Webbtidningen rupeba.se

  

Skriv ut  
den 21 februari 2018
Onsdag 21/2

Från Nyhetsflödet den 21 februari

Genusvetenskap – jordmån för psykisk ohälsa

- Ingvar Nilsson i Sändaren -
Normkritik, queerteorier och genusvetenskapen  är ideologier som har pressats in i snart varje del av vårt samhälle. Det mest sorgliga är dess inflytande i förskola och skola. Man menar att det skulle handla om vetenskap och hävdar att kön är ett socialt, självkonstruerat och självvalt fenomen. Kommer någon med invändningen att kön har sitt ursprung i biologiska faktorer, vilket däremot är vetenskapliga fakta, blir man inte långvarigt ex inom universitetsvärlden där denna ihopsnickrade ideologi har fått stor påverkan. Idag ges inga forskningsmedel till forskning om könsskillnader inom biologins område.

Annica Dahlström, professor i neurobiologi, som skrivit boken Könet sitter i hjärnan, säger: ”genusforskning som gör gällande att könet är en social konstruktion är helt taget i luften, det har blivit en slags religion”. Hon säger; ”den viktigaste skillnaden mellan kvinnor och män har med kromosomerna att göra, vilka har stor betydelse för nervsystemets utveckling. Y-kromosomerna producerar det manliga könshormonet testosteron. Det kvinnliga könshormonet östrogen kommer från två x-kromosomer.  I boken tar Dahlström inte bara upp de fysiska skillnaderna i flickors och pojkars hjärnor utan också beteendevetenskaplig empirisk forskning som pekar på medfödda grundläggande skillnader. Forskare har snittat hjärnor och sett att köns-identiteten sitter i en särskild cellkärna.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 21/2

21 feb - Job 7

"NÄR SKALL NATTEN TA SLUT"

Bibelläsning: Job 7

"Så snart jag lagt mig frågar jag: "När skall jag stiga upp? När skall natten ta slut?" Jag mättas av oro intill morgonen." (Job 7:4 FB) 

Job fortsätter med sitt svar till Elifas. Livet är mörkt för Job. Han ser ingen utväg. Han förstår inte varför allt detta drabbar honom. Ångesten förföljer honom på nätterna.

Har du varit där? Har du upplevt något av de känslor som Job upplevde? I en sådan situation kan det vara mycket svårt, ja nästan omöjligt, att ta emot tröstande ord. Men Jesu ord till dig och mig finns där hela tiden "Min frid ger jag er" (Joh 14:27). Så småningom kan du kanske ta till dig orden från Jesus och gradvis låta Hans frid övervinna ångesten.

Kanske kan också du få göra Davids vittnesbörd till ditt eget: "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig." (Ps 23:4) 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min frid ger jag dig (Jesus)

Skriv ut  
Tisdag 20/2

Från Nyhetsflödet den 20 februari

BARNENS BÄSTA MÅSTE BLI DEN VIKTIGASTE FRÅGAN INFÖR VALET


 - Alf Svensson på DN debatt -
Många väljare tycker att det skulle kännas tryggt att få fler poliser. Men detta angriper ju inte orsakerna till gängbildning och kriminalitet. Inte heller löser det vårdens problem. Den psykiska ohälsan bland unga har formligen exploderat. Valet måste handla om barnen, om att återupprätta familjepolitiken för att ge trygga uppväxtmiljöer, skriver Alf Svensson. 

Barn måste få möjlighet att anknyta till förälder eller annan vårdgivare under de första två levnadsåren, för att känna sig trygga. Vi vet att det är så, men det är en sanning som knappt får nämnas numera. Och det är knappast något som stöttas från politiskt håll. Många opinionsbildare och politiker fnyser när man understryker att familjen är den mest naturliga och nödvändiga av alla små gemenskaper. Men barn har rätt till sina föräldrar. Läs Barnkonventionen! Och barnen har behov av den miljö som fungerande familjer kan skapa.

Det duger inte att förtiga familjernas oersättliga roll med att erinra om att alla familjer inte mäktar eller orkar. Det är sant. Men låt oss då se till så att samhället ger dessa familjer stöd, just som familjer.

En rejäl möjlighet för föräldrar att ge tid till sina barn, en auktorisation av familjepolitiken, och en uttalad etisk värdeförankring, är en av de absoluta förutsättningarna för att lyfta vårt land upp ur den hopplöshetens moras, och den förtvivlan, där så många sitter fast.

Barnens bästa är valets viktigaste fråga! Och det handlar om att främja och möjliggöra trygga och kärleksfulla uppväxtmiljöer!

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 20/2

20 feb - Job 6

ORD

Bibelläsning: Kapitel 6
"Hur inträngande är inte uppriktiga ord, men tillrättavisning från er, vad gagnar den?" (Job 6:25 FB)
 

Våra ord gör saker med oss själva och andra. Job beskriver hur hans lidande har lett fram till att han inte längre kan styra sina egna ord (vers 3).

Jobs tre vänner, som kommit för att trösta Job, uttalar ord som i stället för att trösta, ytterligare trycker ned Job.

Jobs liv ligger fullständigt i ruiner. Han har ingenting kvar. Han kan inte ens styra orden som kommer ut ur hans mun. Elifas råd, som säkert är välmenande, talar om hur Job skulle ha gjort istället (Job 5:8). Job har inte bara misslyckats med hela livet, råden talar dessutom om för honom att han inte ens vet vad som är bäst för honom.

Ord som var avsedda att lyfta upp, kan lätt trycka ned. Våra ord skapar alltid något i andra människor. Använd dina ord till att bygga upp inte till att trycka ned. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att använda ord som lyfter upp och inte ord som trycker ned.

Skriv ut  
Måndag 19/2

Från Nyhetsflödet den 19 februari

Medan vi tittar på Akilov sprider predikanter misstro och hat i svenska moskéer

- Niklas Orrenius i Dagens Nyheter -
Rakhmat Akilov släpps sannolikt aldrig ut. IS är besegrat i Irak och Syrien. Tyvärr betyder inte det att problemet med radikal, antidemokratisk islamism försvunnit.

Varje vecka föreläser i svenska orter predikanter med IS-liknande ideologi. De sprider homohat, kvinnoförtryck och förakt mot demokrati....


Jag tänkte på det här sorgliga predikantgänget i tisdags, när jag tillsammans med mina DN-kolleger Emma Bouvin och Stefan Lisinski slog mig ner i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt för att följa rättegången mot IS-terroristen Rakhmat Akilov.

Bland de många fruktansvärda filmklipp som visades i rättssalen fanns en inspelning som Akilov gjort själv, strax före sitt terrordåd. På klippet stirrar han in i mobilens kamera och talar om Guds nåd och välsignelse och att muslimer måste hålla samman.

Sedan säger han att det är ”dags att döda de otrogna”.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 19/2

19 feb - Job 5

SÖK GUD

Bibelläsning: Job 5

"Men jag skulle söka Gud och inför Gud lägga fram min sak. Han gör stora och outgrundliga ting,
under som inte kan räknas
." (Job 5:8-9 FB)
 

Elifas fortsätter att ge råd till Job. Elifas talar om hur han själv skulle ha gjort i en liknande situation. Han skulle söka Gud och lägga fram sin sak för honom. Han skulle påminna sig själv att Gud är mäktig att göra under och att han ständigt gör stora och outgrundliga ting.

Rådet går vidare genom tusentals generationer och idag når rådet dig:
-I tider av motgång, då allt är mörkt, då du upplever att människor vänt sig bort ifrån dig: Sök Gud!

Men rådet gäller också i andra livssituationer:
-Då livet är underbart, då solen skiner och du har medvind: Sök Gud! Glöm inte bort hans storhet och makt.
-I den grå vardagen då livet bara finns där, den ena dagen efter den andra: Sök Gud! 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök Gud! Idag!


_____________________________________________________________________
Från GT-boken del 5 (Peter Baronowsky) Läs mer HÄR.
______________________________________________

Skriv ut  
Söndag 18/2

Tidig söndagsmorgon i Kristiansund den 18 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Så var det söndagsmorgon igen och den här söndagen vaknar jag i Kristiansund som ligger mitt mellan Trondheim och Ålesund på Norges västkust.

Förra söndagen var vi på gudstjänst hemma i Västerås. Vi har inte haft möjlighet att närvara på kåren i Västerås speciellt många gånger sedan vi flyttade dit i slutet av sommaren förra året. Men den här söndagen var i alla fall soldatinvigning. Det var andra gången under våra fåtaliga besök som det var soldatinvigning på kåren. Officerarna där lär få god träning på soldatinvigningsceremonin! 

I veckan ansvarade vi på en kurs i Jönköping för KSA (Jag lärde mig under kursen vad KSA betyder: Kårens Sociala Arbete). Temat för kursen var "Det Goda Samtalet". Tisdag och onsdag var de sista två dagarna av kursen. Jag vill inte använda överord alltför ofta, men nu ska jag göra det. Det var fantastiskt inspirerande att möta kursdeltagarna. Resursstarka, målmedvetna och hängivna!

Men nu i helgen är det Kristiansund som gäller. Vi har varit i Kristiansund ganska många gånger. Den första gången var någon gång på åttiotalet då Åke och Guri skulle gifta sig. Guri kommer från Kristiansund och Åke kommer från Västerås. Jag var "forlover" (=best man) för Åke.

Om jag minns rätt (det händer ibland trots min höga ålder) så var det så här: Rut och jag bodde i Sollentuna. Åke skulle börja jobba på AseaSkandia i Sollentuna och hade ingenstans att bo. Då flyttade han in hos oss. Efter något år talade vi om för Åke att vi skulle flytta till Norge och arbeta på Frälsningsarméns folkhögskola där. Då flyttade Åke med och började som elev på skolan och studerade datakunskap ett år. Då året var slut stannade Åke kvar över sommaren och arbetade på folkhögskolan som vaktmästare (=klippa gräsmattorna). Då sommaren kom, kom även sommarmusikskolan till Jelöy. Och till sommarmusikskolan kom då Guri. Så var det väl så att det regnade en dag och någon av dem inbjöd den andre att stå under den enes paraply. Och så blev de kvar där, under samma paraply.

Varje gång jag träffar Åke och Guris barn (det händer inte så ofta) talar jag om att de borde visa mig lite tacksamhet. Det är faktiskt vårat fel att de finns till! Hade inte vi flyttat till Norge, hade inte Åke följt med oss till Norge. Hade inte Åke följt med oss till Norge hade inte Åke och Guri mötts. Hade inte Åke och Guri mötts hade inte de (=barnen) funnits till.  

Men nu är det bibelhelg i Kristiansund som gäller. Vi började med möte på fredagskvällen. På lördagen var det bibelstudier från 11.00-17.30 med pauser för middag mer mera. Lördagen avslutades med möte klockan 18.00. 

Nu är det söndagsmorgon och snart dags för avslutningsmötet klockan 11.00. Sedan flyg till Oslo och sedan vidare hem till Stockholm och Västerås. Sedan kommer det en ny vecka "om Herren dröjer" som man brukade säga i pingstväckelsens barndom i Sverige. 

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 18/2

18 feb - Job 4

"NU GÄLLER DET DIG"

Bibelläsning: Job 4

"Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig, och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt." (Job 4:3-5 FB)

Den förste av Jobs vänner talar. Vännerna har varit tysta i flera dagar, men nu kan Elifas inte längre tiga (vers 2). Han påminner Job om hans tidigare liv. Job har väglett människor, stärkt kraftlösa, rest upp den som snubblat och gett kraft åt den som vacklar (vers 3-4).

Men då Job kommer i samma situation som dem han tidigare väglett blir han själv otålig och förskräckt (vers 5).

Då vi själva mår bra och livet leker, är det lätt att ge råd till alla andra. Då ser vi hur alla andra borde leva. Då ser vi alla fel som andra gör.

Då olyckan kommer över oss och vi blir försvagade av sjukdom eller annat så kanske inte våra egna ord och råd kan lyfta oss upp.

Då allt blir fel och olyckan drabbar oss finns det egentligen bara en enda som kan förstå oss till hundra procent, därför att han själv varit där, Jesus.

Han vet hur det är då den fysiska smärtan är outhärdlig. Han vet hur det är då alla vänder honom ryggen, till och med dem som som står honom närmast. Han vet hur det är då det känns som att till och med Gud Fader i himmelen vänt honom ryggen.

Då Jesus ser vårt lidande och situation, står han inte vid sidan och ger oss goda råd. Han har själv varit där. Han kanske till och med är den ende som förstår vad vi går igenom. Han finns vid din sida
.

==> Mannakorn att tugga på uner dagen: Jesus lovar att vara med mig alla dagar intill tidens slut (Matt 28:20)
Skriv ut  
Lördag 17/2

Inför söndagen: PRÖVNINGENS STUND

Första söndagen i fastan
1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16, Matt 4:1-11, Ps 31:2-6

(kyrkoaretstexter.se) 
Bilden kommer från ödemarken i Judéen. Det var någonstans i de här trakterna som Jesus fördes ut av Anden direkt efter hans dop i Jordanfloden för att prövas av djävulen. Ordagrant står det i Matt 4:1 att Jesus fördes ”upp” i öknen. Det beskriver exakt geografin i Israel där öknen ligger på högre höjd än Jordandalen.

I det naturliga ogillar vi människor fasta och ökenperioder. I Bibeln ser vi däremot att det är dessa tider, när mycket av det vanliga skalas bort, som vi kommer närmare Herren. Vi kommer bildligt upp på en högre höjd!
 
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Lördag 17/2

17 feb - Job 3

VAD TÄNKER DU OM DIN FRAMTID?

Bibelläsning: Job 3

"Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig." (Job 3:25-26 FB) 

Job har drabbats av olyckor oerhört svårt. Genom hela kapitlet förbannar han sin födelsedag. Han önskar att han aldrig fötts.

Men i de sista verserna kommer Job fram till att han alltid har fasat för att detta skulle ske. I det första kapitlet möter vi en rik och framgångsrik man. Till det yttre utan problem. Han fruktade Gud och undvek det onda (Job 1:1).

Men under ytan hade Job tydligen ingen förtröstan på att Gud skulle välsigna honom även i framtiden. Han kanske till och med "undvek det onda" (Job 1:1) för att Gud skulle beskydda honom i framtiden. Under den framgångsrika ytan gick Job och fasade över att välsignelsen skulle ta slut och att han skulle drabbas av olyckor.

Hur tänker du om din framtid? Tänker du dig välsignelse och välgång från Gud eller fasar du för att olyckor ska komma över dig? Väldigt ofta blir vår framtid som vi tänker oss den. Sätt din lit till Gud och ha din trygghet inför framtiden hos Gud. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag sätter min lit till Gud inför framtiden.

Skriv ut  
Fredag 16/2

Från Nyhetsflödet den 16 februari

Låt oss inte nöja oss med mindre!

- Clive Adams i Stridsropets ledare -
Guds samtal om nåd förändrade livet för lärjungarna, vände upp och ner på den tidiga kyrkan och fortsätter att övertyga människor. Låt oss upphöja Jesus, presentera Jesus och proklamera hans namn. Förfäderna identifierades som en armé med uppdraget att vinna världen för Jesus! Låt oss inte nöja oss med mindre!

Kulmen av Guds samtal om nåd beskrivs i Uppenbarelseboken: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde, och han skall vara konung i evigheters evighet. (Upp 11:15)

Det finns inget bättre redskap att förmedla Guds nåd än förvandlade människor. Frälsningsarmén år 2018 ska föra Guds samtal om nåd på vårt sätt, äkta när vi lever ut budskapet, trogna när vi proklamerar det och fyllda av förväntan inför dess förvandlande kraft.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 16/2

16 feb - Job 2

TYST NÄRVARO

Bibelläsning: Job 2

"Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor." (Job 2:13 FB)

Jobs tre vänner fick höra talas om alla de olyckor som drabbat Job och de bestämde sig för att besöka Job för att trösta honom (vers 11).

Då de kom fram till Job kände de inte igen honom efter alla de plågor som drabbat honom. De sa ingenting. De bara var hos honom i sju dagar och sju nätter (vers 13).

I vissa situationer finns det kanske inga ord som är värda att uttala. Men de gav Job sin tid och sin närvaro så att Job inte behövde genomgå den svåra tiden helt ensam.

Kanske är det så som Gud gör med oss ibland. Ibland kan vi uppleva att Gud är helt tyst. Men han finns hos oss. Dygnet runt. Han bara finns hos oss med sin närvaro. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand.

Skriv ut  
Torsdag 15/2

Från Nyhetsflödet den 15 februari

Många attacker mot kristna i Tyskland

- Världen idag -
Nästan 100 attacker mot kristna kom till den tyska polisens kännedom förra året. De mest våldsamma attackerna ägde rum bland asylsökande på flyktingboenden, skriver Deutsche Welle. En afghansk kvinna som hade konverterat till kristendomen knivhöggs till döds inför sina barn vid en matbutik.

Tyska konservativa politiker har chockats av att se siffror som visar antal hatbrott mot kristna i landet förra året. Det skriver Tysklands utlandskanal Deutsche Welle (ungefär motsvarighet till BBC World). Enligt en rapport från den tyska federala polisen ska 97 hatbrott mot kristna, eller kristna institutioner, ha skett förra året.

Bland dessa brott finns attacker mot kyrkor och kristna symboler, men också kroppsligt våld mot kristna, och mord, skriver Deutsche Welle.

Flera av brotten ska ha skett mot asylsökande kristna och/eller flyktingar.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 15/2

15 feb - Job 1

HERREN GAV OCH HERREN TOG

Bibelläsning - Job 1

"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.
HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!
" (Job 1:21 FB)
 

Job var en gudfruktig man. Åklagaren fick fritt spelrum att se om Job var lika gudfruktig om han förlorade det han hade kärt i livet.

Den ena katastrofen efter den andra drabbade Job, men Job förbannade inte Gud. Han sa bara "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herren namn".

Ingen av oss har några garantier för framtiden. Vi kan förlora allt vi sätter vår lit till. Vi kan förlora vår ekonomiska trygghet. Vi kan förlora människor som står oss nära.

Det ligger mycket livsvisdom i Jobs hållning till livet. Istället för att sörja för de saker som man inte har, de saker som ligger i framtiden, de saker som vi ännu inte fått, istället för det får vi tacka Gud för de dagar, saker, människor vi har fått ha en tid under livet.

Vi kom nakna till jorden. Nakna ska vi återvända. Allt ligger i Guds händer, även om vi får låna det en tid. Tacka för det du fått istället för att fastna i sorg över det du aldrig fick.


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack Gud för de dagar jag har fått och hjälp mig att förvalta väl det som möter mig i framtiden.

Skriv ut  
Onsdag 14/2

Från Nyhetsflödet den 14 februaei

Kristna och muslimer tror inte på samma Gud

- Dagen -
Det är skillnad mellan att fika och fira gudstjänst tillsammans, skriver Elisabeth Sandlund

Religionsdialog är utmärkt.  Praktiskt samarbete mellan företrädare för olika religioner är likaledes positivt. Att kyrkan engagerar sig i sociala projekt för att skapa gemenskap människor emellan, oavsett vad de tror eller inte tror på, är berömvärt.

Men det finns en gräns som inte får överskridas, när dialogen och samverkan övergår i synkretism, sammanblandning. Att fika tillsammans är med andra ord en sak, att fira gemensam gudstjänst något helt annat.

Det är inte så att kristna och muslimer tror på samma Gud, vilket ofta hävdas utan närmare reflektion. Den kristna guden är treenig – Fader, Son och Helig ande. Islam förnekar inte Jesu existens men reducerar honom till en profet, en människa av kött och blod. Det är en helt avgörande skillnad.

Och det är också så att kyrkan har ett övergripande uppdrag, att förkunna evangeliet, det glada budskapet om Sonen, Jesus Kristus, till alla, även människor med en annan religion. Det ska ske med respekt och ödmjukhet men också med tydlighet, en nog så svår balansgång i ett mångreligiöst samhälle.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 14/2

14 feb - Ester 10

HAN SÖKTE SITT FOLKS BÄSTA

Bibelläsning: Ester 10

"Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd."  (Est 10:3 FB)

Mordokai hade genom sitt ingripande räddat sitt folk. Han som var en invandrare bortförd i fångenskap hade blivit upphöjd till den näst högste i landet. Det var bara kungen själv som stod över honom.

I den sista versen i Esters bok får vi veta vad som fanns i hans tankar och vad som var ambitionen för hans liv. Hans drivkraft var inte att få det så bra som möjligt för sig själv, även om det hade blivit så. Istället var det sitt folks bästa som drev honom framåt.

Vad är det som driver dig? Vad är ambitionen i ditt liv? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka ambitioner har jag i livet? Att själv bli välsignad eller att välsigna andra?

Skriv ut  
Tisdag 13/2

Från Nyhetsflödet den 13 februari

"Kyrkan har förlorat sitt fotfäste"

- NSD; Norrländska Socialdemokraten -
Kyrkan måste anpassa sig för att bli relevant i människors vardag. Det är Frälsningsarméns nya samfundsledare Clive Adams övertygad om.
I helgen besökte Clive och Marianne Adams Haparanda och Luleå. Efter att tidigare ha bott och verkat i Storbritannien, Sydafrika och Norge är det äkta paret samfundsledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland sedan i januari. Just nu reser de runt i landet för att bekanta sig.
   En av deras viktigaste uppgifter är att hitta Frälsningsarméns roll i samhället och staka ut en riktning mot framtiden.
– Vi måste hitta vår plats i en värld som har förändrats väldigt mycket. Kyrkan har förlorat sitt fotfäste, säger Clive Adams.
   Han tycker att organisationen behöver reformeras i sitt sätt att rekrytera nya medlemmar – men också att innehållet behöver ses över.
– I stora frågor ses vi som gammalmodiga i vår hållning och vi måste anpassa vår teologi.
   Clive Adams syftar bland annat på jämställdhetsfrågor och integration.
– Vi måste lista ut vad bibeln säger och vad vi ska göra.
   Den nya ledarduon är övertygad om att kyrkan fortfarande är viktig.


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 13/2

13 feb - Ester 9

KOMMER DU IHÅG?

Bibelläsning: Ester 9
"Mordokaj skrev ner dessa händelser och sände brev till judarna i alla kung Ahasveros provinser, både nära och långt borta,  för att ålägga dem att år efter år fira den fjortonde och den femtonde dagen i månaden Adar till minne av de dagar då judarna hade fått ro för sina fiender och för att minnas den månad då deras bedrövelse hade vänts i glädje och deras sorg i fest. Därför skulle de fira dessa dagar som dagar av fest och glädje, och sända gåvor till varandra av den mat de hade tillagat, och skicka gåvor till de fattiga."  (Ester 9:21-22 FB)


Judarna hade varit nära att förgöras. Genom helt otroliga händelser förbyttes deras dödsdom till befrielse. Hela kapitlet utropar: "Glöm inte detta!" (vers 21, 22, 23, 26, 27, 28).


Hela Israels historia berättar om hur Gud räddar sitt folk. Befrielsen ur slaveriet i Egypten, räddningen under fångenskapen i Babylon, räddningen från fångenskapen i Babylon.


Judarna firar dess händelser generation efter generation. Det är viktigt för judarna att inte glömma!


Då du ser dig tillbaka kommer du då ihåg vad Jesus gjort för dig?
-Då han gav sitt liv för dig på korset?
-Den dagen du blev frälst?
-Den dagen du förstod att dina synder är förlåtna?
-Situationer i ditt liv då Herren lett väglett dig och välsignat ditt liv?

Det är värt att inte glömma. Det kan vara värt en minnesfest!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka händelser i mitt är värda att vårda och inte glömma?

Skriv ut  
Måndag 12/2

Från Nyhetsflödet den 12 februari

Migrationsverkets handläggare: Kristendom och islam har samma Gud

- Dagen.se -
Migrationsverkets handläggare påstår i ett samtal med en asylsökande man att kristendom och islam har samma Gud.
– Det visar på bristande objektivitet hos Migrationsverket, säger Rebecca Ahlstrand, juridiskt ombud.
Nu kommer fler uppgifter om hur Migrationsverket tar ställning i teologiska frågor.

7 februari hölls följande konversation mellan en asylsökande man och Migrationsverkets handläggare:
   Handläggaren inleder (enligt utdrag ur ett protokoll som Dagen fått läsa):
– Du säger att du hatade din tidigare Gud, men det är samma Gud inom kristendom och islam. Hur förhåller du dig till det?
   Den asylsökande mannen svarar då:
– Jag vill säga att jag har fått en väldigt bra bild av Gud.
   Handläggaren fortsätter:
– Okej, men du är medveten om att det är samma Gud?


Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 12/2

12 feb - Ester 8

NÖD OCH OMSORG FÖR GUDS FOLK

Bibelläsning: Ester 8
"Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agagiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna" (Est 8:3 FB)

Esters liv hade räddats. Esters farbror, Mordokai, hade också blivit räddad och upphöjd till en hög position. Men Hamans brev om att döda alla judar i landet, signerat med kungens sigill var fortfarande gällande.

Ester ber då under tårar om att Guds folk skulle räddas. Då hon bad för sitt eget liv, gjorde hon det utan tårar. Men då hennes liv är räddat och hon ber för Guds folk brister hennes hjärta och hon gråter inför kungen.

Har du nöd för Guds folk? Ber du för den kristna kyrkan? Ber du för samfundsledarna i ditt land? Ber du för de kristna som blir hånade i skolan och på arbetsplatserna? Ber du för de kristna som blir förföljda idag? Ber du för de kristna som får en familjemedlem dödad, bara för att han eller hon tror på Jesus?

Gud har omsorg och nöd för sitt folk. Hela Esters bok är ett vittnesbörd om detta. Delar du Guds nöd och omsorg för sitt folk? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Delar jag Guds nöd och omsorg för Guds folk?
Skriv ut  
Söndag 11/2

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 11 februari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet
(Bilden: Stockholm Västerås flygplats, inte så långt ifrån där vi bor)

 

Så var det söndag igen och vi vaknar upp hemma i Västerås för ovanlighetens skull.

   I måndagskväll kom vi hem efter en intensiv bibelhelg på Färöarna. Åtta tillfällen under fyra dagar. Fyra möten och fyra bibelstudier.

   Vi fick uppleva en stor mottaglighet och längtan hos folket från de två kårerna på Färöarna. Botbänken fylldes av bedjare gång på gång. 

På de flesta platser vi kommer i territoriet Norge/Island/Färöarna möter vi gamla elever från vår tid på Jelöy Folkhögskola på åttiotalet. Två gamla elever mötte vi också på Färöarna som gick på skolan 1980-81. Det är ju 28 år sedan!

   Under fredagen tog kårledarna i Torshavn ut oss på en bilresa genom det speciella landskapet på Färöarna. Här kommer lite bilder.


   Så var det det där med flyget igen. Planen var att vi skulle flyga från Arlanda till Köpenhamn och därifrån till Färöarna. Vårt flyg från Stockholm var försinkat och måste dessutom vänta på att få vingarna avisade. Så då vi kom till Köpenhamn hade vårt SAS-plan redan flugit iväg. Efter en halvtimmes väntan vid Transfer Center kom vi fram till disken och där fick vi veta att ett Atlantic Airway flyg skulle lyfta just då. Vår kundrådgivare ringde då till gaten och bad att få skicka med oss på deras plan. Jag hörde hur de diskuterade fram och tillbaka hur många minuter det skulle ta för oss att ta oss till den andra änden av flygplatsen för att komma Atlantic Airways flyget. Jag hörde hur de sa vid gaten att de måste fråga kaptenen på flygplanen. Vår man protesterade och sa att då skulle det ta fem minuter till. Så vi gav oss iväg det fortaste pensionärer kan gå, med försäkran att vårt bagage skulle vara med på det flyget. Vi hann med flyget, men det gjorde inte vårt bagage. Det skulle komma in ett sent kvällsflyg senare så vi talade om för flygplatspersonalen hur viktigt det var att vi fick våra väskor till kvällen, för vi behövde både tandborste och en ren vit skjorta till morgonen. Sen åkte vi bil till Torshamn. En timmes biltur i tunnlar och utefter bergsidor.

   Klockan halv tio på kvällen ringde det på dörren hemma hos kårledarna och där stod en taxichaufför med våra väskor.

   Men på måndagen skulle vi åka hem. Vi var i god tid på flygplatsen och det var SAS-flyget också. Men det kunde inte landa på flygplatsen. På Färöarna är det så att flygen inte kan landa om det är fel vindriktning. Och den här måndagen var det tydligen fel vindriktning. Vi fick upplysning att flyget cirklade över Färöarna och skulle landa så snart vinden hade vänt. Vinden vände och vi flög till Köpenhamn, men dröjsmålet på Färöarna gjorde att vi missade vårt anslutningsflyg hem till Arlanda. Vi blev om bokade till ett senare SAS-flyg. Tror du vårt bagage kom med samma flyg? Ja, faktiskt. Så vi kom så småningom hem med både tandborstar och smutsiga vita skjortor.

   Den gångna veckan har vi till stor del använt till förberedelser. Nästa vecka har vi en kurs för socialarbetare i Jönköping och sedan är det bibelhelg i Kristiansund i Norge.

   Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till Frälsningsarmén i Västerås för att vara med om förmiddagsgudstjänsten. Igår ringde förresten kårledaren och talade om att dagens predikant blivit sjuk, och frågade om Rut eller jag kan predika på gudstjänsten idag. Det svarade jag positivt på, så idag är jag vikarierande predikant på Frälsningsarmén i Västerås.

Ha en välsignad vecka
Hälsningar från en lugn pensionärstillvaro i förorten
Peter Baronowsky

Skriv ut  
Söndag 11/2

11 feb - Ester 8

DEN SOM GRÄVER EN GROP...

Bibelläsning: Ester

" Och man hängde upp Haman på den påle han hade låtit sätta upp för Mordokaj. Sedan lade sig kungens vrede."  (Est 7:10 FB)

Då drottning Ester berättade för kungen att hennes liv stod i fara tillsammans med livet till alla andra av sitt folk (vers 4), frågade kungen vem som var ansvarig för detta (vers 5). Då kungen fick reda på att det var Haman som låg bakom planerna på att döda alla judar i landet en viss dag blev han mycket vred på Haman.

Kapitlet slutar med att kungen befaller att Haman ska hängas upp på den påle vid sitt eget hus, som Haman rest för att hänga upp Mordokai i.

Allt det onda som Haman planerat för Mordokai drabbar istället Haman själv.

Visdomsorden från ordspråksboken besannas gång på gång: "Den som gräver en grop faller själv däri" (Ordsp 10:8 och 26:27).

Våra planer att göra ont mot andra faller ofta tillbaka på oss själva. Man kan kanske också säga omvänt; våra planer att välsigna andra gör att välsignelsen ofta faller tillbaka på oss själva. 

==> Mannakorn tugga på under dagen: "Den som velsigner andre blir selv velsignet" (Ordsp 11:24-25 Norsk Bibel)
Skriv ut  
Lördag 10/2

Från Nyhetsflödet den 10 februari

Frälsningsarmén väljer ny general

Den 17 maj samlas Höga Rådet i London för att välja ny general (=världsledare) för Frälsningsarmén. Den nuvarande generalen Cox går i pension vid midnatt 2 augusti 2018.

Höga Rådet består av alla aktiva kommendörer, territorialledare och territoriella presidenter för Frälsningsarméns kvinnor.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 10/2

Inför söndagen...

KÄRLEKENS VÄG
Fastlagssöndagen  Jes 52:13-15, 1 Kor 13:1-13, Luk 18:31-43, Ps 86:5-11

Det grekiska språket som Nya Testamentet skrevs på har fyra olika ord för kärlek. När man översätter till svenska tappar man dessa nyanser. Det vanligaste ordet i Bibeln är ”agape” som beskriver en helhjärtad, osjälvisk och utgivande kärlek, medan ”phileo” beskriver en kärlek som i en vänskapsrelation. Två andra ord som inte används i Bibeln är ”stergo” som beskriver lojalitet och ”eros” används för sexuell erotisk egoistisk kärlek.

I 1 Korinterbrevet 13 beskrivs hur egoistiskt kärlekslöst tal är som skrällande cymbaler i människor och Guds öron. Efter några verser som beskriver vad falsk kärlek är så kommer tretton punkter som definierar sann kärlek. Beskrivningen har ett kiastiskt mönster. Den börjar och slutar med positiva beskrivningar, medan åtta punkter i mitten definierar kärlek genom att skriva vad den inte är.


Läs mer från www.kyrkoaretstexter.se HÄR

Skriv ut  
Lördag 10/2

10 feb - Ester 6

GUDS OMSORG

Bibelläsning: Ester 6

"Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?" De unga män som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Ingenting har gjorts för honom."  (Ester 6:1-3 FB)

Haman var full av hat mot Mordokai som inte ville böja sig för Haman. Haman hade gjort i ordning en träpåle och skulle nästa dag gå till kungen och be att få hänga upp Mordokai på träpålen.

Den natten sov inte kungen.

Haman hade tänkt ut det som var ont mot Mordokai. Gud hade tänkt annorlunda. Kungen var herre över 127 länder, men han var inte herre över sin egen nattsömn.

Gud höll honom vaken och påminde honom om något som hänt för en tid sedan. Det var en man som hade varnat kungen för ett attentat. Just den här natten som hade kunnat bli Mordokais sista natt höll Gud kungen vaken. Kungen funderade om  han någonsin hade tackat Mordokai för att Mordokai varnat kungen.

Resultatet av kungens sömnlösa natt var att Mordokai fick leva och blev ärad inför hela folket. Den som hade planerat att döda Mordokai var den som fick genomföra äres-ceremonin för Mordokai.

Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många sätt.

Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Din lydnad kan föra med sig stor välsignelse för någon annan, och för dig.
Skriv ut  
Fredag 9/2

Från Nyhetsflödet den 9 februari

Judendomens viktigaste stad

- Ingemar Olsson i Sändaren -
Min poäng är att Jerusalem i minst 3000 år varit judendomens viktigaste och heligaste stad och på så sätt varit folkets och ”Det Heliga Landets” huvudstad. Västra Jerusalem valdes till det nybildade landet Israels huvudstad 1950. Östra Jerusalem var då ockuperat av Jordanien, vars huvudstad var – och är – Amman....

...En tredje delning av ”det brittiska Palestina” skedde 1988. Då utropade PLO staten Palestina i de landområden som före sexdagarskriget var ockuperade av Egypten (Gaza-remsan) och  Jordanien (Västbanken och östra Jerusalem).
PLO angav Jerusalem/Al-Quds som sin huvudstad.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 9/2

9 feb - Ester 5

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG?
 
Bibelläsning: Ester 5
"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.

Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.

Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det som driver dig?

Skriv ut  
Torsdag 8/2

Från Nyhetsflödet den 8 februari

Bibelord lockade Emily bort från homosexuell livsstil

- Världen idag -
Emily Thomes levde ett utsvävande liv som lesbisk. Men några verser i Bibeln skulle förändra allt. – Det handlar inte om huruvida man är homosexuell eller heterosexuell. Det handlar om ifall man är förlorad eller räddad, säger hon i ett videoklipp som har visats över två miljoner gånger. 

”Jag var 15 och jag började dejta en tjej som bodde en bit bort på min gata.” Så inleder Emily Thomes sin berättelse i den Facebookvideo där hon delar med sig av sitt liv. Hon berättar att det var första gången som hon dejtade någon och att det hela ledde till att hon blev tillsammans med tjejen.

Trots att hennes föräldrar ogillade förhållandet, fortsatte Emily sin lesbiska livsstil. Snart levde hon ett vilt liv och hade massor av relationer med kvinnor.

Att kombinera livsstilen med att vara kristen såg hon inget problem med.

”Kärlek är inte nödvändigtvis mellan en man och kvinna”, resonerade Emily.

”Var du en sann kristen så var du på min sida. Annars var du legalistisk och behövde läsa Bibeln på nytt för att förstå vad Gud verkligen är”, säger hon.

Bibelordet ”döm inte” var hennes ledstjärna.

”Att Gud är kärlek betydde att Gud var snäll och att han accepterade vad man själv tyckte var okej.”

Men saker skulle komma att förändras. När Emily hade börjat studera till sjuksköterska och förlovat sig med en kvinna som hade två barn blev hon inbjuden till en bibelstudiegrupp....


Läs mer HÄR

Se videon HÄR (på engelska)

Skriv ut  
Torsdag 8/2

8 feb - Ester 4

FÖR EN TID SOM DENNA

Bibelläsning: Ester 4

"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"  (Est 4:14 FB)

Då Mordokai ber Ester att gå till kungen och berätta om planerna på att döda alla judar i landet tvekar Ester. Hon är väl medveten om att hon riskerar att bli dödad om hon oanmäld kommer inför kungen.

Då säger Mordokai till Ester att detta kan vara Guds plan för hennes liv att hon just vid denna tid blivit drottning. Hon riskerar sitt eget liv, men kan möjligen rädda livet på alla judar i landet.

Du kanske tycker att det ibland kan kännas svårt att vara en kristen i en omgivning där kristendomsfientligheten tilltar. Du kanske väljer att vara tyst då Herren ber dig tala. Du kanske väljer att inte handla då du upplever att Gud ber dig göra något speciellt för honom.

Varför lever du just nu? Varför bor du just där du bor? Varför har just du kontakt med människorna i din omgivning? Varför har du just den position som du har idag?

Vem vet? Kanske finns du i din nuvarande livssituation just för en tid som denna.... 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "För en tid som denna". Vad innebär det för mig? Idag?
Skriv ut  
UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?

Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av ESTERS BOK.

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

Skriv ut  
GT-boken
 

GT-boken 

På samma sätt som 2016, då vi läste Nya Testamentet och Psaltaren på ett år, kommer vi också nu, då vi läser Gamla Testamentet på två år, att ge ut kommentarerna samlade i A5-pärmar.

GT-boken del 1-4 är nu klara och de övriga delarna kommer att publiceras efterhand som de blir färdiga. 
Det går att köpa dem då de kommer ut och det går också att prenumerera på GT-boken. Skriv bara ett mejl till info@rupeba.se och beställ de delar du vill ha eller tala om att du vill uppsatt på prenumerationslistan. Då skickar vi automatiskt ut nya delar då de publiceras.

Utgivningstakten följer bibelläsningsplanen Gamla Testamentet på två år.

Preliminär lista för när de olika delarna kommer att bli färdiga:

GT-boken del 1 blev färdig i mars 2017. Innehåller en översikt över Gamla Testamentet samt Första och andra Moseboken.

GT-boken del 2 blev färdig i juli 2017. Från Tredje Moseboken till Ruts bok.

GT-boken del 3 blev färdig i november 2017. Den innehåller Psalmerna från Bibeln. GT-boken del 3 publicerar vi som andaktsbok under titeln "PSALMBOKEN".

  GT-boken del 4 blev färdig i januari 2018. Från Första Samuelsboken till Esra.

GT-boken del 5 beräknas bli färdig i juli 2018.

GT-boken del 6 beräknas bli färdig i december 2018.

Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i Bibeln?

   Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
   Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
   Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
   Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som beställer en av våra böcker i januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens andakt
21 februari

”Herren räddar sina tjänares liv, de som flyr till honom är fria från skuld”
( Ps 34:23)

Andakt:
När jag var barn lekte vi ”kull” ibland. Det gick ut på att ett av barnen ”hade den” och skulle kulla ett av de andra barnen genom att nudda dem. Så var det den som blev nuddad, eller kullad, som hade den, och skulle kulla vidare. Jag minns hur vi flydde åt alla väderstreck undan den som hade den. Ingen ville bli kullad. Men så kunde det hända att någon skrek ”pass”. Det betydde att leken måste upphöra ett ögonblick, för man måste prata om något och då måste man kunna närma sig varandra utan att riskera att bli kullad. Ibland hade vi också en speciell plats som var som en frizon, där man hade pass, och inte heller kunde bli kullad. I våra liv kullas vi, bildligt talat, hela tiden. Motgångar, misslyckanden och andra törnar i livet vill kasta skuld och skam över oss som ett tungt täcke. Vi flyr åt alla håll och vet inte vart vi ska ta vägen. Då kommer Guds befriande löfte som en ”passregel”: ”…de som flyr till honom är fria från skuld”.

Bön:
Herre tack att du är mitt ”pass”, att du är min frizon, där jag kan få vara trygg och fri från skuld.

  


Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Förlåtelseboken

FÖRLÅTELSEBOKEN
- Du kan bli fri - Rut Baronowsky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
UTMANINGEN
Antar du utmaningen? Vill du vara med att läsa Bibeln?

   De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

    Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.
    Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.
    Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)
Skriv ut  
Bibelläsningsplan

Vill du ha en bibelläsningsplan att lägga i din Bibel?
Det kan vara praktiskt att ha ditt eget exemplar av rupebas bibelläsningsplan i din Bibel där du kan stryka över de kapitel du läser.
Den finns nu tillgänglig i ett litet A5-häfte på sex sidor. Du får den till självkostnadspris 25 kronor inklusive porto.
Du behöver bara Swisha 25 kronor till 0723 96 94 80 så får du bibelläsningsplanen i brevlådan.
Du kan naturligtvis också beställa den som vanligt genom att maila till info@rupeba.se.
Alla som köper en av våra böcker under januari får bibelläsningsplanen utan kostnad.

Skriv ut  
Dagens Andakt som skärmsläckare

Vill du ha Dagens Andakt som skärmsläckare på din dator?
Då kan du ladda ned den men denna länk:
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

"Psalmboken" - Andaktsbok

NT-boken - Fyra delar

GT-boken - Sex delar

_______________________

Studiehäften:

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden ovan. Välkommen in!

Skriv ut  
"PSALMBOKEN"

Ny bok från rupeba

 

Läs mer HÄR
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
GT-boken
GT-boken din personliga följeslagare i din bibelläsning
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
 
Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren på bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
NT-boken
Skriv ut  
Böcker från rupeba
Skriv ut  
NT-boken som e-bok

NT-boken som e-bok
Nu finns NT-boken även som e-bok. Den kostar 80:- per del (pappersversionen kostar 160:- per del).

Du kan läsa mer om NT-boken HÄR.
Skriv ett mail till info@rupeba.se för att beställa NT-boken e-bok.

Skriv ut  
GT-boken

 

Läs mer om GT-boken HÄR.

Skriv ut  
Dagboken
DAGBOKEN - små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky
Andaktsboken DAGBOKEN kostar 150 SEK (postens porto tillkommer).
En andakt för varje dag under hela året (ca 300 sidor). Maila till info@rupeba.se och beställ DAGBOKEN, så sänder vi boken och faktura till dig. DAGBOKEN finns på svenska, norska och engelska.
Skriv ut  
Insamling till Lettland

Vill du vara med och stödja arbetet bland barn och unga i Lettland?
I förbindelse med musikkårens resa till Lettland i påsk gör kåren i Södertälje en insamling för Frälsningsarméns arbete bland barn och unga i Lettland. Vill du vara med? Du kan swisha ditt bidrag till kåren i Södertälje 123 543 0186 och skriva meddelande: Lettland. För mer information kontakta Ewa Ahrnell på e-post: ewa@ahrnellconsulting.se

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba