Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
den 30 september 2016
Fredag 30/9

Ett budskap till de förtorkade benen

En profetia riktad till Frälsningsarmén i västvärlden
-
Av Andrew Bale (Frälsningsofficer UK)
(Publicerad i JAC online på engelska HÄR. Översättning till svenska: Rut Baronowsky)

Hesekiel 36 och 37 – En hälsning till de förtorkade benen:

Följande budskap kom till mig under bön för några månader sedan och det har legat och surrat i mitt huvud tills i kväll, då jag beslutade att sätta det på pränt och publicera det på internet. 

Frälsningarméns territorier i västvärlden har genom sitt uppförande och sina handlingar smutsat ner sitt eget uppdrag, det uppdrag som jag gav när jag reste upp armén för att frälsa världen. Att ni har vänt er bort från den mission jag gett er har gjort mig vred och det har fått mig att splittra/söndra era evangeliska ansträngningar och hålla tillbaka väckelsen.  (Hes 36:17-18)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 30/9

Nyhetsflödet fredag den 30 september

En ny reformation
- Annika Borg i Kristen Opinion - "Nästa år är det reformationsjubileum, eller rättare sagt Lutherjubileum. Det är då 500 år sedan Luther formulerade sina 95 teser om avlaten och den kristna tron.
   Här på Kristen Opinion är vi av den uppfattning att det inte enbart är ett firande av reformationen och Luther som behövs, utan en ny reformation.
   Den politiserade kyrkostrukturen har nått vägs ände, de partipolitiska utspelen och aktivismen hos kyrkoledningen har satts under lupp och kritiserats under lång tid, Jesus Kristus har åkt i marginalen och till detta kan man lägga avslöjanden om missbruket med kyrkans pengar.
   Det finns således ett flertal beröringspunkter med det som var startpunkterna för reformationen för 500 år sedan.
   Hade Luther haft tillgång till dagens mediala landskap hade rörelsen och förändringen skett snabbare. Idag finns alla möjligheter att få igång en rörelse för en ny reformation, som återför Svenska kyrkan till kärnuppdraget, som ÄR och definieras utifrån korset, evangeliet och uppenbarelsen: Jesus Kristus."
Läs mer HÄR.


Evangelisation som förbryllar. Vi svenskar har hållit oss till en lightversion.
- Linda Alexandersson i Dagen - "En del av våra nya församlingsmedlemmar med invandrarbakgrund evangeliserar. Och vi som har varit en del av svensk kristenhet länge och har god kulturell förståelse av hur saker och ting fungerar i Sverige blir lite… jag skulle vilja använda ordet förbryllade. För vi vet ju att det inte fungerar. Vi vet att det inte är någon idé att evangelisera, för i Sverige är det ingen som vill höra talas om Jesus.
   Och ändå verkar det funka när våra nya vänner evangeliserar. De har med sig nya vänner till kyrkan var och varannan vecka. De ber ständigt sin pastor om fler exemplar av Nya testamentet eftersom de som de fick i förra veckan redan är utdelade."

Läs mer HÄR.


From the English page: Agressive Christianity

Read the original ´papers on Aggressive Christianity´ by Catherine Booth.
Download the pdf-file HERE.

Contents:
AGGRESSIVE CHRISTIANITY
A PURE GOSPEL
ADAPTATION OF MEASURES
ASSURANCE OF SALVATION
HOW CHRIST TRANSCENDS THE LAW
THE FRUITS OF UNION WITH CHRIST
WITNESSING FOR CHRIST
FILLED WITH T SPIRIT
THE WORLD´S NEED
THE HOLY GHOST

Skriv ut  
Fredag 30/9

Ord för dagen den 30 september - 1 Tim 5

 
HÅLL DIG SJÄLV REN 


Bibelläsning: Första Timoteosbrevet"Håll dig själv ren" (1 Tim 5:22 FB)

Rubriken till 1 Tim 5 i Folkbibeln är "Förmaningar till olika grupper i församlingen." Mitt i alla förmaningar hur Timoteos ska hantera praktiska problem och synd i församlingen kommer uppmaningen till Timoteos själv: "Håll dig själv ren".


Vad viktigt det är att, mitt under arbetet med människor eller praktiska saker, stanna upp och se på sin egen vandring med Herren - och att hålla sig ren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Håll dig själv ren!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 30/9
Bibelläsning från GT den 30 september
År 1: Till min son - 1 Kungaboken 2 - Läs HÄR.

År 2: Planterad i öknen - Hesekiel 19 - Läs HÄR.

"...men i sina hjärtan följde de sina avgudar" -Hesekiel 20-Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Torsdag 29/9

Ska vi vara nöjda eller ska vi vara missnöjda?

Första Timoteusbrevet 6 talar om ett förnöjt sinne och att vara nöjd med vad man har.
"Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning" (1 Tim 6:6 FB)
"Men sann rikedom är att tro på Gud och samtidigt vara nöjd med det man har." (1 Tim 6:6 En levande bok)

Men ska vi verkligen vara nöjda eller ska vi vara missnöjda? Svaret på den frågan är att vi måste vara både-och.
Vad ska vi vara förnöjda med?

I 1 Tim 6 varnas kraftigt för att vilja ha mer än vi har:
- Vi kom till världen tomhänta och vi kommer att lämna världen tomhänta (vers 7)
- Har vi våra grundläggande behov tillfredsställda ska vi vara nöjda med det (vers 8)
- Rikedom för med sig många frestelser (vers 9)
- Kärlek till pengar är en rot till allt ont (vers 10)
- Håll dig borta från allt sådant (vers 11)

Vad ska vi inte vara nöjda med?
I Uppenbarelseboken möter vi församlingen i Laodikea som är förnöjd med sig själv. De är nöjda och de "behöver ingenting" (Upp 3:17). Men i själva verket är de eländiga, beklagansvärda, fattiga, blinda och nakna (Upp 3:17). De märker inte ens att Jesus inte finns med i församlingen, utan han står utanför, knackar på och ber att få komma in (Upp 3:20).
   Bör de vara förnöjda? Nej, tvärtom. Den enda vägen ut ur sin förnöjsamhet är att förstå att deras gudsrelation är en katastrof. De måste bli totalt missförnöjda med sin nuvarande situation.
   På samma sätt är det med oss. Vi måste:
- sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet (1 Tim 6 vers 11)
- kämpa trons goda kamp (vers 12)
- söka vinna det eviga livet (vers 12)
Jesus säger själv att det bara är den som törstar som kan komma till honom för att dricka (Joh 7:37-39).

Jag kan tänka mig att förnöjsamhet är ett av de största hindren för andlig tillväxt.
Ska jag vara nöjd med mitt andaktsl med liv? Då kommer den inte att utvecklas.
Ska jag vara nöjd med min relation till Jesus? Då kommer relationen inte att försjupas.
Ska jag vara nöjd med att så få människor blir frälsta? Då kommer vi att fortsätta med våra trevliga möte och kaffedrickandet medna människor går förtappade.

Nej, låt oss bli törstiga igen. Låt oss leva med en ständig längtan att lära känna Jesus bättre. Låt oss vara ivriga att leva ett rent liv medan vi väntar på hans återkomst!

/PB

Skriv ut  
Torsdag 29/9

Ord för dagen den 29 september - 1 Tim 4

 
HUR TRÄNAR MAN SIG I GUDSFRUKTAN?


Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 5
"Öva dig i gudsfruktan" (1 Tim 4:7)

I några översättningar står det att vi ska träna oss, eller disciplinera oss, i gudsfruktan. En kristen liknas vid flera tillfällen i NT med en idrottsman. Idrottsmannen underkastar sig ett träningsprogram för att kunna uppnå sina mål.

Hur kan man träna sig i gudsfruktan?
Gör så här: Läs ett kapitel från Bibeln varje dag och be Gud visa dig vad du behöver ta emot från honom just den dagen. Skriv ned den tanken i en anteckningsbok och kom tillbaka till det Gud visat dig flera gånger under dagen.
-Det kan vara ett löfte du ska ta till dig
-Det kan vara en förmaning du bör rätta dig efter
-Det kan vara en bön du behöver be
-Det kan vara ord till vägledning i ditt liv
-Det kan vara ord till tröst och uppmuntran i den situation du befinner dig i
-Det kan vara något annat...

Om du invensterar den tiden till att lyssna på Herren, kommer Herren att stå för förvandligen i ditt liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att troget öva mig i gudsfruktan varje dag.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 29/9
Bibelläsning från GT den 29 september
År 1: Befriaren - 1 Kungaboken 1 - Läs HÄR.

År 2: Omvändelse - Hesekiel 18 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Onsdag 28/9

Nyhetsflödet onsdag den 28 september

Moment 22 för syriska anhörigflyktingar
- Bohuslänningen - "Hur kan man vränga rätten för alla barn?
   Förra höstens helomvändning i migrationspolitiken placerar Sverige på gränsen för huruvida vi uppfyller våra internationella åtaganden i fråga om flyktingar. Det är väl känt. Men alla är kanske inte medvetna om att även de flyktingar påverkas som kom till Sverige innan gränsstängningarna klubbades, genom att vårt land numera i praktiken inte längre tillåter anhöriginvandring för den stora gruppen syriska flyktingar.
   I 5:e Mosebok i Bibeln står att läsa: ”Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren, den faderlöse eller änkan.” Hur kan den svenska regeringen, som trots allt är en regering i ett demokratiskt land med en kristen värdegrund så tydligt vränga rätten för invandraren och dennes familj? Hur kan man vränga rätten för alla barn som skilts från sina föräldrar på grund av kriget i Syrien? Hur kan man sära på äkta makar som kriget tvingat att leva på skilda håll genom denna uppenbara lagvrängning?"
Lena Andersson ordförande i Kalix FN-förening
Ivar Gustafsson docent i matematik
Allan Emrén fil dr i fysikalisk kemi
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Läs mer HÄR.


Vägen från förföljare till Jesu efterföljare
- Dagen - "Markus Holmbom försökte övertala andra att kristen tro är falsk men blev själv övertygad om att Bibeln är sann.– Jag blev kraftigt överbevisad när Gud talade till mig genom Bibelns ord, berättar han....
   Under de följande åren blev Markus avståndstagande till kyrkan i stället en sannings­fråga. Därför började han allt ivrigare vilja övertyga kyrkfolket – inklusive sina egna föräldrar – att kristen tro är falsk.
   Med målet att använda evolutionsteorin för att motbevisa religiösa övertygelser kom han att studera biologi på Umeå universitet.
– Ateisten Richard Dawkins hade varit stolt över mig då, skämtar Markus vars studier tog en vändning.
– Ärliga slutsatser av vad jag lärde mig i biologin fick mig att av naturvetenskapliga skäl börja ifrågasätta min ateism."
Läs mer HÄR.


En miljon namn för Mellanösterns kristna
- Världen idag - "Minst en miljon namnunderskrifter med krav på att säkra kristen närvaro i Syrien och Irak. Det är målet med namninsamlingen "Rädda kyrkan" som ska överlämnas till FN:s generalsekreterare i juni 2017.
– Vi vill framföra att det finns ett brett stöd för att de kristna ska få finnas med när Syrien och Irak ska återuppbyggas, förklarar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors som tagit initiativet.
– Det finns krafter som vill försöka fördriva den kristna närvaron från dessa platser. Men faktum är att de kristna varit en integrerad del av dessa samhällen, och när dessa länder återuppbyggs igen tror vi att kristna kommer att spela en viktig roll, kulturellt, ekonomiskt och socialt."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 28/9

Ord för dagen den 28 september - Psalm 116 och 117

 
ATT INFRIA LÖFTEN - Psalm 116

Bibelläsning: Psalm 116
"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk"  (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.
Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?
Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ned de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill göra nya löften till Herren idag? Skriv ned ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att löftet går i uppfyllelse?

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 28/9
Bibelläsning från GT den 28 september
År 1: Davids synd och min - 2 Samuelsboken 24 - Läs HÄR.

År 2: Det som var svagt... - Hesekiel 17 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Tisdag 27/9

Nyhetsflödet tisdag den 27 september

Ett land som dödar patienter inom ramen för vård har helt enkelt lämnat det civiliserade samhället bakom sig.
- Bitte Assarmo i Världen idag - "Vad är ett värdigt liv? Frågan är alltid aktuell, men blir extra viktig när debatten om legaliserad dödshjälp blossar upp.
I Sverige får vi ofta höra från dödshjälpsförespråkarna att det är en mänsklig rättighet att själv bestämma när man ska dö. Men faktum är att det är lagligt att ta sitt eget liv för den som så önskar, även om självmord alltid ses som en stor tragedi. Frågan är alltså i själva verket om det är en mänsklig rättighet att kräva att någon annan ska hjälpa till? Dödshjälpsförespråkarna måste rimligen anse det. Det är en arrogans utan like att kräva att en människa ska döda en annan, oavsett orsak. Den människa är inte född som kan hantera det ansvaret och studier har visat att de läkare som ägnar sig åt detta, i länder där eutanasi är tillåtet, generellt mår mycket dåligt."
Läs mer HÄR.
 
Minskat matsvinn då Frälsningsarmén får stöttning av matvarukedja
- Allehanda - "Ett par dagar i veckan får Frälsningsarmén hämta mat med kort bäst före datum hos Willys butik i Örnsköldsvik.
– En win-win-situation, säger både butikschefen Roger Högberg och Frälsningsarméns Henry Försöket inleddes i mindre skala i våras och omfattade då åtta butiker i Sverige. I dag har det vuxit och blivit permanent i fyrtio butiker, bland annat i Örnsköldsvik.
– För oss är det roligt att samarbeta med en seriös aktör, säger Frälsningsarméns Henry Lindell och påpekar att det kändes bra när även matvarukedjan besökte deras lokaler för att se var mat och en del annat sedan tar vägen.
– Man kan säga att det är en stor matvarukedja som har tagit tag i problemet med sitt svinn. Dessutom känns det som sagt seriöst – och bättre att vi tar vara på riktig mat än att Willys själva ska kasta i soporna och dessutom behöva betala för det.Lindell."
Läs mer HÄR.
 
Stark rättslig grund för samvetsfrihet
- Reinhold Fahlbeck på Claphaminstitutets hemsida -  Linda Steen är barnmorska och kristen. Hon vill av religiösa och samvetsmässiga skäl inte ta befattning med verksamhet som på något sätt innebär medverkan till abort, framkallande av missfall eller annat som kan resultera i att ett foster fördrivs eller dödas, alltså sådana ingrepp som ryms inom begreppet ”abortverksamhet”. Hon möter nu sin arbetsgivare, Landstinget Sörmland i Nyköpings tingsrätt för att pröva arbetsgivarens beslut att neka henne arbete av ovanstående skäl.
   Barnmorskan Linda Steen står i denna fråga på en stabil rättslig grund. När abortlagen utarbetades gällde regeringsformen 1809, som stadgade att ”Konungen bör … ingens samvete tvinga eller tvinga låta”. Samvetsfriheten och respekt för denna var sålunda en överordnad grundlagsfäst rättsprincip vid tidpunkten då abortlagen utarbetades och antogs. Det var därför naturligt att synsättet i RF 1809 återspeglades i abortlagen. I proposition med förslag till abortlag anförde föredragande departementschefen: ”Frågan om sjukvårdspersonals skyldighet att medverka vid abort har tagits upp av flera remiss­instanser, vilka genomgående framhåller vikten av att det tas hänsyn till personalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten....”
Läs mer HÄR
Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i juridik, Lunds Universitet
Artikelförfattaren är Fellow vid Claphaminstitutet
 
Tribute to Major Geoffrey Freind (1957-2016)
  - TSA international Website - "On Wednesday the 21st September 2016, Major Geoff Freind was promoted to Glory in Johannesburg, South Africa.

   Earlier this year, Geoff had been released from appointment responsibilities in Western Australia to pursue a strong calling on his life to preach the good news about Jesus in the developing world. Geoff had visited many countries in South East Asia as well as a number of countries in Africa. He was in Malawi as part of his current preaching tour. Whilst he was there he was attacked walking down the street suffering serious injuries of which he did not recover.
   Geoff has left his indelible mark on not only his family, friends and Salvationist colleagues but also the broader community through his personal engagement. Geoff had a real heart and passion to support The Salvation Army’s work and those in need both in developing countries and here. He was a strong advocate for the disadvantaged of our community. Geoff supported The Salvation Army Howard Hospital in Zimbabwe and Chikankata Hospital in Zambia, financially and with material aid and much of his fundraising efforts were achieved through the writing of his books : Enjoy the Journey, Thank you for the Journey and A Great Journey"
Read more HERE.

Skriv ut  
Tisdag 27/9

Ord för dagen den 27 september - Psalm 115

ALL ÄRA TILL GUD

Bibelläsning: Psalm 115
"Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran" (Ps 115:1 FB)

Det är många som vill vara med och sola sig i glansen av vad Herren gör. Framstående predikanter, sångare och musiker och andra.

Säkert har vi alla en önskan om att folk ska tala väl om oss. Till viss del kan det vara social kompetens att bry sig om vad andra tänker, men ofta får det osunda proportioner.
 
Vi lever en tid där det ena missbruket efter det andra dyker upp. Man talar ofta idag om att vara bekräftelseberoende. Det betyder att mitt liv blir beroedne av att andra människor berömmer det jag är och det jag gör. Ett kännetecken på ett missbruk är att man behöver större och större doser. Mer och mer bekräftelse.
 
Dagens psalm påminner oss om faran att ta åt sig ära av vad Gud gör.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: All ära till Gud!

Skriv ut  
Tisdag 27/9
Bibelläsning från GT den 27 september
År 1: Tala Guds ord - 2 Samuelsboken 23 - Läs HÄR.

År 2: Otrohet - Hesekiel 16 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Månadesn bok i september

Månadens bok september
- FÖRLÅTELSEBOKEN 25% rabatt

Under hösten kan du varje månad köpa en av våra böcker med 25% rabatt.

Under september är månadens bok FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri av Rut Baronowsky (100 sidor).

På bokens baksidetext kan vi läsa:
"Den här boken handlar om den kristna grunden till förlåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.
- I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse.
- I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma i att se sanningen om sig själv.
- Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd
- Ett kapitel handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.
- Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria."

Boken kostar vanligtvis 120 kronor, men i augusti får du den för bara 90 kronor + brevporto (26:-). Sänd ett mejl till info@rupeba.se och beställ boken, så skickar vi bok och faktura till dig. (Detta erbjudande gäller endast beställningar över nätet)

Om du föredrar det kan du swischa 116:- till +46 723 96 94 80, så får du bok och kvitto direkt hem i brevlådan (Glöm inte skriva in din adress).

Du kan läsa mer om boken HÄR.
Skriv ut  
Måndag 26/9

Nyhetsflödet måndag den 26 september

Veckans viktigaste nyheter från Omni


Mardrömsscener i Aleppo – två miljoner utan vatten

● UTRIKES Situationen i Aleppo beskrivs som katastrofal  sedan den syriska militären inledde intensiva flyganfall i slutet av veckan. 200 luftanfall genomfördes på två dagar och 250 000 civila i rebellområden uppges sakna vatten. Hela gator har raderats ut och bilder visar hur döda barn och vuxna grävs fram ur rasmassor. Räddningsarbetare vittnar om dussintals, kanske hundratals, döda.
Läs mer om Syrienkriget


Världsledare: Brutaliteten i Aleppo måste stoppas
● UTRIKES Vapenvilan i Syrien som förhandlats fram av USA och Ryssland bröts på måndagen. EU och USA har i ett gemensamt uttalande krävt att Ryssland ska pressa presidenten Bashar al-Assad att stoppa angreppet mot Aleppo. FN-chefen Ban Ki-Moon menar att regimen kan göra sig skyldiga till krigsbrott och på söndagen möts FN:s säkerhetsråd med anledning av det akuta läget.
Läs mer om Syrienkriget


Få överraskningar i regeringens höstbudget
● POLITIK I tisdags släppte regeringen höstbudgeten och enligt finansminister Magdalena Andersson (S) finns ett reformutrymme på drygt 24 miljarder kronor, trots att budgetunderskottet fortsätter. De flesta satsningarna var kända sedan tidigare, bland annat 3,5 miljarder kronor till integration och flyktingmottagande. Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson beskrev budgeten som ”spretig och utan fokus”.
Läs mer om höstbudgeten 2016


Frågetecken om Egor Putilov – krav på SD att agera
● POLITIK Turerna fortsätter kring den man som kallar sig ”Egor Putilov” och som arbetar vid SD:s riksdagskansli, men som i veckan sjukskrev sig. Ekot avslöjade att ”Putilov” tjänat miljoner på en fastighetsaffär med en rysk brottsling och experter har pekat ut tjänstemannen som ett potentiellt säkerhetshot. Flera tunga försvarspolitiker, däribland försvarsminister Peter Hultqvist (S), har krävt att SD-ledaren Jimmie Åkesson ska hantera frågan.
Läs mer om SD-anställdes falska identiteter


28-åring misstänks för bombdåd på Manhattan

● UTRIKES 28-årige Ahmad Khan Rahami greps misstänkt för att ligga bakom bombdådet på Manhattan förra helgen där ett trettiotal människor skadades. Han kopplas också till en bomb i staden Elizabeth på måndagsmorgonen och en bomb som exploderade i New Jersey på lördagen. I en handskriven text som Rahami hade på sig när han greps kritiserade han USA för ”slakt” av muslimska soldater i Afghanistan, Syrien och Irak.
Läs mer om explosionen på Manhattan


Uppgift: Ericsson planerar lägga ner i Sverige

● EKONOMI Ericsson planerar att stänga all tillverkning i Sverige, ett beslut som skulle innebära att 3 000 anställda mister jobben. Uppgiften, som inte har bekräftats av företaget, publicerades av SvD i veckan. Näringslivsminister Mikael Damberg (S) har satt ihop en krisgrupp inför en eventuell nedläggning och på flera orter är oron stor. Samtidigt har facket Sveriges ingenjörer avfärdat uppgiften som ett rykte.
Läs mer om krisen i Ericsson


Hackare kom över 500 miljoner Yahoo-konton
● EKONOMI Yahoo bekräftar att företaget i slutet av 2014 utsattes för ett enormt dataintrång. Minst 500 miljoner kontouppgifter exponerades och intrånget kan vara det största någonsin. En användare som vill få till stånd en grupptalan mot Yahoo har stämt it-jätten. Även amerikanska politiker har krävt svar från företaget.
Läs mer om hackerattacken mot Yahoo


Efter kraven: Polisens filmer från dödsskjutning släpps
● UTRIKES Kraven har varit kraftiga på att polisen i staden Charlotte ska släppa videoinspelningar från dödsskjutningen av 43-årige Keith Lamont Scott. Händelsen, som inträffade i tisdags, har gett nytt bränsle till debatten om polisvåld mot svarta i USA. Polisen har visat upp bilder av ett vapen och marijuana som Scott hade, men man har inte utifrån bilderna som släppts med tydlighet kunnat visa att Scott höll i ett vapen när han sköts.
Läs mer om polisvåldet i USA


Skarp kritik mot SVT-intervju med högerextrem tidning
● KULTUR SVT Aktuellt fick svidande kritik för en intervju med den högerextrema tidningen Nya tiders chefredaktör. DN:s chefredaktör Peter Wolodarski var en av många kritiker och sa att SVT ägnat sig åt ”slappt redaktionellt arbete” och låtit tidningen fritt sprida sina lögner. SVT var självkritiska och menade att intervjun inte blivit vad man hoppats, men höll fast vid att det var rätt att göra den.
Läs mer om Aktuellts Nya tider-intervju

Skriv ut  
Måndag 26/9
Ord för dagen den 26 september -1 Tim 3
 
SANNINGENS PELARE

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 3
"...Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval." (1 Tim 3:15 FB)

Församlingen liknas här vid en pelare och en grundval som bär upp sanningen.
Pilatus frågade: "Vad är sanning?" (Joh 18:38 FB)
Bibeln svarar:
"Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160 FB).
Jesus säger då han ber till Fadern: "Ditt ord är sanning" (Joh 17:17 FB).
Jesus säger också om sig själv: "Jag är ... sanningen" (Joh 14:6 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
- Är jag med och bär upp sanningen=Guds ord i min omgivning?
- Är jag med och bär fram sanningen Jesus i min omgivning?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 26/9
Bibelläsning från GT den 26 september
År 1: Segersång - 2 Samuelsboken 22 - Läs HÄR.

År 2: En förtorkad vinstock - Hesekiel 15 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Söndag 25/9

Tidig söndagsmorgon i Södertälje den 25 september

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och den här gången vaknar vi upp i Södertälje efter en händelserik vecka.

Förra söndagen var det final i FA-cupen i Moss. Det svenska laget "Svea Rike" spelade finalen mot Solheimsviken kår ifrån Bergen. Här ser vi det glada och förhoppningfulla svenska laget strax före finalen. De var inte fullt lika glada efter finalen, men ibland får man nöja sig med silvermedaljerna. 33 lag deltog och det var sammanlagt över fyrahundra deltagande spelare.

På måndagsmorgonen flög vi upp till Vadsö. Det är långt från Moss där vi bor. Om vi skulle köra bil skulle det vara 195 mil och det skulle ta 22 timmar att köra om det inte var någon trafik och om man inte tog någon paus.....

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 25/9

Ord för dagen den 25 september - 1 Tim 2

ALLAS FRÄLSNING - 1 Tim 2

Bibelläsning: Första Timoteosbrevet 2
"...Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen."
(1 Tim 2:4 FB)

Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det.

Gör jag Guds vilja?
När vittnade jag senast för en människa som inte är kristen?
Är det viktigt för mig att andra människor ska bli frälsta?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Människors frälsning är viktigt för Gud - och för dem som ännu inte är frälsta. Är det viktigt för mig?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 25/9
Bibelläsning från GT den 25 september
År 1: Utmattad - 2 Samuelsboken 21 - Läs HÄR.

År 2: Vad släpper du in ihjärtat? - Hesekiel 14 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
Lördag 24/9

Nyhetsflödet lördag den 24 september

 

Kristna i Mellanöstern vädjar: Varför får vi ingen hjälp?
- Världen idag - ”Mellanösterns kristna tycks i dag bära på en känsla av att vara svikna och bortglömda”, skriver Lars Adaktusson, påtagligt skakad av vad han sett och hört under en resa i regionen. I artikeln förmedlar han de kristnas närmast uppgivna frågor: ”Varför får vi ingen hjälp från väst, varför har ni övergett oss?”  

Läs mer HÄR.

Kampanj lanserad för kristna i Mellanöstern
- Jacob Zetterman i Dagen - "Kristendomen är på väg att utrotas från sitt historiska kärnområde. Du har säkert hört det budskapet förut, och en organisation som länge ihärdigt jobbat med att få upp situationen för kristna i Mellanöstern är Open Doors.
   Nu lanserar organisationen en global kampanj för att sätta press på världssamfundet att agera, för att kyrkor och kristna ska kunna finnas kvar i Mellanöstern. Målet är att få in en miljon namnunderskrifter, som i juni 2017 ska lämnas över till FN:s generalsekreterare".

Läs mer HÄR.


Svenska kyrkan förstår inte sitt kärnuppdrag
- Annika Borg i Hemmest Vän - "I slutet av juli startade jag tillsammans med mina två kollegor Johanna Andersson och Helena Edlund Facebook-gruppen Mitt kors, #mittkors. Den konkreta orsaken var avrättningen av Fader Jacques Hamel under en mässa i franska Rouen. Händelsen berörde oss djupt som människor och präster. Den handling då brödet bryts och vinet blandas för att ge världen liv avbröts av död, mörker och våld. Dådet var förfärligt, symboliken öronbedövande.
   Vi fylldes av vanmakt och ville göra något. Det var så tanken på en Facebook-grupp uppkom. Vi ville skapa ett virtuellt rum där vi och andra lade upp bilder på oss själva med kors runt halsen. En frimodig solidaritetshandling med kristna i världen som måste dölja sin tro och sina kors. Ett tyst motstånd mot mörker och död. En påminnelse om korset som kärlekens, hoppets och nådens tecken."
Läs mer HÄR.


Det handler om fire trinn (på norsk)
- Fra Jostein Nielsens blogg - "Det er kort vei fra tanken om at kroppen representerer forgården i templet, til dette viktige verset:
    ´Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende´. (Rom 6:13)
Verset utgjør det tredje trinnet i Watchman Nee’s fire trinn til hellighet slik han presenterer det i boken «Det normale kristenliv». Boka er fortsatt aktuell og er solgt i over en million eksemplarer." 

Les mer HER.

Skriv ut  
Lördag 24/9

Ord för dagen den 24 september - 1 Tim 1

FALSKA LÄROR OCH DEN SUNDA LÄRAN

Bibelläsning: Första Timoteusbrevet 1
"...förmana somliga där att inte förkunna falska läror. (1 Tim 1:3) "...för alla som står emot den sunda läran." (1 Tim 1:19)

Här uppmanar Paulus Timoteus att förmana församlingarna att hålla fast vid den sunda läran. Han talar både om människor som lever på ett felaktigt sätt (v.9-19), och mot människor som tappat fokus och ägnar sig åt struntprat och ändlösa släktregister (v.4).

Uppmaningen är lika aktuell idag. Det är viktigt att hålla fast fokus, som Paulus uttrycker så här: "Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste" (v.15).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus  har kommit för att frälsa syndare.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 24/9
Bibelläsning från GT den 24 september
År 1: Var har du din tillit? - 2 Samuelsboken 20 - Läs HÄR.

År 2: Står allt väl till? - Hesekiel 13 - Läs HÄR.
 
Bibelläsningsplanerna finner du HÄR
Skriv ut  
NT-boken

NT-boken

Nu är de två första delarna i NT-boken färdiga!

Tillsammans innehåller de två första delarna mer än femhundra sidor bibelundervisning. Det kommer ytterliga två eller tre delar och hela serien väntas bli färdig i januari 2017.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar, men det går också att köpa innehållet separat (se nedan)
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (243 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (274 sidor)
          (Innehåller även ett temabibelstudium över Apostlagärningarna)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Tessalonikerbreven
           beräknas vara färdig vecka  40

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm)
Bara innehållet i lösblad kostar 100:- per del
Man kan också köpa kommentarerna till varje bibelbok för sig. Varje bibelbok kostar 25:-

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.

Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Dagens andakt
30 september

”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord..."
( Ps 77:20-21)

Andakt:
I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss. En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

Bön:
Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
Månadens bok

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri!

Månadens bok i september till 25 % rabatt. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Månadens bok

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri!

Månadens bok i september till 25% rabatt. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Mittwoch

Varje torsdag lägger vi ut något här på sidan som är värt att tänka vidare på. Du finner det under rubriken "Mitt i veckan".

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Ny boklista

Ny boklista. Alla våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba