetare om hur hon uppmanades att klippa upp ett fosters ansikte för att plocka ut hjärnan.
   Det hittills kanske mest chockerande inslaget i avslöjandena av Planned Parenthoods handel med fosterdelar kom i förra veckan. Holly O'Donnell arbetade tidigare för bioteknikföretaget StemExpress som agerat mellanhand mellan Planned Parenthood och de forskningsinstitut och andra verksamheter som köpt fosterdelar. I sitt arbete var hon på plats vid en abortklinik för att ta hand om de organ och kroppsdelar som skulle säljas.
   O'Donnell berättar i den senaste av en lång rad videofilmer, som släppts av Center for Medical Progress, hur en kollega ville visa henne något som var "coolt" med en aborterad pojke.
   – Hon tar upp ett instrument och petar till [fostrets] hjärta med det, och det börjar slå. Och jag sitter där och ser det här fostret vars hjärta slår, och jag vet inte vad jag ska tänka."


”Vad är sanning”?
- Benths blogg i Inblick - "Det var den romerske Landshövdingen Pontius Pilatus som ställde denna fråga, då han stod inför att fria eller fälla Jesus, i det som var en skenrättegång och som har kommit att betraktas som historiens värsta justitiemord. ”Vad är sanning”? är kanske den viktigaste frågan som en människa någonsin har ställt och kan ställa. Sanning, som är det enda som är trovärdigt i en förljugen värld. Sanning, som är ett nyckelbegrepp i Bibeln. Sanning, som är något helt centralt och avgörande i en kristen människas liv. Sanning, som har med församlingens rätta och ursprungliga identitet att göra, då församlingen ska vara ett fundament för sanningen, där sanningen ska kunna vara säkert förankrad. Sanning, som är en nödvändighet för att allt mänskligt och samhälleligt liv ska kunna fungera på ett ordnat, människovärdigt och människovänligt sätt."

 

Tørrlagt i 12 år – nå er han blitt soldat - Perleportalen - Les HER.

 

 It´s Thursday (37) - by Howard Webber - Read HERE.

Skriv ut  
Torsdag 27/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Hemligheten - Efesierbrevet 3 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 3 finner du HÄR.


- Förföljd - 1 Samuelsboken 21 - Läs HÄR.

- "Landet ligger öppet" - Jeremia 40 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Onsdag 26/8

Den Uppriktiga Mannens Protest!

- David Wilkerson | Juni 1998 -
 
Jag fick ett brev från en broder i Kristus, som nog skulle betrakta sig som en uppriktig man. Ändå kunde man få en känsla av bitterhet i hans brev.

Broder Wilkerson, vad har hänt med er? Ni brukade predika kraftfullt emot synd. Men jag är rädd att ni har blivit mjukare på senare tid. Ert senaste budskap (vid Jubilee) berättigar folk att synda. Ni erbjuder bekväma kompromisser istället för att övertyga folket om synd.

Gå tillbaka till att predika helgelse! Jag syndar inte och har inte synd i mitt liv. Ingen behöver synda.

Han fortsatte anmärka i långa stycken, på den tillrättavisning, som enligt honom saknades i min predikan.

Snälla - försök förstå mig, det finns en sak som jag fruktar mest, som predikant. Det är att mina predikningar dömer den rättfärdige och tröstar den onde.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 26/8

Nyhetsflödet onsdag den 26 augusti

Är det ett ideal för Kristdemokratin att ett barn växer upp med mamma och pappa?
- Stefan Gustavsson i Världen idag - ""Det behövs manliga förebilder i förskolan" påstår rättsexperten Sven-Erik Alhem (KvP 20 aug) och oroas över att bara en av tio förskolelärare är män. Det märkliga är att det påståendet inte alls väcker uppseende eller motstånd, medan tanken på att det kan behövas både manliga och kvinnliga förebilder i en familj betraktas som en förlegad och förkastlig tanke. Här är min fråga: Varför är speglingen av manligt och kvinnligt väsentligt för barn i förskolan, men utan betydelse för barnen när det gäller deras egen familj?
   Jag följer med intresse debatten runt Kristdemokraternas eventuella svängning i frågan om samkönade pars rätt till adoption.
   I Ebba Bush Thors debattartikel i Dagen (7 aug) talar hon om människors lika värde inte mindre än fyra gånger i samma artikel, och det framstår som det bärande argumentet. Men på vilket sätt det avgör frågan om adoption förklaras inte. Tveksamheten till adoption för samkönade par har ju aldrig motiverats utifrån någons avsaknad av människovärde; det har motiverats av helt andra skäl. I verkligheten är det bara en tom retorisk figur, inte ett argument.
   Uttrycket om att se till barnets bästa återkommer också flera gånger, men det förklaras inte med ett ord varför samkönat föräldraskap är till barnets bästa. Tyvärr verkar det uttrycket också ha blivit reducerat till en tom retorisk figur."


Svenska kyrkans muslimska bönerum
- Christian Mölk i Inblick - "Borde det komma som en överraskning att Svenska kyrkan vill öppna upp sina kyrkor för andra religioner? I den famösa debattartikeln i DN 19/8 "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner" skriver de fem Stockholmsprästerna att de inte är säkra på om Jesus verkligen är den enda vägen till Gud och vill dessutom öppna upp sina församlingshem på fredagar för muslimer så att de kan få en egen bönelokal där.
   Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar på Facebook prästernas uttalande genom att hänvisa till Svenska kyrkans bok ”Sann mot sig själv”, som finns att läsa som pdf. I det första kapitlet ”Att tänka om tro – vår egen och andras”, skrivet av Kajsa Ahlstrand, går det att läsa att Svenska kyrkan redan har öppnat sina lokaler för muslimer.
   Exempelvis driver Svenska kyrkan ett andaktsrum på Arlanda flygplats där de, utöver de vanliga attributen såsom biblar, psalmböcker, osv, även har inrett med Koranen, en ​muslimsk bönematta och en pil som visar riktningen till Mecka. Nu brukar ju visserligen flygplatskapell normalt sett vara öppet för alla trosriktningar, men det anmärkningsvärda i detta fall är att kapellet inte ägs och drivs av flygplatsen, utan av Svenska kyrkans Märsta pastorat. Svenska kyrkan har alltså redan öppnat upp åtminstone ett gudstjänstrum för muslimsk bön och det borde således inte komma som någon överraskning att de vill öppna upp fler."


”Dags för Svenska kyrkan att bestämma sig för vad man tror på”
- Göran Fjällborg i DN Debatt - "Jag brukar ibland lite skämtsamt men samtidigt med ett visst allvar säga att om man frågar Svenska kyrkan i dag vad de tror på, så skulle svaret kunna bli: "Ja... hmm... Vad tycker du?"
   Detta blir väldigt tydligt i fem prästers debattartikel "Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner" publicerad i DN 19/8, och man kan inte annat än undra om Svenska kyrkan är en kristen kyrka. Det är tack och lov inte alla präster i Svenska kyrkan som skriver under på artikeln. Det finns goda exempel på präster som står för sin kristna tro.
   Artikeln är ett exempel på vår relativistiska, anti-kristna världskultur och ett tecken på tidsandan. I egenskap av präster i Svenska kyrkan borde man kunna förvänta sig att de åtminstone står för kristen tro. Man måste respektera alla människor men inte deras misstag. Sanningen är en, det som motsäger och förnekar sanningen är en lögn, och respekt för en lögn är förakt för sanningen. Man måste naturligtvis respektera människor som inte delar samma tro. Men att gå ännu längre och implicit eller explicit bekräfta dess fundamentala grundsatser, är att i själva verket förneka Kristus.
   Det är ett svek mot de kristna som förföljs i Syrien, Irak och på många andra platser, att Svenska kyrkans företrädare, i stället för att tydligt och envist kräva ett stopp på förföljelserna av de kristna dessutom förnekar den tro som de säger sig företräda och som människor dagligen ger sina liv för."

 

Guddommelig kvinnegnist - Jørn-Kr. Jørgensen i Bokstaver.no - Les HER.

 

The Protest of an Upright Man! - by David Wilkerson - Read HERE.

Skriv ut  
Onsdag 26/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- En förberedd väg - Efesierbrevet 2 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 2 finner du HÄR.


- Ett hemligt språk - 1 Samuelsboken 20 - Läs HÄR.

- "Du har förtröstat på mig, säger Herren" Jeremia 39 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Tisdag 25/8

Hebreerbrevet del 5 - Fast föda

 

   Då vi är nyfödda är det naturligt att vi behöver modersmjölk. Men det är inte meningen att vi ska förbli spädbarn hela livet och behöva ammas.

   Det är fint att se ett nyfött barn somligger i sin vagn utan att kunna ta vara på sig själv. Men det är tragiskt om det ser likadant ut femton år senare.

  Då vi har varit kristna en vecka borde vi har lärt oss något som vi kan lära ut till den blir pånyttfödd. Då vi har varit kristna i två veckor borde vi ha en stor källa av erfarenhet att ösa ur. Då vi har varit kristna i ett helt år....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 25/8

David Wilkersons profetia till Sverige

 

Vid David Wilkersons sista besök i Sverige var vi och lyssnade på honom i Filadelfiakyrkan.

Wilkerson hade fått ett speciellt budskap till den evangeliska kyrkan i Sverige. Han nämner också exempel på kyrkor som tillhör den gruppen: Den Lutherska kyrkan, Batisterna, Pingstvännerna och Frälsningsamén.

Du kan lyssna och se Wilkerson tala HÄR. Budskapet är tolkat till svenska

Skriv ut  
Tisdag 25/8

Från frälsningsvisshet till andlig krigföring

Nu börjar vi läsa en ny bok i bibelläsningsplanen för Nya Testamentet: Efesierbrevet.

I Efesierbrevet får vi en god inblick i det kristna livet. Brevet för oss från välsignelsestadiet, där Gud möter oss med sina välsignelser:  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.”  (Ef 1:3)

Därifrån förs vi vidare genom olika uppgiftsstadier till användbarhetsstadiet, där Gud kan använda oss som sina redskap i den andliga kampen på jorden:  Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.”  (Ef 6:10-11)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 25/8

Nyhetsflödet tisdag den 25 augusti

Sexhandel kan inte försvaras
- Ruth Nordström i Världen idag - "Nyligen visade Islamiska staten (IS) bilder på sociala medier av några kvinnor, som tros vara de assyriska kvinnor som kidnappades i februari i år.  Som Världen idag tidigare rapporterat varnar det Assyriska riksförbundet för att syriska kvinnor som hålls som gisslan av IS säljs som sexslavar. New York Times publicerade nyligen en uppmärksammad artikel sedan om hur IS utvecklat en "våldtäktsteologi" som innebär uppmuntran till och försvar av "rätten till våldtäkter". Enligt dokument som New York Times redogör för, har människohandeln med sexslavar blivit så omfattande att IS utvecklat särskilda försäljningskontrakt som IS-domstolarna använder till att kontrollera handeln. Detta vänder sig hela världen starkt emot, helt med rätta.
   Ungefär samtidigt som nyheten om IS sexhandel spreds internationellt, offentliggjordes beslutet att Amnesty International skulle verka för legalisering av prostitution och sexhandel..."


KD får nytt principprogram
- Dagen - "Under våren förekom en livlig debatt när en motion om samkönade pars rätt att prövas som adoptivföräldrar avgjordes i maj. Partistyrelsen ställde sig då bakom motionen och i och med det ställde de sig också bakom den lagstiftning som finns idag, och som säger att samkönade par har rätt att prövas. När nu KD har enats om ett nytt principprogram har man alltså enats kring skrivningar om familjen, och Ebba Busch Thor säger att KD betonar familjens starka ställning.
- Vi har lagt till ytterligare tydliga och starka skrivningar kring familjens betydelse. Vi markerar barns rätt till föräldrar och inte vuxnas rätt till barn. Vår syn på äktenskapet och den civilrättsliga giftermålsbalk som vi sedan länge förespråkar. Vi ser att familjen i de flesta fall består av mamma, pappa och barn, men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd."


Är Maria viktigare än Bibeln?
- Mikael Karlendals blogg - "Frågan i rubriken kommer sig av en diskussion som uppstått på grund av en text som Peter Halldorf publicerat på Ekumeniska kommunitetens på Bjärka-Säby fasteblogg, på som lyder:
    ´Om Gud vore en teori skulle studiet av teologi vara det sätt på vilket vi lärde känna honom. Men Gud är levande och i behov av kärlek. Det är genom att älska Gud som vi lär känna honom.
    Därför är Maria viktigare än Bibeln. Maria var en människa som vi, som genom att säga ja till Gud blev Guds boning. Något annan mening har inte Bibeln än denna: att ge oss den tro som Maria hade.´

 

Etnisk rensing av palestinere, men Israel står ikke bak - Israel Today - Les HER.

 

Salvation Army Today - 08.20.2015 - Auto Trade Course; Street Dramas in Edinburgh  - Watch HERE.

Skriv ut  
Tisdag 25/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Ett hopp och ett arv - Efesierbrevet 1 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 1 finner du HÄR.


- En närvaro av den Helige Ande - 1 Samuelsboken 19 - Läs HÄR.

- Utan kompromiss Jeremia 38 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Måndag 24/8

Liberalteologiens förödande effekter

 

- Löjtnant Matt Kean -

Publicerat på engelska i JAC online. (JAC = Journal of Aggressive Christianity; Redaktör Major Stephen Court).
Länk till den engelska artikeln HÄR.

Jag hyser inga tvivel om att en del av mina ord kommer att tas emot med viss tveksamhet inom vår organisation, ja kanske till och med ogillas, men jag är övertygad om att det är viktigt att detta blir sagt. Men, mina ord kommer från en djup och brinnande övertygelse  och även om jag skulle tiga är jag böjd att tro att stenarna skulle börja ropa.   

Ämnet som jag vill ta upp är av teologisk natur, men jag vill betona att min oro främst  beror på att jag ser dess negativa effekter inom Frälsningsarmén. Jag talar om den mycket liberala teologi, som under de senaste decennierna fått smyga sig in i arméns led. Den har medfört en rad kompromisser som urholkat det tillstånd av “antingen eller” som Kristi evangelium med nödvändighet innebär.    

Jag skriver avsiktligt ordet “liberal” med små bokstäver (till skillnad från det korrekta i engelskan att använda stor bokstav här) för jag önskar att visa hur en sådan teologi, definitionsmässigt saknar rätten att finnas till inom en rörelse vars fokus är själars frälsning.  Denna slags teologi tillåter, som den framställs, varken de strikta gränsdragningarna i en ortodox lära eller en konservativ tolkning av Bibeln och den har en underlig förmåga att smäda vår rörelses militanta helgelseideologi. Så långt om definitionen, men jag ska gå vidare till att beskriva dess karaktär och innehåll. Igen vill jag påpeka att jag inte är ute efter någon speciell grupp, tjänst eller metod. Mitt mål är att specifikt belysa liberalteologin eftersom den står i direkt motsättning till salvationismen. Det är det hela.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 24/8

Nyhetsflödet måndag den 24 augusti

 

När kristna utrotas
- Göran Skytte i Dagen - "I klartext: när det blir tydligt att det är muslimska grupper som står för övergreppen mot kristna, då väljer Svenska kyrkan att tala om annat.
   Det finns artiklar man läser i tidningen, och sedan går de förbi, som om ingenting hade passerat. Uppriktigt talat är många av den dimensionen. Det kan låta hårt, eftersom ingen någonsin vill lägga ner tid och kraft på att skriva en artikel som inte märks. Men ändå passerar många enbart som just så. Mera som läte än som tanke. Sedan finns det artiklar man river ut, viker ihop, sparar för framtiden.
   Eli Göndör, filosofie doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet och gästkrönikör på denna ledarsida, är en av dem man gärna river ut, viker ihop, och sparar. Nu senast såg jag att han skrev en sådan artikel i tidningen Dagens Samhälle (nr 27 2015) med rubriken Svenska kyrkan likgiltig när kristna utrotas i Mellanöstern.
   Överingressen i artikeln lyder: ”Det engagemang som Svenska kyrkan visat för kristna palestiniers utsatthet har bytts ut mot likgiltighet inför den etniska rensningen av kristna i Irak och Syrien. I dessa länder är det främst muslimer som står för övergreppen, vilket uppenbarligen räcker för att Svenska kyrkan ska rikta blicken åt klimat- och miljöfrågor i stället.”

Andra världskrigets låtsasfas här igen?
- Per Ewert i Världen idag - "Historiska jämförelser ger ofta en viktig belysning av den egna tiden. Speciellt om den historiska insikten också kan omvandlas i praktisk handling – vilket inte alltid är det enklaste.
   Vår tid ser en militär konflikt av fruktansvärda mått i Syrien och Irak, med förgreningar även till andra länder. Vissa bedömare menar att det som nu sker kanske bara är inledningsfasen på ett större regionalt storkrig mellan shiitiska och sunnimuslimska grupper. De diaboliska inslag som ingår i Islamiska statens krigföring överstiger dock allt som 2000-talsmänniskan sett. Alla inser att IS behöver stoppas, men alla svävar ännu i ovisshet om hur det ska ske. Och framför allt om vem som ska göra jobbet.
   Ingen muslimsk eller västerländsk stat har hittills varit beredd att ta på sig ledartröjan för en insats som skulle befria världen från Islamiska staten och dess exempellösa förgörelse av civilbefolkning och kulturella skatter. Ett förfärande exempel på detta kombinerade hat kom häromdagen, då den 82-årige Khaled al-Asaad, som sedan över 50 år varit arkeologisk chef för den antika staden Palmyra, halshöggs och hans kropp hängdes upp på en påle.
   Enskilda angrepp mot IS görs, och sådana nålstick orsakar dem ett visst obehag. USA har gett luftunderstöd till kurdiska grupper som bekämpar Islamiska staten. Turkiet har å sin sida också gjort enskilda bombräder mot IS, men har samtidigt också angripit kurdiska mål. Stridstaktiken är sålunda annat än samordnad, och den är definitivt inte nog för att slå ut IS."


Kyrkan – 2000-årig integrationsaktör
- Jacob Rudolfsson i Hemmets Vän - "I en ny rapport från tankesmedjan Timbro lyfts församlingars betydelse för integrationsarbetet i svenska förorter fram. Med utgångspunkt i den debatt som förs kring det öppna samhällets villkor finns det en ofta outtalad uppfattning om att människors grundläggande övertygelser är ett hinder för att integreras in i majoritetssamhället. Religionsutövning ses inte sällan som ett hot mot integrationen. Men rapporten, som skrivits av Torbjörn Elensky, pekar snarare åt de andra hållet:
   ”Religionen skapar en social och psykologisk trygghet för den nyanlände, en buffertzon mellan det invanda och det nya, och i de goda exemplen en bro till de svåråtkomliga sammanhang som är nödvändiga för den goda integrationen: arbetsmarknad, språkgemenskap, socialt umgänge, fritidsverksamheter.”
   Ett av de goda exemplen som lyfts fram är Pingstkyrkan i Stockholmsförorten Bredäng: ”Jag får intrycket att denna församling är en aktiv och positiv kraft för integration och ett bra exempel på hur en öppen församling på en given ort kan skapa gemenskap bortom etniska, kulturella och språkliga skillnader.”

1600 år gammel klosterkirke jevnet med jorden - levningene etter en syrisk helgen gravd opp og vanæret - Bjørn O. Hansens  blogg - Les HER.

ARE YOU WASHED IN THE BLOOD OF THE LAMB? - Ayoung Lee sings at Boundless 2015 - Watch HERE.

Skriv ut  
Måndag 24/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Nåd och rätt - Psalm 101 - Läs HÄR.

- Välsignelse för de efterkommande - Psalm 102- Läs HÄR.

- Avund - 1 Samuelsboken 18 - Läs HÄR.

- Till alla som har öron Jeremia 37 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Söndag 23/8

Tidig söndagsmorgon den 23 augusti

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och jag vaknar upp efter en semestervecka i sydligare nejder. Den gångna veckan har det blivit mycket sittande på stranden och sittande vid poolen. Och då blir det mycket läst och en hel del skrivet.

Den gångan veckan har jag skrivit färdigt en ny bibelstudieserie om Första Thessalonikerbrevet. Eventuellt fortsätter jag med Andra Thessalonikerbrevet. Under hösten kommer serien på hemsidan som veckans bibelstudium.

Trots semester har det blivit en del mejl-konversationer om planeringen för hösten. Den börjar bli fullbokad nu....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 23/8

Nyhetsflödet söndag den 23 augusti

Bevittnar vi just nu det stora avfallet?
- Olof Edsinger i Världen idag - " Bibelns undervisning om den yttersta tiden är en ständig utmaning för oss kristna. Under delar av kyrkans historia är det helt klart så att texterna om detta har lyfts fram på fel sätt. Spekulativa utläggningar, för att inte tala om tvärsäkra uttalanden om tider och stunder, har fått stora delar av Kristi kropp att dra öronen åt sig.
   Andra tider är det raka motsatsen som har gällt. Talet om den yttersta tiden har tystnat och tvärsäkerheten har ersatts av ett lika kompakt ointresse. Jag är knappast den ende som gör bedömningen att svensk kristenhet av i dag befinner sig närmare det senare diket än det förra.
   Det kusliga med detta är att det låga engagemanget i sig faktiskt kan ses som ett tidens tecken. Gång på gång uppmanas vi nämligen i Skriften att vara på vår vakt. Som Jesus själv uttrycker det i sitt stora tal om tidens slut: "Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen" (Matteusevangeliet 24:44)."


Charta Oecumenica och målet med ekumenik
- Christian Mölk i Inblick - "De senaste dagarna har jag varit involverad i diskutioner om ekumenik, religionsdialog och synkretism. Både bloggen Aletheia och tidningen Världen Idag uppmärksammade min korrespondens med Peter Halldorf om huruvida Maria är viktigare än Bibeln eller inte. Jag har även skrivit på min egen blogg om de svenskkyrkliga Stockholmsprästerna som inte längre tror att Jesus är den enda vägen till Gud. Är alla dessa märkliga uttalanden en slump? Finns det något samband?
   Sen ett antal år tillbaka pågår det en ekumenisk rörelse i Sverige som försöker föra olika samfund närmare varandra. Jag är rent generellt mycket positiv till detta eftersom det ger oss möjlighet att mötas, lyssna på varandra och framföra synpunkter.
   Men det finns också sådant jag som pingstpastor är tveksam inför. Ekumeniken får inte leda till att vi förlorar de landvinningar vi har gjort. Reformatorerna fick kämpa för sin tro på Bibeln och nåden allena. Baptisterna fick på 1800-talet kämpa för sin tro på troendedopet​ och rätten att samlas till församling. Osv, osv.
   Det finns ett mycket intressant dokument Sveriges Kristna Råd lanserat för att ge riktlinjer för hur ekumeniken i Sverige bör skötas, ett dokument som fått namnet "Charta Oecumenica". I dessa tider av ekumeniska samtal och dialog mellan religioner kan det vara intressant att lyfta fram några anmärkningsvärda citat från detta​ dokument, eftersom det skapar en förståelse till varför vi ser så mycket märkliga uttalanden nu för tiden."


Historisk demens?
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Ett märkligt tunnelseende har drabbat Svenska kyrkan kring förföljelsen av kristna i Mellanöstern och andra delar av världen. Det menar religionsforskaren Eli Göndör i tidningen Dagens Samhälle. Engagemanget för kristna palestiniers utsatthet byts mot likgiltighet för hur kristna drivs från sina hem och kyrkor i Irak och Syrien. Tystnaden kan mycket väl bero på att det huvudsakligen är muslimer som utför de grymma dåden mot kristna i Mellanöstern, menar han....
   När historiens strålkastare lyser på den ofta kompakta tystnaden i Sverige och andra europeiska länder för Hitlers judeutrotning under andra världskriget så förfasas vi idag. Hur kunde den tidens svenskar  tiga? Nu upprepas samma sak, att en annan ideologi står för vidrigheterna. Tystnaden är oftast lika påtaglig. Har vi drabbats av historisk demens?"

 

Til Vadsø med en brennende tro og enormt engasjement - Perleportalen - Les HER.


A word in season - Wesley Harris in JAC online - Read HERE.

Skriv ut  
Söndag 23 augusti
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Tjäna Herren med glädje - Psalm 100 - Läs HÄR.

- Vad finns i ditt hjärta? - 1 Samuelsboken 16 - Läs HÄR.
 
- David och Goljat - 1 Samuelsboken 17 - Läs HÄR.

- Omvändelse och förlåtelse Jeremia 36 - Läs HÄR.

 

Skriv ut  
Lördag 22/8

Kyrka på ett gungfly

Domprosten i Stockholm Hans Ulfvebrand, har väckt stor uppståndelse med sina uttalanden om Bibeln. I en artikel i Dagen säger Ulfvebrand bland annat att Jesus inte är den enda vägen till Gud och att det inte är Jesus som har påstått detta utan evangelisten Johannes som lagt dessa ord i Jesu mun.

Om nu Dagen har citerat domprosten på rätt sätt innebär det att domprosten menar att det som Bibeln påsåt att Jesus har sagt, har Jesus i själva verket inte sagt. Det skulle vara ett påhitt av Johannes.

Med en sådan utgångspunkt blir hela grunden för den kristna tron, Bibeln. ett gungfly.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 22/8

Lydnad är bättre än offer

 Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Första Samuelsboken 15:

 

"Då sade Samuel: "Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar."  (1 Sam 15:22 FB)

Herrens befallning var att Saul skulle förgöra fienden. Men Saul sparade det bästa av krigsbytet, "det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen" (vers 9).

Då Samuel konfronterar Saul med att han inte har följt vad Herren sagt, skyller han på folket (vers 15+21), medan han själv är helt utan skuld (vers 20).

Gud kallar oss att göra oss av med all synd i våra liv. Han kallar oss att följa Honom, höra Hans röst och lyda Honom.

Vi har så lätt, att på samma sätt som Saul, kompromissa i vår överlåtelse. Det kan vara en dold synd i våra liv som vi inte vill göra oss av med. En synd som vi hoppas ingen ska veta om och som vi hoppas att Gud kan acceptera.

Då Gud ber oss att göra något, kanske vi gör det delvis, men ser en möjlighet att själva skaffa oss fördelar, och viker av en smula från det som Gud bad oss att göra.

Istället för att göra det Gud vill, kanske vi ger Honom så mycket mer av något annat än det Han vill ha. Men "lydnad är bättre än offer" (vers 22)

Skriv ut  
Lördag 22/8

Nyhetsflödet lördag den 22 augusti

Domprost i Stockholm: Jesus är inte enda vägen till Gud
- Dagen - "Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner.
   Det är i en debattartikel på DN Debatt som de fem prästerna i domkyrkoförsamlingen ställer frågan om Svenska kyrkan vågar förkunna ”att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg”. Samtal mellan religiösa företrädare i olika form är inte ovanligt. Där­emot är frågan om Jesu anspråk på att vara enda vägen till Gud kontroversiell.
(Läs rupebas kommentar HÄR)


Se också: 
”Vi som kristna har ett monopolanspråk" - Se debatten mellan dagens opinionsredaktör Elisabeth Sandlund och Hans Ulfvebrand, domprost i Stockholm. Klicka HÄR.

Läs också:
Fyra kyrkoledare om debattartikeln i DN - Vad tyckte ni om debattartikeln? Skulle det vara möjligt i ditt sammanhang att bjuda in till en gudstjänst över religionsgränserna? Läs HÄR.

"Nathan Söderblom vantolkad"
- Kyrkans Tidning - "Domprost Hans Ulfvebrand och hans medskribenter gör sig skyldiga till ett högst tveksamt historiebruk när de med hjälp av Söderblom och det Ekumeniska mötet talar för vikten av interreligiösa relationer. Låt oss avstå från att missbruka historien genom att försöka göra den till någonting den inte var. Uppmaningen kommer från Martin Nykvist, doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet....
   Ulfvebrand och hans medskribenter gör sig nämligen skyldiga till ett högst tveksamt historiebruk när de med hjälp av Söderblom och det Ekumeniska mötet talar för vikten av interreligiösa relationer. Ekumenikens angelägenhet är nämligen dialog och enhet inom den världsvida kyrkan – ett mål nog så aktuellt snart ett sekel efter Söderbloms möte – inte gemenskap de olika religionerna emellan."

IS ser våldtäkter som en religiös dygd
- Världen idag - "Kristna syriska kvinnor som hålls som gisslan av Islamiska staten, IS, riskerar att säljas som sexslavar, varnar Assyriska riksförbundet. Samtidigt har det blivit känt att IS byggt upp en teologi som beskriver våldtäkter som en religiös dygd.
   Islamiska staten visade häromdagen bilder på sociala medier av tre kvinnor, som tros vara assyriska kvinnor som kidnappades i februari. På bilderna håller kvinnorna upp lappar med vad som ska vara deras namn, samt datumet 27 juli 2015. Två av kvinnorna har barn med sig på bilderna."

 

Når svaret uteblir - Fra Jostein Nielsens blogg - Les HER.

 

JOYCE MEYER: How Can Peace Win in Spiritual Warfare? - Charisma Magazine - Read HERE.

Skriv ut  
Lördag 22/8
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Så och skörda - Galaterbrevet 6 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Gal 6 finner du HÄR.

- Lydnad är bättre än offer - 1 Samuelsboken 15 - Läs HÄR.

- Trofast mot sina löften Jeremia 35 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Fredag 21/8

Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen?

 

Fem präster i Stockholms domkyrkoförsamling ställer den frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter. De skriver:
"Frågan är dock om Svenska kyrkan i dag, 90 år efter Stockholmsmötet, verkligen har insett vidden av Nathan Söderbloms ord om att det finns mer än en väg till Gud. Låter kyrkan hans budskap om olika vägar till Gud bli en inspirationskälla för samtal med just dem som kyrkan tidigare inte talat med? Vågar vi som kyrka högt förkunna att judar, kristna och muslimer vandrar mot samme Gud, var och en på sin väg"

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 21/8

Herren ger seger

 

Kommentar till den dagliga bibelläsningen från Första Samuelsboken 14:

"Jonatan sade till sin vapenbärare: "Kom, så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske skall HERREN göra något för oss. För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många."  (1 Sam 14:6 FB)

Jonatan litade mer på Gud än på sig själv. Då han ensam gav sig iväg mot fiendens utpost gjorde han det litande på att om Gud ville ge seger var det inte beroende på vår egen styrka eller antal.

Vi har lätt att tro att det är våra egna resurser, kunskaper eller hur många vi är som är avgörande för att Guds verk går framåt. Men Gud hade mer användning av en Jonatan som litade på Gud och hans ingripande, än de sexhundra soldaterna som gömde sig i sina hålor.

Guds verk går framåt där det finns människor som lyssnar till Herren och sätter sin lit till Honom mer än de förlitar sig på sina egna resurser.

Gud kan åstadkomma mer genom några få helhjärtade soldater än genom en stor hop halvhjärtade likgiltiga soldater.

"För ingenting hindrar HERREN att ge seger genom få lika väl som genom många." (vers 6)

 

Skriv ut  
Fredag 21/8

Nyhetsflödet fredag den 21 augusti

Maktspråk i debatten om homoadoptioner
- Olof Edsinger i Opinionsbloggen - "Så har det hänt igen. Stora och viktiga frågor som har med samhällets ansvar och barnens bästa har reducerats till en ”underlivsfråga”. Denna gång är det Expressens ledarredaktion som tar sig för att använda uttrycket. Vidare skriver de apropå debatten inom KD om homosexuella pars rätt att adoptera att partiet borde slopa ”synpunkterna på människors privatliv” och att ”I Sverige är intresset begränsat för ett parti som lägger sig i vad som sker i människors sovrum”.
   Men vänta nu, Expressen. Sedan när blev frågan om adoption av barn något privat, och därtill bara kopplat till vad vi gör i våra sovrum? När remissen om lagförslaget gick ut för snart 15 år sedan var det inte svårt att finna tveksamma instanser. Tunga sådana. Faktum är att precis alla remissinstanser som utgick från ett barnperspektiv gjorde tummen ner till förslaget, däribland BRIS, Socialstyrelsen, Adoptionscentrum, Rädda barnen, Barnombudsmannen och Sveriges Psykologförbund. Vill Expressen på allvar få oss att tro att alla dessa instanser hade blivit tillfrågade om detta enbart var att betrakta som en ”underlivsfråga”?


"Vi firar gudstjänst med troende från andra religioner i höst"
- Kyrkans Tidning - "Är alla religioner lika sanna eller äger kristna Sanningen? Frågan om förhållandet mellan religioner är ständigt aktuell. I höst firar Stockholms domkyrkoförsamling gudstjänst med troende från flera religioner. Nathan Söderbloms ståndpunkt om att det finns olika vägar till Gud har inspirerat, det skriver i dag fem anställda i Stockholms domkyrkoförsamling på DN debatt och frågar samtidigt om Svenska kyrkan har insett vidden av hans ord."
(Läs rupebas kommentar HÄR)


Kristen tro är inte en tradition bland andra
- Dagen - Varningsflagg behövs när religionsdialog blir synkretism, skriver Elisabeth Sandlund.
   ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”. Så lyder rubriken till onsdagens artikel på DN Debatt, författad av prästerna i Stockholms domkyrkoförsamling med domprosten Hans Ulfvebrand i spetsen. Det är inte så väl att rubriksättaren på Dagens Nyheter skruvat till en formulering som inte har täckning i texten. Det är så illa att artikelförfattarna faktiskt menar precis detta. De har fel.
   Den kristna kyrkans uppgift är inte att öppna för andra religioner. Dess uppgift genom alla tider, även år 2015, är att med kraft och tydlighet förmedla det budskap som kyrkans Herre gett den i uppdrag att sprida till ”alla folk”.
   Självklart? Inte alls, när ledande företrädare för Svenska kyrkan kan tala om den kristna tron som en ”religiös tradition”, parallellställd och därmed möjlig att förena med, eller bytas ut mot, andra religiösa traditioner. Eller uppmana till reflektion tillsammans med företrädare för andra sådana traditioner över ”våra olika vägar till Gud och Guds olika vägar till oss.”

 

Jimmy Carter rrosser kreften og leder søndagsskole - Korsets Seier - Les HER.

Danish Politician Convicted of ‘Racism’ For Offending Muslims - Paul Joseph Watson in Prophesy News Watch - Read HERE.

Skriv ut  
Fredag 21/8
Fyra bibelläsningsplanerDu väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Frihet under ansvar - Galaterbrevet 5 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Gal 5 finner du HÄR.


- Herren ger seger - 1 Samuelsboken 14 - Läs HÄR.

- "Men efteråt ändrade de sig..." - Jeremia 34 - Läs HÄR.
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba.se på mobilen

Läs rupeba på mobilen:

Dagens andakt 

På Svenska HÄR 
In English HERE 
På Norsk HER.

Idag på rupeba.se - Dagens alla inlägg från Förstasidan HÄR.

Lägg in länkarna som favoriter på din mobil.

Skriv ut  
Dagens andakt
3 september

”Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg."
( Ps 25:9)

Andakt:
För några år sedan blev vi, av våra barn, utrustade med ännu ett av teknikens under, en GPS till bilen. Först undrade vi vad vi egentligen skulle ha för användning av den, men så skulle vi besöka en vän, på en för oss okänd adress, och beslutade oss för att pröva den. En GPS lokaliserar, via en satellit, såväl var du befinner dig som din destination. När du knappar in den adress du ska köra till, tar GPS-en ut den bästa färdvägen och en förinspelad, trevlig människoröst berättar hur du ska köra. – Följ vägens riktning, - Vid nästa avfart, håll till vänster, - Ta nästa avfart, och sedan genast ta till höger, - Vid rondellen om 300 meter ta den andra avfarten. Med hjälp av GPS-en har vi lyckats navigera rätt både ute på rena landet, och till rätt adress i gyttret av smågator i några av Europas storstäder. Ibland har vi undrat om vi vågade lita på GPS-en, och så har vi tyckt oss veta bättre, men oftast har vi efteråt förstått att GPS-en hade rätt. Den osvikliga rösten i GPS-en har blivit en påminnelse om vilken underbar tillgång vi har i Guds vägledning i våra liv. Han ser verkligheten, precis som GPS-en, från ett högre perspektiv. Han ser längre och han ser och vet så mycket mer, än vad vi gör. Vi kan tryggt lita på hans ledning. En GPS kan ha fel, men Gud har aldrig fel.

Bön:
Herre, jag vill lyssna efter din ledning i dag, och följa dina direktiv.

  


På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Pelle Pohula
Klicka HÄR

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Tommy Dahlman
Klicka HÄR  

Marie Willermark
Klicka HÄR..

Bength Gustavfson
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Böcker

Vill du sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Every Thursday


På engelska sidan:
Varje torsdag lägger vi ut ett avsnitt av "It´s Thursday" med Howard Webber

Skriv ut  
rupeba.se på mobilen

idag på rupeba
Dagens alla inlägg från rupeba.se. Klicka HÄR.

Dagens andakt
På svenska - In English - På norsk

Lägg in länkarna i din mobil för att få lättare tillgång till mobilversionen.
Skriv ut  
Text/HTML
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
Bibelskolan


Bibelskolan just nu:
Varje tisdag ett nytt avsnitt i kursen om Hebreerbrevet.

Skriv ut  
På rupeba.se kan du läsa:

- Varje tisdag: BIBELSKOLAN - just nu handlar det om serie bibelstudier från Hebreerbrevet (13 delar)
- Varje onsdag: ANDLIG KLARSYN - visdomsord av David Wilkerson
- Varje torsdag: BLOGGPREDIKAN - en kortare undervisning i något aktuellt ämne
- Varje söndag: TIDIG SÖNDAGSMORGON - veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet
- Varje dag: NYHETSFLÖDET och KOMMENTARER TILL DAGENS BIBELLÄSNING och lite till

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba