Webbtidningen  rupeba.se  

 
Skriv ut  
den 5 mars 2015
Torsdag 5/3

Nyhetsflödet torsdag den 5 mars

 

”Ateistiska regimer världshistoriens värsta massmördare”
- Stefan Swärd i Dagen Nyheter - "Bo Rothstein menar att forskning visar att mer religiös tro och aktivitet i ett land leder till att folk litar mindre på varandra och korruptionen ökar. Men det är svårt att definiera religion som förklaringsvariabel när den hänger ihop med rad andra samhällsfaktorer, och när religioner skiljer sig så kraftigt åt, skriver Stefan Swärd, pastor och statsvetare.
Bo Rothstein menar att forskning visar att mer religiös tro och aktivitet i ett land leder till att folk litar mindre på varandra och korruptionen ökar. Men det är svårt att definiera religion som förklaringsvariabel när den hänger ihop med rad andra samhällsfaktorer, och när religioner skiljer sig så kraftigt åt, skriver Stefan Swärd, pastor och statsvetare.
Sambandet mellan religion och samhälle har väckt intresse i alla tider: av forskare, religiöst aktiva och troende politiker. Den berömde sociologen Max Weber hävdade redan för över 100 år sedan att protestantismen var en viktig förklaring till ekonomiskt välstånd i de länder som snabbast anammade industrialiseringen. Protestantismen skapade en etik som främjade arbete och skötsamhet vilket gynnade samhällets ekonomi hävdade Weber.
Och nog kan man hitta ett samband mellan kristet arv i ett land och demokratisering och ekonomisk utveckling. Religion är dock en för bred kategori för att skapa säkra forskningsslutsatser. Religion kan vara alltifrån moder Theresa till Usama Bin Laden."


”Den tid då judar förblev passiva inför folkmordiska fiender är förbi”
- Paul Widén kommenterar Netanyahu besök i den amerikanska kongressen i Nyheter från Israel - "”Den tid då judar förblev passiva inför folkmordiska fiender är förbi”, sa Netanyahu mot slutet av sitt tal till stående ovationer. Både uttalandet och det starka bifall det fick bör läggas på minnet, eftersom ett militärt ingripande mot Iran blir än mer troligt om de nu föreliggande avtalsvillkoren godkänns. Netanyahus ord var både en varning och ett löfte. De stående ovationerna visade att varningen har hörsammats, men kanske också att man hoppas att Netanyahu infriar löftet så att man själv slipper ta itu med den folkmordiska fienden."

Starka reaktioner på TV4:s beslut att ta bort Israel-avsnitt
- Världen idag - "Nyheten om att TV4 plockat bort Israel-avsnittet av programmet "Tina på besök" har fått den israeliska ambassadören Isaac Bachman att reagera. I ett öppet brev kallar han kanalens beslut för "en ohållbar position av partiskhet och censur".
Även i sociala medier är reaktionerna starka.
Efter Världen idags artikel i tisdags om att TV4 valt att ta bort Israel-avsnittet av "Tina på besök" från sin hemsida, har reaktionerna i sociala medier varit starka.
I programmet benämner tv-kocken Tina Nordström Jerusalem som "Israels hjärta". Det var efter påtryckningar från organisationen Palestinagrupperna som TV4 förklarade att kanalen brustit i rutinerna i och med att man valt att reprisera programmet i söndags, trots att man fått "ett fåtal reaktioner" när programmet sändes första gången i höstas.
På Twitter skriver prästen och debattören Annika Borg:
"Extrema aktivister påverkar TV4, får man ens nämna Israel? Palestinagrupperna m Wester o Ormestad sätter agenda, oacceptabelt"

Skriv ut  
Torsdag 5/3

Böcker från rupeba

 
Du kan köpa våra böcker på "Handels" webbutik. 

Klicka HÄR och klicka sedan på "Böcker på svenska".
Läs mer om våra böcker i AFFÄREN.
Skriv ut  
Torsdag 5/3

Bröd från himlen - 2 Mos 16

Dagens bibelläsning: 2 Mos 16:
"Då sade HERREN till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag"
. (2 Mos 16:4 FB)

Under ökenvandringen sände Gud bröd från himlen, manna, för att folket skulle kunna äta....

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Onsdag 4/3

Bibelhelg i Bergen till helgen 6-8 mars. Läs mer HÄR

Skriv ut  
Onsdag 4/3

Hon var muslim av tradition utan kunskap om Islam

Mona Walter berättar om sin uppväxt som muslim i Somalien.
Då hon kom till Sverige öppnade hon Koranen för första gången och blev chockad....

             
Se och hör berättelsen HÄR
Skriv ut  
Onsdag 4/3

Nyhetsflödet onsdag den 4 mars

 

Pingst i Lund öppnar för icke-döpta
- Dagen - "Frågan om vem som kan bli medlem i en pingstförsamling är ständigt aktuell. Ska man vara döpt? Och när ska dopet i så fall ha skett?I Lund har man nyligen röstat i frågan och en ändring av stadgarna kan stå för dörren.
Frågan om vad som krävs för att få bli medlem i en pingstförsamling har gått het under många år. I början av 2011 tog Pingst FFS beslutet att centralt göra en utredning av medlemsbegreppet och komma med ett förslag till en alternativ församlingsordning.
Ändå är det fortfarande långt i från alla församlingar som landat i frågan. Några står fast vid den klassiska synen inom pingst att man bör vara troendedöpt för att ingå i församlingens matrikel. Andra godkänner även barndopet som ett giltigt medlemsgrundande dop medan en tredje grupp helt skiljer dop och medlemskap åt. Det är det senare alternativet som pingstförsamlingen i Lund lutar åt."


Att vila i något bestående
- Marcus Birro i Världen idag - "I en tid där livet skenar, när förändringarna går så snabbt, är det en frid och en välsignelse att få vila i något bestående.
Min chans att få förbi levande går via Jesus. Min chans att få känna livet på livets villkor, med allt det ösregn, den smärta, det lidande och den ljuvlighet som är livets villkor, går via mod och Guds frid. Jag får inte glömma det. Jag behöver påminna mig om det när jag på morgonen går upp som en patetisk general och slänger upp stora kartor över mitt liv på det stora bordet och själv försöker planera vilka vägar jag ska gå, vilka fiender jag ska attackera, vilka stigar och snår jag absolut måste försöka undvika.
Mitt liv är inte mitt liv. Mitt liv är en kärleksvilja i ett gudomligt hjärta, och när jag kapitulerar inför detta faktum kan jag vakna i trygg förvissning om att jag inte behöver de där kartorna, de där målen, de där storslagna erövring­arna.
Jag kan inte på egen hand vinna en seger som redan är vunnen."

Skriv ut  
Onsdag 4/3

Lovsång i öknen - 2 Mos 15

 

Dagens bibelläsning: 2 Mos 15
"HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom." (2 Mos 15:2 FB)

Herren hade räddat folket från ett liv i slaveri i Egypten....

Läs mer HÄR

Skriv ut  
Tisdag 3/2

Nytt studiehäfte 

Häftet har tidigare varit tillgängligt som e-bok, men finns nu som ett Studiehäfte "på papper".

Studiehäfte - Bibelstudier från Apostlagärningarna
A4-storlek. 28 sidor. Häftet kostar 50:- plus porto och du beställer det genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:

Lektion 1 - Introduktion till Apostlagärningarna

Lektion 2- ...ända till jordens yttersta gräns
Lektion 3 - Löftet om den Helige Ande
Lektion 4  - "Han skall komma tillbaka"
Lektion 5  - Att tolka Apostlagärningarna
Lektion 6 - Pingstupplevelsen
Lektion 7 - "Vad betyder detta?"
Lektion 8 - Över alla människor
Lektion 9 - Hur mycket kostar det?
Lektion 10 - I Jesu namn
Lektion 11 - Kraftkällan
Lektion 12 - Tecken och under 

Tidigare presenterade studiehäften:
Bibelstudier från Hebreerbrevet.Se HÄR

Skriv ut  
Tisdag 3/2

Nyhetsflödet tisdag den 3 mars

Är den Katolska kyrkan ingen kristen kyrka?
- Tommy Dahlmans blogg - "Innebär detta att jag inte ser några teologiska svårigheter inom den katolska trosläran? För mig som är uppvuxen och formad av en evangelisk och pentekostal teologi finns det områden som jag ser problematiska men jag är inte beredd att gå så långt att jag kan hävda att den katolska teologin inte är en kristen teologi. Jag inser nämligen att om jag gör det måste jag utesluta de allra flesta kyrkor som jag har lärt mig att kalla för syskonkyrkor och jag anser inte mig själv äga något sådant mandat.
Vad jag dock vill ansluta mig till är den kraftkristendom som växer över världen och som pingströrelsen och trosrörelsen (för att nämna ett par samfund) är intimt sammanvävd med. I Sverige är jag mer oroad över den liberalisering och sekularisering som pågår inom de evangelikala kyrkorna  och som på sikt kan komma att gröpa ur evangeliets sälta, något som den världsvida karismatiska rörelsen är främmande inför. I det fallet väljer jag hellre den Katolska kyrkans värdekonservativa teologi än en, visserligen evangelikal,  men på sikt utslätande troslära."


Religionens positiva bidrag till världen

- Carl-Henrik Jaktlund i Dagen - "Bo Rothstiens försök till mytologisk tes faller platt.
I debatter renodlas ofta det egna argumentet. Andra aspekter göre sig icke besvär, de får andra personer tillföra in i samtalet.
Tillämpar man tunnelseende kan man dock i alla fall undvika att även ta på sig skygglappar.
Men Bo Rothstien, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, blockerade i söndagens Dagens Nyheter allt som kunde störa den tes han ivrigt önskade bevisa: ”Religion bidrar inte till ett bättre samhälle”.
För att lyckas med det stängde han helt ute de många historiska exempel som tydliggör motsatsen, exempelvis de svenska väckelserörelsernas bidrag jämte arbetar- och nykterhetsrörelserna under 1800- och 1900-talet.
I ett bredare världsperspektiv kan även nämnas hur den kristna kyrkan gått i bräschen för sjukvård och utbildning samt gett underlag till god lagstiftning rörande bland annat etik och moral. Och om sanningen är av betydelse är det svårt att gå förbi de vägröjande insatser som religiösa företrädare såsom Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Moder Theresa och Nelson Mandela haft för såväl enskilda människor som samhällens utveckling."


Vad säger islam själv?
- Utdrag ur en längre artikel på Krister Renards hemsida -  "Islams heliga skrifter befaller varje muslim att delta i eller stödja den s k jihad, som innebär utbredning av islam genom hot om krig eller krig. Jihad innebär att utbreda islam över hela världen och lägga hela världen under islams välde (både religiöst och politiskt — islam är till största delen ett politiskt/ideologiskt system och i andra hand en religion).
Beträffande jihad så skiljer islam mellan stora och lilla jihad. Stora jihad innebär att strida mot sin synd och mot sina inre demoner, medan lilla jihad är den krigiska jihad, som omnämns i föregående stycke. Enligt den politiska korrekthetens version av sanningen är den krigiska jihad en obetydlig, underordnad del av islam, medan stora jihad (den fredliga jihad) är den som är viktig för en muslim. Detta verkar inte speciellt trovärdigt med tanke på att i min version av sharíalagen så ägnas endast ca en kvarts sida åt stora jihad, medan nästan 10 sidor handlar om lilla jihad (den krigiska). I sharíalagen o9.8-9, kommenteras jihad på följande sätt:
    "Kalifen för krig mot judarna, de kristna och zoroastrer [en gammal persisk, idag nästan utdöd religion] tills de blir muslimer eller betalar jizya [en straffskatt som icke-muslimer får betala när de bor i muslimska länder].
    Kalifen strider mot alla andra folk tills de blir muslimer."
Enligt vissa tolkningar måste kalifen först erbjuda det land eller område han tänker erövra att frivilligt gå in under islam. Vägrar de att göra detta återstår bara krig.
Kristna och judar och zoroastrer får således behålla sin religion om de underkastar sig islam och betalar jizya och lever som s k dhimmis (förklaras i mitt lilla islamlexikon — länk i början av denna artikel) i ett herre-slav-liknande förhållande till muslimerna. Övrig befolkning i erövrade länder måste bli muslimer eller dö. Det IS (Islamska Staten) tillämpar just nu i de områden de erövrar är exakt i enlighet med detta. När vi läser om hur de korsfäster och stympar människor följer de bara Koranens (och andra islamska heliga skrifters) befallningar. Sura 5:37 säger t ex:
    "Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas ur landet. Detta varder deras skam i detta livet och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff."

Skriv ut  
Tisdag 3/2

"Dessa tecken..." - Mark 16

Dagens bibelläsning: Markusevangeliet 16
"Dessa tecken skall följa dem som tror" (Mark 16:17 FB)

Då Jesus skulle lämna sina lärjungar sa han: "Dessa tecken skall följa dem som tror". Lärjungarna trodde att Han menade vad Han sa. Bokstavligt. Så de gick ut:
"Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det." (Mark 16:20)

-Herre, låt det ske igen!

Skriv ut  
Måndag 2/3

Jesus bidrar till ett bättre samhälle

 

Dagens Nyheter hade i söndags en artikel med ovanstående bild och rubrik. Du kan läsa artikeln HÄR. Jag reagerade omedelbart på rubriken.

Det påstås i artikeln att i religiösa länder, vad som nu menas med det...

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Måndag 2/2

Nyhetsflödet måndag den 2 mars

 

Väckelsearv och framtid
- Stefan Swärd i Världen idag - "Den senaste tiden har det diskuterats försäljningar av gamla frikyrkor i Stockholms innerstad. I de senaste fallen har det handlat om gamla metodistkyrkor som nu hör till Equmeniakyrkan. Metodistkyrkan St Paul som nu är till salu, är intressant för där rappor­terades det första offentliga tungomålstalandet 1907, något som då uppmärksammades av Dagens Nyheter på förstasidan.
Den svenska frikyrkligheten växte fram från 1840- och 50-talet och framåt. Den första breda rörelsen var EFS som aldrig blev en verklig frikyrka, utan som alltid har varit en rörelse inom Svenska kyrkan. Baptisterna startade 1848 som en liten och förföljd rörelse men som upplevde en enorm väckelse och expansion under 1870-1880-talen. Frälsningsarmén öppnade eld 1882 och även den rörelsen upplevde en våldsam expansion och framgång under de första årtiondena. Svenska missionsförbundet bildades 1878 och utvecklades till att bli en mäktig folkrörelse. De gamla frikyrkosamfunden utvecklades till att bli frenetiska församlingsplanterare. Baptistkapell, armélokaler och missionshus etablerades överallt, runt om i hela Sverige."


Är den sekulära vetenskapen förutsättningslös?
- Professor Ola Hössjer på Claphaminstitutets hemsida - "Sverige är på många sätt fantastiskt. När vi ser vad som sker över världen ökar tacksamheten för att vi har demokratiska rättigheter, inte minst religionsfrihet. Vi har också en lång tradition av ett väl utbyggt socialt skyddsnät, med en valfärdsstat som hjälpt många människor ur fattigdom.
Samtidigt utmärker sig Sverige vid en internationell jämförelse som ett av världens mest individualistiska och sekulariserade länder. Det finns säkert många förklaringar till detta, men i denna artikel vill jag framför allt undersöka vetenskapens roll för att besvara frågan varför Sverige, liksom flera andra länder i västvärlden åtminstone till ytan blivit så sekulariserat och många gånger förpassat religionen till den privata sfären."


Är problemen korstågens fel?

- Kjell O Leijon, professor i religionsvetenskap, i Dagen
Den senaste tiden, inte minst i spåren efter de blodiga terrordåden i Köpenhamn och Paris, har en livlig offentlig diskussion förts kring våldsanvändning inom religioner. Bär kristenheten i väst på en kollektiv skuld till islam och därmed till Mellanösterns muslimer? Startade problemen mellan kristna och muslimer, väst och öst, i och med korstågen? Många svarar ja på den frågan och bidrar härigenom till ett föreliggande skuldbeläggningssyndrom i väst. Någon av god ordning frågar måhända: Är det den skulden vi håller på att betala av nu, exempelvis genom frånvaron av kritisk granskning av islamistiskt färgade staters syn på mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet?

Skriv ut  
Måndag 2/3

Att lyfta blicken - Ps 26

Dagens bibelläsning: Psalm 26
"jag vill..... höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under." (Ps 26:6-7 FB)
Psalmisten har hamnat i svårigheter....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Söndag 1/3

Tidig söndagsmorgon i Gjövik den 1 mars

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Ännu en vecka har gått. Ännu en månad har gått och snart kan vi väl hoppas att våren bryter igenom på riktigt.

Jan Peder Fosen undervisar på Officersskolan
I början av veckan var Rut och jag med om "Andlig dag" på Officersskolan i Norge. Andlig dag är en dag på alla världens Officersskolor där man i stället för det vanliga schemat har en dag med besök av någon av ledarna för landet. Nu var det Jan Peder og Birgit Fosen som var speciella gäster. Jan Peder är chefsekreterare för Norge, Island och Färöarna. Temat för dagen var ungefär "Hur vi kommuniserar evangeliet på ett språk som blir förstått i vår tid". Vi fick vara med om en intressant dag med undervisning och samtal i ämnet.

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Söndag 1/3

Nyhetsflödet söndag den 1 mars

 

Blunda inte för IS-anhängarnas religösa motivation
- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Visst kan anledningen till att unga svenskar beger sig till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten bero mer på social utsatthet än graden av fromhet. Men att bortförklara den religiösa aspekten bakom jihadisternas mål är att inte ta problemet på allvar.
I Uppdrag gransknings skakande reportage om jihadisten ”Adam” från Göteborg förklarar han varför han anslutit sig till IS. Genomgående handlar det om en religiös motivation – knappt något om arbetslöshet. ”Allah beordrar oss att vi ska försvara hans religion”, säger han. Sverige är istället ett ”bra” land att leva i. ”Adam” vill även att hans barn ”ska växa upp i ett islamiskt kalifat” och kunna ”uppnå martyrskap”. Vännerna som stupat är i paradiset. Själv strävar han också efter att bli martyr. På sin blogg har Per Gudmundson även uppmärksammat ett videoklipp med Göteborgspredikanten Mikael Skråmo som nu befinner sig i Syrien med fru och barn. "Jag vill att ni ska vara här med mig. Jag vill att vi ska umgås i Jannah. Fina bröder, ta det här beslutet, lita på Allah, och offra dina pengar och ditt liv för Allah, och du ska få det högsta hos Allah”, uppmanar Skråmo i videoklippet."


Evigheten med eller utan Gud
- Bength Gustafsons blogg - "Den första uppståndelsen och uppryckandet. (46). Jag är väl medveten om, att vi lever i en tid då dessa händelser både ifrågasätts och förnekas ifrån både kyrkligt, frikyrkligt och katolskt håll. Jag har skrivit om dessa båda händelser i en tidigare bloggtext, och där kan du läsa vad jag och många med mig tror om dessa händelser. Mitt namn har även nämnts i sammanhang där dessa händelser har ifrågasatts och förnekats, och då tyvärr med en hånfull och nedlåtande ton, därför att jag hör till dem som tror att dessa händelser kommer att äga rum. Jag har även blivit tillfrågad om jag ska gå i svaromål på de forum där mitt namn har figurerat, men jag har sagt nej till detta. Dels för att jag har skrivit och skriver om detta på denna blogg, och dels för att jag önskar att tonläget mellan bröder och systrar som har olika meningar om dessa händelser, ska vara fritt ifrån hånfullhet och nedlåtenhet, för det tar bort trovärdigheten i det som sägs eller skrivs."

Nyansera debatten, Jan Guillou
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Den ofta mycket skickliga och intressanta författaren och journalisten Jan Guillou har i sin kolumn i Aftonbladet nyligen blivit oerhört upprörd. Han använder ett målande men skrämmande språkbruk och skriver att ”stridsutrustade specialpoliser med särskilt häftiga tyska kulsprutepistoler” posterats  utanför  judiska synagogor och judiska skolor.  Det har skett efter de fasansfulla attentaten mot journalister men också judar i Frankrike och i Danmark. Genom att berätta om dussintalet moskéer i Sverige som drabbats av mordbrand och skadegörelse som kanske inte fått tillräckligt skydd vill han förminska den uppenbara antisemitism som länge pågått inte minst i Malmö men också den senaste tiden i Stockholm."

Skriv ut  
Söndag 1/3

Visa mig dina vägar - Ps 25

Dagens bibebelläsning: Psalm 25
"HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud." (Ps 25:3-4 FB)

Psalm 25 är en bön om att Herren ska ge vägledning och visa vilken väg vi ska gå....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Lördag 28/2

Nyhetsflödet lördag den 28 februari

 

Europa tycks vara på väg att tappa greppet igen
- Johanna Möllerström i Svenska Dagbladet - "Så länge USA stod utanför andra världskriget var det osäkert vilken sida som skulle vinna. Men med hjälp av de amerikanska insatser som så småningom kom fick de allierade övertaget. Majoriteten av Europas judar mördades i Förintelsen. De som trots allt räddades gjorde det tack vare USA:s insatser – åtminstone enligt den amerikanska historieskrivningen. När nu judar återigen mördas i Europa, vid attacker mot alltifrån livsmedelsaffärer till museer och konfirmationsfester, frågar sig amerikanerna om Europa håller på att tappa greppet igen."

Silberstein till Guillou: Jag är ingen lögnare
- Aftonbladet - "Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, svarar efter Jan Guillous kolumn den (22/2).
Någon månad efter mordet på fyra personer i Paris, de mördades bara för att de var judar, och exakt en vecka efter mordet på en dansk  medborgare, som mördades bara för att han var jude, påstår Jan Guillou i Aftonbladet att jag ljuger när jag påtalar att judar känner oro och att en del överväger att lämna sitt land på grund av antisemitism i Sverige.
Jan Guillous uttalande om att jag ljuger följs inte av ett enda ord för att underbygga hans tes. Det blir en tes i ett vakuum.
Jag har en fast grund för mina påståenden. De judar som säger till mig att de inte vet om de vill bo kvar här pekar bland annat på säkerhetsläget: tungt beväpnad polis, de har bland annat k-pist, vaktar synagogan. Barn och föräldrar får passera en massiv säkerhetsbarriär vid skolor och andra platser."


 Mediaprofiler ursäktar judehat

- Siewert Öholm i Världen idag - "Det har pågått länge. Och det är obehagligt. När Helena Groll ställer sin fråga (indirekta påstående) till Israels sverigeambassa­dör, Isaac Bachman, i Sveriges Radios Studio ett, om "inte judarna själva har ett ansvar för den växande antisemitismen", avslöjar det att hennes journalistik formats av fördomar, historie­löshet och ideologisk kollaps kring judarna och den nya antisemitismen. Men frågan är ingen tillfällighet.
Denna lobbyism har pågått i åratal och formats ur ett nätverk av stora närmast ikoniska megafoner, där SR är en av medspelarna, och där budskapet varit entydigt: I grunden är antisemitismen judarnas fel. Och staten Israel symboliserar hela skulden. Grolls fråga, liksom Jan Guillous vettlösa antisemitiska och Israelhatande propaganda som kolumnist i Aftonbladet, har byggts upp av att blanda samman staten Israels politik med närmast rasistiskt hat mot judar. Judar ska kritiseras, och i Guillous fall, hatas bara för att de är judar."

”Farligt att tona ner olikheterna”
- Dagen - "Man ska inte tona ned olikheter mellan religioner eller tumma på deras sanningsanspråk.
Det menar Stefan Gustavsson, som företräder en evangelikal kristen tro.
– Kontakt mellan människor är alltid bra och dialog kan man inte få för mycket av, säger Stefan Gustavsson, när han får frågan om det är helt oproblematiskt med interreligiösa samarbeten.
Sedan kommer ett mycket stort ”men”. För i grund och botten tycker han att den här utvecklingen inte är bra.
– Det som ofta ligger som en outtalad förutsättning är att man ska tona ned religionernas olikhet. Man har ofta ett fokus på människan som en religiös varelse, och man söker likheten, att vi är människor med religiösa erfarenheter. Men man analyserar och bedömer inte de olika erfarenheterna, och tar bort de stora läromässiga skillnader som finns mellan religioner.
Stefan Gustavsson tar som exempel synen på Gud, på Jesus och hur man blir frälst."

Skriv ut  
Lördag 28/2

«Då ska» - ännu en tråd i väven!

Från Jostein Nelsens blogg (På norska)

Jeg har for lengst slått fast at kapittel 15 i Johannes-evangeliet er en serie av koblinger. I dag leser jeg et løfte som begynner med «Da skal», og det betyr at det ligger en forutsetning for løftet:

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.
(Joh 15:16c)

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Lördag 28/2

Berätta om Herren - 2 Mos 10

Dagens bibelläsning: 2 Mos 10
"...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN"  (2 Mos 10:2 FB)

Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Fredag 27/2

Släpp mitt folk!!!

 

Under veckan har vi läst det många gånger, vi som läser den dagliga bibelläsningen från Gamla Testamentet.

Gång på gång hör vi Moses säga det till Farao: "Släpp mitt folk!"

Folket hade varit slavar i generationer. De flesta trodde säkert inte att det fanns något alternativ. Det var så det var att leva som israelit i Egypten....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Fredag 27/2

Nyhetsflödet fredag den 27 februari

 

Sverige måste agera för assyrierna
 - Dagen - "Ett kristet folk håller på att fördrivas från sitt hemland, och något måste göras, anser tunga debattörer, bland annat den tidigare ärkebiskopen KG Hammar.
Assyrierna har bott i norra Irak i tusentals år, och det är ett unikt och urgammalt kulturarv som Islamiska staten nu håller på att förgöra. Nu måste både svenska staten och det svenska civilsamhället göra något för att komma till assyriernas räddning. Sju debattörer skriver under på det budskapet i Svenska dagbladet, där religiösa ledare och kända akademiker delar debattutrymmet." 
Läs artikeln i Svenska Dagbladet HÄR>>>


Judehat på Göteborgs C
- Siewert Öholms blogg - "Judehat på Göteborg C en vanlig måndagslunch!!
Jag fick uppleva det mycket påtagligt när jag i måndags tog en snabblunch i ett av de många fiken på Centralstationen där. Jag hade just fått min hamburgare, när jag iakttar en man helt lugnt komma gående i hallen. Han leder en cykel, nåt som kanske gjorde mig extra uppmärksam. Han stannar till vid bordet där jag sitter, inte så långt från utgången. Där utanför blåste närmast snöstorm. Mannen betraktar mig en stund, och frågar sen, det är väl du som är Siewert Öholm? Det fanns ingen anledning att neka. Mannen, kanske mellan 45-50 år, såg inte alls otrevlig ut. Han tilltalade mig på svenska som vilken göteborgare som helst.
”Du gillar judar, eller hur”, fortsatte han. Frågan kändes lite ovanlig, men mannen kunde ha varit en av många som jag möter och som faktiskt tackar mig för att jag ofta har ställt upp för judar i Sverige. ”Ja”, svarade jag. ”Jag ställer upp för judarna….” men sen hann jag inte säga mer innan jag blev högröstat avbruten av mannen som öste förbannelser över mig som kunde ställa upp för dessa ”mördare och svin”.
–Judarna är mördare, skrek han så folk runt omkring tystnade. Du slickar judar i röven…du är ett judesvin själv……"


Den ökande antisemitismen angår oss alla
- Webb-TV - Ett starkt tal om den ökande antisemitismen. Det är den franske premiärministern Manuel Valls som talar. 4minuters inlägg. Han talar på franska och textas till engelska.

Skriv ut  
Fredag 27/2

Ett hårt hjärta - 2 Mos 9

Dagens bibelläsning: 2 Mos 9
"Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar någon gång och han ångrar sig. Men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt....

Läs mer HÄR>>

Skriv ut  
Torsdag 26/2

Jan Guillou i blåsväder

I söndags skrev Jan Guillou en krönika i Aftonbladet som påstår att den grupp som är utsatt i Sverige inte är judar, utan araber och muslimer. Han anklagar till och med dem som talar om antisemitism i Sverige för att ljuga.

Jan Guillou skriver i krönikan: "Man har posterat stridsutrustade specialpoliser med särskilt häftiga tyska kulsprutepistoler utanför landets synagogor och judiska skolor. Samtidigt dånar en våldsamt aggressiv debatt på landets liberala ledarsidor om antisemitismen i Sverige. Inte, således, om den dominerande formen av svensk rasism som riktar sig mot araber och muslimer. Nu, mina damer och herrar, träder vi in i den svenska politiska debattens helvetesrum. Ty varje försök att analysera eller förstå mekanismerna bakom denna uppochnedvända ordning utlöser traditionellt nya avgrundsvrål från liberalerna”.    

      Jan Guillou går till och med så långt att han påstår att judarna bara låtsas vara rädda för att vinna politiska poänger. Han kommenterar några inlägg som påstår att judar i Sverige har påverkats av antisemitism och funderar på att lämna landet. Guillou skriver: "Vi tar ett djupt andetag och tänker efter. Mest sannolikt är förstås att Willy Silberstein och Paulina Neuding bara ljuger, fast med gott uppsåt” 

Läs mer HÄR>>>   

Skriv ut  
Torsdag 26/2

Nyhetsflödet torsdag den 26 februari

 

Risk för ny massavrättning av kristna

- Dagen - "Risken att IS kommer att avrätta den assyriska gisslan som togs nyligen är stor. I onsdags kom uppgifter om att terrorgruppen skulle släppa en film med de kidnappade, som sägs ha förts till IS huvudstad Raqqa.
I Libyen halshöggs 21 kopter, allt inspelat och spritt via förövarna i Islamiska staten. Liknande scener kan inom kort komma från Syrien. CNN i onsdags gick ut med nyheten att en video var på väg att publiceras för att sätta press på Barack Obama att sluta bomba i regionen, annars kommer en gisslan på 150 assyrier att avrättas.
Mycket händer snabbt, det är svårt att få alla uppgifter bekräftade, och allvaret och osäkerheten märktes tydligt hos Assyriska riksförbundet."


Flera hundra kristna bortrövade för att dödas av ISSIS i Syrien
- Stanley Sjöberg i Prayer Point - "100-tals kristna har de här dagarna rövats bort av ”Islamiska Staten” och hotas av massaker. Idag ger media nya rapporter och det är flera hundra kristna som rövats bort. Deras hem bränns ner. Kyrkorna jämnas med marken. Det är kristna barn och vuxna, unga flickor och pojkar, kvinnor och män. De ska förnedras därför att de tror på Jesus som Guds Son. Några ska korsfästas, andra halshuggas, unga kvinnor ska bli våldtagna och några ska brännas levande. Förlåt att jag blir så detaljrik, men jag hörde berättelserna personligen av kristna armenier som var med om detta när turkarna utplånade 1,5 miljoner kristna. Vi måste försöka förstå det som händer var och en av dessa som nu ropar på Jesus om räddning."

Ren och skär antisemitism

- Ruth Nordström i Världen idag - "Förra veckan fick Sveriges Radio (SR) be om ursäkt för en hårresande fråga som ställdes i samhällsprogrammet Studio ett – till Israels ambassadör Isaac Bachman, om "judarna hade något eget ansvar för den växande antisemitismen". I internationell press uppmärksammades historien om SR av nyhetsbyrån AP, som hänvisade till att relationen mellan Israel och Sverige är spänd på grund av den svenska regeringens beslut att erkänna Palestina.
Peter Wolodarski skrev nyligen en viktig artikel i Dagens Nyheter (21 febr) om den växande antisemitismen, som har fått svenska judar att på allvar fundera över sin framtid i Sverige:
"I utsatta situationer är omgivningens reaktioner ofta avgörande. De kan utgöra skillnaden mellan uppgivenhet och hopp".
Dagen efter (22 februari) publicerar Aftonbladet en osannolik krönika av Jan Guillou där han påstår att ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, Willy Silberstein, och Paulina Neuding, chefredaktör för borgerliga magasinet Neo, ljuger när de talar om de svenska judarnas oro. "Mest sannolikt är förstås att Willy Silberstein och Paulina Neuding bara ljuger, fast med gott uppsåt. Tanken att den svenska judenheten börjat förbereda sig på flykt ur landet är inte bara hårresande. Den är en oerhörd förolämpning".

Skriv ut  
Torsdag 27/2

Kampen mellan det goda och det onda - 2 Mos 8

Bibelläsning: 2 Mos 8
"Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda...

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Onsdag 25/2

Nytt studiehäfte

Häftet har tidigare varit tillgängligt som e-bok, men finns nu som ett Studiehäfte.

Studiehäfte - Bibelstudier från Hebreerbrevet
A4-storlek. 34 sidor. Uppgifter för självstudium eller samtal finns till varje kapitel. Häftet kostar 50:- plus porto och du beställer det genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

Innehåll:
Inledning sid.5
Kapitel 1 - Korset och tronen - sid.7
Kapitel 2 - Guds vittnesbörd - sid.9
Kapitel 3 - Att höra Jesus tala - sid 12
Kapitel 4 - Kraften i Guds ord - sid.14
Kapitel 5 - Fast föda - sid.17
Kapitel 6 - Den kommande världens krafter - sid.19
Kapitel 7 - Ett bättre hopp - sid.21
Kapitel 8 - Ett bättre förbund - sid.23
Kapitel 9 - Kraften i Jesu blod - sid.25
Kapitel 10 - Kasta inte bort er frimodighet - sid.27
Kapitel 11 - Trons kapitel - sid.29
Kapitel 12 - Med blicken fäst på Jesus - sid 31
Kapitel 13 - Förebilder - sid.33

Skriv ut  
Onsdag 25/2

Nyhetsflödet onsdag den 25 februari

 

Sluta jämföra IS med Breivik
- Elisabeth Sandlund i Dagen - "Svenska muslimer måste ta sin del av ansvaret, skriver Elisabeth Sandlund..
I den processen måste rimligen muslimska ledare ha en viktig uppgift. Det framhöll professorn i islamisk teologi och filosofi, Mohammad Fazlhashemi, som intervjuades i Dagen för några veckor sedan (30 januari). Han var tydlig med att jihadisternas framfart har med islam att göra och att deras extrema tolkning av islam måste bemötas med teologiska argument, något som muslimska ledare är bäst rustade för.
Det vågar Fazlhashemi påstå, eftersom han, själv muslim, rimligen inte kan beskyllas för att vara islamofob. Men det är en etikett som skrämmer andra så till den grad att de hamnar helt snett i sin argumentation.
I den fällan gick inrikesminister Anders Ygeman (S). I söndagens Agenda fick han frågan om han håller med Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, i hennes bedömning att muslimska organisationer har ett särskilt ansvar att ta avstånd från IS. Svaret blev nej, något sådant särskilt ansvar finns inte. Det är en märklig bedömning i sig. Än märkligare är Ygemans motivering. Muslimerna har lika litet ansvar att ta avstånd från IS som kristna har ansvar för Breiviks terror, hävdade han.
Det är inte första gången som Islamiska staten och Anders Behring Breivik parallellställs, som om de på något vis vore jämförbara storheter.
Precis som Breivik står IS för ondskefulla handlingar mot oskyldiga människor. Men där slutar likheten.
IS är en sofistikerad terrororganisation med en genomtänkt plan för hur världen ska erövras som bygger hela sin existens och sin argumentation på en snedvriden tolkning av en religion och dess heliga skrift. Breivik fyller alla kriterier för att kännetecknas som en ensam galning utan koppling till vare sig kristet samfund eller Bibeln. Hans påstående att han är kristen kan inte på något rimligt vis motsvara IS anspråk på att stå för den enda sanna och riktiga tolkningen av islam."

 

MUF-distrikt vill införa månggifte

- Världen idag - "Moderaternas ungdomsförbund, MUF, i Skåne röstade i helgen för att driva frågan att äktenskap ska kunna ingås mellan mer än två personer.
- Precis som att man får lov att gifta sig med vem man vill, ska man också få lov att gifta sig med hur många man vill. Det är inte politikerna som avgör vilka man blir kär i, och hur många man vill gifta sig med, säger Julia Persson (M), vice ordförande i MUF Skåne, till SVT Sydnytt.
Distriktet ska nu verka för en så kallad antalsneutral äktenskapslagstiftning."


IS: Kvinnorna i fångenskap
- Expressen - "Hundratals kvinnor och barn tillfångatogs av Islamiska staten, IS, i samband med massakern runt Sinjarberget i augusti.
De flesta av dem lever fortfarande i fångenskap hos extremiströrelsen.
De som lyckats fly har vittnat om tvångsäktenskap, slavarbete och våldtäkter.
Expressens Terese Cristiansson och Martin von Krogh har följt flera yazidiska familjer i sökandet efter deras fruar, döttrar och systrar."

Skriv ut  
Onsdag 25/2

Du skall tala allt jag befaller dig - 2 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet....

Læs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Tisdag 24/2

Konsekvensen av att förkasta evangeliet om Jesus

 


Detta är inte ett citat som jag läst, utan som jag hörde i söndagens TV-gudstjänst. Det var Daniel Viklund som predikade, och han sa:

"Att förkasta evangeliet är att underteckna sin egen dödsdom för tid och evighet"

Sannerligen värt att tänka på. Gudstjänsten kan du se och lyssna på HÄR>>>

Skriv ut  
Tisdag 24/2

Nyhetsflödet tisdag den 24 februari

Islamiska staten vill nå Europa genom Libyen
- Världen idag - "Islamiska staten vill sprida sig vidare till Europa genom att gömma sina terrorister bland båtflyktingar från Libyen. Det framgår av uppgifter som en IS-propagandist publicerat på nätet. Italien är nu berett att sätta in tusentals soldater för att bekämpa IS – om bara FN ger dem mandat till det.
Från Libyen är vägen över Medelhavet till Europa inte lång och hundratals flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika försöker varje dag ta sig över havet i hopp om att ta sig in i Europa. Islamiska staten ser nu flyktingvågen som en möjlighet att ta sig till Europa för att för utföra terroraktioner, varnar den brittiska anti-extremistiska tankesmedjan Quilliam...
Genom att låtsas vara flyktingar kan man infiltrera europeiska städer genom att blanda sig med de båtflyktingar som söker sig till italienska hamnar. Libyen har ”en lång kust mot de södra korsfararnationerna, vilka enkelt kan nås även med små enkla båtar”, skriver IS-aktivisten, som också ser det som möjligt att attackera handelsfartyg i sjöfartslederna på Medelhavet."


Guillou hånar judars oro
- Amanda Björkman i Dagens Nyheter - "Judar som ljuger, driver kampanjer och förolämpar sitt eget land. Med sådant fyllde Jan Guillou sitt spaltutrymme i söndagens Aftonbladet.
Guillous konspiration går ut på att den rädsla judar just nu ger uttryck för i själva verket är en ”kampanj” med mål att framställa Sverige som ett antisemitiskt snarare än islamofobiskt land.
Inte nog med att Guillou avfärdar genuin oro som lögner, alltså. Att tala om rädsla är, enligt Guillou, en form av förtal av det Sverige som under andra världskriget tog emot judar som flydde från Norge och Danmark.
Terrordåden i Paris och Köpenhamn är bara ytterligare bevis för hans egen tes. Människor har ju reagerat starkt efter att judar har mördats, förklarar han. Antisemitism är således inte något att orda om. I stället borde vi tala om islamofobi."


Livets ord utan Ulf Ekman och Roberth Ekh
- Tommy Dahlmans blogg - "Livets Ord i Uppsala kommer att stå sig bra med ett nytt ledarskap. Det är med ett ironiskt leende på läpparna man läser en del förståsigpåares mer eller mindre dödsruna över denna kyrkohistoriska församling i Sverige. Den religiösa expertisen ger nu likt en skolfröken tips som handlar om allt ifrån att lägga ner människoverket, bryta upp olika juridiska förordningar till att byta namn på församlingen. Ett sådant resonerande är bara ett tecken på ett ytligt och kosmetiskt sätt att se på församlingens fundament.
Den första frågan man måste ställa sig är: Vad konstituerar en församling? Församlingen är Guds storverk, ja så stort och omfattande att den ger genklang ända in i den himmelska världen, för dess skönhets skull: ”Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald” Ef 3.10. Med andra ord kan vi aldrig bedöma, tänka, lära och tala om Guds församling med profana föreställningar eller med en förflackad teologi. Det skulle vara att förolämpa den helige Andes underverk, Guds stora idé, ja det vore att förlöjliga Guds egen skapelse."


En förort till kärleken
- Marcus Birros blogg - "Om kärleken är alltings centrum har jag hamnat en bit utanför. En förort till kärleken. En liten, grå lägenhet vid ett grått torg …
Men när ett kärl töms fylls ett annat på. Den röda, klara och pulserande kraften håller sig på något märkligt sätt relativt konstant.
Jag vet inte riktigt var någonstans vi gick vilse. Varje dag räknas. Varje dag är ett vändkors vi antingen kan välja att gå igenom eller göra halt inför. Det händer att den vi älskar väljer det vi inte väljer. När vi vänder oss om finns ingen där.
Jag älskar tanken om att detta med att förlåta andra egentligen inte handlar lika mycket om den som begått en oförrätt mot oss, som om vårt eget välbefinnande. Att inte förlåta slipar tillvaron till knivar som vi nonchalant bär omkring på och som kan skada oss vilken sekund som helst."

Skriv ut  
Tisdag 24/2

Nu ska du få se - 2 Mos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

Mose hade mycket att kämpa mot...

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Måndag 23/2

Missade du TV gudstjänsten från Frälsningsarmén i Västerås den 22 februari?

Söndagens gudstjänst kommer från Frälsningsarmén i Västerås. Dagens predikan hålls av löjtnant Daniel Viklund. Medverkar gör Gemenskapskören, Musikkåren och några av församlingens solister. Gudstjänsten leds av Elaine Tall-Wenlöf.
Du kan se gudstjänsten HÄR>>>

Skriv ut  
Måndag 23/2

Nu kan du köpa studiehäften från rupeba.se

Under flera år har vi erbjudit e-böcker på rupeba.se. Nu har vi fått flera förfrågningar om att kunna köpa dessa böcker "på papper". Nu kan vi alltså erbjuda dessa e-böcker i form av studiehäften i A4-format.

Följande Studiehäften finns att köpa för 50:- styck:
- Gamla Testamentet för den vanlige bibelläsaren. Studiefrågor till varje kapitel. 57 sidor.
- Tolkningsboken. En handledning om hur man kan förstå och tolka Biblen.24 sidor 
- Bibelstdudier från Efesierbrevet.Studiefrågor till varje kapitel. 33 sidor.
- Bibelstudier från Apostlagärningarna. 28 sidor
- Bibelstudier från Hebreerbrevet. Studiefrågor till varje kapitel. 34 sidor
- Det nya livet. Samtalsbibelstudier om olika teman.19 sidor

De nya studiehäften kommer att presenteras efterhand här på rupeba.se.

Skriv ut  
Måndag 23/2

Nyhetsflödet måndag den 23 februari

 

Vigsel för samkönade par i EFS?
- Jonas Nordén i Efter Kristus - ”Den senaste tiden har det debatterats, både i tidningar och på sociala medier, hur EFS ska förhålla sig till Svenska kyrkans beslut att som samfund förrätta samkönade vigslar. I vissa av inläggen har man fått känslan att bejakande av samkönade vigslar är en nödvändig förutsättning för att på ett trovärdigt sätt förmedla evangeliet i vår tid. Vi, präster som har gått ut i EFS-tjänst under de senaste femton åren, vill med denna insändare säga att vi är många – inte minst i den lite yngre generationen – som gör en helt annan bedömning. Vi menar i stället att ett trovärdigt kristet vittnesbörd förutsätter en trohet mot Bibeln som Guds ord. Något som vi menar att ordningen med samkönad vigsel inte återspeglar.
Vidare vill vi uttrycka vårt stöd för vår missionsföreståndare och vår demokratiskt valda styrelse. Vi tycker att dessa har haft en respektfull ton i sina uttalanden i denna fråga, och för rörelsens enhets skull vill vi – precis som de – vädja till våra kollegor som bejakar samkönad vigsel att avstå från detta så länge ni har tjänst i EFS. Vår bedömning är att majoriteten av EFS-anställda präster delar denna hållning. Så för enheten, bibeltrons och det kristna vittnesbördets skull: låt oss slippa göra denna fråga så stor att den i praktiken kan komma att splittra vår rörelse i två delar.”


Skola anmäld för kristen skolavslutning
- Dagen - "Viktor Rydbergs gymnasium vid Jarlaplan i Stockholm är anmäld till Skolinspektionen för ett kristet inslag vid julavslutning.
Enligt anmälaren ska skolans julavslutning i december förra året ha innehållit ett kristet budskap, skriver tidningen Östermalmsnytt.
Ärendet ligger nu hos Skolinspektionen för bedömning. Skolchefen Kerstin Jakobsson Hallén säger att prästen höll ett tal som skulle kunna översättas till ett bibliskt innehåll.
-Hon pratade om hur förutsättningar och förväntningar inte alltid blir som man tänkt sig, om ett möte med ett litet nyfött barn i stället för en makthavare. Hon nämnde aldrig Jesus eller Gud."


 

Rob Bell Trashes the Bible on Oprah

 

From Charisma News - For those who had any questions, Rob Bell has now made himself totally clear: He is willing to trash parts of the Bible as "letters from 2,000 years ago" when God's Word contradicts his views on same-sex "marriage."

    Bell appeared on Oprah's Super Soul Sunday program together with his wife, Kristen, to promote their new book The Zimzum of Love: A New Way of Understanding Marriage. In an interview last December, Bell explained that on page 16 of the book, he and Kristen give their "whole hearted affirmation" to same-sex "marriage."...
    So, according to Rob Bell, the church of Jesus should follow worldly culture and deny the plain teaching of God's Word in order to be "relevant."

Skriv ut  
Måndag 23/2

"Släpp mitt folk!" - 2 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen!" (2 Mos 5:1 FB)

Mose och Aron gick till till Farao och krävde att Farao skulle släppa folket ut ifrån slaveriet.

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Söndag 22/2

Tidig söndagsmorgon på Jelöy

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndagsmorgon igen. Vintern kom av sig efter några dagar och vädret liknar mest av allt vår igen.

Under veckan har jag haft en del undervisning för kadetterna i Bibelkunskap om den poetiska litteraturen och visdomslitteraturen. Det har handlat om Psaltaren, Höga Visan, Klagovisorna, Jobs bok, Ordspråksboken och Predikaren. Då det gäller Psaltaren har vi talat om hur det som egentligen är människors ord till Gud har blivit Guds ord till oss, och om hur viktigt det är att stå fast på Bibelns grund.

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Söndag 22/2

Nyhetsflödet söndag den 22 februari

 

Otrygg tillvaro för svenska judar
- Inblick - " Helgens attentat mot en synagoga i Köpenhamn har inneburit höjd beredskap bland svenska judiska församlingar och skolor. Det säger Ingrid Lomfors, som i april blir ny chef för Forum för levande historia.
Allt fler svenska judar känner sig otrygga, berättar Ingrid Lomfors.
Antalet anmälningar till polisen och församlingen om vandalisering och hot via brev och telefon har ökat sedan sommaren 2014. Men enligt Ingrid Lomfors är det – tyvärr – händelser som den i Köpenhamn som krävs för att få polisens och politikernas uppmärksamhet och förståelse.
– Nu verkar det som om polletten börjar trilla ned. Vi har under en längre tid påpekat att terrorismen som slår mot det öppna samhället också har som mål att krossa den judiska minoriteten. Vi ser att de två sakerna hänger ihop, och att det är viktigt för oss att vi kan dela den analysen och bli förstådda i den, säger hon."


Kovändning om momsskatt - men beslutet gäller fortfarande
- Kyrkans Tidning - "Att ideell second hand ska momsbeskattas som annan affärsverksamhet har mött bred kritik både från politiskt håll och också allmänheten. Finansminister Magdalena Andersson (S) har nu ändrat sig i frågan, men konkreta åtgärder dröjer.
Tills förra året har ideella second hand-butiker varit befriade från moms, något man menar varit en förutsättning för att dels bedriva verksamheten. Men främst för att överskottet ska kunna gå till välgörenhet.
Rikitlinjerna kommer från Skatteverket och togs fram efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet har dock mött protester, till exempel 40.000 namnunderskrifter som lämnades över från Myrorna, Sveriges Stadsmissioner och Röda korset till Finansdepartementet.
Men även från politiskt håll finns brett stöd. Både från oppositionen, från Vänsterpartiet (som för en vecka sedan hotat med att enas med Alliansen), men också från Socialdemokraterna.
Senast i onsdags har finansminister Magdalena Anderson (S) sagt att man vill se en lösning och att ”den kommer till våren”.


Öppet för evangeliet i Etiopien
- Världen idag - "Den etiopiska marxistiska diktaturen föll 1991. Det ledde till att den kristna församlingen i landet växte lavinartat. Trots detta stöter kristna orga­nisationer som vill nå ut i de avlägsna områdena i landet på motstånd, men det finns ljusglimtar. Nyligen avslutades en framgångsrik kampanj i en tidigare mindre nådd stad i centrala Etiopien.
Sedan kommunistregimen föll i Etiopien i början av 1990-talet har kristendomen blivit alltmer utbredd och väckelsen spridit sig runt om i landet. Från 1-2 procent av befolkningen 1992 till över 20 procent i dag."


Tommy Dahlman kommenterar DN-artikel om Marcus Birro
- Tommy Dahlmans blogg - "Ska den väckelsekristna rörelsen i Sverige överleva finns det bara en väg att gå och det är att i liv och lära ta efter det som vi finner i den apostoliska urtiden och som vi kan läsa av i den stora apostoliska världen. Att svensk kristenhet använder sin tid åt små interna teologiska spetsfyndigheter för att så till den milda grad anpassa sig till allas tycke och smak är spika på sin egen kista. Att käbbla om vilket parti de kristna människorna ska rösta på eller inte, vad en av de mest kända kristna rösterna i Sverige får lov att skriva på en liten blogg i en liten kristen tidning och att riva upp himmel och jord när kristna förkunnare mycket tydligt tar avstånd från islam är mycket avslöjande hur den breda kristenheten i framtiden kommer att te sig. Alla dessa kännetecken på svensk kristenhet visar att vi är långt ifrån den enorma väckelse vi finner över världen. Men det finns glädjande undantag även i Sverige. Det får vi inte glömma."

Skriv ut  
Söndag 22/2

Undanflykter - 2 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." (2 Mos 4:10 FB)

I 2 Mos 4 finner vi en provkarta på undanflykter för den som inte vill följa Herrens uppmaningar.
-Jag är ingen talare (vers 10)
-Ingen kommer att lyssna till mig ( vers 1)
-Skicka någon annan i stället (vers 13)

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Lördag 21/2

Nyhetsflödet lördag den 21 februari

Ingen tvekan: Djävulen finns

- Göran Skytte i Dagen - "Djävulen ser kanske lika vänlig ut som vilken granne som helst.
Ateisten måste rimligen svara nej. Om man tror att Gud inte finns, då kan man inte tro att djävulen finns.
Den kristne tror att djävulen finns. En del tror på riktigt, en del tror i princip.
Inom kristendomen tänker man traditionellt att Satan i början var en Guds ängel, men denne ängel ville själv bli gud, och störtades därför huvudstupa ner i helvetet.
Jag själv är i vissa stycken en traditionell kristen. Jag ser inte alltid vikten av att vara vare sig ”modern” eller ”mondän”. Kristen tro är ju inte en modenyck. Således är jag övertygad om att djävulen finns.
Det räcker med att tänka på Islamiska Staten (IS).
Men djävulen finns också här och nu. I oss och kring oss. Precis som Gud. Gud och djävulen ligger i ständig strid, i oss och kring oss. Det är en mycket konkret strid som ständigt pågår."


”Tanten med handväskan” bekräftar den extrema svenska snällismen

- Tommy Dahlmans blogg - "För några dagar sedan kom meddelandet: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i Växjö vill inte uppföra Susanna Arwins staty av tanten som drämmer sin väska i huvudet på en nynazist. Centerpartisten Eva Johanssons mycket korrekta, mycket ängsliga motivering lyder: ”Jag vill inte att vi reser en staty som vi om några år kanske får ångra”. Ett sådant uttalande ger kalla kårar. Lägg märke till ordvalet ”kanske får ångra”. Statyn är ett budskap om ursinne mot nazismen. En sådan staty skulle helst resas i varje svensk kommun.
Till bakgrundsfakta hör att tantens mamma var från Polen och hade suttit i koncentrationsläger. När ”tanten” för 30 år sedan slog väskan i huvudet på en nynazist förstod alla vad det betydde. Att hennes handling skedde i ett ursinne riktat mot en rasbiologisk ideologi som hade till syfte att utplåna alla judar från jordens yta var överhuvudtaget inte en fråga för diskussion. Vad gör vi idag? Vi psykologiserar och teoritiserar de mest enkla och självklara reglerna på ett sätt att vi tyranniserar ihjäl oss själva. Och allt sker i toleransens och relativismens namn." 


Porrkonsumtionen får konsekvenser
- Olof Edsinger i Världen idag - "Det första jag tänker på är den norm- och gränslöshet som präglar vår postmoderna kultur. Även sexuella relationer har genom denna kommit att få något väldigt flytande över sig. Av UngKAB09 – som är den senaste stora undersökningen av unga svenskars kunskap, attityder och beteende i fråga om sex – framgick exempelvis att tio procent av de svarande inte hade någon tidigare relation till sin senaste sexpartner. Ytterligare tio procent vittnade om att den de hade sex med inte var en "kärleks­partner" utan en "kompis" – alltså en person man hade sex med utan tanke på att bygga en kärleksrelation till honom eller henne.
En sådan utveckling borde förstås vårt samhälle anstränga sig till sitt yttersta för att stävja. Men i stället har en organisation som RFSU fått en närmast monopolliknande ställning när det gäller dessa frågor i skola och samhälle. På sin hemsida skriver man: "Att vara kär och ha sex är två olika saker". I lärarhandledningen Sexualkunskap, som är en del av satsningen "Sex i skolan", beskriver man det som "självklart" att kärlek och sex kan vara skilda saker. Som logisk konsekvens av detta undviker man helt att i "Sex i skolan" tala om trohet som något önskvärt. Antagligen för att man i övrigt berömmer sig av att vara "värdeneutrala" och normkritiska."


Terrorn kryper närmare
- Hemmets Vän - "Så har det hänt igen. Terrordåd i Europa. Denna gång ännu närmare. Köpenhamn. En till synens ensam 22-årig man verkar ligga bakom våldshandlingarna som orsakade två människors död och fem sårade poliser. Terrordåd gör människor rädda och politiker benägna att ta till brösttoner. Men värst av allt. Terror bygger murar. Terror fördjupar klyftor. Terror föder terror. Snart går ingen säker. Och. Återigen är en judisk synagoga och judar i allmänhet en del av målet för terrorn.
Det öppna demokratiska samhället utmanas ännu en gång i grundvalarna. Ofrånkomligt har vi en debatt om hur yttrandefriheten skall förvaltas framför oss. Är det rimligt att tillåta vilken konst som helst? Är det rimligt att frihet också ska vara frihet att kränka? Är en teckning där Sonen penetrerar Fadern ivrigt påhejad av Anden okej i ett öppet och demokratiskt samhälle? Om Lars Wilks rondellhund är så kränkande att det väcker avsky i en hel muslimsk värld är inte karikatyrerna av Treenigheten lika provocerande?"

Skriv ut  
Lördag 21/2

Jakten på lykke

Från Jostein Nielsens blogg (på norska):

Jeg tror alle mennesker ønsker å være lykkelige. «Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette» - er definisjonen jeg finner i wikipedia. Jeg slo det opp fordi jeg selv vurderte å kalle lykke for «den fullkomne gleden». Jeg innrømmer også at livet mitt er blitt en jakt etter den gleden, fordi jeg vet hvor den er:

Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen.
Joh 15:11

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Lördag 21/2

"Jag har sett ... och hört" - 2 Mos 3 

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Fredag 20/2

"...på vars grund ni står..."

De första verserna i 1 Korintierbrevet 15 talar om att vi står på evangeliets grund. Vi har tagit emot det (evangeliet), vi står på den grunden och vi blir frälsta genom det.

Vår kristna tro bygger på Guds ord och genom det blir vi frälsta. Det är faktiskt så att vår tillit till Guds Ord avgör vår andliga status.

Vi kan inte bli frälsta om vi inte tror på Guds Ord. Det är bara genom Bibeln som vi kan få information om att Jesus dog på korset för att vi skulle bli frälsta. Om vi tror på Ordet och på löftena i Ordet kan vi bli frälsta. Om vi inte tror på löftet om frälsning kan vi inte bli frälsta.

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Fredag 20/2

Nyhetsflödet fredag den 20 februari

 

Biskopens agerande förbluffande
-Gunnar Asp  i Kyrkans Tidning - "Jag har på avstånd följt ärendet om prästen Peter Artman, en av de präster som blev lurad i SVT:s program Bögbotarna, och upplever Peters dom som djupt orättvis.
Efter att ha läst domen uppfattar jag förloppet så här: Peter kontaktas av en ”Calle Larsson” som vill boka tid för samtal. Calle vill ha hjälp med sin homosexualitet som han uppger sig brottas med. En tid efter mötet konfronteras Peter med uppgifter som Calle spelat in, då han aldrig var den han utgett sig för, utan i stället en journalist från Uppdrag Granskning.
Innan UG-reportaget ska sändas ber Radio P4 om en intervju. Peter försöker hålla resonemanget på ett allmänt plan, men misslyckas något med detta, vilket domkapitlet sedan grundar sin anklagelse på. Men här måste påpekas, vilket även Peter gör i sitt yttrande, att det aldrig var frågan om ett egentligt själavårdsamtal i UG utan en riggad situation med syfte att ta reda på hans åsikt i en specifik fråga. Någon ”Calle Larsson” med verkliga problem existerade aldrig.
Detta radioreportage väljer sedan Bonnier att anmäla som ett tillsynsärende i syfte att klarlägga om Peter brutit sin tystnadsplikt. Jag finner agerandet förbluffande. Att som Bonnier och domkapitlet med kall formalism ta i från tårna för att få något till ett brott, som varje barn inser är resultatet av ett bedrägligt förfarande, är bortom min fattningsförmåga. Det är värre än att slå på den som redan ligger. Jag tycker inte att kristna syskon får fara så här illa mot varandra."

Biskopens vardagstips: Be medan du väntar
- Dagen - "Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.
Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.
-Passa på och gläd dig över den tid du har fått, passa på att be. Väntan är ett utmärkt tillfälle för bön, var hans budskap till gudstjänstbesökarna."


Ondskan är besegrad
- Berit Simonsson i Världen idag - "Vi behöver hjältar! Både filmer, böcker, serietidningar och själva verkligheten vittnar om det. Det finns både superhjältar och vardagshjältar. Det är skönt när hjält­en träder in på scenen, då kan man andas ut och då vet man att slaget är vunnet för den goda sidan. Puh! Skönt!
I Sef 3:17 presenteras Herren själv som ”en hjälte som kan frälsa”, Gud själv är vår hjälte och han kan frälsa. Han är faktiskt ”en mästare på att frälsa” enligt Jes 63:1. Det betyder att det inte finns någon som är så bra på att frälsa som han. Han är allltså en mästare på att frälsa, inte en kvacksalvare! Han vet hur man gör när man frälser människor. Han vet också hur han ska bära sig åt för att frälsa dig. Fast du kanske tror att din synd och det du sysslar med i största hemlighet, är alldeles för hemskt och för svårt för Gud att ta hand om."

Skriv ut  
Fredag 20/2

Gud hörde deras klagan - 2 Mos 2

 

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

"Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina." (2 Mos 2:24-25 FB)

Det andra kapitlet i 2 Mos talar om hur Mose föddes och räddades ur Nilen och hur han senare dödade en egyptier som anföll en av Mose landsmän och hur han sedan flydde ut i öknen....

Läs mer HÄR>>>

Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
Dagens andakt
5 mars

”Vi har besinnat din godhet…Liksom ditt namn… når ditt lov till jordens ändar. Din hand skänker oss rätt och seger… sådan är Gud, vår Gud för tid och evighet. Han skall leda oss.”
( Ps 48:10-15)

Andakt:
Det ligger en underbar vila i att bara uttala orden: ”Han skall leda oss”. Mitt perspektiv är så begränsat. Jag vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Om jag bara skulle vara utlämnad till mina egna beslut och inte visste att han lovat att leda mig, skulle jag vara rädd att ta ett enda steg. Men när jag vet att han, vars hand skänker rätt och seger, leder mig, vågar jag frimodigt kasta mig ut i det okända. Jag vågar ta risker för jag vet att han är där och styr. Jag vågar gå på hans löften för han är ”en hjälp i nöden som aldrig svikit” (Ps 46:3). Om du just idag känner oro inför framtiden. Du kanske har hamnat i svårigheter som du inte ser någon utväg ur. Säg orden ”Han skall leda mig” till dig själv, om och om igen, och du kommer att känna att spänningen släpper och du vågar ta steg, som du inte trodde var möjliga. Och Gud ska välsigna din tro.

Bön:
"Varthän än vägen bär, led mig, o Herre kär, Så som du vet att det gagnar mig mest. Låt mig få följa dig. Lär mig att böja mig. Under din vilja, som leder mig bäst." O Th Moe, FA´s sångbok nr 501

  


Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 

 

 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Pelle Pohula
Klicka HÄR

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Tommy Dahlman
Klicka HÄR  

Marie Willermark
Klicka HÄR..

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Böcker

Vill du sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Text/HTML
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba