Välkommen till rupeba.se!

 

Skriv ut  
den 17 april 2014
Torsdag 17/4

Tre scener från Getsemanekvällen

 

Under den här vinjetten lägger vi med jämna eller ojämna mellanrum in äldre inlägg i repris. Inlägg som har publicerats tidigare på rupeba.se och som är väl värda att sägas ännu en gång. Detta inlägg publicerades i 2009.

 

På skärtorsdagskvällen inbjuder många kyrkor till Getsemanekväll där man stannar upp inför Jesu sista kväll tillsammans med lärjungarna före korsfästelsen. Det är framför allt tre scener som hör ihop med Getsemanekvällen.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 17/4

Nyhetsflödet torsdag den 17 april

 

Påskens budskap korrigerar oss
- Lukas Berggren i Världen idag - "Vi är mitt inne i det som brukar kallas för passionsveckan, eller stilla veckan. För oss som lever i en sönderstressad, sekulär kultur är veckan kanske inte primärt stilla, utan snarare hektisk. Många stressar ända in i kaklet för att möta alla de krav – verkliga och fiktiva – som ställs på oss. Hemmet ska städas, mat ska köpas och lagas, trädgården ska ordnas, arbetet ska bli klart och så vidare. Sådan är vår tid och som kristna kan vi ha svårt att freda oss mot kulturens inflytande över våra liv.  Jag skulle därför, så här i påsktid, vilja lyfta fram tre viktiga lärdomar som påsken ger oss. Påskens budskap fungerar som ett hälsosamt korrektiv i vår tid."

Till försvar för romers och allas värde
- Motala & Vadstena Tidningar - "I diskussionen om hur romer historiskt behandlats i Sverige glöms eller undviks ofta de politiska sammanhangen.
När det gäller en koppling mellan politik och (ras-)biologi befann sig en svensk elit vid sekelskiftet 1900, och några decennier därefter, vid utvecklingens frontlinje. Det fanns tydligt uttalade tankar om ”förbättring av folkstammen”, ”underlägsna raser”, dränering av ”sociala sumpmarker” och talet gällde inte endast så kallade ”tattare”, det vill säga romer.
Genom Herbert Spencers och Charles Darwins ”naturliga urval” och Francis Galtons ”naturliga duglighet” blev darwinistiska och efterhand socialdarwinistiska tankegångar allt vanligare. Människan biologiserades.
"


Att sparka in en dörr..
- Kyrkliga ting - "Carolina Johansson lyfter fram ett viktigt perspektiv på frågorna som Uppdrags Gransknings projekt har väckt. Att värna om tystnadspliktens slutna rum handlar inte om att skydda präster. Det viktiga och angelägna med att värna om tystnadspliktens rum i samband med själavård och bikt är att det måste vara möjligt att kompromisslöst garantera och skydda konfidentens integritet. Bikten och själavården som institution står och faller med konfidentens absoluta trygghet. Den tryggheten bygger på förtroende. För kyrkan och kyrkans präster. Det är därför det är angeläget och viktigt att kyrkans biskopar och präster så klart och tydligt det bara är möjligt markerar att det sätt som Uppdrag Gransknings journalister har agerat under inga som helst omständigheter är acceptabelt. Inte för att skydda sig själva. Utan för att skydda möjligheten att fortsatt kunna värna om själavårdens och biktens konfidenter."

Kaster seg inn i abortkampen

- Norske Dagen - "Svein-Magne Pedersen gir ut bok om kampen mot abort. Myndighetene har mistet kontrollen, og ufarliggjør drap, mener han.
66-åringen er mest kjent for sine helbredelseskampanjer, men har tidligere også skrevet bøker. Den nye boken, «De tause skrikene - Et forsvar for retten til å leve» blir gitt ut rundt 20. mai, ifølge evangelisten.
– Myndighetene har mistet kontrollen. Abort blir tilbudt på sølvfat til friske kvinner. Gravide kvinner er ikke syke. De er i aller høyeste grad friske. Vi bør tilby kvinnene mer hjelp og støtte. Ikke å ta livet av sitt eget barn, sier Pedersen.
"

Skriv ut  
Torsdag 17/4

DAGENS BIBELTEXT - Johannesevangeliet 9

PETERS MINIKOMMENTAR
Liv i överflöd - Joh 9
"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB)
Läs mer HÄR...


PHIL LAYTONS STUDIEFRÅGOR
Studiefrågorna till Johannesevangeliet 9 finner du HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 17/4
Ge Gud ditt bästa - 3 Mos 22

"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  ( Mos  22:17-20 FB)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 16/4

Nyhetsflödet onsdag den 16 april

Brunne beklagar middagen i stadshuset
- Kyrkans Tidning - "Jag beklagar!
Med den rubriken backar nu biskop Eva Brunne efter den kritik hon har fått för konferensmiddagen i Stockholms stadshus.
Redan innan middagen ägde rum diskuterade arrangörerna om de borde avblåsa den.
– En person i vår närhet uppmanade oss att tänka över det. Men tyvärr var vi inte så kloka, säger biskop Eva Brunne.
I en kolumn på ledarsidan i senaste numret av Kyrkans Tidning kritiserar prästen Annika Borg middagen som Stockholms stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation höll i Gyllene salen i stadshuset.
"


Av fyllon, barn och dårar får man höra sanningen - Och av taxichaufförer
- Marcus Birros blogg - "I Sverige, säger jag, jagar man alla som vågar ha en avvikande uppfattning i olika frågor och detta trots att man skryter om hur fördomsfria och toleranta man är. I Sverige ljuger seriösa journalister för präster om att deras liv är i kris i syfte att smyfilma och sedan förlöjliga och håna deras viktiga själasörjande arbete. I Sverige är det förbjudet för en barnmorska att åberopa samvetsfrihet om hon inte vill medverka till aborter. I Sverige mordhotas du om du utryckligen vågar stå för upp för din kristna tro. I Sverige sätter vi en ära i att montera ner allt heligt. Vi avsäger oss vårt eget förflutna, kan du tänka dig det? Vi skäms över vilka vi var en gång. Vi bryr oss inte om Gud."

Moské-insamling anmäld till domkapitlet
- Kyrkans Tidning - "Nacka församling i Stockholm driver det interreligiösa projektet Guds Hus. Nu har församlingen startat en stiftelse för att samla in pengar till byggandet av en moské, som en del i projektet. Beslutet har anmälts till domkapitlet.
Guds Hus är ett interreligiöst projekt i Fisksätra, i Nacka församling där Svenska kyrkan, St Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka samverkar.
"


Maria och Judas – vilka kontraster!
- Tommy Dahlmans blogg - "Maria och Judas – vilka kontraster! Maria och Judas var de första som förstod att Jesus skulle dö. Vilka kontraster! Den ena häller en hel årslön över hans fötter och gläder sig över att kunna göra det. Den andre säljer honom för trettio usla silverpenningar. När översteprästerna såg att en av Jesu egna apostlar erbjöd sig att hjälpa dem tog de med glädje tillfället i akt. Också detta var förutsagt i skrifterna. ”Också min vän, som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter nu mot mig sin häl.” Ps 41:10

Skriv ut  
Onsdag 16/4

Påskehilsen

 

Livene våre handler om valg! Og valgene får konsekvenser. Påskens budskap handler om Jesus som valgte en tung vei. Han valgte naglene…

I Getsemanehagen kjempet han en kamp som ingen andre kunne kjempe. Han ba: «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg! Men la din vilje skje, ikke min.» Han kjempet en kamp jeg aldri kan gripe dybden av. Lukas forteller om dødsangst, svette som falt som bloddråper til jorden.

Han valgte å bli tatt til fange. De gjorde narr av ham. Han ble mobbet. Han ble slått. De satte en krone av torner på hodet hans. Han tok imot de spottende ordene. Han hørte latteren og ironien. Han lot seg føre fram for jødenes høyeste domstol. Spørsmålene kom, men han valgte å ikke ta igjen.

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 16/4

Dagens bibelläsning: Johannesevangeliet 8

Sanningen frigör - Joh 8
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31 FB)
Läs mer HÄR
...

   
Studiefrågorna till Joh 8  HÄR...

Skriv ut  
Onsdag 16/4

Be för dina ledare - 3 Mos 21
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig"  (3 Mos 21:4 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Nu är det dags att börja planera för sommaren 

 
 
 
Läs mer om Sörlandsfestivalen HÄR..

 

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Nyhetsflödet tisdag den 15 april

 

Nu tar vi fight för samvetsfrihet
- Ruth Nordström i Världen idag - "Diskrimineringsombudsmannen har fattat beslut i barnmorskefallet Ellinor Grimmark. Som barnmorska vill Ellinor Grimmark enligt egen utsago "verka i ett yrke som skall värna om och rädda liv till varje pris". På grund av sin kristna tro önskar hon inte medverka till abort. Hon vill inte utsläcka mänskligt liv varken i dess början eller slutskede. Frågan om samvetsfrihet inom svensk sjukvård vid abortingrepp har tidigare aktualiserats efter rapporter från vårdpersonal om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter, och inte ens tillåts smärtlindring, och när vårdpersonal uttryckt önskemål om att ha möjligheten att slippa medverka till selektiva flickaborter. Det är förståeligt att vårdpersonal inte vill medverka vid dessa aborter. Deras rätt till samvetsfrihet har dessutom stöd i internationell rätt."

Fasta i Gyllene salen

- Annika Borg i Kyrkans Tidning - "Det kostar 60 000 kronor att hyra Gyllene salen i Stockholms stadshus. Det tillkommer en avgift på 12 500 kronor för garderob och vakt. Det är inte vem som helst som får hyra, brudpar göre sig icke besvär, utan det är företag och organisationer som gäller.
Det var hit Stockholms stift valde att förlägga festmiddagen under sina två dagars presidiekonferens förra veckan. Kyrkoherdar, förtroendevalda och stiftsledning samlades till trerätters-måltid bland skimrande väggmosaiker. En och annan av de inbjudna funderade nog ett varv på signalvärdet, det är ändå fastetid och kampanjen utrota hungern pågår som bäst och soppköken rullar runt i landet, så också i huvudstaden.
"


20 miljoner har sett katolske prästen Ray Kelly sjunga Hallelujah

- Signum - "Mer än 20 miljoner tittare har via YouTube sett den katolske prästen Ray Kelly sjunga Leonard Cohens låt ”Hallelujah” vid ett irländskt bröllop [klicka här]. Fader Kelly är kyrkoherde i församlingen Our Lady of Perpetual Innovation, i Oldcastle på Irland."
Se och hör klippet från bröllopet HÄR...


Statsminister Cameron ønsker god påske med Jesus-hilsen

- Vårt Land - "Påsken har fått Storbritannias statsminister til å fortelle om egen tro.
Cameron holdt forrige uken en mottakelse for kristne ledere i Downing Street. BBC skriver at han på møtet skal ha omtalt Jesus som sin personlige frelser. Og i et radiointervju sier statslederen om at barn bør lære om de religiøse aspektene ved påske.
Videre fortalte Cameron at «mine øyeblikk med mest fred» skjer annenhver torsdag morgen når han deltar på nattverd i St. Mary Abbots, en kirke vest i London som er tilknyttet skolen hans barn går på
."

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Noa och floden

 

Webbradio från Sanning och Samtid

Filmen ”Noah” har satt frågor om syndafloden och Noa på tapeten. Stefan och Martin tar upp vad som är centralt i bibeltexten – nästa avsnitt kommer handla om filmen.

Lyssna på inslaget HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Dagens bibelläsning: Johannesevangliet 7

 

Hat från världen - Joh 7
"Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. (Joh 7:5-7 FB)
Läs mer HÄR
...

   
Studiefrågorna till Joh 7  HÄR...

Skriv ut  
Tisdag 15/4

Löftets folk - 3 Mos 20
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Måndag 14/4

Missförhållanden i SVT

 

Jag råkade se ett debattprogram i svensk TV före helgen. Det handlade om SVT:s program "Uppdrag granskning", som har sänt en reporter med dold kamera till ett själavårdssamtal med en präst i Svenska Kyrkan.

Representanten för UG talade om att avsikten var att avslöja "missförhållanden" i Kyrkan. Vilka missförhållanden man ville avslöja kom aldrig riktigt fram i programmet, men UG:s representant framhöll att själavårdssamtalet verkligen hade avslöjat de missförhållanden man trodde fanns i kyrkan.

Läs mer HÄR..

Skriv ut  
Måndag 14/4

Nyhetsflödet måndag den 14 april

 

Noah väcker viktiga frågor

- Jacob Rudolfsson på SEA:s hemsida - "Långfilmen Noah väcker stora och viktiga frågor om synd och nåd, rättvisa och barmhärtighet. Vi bör därför vara tacksamma för de tillfällen vi får diskutera dem i vår kultur. Samtidigt finns det viktiga teologiska skillnader mellan Bibelns och filmens skildring av Noas liv,
Den vane bibelläsaren lär inte bli besviken när han eller hon sätter sig i biofåtöljen med avsikt att sålla det bibliska från det utombibliska i Darren Aronofskys Noah. Bara i filmens inledande minuter finns en hel del som, i den konstnärliga frihetens namn, har lagts till. Här finns därför bidrag från Henokboken, en apokryfisk text från 100-talet f Kr, andra judiska myter, samt regissörens egen fantasi (med en stor dos inspiration från Sagan om Ringen och då i synnerhet de trädlika Enterna). Med andra ord, filmen gör inga anspråk på vara en korrekt tolkning av Bibelns berättelse om Noa.
"


Ny teologiutbildning i Sverige till hösten
- Världen idag - "I höst startar en ny teologiutbildning i Sverige. Den ska drivas av Citykyrkan i Stockholm.
Den nya teologiutbildningen är en filial till Westminster Theo­lo­gical Centre (WTC) i England, och kombinerar karismatisk andlighet med akademisk teologi och ett aktivt engagemang i den lokal kristna församlingen. Utbildningen startade 2006 och bedrivs i nära samarbete med New Wine-nätverket i England.
Den svenska filialen, som alltså drivs av Citykyrkan i Stockholm, kommer att koncentrera undervisningen till en vardagskväll i veckan och undervisningen kommer att ske på engelska.
"


Har USA:s neokonservativa delskuld till att kristna förföljs?
- Carl Johan Ljungberg i Hemmets Vän - "Många tror att striden om religionsfriheten är vunnen. Nu får kristna, muslimer, judar, buddhister och andra fritt utöva sin tro.
Men i nyheterna hör vi åter om hur kristna övervakas, förföljs och dödas och kyrkor bränns ned. Fast detta sällan blir förstasidesstoff inger det djupt obehag. Det sägs att runt 100 miljoner kristna i världen lever under allvarliga hot och att långt fler diskrimineras. I Mellanöstern har de kristnas andel av befolkningen minskat.
Varför begås då handlingar som kan påminna om gamla tiders religionskonflikter? Experter pekar på att kristendomen ökar på flera håll liksom att kristna kämpar för mänskliga rättigheter, vilket är kontroversiellt. Författaren John L Allen jr som är katolik har i en ny bok, The global war on Christians, betonat att det som kristna utsätts för ofta ingår i större konfliktmönster."


Söndagsreflektioner
- Stefan Swärds blogg - "Hade förmånen att medverka i ett panelsamtal, där jag, Magnus Persson, Carolina Torebring och Anders Gerdmar, under ledning av Dan Salomonsson, samtalade om evangeliets kraft och kärna, och där vi var väldigt överens om vad som behövs. Vi är allergiska mot alla former av urvattning av evangeliet, dess kraft består i att vi predikar hela evangeliet. Syndens allvar, Guds vrede över synden, Guds oändliga nåd, rättfärdiggörelsen, syndaren blir frikänd, korsets kraft, pånyttfödelsen, – allt detta är hörnstenar i evangeliet."

Skriv ut  
Måndag 14/4
Dagens bibelläsning: Johannesevangliet 6
Tolv korgar fulla - Joh 6
 "Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. " (Joh 6:11-13 FB)
Läs mer HÄR...
   
Studiefrågorna till Joh 6  HÄR...

 

Skriv ut  
Måndag 14/4

Ni skall vara heliga - 3 Mos 19
"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig."  (3 Mos 19:2 FB).

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 13/4

Tidig söndagsmorgon i Kristiansand den 13 april

 
Veckorevy från min personlig utkikspunkt på livet


Så var det söndagsmorgon igen. Och den här gången vaknar vi upp i Kristiansand, "Sörlandets huvudstad".

I måndags kom vi hem från Island och åkte direkt till samlingen för konfirmander i Moss och Fredrikstad. Vi kommer senare i april att medverka i konfirmationshögtiderna på dessa båda platser, och detta var den enda gången vi hinner träffa konfirmanderna innan den stora dagen. Konfirmation i Norge är stort!!

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Söndag 13/4

Tillvarons runda mönster

 

Palmsöndag
Tiden på jorden börjar rinna ut för Jesus. Timmar och dagar som har blivit till ett helt liv kommer snart att bli till minnen, berättelser, stjärnstoff och evigt ljus. Det ska bli fullbordat men är det inte ännu. Livet ska övervinna döden, för evigt och för alltid. Läs Charlotta Ingerholts tankar inför helgen.


"Hans resa genom byar och städer har varit lång och svindlande. Människor som bara sett mörker har kisande mött solens strålar igen, tro och tvivel har brottats på gator och torg.

I hus där hoppets låga släckts har en tynande veke åter lyst upp både skrymslen och vrår. Hjärtan har bultat av förundran över att det omöjliga blev möjligt. Det har viskats, undrats och ropats ut från tak: ”Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden”.

Jesus går framför dem nu. Inte bredvid, inte bakom utan framför. Någon karta för att ta sig till Jerusalem behöver inte lärjungarna. De följer Jesus som har sagt att han är både väg, sanning och liv, den gode herden som aldrig slutar leta efter får på villovägar, som stillar stormar och talar om Gud och livet som ingen annan."

Läs mer HÄR..
.

Skriv ut  
Söndag 13/4

Nyhetsflödet söndag den 13 april

 

Uppdrag granskning agerar som en modern inkvisition
- SEA:s hemsida - "Det är inte svårt att få reda på vad präster anser om homosexualitet i själavårdssituationer. Intervjua dem!
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till Uppdrags gransknings smygfilmning av prästers själavårdssamtal med personer som påstår sig kämpa med sin homosexualitet.
Uppdrag granskning menar att de har upptäckt allvarliga  missförhållanden som motiverar smygfilmningen av själavårdssamtal som faller under tystnadsplikten. Men de programansvariga vill inte kommentera vilka dessa missförhållandena är. Journalisterna på SVT förväntar sig samma tillmötesgående som de förvägrar prästerna i Svenska kyrkan när de agerar som en modern inkvisition, säger Stefan Gustavsson och fortsätter
."


”Går inte att sudda ut”
- Världen idag - "Med anledning av att flera svenskkyrkliga präster konfronterats av Uppdrag granskning om själavårdssamtal som påstås ha ägt rum har nu diakoner och präster i Falkenbergs kontrakt skrivit ett öppet brev.
I brevet, som skickats ut till olika tidningar och andra som rapporterat om händelsen, förklarar man att man ser allvarligt på det inträffade.
"Bönen och att be för varandra är grundläggande för vår tro. Vi ser det därför som ett klart övergrepp att utge sig vara en person som i förtroende och i nöd säger sig lida av sina homosexuella tankar, och vill prata om detta i ett själavårdande samtal, och samtidigt spela in detta med dold mikrofon/kamera. Utifrån det som nu hänt kan vi alla känna en stor oro för själavårdssamtalets status. Vart tar tilliten vägen? Detta drabbar inte främst prästerna/diakonerna utan de mest utsatta, minsta och svagaste i samhället. Vem bär ansvar för detta?" skriver undertecknarna.
"


Från Lettlandsbloggen:
Kulturhuvudstaden Riga kliver ut ur skuggan

 

- Svenska Dagbladet - "Vissa kallar Riga för Baltikums Barcelona, andra för Nordens Paris. Häng med till årets europeiska kulturhuvudstad.
Riga är stolt och mäktigt. Det räcker med att titta på spegelbilden i floden Daguvas mörka vatten. Kyrkspirorna, hustaken, väven av täta kvarter. På 1600-talet var staden störst i det svenska Östersjöväldet, till och med större än Stockholm. Drygt 400 år senare är den lettiska metropolen europeisk kulturhuvudstad tillsammans med Umeå.
"

Skriv ut  
Söndag 13/4
Dagens bibelläsning: Psalm 44 och 45
 
 
Varför?? - Ps 44
"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB)

Varför ser det ut som om det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?


Läs mer
  HÄR...
 
 
Ett hjärta som flödar över - Ps 45
"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.
 
Läs mer HÄR...
Skriv ut  
Söndag 13/4


Gör inte som alla andra - 3 Mos 18

Säg till Istraels barn: Jag är Herren er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.” ( Mos 18:2-3 FB)

Läs mer HÄR.
..

Skriv ut  
Lördag 12/4

Nyhetsflödet lördag den 12 april

DO: Fallet Ellinor inte diskriminering
- Världen idag - "Diskrimineringsombudsmannen anser inte att barnmorskan Ellinor Grimmark diskriminerades när hon förvägrades anställning efter att hon meddelat att hon inte kan utföra aborter. Nu går juridiska ombudet Ruth Nordström vidare med hennes ärende.
"Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet."


”Noah” sågas i Vatikanstaten
- Svenska Dagbladet - "Darren Aronofskys bibliska drama ”Noah”, med Russell Crowe i huvudrollen, har redan kritiserats av kristna grupper i USA och totalförbjudits i en rad muslimska länder. Nu sågas den också i Vatikanstaten, rapporterar Hollywood Reporter.
Dagstidningen Avvenire, som ägs av katolska kyrkan, tycker att filmen är ”ett förlorat tillfälle, Noak utan Gud” och fortsätter med att skriva att historien är färgad av ”ekologi och new age”
.


Du ska lyckas i ditt uppdrag!
- Stanley Sjøberg i Webbkyrkan - "I de här orden finns balansen i sund kristendom: ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar” (Joh 15:7-8).
Många åsikter möter oss och våra egna funderingar kring nyheter, händelser och åsikter påverkar oss. Viktigast av allt är att ha en personlig närhet till Jesus. Det är möjligt att ha en direkt, personlig närhet till Honom. Syftet är att få se konkreta ingripanden, att problem blir lösta, ekonomiska, för bostaden, de mänskliga relationerna. ”Frukten” syftar till både goda egenskaper inom oss – ”Andens frukt”, men också bra resultat i verksamheten som bonde, läkare, sjuksköterska, tekniker, vilket jobb du än har. Läs psalm 1:3… ”Allt vad han gör lyckas väl”. Det gäller både kvinna och man!
"


Brutala övergrepp av Uppdrag Granskning
- Per Ewerts blogg - "Jag är varken präst eller själavårdare. Men å dessa uppdrags vägnar blir jag topp tunnor rasande över det hänsynslösa missbruk som den granskande journalistiken som SVT Uppdrag Granskning just i skrivande stund är i färd med att praktisera mot dessa uppdrag. Dagen rapporterar om att Uppdrag Granskning – likt Kalla Fakta härom året – skickat ut en reporter som med dold mikrofon och kamera besökt präster och falskeligen sökt själavård och förbön i syfte att bli fri från en homosexuell läggning, som underlag för ett kommande program på temat."

Skriv ut  
Lördag 12/4

Å se det som enda ikke har skjedd

Från Jostein Nielsens blogg

De fleste mennesker er opptatte av at de gjerne skulle ha sett det som enda ikke har skjedd. Det kan dreie seg om alt fra så hverdagslige ting som «Hvordan blir været i påsken?» til det eksistensielle «Hvordan blir det å gå inn i evigheten?».

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Lördag 12/4

Lördagstipset: Har du upptäckt informationscentret?

 

I informationscentret har vi samlat länkar som vi ofta letar efter och som kan vara bra att ha till hands då och då.

Där kan man hitta länkar till uppslagsverk, lexikon, kommunikationer, biblar, nyheter och allt möjligt annat. Om du har förslag på länkar som borde finnas med här får du gärna höra av dig på info@rupeba.se.

För alla er som använder rupeba.se som startsida, är det praktiskt att ha nära till användbara länkar. Välkommen in på ett besök på Informationscentret.

Du hittar det HÄR...

Skriv ut  
Lördag 12/4
Dagens bibelläsning: Psalm 43
"Sätt ditt hopp till Gud" - Ps 43
"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB)

Läs mer
  HÄR...

 

Skriv ut  
Lördag 12/4

Avfällighet - 3 Mos 17
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Fredag 11/4

På väg till Kristiansand...

 

Veckan börjar närma sig sitt slut och snart är vi på väg till Kristiansand på Norges sydkust. Framåt kvällen ger vi oss av för att tillbringa helgen på kåren i Kristiansand med en bibeldag på lördag och möte på söndag.

Vi har fått teman för helgen. På lördagen ska vi ha samlingar om:
- Vem är den Helige Ande?
- Vad gör den Helige Ande?
- Hur blir jag fylld med den Helige Ande?

På söndagen är temat "Hur Gud leder oss"

Välkommen om du är i närheten.

Skriv ut  
Fredag 11/4

Nyhetsflödet fredag den 11 april

Skamlig jakt på präster
- Lukas Berggren i Världen idag - "De senaste veckorna har det pågått en skamlig jakt på präster med ”fel” åsikter. I en artikel i Svenska Dagbladet (22/3) beskrivs hur ett homosexuellt par i Kinna både har utsatts för fysiskt våld och fått sin bil vandaliserad. Oförsvarligt förstås, på alla sätt. Vem, eller vilka, som kan ha utfört dåden är ännu oklart. Ingen gärningsman är gripen.
Ett litet stycke in i SvD:s artikel ställs den högst befogade frågan: ”Vilka ligger bakom attentaten mot Kinnas första kyrkligt vigda homopar?”. Men i stället för att svara på frågan ges en beskrivning av det kyrkliga engagemanget i bygden. ”Det [Marks kommun] är också en del av ett gammalt västsvenskt väckelsebälte” och ”…tre av fyra invånare betalar fortfarande sin kyrkoskatt, vilket är klart högre än i riket, och i bygden finns det gott om frikyrkoförsamlingar.” samt ”Här finns en kristen grundskola som drivs av konservativa Staden på berget, med kopplingar till Livets ord.”. Livets ord-kortet är förstås alltid tacksamt för den journalist som vill bygga ett eget scoop.
"


Dold inspelning av själavårdsamtal väcker vrede bland kyrkfolk
- Kyrkans Tidning - "Ett kommande program i SVT:s Uppdrag granskning har väckt livlig debatt långt innan det har sänts. Orsak: präster utsätts för fejkade själavårdssamtal för att sedan konfronteras av Uppdrag Gransknings reporter. Programmet kommer att sändas i slutet av maj.
Flera medier rapporterar att flera präster utsatts för de påhittade själavårdsamtalen. Kyrkans Tidning erfar att det handlar om präster ibland annat Uppsala och Göteborgs stift. När prästerna sedan utan förvarning ska svara på intervjufrågor ställs de inför ett svårt vägval: Ska de svara på frågor om själavård som faller under prästernas absoluta tystnadsplikt eller ska prästerna se detta som lurendrejeri och tala öppet om det som skett
."


Inget beslut om samkönat äktenskap i norska kyrkomötet
- Sändaren - "Det norska kyrkomötet sa nej till äktenskap för par av samma kön. Men ingen annan ståndpunkt fick heller majoritet.
Det norska kyrkomötet har 116 röstberättigade ledamöter. I lördags gick 79 av dem gick upp i talarstolen under fem och en halv timmes debatt om äktenskap för par av samma kön. Men tisdagens omröstningar slutade med att kyrkomötet inte kunde enas om någon syn på äktenskapet alls.
"

Skriv ut  
Fredag 11/4

Darwinism och Intelligent Design

 

Webb-TV

Webbkyrkan.se publicerar nu den tolvte delen av tolv,  i den öppna föreläsningsserien Till den kristna trons försvar. Arrangör är CredoAkademin, och inspelningarna sker i Betlehemskyrkan i Stockholm.
Mats Selander talar idag under rubriken ”Darwinism och Intelligent Design”.

Läs mer, se och hör HÄR...

Skriv ut  
Fredag 11/4
Dagens bibelläsning: Johannesevangliet 5
Ära av människor eller av Gud - Joh 5
"Jag tar inte emot ära av människor" (Joh 5:40 FB)
"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" (Joh 5:44 FB)
Läs mer HÄR...

   
Studiefrågorna till Joh 5  HÄR...

Skriv ut  
Fredag 11/4

Två bockar - 3 Mos 16
"Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken."  (3 Mos 16:21-22 FB)
Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 10/4

Nyhetsflödet torsdag den 10 april

 

Det är sannare att säga att Rom är i mig

- Marcus Birro i Expressen - "Jag är i Rom. Men det är sannare att säga att Rom är i mig.
Som kristen är det fantastiskt att besöka katakomberna, de allra första kristna, deras kamp att få tro på Gud och hur de var beredda att gå i döden för denna tro. Jag har varit vid aposteln Petrus grav, stått intill den antika mur där hans kvarlevor murades in för eftervärlden, alltså för oss.
Det gör något alldeles särskilt med mig. Det sätter något väldigt djupt grundläggande i rörelse inuti mig. Min karga, nordiska, protestantiska, individualiserade själ skakas i grunden av den latinska människas självklara och naturliga relation till livet.
"

Klimatlarmen, Antikrist och världsherravälde

- Siewert Öholm i Världen idag - "Häromveckan presenterades en ny rapport från FN:s så kallade klimatpanel, IPCC. Panelen är en minst sagt skamfilad institution, men gör ändå anspråk på att företräda den samlade och enda sanna forskningen om planetens klimatutveckling. Denna gång höll panelen möte i Yokohama i Japan. Rapporten är på 2 500 sidor, och har dessvärre tagits emot med större vördnad än när Mose fick stentavlorna på sin tid. Dokumentet(en) från IPCC behandlas mer eller mindre som gudomliga urkunder vars syften är att profetera om kaos. Normala vetenskapliga prövningsmetoder och diskussioner negligeras eller bannlyses.  I stället kräver man att politiker ska fatta beslut utifrån direkta spekulationer och hypoteser. Detta är en hårdragen analys av IPCC:s verksamhet och motiv. De som gör den typen av analyser avfärdas bryskt som ”klimatförnekare” och oseriösa.
Journalister, även kunniga sådana, har nu under flera år spelat med i IPCC:s alarmretorik. Svensk journalistik tycks vara unikt följsam när det gäller alarm-anpassning
."

Miljonkostnader för HBT-certifiering
- Kyrkans Tidnng - Vi har tidigare lagt ut Imberg/Holmbergs artikel ifrån Kyrkans Tidning. I artikeln kan man bland annat läsa: "Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg."
Artikeln har genererat 126 kommentarer, vilket är väldigt många för Kyrkans Tidning. Läs artikeln och kommentarerna och begrunda.


Vi kan ikke gi opp vern om fosteret

- Vårt Land - "Fordi dagens lov representerer et overgrep mot fosteret, vil loven før eller senere bli endret.
Abortkampen i 1970-årene dreide seg ikke først og fremst om kvinnen eller en legenemnd skulle bestemme i abortspørsmålet. Det dreide seg om samfunnet skulle sette et vern eller ikke for fosteret
."

Skriv ut  
Torsdag 10/4
Dagens bibelläsning: Johannesevangliet 4
Vitnade fält - Joh 4
"Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35 FB)
Läs mer HÄR...

   
Studiefrågorna till Joh 4  HÄR...

Skriv ut  
Torsdag 10/4

Det viktigaste - 3 Mos 15
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB)

Läs mer HÄR...

Skriv ut  
Arkiv
Skriv ut  
Dagboken
Skriv ut  
Nyheter om Frälsningsarmén

Nyheter i massmedia om Frälsningsarmén från eniro nyhetssök. Klicka här>>   
Google Nyheter

Skriv ut  
Bloggat om Frälsningsarmén

Bloggat om Frälsningsarmén från eniro bloggsök. Klicka här>>

Skriv ut  
Bibelläsningsplan 2014

Klicka på bilden!

Läs mer om bibelläsningsplanerna på rupeba.se HÄR...

Skriv ut  
Dagens andakt
17 april

”De som känner dig, Herre, litar på dig, ty du sviker inte dem som kommer till dig”
( Ps 9:11)

Andakt:
Vilket underbart löfte detta är. Drar vi ut konsekvensen av bibelversen, förstår vi att ju mer vi lär känna Gud, desto mer kan vi lita på honom. För varje gång vi vågar sätta vår lit till honom kommer vi att bli starkare i vår tro, därför att Guds natur är sådan att han inte sviker oss när vi kommer till honom.

Bön:
Gud, hjälp mig att lita på dig idag. Om svårigheter möter mig, påminn mig om att jag ska vända mig till dig som aldrig sviker.

  


Jesus ska komma tillbaka

Del 1:  Som en tjuv om natten - Klicka HÄR...

 Del 2:  Uppenbarelsebokens budskap - Klicka HÄR...

Del 3:  Tidens tecken - Klicka HÄR...

 

Skriv ut  
Himmel och helvete
Serien om himmel och helvete kan du läsa här
Skriv ut  
rupebas böcker och skrifter

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky

Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar
- på svenska
- på engelska
- på norska


e-böcker

Det nya livet
- bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken
- har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från Hebreerbrevet
 
Bibelstudier från Apostlagärningarna
Bibelstudier från Efesierbrevet

Du kan beställa böckerna i AFFÄREN

Skriv ut  
Gåvobokrn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs mer HÄR

Skriv ut  
Annons

 

 

 

 

På goda grunder
Fem år med Claphaminstitutet i samhällsdebatten. Läs mer

Skriv ut  
One
Skriv ut  
Emerging Church
Skriv ut  
Kyrkoårets texter
Skriv ut  
Det nya livet

Bibelstudiematerialet - Det nya livet 
är nu färdigt och finns att beställa under knappen "Böcker och skrifter".
I digital form (pdf-fil) är materialet gratis.

Du kan beställa materialet i AFFÄREN

Skriv ut  
Gratistjänster

Dagens andakt finns nu att tillgå:
-Som skärmsläckare
-Som RSS feed
-Som Facebook-applikation
-Som inlägg på din hemsida
Du kan ladda ned filerna under knappen "Undervisning"

Skriv ut  
Bönekammaren

Ibland kan det kännas skönt att ha någonstans att gå med sitt böneämne eller tacksägelseämne.
Att lämna det ifrån sig, dela det med någon eller få hjälp i förbön av andra som läser det.
Välkommen till bönekammaren.

"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Matt 6:6)

Skriv ut  
Webring
Skriv ut  
Maries blogg
Marie Willermarks blogg. Frälsningsarméns ledare i Sverige. Klicka för att komma till bloggen
Skriv ut  
Webbkyrkan

Besök Webbkyrkan med Stanley Sjöberg

 

Skriv ut  
Stefan Swärds blogg

 

Skriv ut  
Följ mig! (Jesus)
Skriv ut  
På väg..
Skriv ut  
Vägen vidare
Skriv ut  
Upp till försvar
Skriv ut  
Senaste nytt

Nyheter från Nyhetsportalen.se

Skriv ut  
Gud och sex
Skriv ut  
Evangelium

Evangelium på alla språk (nästan)
Sammanställning av evangeliet på väldigt många språk. Klicka HÄR och sedan vidare med hjälp av flaggorna.

Skriv ut  
De fem Tjänstegåvorna
Skriv ut  
Bibelläsningsplan mars

 

Skriv ut  
Installera rupebas verktygslist

Nu kan du installera rupebas verktygsfält till din PC: Tryck på verktygslisten för att komma till installationen. 
- I verktygslisten har du ett sökfält för Google. 
- Du kan på RSS-knappen se de senaste rubrikerna från rupeba.se utan att gå in på sidan. 
- Du kan själv välja vad du vill ha med på verkstygslisten. Det finns massor av alternativ att välja på.

Skriv ut  
   
    Copyright by Rupeba