Webbtidningen  rupeba.se  
Skriv ut  
den 23 januari 2017
Måndag 23/1

Nyhetsflödet måndag den 23 januari

Den lokala församlingen är alltid svaret
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "Inför 2017 kommer lokala församlingar över hela landet att behöva kliva fram tydligare. Visa att kristen tro är konkret och att Jesus Kristus gör faktisk, påtaglig skillnad i utsatta områden. Vi måste visa i ord och handling att ett kristet liv innebär omvändelse från ett sätt att leva som både bildligt och bokstavligt leder till döden. Det är i kyrkan vi tillsammans formulerar hur vi ska leva. Vi håller varandra ansvariga genom livet. Inte så att vi kontrollerar varandra, men i kärlek och omsorg ser vi till att ingen snubblar längs vägen. Vi sträcker ut en hand och hjälper tillbaka. Stödjer och bär. Ber och hoppas. Vi vandrar bredvid och skriver över varje ny dag att Gud är trofast. Det är så våldsverkarna stoppas.
Läs mer HÄR.


Historicitetens röda tråd genom Bibeln
- Stefan Swärd i Världen idag - "Efter min förra ledare i Världen idag har det uppstått en diskussion om Adam och Evas historicitet. Det intressanta är att Bibeln knyter ihop Adam och Evas historicitet med Jesu historicitet. Lukas, som grundligt efterforskat allt, skriver i sin släkttavla i Lukas kapitel 3 att Jesus var son till Josef, och så slutar den med Set, som var son till Adam, som var son till Gud. En hel lista med namn på personer som faktiskt existerat i historien.
   Det handlar inte som sagor, myter eller uppdiktade historier. Det handlar inte om händelser med bara en historisk kärna, och som bara innehåller en viktig lärdom eller ett viktigt budskap till oss. Det handlar om personer som faktiskt har existerat, som har en historia och är en del av historien.
   I Romarbrevet kapitel 5 knyter Paulus ihop Adam och Kristus. Genom en enda människa kom synden in i världen. Döden regerade från Adam till Mose. Nåden och rättfärdighetens gåva kommer genom en enda människa, Jesus Kristus. Både Adam och Kristus ställs fram som representanter för mänskligheten.
   Men poängen är att båda har existerat. Adam var en historisk person och Kristus trädde fram på historiens scen, som en människa av kött och blod.
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Måndag 23/1

23 januari - 1 Mos 23

ATT FÖRSTÅ OCH GÖRA SIG FÖRSTÅDD

Bibelläsning: Första Moseboken 23
”Min Herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd fyrahundra siklar silver, vad betyder det mellan dig och mig? Begrav du din döda.” (1 Mos 23:15 FB)

Sara hade dött efter ett långt liv. Abraham sörjde och begrät sin livskamrat (vers 2). Sedan skulle Abraham skaffa en lämplig gravplats för Sara bland hettiterna där de hade bott en längre tid.

Abraham ber hettiterna om att få köpa en gravplats mot full betalning (vers 9). Men hettiterna bedyrar att Abraham inte alls ska betala något. De vill gärna skänka både gravplatsen och åkern till Abraham (vers 11). Men Abraham säger igen att han ska betala vad marken är värd (vers 12).

I de flesta sammanhang och kulturer kanske köparen skulle ha tackat ja till erbjudandet. Det kanske hade varit rimligt att tro att då de gång på gång säger att de verkligen vill ge gravplatsen som gåva, att det var det de menade. Men Abraham hade lärt sig det kulturella mönstret. Det hade förmodligen ansetts som väldigt opassande om Abraham hade tackat ja till erbjudandet.

Vad hettiterna egentligen menade då de sa att de ville ge gravplatsen till Abraham var att det vore lämpligt att Abraham betalade vad den var värd. Men Abraham visste inte vad den var värd.

Då kommer prislappen i nästa kommentar. Genom att ännu en gång säga att Abraham inte behöver betala för gravplatsen, talar Efron om hur mycket han vill ha för gravplatsen (vers 15).

Abraham lyssnade inte bara på vad hettiterna sa. Han lyssnade på vad de menade. Han hade lärt sig det kulturella språket.


Det är viktigt då vi kommunicerar evangeliet att vi förstår kulturen och vad folk menar, och inte bara vad de säger.  Vi kanske ibland tror att vi säger något, fast det uppfattas på ett annat sätt än vad vi avsett. Ibland kan människor känna sig fördömda och nedvärderade av vårt vittnesbörd.

Det är också viktigt att vi kan höra vad människor menar och inte bara vad de säger. Den mest kritiska anmärkningen mot vårt vittnesbörd kan kanske till och med betyda: ”Jag önskar verkligen att det du sa vore sant. Berätta mer. Övertyga mig. Jag vill egentligen också ha en tro som din!”

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att förmedla evangeliet så att det väcker längtan och inte förakt.
____________________
Översikt kpitel 23:
Vers 1-3  Sara dör
Vers 4-18  Abraham förhandlar med hettiterna om att få köpa en gravplats

Vers 19-20 Abraham begraver Sara

Skriv ut  
Måndag 23/1

Ord för dagen den 23 januari - Matteus 17

 

VARFÖR KUNDE INTE VI?

Bibelläsning: Matteusevangeliet 17
"Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade:"Därför att ni har så lite tro" (Matt 17:19-20)

Då Jesus hade varit uppe på förklaringsberget och varit tillsammans med sin himmelske fader kommer han in i en situation där lärjungarna misslyckats hjälpa en man i nöd. Jesus löser situationen och lärjungarna frågar "varför kunde inte vi?"

Berättelsen kan ge två svar på den frågan:

1/ Jesus kommer in i situationen efter en tid i bön och avskildhet med Fadern. Tid med Gud är en viktig investering för att lyckas i det andliga livet och i den andliga tjänsten.

2/ Jesu svar på lärjungarnas fråga: "därför att ni har så lite tro".

De två svaren hänger ihop. Tid i tillbedjan inför Gud, där Gud får tala in i våra liv, skapar tro hos oss. Sedan får vi förvalta den tro vi fått till vara med och förlösa människor.

Mannakorn att tugga på under dagen: Tid i enrum med Gud

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 22/1

Tidig söndagsmorgon på väg söderut den 22 januari

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet


Rut talar under Bibelhelgen på Jelöy
Ännu en vecka har passerat av det nya året.

Nu i helgen har vi deltagit på en Bibelhelg på Jelöy. Jag har talat om Bibeln och vår tid, Rut har talat om Helighet och vår tid och Ola Grytten håller på att tala om Israel och vår tid. Den sista delen får vi inte vara med på. Vi är just nu på väg söderut mot Plön i Nordtyskland.

Frälsningsarmén i Danmark har inbjudit oss att tala på en Spiritual Retreat för de danska officerarna. Vi ser på deltagarlistan att det blir cirka 70 deltagare. Många gamla bekantskaper och många vi aldrig mött förut.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 22/1
22 januari - 1 Mos 22
HERREN FÖRSER

Bibelläsning: Första Moseboken 22
”Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa dig” (1 Mos 22:2 FB)

Isak var löftets son, som Abraham älskade mer än allt annat. Så går de två där. Far och son. De har veden, elden och kniven med sig. Så frågar Isak: ”Pappa var är offerlammet?” Abraham svarar att Gud kommer nog att utse offerlammet.

Precis då Abraham är redo att offra Isak ropar Gud och stoppar Abraham. Och samtidigt fick Abraham syn på en bagge som fastnat med hornen i ett snår. Och Abraham kallade platsen Herren förser.

Detta är en förebild på hur Gud offrar sin enfödde, älskade son på korset för min och din skull. Men hur mycket det än smärtade far att se sin son lida så var det ingen som ropade ”Stopp” i det avgörande ögonblicket. Det var viktigare för far att sonen fick dö, så att han kunde ge liv till miljoner.

 Vi kan också låta berättelsen representera något som vi håller kärt. Någon vana vi tillåter oss att ha. Någon ägodel som vi älskar. Ibland måste vi vara villiga att offra vår ”Isak”. Det som vi älskar mer än Gud, för att Guds verk ska kunna gå framåt i våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är det för något som kan vara min "Isak"? Vad är det som jag måste offra för att Guds vilja ska få ske i mitt liv?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Söndag 22/1

Ord för dagen den 22 januari - Matteus 16

 
VEM ÄR JESUS FÖR MIG

Bibelläsning: Matteusevangeliet 16
"De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." (Matt 16:14-16 FB)

Vem är Jesus? Den frågan ställs i dagens bibelverser. Det fanns många svar redan då, och ännu fler kanske det finns idag. Många är villiga att acceptera Jesus som en god man, ett föredöme eller en profet. Men han påstår själv att han är Guds son. Om han inte är det som han påstår sig vara, är han varken en god man eller ett föredöme.

Försök att formulera ditt svar på följande två frågor:
-Vem är Jesus för mig?
-Vem vill Jesus vara för mig?

--> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre över mitt liv

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 21/1

21 januari - 1 Mos 21

 
ISAK OCH ISMAEL

 
Bibelläsning: Första Moseboken 21

”Men då Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den som Hagar fött åt Abraham, sade hon till Abraham: ”Driv ut den här slavinnans son..” (1 Mos 21:9-10 FB)

Isak och Ismael representerar två principer:
- Isak är löftets son, det som Gud hade lovat. Det var Guds lösning.
- Ismael  representerar den mänskliga lösningen.  Att inte vänta på Guds lösning, utan att ta situationen i egna händer.

Ofta kan det vara så i våra liv och i våra församlingar. Mänskliga tankar och lösningar står i vägen för Guds övernaturliga lösningar. Då vi inte tycker att Guds löften uppfylls på det sätt vi förväntat, försöker vi lösa saken på vårt eget vis.

Vi kanske också måste säga ”Driv ut det mänskliga som står i vägen för det gudomliga.” Guds tankar är så mycket högre än våra egna tankar. Låt oss inte gå miste om Guds välsignelser genom att ta saken i egna händer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att se dina övernaturliga lösningar - och att tro på dem.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Lördag 21/1

Ord för dagen den 21 januari - Matteus 15

 
"DIN TRO ÄR STOR. DET SKALL BLI SOM DU VILL!"

Bibelläsning: Matteus 15
"Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad." (Matt 15:28 FB)

Ännu en gång i Matteusevangeliet betonar Jesus betydelsen av vår tro. Först är Jesus motvillig till att kommunicera med kvinnan, men kvinnans trosvisshet och enträgenhet får Jesus att agera och säga: "Det får bli som du vill".

Det ser ut som om vår tro är med och förlöser det som finns hos Gud.

-Herre, ge mig en större tro. En tro som får vara med och förlösa det som finns hos dig.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: Din tro är stor. Det ska bli som du vill (vers 28). Kan Jesus säga samma sak till mig som till den kananeiska kvinnan?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Fredag 20/1

Nyhetsflödet fredag den 20 januari

”Mindfulness kan vara förödande för skör person”
- Svenska Dagbladet - "Att lära sig en teknik för stresshantering och att leva i nuet kan låta harmlöst. Men psykologen Fredrik Bengtsson varnar för att mindfulness ofta används alltför lättvindigt. Det är en kraftfull metod som kan vara förödande för sköra personer....
   Fredrik Bengtsson har mött klienter som mått dåligt, fått ökad ångest, djupare depressioner och i värsta fall blivit psykotiska efter att ha utövat mindfulness.–  För en del sköra och sårbara människor kan meditation och introspektion vara direkt förödande. Det händer att gamla minnen och känslor väcks till liv på ett närmast chockartat sätt. För en människa i akut kris är mindfulness inte alltid det bästa. Och personer som mer eller mindre mot sin vilja tvingats gå en kurs genom jobbet kan stå helt oförberedda på vad som kan utlösas. Många är inte redo att handskas med det som plötsligt kan komma upp, påpekar han."
Läs mer HÄR.
Låt källan med friskt vatten släcka like-törsten- Magnus Persson i Dagen - "Även kyrkan drivs av en ängslig jakt på likes och samtidens erkännande. Hon verkar nästan vara beredd att göra vad som helst för att bli en i gänget och vinna någon slags existensberättigande. Kommer någon kändis till tro görs den olyckligt snabbt till kyrkans främste talesperson och reklampelare för kristendom.   Men Jesus Kristus söker varken snabba omvändelser eller ytliga bekräftelser. Han viftar inte ängsligt med de uppenbara bevisen som skulle skapa skaror av fans. Dold för det mänskliga ögat bakom dårskapen att Gud blivit människa, är det bara genom Guds eget vittnesbörd som tron skänks.    Vår ängsliga rastlöshet kommer ur vår rotlöshet. Vi är inte rotade i Guds uppenbarelse, Guds eget vittnesbörd och berättelse om tillvarons ursprung, mening och centrum. Vi har sökt vår plats och vårt värde i den tunna och skiftande myllan av mänskliga opinioner. Längtan efter erkännande och genomslag i breda folklager har bara gjort oss mer osäkra, otydliga och obegripliga."
Läs mer HÄR.


Platt fall för ambitionerna i Paris
- Världen idag - "Högmod går före fall. Så kan den nyss avslutade och länge omtalade fredskonferens i Paris bäst sammanfattas. Efter högtidliga deklarationer om en internationell konferens i Paris, som skulle föra tankarna tillbaka till den historiska fredskonferensen i Paris 1920, blev det i stället platt fall.
   Enligt sakliga BBC avslutades den i ett mindre kaos...
Slutkommunikén, som skulle få igång den avstannade fredsprocessen i Mellanöstern och bidra till en hållbar fred mellan israeler och palestinier, innehåller ingenting nytt. Frankrikes utrikesminister, Jean-Marc Ayrault, varnade i sitt tal för allvarliga konsekvenser ifall USA:s kommande president Donald Trump infriar sitt vallöfte om att flytta USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Men varningen finns inte med i slutresolutionen."
Läs mer HÄR


Tidigare USA-president tar strid för kvinnors lika rätt och värde
- Per Danielsson i Hemmets Vän - "Jimmy Carter hävdar att ”kvinnor och flickor alltför länge har diskriminerats i en förvrängd bibeltolkning” och att det i århundraden förhindrat kvinnor till lika rättigheter världen över. Fler borde vara lika djärva som den tidigare USA-presidenten i politiken, näringslivet och det civila samhället, skriver Per Danielsson."
Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Fredag 20/1

20 januari - 1 Mos 20

MED UPPRIKTIGT HJÄRTA OCH MED RENA HÄNDER


Bibelläsning: Första Moseboken 20
”Men Abimelek hade inte rört henne och han svarade:  Herre, vill du döda också rättfärdiga människor? Har han inte själv sagt till mig: Hon är min syster? Och hon sade själv: Han är min bror. Med uppriktigt hjärta och rena händer har jag gjort detta.” (1 Mos 20:4-5 FB)

Abimelek anser själv att han handlat av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer. Och Herren bekräftar att det är så i den följande versen.

Hur ofta kan jag säga att jag handlar av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer?

Hjärtat är vår inre osynliga drivkraft och våra osynliga motiv. Händerna är de faktiska gärningar som kommer ut i det synliga.

Någon har sagt att helgelse är det synliga resultatet i våra liv av den Helige Andes verk i vårt inre.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Herre gör ditt verk i mitt liv så att det som kommer ut i det synliga görs med rena händer. 
______________

Översikt kapitel 20:
Vers 1-7 
Abraham gör det igen! Han säger att Sara är hans syster. Kungen låter hämta Sara till sitt harem, men Gud varnar kungen i drömmen och talar om att Sara är Abrahams hustru.
Vers 8-13
Kungen ställer Abraham till svars för att han ugett Sara för att vara hans syster och Abraham svarar att han trodde att han skulle bli dödad om man visste att han var Saras man.
Vers 14-17
Det hela slutar med att Abraham och Sara får gåvor och att Abraham ber till Gud för kungen och hans hov.

Skriv ut  
Fredag 20/1

Ord för dagen den 20 januari - Matteus 14

 
"GE DEM NÅGOT ATT ÄTA"

Bibelläsning: Matteusevangeliet 14
Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." (Matt 14:16 Bibel 2000)

Det hade varit ett långt möte. Lärjungarna påpekar för Jesus att människorna var hungriga och att Jesus borde göra något åt det.

Då säger Jesus att det kan lärjungarna göra själva. Lärjungarna svarar att dom har inget att ge och Jesus svarar att de ska ge det de har till honom. Lärjungarna ger det till Jesus och han ber bordsbönen och sedan räcker han tillbaka två fiskar och fem bröd till lärjungarna.

I lärjungarnas händer sker undret! Maten tar helt enkelt inte slut. Det blev till och med tolv korgar mat över.

Vi kan kanske många gånger uppleva att vi inte har något att bidra med. Vår kunskap, vår förmåga och våra resurser är alltför små. Då får vi överlåta oss själva och det vi har till Jesus. Och då Han får välsigna det vi ger till honom, kan det bli överflödande rikt.

-->  Mannakorn att tugga på under dagen: "Lämna dem till mig" (vers 18 Bibel 2000). Det sa Jesus till lärjungarna då de såg på sina otillräckliga resurser och sina bristande möjligheter att klara av situationen.

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 19/1

Klassisk kristendom

- Från Svenska Evangeliska Alliansens hemsida - 
Som av en händelse sammanfattade en grupp kanadensiska forskare i Washington Post samma dag (den 4/1-17) den omfattande studie de genomfört i Kanada över växande och minskade kristna kyrkor. Enligt den hänger teologi och medlemsutveckling intimt samman.

Konservativa kristna församlingar, som vill gå tillbaka till trons rötter, till Bibeln och återvinna det som alltid varit kristendomens centrum, växte i medlemsantal. Liberala kristna församlingar, som anpassade trosinnehållet till grundtankar i den sekulära samtiden och tonade ner både Bibeln, missionen och övernaturliga inslag, minskade.

Den allra tydligaste faktorn för framgång visade sig vara hur ledarskapet profilerade sig. I de församlingar som växte var ledarskapet uttalat konservativa, ja, i normalfallet mer konservativa än de övriga medlemmarna. Mer liberala och därmed också krympande församlingar utmärktes av den exakta motsatsen: i dessa församlingar var ledarna teologiskt mer liberala än medlemmarna i stort.

För den som enbart tänker medlemsmaximerande är forskningen glasklar: Församlingar som håller fast vid en klassisk kristendom oavsett tidsvindarna, de vinner nya medlemmar, medan liberala, samtidsanpassade församlingar går bakåt. Den som följer församlingsutvecklingen i Sverige vet att mönstret är detsamma här också.

Läs mer HÄR.
Skriv ut  
Torsdag 19/1

19 januari - 1 Mos 19

SE DIG INTE TILLBAKA

Bibelläsning: Första Moseboken 19
”Se dig inte tillbaka” (1 Mos 19:17 FB)

Då Lot räddades ur Sodom fick han befallningen ”Se dig inte tillbaka” (vers 17). Lots hustru ville inte lyda befallningen utan såg sig tillbaka. Hon förvandlades till en saltstod (vers 26).

Många liv har blivit förstörda genom att man ser sig tillbaka och fastnar i det förgångna.
-  Det kan vara negativa minnen vi fastnar i och inte vill eller kan glömma. Sår från det förgångna som skapar bitterhet i oss och förstör våra liv.
-  Det kan vara positiva minnen vi fastnar i. Speciella upplevelser som gör att vi längtar så tillbaka till det som varit att vi inte kan ta emot det som Herren gör idag.

Jesaja skriver: ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt” (Jes 43:18-19 FB), och Jesus säger i Lukasevangeliet 9:62 ”Ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen, passar för Guds rike.

Gör som Paulus: Glöm det som har varit och sträck dig emot det som ska komma. Om du inte ser dig om, blir du fri att möta framtiden tillsammans med Herren.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus vill visa mig vägen vidare. Han går före och säger till mig "Följ mig"

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Torsdag 19/1

Ord för dagen den 19 januari - Psalm 8 och 9

 
JESUS HERRE ÖVER ALLT

Daglig bibelläsning - Psalm 8
”En liten tid lät du honom (människosonen) vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter” (Ps 8:6-7 FB)

I psalm 8 möter vi en tydlig profetia om Jesus. Den citeras och förklaras vidare i Nya Testamentet (Hebr 2:6-9 och 1 Kor 15:27).

Förutsägelsen benämner Jesus som Människosonen och att han för en kort tid kommer att vara ringare än Gud, men att Gud har satt honom som Herre över allt.

Psalmförfattaren förundras över att Gud som har skapat hela världsalltet ändå tänker på varje liten människa. (Vers 4-5)

Man kan på samma sätt förundras över hur Gud inspirerar David till att profetera om hur Jesus blir människa niohundra år innan det sker. Det finns en röd tråd genom hela Bibeln.

Då man ser allt detta är det inte svårt att instämma i psalmens sista vers som är en lovprisning till Gud: ”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden!” vers 10

Jesus är Herre över allt! Allt innefattar också alla de saker som vi ibland bekymrar oss över.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Tacka Gud för hans skapelse och omsorg (vers 2+4)

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
BIBELHELG

Bibelhelg på Jelöy 20 - 22 januari (Norge)

Bibeln och vår tid

Frelsesarmeens medarbeiderskole inviterer til bibelhelg på Frelsesarmeens Ressurssenter Jeløy.

Kurset er for alle som ønsker å lære mer om hva Bibelen sier om den tiden vi lever i. Helgen vil også inngå som forberedelse til studietur til Israel høsten 2017 (egen påmelding).

Forelesere er: Rut Baronowsky, Peter Baronowsky og Ola Honningdal Grytten.

Se her for program og påmelding
Skriv ut  
Onsdag 18/1

18 januari - 1 Mos 18

BÖN FÖR STADEN

Bibelläsning: Första Moseboken 18
”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.”
(1 Mos 18:20 FB)

Synden hade växt sig stor i Sodom. Staden var nära att förgöras. Då träder Abraham fram inför Herren och vädjar för Sodom. Herren var beredd att sträcka sig långt, men synden hade gått för långt.

Hur ser ropet ut över staden där du bor? Är synden även där mycket svår?
Finns du med i kampen för att utvecklingen ska vändas innan synden har gått för långt och det inte längre finns någon återvändo?

Vi är alla ansvariga för bönebeskyddet över den plats där vi bor. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bidrar jag till böneskyddet för den plats jag bor?

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Onsdag 18/1

Ord för dagen den 18 januari - Psalm 7

 
VAKA ÖVER DINA TANKAR


Dagens bibelläsning - Psalm 7
"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och ger dem näring blir vi havande med olyckan och förr eller senare föder den fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme kommer att forma våra liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att vaka över mina tankar och ord idag. Mina tankar påverkar hur mitt liv kommer att bli och mina ord är med att forma andra människor.

Skriv ut  
Tisdag 17/1

Ska du gå bort på middag?

Då kommer genast frågan: Vad ska vi ha med oss?
- Blommor? Problemet med blommor är att de vissnar.
- Choklad? Problemet med choklad är att den blir uppäten.
- Dagboken? Den vissnar inte och blir inte uppäten.
Ge bort en gåva med mening och som kan berika livet.
Dagboken kostar 150:- + postens porto. Dagboken finns på svenska, norska och engelska. Skriv ett mejl till info@rupeba.se och beställ Dagboken så får du den hem i brevlådan. 
Läs mer om DAGBOKEN här.

Skriv ut  
Tisdag 17/1

Nyhetsflödet tisdag den 17 januari

Journalisten och programledaren Siewert Öholm tar farväl på Facebook efter beskedet att hans levercancer har förvärrats.
- Dagens Media - "Innan semestern till Israel i förra veckan hade journalisten och programledaren Siewert Öholm fått ett positivt besked kring cancern, skriver Aftonbladet.
   Men när Siewert Öholm kom tillbaka från semestern möttes han av beskedet att levercancern förvärrats.
– Beskedet innan har varit helt fel. På måndagskvällen nåddes vi av att det var försent med behandling och att cancern i levern var fullt utvecklad. Det är bara nedräkning, det är ingenting mer att göra. Det var chockartat: sorg och gråt. De har gjort vad de har kunnat. Vi får hoppas att han har timmarna till morgonen, sa hans fru, Gitten Bolin Öholm, till Aftonbladet i natt.
   Efter att hälsningar kommit in på Siewert Öholms Facebooksida bestämde han sig för att skriva ett farväl."
Läs mer HÄR.
Siewert Öholm: ”Jag har gjort en deal med Gud” - Aftonbladet
Familjen taer förväl av familjen - Expressen
Siewert Öholm tar ett sista farväl - Dagen


Vi behöver kristna som riskerar sin bekvämlighet
- Markus Birro i Världen idag - "Jag har under sju, åtta år rört mig mellan den sekulära och den kristna världen. Aldrig tidigare har den sekulära världen visat ett större förakt för allt som har med kristen tro att göra. Den mediala ordningen är skoningslös. Är du öppet kristen hånas du, i bästa fall. Det är långt mycket vanligare att du förföljs eller till och med avskedas om du envist håller fast vid din kristna tro som en naturlig del av din vardag.
   Att ”komma ut” som kristen har ett högt pris, kanske särskilt i de kretsar som annars skryter om sin öppenhet och tolerans.
   Den toleransen brukar ta slut ungefär i höjd med en medmänniskas kristna bekännelse.
   Det sätts i sekulär media ett värde i att vara okunnig om kristen tro eftersom denna anses som något förlegat, något gammalt, något som okunniga människor från förr kunde ha lyxen att hemfalla till."
Läs mer HÄR.


Kravlöshet som skapar terror och diktatur
- Ruben Agnarsson i Inblick - "Medan Israel skyddar sin arabiska befolkning uppmuntrar den palestinska myndigheten till att begå terrordåd mot civila israeler.
   Totalt betalar den palestinska myndigheten närmare 3 miljarder kronor per år i terroristrelaterade löner och ersättningar, vilket motsvarar sju procent av den totala budgeten eller närmare 30 procent av det utländska biståndet, som till största delen går till den allmänna budgeten.
   Denna förvrängda situation kan fortgå eftersom det internationella samfundet ensidigt ställer krav enbart på Israel. Den palestinska ledningen vet att de slipper att ställas till svars för korruption, terrorism, stöd till terrorhandlingar och brott mot mänskliga rättigheter. Därför frodas terrororganisationen Hamas och därför har det inte varit fria demokratiska val på de palestinska områdena på tio år."
Läs mer HÄR.


 Ökad förföljelse av Asiens kristna
- Sändaren - "Förtrycket mot kristna ökar snabbast i södra och sydöstra Asien, inte minst i Indien. Det visar årets World Watch List från Open Doors. En lista som återigen toppas av Nordkorea.
World Watch List (WWL) ges ut en gång om året, och listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som värst.
– Totalt beräknas 215 miljoner kristna i de 50 listade länderna möta förföljelse på grund av sin kristna övertygelse, säger Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige.
Fem av sex länder, där poängen steg som mest, finns i Asien: Indien, Bangladesh, Laos, Bhutan och Vietnam.
– Den religiösa nationalismen driver förtrycket i de asiatiska länderna. Det är en långvarig trend som pågått sedan mitten av 1990-talet, utan att hittills ha dragit till sig någon uppmärksamhet, säger Ron Boyd-MacMillan, chef för den strategiska forskningsavdelningen inom Open Doors International."
Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 17/1

17 januari - 1 Mos 17

                         MEN SÅ KOM GUD...

Bibelläsning: Första Moseboken 17

”Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många folk”  (1 Mos 17:7 FB)

Gud ingår ett nytt förbund med Abraham. För att markera det nya skedet ger han Abam ett nytt namn, Abraham, som betyder ´fader till många´. Samtidigt får Saraj ett nytt namn, Sara, som betyder furstinnan (vers 15).

Abraham var 99 år och Sara var 90. De hade levt ett långt liv tillsammans med barnlöshet. Allt hopp var ute. Men så kommer Gud….

Det verkar inte som om Abraham riktigt trodde på Gud. Då han hörde nyheten kastade han sig ned på marken och log (vers 17). Abraham kanske tyckte att det var omtänksamt av Gud att önska att de skulle få en son, men att kanske inte Gud riktigt förstod hur barn blir till. Det lät kanske för bra för att vara sant. Men det var i själva verket för bra för att inte vara sant.

Många människor har upplevt situationer där det inte längre fanns hopp. De har kanske bett länge, och det har sett ut som om ingenting har hänt. Och så har Gud kommit. För att ge oss en ny start. För att ge oss ett nytt namn, en ny identitet, då den gamla kanske var hopplöst misslyckad.

Det är sådan Gud är. Han är den som kommer in i en hopplös situation och skapar en ny möjlighet, en ny chans. Det kan se hopplöst ut, men så kom Gud… 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Men så kom Gud...

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
Tisdag 17/1

Ord för dagen den 17 januari - Matteus 13

 
MEN EN DEL FÖLL I GOD JORD

Bibelläsning: Matteusevangeliet 13
"Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt." (Matt 13:8 FB)

Liknelsen handlar om att så ut Guds ord. Människorna liknas vid åkrar med olika beredskap att ta emot budskapet.

Så är det också med vårt vittnesbörd om Jesus. Människor har olika beredskap att ta emot budskapet om Jesus. Några är inte speciellt mottagliga.

Några kristna har kanske slutat berätta eftersom de upplevt att människor inte velat höra. Men kom ihåg: "en del föll i god jord." Det kan gå flera år och så kommer någon och säger: "Kommer du ihåg vad du sa till mig för tio år sedan. De orden förvandlade mitt liv". Ibland kanske vi aldrig ens får veta vilken effekt våra ord har haft.

-Låt aldrig ditt vittnesbörd tystna
-Be Gud om de rätta tillfällena

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Hör, du som har öron" (vers 9).
Kapitlet talar mycket om vår mottaglighet eller icke mottaglighet för vad Gud säger. Ett liknande uttryck finner vi sju gånger i budskapen till församlingarna i Uppenbarelseboken 2-3: "Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"

Läs mer HÄR.

Skriv ut  
NT-boken
 
Nu är alla fyra delarna i NT-boken färdiga!

Projektet började den 1 januari 2016 och sedan har det fortsatt med ett kapitel om dagen, och nu är hela serien färdig. Tillsammans innehåller de fyra delarna 1.228 sidor bibelundervisning.

Till varje kapitel i Nya Testamentet finns en miniandakt med ett "mannakorn" att tugga på under dagen. Dessutom finns det till varje kapitel en avdelning med översikt, kommentarer och frågor till eftertanke.

NT-boken ges ut i A5-pärmar.
Del 1 innehåller de fyra evangelierna (299 sidor)
Del 2 från Apostlagärningarna till och med 2 Korintierbrevet (335 sidor)
Del 3 från Galaterbrevet till och med Filemon (263 sidor)
Del 4 från Hebreerbrevet till och med Uppenbarelseboken (331 sidor)

NT-boken kostar 160 kronor per del (pärm).
(Postens porto tillkommer med 69:- för 1-2 pärmar och 138:- för 3-4 pärmar)
Beställ genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.

NT-boken kan användas som följeslagare till den personliga bibelläsningen, till självstudium, gruppsamtal eller för predikoförberedelser, eller helt enkelt som uppslagsbok.

Översikt över innehållet i del 1 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 2 finner du HÄR.
Översikt över innehålet i del 3 finner du HÄR.
Översikt över innehållet i del 4 finner du HÄR.
 
Skriv ut  
Äldre inlägg från Förstasidan finner du här:
Skriv ut  
Dagens andakt
23 januari

”…mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er.”
( Gal 4:19)

Andakt:
Paulus hade bekymmer med galaterna, efter det att han undervisat dem om att de inte skulle leva efter lagen längre, utan leva av tro. Det hade nästlat sig in lärare i församlingen som ville att galaterna skulle återgå till det gamla vanliga och inte hålla på med det där nymodiga, som handlade om rättfärdiggörelse av tro. Laggärningar var så mycket mer handfast och påtagligt. Men Paulus hade sett, vad Gud för länge sedan hade sett, att genom tron, skulle Kristus förkroppsligas i galaterna. I vissa översättningar står det att Kristus skulle ta gestalt i dem. Paulus visste, att om de bara höll fast vid tron på Jesus Kristus skulle de efterhand bli alltmer kristuslika. Fröet var redan sått i dem. De hade redan fått del av gudomlig natur, och detta nya skulle komma att prägla hela deras varelse om de bara fortsatte på samma sätt som de börjat. John Larsson skriver i en av sina texter om den nya rasen som ska uppstå i den helige andes kraft. Denna ras ska bli ungefär som Jesus. Har du blivit född på nytt genom tron på Guds ord, så har du genom den helige andes verk blivit en del av denna nya ras och om du lever i nära gemenskap med Jesus i tillbedjan och lovsång, så att du ger näring åt din inre människa, kommer du att bli alltmer lik Kristus.

Bön:
Tack Herre, att du har låtit oss få bli del av en ny natur, när vi tog emot dig i våra liv. Tack för att du vill hjälpa oss att leva rätt, att övervinna de onda impulser som fortfarande bor i vår kropp och låta din helighet och renhet segra.

  


Dagens Andakt / Daily Devotion


Dagens Andakt på svenska.
 
Dagens Andakt på norsk.
Daily devotion in English.
Skriv ut  
idag på rupeba
Skriv ut  
rupebas böcker
Du kan köpa våra böcker på Frälsningsarméns Webb-butik. Klicka HÄR...

...eller direkt från rupeba klicka HÄR.
Skriv ut  
Tio Steg Framåt

Tio Steg Framåt

Studieprogram om kristen tro för gruppsamtal eller för eget studium.
 

De fem första stegen: På väg...
Steg 1 - Maktlöshet
Steg 2 - Tro
Steg 3 - Överlåtelse
Steg 4 - Självkännedom
Steg 5 - Förlåtelse


De fem följande stegen: Vägen vidare...

Steg 6 - Kraft
Steg 7 - Tillväxt
Steg 8 - Förhållande till andra
Steg 9 - Samtal med Gud
Steg 10 - Uppgiften

Tio Steg Framåt finns på många olika språk.
Läs mer om studieprogrammet Tio Steg Framåt HÄR.

Skriv ut  
Senaste Nytt

Senaste Nytt från Omni Nyhetsbevakning. Klicka HÄR.

Skriv ut  
På andra språk
Pages in English

- rupeba in English. HERE.
- Daily devotion. HERE.

Sider på norsk
- rupeba på norsk. HER.
- Dagens andakt på norsk. HER.

Skriv ut  
Förlåtelseboken
 
Läs mer om boken HÄR... 
 
Skriv ut  
Tipsa rupeba.se
Det händer oftare och oftare att vi får mejl med tips på artiklar som någon tycker skulle uppmärksammas på rupeba.se.

Du är också välkommen att skicka dina förslag till info@rupeba.se.
- Det kan vara artiklar som skulle passa in på Nyhetsflödet
- Det kan vara saker du tycker vi borde skriva om
- Det kan också vara inlägg som du själv vill göra

Sitt inte bara och tänk "det här borde flera läsa". Se till att de får läsa det också.

Skriv ut  
Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska

Gåvoboken - du är rikare än du tror

Förlåtelseboken - du kan bli fri!

Tolkningsboken - Hur ska man tolka Guds ord?

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial

Bibelstudier från Hebreerbrevet
 

Bibelstudier från Apostlagärningarna

Bibelstudier från Efesierbrevet

Gamla Testamentets historia

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Ofta besökta sidor

Efter Kristus
Klicka HÄR   

Marie Willermark
Klicka HÄR.

Gluefox
Klicka HÄR.

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
DAgens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil. 
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Tidens tecken

Skriv ut  
facebook


Följ rupeba på facebook. Klicka på loggan.

Skriv ut  
NT-boken

NT-boken - perfekt för bibelgruppen eller som följeslagare i den personliga bibelläsningen. Läs mer HÄR.

Skriv ut  
 
Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
rupeba

 

Skriv ut  
rupeba på facebook


Följ oss på
facebook. Klicka på loggan

Skriv ut  
AFFÄREN

Gör ett besök i affären!
Där finner du en föteckning över böcker och skrifter utgivna av rupeba hb.

För att gå in i affären klickar du bara på dörren i bilden till vänster. Välkommen in!

Skriv ut  
Swisch

Nu kan du betala till rupeba direkt med din mobil om du är ansluten till Swisch. Betala till +46 723 96 94 80

Skriv ut  
Mittwoch

Varje torsdag lägger vi ut något här på sidan som är värt att tänka vidare på. Du finner det under rubriken "Mitt i veckan".

Skriv ut  
Dagens Andakt i mobilen

Nu kan du läsa Dagens Andakt och de senaste inläggen från rupeba.se i din mobil!
Läs mer och ladda ner appen HÄR.

Skriv ut  
Böcker

Vill du också sälja våra böcker på kårens/församlingens bokbord eller privat?
Du får 10-20% rabatt. Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Ta Gud på orden

Ta Gud på orden
Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger".
En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

Skriv ut  
Ny boklista
De flesta av våra e-böcker kan du numera beställa utan kostnad. Läs mer HÄR.
Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba